Terug naar Decorati
Terug naar de index

Leatemia - Leijten

Leatemia, Augustinus

Geboren te Imahahoe (Ambon) op 14 augustus 1891. Overleden te Amboina in juni 1945.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Sergeant der tweede klasse van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (algemeen stamboeknummer 18643)

Bron: VOA blz. 101

Lebeau, Joseph Remy Louis

Geboren te Breda op 16 maart 1905. Omgekomen in de Alfoerenzee ten noorden van Mossman (Australië), a/b C-47 DT-941, op 7 september 1944.
Bekende onderscheidingen: KV,OHK.3,XV

Bron: Wo.2014 ; www.ogs.nl

Lebelauw, I.A.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 29 van 23 december 1943
   Bestuursassistent bij het Binnenlands Bestuur in de Onderafdeling Boven Digoel

wegens zijn moedig en beleidvol optreden als Bestuursassistent in de Onderafdeeling Boven Digoel (Nieuw Guinea) onder, in verband met den oorlog met Japan, zeer moeilijke omstandigheden

   De voordracht van de Minister van Koloniën van 22 november 1943, no. 1073/VIII IIB, geeft een uitgebreidere motivatie:

I.A. LEVELAUW, (Indonesisch) Bestuursassistent bij het Binnenlandsch Bestuur in de onderafdeeling Boven Digoel (Nieuw Guinea). Hij heeft ondanks bombardement door den vijand en het feit dat hij, geisoleerd zijnde, het contact met zijn chefs verloren had, gedurende de geheele oorlogsperiode een hoog moreel getoond. Hij handhaafde met de weinige politie die hem ter beschikking stond, het Nederlandsch gezag onder de onbeschaafde bevolking in het gebied tusschen Digoel eiland en de rivier. Op zijn toernees slaagde hij er in leidende Papoeas te bewegen hem te vergezellen en zich te laten onderrichten voor propaganda in Australië. De bevolking beschouwt hem als een vader.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9042

Ledoux, Alfons Willem

Geboren te Djenepontoh, Celebes, op 13 september 1905. Geëxecuteerd te Sibolangit, Sumatra's Oostkust, op 15 november 1943.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949 (postuum)
   Adjudant-onderofficier der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (stamboeknummer 83956)

Bron: VOA blz. 60-61

Lee, J.M. de

Geboren op 28 januari 1920.
Res-eltn.d.vbd. (15-11-1948), res-kapt. (01-05-1953). Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 13 van 11 september 1952
   Burger, woonachtig te Bloemendaal

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol gedrag onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend van December 1944 tot en met Mei 1945 toen hij als chef marconist van een geheim radiostation de verbinding onderhield tussen het centraal bureau van een belangrijke inlichtingendienst en het Bureau Inlichtingen te EINDHOVEN. Niettegenstaande de zendpost eenmaal werd overvallen om redenen die met de uitzendingen geen verband hielden, bleef hij de dienst tot het einde waarnemen.

Bron: NRLL 1956 blz. 276 ; Legerkoerier, jaargang 1952, nummer 11 ; met dank aan de heer B. Keers

Leedekerken, Jacobes Johannes Petrus ("Jacques")

Geboren te Malang, Java, op 24 oktober 1913. Overleden te Oosterhout op 23 december 2004.
Bekende onderscheidingen: ON.5,VOA,OHK.2,VHK,OV.2

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 30 van 5 augustus 1952
   Destijds luitenant-ter-zee der twee klasse Koninklijke Marine Reserve

Bron: VOA blz. 250 ; VHK blz. 159 ; Brons no. 40 blz. 2 ; Brons no. 51 blz. 29 ; De Tijd, 29 augustus 1952 ; Alle Hens, Maart 2003, blz. 30-33
Auteur van "Voorman in Verzet en Boei", ism. H. Liesker, Oosterhout, 1999.

Leeflang, H.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 2 van 15 april 1941
   3e Stuurman ter Koopvaardij, aan boord van het s.s. 'Alhena'

Bron: Koopv. blz. 10,23

Leeflang, J.

Geboren in 1916.
OVL3 (04-03-1939), OVL2 (11-11-1940), LTZ1-vl. (01-04-1949), KLTZ-vl. (01-04-1958), pensioen 01-09-1970.
Bekende onderscheidingen: VK,OHK.4,OV.2,XXX

Vliegerkruis
   K.B. no. 41 van 8 augustus 1945
   Officier-vlieger der tweede klasse der Marine Luchtvaartdienst, bij het R.A.F. no. 321 (R.D.N.A.S.) Squadron

Bron: Meijer et al. (1997), p. 236 ; NKM 1968 blz. 72

Leegsma, Agardus Marinus ('Gas')

Geboren op 23 oktober 1923. Overleden op 27 oktober 1989.
Legernummer 23.10.23.005 ; eltn.d.Inf. (13-05-1949), kapt. (16-04-1954).
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.1,VHK,OV,MoF,PH

Bronzen Kruis
   K.B. no. 21 van 11 september 1951
   Eerste luitenant van het Wapen van de Verbindingsdienst

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door, nadat op 17 September 1944 Amerikaanse parachutisten in de omgeving van NIJMEGEN waren geland, zich de volgende dag bij een oprukkend onderdeel er van te melden en zijn hulp aan te bieden o.a. als gids aan de “G” Company van het Amerikaanse 508th Parachute Infantry Regiment.
Voorts door, hoewel in burgerkleding gekleed, deze Compagnie te gidsen in de richting van de WAALBRUG en onder vijandelijk mitrailleurvuur, zonder op eigen veiligheid te letten, vijandelijke stellingen te verkennen en een vooruitgeschoven mitrailleurspost persoonlijk onder vuur te nemen.
Vervolgens door aan de verdere gevechten bij NIJMEGEN op moedige en voorbeeldige wijze te blijven deelnemen. Tenslotte door daarna, ook verder tijdelijk opgenomen in het Amerikaanse 508th Parachute Infantry Regiment, deel te nemen aan zware gevechten in FRANKRIJK, tijdens het Duitse Ardennenoffensief in December 1944 en het begin van 1945.

Bron: Meijer (1990), p. 264 ; VHK blz. 159 ; NRLL 1956 blz. 61 ; De Gelderlander, 13 maart 1946

Leegstra, Tjerk Hidde

Geboren in 1912.
Res-tltn.-vl.d.ML (16-08-1934), res-eltn.-vl.d.ML (16-08-1938).
Bekende onderscheidingen: VK.2,LoM.4

Vliegerkruis
   K.B. no. 1 van 4 januari 1949 (2e toekenning)
   Reserve-eerste luitenant-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Vliegerkruis
   K.B. no. 24 van 16 oktober 1941
   Reserve-eerste luitenant-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Voor moedig en beleidvol optreden bij het voorbereiden en uitvoeren van hun ontsnapping uit door den vijand bezet gebied in een op dien vijand buitgemaakt vliegtuig en het landen daarmede op geallieerd grondgebied, hoewel dat vliegtuig de vijandelijke kenteekenen droeg.

Legion of Merit, Legionnaire (US)
   Department of the Army General Orders no. 6 van 1948
   Captain, Royal Netherlands Air Force

Bron: Meijer et al. (1997), p. 107-108,236 ; Schlegel blz. 74 ; Wiegand, 2003 DA blz. 34

Leemreize, Hendricus J.A.

Geboren op 6 augustus 1909.
Bekende onderscheidingen: VHK,MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Lichtenvoorde

Bron: VHK blz. 159

Leenaars, C.J.M.

Geboren op 7 november 1919.
Legernummer 19.11.07.022.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 31 van 29 juni 1951
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door op 13 Mei 1940 tijdens de gevechten op de Grebbeberg op onverschrokken wijze, onder rechtstreeks bevel van de Commandant van het Ie Bataljon van het 8e Regiment Infanterie, ’s vijands overmachtige en omsingelende aanvallen op een voor de verdediging belangrijk gebouw te helpen afslaan.
In dit, weinig dekking biedend, gebouw onder zwaar vijandelijk vuur van nagenoeg alle zijden gedurende vier uur tot de laatste patroon stand te houden, waarbij tenslotte het gebouw vlam vatte en instortte.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Leenders, mevrouw Antonia, echtgenote van Verhoeks

Geboren te Tiel op 27 december 1916. Omgekomen aldaar op 3 november 1944.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   KB no. 9 van 17 februari 1951 (postuum)
   -

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend door, nadat op 18 September 1944 een Stafkwartier van de Kriegsmarine in haar woning te Tiel werd gevestigd en zij, met haar gezin, nog slechts de bovenverdieping mocht blijven bewonen, verschillende malen, onder het aanvaarden van grote risico’s, terwijl haar echtgenoot de Duitsers bezig hield, uit dit Stafkwartier militaire gegevens en zelfs stafkaarten waarop aantekeningen van militaire aard waren aangebracht weg te nemen, deze naar de commandant O.D. ter plaatse te brengen, opdat deze de aantekeningen kon overnemen en daarna de kaarten weder op hun plaats te leggen.
Tenslotte door mede te weigeren het huis te verlaten toen de vijand haar een woning in de nabijgelegen gemeente Zoelen aanbood, teneinde mede te werken dat deze bron van inlichtingen zou kunnen worden gehouden, totdat zij 3 November 1944 tengevolge van een artilleriebeschieting in haar woning dodelijk werd getroffen.

Bron: www.ogs.nl ; met dank aan de heer B. Keers

Leenders, G.

Gezagvoerder van het: m.s. 'Tyca' (05-1940/06-1942).
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 10 van 16 januari 1946
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als kapitein bij de Nederlandsche koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogsvoering bewees door gedurende meer dan 2 jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 724

Leenders, W.H.

Bekende onderscheidingen: BSTR

Bronze Star Medal (US)
   General Orders no. 129 van 3 mei 1946
   Eerste luitenant, verbindingsofficier tussen het Regiment Stoottroepen en de 9th U.S. Army

For excellent service in the performance of his duties.

Bron: Schlegel blz. 135

Leenman, Willem

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, woonachtig te Hardinxveld

Leent, Cornelis B. van

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te 's-Gravenhage

Bron: Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 27

Leentjes, P.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 9 van 28 mei 1942
   Korporaal-telegrafist der Marine Luchtvaartdienst (14625)

Het gedurende geruimen tijd op oorlogspatrouillevluchten van het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst blijken geven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 236

Leer, A. van der

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 14 van 14 oktober 1952 (postuum)
   Brigadier van de Genie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 228

Leersum, dr. C.P. van

Bekende onderscheidingen: KCBC

King's Commendation for Brave Conduct
   ? ; uitgereikt te Batavia door Sir Francis Shepherd in december 1948
   ?

Bron: Nieuwe Leidsche Courant, maandag 20 december 1948, blz. 3

Leerzem, J. van (Leerzum?)

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 19 november 1942
   Matroos der eerste klasse (14561), aan boord van Hr.Ms. 'Piet Hein'

Bron: BL/BK blz. 264

Leeuw, J. de

Bekende onderscheidingen: -

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Ingetrokken bij K.B. no. 5 van 12 februari 1942, wegens: "desertie in tijd van oorlog gepleegd"
   Korporaal-machinist (11128)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, aan boord van Onze onderzeeboot “O 23”, welke boot in den nacht van 13 op 14 Mei 1940 door den met vele magnetische mijnen onveilig gemaakten Nieuwen Waterweg is uitgevaren, in zijn dienst aan boord eene koelbloedigheid en vastberadenheid betoond, waaraan het mede te danken is, dat de boot veilig Engeland bereikte in niet in handen van den vijand viel.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034, 9037

Leeuw, J. de

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 3 van 23 oktober 1940
   Matroos der tweede klasse (14576), aan boord van Hr.Ms. Mijnenlegger 'Willem van der Zaan'
   Wegens:

Voor het verrichten van uitstekende militaire diensten, in tijd van oorlog, voor het Vaderland, te weten, als opvarende van Hr.Ms. Mijnenlegger "Willem van der Zaan", welk schip in de periode van 5 Juli - 1 October 1940 ingedeeld was bij een Britsche mijnenleggerafdeeling, met koelbloedigheid en bekwaamheid zijn taak verricht, waardoor het mede aan hem te danken is geweest, dat op uitstekende wijze mijnenlegopdrachten in de Noordzee en in het Engelsche Kanaal, onder moeilijke en gevaarvolle omstandigen, konden worden uitgevoerd.

Bron: BL/BK blz. 264

Leeuw, M.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 16 van 26 juli 1945
   Sergeant-vliegtuigschutter zeemilicien

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand, blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 236

Leeuw, Otto de

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 24 augustus 1946
   Dienstplichtig korporaal van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden, door bij een aanval op vijandelijke valschermjagers nabij de Haagsche Schouw op 10 Mei 1940 op volmaakt rustige en krachtige wijze door zijn juist gericht vuur mede te werken tot het van vijanden zuiveren van de omgeving van een beheerschd punt aan den grooten verkeersweg ’s-GRAVENHAGE - AMSTERDAM.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Leeuw, William de

Geboren te Soerabaja op 30 mei 1911. Geëxecuteerd te Batavia-Antjol op 25 maart 1943.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949 (postuum)
   Sergeant-majoor-instructeur der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 61 ; www.ogs.nl

Leeuwen, C. van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 21 februari 1942
   Sergeant-torpedomaker der Koninklijke Marine

omdat zij als opvarenden van Onze onderzeeboot O 23 bij meerdere gelegenheden tijdens aanraking met den vijand onder veelal gevaarvolle omstandigheden zich onderscheiden hebben door moed, vastberadenheid en groote plichtsbetrachting en daardoor bijgedragen hebben tot het bereiken van belangrijke successen.

Bron: BL/BK blz. 264

Leeuwen, Cornelis Marinus van, junior

Geboren te 's-Hertogenbosch op 22 november 1918. Overleden te Boxtel op 24 oktober 2004.
Advocaat en Procureur te 's-Hertogenbosch
Bekende onderscheidingen: MoF,KMC

Medal of Freedom (US)
   General Orders No. 235, Hq. USFET, 15 augustus 1946 ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, lid van het verzet

Bron: Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 27 ; overlijdensadvertentie De Telegraaf dd. 30 oktober 2004 ; met dank aan Peter Verstraeten

Leeuwen, George Alexander van

Geboren te Soerabaja op 7 augustus 1916. Omgekomen boven Neuville-les Bois (Frankrijk) op 26 juli 1944.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 17 van 20 juli 1944
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 236 ; www.ogs.nl

Leeuwen, H.A. van

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 1 van 24 februari 1944
   Sergeant-vlieger der Marine Luchtvaartdienst, aan boord van Hr.Ms. Vliegboot 'X 30'

Bron: VK blz. 236

Leeuwen, ir. Jan van

Geboren te Amsterdam op 10 juni 1902. Overleden te Rheden op 26 november 1988.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 16 van 25 juli 1951
   Ingenieur bij het Gemeenschappelijk Electrisch Bedrijf Bandoeng en Omstreken (GEBEO)

Bron: VOA blz. 231

Leeuwen, Johannes van

Geboren te Dordrecht op 23 oktober 1891. Overleden te Rotterdam op 2 augustus 1966.
Adb.1 (16-08-1914), KTZ (16-08-1942), pensioen 01-03-1946.
Bekende onderscheidingen: ON.4x,BL,OHK.1,XXX,Mk,OBE,ZS.4

Bronzen Kruis met Eervolle Vermelding
   K.B. no. 19 van 30 januari 1941
   Kapitein-luitenant-ter-zee

voor uitstekende daden in tijd van oorlog tegenover den vijand voor het Vaderland bedreven, t.w. als Commandant van de Positie Hoek van Holland in het tijdvak van 10 tot 14 Mei 1940, in welk tijdvak de vijand de Positie van alle kanten van het landfront met parachute- en vliegtuigtroepen alsmede met zware vliegtuigbombardementen bestookte, op kalme en uitnemende wijze te verhinderen de Positie bij verrassing te veroveren, doch zelfs de omgeving tenslotte geheel van vijanden te zuiveren totdat door den Opperbevelhebber bevolen werd de wapens neer te leggen, waarna hij zich naar Engeland heeft begeven om den strijd voort te zetten

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9035 ; BL/BK blz. 228 ; Wo.1581

Leeuwen, Leendert van

Geboren te Sassenheim op 16 augustus 1920. Gefusilleerd te Dyon (Frankrijk) op 17 februari 1942.
Sergeant-adelborst voor de zeedienst ; als lid van een illegale groep in Nederland op 29 december 1941 met een rapport voor de regering te Londen uitgezonden, doch op 3 januari 1942 door de Duitse bezetting in Lure (Frankrijk) gearresteerd. Door een Duits gerechtshof als spion bestempeld en ter dood veroordeeld.
Bekende onderscheidingen: FCG+p

Bron: Wo.2654 ; www.ogs.nl

Leeuwen, Rudolf Adriaan van

Geboren te Batavia op 5 augustus 1915. Omgekomen in de baai van Djakarta, aan boord van Hr.Ms. Vliegboot 'Y 47', op 23 februari 1942.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 3 van 10 juni 1942 (postuum)
   Sergeant-vlieger, aan boord van Hr.Ms. Vliegboot 'Y 55'

Bron: VK blz. 236 ; www.ogs.nl

Leeuwen, W. van

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 7 van 18 september 1947
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandse Koopvaardijvloot waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaar op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend grote gevaren van vijandelijke handelingen werden gelopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 729

Leeuwen-van Boetzelaer, Wendeline Elisabeth van

Geboren te Arnhem op 27 december 1921.
Huwde op 3 juni 1946 te Ede met mr. W.F. van Leeuwen, echtscheiding te Amsterdam op 21 april 1952. Hertrouwde op 17 december 1952 te Londen met Jhr.mr. H.W. van Holthe tot Echten.
Bekende onderscheidingen: VHK,MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Delft

Bron: VHK blz. 130 ; Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 27 ; NA 1973 blz. 245-246 ; NA 1983 blz. 282

Leeuwerke, H.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 12 van 19 juni 1945
   Eerste motordrijver ter Koopvaardij

die als 1e motordrijver van het, in de Downs voor anker liggende, m.s. “TROMP”, op den 16en Januari 1945, van moedig en voortvarend optreden blijk gaf bij het onverwijld ter hulp snellen van het in brand geraakte Amerikaansche vrachtschip “JAMES HARROD” ondanks het gevaar eener ontploffing van het fel brandende en met benzine geladen schip, als gevolg waarvan 10 leden der bemanning konden worden gered.

Lefering, F.M.J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Matroos der eerste klasse (8552)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, op den 10den Mei 1940 zijn dienst op Onze torpedoboot “Z 5”, welke torpedoboot te Rotterdam den overgang van de Duitsche troepen van den zuidelijken naar den noordelijken Maasoever over de Maasbrug moest bemoeilijken, onder heftig mitrailleur- en lichtgeschutvuur met kalmte en nauwgezetheid verricht, waardoor hij medegewerkt heeft, dat het schip, waarop 7 opvarenden tijdens deze actie werden gewond, niet dan nadat de munitie was opgeschoten, zonder verdere schade kon worden teruggetrokken.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; BL/BK blz. 264

Lefrandt, B.W.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 30 van 17 mei 1950
   Luitenant-ter-zee tweede klasse voor Speciale Diensten der Koninklijke Marine Reserve

Bron: BL/BK blz. 228

Lege, W.A. de

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 5 van 3 augustus 1944
   Korporaal-vliegtuigmaker der Marine Luchtvaartdienst, bij het R.A.F. No. 321 (R.D.N.A.S.) Squadron

Bron: VK blz. 236

Legerstee, A.J. ("Dries")

Geboren in 1909.
LTZ.vk.2jc (01-07-1958), LTZ.vk.2oc (01-07-1961), e.o. 01-10-1963.
Bekende onderscheidingen: ON.ZEMx,KV,MH.3,OHK.1,OV.2,G.Med.

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 12 van 28 oktober 1943
   Bootsman (10087)

Het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9042 ; NKM 1968 blz. 371

Lekatompessij, Mozes

Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Sergeant der tweede klasse Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (algemeen stamboeknummer 19045)

Bron: VOA blz. 102

Lelie, mevrouw Anna Maria van der ('Annie')

Geboren te Amsterdam op 29 september 1888. Overleden aldaar op 10 juni 1954.
Huwede op 12 juni 1911 met de heer F.J.M. de Witte. Huwelijk ontbonden door echtscheiding in 1919. Huwde op 24 november 1919 te Londen met C.L. le Cosquino de Bussy.
Bekende onderscheidingen: BL,KVR

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 21 van 11 september 1951
   Burger

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in verband met vijandelijke actie onderscheiden door op 8 Mei 1945, nadat zij eerst in haar woning te AMSTERDAM enige maanden door de Sicherheitsdienst was gevangen gehouden, zich naar de leider van de Sicherheitsdienst in het Koloniaal Instituut te AMSTERDAM, die haar had ontboden, te begeven, zulks hoewel zij wist, dat dit gebouw als bolwerk van de Sicherheits-dienst in staat van verdediging was gebracht en het voornemen van de bezetting was zich aldaar tot het uiterste te verdedigen, dat dus ook in dit opzicht voor haar levensgevaar bestond, zo zelfs, dat de Commandant der Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten te AMSTERDAM had bepaald, dat indien zij na een uur nog niet zou zijn teruggekeerd, de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten haar zouden komen bevrijden.
In een onderhoud met de leider van de Sicherheistdienst, die aan haar inlichtingen vroeg omtrent de toestand in AMSTERDAM zelve, op beleidvolle wijze te verklaren, dat het personeel van zijn dienst, indien het zich dadelijk overgaf als militairen zou worden beschouwd.
Na overleg met de Canadese Fieldsecurity te AMSTERDAM en de Commandant der Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten aldaar zich - tot het voorkomen van een bloedbad als op 7 Mei t.v. op en nabij de Dam had plaats gevonden - met een gewapend Canadees kapitein wederom naar het koloniaal Instituut te begeven, daarin echter allen - en zulks wederom met levensgevaar - door te dringen en de leider van de Sicherheitsdienst er toe brengen een deel van de hoofdgroep van deze dienst haar naar de Fieldsecurity te doen vergezellen en onderhandelingen te voeren, daarbij de leden dezer groep te overreden te voren de wapens af te leggen.
Door dit optreden het verdere verzet van de Sicherheitsdienst te AMSTERDAM op onverschrokken wijze te voorkomen.

Bron: BL/BK blz. 228 (NB. geeft naam foutief als Van der Lelie-le Cosquino de Bussy)

Lelivelt, Martinus Antonius

Geboren te Lichtenvoorde op 17 januari 1896. Overleden te Utrecht op 25 juli 1944.
Bekende onderscheidingen: VHK,EL.5

Ridder van het Legioen van Eer (F)
   ? ; uitgereikt te Apeldoorn op 9 juni 1950 (postuum)
   Timmerman, lid van het verzet

Bron: VHK blz. 160 ; De Gelderlander, Dagblad voor Nijmegen, 9 juni 1950 ; www.ogs.nl

Lemmens, J.A.L.

Bekende onderscheidingen: BSTR

Bronze Star Medal (US)
   General Orders no. 129 van 3 mei 1946
   Eerste Luitenant, compagniescommandant bij het 1e Battaljon van het Regiment Stoottroepen

For outstanding qualities of leadership and executive ability in the performance of his duties. His example served as a constant inspiration to his men, spuring them on to a greater effort.

Bron: Schlegel blz. 136

Lemmens, Jan A.L.

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, woonachtig te Klimmen

Lemmens, Victor Carolus

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 17 van 14 september 1945
   Dienstplichtig soldaat

Het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: met dank aan de heer H.J. Huisman

Lempert, A.N.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 16 van 26 juli 1945
   Reserve-tweede luitenant-waarnemer

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand, blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 236

Lems, Ernst

Geboren in 1918.
Eltn.d.KMar. (01-11-1969), kapt. (01-11-1973).
Bekende onderscheidingen: MoF,KMC

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 50 van 21 juli 1947
   Wachtmeester van het Wapen der Koninklijke Marechaussee

Bron: NRLL 1974 blz. 446

Lems, F.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950
   Tijdelijk benoemd reserve-kapitein voor algemene dienst

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in Mei 1944 als medewerker toe te treden tot een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied in bezet Nederland en zich doen kennen als een bekwaam terreinverkenner en later op zeer goede wijze op te treden als sectorleider van de Noordelijke Achterhoek.
In het bijzonder door het verstrekken van uiterst nauwkeurige militaire gegevens over vijandelijke troepentransporten door dit gebied, op weg naar hetinvasiefront.
Voorts door op moedige wijze, na door de vijand te zijn gevangen genomen, in Januari 1945 uit het kamp te AMERSFOORT te ontvluchten, en met onverminderde energie zijn verkenningswerk in Oost-Nederland tot de bevrijding voort te zetten.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Lemson, George H.

Geboren op 16 oktober 1919.
Bekende onderscheidingen: VHK,MoF

Medal of Freedom (US)
   ?
   Burger, woonachtig te Maastricht

Bron: VHK blz. 160

Lenderink, Jan ("Cappy")

Geboren te Loeboe Dalem, Oostkust van Sumatra, op 16 juli 1919. Overleden te San José, Costa Rica, op 3 september 1998.
LTZ3 (01-04-1942), LTZ2 (01-04-1944), LTZ1 (01-09-1952), e.o. en LTZ1 KMR (30-12-1952), e.o. 01-10-1964.
Bekende onderscheidingen: ON.5,OHK.3,XX,GM,BOK.p,BMK.2

George Medal (GB)
   ?
   Lieutenant, 'P' Party 3006

Bron: Wo.2733 ; Belgische onderscheidingen aan Nederlanders, 3464, A-130

Lensen, Leendert

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 6 van 24 augustus 1946
   Wachtmeester-capitulant van het Wapen der Artillerie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in den strijd tegenover den vijand onderscheiden, op 10 Mei 1940 als Commandant van een zwakke afdeeling artillerie van de kaderopleiding depottroepen in een gevecht met een overmachtigen vijand in het dorp VALKENBURG (Z.H.), waarbij hij ernstig aan het oog werd gewond. Krijgsgevangen gemaakt zijnde, ondanks deze verwonding en onder eigen en vijandelijk vuur den 12den Mei op beleidvolle wijze ontkomen en zich weder bij een afdeeling van de eigen troepen gemeld, daarbij een waardevolle inlichting verstrekkend.

Bron: BL/BK blz. 228

Lensing, A.J.I.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 7 van 29 november 1941
   Sergeant-telegrafist Koninklijke Marine Reserve, bij het R.A.F. no. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron

Het gedurende meer dan een jaar deelnemen aan de operaties op verschillende vliegtuigen, waarbij 331 dag- en nacht vlieguren in oorlogsopdrachten werden volbracht en herhaaldelijk, in contact met den vijand, moed, initiatief en volharding werden betoond, waardoor op succesvolle wijze aan de oorlogvoering in de lucht werd deelgenomen.

Bron: VK blz. 236

Lenstra, Andries M.

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Nunspeet

Lent, L.Th. van

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 10 van 13 november 1946
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Genie

Bron: BL/BK blz. 228

Lentjes, P.A.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 31 van 29 juni 1951
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

wegens bijzonder moedige en beleidvolle daden, in het tijdvak van 10-13 Mei 1940, tijdens de gevechten op de Grebbeberg.
In het bijzonder:
1e. door onder zwaar vijandelijk artillerie- en mitrailleurvuur geheel alleen herhaaldelijk telefoonverbindingen, welke waren stukgeschoten te herstellen.
2e. door zich geheel vrijwillig beschikbaar te stellen om, toen hij van de Commandant van de Compagnie, waarbij hij tijdelijk was ingedeeld, vernam dat de munitie dreigde op te raken, deze te gaan halen.
Daartoe met een kruiwagen zich over grote afstand onder zwaar vijandelijk vuur te begeven van de stoplijn op de Grebbeberg be-Noorden de weg Rhenen/Wageningen naar de munitiebergplaats van het Bataljon.
Vervolgens met een kist munitie weer terug te gaan naar de compagnie, waarbij hij eerst na twee uren aankwam, omdat hij, ten gevolge van het zware vijandelijke vuur, grotendeels kruipende, de kruiwagen beladen met munitie, moest voortbewegen.
3e. door, toen hij in de nacht van 12 op 13 Mei 1940 bemerkte, dat de compagnie waarbij hij zich bevond, de stellingen nabij de stoplijn had verlaten, zich naar zijn bataljonscommandant, die zich in een voor de verdediging belangrijk gebouw bevond, te begeven en op 13 Mei 1940 op onverschrokken wijze’s vijands overmachtigde en omsingelende aanvallen op dit gebouw te helpen afslaan. In dit weinig dekking biedend gebouw onder zwaar vijandelijke vuur van nagenoeg alle zijden gedurende vier uur tot de laatste patroon stand te houden waarbij tenslotte het gebouw vlam vatte en instortte.

Bron: BL/BK blz. 228 ; Legerkoerier, jaargang 1951, nummer 8.

Lentze, Pieter Ernst

Geboren te Buitenzorg op 11 februari 1906. Overleden te 's-Gravenhage op 21 december 1962.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950
   Gouvernementsarts der eerste klasse bij de dienst der Volksgezondheid

Bron: VOA blz. 166

Lenzen, Willem

Bekende onderscheidingen: SSTR

Silver Star (US)
   General Orders no. 168 van 1 mei 1946
   Korporaal van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger.

Bron: Schlegel blz. 94

Lette van Oostvoorne, Pieter Nicolaas Joannes

Geboren te Amsterdam op 24 januari 1920. Overleden te Rockanje op 28 september 1998.
Bekende onderscheidingen: BK,OHK,VHK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950
   Uitgereikt door Z.K.H. Prins Bernhard in het Koninklijk Paleis te Amsterdam in 1952
   -

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door gedurende de bezetting van Nederland ten behoeve van een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied in de kuststrook van Noord-Holland en Zuid-Holland een inlichtingennet op te bouwen, door middel waarvan bij vele waardevolle militaire inlichtingen kon verzamelen en doorgaven.
Voorts door daarbij kans te zien foto’s te nemen van streng bewaakte vijandelijke installaties van het V-wapen, waarbij hij bij één van deze pogingen door de vijand onder vuur werd genomen.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: Heuvel et al. (1985), p. 160 ; Meijer (1990), p. 192

Letteboer, Hendrik

Geboren te Almelo op 3 april 1916. Overleden te Gorinchem op 3 januari 2002.
Bekende onderscheidingen: BL,KV,VHK,KMC

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 8 van 30 augustus 1948
   Dienstplichtig sergeant voor Algemene Dienst, bij de Inlichtingendienst

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door na en op 23 juni 1943 als marconist per parachute in bezet Nederland te zijn neergelaten uiterst belangrijke berichten naar Engeland over te seinen, totdat hij op 3 februari 1944 werd gearresteerd en werd overgebracht naar een concentratiekamp in Duitsland.

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 11 van 25 februari 1943
   Dienstplichtig sergeant

wegens het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 23 oktober 1948
   Second Lieutenant

Bron: PRO WO 373/155 ; BL/BK blz. 228 ; VHK blz. 160 ; Six blz. 67-69,89,141 ; Brons 40 blz. 29 ; Overlijdensadvertentie

Lettinga, F.R.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 63 van 9 januari 1948
   Eerste luitenant-vlieger-waarnemer van de Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 228

Lettinga, Joh.

Bekende onderscheidingen: LII.5p,BOK.p,MWB,MHB

Ridder in de Orde van Leopold II met palm en Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 25 september 1954
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 9 december 1954
   Burger, woonachtig te Laren

Stelde zich zonder aarzelen ter beschikking van een inlichtingen- en actiedienst en verwezenlijkte de gevaarlijke opdrachten die hem werden toevertrouwd. Hij werd aangehouden en naar Duitsland weggevoerd.

Bron: Belgische onderscheidingen aan Nederlanders [3129] ; Nieuwe Leidsche Courant, woensdag 29 september 1954, blz. 6 ; Laarder Courant De Bel, 1 oktober 1954

Leur, E.P.H. van der

Geboren in 1918.
Eltn.d.Inf. (16-04-1949), kapt. (01-05-1952), maj. (16-03-1960), ltkol. (01-11-1965).
Bekende onderscheidingen: OHK.1,OV.2,XXV,BSTR

Bronze Star Medal (US)
   General Orders no. 128 van 3 mei 1946
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 50 van 21 juli 1947
   Tijdelijk reserve-eerste luitenant van het Wapen der Infanterie, peletonscommandant bij het 1e Battaljon van het 13e Regiment Infanterie.

For exceptional courage in leading his unit across the Rhine to clear a forward area of enemy resistance so that the 9th Army Headquarters could be established there. Inspired by this example, his men distinguished themselves by their actions during this engagement.

Bron: Schlegel blz. 137 ; NRLL 1956 blz. 58 ; NRLL 1974 blz. 56

Leur, Petrus F. van

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   General Orders no. 5 van 20 maart 1947 ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, woonachtig te Maastricht

Bron: Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 27 ; met dank aan de heer P. Verstraeten

Leus, Herman

Geboren te Hengelo op 18 december 1917. Overleden te Apeldoorn op 8 maart 1945.
Bekende onderscheidingen: BL,VHK

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 11 van 30 november 1948 (postuum)
   Sergeant-titulair, Bureau Inlichtingen

Bron: BL/BK blz. 228 ; VHK blz. 160 ; www.ogs.nl

Leutscher, Abraham

Geboren te Rotterdam op 1 september 1913. Overleden te Voorburg op 11 mei 1940.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 6 van 9 mei 1946 (postuum)
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 228 ; www.ogs.nl

Leuverink, G.W.

Geboren op 18 oktober 1916.
Legernummer 16.10.18.008 ; res-tltn.d.Inf. (01-01-1937), res-eltn. (01-04-1947), res-kapt. (26-05-1948).
Bekende onderscheidingen: BK,XV

Bronzen Kruis
&nbps;  K.B. no. 15 van 26 mei 1952
   Reserve-kapitein van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als rechterhand van de commandant van een gedeelte van de Achterhoek, waar veel ontsnapte geallieerde krijgsgevangen en leden van vliegtuigbemanningen over de grens kwamen en, na verzorgd en verpleegd te zijn, naar het Zuiden des lands werden doorgestuurd.
Ook verkende hij de plaatsen voor afwerpterreinen van wapens en was hij bij verschillende zogenaamde “droppings” tegenwoordig.
Hij nam persoonlijk leiding bij het oefenen van ondergrondse strijders met deze wapens, zodat na de bevrijding van de Achterhoek drie compagnieën zich naast de Geallieerden konden scharen en ook als strijdbare troep werden ingezet onder de naam van “Dutch National Battalion”. Hierbij was hij eerst compagniescommandant en daarna “second in command”.
Met dit bataljon rukte hij op in April 1945 tot nabij Amersfoort.

Bron: BL/BK blz. 265 ; NRLL 1956 blz. 86

Levie, A.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 30 april 1942
   Dienstplichtig soldaat

wegens het in tijd van oorlog met groot beleid voorbereiden van hun ontsnapping uit het door den vijand bezet gebied van Nederland en het moedig en beleidvol uitvoeren van hun overtocht naar Engeland, aan welken overtocht zoowel tengevolge van de geringe zeewaardigheid van hun vaartuig als van het optreden des vijands, groote gevaren waren verbonden.

Bron: BL/BK blz. 265

Levie-Mendels, mevrouw G.C.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 30 april 1942
   Burger

wegens het in tijd van oorlog met groot beleid voorbereiden van hun ontsnapping uit het door den vijand bezet gebied van Nederland en het moedig en beleidvol uitvoeren van hun overtocht naar Engeland, aan welken overtocht zoowel tengevolge van de geringe zeewaardigheid van hun vaartuig als van het optreden des vijands, groote gevaren waren verbonden.

Bron: BL/BK blz. 267 (NB. staat in BL/BK als Mendels-Levie)

Lewis, mr. Richard Bart ('Dick')

Geboren te Batavia op 20 september 1914. Overleden te 's-Gravenhage op 20 juni 2009.
Kol.d.KLu.

Bekende onderscheidingen: ON.4x,BL,OHK.1

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 2 van 15 juni 1946
   Reserve-eerste luitenant-waarnemer van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in den strijd tegenover den vijand onderscheiden door met een C-X vliegtuig deel te nemen aan vijf bombardementsopdrachten te weten:
een onbeschermde opdracht naar Valkenburg op 10 Mei 1940;
een onbeschermde opdracht naar de Moerdijk op 10 Mei 1940;
een opdracht naar Feyenoord op 12 Mei 1940;
een opdracht naar Wageningen op 13 Mei 1940 en
onmiddellijk daarna vrijwillig aan de tweede opdracht naar Rhenen en Wageningen.
Tijdens de opdracht naar Valkenburg en Feyenoord en de beide opdrachten naar Wageningen als waarnemer de leiding gehad in het commandovliegtuig.

Bron: BL/BK blz. 228 ; overlijdensadvertentie

Leij, dr. Freek R. van der

Geboren op 8 augustus 1904.
Legernummer 04.08.08.002.
Bekende onderscheidingen: KV,VHK,MoF

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 34 van 22 december 1951
   Reserve-officier van gezondheid der eerste klasse van het Dienstvak van de Geneeskundige Dienst

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend tijdens de bezetting van Nederland.
In het bijzonder heeft hij, vooral nadat hij in 1942 reeds voor verzetswerk was gearresteerd en enige maanden in verschillende gevangenissen had doorgebracht, onder het aanvaarden van grote risico’s, onmiddellijk na zijn invrijheidstelling weer aan het verzetwerk deelgenomen.
Hij heeft in 1943 en 1944 in zijn woning huisvesting verleend aan leden van Geallieerde vliegtuigbemanningen en ontsnapte krijgsgevangenen.
Voorts heeft hij in 1944 ten behoeve van het zenden van weerberichten door een belangrijke militaire inlichtingengroep een zender in zijn woning gehad.
Bij het naderen van de Geallieerde troepen in Zuid LIMBURG heeft hij persoonlijk verkenningen verricht, welke gegevens daarna met de in zijn woning opgestelde zender werden doorgegeven.

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, woonachtig te Maastricht

Bron: VHK blz. 161 ; Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 24

Ley, Ivan J. van der

Bekende onderscheidingen: MoF.bp

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   ? ; uitgereikt te Amsterdam op 21 november 1946
   Burger, woonachtig te Naarden

Bron: Dagblad voor Amersfoort, 21 november 1946

Leyaers Vis, mevrouw M.H., echtgenote van Schuurman

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 21 van 21 december 1949
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend door zich in Juni 1944 beschikbaar te stellen voor diensten ten behoeve van een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied in bezet Nederland en als zodanig bij deze groep op te treden als één van de eerste vrouwelijke koeriers. Daarbij na de treinstaking in September 1944 tot in het voorjaar van 1945 alle koerierswerk per rijwiel te verrichten en zodoende vele maanden met geringe onderbreking tot driemaal in de week koeriersdiensten over zeer lange afstanden heen en terug en regelmatig ook op zeer gevaarlijke trajecten te onderhouden, en in deze tijd een afstand van ongeveer elfduizend km af te leggen. Daarbij door zeer koelbloedig optreden te verhinderen, dat zij in November 1944 in handen van de Gestapo viel.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618

Leijnse, J.

Bekende onderscheidingen: BME.2p,BOK.p

Militair Ereteken Artikel 4, 2e klasse met palm en Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 26 juni 1948
   Korporaal der Mariniers

Bron: Belgische onderscheidingen aan Nederlanders, 3381,3497

Leys, Hendrik Simon

Bekende onderscheidingen: BL,DSC

Bronzen Kruis met Eervolle Vermelding
   K.B. no. 7 van 14 januari 1943 ; later ingetrokken en vervangen door de Bronzen Leeuw
   Derde machinist aan boord van het m.s. 'Ondina'

Distinguished Service Cross (GB)
   1943
   Third officer, m.v. 'Ondina'

for great gallantry when the vessel, escorted by only one destroyer, was attacked by two enemy raiders, one of which she sank. Although her crew was forced to abandon ship during the action, she was re-boarded and was brought safely to port.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 773 ; BL/BK blz. 228 ; Koopv. blz. 6,39,51

Leijten, J.W.M.

Geboren op 18 januari 1919.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 54 van 10 april 1953
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als schutter van een lichte mitrailleur, ingedeeld bij kazemat G 25, aan de Maas nabij ROERMOND op 10 Mei 1940.
Ondanks hevige artilleriebeschieting door de Duitsers aan de Oostzijde van de Maas, heeft hij in deze kazemat moedig stand gehouden en de vijand afbreuk gedaan totdat de mitrailleur door vijandelijk vuur tot zwijgen werd gebracht en hij werd gevangen genomen.

Bron: met dank aan de heer B. Keers