Terug naar Decorati
Terug naar de index

Meddens - Meyster

Meddens, A.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 27 van 14 december 1949
   Eervol ontslagen reserve-eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door op 10 Mei 1940 bij de opmars van zijn bataljon langs de autoweg van Delft naar Rotterdam, ingedeeld als commandant van de voorsectie van de voorhoede-compagnie, welke compagnie opdracht had om tot de "De Schans", gelegen aan de Zuid-Oostzijde van Overschie, door te dringen, op onverschrokken wijze met zijn sectie op te rukken tot in Overschie.
Voorts door met zijn sectie, toen daarbij plotseling zwaar vijandelijk mitrailleur- en geweervuur werd ontvangen, steeds de volgende onderdelen op uitstekende wijze te blijven dekken en bemerkende, dat deze waren teruggegaan, zijn sectie aan één zijde was omtrokken en hij was genoodzaakt, mede als gevolg van zeer grote verliezen aan doden en gewonden, zelf ook terug te trekken, persoonlijk met een drietal anderen de terugtocht van het nog overgebleven deel van zijn sectie te dekken.

Bron: BL/BK blz. 229 ; met dank aan de heer B. Keers

Medenbach de Rooij, Johan George Alexander van

Geboren te Djokjakarta, Nederlands-Indië, op 14 juni 1906. Omgekomen in het Kommando Oranienburg, Duitsland, op 11 mei 1942.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950
   Reserve-eerste luitenant voor algemene dienst

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in 1940, onmiddellijk na de capitulatie van Nederland, zich aan de militaire inlichtingendienst te wijden. Daarbij spoedig beschikkend over een zender en een koerierverbinding met Engeland te verkrijgen dat zeer belangrijke militaire rapporten en gegevens betreffende de vijand konden worden verzonden.
Tenslotte door, na in Mei 1941 tengevolge van deze werkzaamheden te zijn gevangen genomen, tijdens het proces blijk te geven van grote zwijgzaamheid, totdat hij, waarschijnlijk op 11 Mei 1942, in Duitsland werd gefusilleerd.
Door dit optreden belangrijke diensten t e bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: www.ogs.nl ; met dank aan de heer B. Keers

Meel, J.M. van

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 2 van 15 april 1941
   Bootsman ter Koopvaardij, aan boord van het s.s. 'Alhena'

Bron: Koopv. blz. 10,23

Meelhuijsen, Willem Adam

Geboren te Soerabaja op 5 maart 1901. Overleden, ten gevolge van zelfmoord, te Soerabaja op 22 december 1942.
Bekende onderscheidingen: VOA,VHK,KNIL,KLO,NOC

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949 (postuum)
   Kapitein-waarnemer der Artillerie, gedetacheerd bij de Militaire Luchtvaart, van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 62-63 ; VHK blz. 168 ; KNIL blz. 46 ; www.ogs.nl

Meelhuijsen-Platt, mevrouw Godertine Adolphine

Geboren te Batavia op 12 maart 1913. Overleden te Zoetermeer op 13 maart 1993.
Huwde op 30 juli 1935 te Malang met de heer Thoedoor Gerard Claude Meelhuijsen.
Bekende onderscheidingen: VOA,VHK

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950
   Burger

Bron: VOA blz. 168 ; VHK blz. 168

Meer, J. van der

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 7 van 18 september 1947
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandse Koopvaardijvloot waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaar op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend grote gevaren van vijandelijke handelingen werden gelopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 729

Meer, Jacobus H.P. van der

Geboren op 21 maart 1906.
Bekende onderscheidingen: KV,VHK,MoF

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 11 van 25 februari 1943
   Dienstplichtig soldaat

wegens het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Roelofarendsveen

Bron: VHK blz. 168 ; Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 24

Meer, J.M. van der

Geboren op 2 maart 1916.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 33 van 2 mei 1953
   Voormalig, tijdelijk benoemd, reserve-tweede luitenant voor algemene dienst, thans dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als geheim saboteur van het Bureau Bijzondere Opdrachten te LONDEN, die eind Augustus 1944 geparachuteerd zou worden boven bezet gebied doch vóór het afgesproken punt van afworp door beschieting van Duits luchtafweergeschut licht gewond werd, terwijl het vliegtuig moest landen. Hij kwam enige dagen later op de afgesproken plaats waar hij het verzet steunde met sabotage tot hij 23 September daaraanvolgend in opdracht naar bevrijd gebied overging.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618

Meer, Josef P.H. van der

Geboren op 30 april 1917.
Tltn.d.Inf. (01-11-1947), eltn. (15-02-1949), kapt. (16-11-1951), maj. (01-11-1958), ltkol. (01-11-1963).
Bekende onderscheidingen: ON.5x,KV,OHK.2,VHK,XXV

Bron: VHK blz. 168 ; NRLL 1974 blz. 56

Meer, P. van der

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 3 van 29 november 1941
   Officier-Zeewaarnemer der derde klasse der Marine Luchtvaartdienst, bij het R.A.F. no. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron
   Wegens:

Het bij een succesvollen aanval met een vliegtuig op een vijandelijk konvooi als waarnemer betoonen van moed, initiatief en volharding door, nadat de 1e vlieger doodelijk was gewond, den commandant op uitstekende wijze terzijde staan, waardoor het vliegtuig behouden kon worden binnengebracht.

Bron: VK blz. 237

Meerendonk, L. van den

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 16 augustus 1950
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in de morgen van 10 Mei 1940, ingedeeld als mitrailleurhelper bij één der vernielingsdetachementen van het 22e Grens Bataljon aan de Nederlands-Duitse grens bij PEESKE (Gld.), toen dit detachement ter sterkte van ongeveer 15 man onder bevel van een sergeant bij het uitbreken van de vijandelijkheden de bevolen vernieling had uitgevoerd en ingevolge opdracht daarna per vrachtauto moest terugkeren, tijdens een kort gevecht met de vijand zich op onverschrokken wijze te gedragen.
In het bijzonder door tijdens deze terugtocht, waarbij door een vijandelijke colonne werd gereden, liggende in de laadbak van de auto, op koelbloedige wijze twee à drie trommels munitie van zijn lichte mitrailleur op de vijandelijke colonne af te vuren, waarbij de vijand tengevolge van zijn tevens goed gericht vuur zeer zware verliezen leed.
Door dit optreden te bereiken dat het detachement de vijand kon passeren en, hoewel het daarna onmiddellijk onder vijandelijk vuur geraakte, waarbij motor en banden van de auto werden beschadigd, het niet in handen van de vijand viel.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Meerhof, Gerrit Arend

Geboren te Apeldoorn op 24 augustus 1913. Gefusilleerd te Varsseveld op 2 maart 1945.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 13 van 11 september 1952
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol gedrag onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als lid ener K.P. (Knokploeg)-groep, die zogenaamde “gedropte” wapens in ontvangst nam en transporteerde, waarbij hij ook in eigen woning een gedeelte verborg.
Hij was marconist van een geheime zender, die van November 1944 tot de overval op 10 Januari 1945 belangrijke gegevens op militair gebied doorgaf aan het centraal bureau van een geheime inlichtingendienst in NEDERLAND zomede naar het Bureau Inlichtingen te EINDHOVEN.
Bij de overval op 10 Januari werd hij gearresteerd en 2 Maart daaraanvolgend gefusilleerd.

Bron: niet meer bekende Legerkoerier ; www.ogs.nl ; met dank aan de heer B. Keers

Meerveld, Albert van

Geboren op 1 oktober 1908.
Bekende onderscheidingen: VHK,MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Terschuur

Bron: VHK blz. 27 ; Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 27

Meerwaldt, mr. Arthur

Geboren te Amsterdam op 23 oktober 1918. Omgekomen in het Aussenkommando Escherhausen (Duistland) op 8 januari 1945.
Bekende onderscheidingen: VZK

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 17 van 7 mei 1946 (postuum)
   Advocaat en procureur te Amsterdam
   Wegens:

Voor onder gevaarlijke omstandigheden betoonden moed, inititatief, volharding, offervaardigheid en toewijding in den strijd tegen den overweldiger van de Nederlandsche onafhankelijkheid en voor het behoud van de geestelijke vrijheid,
daarbij in hem eerende een der uitingsvormen van het verzet, dat in zijn veelzijdige activiteit van 15 Mei 1940 tot 5 Mei 1945 in stijgende mate den vijand heeft geschaad en op onvergetelijke wijze tot de bevrijding van het Vaderland heeft bijgedragen.

Bron: VZK blz. 107

Meester, Jan Balthazar de

Geboren te Rotterdam op 25 oktober 1892. Overleden te Goes op 11 april 1971.
LTZ3 (09-10-1916), Sbn. 01-12-1947, pensioen 01-12-1947.
Bekende onderscheidingen: ON.4x,BL,OHK.3,XXX,Mk,NI.4

onbekend
   K.B. no. 6 van 16 april 1942 ; later ingetrokken en vervangen door de Bronzen Leeuw
   Kapitein-luitenant-ter-zee, aan boord van Hr.Ms. 'Tromp'

Bron: BL/BK blz. 229 ; Wo.1644

Meesters, ir. Antonius Gerardus

Geboren te Velsen op 31 december 1906. Overleden te Bandung op 29 april 1956.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950
   Werktuigkundig Ingenieur

Bron: VOA blz. 169

Meeuwse, Jan

Geboren te Medan, Nederlands-Indië, op 6 augustus 1917. Gefusilleerd te Rotterdam op 12 maart 1945.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950 (postuum)
   -

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderschelden door in Januari 1943, ten behoeve van een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied in bezet Nederland, niet slechts zijn woning beschikbaar te stellen voor radiotelegraflsche uitzendingen, doch van September 1943 af ook vele verkenningen van militaire aard te verrichten en behulpzaam te zijn bij radiotelegrafische uitzendingen, waarbij de zeer gevaarlijke situatie, waarin hij zich eens bevond, hem niet kon weerhouden de werkzaamheden toch voort te zetten.
Tenslotte door, nadat hij begin Maart 1945 tengevolge van een ongelukkige samenloop van omstandigheden in vijandelijke handen was geraakt, niettegenstaande hem vele adressen van de groep bekend waren, weten te zwijgen en te bereiken dat zijn, tevens gevangen genomen, naaste medewerkster onschuldig werd geacht en haar vrijheid verkreeg, terwijl hij echter als slachtoffer van vijandelijke represaillemaatregelen midden Maart daaraanvolgende werd gefusilleerd.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: met dank aan de heer B. Keers ; www.ogs.nl

Meewis, Johannes Adriaan ('Johan')

Geboren te Amsterdam op 12 september 1905. Overleden te Davos, Zwitserland, op 18 april 1948.
Bekende onderscheidingen: MoF.bp

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   ?
   Burger, woonachtig te Amsterdam

Netherlands Master List, Grade 4 Awards, blz. 5 ; met dank aan dhr. L. Bruijn

Megen, Joseph Hubertus van

Geboren te Venray op 9 december 1916. Overleden te Dohnsen op 5 april 1945.
Bekende onderscheidingen: BL,VHK

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 54 van 10 april 1953
   Burger

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden als leider van de verzetsgroep in de omgeving van zijn woonplaats BROEKHUIZEN (LIMBURG). Hij heeft vele leden van bemanningen van geallieerde vliegtuigen en krijgsgevangenen geholpen door verstrekking van voedsel, kleding en huisvesting en voor hun transport naar BELGIE gezorgd.
Hij heeft deze geallieerde militaire bij hun verder transport voorzien van inlichtingen van militaire aard, bestemd voor ENGELAND.
Hij werd Augustus 1943 als gevolg van deze illegale arbeid door de vijand gearresteerd en ter door veroordeeld.
Hij werd in 1945 tijdens een transport in DUITSLAND om het leven gebracht.

Bron: BL/BK blz. 229 ; VHK blz. 168 (NB.: geeft eerste voornaam als; Jozef) ; www.ogs.nl ; met dank aan de heer B. Keers

Megens, E.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Sergeant-majoor-luchtradiotelegrafist der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: VK blz. 237

Meinsma, A.

Bekende onderscheidingen: BL

Kruis van Verdienste met Gesp
   K.B. no. 2 van 16 mei 1941 ; later ingetrokken en vervangen door de Bronzen Leeuw
   Gezagvoerder ter Koopvaardij, kapitein van het m.s. 'Pendrecht'

Bron: BL/BK blz. 229 ; Koopv. blz. 5,40

Mekel, prof.dr.ir. Johannes Antonius Alphonsus

Geboren te Bedum, Groningen, op 22 december 1891. Gefusilleerd in het concentratiekamp Sachsenhausen (Duitsland) op 3 mei 1942.
Bekende onderscheidingen: VZK

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 17 van 7 mei 1946 (postuum)
   Hoogleraar in de geofysica aan de Technische Hogeschool Delft
   Wegens:

Voor onder gevaarlijke omstandigheden betoonden moed, inititatief, volharding, offervaardigheid en toewijding in den strijd tegen den overweldiger van de Nederlandsche onafhankelijkheid en voor het behoud van de geestelijke vrijheid,
daarbij in hem eerende een der uitingsvormen van het verzet, dat in zijn veelzijdige activiteit van 15 Mei 1940 tot 5 Mei 1945 in stijgende mate den vijand heeft geschaad en op onvergetelijke wijze tot de bevrijding van het Vaderland heeft bijgedragen.

Bron: VZK blz. 108-109 ; Six blz. 29,37,43,141

Melick, Jacobus Hubertus van

Geboren te Maasniel op 2 juli 1892. Gesneuveld nabij Achterveld op 12 mei 1940.
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.1

Bronzen Kruis
   K.B. no. 2 van 6 mei 1946 (postuum)
   Opperwachtmeester-instructeur der Huzaren bij het 8e Eskadron Wielrijders
   Wegens:

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als commandant van een peloton wielrijders in een gevecht met een overmachtige vijand bij Achterveld (Oost van Amersfoort) op 12 Mei 1940; Is daarbij gesneuveld.

Melis, C.J.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 47 van 13 september 1947
   Reserve-luitenant-kolonel voor speciale diensten van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 229

Melissen, Wilhelmus Antonius Henricus

Geboren te Standdaarbuiten op 5 januari 1924. Omgekomen boven Acqueville (Frankrijk) in de nacht van 18 op 19 augustus 1944.
Bekende onderscheidingen: KV

Bron: www.ogs.nl

Melle, Job Daniël van

Geboren te Goes op 26 mei 1897. Gefusilleerd bij kwekerij Rozenoord te Amsterdam op 14 april 1945.
Bekende onderscheidingen: VZK

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 10 van 22 december 1951 (postuum)
   Boekhouder te Goes

Bron: VZK blz. 110 ; www.ogs.nl

Mellenbergh, Richard (Mellenberg?)

Geboren op 10 oktober 1904.
Bekende onderscheidingen: BK,VHK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 18 van 12 april 1945
   Militie-soldaat van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (Stamboeknummer 90704)

Moedig en beleidvol optreden getoond tijdens de Japansche bezetting van Nederlandsch Nieuw Guinea van Maart 1942 tot ca. September 1944 door zijn actief deelnemen aan den guerilla-krijg en daarbij groote ontberingen gedaan.

Bron: BL/BK blz. 267 ; VHK blz. 169 ; Kokkelink blz. 253

Melvill van Carnbée, Hendrik Jan Robert Richard baron van

Bekende onderscheidingen: LoM.4

Legion of Merit, Legionnaire (US)
   General Orders no. 53 van 11 juni 1946
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 4 van 19 juli 1946
   Reserve-majoor voor algemene dienst, hoofd van de Afdeling Opleidingen van het Nederlands Militair Gezag

Bron: Schlegel blz. 189-190

Memelauer-Nedwed, mevrouw Stephanie

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Amsterdam op 21 november 1946
   Burger, woonachtig te Hengelo

Bron: Dagblad voor Amersfoort, donderdag 21 november 1946

Menawi

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 18 van 12 april 1945
   Papoea

Moed en beleidvol optreden getoond door uitstekende diensten te bewijzen aan de Nederlandsche guerilla’s die in het Vogelkopgebied van Nederlandsch Nieuw Guinea opereerden, door het verzamelen en inleveren van belangrijke gegevens bij de guerillaleiders, mede waardoor deze strijd ca. 2½ jaar kon worden volgehouden.

Mendes da Costa, mevrouw Wilhelmina

Geboren te Kediri op 6 augustus 1893. Overleden te 's-Gravenhage op 14 mei 1981.
Bekende onderscheidingen: VOA,VHK

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950
   Burger, woonachtig te Bandoeng

Bron: VOA blz. 169 ; VHK blz. 169

Mendoza, Felix

Geboren te Neira, Amboina, op 16 maart 1909. Geëxecuteerd te Batumérah, Ambon, op 15 januari 1943.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949 (postuum)
   Sergeant-majoor-geweermaker van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (stamboeknummer 87379)

Bron: VOA blz. 63 ; www.ogs.nl (NB.: geeft geboorteplaats als Bandaneira)

Mennink, J.C.

Geboren op 4 februari 1914.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 17 van 20 januari 1953
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend, tijdens de bezettingsjaren 1940-1945, als politieagent te APELDOORN, waar hij uit hoofde van zijn functie op velerlei manieren het ondergrondse werk kon bevorderen, bijvoorbeeld door het uit de cel doen ontsnappen van de K.P. (Knokploeg)-leider wijlen Johannes Post, het vervoeren van en het onderdak verlenen aan leden van geallieerde vliegtuigbemanningen, het vervoeren van wapens die nabij VIERHOUTEN waren uitgeworpen uit geallieerde vliegtuigen, enz.
Bij een poging op de auto van een bekend N.S.B.’er te doen onderduiken werd hij door de landwacht gearresteerd; hij ontkwam na beschieting, waarbij hij aan zijn onderlichaam werd gewond hetgeen blijvende invaliditeit tengevolge had.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Mensingh, Franz

Geboren te Magelang op 1 januari 1904. Overleden te Wlingi op 2 januari 1949.
Bekende onderscheidingen: KV

Bron: www.ogs.nl

Merison, C.J.

Bekende onderscheidingen: BK.2

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 8 juli 1943
   Sergeant-machinist (8912)

Als opvarenden van Onze Onderzeeboot "O 23" gedurende geruimen tijd in krijgsverrichtingen tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Sergeant-machinist (8912)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, aan boord van Onze onderzeeboot “O 23”, welke boot in den nacht van 13 op 14 Mei 1940 door den met vele magnetische mijnen onveilig gemaakten Nieuwen Waterweg is uitgevaren, in zijn dienst aan boord eene koelbloedigheid en vastberadenheid betoond, waaraan het mede te danken is, dat de boot veilig Engeland bereikte in niet in handen van den vijand viel.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; Meijer (1990), p. 267 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Merten, J.J.V.

Bekende onderscheidingen: BK,MID

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 11 december 1942
   Purser aan boord van het s.s. 'Costa Rica'

die als purser van het s.s. “COSTA RICA”, dat op den 27en April, 1941, in de Middellandsche zee door Duitsche vliegtuigen bij voortduring werd aangevallen en tenslotte tot zinken werd gebracht, onder gevaarvolle omstandigheden moedig en beleidvol is opgetreden bij de uitvoering van de door den gezagvoerder gegeven opdrachten, zoodat ongeveer 2600 man Britsche troepen in een zeer korte spanne tijds, zonder een enkel ongeval op de begeleidende Engelsche oorlogsbodems in veiligheid konden worden gebracht.

Mentioned in Despatches (GB)
   December 1941
   Purser, s.s. 'Costa Rica'

... for their services with the Royal Navy in the withdrawal from Greece.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 765 ; Koopv. blz. 52

Mertens, Jacobus Hubertus

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 2 van 15 juni 1946
   Dienstplichtig korporaal van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in den strijd tegenover den vijand onderscheiden, bij de verdediging van de brug over het Julianakanaal bij OBBICHT op 10 Mei 1940, door, nadat zijn commandant van gesneuveld, onder vijandelijk vuur een mitrailleur uit een gedekte opstelling te halen en in een open opstelling te plaatsen, teneinde den vijand beter te kunnen bevuren; heeft daarna gedurende eenige uren den vijand door vuur belet zich van de brug meester te maken, daarbij met zijn mitrailleur afwisselend uit drie verschillende opstellingen vurende.

Bron: BL/BK blz. 229

Merijnis, M.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 5 van 15 mei 1941
   Bootsman ter Koopvaardij, aan boord van het s.s. 'Bodegraven'

Bron: Koopv. blz. 11,26

Merum Terwogt, F.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Eerste luitenant-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: VK blz. 237

Mesritz, mr. Denis Claire Baudouin

Geboren te 's-Gravenhage op 16 november 1919. Omgekomen in het concentratiekamp Rathenau (Duitsland) op 16 maart 1945.
Bekende onderscheidingen: VZK

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 17 van 7 mei 1946 (postuum)
   Advocaat te 's-Gravenhage
   Wegens:

Voor onder gevaarlijke omstandigheden betoonden moed, inititatief, volharding, offervaardigheid en toewijding in den strijd tegen den overweldiger van de Nederlandsche onafhankelijkheid en voor het behoud van de geestelijke vrijheid,
daarbij in hem eerende een der uitingsvormen van het verzet, dat in zijn veelzijdige activiteit van 15 Mei 1940 tot 5 Mei 1945 in stijgende mate den vijand heeft geschaad en op onvergetelijke wijze tot de bevrijding van het Vaderland heeft bijgedragen.

Bron: VZK blz. 111 ; www.ogs.nl

Messemaeckers van de Graaff, H.K.

Geboren in 1904.
Legernummer 042228000 ; Tltn.d.Genie KNIL (16-07-1926), eltn. (16-07-1929), kapt. (16-01-1939), maj. (27-07-1946), ltkol. (29-03-1949).
Bekende onderscheidingen: XX,MBE

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 24 september 1949
   Lieutenant-Colonel, Corps of Engineers, Dutch Army

At Saigon during the period April, 1944 to March, 1945, this officer commanded 1050 Dutch officers and other ranks, with about 150 British, 150 Americans and 100 Australians. These prisoners of war had all been transferred from Burma to this group.
Captain Messemaekers performed his duties with great tact, unostentatiously, quietly and with efficiency, frequently in the most difficult conditions. As a result the various nationalities soldered a harmony, sadly lacking in some camps, and which enabled all ranks to have a much happier existence than they would otherwise have had.
His management of relations with the Japanese and among the prisoners of war under him, helped very considerably in a smoother running of things with a great uplift to morale.

Bron: PRO WO 373/155, WO 373/187 ; NRL 1939 blz. 555 ; KNIL blz. 118

Metselaar, B.A.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 36 van 7 mei 1947
   Sergeant-vliegtuig-telegrafist der Marine Luchtvaartdienst, bij het R.A.F. no. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron

Heeft zich door daden van initiatief, moed en volharding gedurende een of meer vluchten in een luchtvaartuig tegenover den vijand onderscheiden, tijdens zijn deelname aan 48 oorlogsvluchten.

Bron: VK blz. 237 ; 320 Sqdr. blz. 225

Mettivier Meijer, Eduard Otto

Geboren te 's-Gravenhage op 6 juli 1914. Overleden te Nijmegen op 6 september 1944.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 24 van 14 december 1949 (postuum)
   -

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door, nadat hem in October 1942 was verzocht radiotelegrafie-zenders en ontvangers te construëren voor een op te richten inlichtingendienst, zich met grote toewijding van deze taak te kwijten en gedurende de volgende jaren op te treden als één van de mede-oprichters en leiders van deze dienst.
Voorts door zelf vele nieuwe verbindingen tot stand te brengen, daarbij pionierswerk te verrichten en een belangrijk aandeel te hebben bij het oprichten en het onderhouden van een meteorologische dienst, welke voor de Geallieerde luchtmacht van belang was.
Bij één zijner vele reizen, waarbij hij dikwijls zeer compromitterend materiaal vervoerde, is hij begin September 1944 door de vijand gevangen genomen en enige uren na zijn aanhouding bij een poging tot ontvluchten doodgeschoten.

Bron: BL/BK blz. 229 ; www.ogs.nl

Metz, Klaas

Geboren te Den Helder op 18 maart 1915. Overleden te Wilmington, Delaware (USA), op 21 april 1976.
OMSD3 (15-08-1936), OMSD1 (16-08-1946), LTZ1(T) (01-01-1949), e.o. en LTZ(1) KMR (01-07-1952), e.o. 01-10-1960.
Bekende onderscheidingen: ON.5x,BK,OHK.2,XX

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 4 mei 1944
   Officier-Marinestoomvaartdienst der tweede klasse, Hr.Ms. Onderzeeboot 'O 21'

Bron: BL/BK blz. 267 ; Wo.2408 ; T.1466

Metzlar, Hendrik

Geboren op 22 september 1919.
Bekende onderscheidingen: VHK,MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Drachten

Bron: VHK blz. 169

Meulen, Andries van der

Bekende onderscheidingen: MoF.bp

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   ? ; uitgereikt te Amsterdam op 21 november 1946
   Burger, woonachtig te Zwaagwesteinde

Bron: Dagblad voor Amersfoort, donderdag 21 november 1946

Meulen, Hermann van der

Geboren te Mulheim Ruhr-Broich, Duitsland, op 17 februari 1915. Geëxecuteerd te Pontianak op 27 juni 1942.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 11 van 16 januari 1950 (postuum)
   Brigadier der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 123

Meulenbroeks, Johannes Antonius Cornelis

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 77 van 22 april 1948
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door op 10 Mei 1940, ingedeeld zijnde bij kazemat 121 nabij VENLO, op onverschrokken wijze, onder zwaar vijandelijk vuur, de lichte mitrailleur van deze kazemat te bedienen en niet geschroomd, met zijn commandant de mitrailleur uit de kazemat in een open blootgestelde opstelling te brengen, om beter schootsveld te krijgen en de vijand daardoor belangrijke verliezen toegebracht.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Meurer, Cornelis

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 24 van 14 december 1949
   Kapitein van het Wapen der Koninklijke Marechaussee

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door tijdens de bezettingstijd, behorende tot één der grootste inlichtingengroepen, welke samenwerkte met het Bureau Inlichtingen van de Nederlandse Regering, op organisatorisch gebied voortreffelijk werk te leveren en in de topleiding van deze groep zich aanvankelijk in het bijzonder bezig te houden met de organisatie van provinciale en gewestelijke bureaux en de landelijke koerierslijnen.
Voorts door, belast zijnde met de beveiliging van de groep welke steeds 's vijands grote belangstelling had, hierin uitnemend te slagen, zodat de groep tot de capitulatie in Mei 1945 haar werkzaamheden heeft kunnen voortzetten.
Vervolgens door voor het opnemen van contact met het Bureau Inlichtingen met de plaatsvervangend leider van de groep door de vijandelijke linies naar bevrijd gebied te gaan en daarna weer voor het voortzetten van zijn werkzaamheden naar bezet gebied terug te keren.
Tenslotte door, in opdracht van de leiding van de groep, onder het betonen van grote moed o.m. overvallen op militaire archieven voor te bereiden en te verrichten.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: BL/BK blz. 229 ; met dank aan de heer B. Keers

Meurs, G. van

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 4 van 29 november 1941
   Matroos der eerste klasse

Het bij een succesvollen aanval met een vliegtuig op een vijandelijk konvooi als telegrafist betoonen van moed, initiatief en volharding door, nadat de 1e vlieger doodelijk was gewond, den commandant op uitstekende wijze terzijde staan, waardoor het vliegtuig behouden kon worden binnengebracht.

Bron: VK blz. 237

Mey, F.A. van der

Bekende onderscheidingen: BK,DSC

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 31 december 1942
   Eerste stuurman aan boord van het s.s. 'Paulus Potter'

Distinguished Service Cross (GB)
   ?
   Chief Officer, s.s. 'Paulus Potter'

Bron: ARA 2.16.32 inv. 758 ; BL/BK blz. 267 ; Koopv. blz. 51

Meij, G. van der

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 18 van 12 april 1945
   Militie-soldaat van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Moedig en beleidvol optreden getoond tijdens de Japansche bezetting van Nederlandsch Nieuw Guinea van Maart 1942 tot ca. September 1944 door zijn actief deelnemen aan den guerilla-krijg en daarbij groote ontberingen gedaan.

Bron: BL/BK blz. 268 ; Kokkelink blz. 253

Mey, J. van der

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 75 van 12 december 1947
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

als gezagvoerder bij de Nederlandse Koopvaardijvloot waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewezen door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend grote gevaren van vijandelijke handelingen werden gelopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 731

Mey, Jan Carel van der

Bekende onderscheidingen: LoM.3

Legion of Merit, Officer (US)
   General Orders no. 53 van 11 juni 1946
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 4 van 19 juli 1946
   Reserve-majoor van het Wapen der Genie, plaatsvervangend hoofd van de Afdeling Publieke Voorzieningen van het Nederlands Militair Gezag

Bron: Schlegel blz. 218-219

Meyboom, A.W.

Gezagvoerder van het: m.s. 'Taria' (1941-1943), s.s. 'Sunata' (1944).
Bekende onderscheidingen: BL,KV

Bronzen Kruis met Eervolle Vermelding
   K.B. no. 7 van 28 juni 1941
   later ingetrokken en vervangen door de Bronzen Leeuw
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

omdat deze als gezagvoerder van het m.s. “TARIA”, dat op 18 februari, 1941, van 8.35 uur tot 9.05 uur werd aangevallen door een vijandelijk vliegtuig, bekwaam navigeerde, alsmede onder gevaarvolle omstandigheden moedig en beleidvol optrad bij het voeren van het bevel tijdens den afweer tegen de tot dertienmaal toe met brisantbommen, mitrailleur- en kanonvuur herhaalde aanvallen, zoodat het schip tenslotte voor den ondergang kon worden behoed;

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 10 van 16 januari 1946
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als kapitein bij de Nederlandsche koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogsvoering bewees door gedurende meer dan 2 jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.02.20 inv. 9035, 2.16.32 inv. 724 ; BL/BK blz. 229 ; Koopv. blz. 6,46

Meijer, Arie

Bekende onderscheidingen: LoM.4

Legion of Merit, Legionnaire (US)
   ?
   Reserve-kapitein van het Wapen der Artillerie

For service as District Commander of the Province of Friesland during the last three (3) years. Captain MEYER achieved complete unity of all Resistance Forces in Friesland and through his organization and leadership the resistance groups in that area were able to liberate most of the province and main towns before the arrival of the Allied Forces.

Bron: Schlegel blz. 220 ; Van Ojen blz. 987

Meyer, C.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 7 van 18 september 1947
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandse Koopvaardijvloot waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaar op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend grote gevaren van vijandelijke handelingen werden gelopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 729

Meijer, Filippus

Geboren te Groningen op 4 september 1913. Overleden op de Zuid-Chinese Zee, aan boord van Hr.Ms. onderzeeboot 'K.XVI', op 25 december 1941.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 102 van 24 december 1953 (postuum)
   Bootsman, aan boord van Hr.Ms. onderzeeboot 'K.XVI'

Bron: BL/BK blz. 268 (NB. geeft naam als Meyer!) ; Nieuwe Rotterdamse Courant, 17 februari 1954 ; www.ogs.nl

Meijer, Frederik Hendrik

Geboren te Utrecht op 31 augustus 1922. Gefusilleerd te Apeldoorn op 8 maart 1945.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 13 van 11 september 1952
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol gedrag onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als lid ener K.P. (Knokploeg)-groep en als marconist van een geheime zender over welke van November 1944 tot de overval op 10 Januari 1945 belangrijke gegevens op militair gebied konden worden doorgegeven naar het Centraal bureau van een geheime inlichtingendienst in NEDERLAND zowel als naar het Bureau Inlichtingen te EINDHOVEN.
Bij de overval op 10 Januari werd hij gearresteerd en 8 Maart daaraanvolgend gefusilleerd.

Bron: niet meer bekende Legerkoerier ; www.ogs.nl

Meijer, F.I.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 10 van 12 oktober 1944
   Sergeant-vliegtuigtelegrafist der Marine Luchtvaartdienst, bij het R.A.F. no. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron
   Wegens:

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 237

Meijer, dr. Hendrik Dirk Johan

Geboren te Samarinda op 26 maart 1907. Overleden te Terneuzen op 25 juli 1988.
Verbonden aan het sanatorium te Hellendoorn (1952).
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 25 van 22 december 1952
   Arts

Bron: VOA blz. 253-154

Meijer, Jan

Bekende onderscheidingen: BL,MoF

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 8 van 30 augustus 1948
   Burger, lid van het verzet

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 8 april 1953
   Burger, lid van het verzet

... for their outstanding services in underground activities connected with the organized civil and Armed Forces resistance movement in Holland during the period of occupation of that country by the Germans, from 7 December 1941 to include various dates of such meritorious service leading to the liberation in May 1945. ...

Bron: BL/BK blz. 229 ; met dank aan de heer P.J. Schlegel

Meijer, Johan Coenraad

Geboren te Billiton op 5 september 1920. Gefusilleerd in het concentratiekamp Sachsenhausen, Duitsland, op 11 mei 1942.
Sgt.Adb.Zeedienst ; lid ondergrondse in Nederland, op 19 september 1941 door de Duitse bezetting gearresteerd en bij een Ordedienstproces te Maastricht ter dood veroordeeld.
Bekende onderscheidingen: BL,BK

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 42 van 27 juni 1953 (postuum)
   Adelborst van de zeedienst

Bronzen Kruis
   K.B. no. 104 van 6 augustus 46 (postuum)
   Korporaal-adelborst, aan boord van Hr.Ms. 'Hydra'
   Wegens:

Heeft zich door moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden door op 15 Mei 1940 aan boord van Onzen mijnenlegger "Hydra" toen het schip bij het verlaten van het Zijpe reddeloos werd geschoten en bij een gedeelte van de bemanning een begin van paniek ontstond deze met geweld te bezweren.

Bron: BL/BK blz. 229,268 ; Wo.2635 ; Nieuwe Rotterdamse Courant, 17 februari 1954 ; www.ogs.nl

Meijer, Johannes Kroese

Geboren te Semarang, Nederlands-Indië, op 13 mei 1898. Overleden te Connecticut, Verenigde Staten, op 25 november 1972.
Tltn.d.Inf.KNIL (12-08-1918 KB 68 miv. 12-08-1918), eltn. (30-04-1919), kapt. (30-05-1929), maj. (30-04-1939), genmaj. (28-06-1948 KB 45), e.o. 29-07-1949 KB 37
Stafofficier bij de Koninklijke Nederlandsche Brigade Prinses Irene (1941-1942), militair en territoriaal commandant in Suriname (1942 - juli 1943), commandant der Grondtroepen in Australië (1943-1945)
Bekende onderscheidingen: MWO.4,OV,XXV,Mk,LoM.3

Legion of Merit, Officer (US)
   1943 ; uitgereikt 14 juni 1943
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 1 van 4 maart 1943 (reg.nr. 6499)
   Kolonel der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, gestationeerd te Suriname
   Wegens:

helpfulness to forces of the United States Army in the protection of the Western Hemisphere.

Bron: Maalderink blz. 313 ; Schlegel blz. 74 ; KNIL blz. 66 ; New York Times, 16 juni 1943 ; Opmerking: dit was de allereerste verlening van de Officer class van de Legion of Merit!

Meijer, Julius Isidoor

Geboren te Meppel op 28 december 1906. Overleden te Rijswijk op 25 (26?) juni 2005.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 25 van 19 januari 1952 ; uitgreikt door Prins Bernhard in het Koninklijk Paleis te Amsterdam op 29 april 1953
   Gezagvoerder ter Koopvaardij, kapitein van het m.s. 'Aldegonda'
   Wegens:

Heeft zich in de strijd tegenover de vijand door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden onderscheiden toen het motortankschip Aldegonda, hetwelk zich in Straat Malakka bevond, op 28 december 1941 door twee Japanse vliegtuigen werd aangevallen, waardoor het schip in brand geraakte en verlaten moest worden. Toen de vijandelijke vliegtuigen verdwenen waren heeft hij zich wederom aan boord begeven, op uitstekende wijze leiding aan het blussingswerk gegeven en het zwaar beschadigde schip naar de haven weten te brengen, waardoor het vaartuig voor de oorlogsvoering behouden bleef.

Bron: BL/BK blz. 160,229 ; Brons nr. 53, blz. 32 ; Met dank aan de heer M.J. van Dekken

Meijer, Luitje Roelof

Geboren te Focham (gemeente Slochteren) op 10 oktober 1915.
Bekende onderscheidingen: ON.ZEM,BK,OHK.1,PMg

Bronzen Kruis
   K.B. no. no. 6 van 22 juni 1948
   Gewezen sergeant van het Wapen der Infanterie, thans hoofdagent van gemeentepolitie te Amsterdam

Bron: BL/BK blz. 267

Meijer, R.A.

Geboren in 1911.
LTZ.vk.2jc (01-07-1958), LTZ.vk.2oc (01-07-1961), e.o. 01-07-1962.
Bekende onderscheidingen: ON.ZEMx,BK.2,OHK.4,OV.1,G.Med.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 8 juli 1943 (2e toekenning)
   Sergeant-telegrafist (10616)

Als opvarenden van Onze Onderzeeboot "O 23" gedurende geruimen tijd in krijgsverrichtingen tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Korporaal-telegrafist

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, aan boord van Onze onderzeeboot “O 23”, welke boot in den nacht van 13 op 14 Mei 1940 door den met vele magnetische mijnen onveilig gemaakten Nieuwen Waterweg is uitgevaren, in zijn dienst aan boord eene koelbloedigheid en vastberadenheid betoond, waaraan het mede te danken is, dat de boot veilig Engeland bereikte in niet in handen van den vijand viel.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; Meijer (1990), p. 267 ; NKM 1968 blz. 370 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Meyer, T.

Bekende onderscheidingen: ON.BEMx

Bronzen Eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
   K.B. no. 2 van 26 augustus 1941
   Korporaal-telegrafist der Marine Luchtvaartdienst (10271), bij het R.A.F. no. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron
   Wegens:

Het verrichten van uitstekende diensten als vliegtuig-telegrafist op zeer vele konvooivluchten waarbij hij blijk heeft gegeven van grote plichtsbetrachting en kennis van zaken.

Meyer, W.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 2 van 4 november 1943
   Vierde machinist ter Koopvaardij

die als vierde machinist van het m.s. "Tiba", dat in het tijdvak van 4 Maart tot en met 31 Maart, 1943, herhaalde malen vijandelijke lucht- en duikbootaanvallen had te doorstaan, onder gevaarvolle omstandigheden, op moedige en beleidvolle wijze is opgetreden bij het uitvoeren van de hem door zijn meerderen gegeven opdrachten, mede tengevolge waarvan de taak van dit schip bij de krijgsverrichtingen op de Noord-Afrikaansche kust met goed gevolg werd uitgevoerd en het schip, alsmede de lading oorlogsmateriaal, behouden bleven.

Bron: BL/BK blz. 268

Meijers, Lamber P.C.

Geboren op 22 november 1924.
Legernummer 241122721.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 98 van 31maart 1952
   Tijdelijk aangesteld dienstplichtig sergeant voor speciale diensten

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden als lid ener Knokploeg in de Betuwe in het jaar 1944, waarbij hij zich ondermeer zeer verdienstelijk maakte bij de hulp aan leden van geallieerde vliegtuigbemanningen en luchtlandingstroepen tijdens en na de slag om ARNHEM.
Ook verrichte hij koeriersdiensten tussen bevrijd en bezet gebied waarbij hij vele malen door de linies ging. Hij bracht belangrijke personen door de linies, die door de Regering in LONDEN waren opgeroepen en kon de geallieerde legerleiding te NIJMEGEN waardevolle inlichtingen verstrekken betreffende de sterkte en dislocatie van vijandelijke strijdkrachten in de Betuwe.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; BL/BK blz. 229 ; Brons nr. 52 blz. 36

Meijers, drs. Lourens Marinus ("Loekie")

Geboren in 1920. Overleden te 's-Gravenhage op 31 juli 2002.
Res-tltn.-vl.d.ML (11-10-1942), res-eltn. (11-10-1944), res-kapt. (01-12-1949).
Bekende onderscheidingen: KV,VK,OHK.1

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 4 van 3 april 1941
   Messroombediende

omdat deze als messroom bediende van het s.s. “PRINS MAURITS”, dat op 7 September 1940 aan de kade gemeerd lag in de Surrey Commercial Docks te Londen, langszij een door een luchtaanval in brand geraakte loods, moedig en beleidvol optrad door den derden machinist bij te staan bij het losgooien van de meertrossen van het reeds brandende en door de overige bemanning verlaten schip, zoodat dit naar een veiliger ligplaats kon worden verhaald, en zoodoende voor verlies werd behoed.

Vliegerkruis
   K.B. no. 20 van 8 mei 1945
   Reserve-eerste luitenant-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart, bij het R.A.F. No. 322 (Dutch) Squadron

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9035 ; VK blz. 237 ; Koopv. blz. 11,42 ; NRLL 1956 blz. 433 (NB.: maakt geen melding van KV!) ; overlijdensadvertentie

Meijnderts, Ferdinand Emanuel ('Ferry')

Geboren in 1917. Overleden te Vancouver (Canada) op 23 november 1988.
Tltn. (08-06-1940), eltn. (08-06-1942), kapt. (15-05-1948), maj.d.GS. (31-07-1953), ltgen.
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.1,OV.2,XV

Bronzen Kruis
   K.B. no. 3 van 3 april 1942
   Eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Bron: Meijer (1990), p. 268 ; Naam- en Ranglijst der Officieren 1956, p. 13 ; In Memoriam Wapenbroerders december 1988

Meynderts, Jacobus

Geboren te Vlissingen op 27 augustus 1890.
N.S.T.C. Id.no. 222075 ; bij de K.N.S.M., gezagvoerder van het s.s. 'Poseidon (10-05-1940/22-04-1941), m.s. 'Bonaire' (23-04-1941/02-02-1944) m.s. 'Curaçao' (03-02-1944/29-05-1946).
Bekende onderscheidingen: KV,OHK.1

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 75 van 23 juni 1948
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als gezagvoerder bij de Nederlandse Koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend grote gevaren van vijandelijke handelingen werden gelopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 732, 917

Meynen, Johannes

Geboren te Winsum op 13 april 1901. Overleden te Velp op 13 februari 1980.
Assistent secretariaat Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Arnhem en omgeving (1927), leider van een verkoopafdeling van het Europees kantoor "Hercules Powder Compagny" (1927/1930), assistent General Manager van het Europees Verkoopkantoor Hercules Powder Company (1930/1940), groepsdirecteur bij N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken (1940/1944), reserve-majoor, Staf van de Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten (1944/1945), waarnemend secretaris-generaal van het ministerie van Oorlog (04-1945/23-06-1945), minister van Oorlog (24-06-1945/03-07-1946), adjunct-directeur van de Algemene Kunstzijde Unie (AKU) (1946/1948), directeur van de AKU (1948/1960), plaatsvervangend president-directeur van de AKU (1960/1962), president-directeur van de AKU (1962/1966), plaatsvervangend president AKZO (1966/1971).
Bekende onderscheidingen: ON.3,NL.3,MBE,MoF.sp

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 14 oktober 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   Uitgereikt te 's-Gravenhage op 5 juni 1946
   Major, Staff C.N.F.

Did excellent work in organising transition into Regular Army of Interior Forces, in concert with the Allies.

Bron: PRO WO 373/155 ; Allied Awards to the Dutch [274] ; Leidsch Dagblad, vrijdag 13 september 1946, blz. 1 ; overlijdensadvertentie, Nieuwe Leidsche Courant dd. 15 februari 1980 ; www.parlement.com

Meyster, J.A.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950
   Reserve-eerste luitenant van de Generale Staf

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door van begin 1944 toe te treden als medewerker tot één van de belangrijkste inlichtingengroepen op militair gebied in bezet Nederland.
Voorts door belast zijnde met het doen van verschillende verkenningen, o.a. het eiland IJSSELMONDE zomede DELFT en omgeving, op goede wijze uit te voeren, evenals het organiseren van de verkenning in de Hoekse Waard, zomede op Voorne en Putten en later de verkenning in het Westland, met inbegrip van Hoek van Holland en Rozenburg, welk gebied daarna nog werd uitgebreid met Goeree en Overflakkee.
Vervolgens door zich bezig te houden met het organiseren van geheime telefoonverbindingen en in Januari 1945 in Hoger verband in de topleiding van zijn groep op te treden. Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: met dank aan de heer B. Keers