Terug naar Decorati
Terug naar de index

Lodde - Lynden

Lodde, C.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 68 van 1 april 1947
   Sergeant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Meijer (1990), p. 228

Lode, Freerk

Bekende onderscheidingen: BK,VHK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950
   -

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door sedert begin 1944 voor de provincie Groningen en het aanliggende Duitse gebied als medewerker op te treden van een grote inlichtingengroep, welke samenwerkte met het Bureau Inlichtingen der Nederlandse Regering.
Voorts door, hoewel hij wist, dat de vijand hem op het spoor was, zich steeds aan diens greep weten te onttrekken zonder dat zijn werkzaamheden er onder hadden te lijden.
Tenslotte door tijdens de Geallieerde opmars in het Noorden van Nederland met enige van zijn medewerkers meermalen kans gezien belangrijke militaire gegevens door de linies te brengen.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijssn aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: Heuvel et al. (1985), p. 162 ; met dank aan de heer B. Keers

Lodewijk

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 18 van 12 april 1945
   Papoea dorpshoofd

Moedig en beleidvol optreden getoond tijdens de Japansche bezetting van Nederlandsch Nieuw Guinea van Maart 1942 af door met onder hem dienende Papoea’s den vijand ernstige verliezen toe te brengen en door zijne medewerking te verleenen bij het ter beschikking stellen van belangrijke gegevens omtrent den vijand aan de Geallieerde autoriteiten.

Bron: Meijer (1990), p. 265

Loeff, Erik Cornelis

Geboren in 1915.
Res-tltn.-vl.d.ML (01-06-1941), res-eltn. (01-06-1943), res-kapt. (15-05-1948).
Bekende onderscheidingen: VK,OHK.1,DFC

Vliegerkruis
   K.B. no. 7 van 13 juli 1944
   Reserve-eerste luitenant-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart
   Wegens:

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Distinguished Flying Cross (GB)
   25 mei 1946
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 33 van 7 augustus 1946
   Reserve-eerste luitenant-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Bron: Meijer et al. (1997), p. 210,235 ; 320 Sqdr. blz. 222,226 ; NRLL 1956 blz. 432

Loembang Tobing, J.G.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Militie-sergeant-majoor-luchtradiotelegrafist der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: Meijer et al. (1997), p. 236

Loenen, Hendrik van

Geboren op 1 september 1915.
Bekende onderscheidingen: BL,OHK.1<--Krijg te Land 1940-1945-->,VHK,MoF.bp,KMC

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 34 van 8 juni 1946
   Reserve-eerste luitenant voor algemene dienst

Bij de uitvoering van zeer belangrijke opdrachten in bezet Nederlandsch gebied, zich onderscheiden door bijzonder moedig en voortvarend optreden. Daarbij herhaaldelijk blijk gegeven van groot doorzettingsvermogen en initiatief, en alle gevaren ten spijt, zich steeds met groote zelfopoffering gewijd aan het dienen van de Nederlandsche Zaak.

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   ? ; uitgereikt te Amsterdam op 21 november 1946
   Burger, woonachtig te Zeist

Hendrik van Loenen, Dutch Civilian, for exceptionally meritorious achievement which aided the United States in the prosecution of the war against the enemy in Continental Europe, from January 1943 to April 1945. He distinguished himself by his courage, determination, and resourcefulness in the performance of hazardous missions. Completely disregarding his personal safety, he assisted directly in the evasion of many Allied fliers, and, through his superior devotion to the Allied cause contributed materially to the success of the war effort, meriting the praise and recognition of the United Nations.

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   ? ; uitgereikt in de Ridderzaal te Den Haag op 8 juli 1948
   Burger

In recognition of valuable services rendered to the Escape Organisation during the war.

Bron: Meijer (1990), p. 228 ; Heuvel et al. (1985), p. 162

Loenen, Herman L. van, jr.

Bekende onderscheidingen: BL,MoF.bp

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 11 van 30 november 1948
   Burger, lid van het verzet

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   ? ; uitgereikt te Amsterdam op 21 november 1946
   Burger, woonachtig te Zeist

Bron: Meijer (1990), p. 228 ; Dagblad voor Amersfoort, 21 november 1946

Lof, Cornelis

Geboren op 3 mei 1911.
Bekende onderscheidingen: VHK,MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Barneveld

Bron: Heuvel et al. (1985), p. 162

Loggem, J. van

Bekende onderscheidingen: ON.4x,VK,OHK.3,OV,XXX,UNTSO,WM2

Vliegerkruis
   K.B. no. 20 van 22 oktober 1942
   Reserve-eerste luitenant-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
   Wegens:

Als waarnemer-bommenrichter, na reeds tevoren succesvol als zoodanig te zijn opgetreden, op 5 Juni 1942 bij de bestrijding van vijandelijke onderzeebooten in de Australische wateren, door snel en beleidvol te handelen de bommenlast van zijn vliegtuig zoodanig af te werpen dat een Japansche onderzeeboot ernstig werd beschadigd en vermoedelijk vernietigd.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 110,139,235

Logger, Jacobus Johannes

Geboren te Breda op 7 juni 1894. Overleden te Lochem (Gelderland) op 4 mei 1963.
LTZ3 (31-07-1915), LTZ2 (31-07-1917), LTZ1 (01-11-1925), e.o. en LTZ1 KMR (01-07-1928), in act.dst. 30-08-1939 / 31-05-1947, KTZ KMR (16-10-1943), e.o. 01-07-1947, pensioen 07-06-1954.
Bekende onderscheidingen: ON.4x,BK,XXX,Mk,CBE

Bronzen Kruis
   K.B. no. 19 van 30 januari 1941
   Kapitein-luitenant-ter-zee Koninklijke Marine Reserve

voor uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog aan het Vaderland bewezen, t.w. in de periode van 10 – 14 Mei 1940 den Commandant van de positie Hoek van Holland, aan wien hij als oudste Staf-officier was toegevoegd, op kalme en voortvarende wijze met groote koelbloedigheid ter zijde gestaan, terwijl genoemde Positie aan voortdurende vijandelijke aanvallen blootstond,
voorts aan boord van den Britschen torpedobootjager, die Hr.Ms. de Koningin naar Engeland heeft overgevoerd, belangrijke diensten verricht.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9035 ; Meijer (1990), p. 265 ; Allied Awards to the Dutch [215,230] ; Wo.1628

Lohmann, Ernst Andreas

Overleden te Joure op 27 mei 1996.
Bekende onderscheidingen: ON.5,BK,OHK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 31 december 1942
   Tweede Machinist ter Koopvaardij, aan boord van het s.s. 'Pieter de Hoogh'

Bron: Meijer (1990), p. 265 (NB.: geeft naam als Lohman) ; Leeuwarder Courant, 28 mei 1996

Lokerman, Josephus Stephanus Hendricus

Geboren te Rotterdam op 5 februari 1901. Overleden te Neuengamme op 11 februari 1905.
Bekende onderscheidingen: KV,MoF,KCBC

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 20 van 8 oktober 1951 (postuum)
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moed en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend tijdens de bezetting tot zijn arrestatie in April 1944 als lid van de O.D. te MAASTRICHT.
In het bijzonder heeft hij ontsnapte geallieerde krijgsgevangenen en Engelandvaarders geholpen de Nederlands-Belgische grens te passeren en, door contact op te nemen met Belgisch spoorwegpersoneel, er toe bijgedragen dat het vervoer van deze personen door België kon plaats vinden.
Voorts heeft hij berichten doorgegeven over vijandelijke troepenverplaatsingen per spoor en inlichtingen verzameld omtrent de maatregelen van de vijand bij eventuele terugtocht.

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, woonachtig te Maastricht

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 (NB. geeft geboortedatum als 3 januari 1902!) ; www.ogs.nl

Lokman, Arie

Geboren in 1896.
LTZ1 KMR SD (17-04-1941).
Bekende onderscheidingen: BSTR

Bronze Star Medal (US)
   General Orders no. 74 van 19 maart 1946
   Uitgereikt te 's-Gravenhage op 16 augustus 1946
   Lieutenant-Commander, Naval Liaison Officer with the United States Army, Port of Antwerp.

Bron: Schlegel blz. 138 ; OKM 1947 blz. 49 ; Leidsch Dagblad, 17 augustus 1946, blz. 2

Lokven, F.A.F.F. van

Geboren in 1909. Overleden in 1976.
LTZ.vk.2jc (01-01-1958), LTZ.vk.2oc (01-01-1961), e.o. 01-01-1962.
Bekende onderscheidingen: BL,G.Med.

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 4 van 6 oktober 1952
   Sergeant-majoor-telegrafist der Koninklijke Marine, gedetacheerd bij de Inlichtingendienst

Bron: Meijer (1990), p. 228 ; Six blz. 46,141 ; NKM 1968 blz. 370

Lolkema, W.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 1 van 5 augustus 1943
   Gezagvoerder ter Koopvaardij, kapitein van het s.s. 'Zuiderburgh'

Bron: Koopv. blz. 10,50

Loman, Petrus Johannes

Geboren te Amsterdam op 18 juli 1891. Overleden te Lahde, Landkreis Minden (Duitsland), op 28 februari 1945.
Bekende onderscheidingen: LII.5p,BOK.p,MWB,MHB

Ridder in de Orde van Leopold II met palm en Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   ? (postuum) ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 25 september 1954
   ?, woonachtig te Utrecht

Bron: Nieuwe Leidsche Courant, woensdag 29 september 1954, blz. 6 ; www.ogs.nl

Londo, Gerard

Geboren te Kampen op 3 januari 1913. Overleden te Emmen op 25 januari 2011.
Res-tltn.d.Inf. (01-01-1934), res-eltn. (01-01-1938).
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.5,BK,OHK.1,OV,DIV

Bronzen Kruis
   K.B. no. 23 van 29 mei 1947 ; uitgereikt in Indonesië
   Tijdelijk reserve-majoor van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door in het tijdvak van 11 - 13 Mei 1940 als Commandant van een sectie zware mitrailleurs in de gevechten op de Grebbeberg zich onder zwaar vijandelijk artillerievuur over open terrein herhaaldelijk naar de zeer verspreide opstellingen van zijn stukken te begeven, teneinde zijn manschappen moed in te spreken en te doen standhouden.
Voorts de verdediging met zijn sectie en met een andere sectie zware mitrailleurs, waarvan hij ook het bevel op zich had genomen, voort te zetten, ook nadat de stellingen en zelfs een Compagniescommandopost in de nabijheid waren ontruimd en hij ook elders eigen onderdelen zag teruggaan.
Na omsingeling van zijn opstelling door de vijand zwaar gewond en gevangen gemaakt.

Bron: Meijer (1990), p. 265 ; NRL 1939 blz. 193 ; Brons nummer 62, blz. 12-13 ; www.grebbeberg.nl ; met dank aan de heer W.F.J. Elgers

Loo, Theodorus Hubertus de

Geboren te Swalmen op 9 september 1913. Overleden te Haelen op 10 mei 1998.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950
   Kapitein der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 167

Loohuizen, Alphonso Julius

Geboren te Semarang op 30 april 1917. Omgekomen boven Château d'Ansenne (Frankrijk) op 24 juni 1944.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 4 van 4 mei 1944
   Reserve-eerste luitenant-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 236 ; www.ogs.nl

Loon, ir. Gerardus van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 24 augustus 1946
   Reserve-kapitein van het Wapen der Genie

Heeft zich door moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden, door op 10 Mei 1940 als Commandant van de Ie Verlichtingsafdeeling te ZOETERMEER, nadat vijandelijke vliegtuigen op verschillende plaatsen in de omgeving waren geland, een zwaar bewapende vijandelijke groep tot op korten afstand van verschillende zijden te naderen, niettegenstaande zijn afdeling niet over mitrailleurs beschikte.
Tenslotte heeft de vijand, die zich mede door andere later aangekomen onderdeelen van alle zijden bedreigd voelde, zich overgegeven.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Loon, H.C. van

Bekende onderscheidingen: BK.2

Bronzen Kruis (2e toekenning)
   K.B. no. 7 van 8 juli 1943
   Sergeant-monteur (7845)

Als opvarenden van Onze Onderzeeboot "O 24" gedurende geruimen tijd in krijgsverrichtingen tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Sergeant-monteur (7845)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, aan boord van Onze onderzeeboot “O 24”, welke boot in den nacht van 13 op 14 Mei 1940 door den met vele magnetische mijnen onveilig gemaakten Nieuwen Waterweg is uitgevaren in zijn dienst aan boord eene koelbloedigheid en vastberadenheid betoond, waaraan het mede te danken is, dat de boot veilig Engeland bereikte en niet in handen van den vijand viel.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; Meijer (1990), p. 265

Loontjens, Antonius ('Ton')

Geboren te Maastricht op 19 november 1922. Overleden te Goes op 13 november 2010.
LTZ.vk.2jc (01-07-1966), LTZ.vk.2oc (01-07-1969), pensioen 01-12-1972.
Bekende onderscheidingen: ON.ZEMx,BK,OHK.3,OV.2,NGK,ZMed,KLO,DIV,LEF.5,DM

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 2 september 1942
   Marinier der tweede klasse (5490 M)

Het moedig en beleidvol voorbereiden en uitvoeren van hunne ontsnapping uit door den vijand bezet Nederland rechtstreeks naar Engeland.

Chevallier de la Légion d'Honneur (F)
   ? ; uitgereikt door de Franse ambassadeur in Nederland op 1 juni 2004
   Gepensioneerd luitenant-ter-zee-vakdiensten der tweede klasse oudste categorie bij het Korps Mariniers

Bron: Meijer (1990), p. 266 ; OKM 1985 blz. 404 ; Persbericht Franse Ambassade in Nederland 1 juni 2004 ; met dank aan de heer W.F.J. Elgers

Loos, P.F. de

Bekende onderscheidingen: BK.2,DSM

Bronzen Kruis
   K.B. no. 13 van 2 september 1942 (2e toekenning)
   Stoker-olieman der Koninklijke Marine (10927)

Het betoonen van moed, voortvarendheid en groote plichtsbetrachting in den nacht van 14 op 15 Juni 1942 in de Motorkamer van Onze "M.G.B. 46" tijdens een actie tegen den vijand door, nadat de chef-motorkamer door een granaattreffer gedood was, de machines gedeeltelijk beschadigd en buiten werking gesteld waren en de motorkamer gevuld was met bezinedampen uit een der lek geschoten tanks, er in te slagen de beschadigde midden-motor draaiende te houden en onder direct levensgevaar door een dreigende explosie en brand, te trachten de S.B.-motor weer te starten, terwijl tevens noodreparaties verricht werden, totdat hij tenslotte door benzinedampen buiten bewustzijn geraakte.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 12 van 26 augustus 1942
   Stoker-olieman der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. 'MGB 114'

Looijen, Franciscus Cornelis Henricus

Geboren te Standdaarbuiten op 23 september 1914. Gesneuveld in een luchtgevecht boven Ouderkerk aan den Amstel op 10 mei 1940.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 6 van 9 mei 1946 (postuum)
   Reserve-sergeant-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart, bij het 2-II-1 Lv.R.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 236 ; www.ogs.nl

Looze, Willem Adriaan de ("Bul")

Geboren te Amsterdam op 26 februari 1916. Overleden te Wassenaar op 22 juni 2000.
LTZ3 (08-08-1938 KB 29), LTZ2 (16-08-1940), LTZ1 (01-09-1948), KLTZ (01-08-1957), KTZ (01-07-1963 KB 37), e.o. 01-12-1967 KB 42.
Bekende onderscheidingen: MWO.4,ON.5x,OHK.2,OV,XXV,H.1966,DSC,MID

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 35 van 20 augustus 1948
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse

Heeft zich in de strijd onderscheiden door uitstekende daden van moed, beleid en trouw te bedrijven, in het tijdvak van half 1941 tot half 1944, door in het Engelse Kanaal, als Commandant van een motorkanonneerboot of een motortorpedoboot, of als commandant van een Brits-Nederlandse flottieljes, alsmede van Nederlandse groepen of flottieljes van deze soort van boten, ongeveer 170 patrouilles - tegen o.a. vijandelijke convoierende treilers en vijandelijke mijnenvegers - dikwijls onder zwaar vijandelijk vuur, op zeer gedurfde wijze uit te voeren en, hoewel daarbij zijn boot twee malen in brand werd geschoten, de acties steeds met grote koelbloedigheid en vastberadenheid door te zetten, waarbij hij in belangrijke mate initiatief toonde.
Op 17 April 1943 heeft hij als divisiecommandant van 2 motorkanonneerboten, nà ontvangen bericht dat een rubberboot met bemanning van een neergeschoten bommenwerper onder de Franse kust was waargenomen, zich daarheen begeven en op korte afstand van de pieren van Boulogne deze bemanning gered.
In de nacht van 28 op 29 September 1943 is hij als commandant van een motortorpedobootflottielje B, zich zelf bevindende op motortorpedeoboot 433, nadat de flottieljes A en B door de vijand onder vuur waren genomen, met zijn flottielje dadelijk tot de aanval overgegaan, waarbij na enige minuten de motortorpedoboot 433 ernstig werd beschadigd, er brand ontstond en van zijn bemanning 1 man gedood en 2 man gewond werden; niettemin heeft hij de aanval doorgezet door verwoed vuur af te geven op vijandelijke mijnenvegers om, na zich overtuigd te hebben dat de 2 andere boten buiten gevaar waren, naar zijn basis terug te keren om hulp voor de gewonden te krijgen.
Op 26/27 Juli 1944 heeft hij, in vuurgevecht met een flottielje van 5 vijandelijke schepen - hoewel hij om te kunnen aanvallen zich met zijn flottielje moest begeven tussen de vijand en een geallieerde jager, door het vuur waarvan aan zijn flottielje enige schade was veroorzaakt - deze aanval, waardoor verscheidene treffers op de vijandelijke schepen werden geplaatst, doorgezet. Hierdoor werden 2 dezer boten buiten gevecht gesteld en werd het doel der operatie, het terugdringen van de vijand in verband met de aanvoer over het Kanaal, bereikt."

Bron: Maalderink (1985), p. 122 ; Wo.2428 ; Overlijdensadvertentie

Lorang, G.P.J.

Employé van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij.
Bekende onderscheidingen: KV

Bron: K.P.M. blz. 324

Lotgering, Frederik Karel

Geboren te Amsterdam op 13 februari 1911. Overleden te Wageningen op 19 oktober 1986.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 13 van 15 augustus 1950
   Sergeant, in opleiding bij het Corps Opleiding Reserve Officieren

Bron: VOA blz. 204

Loudon, Hugh A.

Geboren in 1898.
Res-tltn.d.Art. (25-11-1920), res-eltn. (25-11-1924), res-kapt. (01-05-1938).
Bekende onderscheidingen: BSTR,XX

Bronze Star Medal (US)
   ?
   Kapitein, Netherlands Liaison Officer with the Headquarters, Chanor Base Section.

Bron: Schlegel blz. 140 ; NRL 1939 blz. 193

Louhenapessij, Martha Octovine

Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Onderwijzeres te Makassar

Bron: VOA blz. 103

Loven, Jeanne

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, woonachtig te Roermond

Lub, J.J.C. ("Jaap")

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 17 van 20 juli 1944
   Sergeant-schutter

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 236

Lublink Weddik, dr. Willem Frans

Geboren te Tjiandjoer op 19 mei 1904. Geëxecuteerd te Palembang op 14 november 1944.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 21 van 11 november 1950
   Dagorder no. 30 der Koninklijke Landmacht, Commando Nederlandse Bataljons in Indonesië, dd. 20 december 1950
   Controleur bij het Binnenlands Bestuur

Heeft zich gedurende de Japanse bezetting bijzonder onderscheiden door daden van geestkracht, karaktervastheid en gemeenschapszin.
De controleur Lublink Weddik werd op 23 Augustus 1943 uit het kamp te Palembang weggevoerd, beschuldigd van het gebruiken van aan de Javasche Bank onttrokken gelden voor een anti-Japanse actie onder Ambonnezen en door de Japanse Hooge Raad van Justitie op 31 October 1943 wegens overtreding van de "verordening tot handhaving van de vrede" ter dood veroordeeld. Hij werd op 14 november 1944 geëxecuteerd.
Voor zijn arrestatie was hij in het kamp zeer op de voorgrond getreden. Hij heeft o.m. gedaan kunnen krijgen dat allerlei extra voedingsmiddelen binnen kwamen.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; VOA blz. 210

Lubsen, S.A. ('Guus')

Geboren te Den Helder op 7 oktober 1919. Overleden te Alkmaar op 24 februari 2007.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 2 van 17 december 1942
   Korporaal-vliegtuigmaker (14347), Marine Luchtvaartdienst

Bron: Meijer (1990), p. 266

Lucassen, Louis

Geboren te Sloten (NH) op 7 februari 1916. Overleden te Dordrecht op 13 mei 1940.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 26 van 12 november 1947 (postuum)
   Tweede luitenant van het Wapen der Genie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beliedvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door in de morgen van 10 Mei 1940 als commandant van een detachement Mijnversperring van de 2e Compagnie Torpedisten in de Rijn nabij Pannerden, op lofwaardige wijze door het tot zinken brengen van schepen, nadat de vijand reeds voorbij zijn opstelling was doorgedrongen, de vaart over de Rijn te bemoeilijken.
  Daarna met zijn geheel in de hand gebleven detachement teruggegaan zijnde, op 12 en 13 Mei deel te nemen aan de strijd in Dordrecht.
  Aldaar wederom met zijn gehele detachement een uitval te doen, waarbij hij zich persoonlijk op onverschrokken wijze inzette. Tenslotte bij het verdedigen van een barricade nabij de Vriezebrug als gevolg van hevig vuur uit opdringende vijandelijke pantserwagens zwaar gewond te geraken en, na eerst nog het commando over zijn detachement te hebben overgegeven, kort daarop aan de bekomen verwondingen te overlijden.

Bron: Meijer (1990), p. 228 ; www.ogs.nl

Luchsinger, D.A.M.

Geboren in 1914.
Tltn.d.Inf.KNIL (31-07-1938).
Bekende onderscheidingen: BL,H.1937

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 68 van 1 april 1947
   Kapitein der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Meijer (1990), p. 228 ; NRL 1939 blz. 541

Luchsinger, Karel Johan

Geboren in 1904. Overleden te 's-Gravenhage op 24 maart 1989.
Legernummer 031809000 ; tltn.d.Inf. KNIL (16-07-1926), eltn. (16-07-1929), kapt. (30-06-1938), maj. (21-08-1945), ltkol. (11-02-1947), kol. (27-08-1949)
Bekende onderscheidingen: BL,XX

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 32 van 10 september 1946
   Kapitein der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Meijer (1990), p. 228 ; NRL 1939 blz. 534 ; overlijdensadvertentie

Ludemann, M.

Geboren op 21 augustus 1919.
Legernummer 19.08.21.005.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 31 van 29 juni 1951
   Eervol ontslagen dienstplichtig soldaat van het Dienstvak van de Geneeskundige Dienst

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door op 11 en 12 Mei 1940 bij gevechten tegen de vijandelijke valschermjagers te DORDRECHT als hospitaalsoldaat herhaaldelijk op onverschrokken wijze onder vijandelijk vuur gewonde militairen op te zoeken en deze - veelal door ’s vijands vuur heen - naar een hulpverbandplaats te vervoeren.
Voorts door zich tijdens deze gevechten herhaaldelijk en geheel vrijwillig beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van gevaarlijke opdrachten.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Luesen, Cornelis Johannes Henricus

Geboren op 4 januari 1909.
Bekende onderscheidingen: VHK,MBE

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 14 oktober 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   Major, 1-3 R.I.

Did excellent work as Commander in operational tasks under 21 Army Group.

Bron: PRO WO 373/155 ; Heuvel et al. (1985), p. 164 ; Allied Awards to the Dutch [286]

Lugt, J.B.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Militie-sergeant-luchtschutter der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: Meijer et al. (1997), p. 236

Luidinga, Tjalling

Geboren te Den Helder op 18 april 1890. Overleden op de Middellandse Zee, aan boord van het s.s. 'Slamat' op 27 april 1941.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 35 van 19 juli 1948 (postuum)
   Gezagvoerder ter Koopvaardij, kapitein van het s.s. 'Slamat'

Bron: BL/BK blz. 228 ; www.ogs.nl

Luining, Siepko Jakob Cornelis

Geboren te Haarlem op 3 maart 1914. Overleden te Zeist op 6 maart 1984.
Ltkol.d.Cav.
Bekende onderscheidingen: ON.4,BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 68 van 1 april 1947
   Eerste luitenant der Cavalerie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Meijer (1990), p. 228 ; NA 1966 blz. 331 ; NA 1981 blz. 421 ; NA 1986 blz. 266

Luiten, Peter

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ?
   Burger, woonachtig te Cincinnati, Ohio, Verenigde Staten

Luitwieler, Hendrik A.

Geboren op 30 december 1894.
Tltn.d.Art. (31-07-1919), eltn. (31-07-1923), kapt. (01-09-1937).
Bekende onderscheidingen: KV,VHK,XX,NOC,Mk

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 11 van 25 februari 1943
   Majoor-waarnemer

wegens het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: Heuvel et al. (1985), p. 164 ; NRL 1939 blz. 264

Lukkien, J.H.

Geboren in 1913.
Res-tltn.d.Inf. (01-01-1937).
Bekende onderscheidingen: VK.2,OHK.3,OV.2,XX,O.3a

Vliegerkruis
   K.B. no. 18 van 3 juni 1950 (2e toekenning)
   Kapitein-vlieger der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949 (2e toekenning) ; ingetrokken
   Kapitein-vlieger der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Vliegerkruis
   G.B. no. 1z van 27 januari 1942
   Eerste luitenant-vlieger der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

als commandant voorvlieger patrouille zware bommenwerpers bombardement op vijandelijke schepen, ondanks zwaar vijandelijk luchtafweer en jageraanvallen, succesvol uitvoeren en vijand belangrijke verliezen toebrengen.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 117,236

Lurvink, Henricus Gerhardus Josephus

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 19 juli 1946
   Sergeant-capitulant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden, door zeer veel doorzettingsvermogen te betoonen als commandant van een stuk pantserafweergeschut in het gevecht bij BOXMEER op 10 Mei 1940 door in een ingedekte opstelling onder hevig vijandelijk artillerie- en mitrailleurvuur gedurende eenige uren den vuurmond persoonlijk te bedienen, waarbij twee van zijn helpers in zijn onmiddellijke nabijheid sneuvelden.

Bron: Meijer (1990), p. 266

Luteyn, Abraham Pierre Tonny

Geboren te Batavia op 10 februari 1917. Overleden te 's-Gravenhage op 9 februari 2003.
Bekende onderscheidingen: ON.5x,BK,OHK.2,VHK,OV.4

Bronzen Kruis
   K.B. no. 19 van 6 mei 1943
   Eerste luitenant van het Wapen der Genie

Bron: Meijer (1990), p. 266

Lux, P.W.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 26 augustus 1941
   Tweede Machinist

die als 2e machinist van het m.s. "BIRMINGHAM", dat den 14en April, 1941, te omstreeks 11.48 ure, door een Duitsch vliegtuig werd aangevallen, onder gevaarvolle omstandigheden moedig en beleidvol optrad, tengevolge waarvan de door den vijand afgeworpen bommen hun doel misten, en het vaartuig voor averij werd behoed, terwijl de vliegmachine ernstig werd beschadigd.

Bron: met dank aan de heer H.J. Huisman

Luteyn, T.

Bekende onderscheidingen: ON.ZEMx

Eremedaille in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
   K.B. no. 2 van 7 september 1943
   Machinist, R.N.V.R., aan boord van het m.s. 'Koningin Emma'

Bron: Koopv. blz. 4,33

Luijendijk, Jan

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Rotterdam

Luyendijk, K.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 33 van 11 augustus 1948
   Sergeant-telegrafist der Marine Luchtvaartdienst

Heeft zich door moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden, door op 10 Mei 1940 als luchtschutter van het watervliegtuig "R2", dat tengevolge van 's vijands vuur een noodlanding moest maken aan de Noord-zijde van de Nieuwe Waterweg nabij het eiland Rozenburg, na deze noodlanding de strijd tegen den vijand voort te zetten. In het bijzonder door, toen twee vijandelijke transportvliegtuigen bemand met valschermspringers aldaar landden, onder vuur van valschermspringers de "R2" in brand te steken.

Bron: Meijer (1990), p. 266 ; 320 Sqdr. blz. 225

Luijkenaar, Johannes Hendrik

Geboren te Rotterdam op 19 januari 1918. Overleden te Edmonton, Canada, op 4 februari 1996.
Bekende onderscheidingen: BL,VHK

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 31 van 27 juli 1945
   Reserve-tweede luitenant voor algemene dienst

Bron: Meijer (1990), p. 228 ; VHK blz. 164 ; Genealogie familie Luijkenaar

Luyt, A.J.F.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 4 van 15 mei 1941
   1e Stuurman ter Koopvaardij, aan boord van het s.s. 'Ittersum'

Bron: Koopv. blz. 10,31

Lynden, Diederic Wolter baron van

Geboren te Amsterdam op 22 april 1917.
LTZ2 b.d., LTZ1 KMR.
Ambassadeur te Bonn, hoofd militaire missie bij de Geallieerde Bestuursraad te Berlijn
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.4,BK,Jr

Bronzen Kruis
   K.B. no. 14 van 2 juni 1945
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse

Het betoonen van grooten moed, initiatief en doorzettingsvermogen door, geinterneerd zijnde in diverse vijandelijke krijgsgevangenenkampen, hun ontsnapping daaruit beleidvol voor te bereiden en na herhaalde pogingen er tenslotte in te slagen te ontkomen en na vele moeilijkheden te hebben ondervonden Engeland weten te bereiken.

Bron: Meijer (1990), p. 266 ; NA 1977 blz. 199-200

Lynden, Rudolph Willem baron (vanaf 10-09-1965: graaf) van

Geboren te Zwolle op 13 januari 1913. Overleden te Noordwijk op 2 december 2006.
LTZ3 (17-08-1935), LTZ2 (01-08-1937), LTZ1 (16-08-1945), KLTZ (01-05-1955), KTZ (01-04-1960), SBN (01-06-1965), e.o. 01-09-1968.
Senior permanent militair vertegenwoordinger van Nederland bij de NAVO
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.4x,BK,OHK.3,OV,XXX,J

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 23 april 1942
   Luitenant-ter-zee tweede klasse, aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot 'O 23'

Bron: Meijer (1990), p. 266 ; NA 1977 blz. 195-196 ; met dank aan de heer H.J. Huisman