Terug naar Decorati
Terug naar de index

Icke - Italiaander

Icke, Johan G.

Bekende onderscheidingen: BK,KCBC

Bronzen Kruis
   K.B. no. 2 van 17 mei 1941
   Matroos-kanonnier, aan boord van het m.s. 'Mijdrecht'

omdat deze als leden van de bemanning van een koopvaardijschip moedig en beleidvol optraden, mede als gevolg waarvan een vijandelijk schip tot zinken werd gebracht.

Commendation (GB)
   1941
   Gunner, m.v. 'Mijdrecht'

The ship, a tanker of 7493 tons, was hit by a torpedo in the night of 6th/7th March, after picking up the crew of another ship which had been sunk earlier. The ship at once sank nine feet by the stern, but the engines were undamaged and the Master ordered full speed ahead. Then the Master saw the periscope of a submarine two points on his starboard bow and at once put the helm over and one minute later rammed the submarine. The submarine came up on the port quarter with its tail about ten or fifteen feet in the air. The Master carried on full speed ahead and as soon as his gun would bear, opened fire and hit the conning tower with his third shot. He then proceeded at full speed back to Glasgow as the ship was badly damaged. The submarine was after attacked by one of His Majesty’s ships and scuttled herself.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 88, 772, 799 ; Koopv. blz. 53

Idema, Albertus Maurits

Geboren te Groningen op 25 juli 1915.
OMSD3 (13-08-1937), OMSD.2 (13-08-1939), OMSD1 (01-09-1947), LTZ1(T) 01-01-1949, KLTZ(T) (01-08-1957), pensioen 01-08-1965.
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.2,XXV,H.1937

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 21 mei 1942
   Officier-Marinestoomvaartdienst der tweede klasse

Bron: BL/BK blz. 257 ; Wo.2441 ; T.1474 ; NKM 1968 blz. 346

Idenburg, Hendrikus Dirk

Geboren op 12 september 1920.
Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Scheveningen

Bron: Netherlands Master List: Grade 4 (NA)

Idenburg-van de Poll, mevrouw Sara Maria Johanna

Geboren te Dullstroom, Transvaal (Zuid-Afrika) op 29 juli 1897. Overleden te 's-Gravenhage op 3 februari 1981.
Huwde op 5 april 1923 te Oegstgeest met mr.dr. Petrus Johannes Abraham Idenburg.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 13 van 15 augustus 1950
   Burger, woonachtig te Batavia

Bron: VOA blz. 202 ; NA 1985 blz. 99 ; NA 2002-2003 blz. 54

Idzerda, R.J.

Geboren in 1923.
OZWNR3 KMR (02-03-1942), e.o. en OVL3 (01-08-1943), OVL2 (01-04-1945), LTZ1-vl (01-07-1954), KLTZ-vl (01-10-1963), KTZ-vl (01-07-1969), SBN-vl (30-06-1972), e.o. (pensioen) 01-08-1975.
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.5x,VK,OHK.3,OV.1,NGK.1,XXX,NSF

Vliegerkruis
   K.B. no. 45 van 25 november 1950
   Luitenant-ter-zee-vlieger der tweede klasse

Bron: VK blz. 140,234 ; NKM 1968 blz. 72

Immink-Reischard, mevrouw L.E.

Zie Reischard, L.E.

dr. In Tjhang Go

Geboren te Malang op 30 juli 1908. Overleden te Rotterdam op 9 juni 2006.
Bekende onderscheidingen: VOA,VHK

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Inlands Reserve-Officier van Gezondheid der tweede klasse bij de Geneeskundige Dienst van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, lid van een verzetsgroep te Soerabaja

Bron: VOA blz. 93 ; VHK blz. 113 ; overlijdensadvertentie De Telegraaf dd. 13 juni 2006 (geeft naam als Go In Tjhan)

Ingelse, Petrus

Geboren op 14 oktober 1895.
Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, woonachtig te Bleskensgraaf

Bron: Netherlands Master List: Grade 4 (NA)

Intan Ironggonao

Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 23 van 6 december 1954
   Goeroe bij de Rooms Katholieke missie te Enarotali

Bron: VOA blz. 266

Iongh, C.W. de

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 51 van 3 april 1948
   Ritmeester der Cavalerie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 226

Ipenburg, Jan

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 26 van 12 november 1947
   -

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend, door het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Iriks, Mathijs M.

Geboren op 6 maart 1921.
Bekende onderscheidingen: KV,VHK

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 12 van 28 oktober 1943
   Marinier der derde klasse (5516M)

Het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9042 ; VHK blz. 135

Irot (ook: Eiroth)

Geboren te Menado (Nederlandsch-Indië) op 12 september 1913. Overleden te Medan (Sumatra) op 12 april 2005.
Sld.d.Inf. KNIL (1934), buit.sgt.d.Inf. KNIL (03-1946), sgt1.d.Inf. KNIL (01-10-1949), bij opheffing KNIL op 8 juli 1950 overgegaan naar het Indonesische Leger.
Bekende onderscheidingen: MWO4,B.Med.,IM.1948,KLO,KNILSPS.1

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 75 van 28 februari 1947
   Uitgereikt door generaal-majoor P. Scholten te Medan in november 1947
   Sergeant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Heeft zich in den strijd door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw onderscheiden:
Niet alleen heeft hij tijdens de gevechtsacties in de maanden Februari en Maart 1942 in Malakka zich door moed onderscheiden, doch hij heeft op een moment, dat andere militairen een bepaalde gevaarvolle opdracht niet durfden uit te voeren, zich daarvoor vrijwillig aangemeld. Nadat namelijk geheel Malakka in handen van den Japanschen vijand was gevallen en de Marechausseecolonne aldaar op Sumatra moest terugtrekken, is Irot, na eerst met den commandant en een klein gedeelte der colonne veilig op het eiland Bengkalis te zijn geland, vrijwillig als eenig militair wederom met een prauw Straat Malakka overgestoken.
Hij heeft zich daarop in een gealarmeerd gebied in Malakka begeven om het terugtrekken van het achtergebleven gedeelte mogelijk te maken, zijnde het vooral aan zijn hoogst beleidvol optreden en zijn voorbeeldige trouw te danken, dat alle achtergebleven troepen met den daarbij ingedeelden officier ongedeerd van Malakka per prauw naar Sumatra konden oversteken.

Bron: Maalderink blz. 223

Isaak, E.W.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Militie-korporaal-luchtradio-telegrafist der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: VK blz. 235

Ismael, J.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Militie-sergeant-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: VK blz. 235

Italiaander, A.M.T.

Geboren op 29 april 1914.
Legernummer 14.04.29.015.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 29 van 12 mei 1951
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door, na zich reeds in 1942 geheel vrijwillig te hebben gemeld voor indeling bij een Brits zogenaamd “Commando” of ander onderdeel:
1e. op 17 September 1944, ingedeeld bij de 1st British Airborne Division, na nabij WOLFHEZE uit de lucht te zijn geland, enige dagen achtereen, steeds onder zwaar vijandelijk vuur, aan de gevechten in de voorste lijn nabij WOLFHEZE dee te nemen totdat tengevolge van eigen zware verliezen en van ’s vijands handelingen de Britse troepen nabij OOSTERBEEK over de Rijn moesten terugtrekken op NIJMEGEN, welke plaats op 26 September 1944 werd bereikt.
2e. op 1 November 1944, ingedeeld bij No. 47 Royal Marine Commando, onder zwaar vijandelijk vuur nabij WESTKAPELLE te landen en op 3 November d.a.v. onder zwaar vijandelijk artillerie- en mitrailleurvuur deel te nemen aan het bestormen van de laatste vijandelijke versterkingen nabij ZOUTELANDE, waarbij hij, toen vijandelijke mortiergranaten midden in zijn groep vielen, werd gewond.

Bron: BL/BK blz. 226 ; met dank aan de heer B. Keers