Terug naar Decorati
Terug naar de index

Hoek - Hooijer

Hoek, Adrianus van den

Bekende onderscheidingen: MBE

Honorary Member of the Order of the British Empire (GB)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 5 van 2 september 1942
   Reserve-kapitein van het Koninklijk Nederlands Leger van het detachement 'Prinses Irene' te Paramaribo

Bron: ARA 2.02.14, inv. 9038

Hoek, C. van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950
   -

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in Maart 1943 in bezet Nederland toe te treden tot een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied en reeds dadelijk goed verzorgd verkenningswerk te leveren, waardoor hij later werd belast met het verkenningswerk in Noord-Holland en het Noordelijk gedeelte van Zuid-Holland.
Voorts door zich in September 1944 met twee anderen vrijwillig voor het verrichten van verkenningen beschikbaar te stellen in het toen steeds in belang toenemende gebied bij ARNHEM, alwaar hij ook de Geallieerde luchtlandingen medemaakte.
Vervolgens door, na het indrukken van het Geallieerde bruggenhoofd,
zich bijzonder verdienstelijk te maken door zorgvuldige meldingen over aard, sterkte, opstelling en legering van vijandelijke troepen en deze telefonisch door de linies aan de Staf van het Geallieerde leger te Nijmegen te berichten.
Enige tijd daarna door de vijand gevangen genomen, tot tweemaal toe weten te ontsnappen en na de tweede ontsnapping in April 1945 zich weer bij de groepsleider te melden.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: Meijer (1990), p. 256 ; met dank aan de heer B. Keers

Hoek, Cornelis Pieter van den ("Piet")

Geboren te Leerdam op 21 juni 1921. Overleden te Werkendam op 12 februari 2015.
Bekende onderscheidingen: MWO.4,ON.5,VHK

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 8 van 30 augustus 1948
   Burger, betrokken bij het ondergronds verzet
   Wegens:

Het zich in de strijd onderscheiden hebben door uitstekende daden van moed, beleid en trouw door eind 1944 en begin 1945 37 malen ten behoeve van het Bureau Inlichtingen van de Nederlandse Regering langs een ongeveer 18 km lange waterweg de geheime verbinding tot stand te brengen tussen bezet en bevrijd Nederland over de Biesbosch en de Merwede, steeds roeiende tussen tal van uiterst waakzame vijandelijke posten en patrouillerende boten.
Voorts door, toen op één van deze tochten zijn boot door een vijandelijke patrouilleboot met kogels werd doorzeefd en hij, nadat hij zijn boot had moeten verlaten, door de vijand werd gearresteerd, binnen een maand te ontsnappen en daarna opnieuw de verbinding per boot tussen bevrijd en bezet gebied te helpen onderhouden.
Tenslotte door, in vereniging met enig andere goedgezinde Nederlanders, in de Biesbosch deel te nemen aan het overvallen en gevangen nemen van kleine groepen zwaar bewapende Duitse soldaten, die daarna werden opgeborgen en bewaakt in motorschuiten in een afgelegen deel van de Biesbosch.

Bron: Maalderink (1982), p. 156 ; Steur et al. (1990), p. 132-141 ; Heuvel et al. (1985), p. 128

Hoek, drs. J.J. van den

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950
   -

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door, na in Juni 1944 als medewerker te zijn toegetreden tot een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied in bezet Nederland, tot de bevrijding in 1945 als verkenner en later als sectorleider van het Land van Altena op uitstekende wijze onder moeilijke omstandigheden verkenningen te verrichten, o.a. door middel van een S-phone tijdig door te geven dat eind 1944 zeer sterke vijandelijke troepenconcentraties in hat Land van Altena plaats vonden.
Voorts door gedurende dit tijdvak, hoewel hij in zijn inlichtingenarbeid geheel op zichzelf was aangewezen, regelmatig zijn overzichten van de militaire toestand in bedoeld gebied naar het bevrijde Zuid-Nederland door middel van overbrengers weten te zenden.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: Meijer (1990), p. 256 ; met dank aan de heer B. Keers

Hoekman, Pieter

Geboren te Urk op 14 januari 1917. Gesneuveld bij een vuurgevecht op 6 november 1943 bij een boerderij te Keent tijdens het bergen van wapens voor het verzet.
Mar. (09-08-1938), e.o. 05-07-1940, 21-09-1942 Mar. (Depot Nederlandse Troepen te Canada), overgeplaatst naar de KNB 'Prinses Irene' (18-12-1942)
Bekende onderscheidingen: BL,KV,OHK.1

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 8 van 30 augustus 1948 (postuum)
   Wachtmeester van het Wapen der Koninklijke Marechaussee, gedetacheerd bij het Bureau Inlichtingen
   Wegens:

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door, na op 20 september 1943 als marconist-parachutist in bezet Nederland te zijn neergelaten, als zodanig de verbindingen te onderhouden van een in Nederland werkende inlichtingengroep, welke ten behoeve van het Bureau Inlichtingen van de Nederlandse Regering werkte. Voorts door, toen hij daarna de opdracht kreeg behulpzaam te zijn bij het in Nederland neerkomen van twee andere parachutisten en bij het halen er van werd verrast door de vijand, deze door onverschrokken optreden op te houden totdat beide parachutisten konden ontkomen, waarna hij zelf door vijandelijk vuur dodelijk werd getroffen.

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 11 van 25 februari 1943
   Marechaussee, van het Wapen der Koninklijke Marechausee

wegens het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: Meijer (1990), p. 225 ; Six blz. 68,140 ; Guldenboek KMar ; www.ogs.nl

Hoekmeijer, G.J.A.

Bekende onderscheidingen: KV
Kruis van Verdienste
   K.B. no. 4 van 22 juli 1943
   Korporaal-kok (10508)

Als chef kok aan boord van Onzen Mijnenveger "Abraham Crijnssen" blijk gegeven van moed, bekwaamheid en hoog moreel door onder gevaarvolle en moeilijke oorlogsomstandigheden met onafgebroken toewijding zijn taak op uitnemende wijze te vervullen, waardoor het mede aan hem te danken was, dat het schip na vertrek uit Soerabaja veilig Australië bereikte.

Hoekstra, Cornelis

Geboren op 21 juni 1920.
Bekende onderscheidingen: MoF,KMC

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, woonachtig te Vuren

King’s Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 22 november 1946
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 1 juli 1947
   Uitgereikt door Sir Philip Nicholls op het Binnenhof te 's-Gravenhage op 8 juli 1948
   Fitter Torpedo 1st Class, Royal Netherlands Navy, living at Vuren

Bron: Netherlands Master List: Grade 4 ; Allied Awards to the Dutch [177, 935] ; Nieuwe Leidsche Courant, woensdag 7 juli 1948, blz. 1 ; Dagblad voor Amersfoort, woensdag 7 juli 1948, blz. 4

Hoekstra, Harm

Geboren op 8 augustus 1922.
Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, woonachtig te Vuren

Bron: Netherlands Master List: Grade 4

Hoekstra, Hendrik Arius

Geboren te Harlingen op 27 juli 1901. Overleden te Blaricum op 10 februari 1945.
Bekende onderscheidingen: BL,MoF.bp

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 24 van 14 december 1949 (postuum)
   -

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door midden 1942 ten behoeve van een belangrijke verzetsgroep, welke militaire inlichtingen doorgaf, in bezet Nederland een zender ter beschikking te stellen en zich daarna geheel te wijden aan de opbouw van een zendernet over het gehele land, voor welk doel hij dikwijls zelf onderdelen vervoerde.
In het bijzonder door, nadat hij zich langdurig had bezig gehouden met het samenstellen van zenders en hiertoe het land door te reizen, einde 1943 de verschillende radiocommandanten van deze groep van zenders te voorzien.
Voorts door op te treden als radiocommandant in het Gooi, alwaar ook één van de twee leidende radiostations onder zijn bevelen werd gesteld.
In het bijzonder door in zijn woning de eerste zendpost van deze groep in te richten, welke in contact stond met bevrijd gebied, waardoor het risico verbonden aan zijn ondergrondse activiteit nog verder werd vergroot.
Toen de vijand hem begin Februari 1945 trachtte gevangen te nemen, werd hij tijdens zijn poging om te ontvluchten op de drempel van zijn woning neergeschoten.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   ? ; uitgereikt te Amsterdam op 7 mei 1953 (postuum)
   Burger, lid van het verzet

... for their outstanding services in underground activities connected with the organized civil and Armed Forces resistance movement in Holland during the period of occupation of that country by the Germans, from 7 December 1941 to include various dates of such meritorious service leading to the liberation in May 1945. ...

Bron: Meijer (1990), p. 225 ; www.ogs.nl (N.B.: maakt geen melding van BL!) ; met dank aan de heren B. Keers en P.J. Schlegel

Hoekstra, M.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 13 juli 1944
   Korporaal-telegrafist der Koninklijke Marine

Bron: Meijer (1990), p. 256

Hoekstra-Koopmans, C.

Zie C. Koopmans

Hoenson, E.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 4 van 4 mei 1944
   Sergeant-telegrafist

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 234

Hoes, H.C.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 3 van 16 maart 1944
   Stoker-olieman der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. 'O24'

Bron: Meijer (1990), p. 256

Hoets, mr.drs. Pieter Johannes

Geboren te 's-Gravenhage op 24 april 1921. Overleden te Darien (USA) op 28 augustus 2014.
Bekende onderscheidingen: ON.4,KV,OHK,VHK,DIV,CEAC

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 46 van 17 juli 1947
   Tijdelijk reserve-tweede luitenant voor Speciale Diensten van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend, door het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: Heuvel et al. (1985), p. 129 ; Brons 80, p. 25-27 ; Defensiekrant nummer 33, 21 september 2006

Hoeven, Gijsbert Leonard van der

Geboren in 1917.
Res-tltn.d.Art. (01-12-1944), res-eltn. (05-03-1948), res-kapt. (01-04-1952).
Bekende onderscheidingen: OHK.1,MBE

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 14 oktober 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   Lieutenant

Section G-1 Staff C.N.F. Recruitment of units to SHAEF requirements.

Bron: PRO WO 373/155 ; Allied Awards to the Dutch [329] ; NRLL 1956 blz. 210

Hoeven, J.N. van de

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 21 van 21 december 1949
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend door, na in September 1944 als medewerker te zijn toegetreden tot een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied in bezet Nederland, ondanks zijn jeugdig uiterlijk, waardoor hij bij razzia’s zeer kwetsbaar was, als zodanig tot de bevrijding in Mei 1945 te blijven optreden.
In het bijzonder door als verkenner te Amersfoort en later alsleider van de sector Amersfoort steeds zeer veel goede gegevens over de vijand weten te verkrijgen en in het bijzonder belangrijke vijandelijke troepenbewegingen in zijn sector in April 1945, toen de Grebbelinie door Duitse troepen werd bezet, te melden.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618

Hoeven, mr. Sybrandus Johannes van der

Geboren op 2 mei 1906. Overleden in 1985.
Res-tltn. (07-07-1927), res-eltn. (07-07-1931), res-kapt. (15-01-1947), res-maj. (21-10-1948), res-ltkol.d.MJD. (01-11-1955).
Oud-hoofdofficier van justitie te Rotterdam, erevoorzitter van de Volksbond tegen Drankmisbruik.
Bekende onderscheidingen: NL.3,BL,OHK.1,OV,XXV

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 26 van 12 november 1947
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door in de nacht van 12 op 13 Mei 1940 bij de gevechten op de Grebbeberg als commandant van een sectie zware mitrailleurs bij het doordringen van sterke vijandelijke stoottroepen op onverschrokken wijze zelf als schutter een zware mitrailleur onder zwaar vijandelijk mitrailleur- en handgranaatvuur te bedienen en daardoor ’s vijands voortgang tijdelijk tot staan te brengen.
Nadat hij tengevolge van een storing van zijn mitrailleur het vuur moest onderbreken en hij ingesloten dreigde te geraken een vijand met zijn pistool neer te schieten en zich midden door een sterke vijandelijke troep heen te slaan, waarbij hij werd gewond.
Zich desondanks bij een verder strijdend onderdeel aan te sluiten en door wederom op te treden bij het bedienen van een zware mitrailleur het over het viaduct van Rhenen doordringen van de vijand te helpen beletten, totdat hij als gevolg van zijn verwondingen moest worden afgevoerd.

Bron: Meijer (1990), p. 225 ; NRL 1939 blz. 157 ; NRLL 1956 blz. 21

Hoevenaar, J.C.

Gebore te Lage Zwaluwe op 28 september 1898. Overleden aldaar op 22 november 1973.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 8 van 30 augustus 1948
   Burger, lid van het verzet

Bron: Meijer (1990), p. 225 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Hoeymans, A.F.

Bekende onderscheidingen: BK.2

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 26 juli 1945 (2e toekenning)
   Sergeant-telegrafist, aan boord van Hr.Ms. 'Zwaardvis'

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 8 december 1944
   Sergeant-telegrafist, aan boord van Hr.Ms. 'Zwaardvis'

Bron: Meijer (1990), p. 256

Hof, Adriaan van den

Geboren te Elst op 8 juli 1919. Overleden te Rhenen op 12 mei 1940.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 9 mei 1946 (postuum)
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Bron: Meijer (1990), p. 256 ; www.ogs.nl

Höfelt, A.

Bekende onderscheidingen: VK.2

Vliegerkruis
   K.B. no. 23 van 30 maart 1945 (2e toekenning)
   Officier-vlieger der tweede klasse

Gedurende geruimen tijd na de evacuatie van Nederlandsch-Indië, in oorlogsvluchten tegen den vijand gedurende 107 vluchten met een totaal van ruim 1400 vlieguren, blijk gegeven van moed, volharding, bekwaamheid en plichtsbetrachting.

Vliegerkruis
   K.B. no. 23 van 30 maart 1945
   Officier-vlieger der tweede klasse

Als commandant van een vliegboot van Onzen Marineluchtvaartdienst in den strijd tegen Japan in Nederlandsch-Indië moed en beleidvol optreden getoond bij het deelnemen aan bomaanvallen o.a. op Davao op 23 December 1941, waarbij door zijn groep een 12000 ton Japansch tankschip werd getroffen en in brandenden toestand werd achtergelaten.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 234

Hoff, H.J. van 't

Geboren op 3 juli 1903.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 13 van 11 september 1952
   Voormalig dienstplichtig sergeant van het Wapen der Genie

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol gedrag onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als marconist van een geheime zender in het Zuiden des lands, die in September en October 1944 met succes heeft gewerkt om de radioverbindingen te onderhouden met het bevrijde EINDHOVEN en enige weken heeft gefungeerd als voornaamste verbinding met het Noorden, waar een belangrijke inlichtingengroep trachtte om gegevens van militair belang naar de Geallieerden over te krijgen.
Daar hij de zender in eigen huis bediende, stond hij aan voortdurend lijfsgevaar bloot, te meer daar Duitse zenders en peilwagens in zijn onmiddellijke nabijheid opereerden. Meermalen werd zijn huis getroffen door granaten en moest hij de antenne op het dak repareren na beschadiging.
Tenslotte heeft hij zijn huis moeten verlaten en heeft hij op een andere plaats zijn taak voortgezet tot de bevrijding.

Bron: Legerkoerier, jaargang 1952, nummer 11 ; met dank aan de heer B. Keers

Hoff, Jacob van 't

Geboren te Hardinxveld op 10 januari 1901. Overleden te Fukuoka, Kamp 17, op 29 maart 1945.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Kruis met Eervolle Vermelding
   K.B. no. 7 van 19 november 1942 ; later ingetrokken en vervangen door de Bronzen Leeuw
   Sergeant-machinist (01823), aan boord van Hr.Ms. 'Piet Hein'

Bron: Meijer (1990), p. 225 ; www.ogs.nl

Hoffman, Richard Hendrik

Geboren te Buitenzorg op 18 april 1943. Overleden te Bisakah op 24 juli 1944.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 20 van 13 september 1947 (postuum)
   Militie-soldaat van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger

Bron: Meijer (1990), p. 256 (N.B.: Geeft naam als Hoffmann) ; www.ogs.nl

Hoffmans, Franciscus J.M.

Geboren op 17 juni 1922.
Bekende onderscheidingen: BL,VHK

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 8 van 30 augustus 1948
   Burger, lid van het verzet

Bron: Meijer (1990), p. 225 ; Heuvel et al. (1985), p. 129

Hofland, F.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Lichtmatroos

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, op den 10den Mei 1940 zijn dienst op Onze torpedoboot “Z 5”, welke torpedoboot te Rotterdam den overgang van de Duitsche troepen van den zuidelijken naar den noordelijken Maasoever over de Maasbrug moest bemoeilijken, onder heftig mitrailleur- en lichtgeschutvuur met kalmte en nauwgezetheid verricht, waardoor hij medegewerkt heeft, dat het schip, waarop 7 opvarenden tijdens deze actie werden gewond, niet dan nadat de munitie was opgeschoten, zonder verdere schade kon worden teruggetrokken.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; Meijer (1990), p. 256

Hofman, A.C.M.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 3 van 8 December 1944
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandsche Koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogsvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijkehandelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv.nr. 239 ; K.P.M. blz. 324

Hofman, Dirk Jan

Geboren te Breda op 25 januari 1926. Overleden te Lüttringshausen, Stadtkreis Remscheid (Duitsland), op 15 maart 1945.
Bekende onderscheidingen: LII.5p,BOK.p,MWB,MHB

Ridder in de Orde van Leopold II met palm en Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   ? (postuum) ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 25 september 1954
   ?, woonachtig te Breda

Bron: Nieuwe Leidsche Courant, woensdag 29 september 1954, blz. 6 ; www.ogs.nl

Hofman, G.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 12 van 20 oktober 1944
   Sergeant-vliegtuigschutter

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 234

Hofstede, Jan

Geboren te Ter Aar, Zuid-Holland, op 17 december 1918. Gefusilleerd te Mauthausen, Duitsland, op 6 september 1944.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 33 van 2 mei 1953 (postuum)
   Dienstplichtig wachtmeester van het Wapen der Artillerie

heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als agent van een geheime inlichtingendienst, die hem tijdens de jaren 1940-1945 uitzond naar door de vijand bezet gebied, alwaar hij onder uiterst moeilijke omstandigheden een levensgevaarlijke taak had te vervullen, die door vijandelijke tegenactie tenslotte tot zijn dood leidde.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; Meijer (1990), p. 256 ; www.ogs.nl

Hofstede, Robert

Geboren op 30 april 1911. Overleden te Breda op 19 februari 2002.
Tltn. (01-08-1933), eltn. (01-08-1937), kapt.d.ML (02-04-1947), maj. (01-11-1948), ltkol. (16-04-1953); gepensionneerd als kol.
Bekende onderscheidingen: ON.4x,VK,OHK.1,OV,XX,LoM.3

Vliegerkruis
   K.B. no. 10 van 10 juni 1948
   Eerste luitenant-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Bron: Meijer et al. (1997), p. 234 ; NRLL 1956 blz. 410 ; overlijdensadvertentie

Hogen Esch, P.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 27 van 24 juni 1943
   3e Machinist ter Koopvaardij, aan boord van het m.s. 'Frans Hals'

Bron: Meijer (1990), p. 256

Hogendoorn, P.G.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   KB no. 9 van 17 februari 1951
   -

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend door tijdens de bezetting van Nederland, na in September 1942 als wachtmeester der Marechaussee te den Bommel op Goeree en Overflakkee te zijn geplaatst, o.a. zoveel mogelijke militaire gegevens omtrent de vijand op dit eiland te verzamelen en deze door te geven aan een illegale inlichtingengroep.
Voorts door na Augustus 1944 zich nagenoeg geheel aan het militaire inlichtingenwerk te wijden en zijn berichten daaromtrent nu ook rechtstreeks naar het reeds bevrijde Brabant door te geven.
Vervolgens door omstreeks November 1944 en eveneens in Januari 1945 twee Nederlandse agenten, die per boot uit Brabant op Goeree en Overflakkee waren aangekomen, de nodige militaire gegevens omtrent de vijand op dit eiland te verschaffen, met welke gegevens zij door zijn hulp telkens enige tijd daarna weer per boot konden terugkeren.
Tenslotte door, toen hij in Januari 1945 de beschikking verkreeg over een S-phone hiermede tot Mei 1945, vrijwel onder het oog van de vijand, onder zeer moeilijke omstandigheden en onder het aanvaarden van grote risico’s steeds waardevolle militaire inlichtingen door te geven.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde Oorlogvoering en de Nederlandse zaak.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Hogendoorn, W.J.J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Lichtmatroos

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, op den 10den Mei 1940 zijn dienst op Onze torpedoboot “Z 5”, welke torpedoboot te Rotterdam den overgang van de Duitsche troepen van den zuidelijken naar den noordelijken Maasoever over de Maasbrug moest bemoeilijken, onder heftig mitrailleur- en lichtgeschutvuur met kalmte en nauwgezetheid verricht, waardoor hij medegewerkt heeft, dat het schip, waarop 7 opvarenden tijdens deze actie werden gewond, niet dan nadat de munitie was opgeschoten, zonder verdere schade kon worden teruggetrokken.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; Meijer (1990), p. 256 (NB.: staat vermeldt als Hoogendoorn)

Hogenboom, Charles Jacques Jean

Geboren te Zwollerkerspel op 7 januari 1907. Overleden te Campinas (Brazilië) op 10 december 1971.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950
   Burger

Bron: VOA blz. 159

Hoiting, J.F.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 45 van 6 februari 1947
   Wachtmeester van het Wapen der Cavalerie

Bron: Meijer (1990), p. 225

Hol, Joseph Petrus Hubertus ("Jos")

Overleden te Venlo op 4 september 2004.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 77 van 22 april 1948
   Dienstplichtig korporaal van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door in de vroege morgen van 10 Mei 1940 als telefonist in het barakkenkamp te DIERVOORT (nabij OVERASSELT), na eerst met zijn compagniescommandant te zijn teruggegaan, geheel uit eigen bewering weer naar dit door de vijand bedreigde kamp terug te keren en de telefoonverbinding met zijn bataljonscommandant weer op te nemen en van een schuilhoek onder ’s vijands vuur waardevolle berichten te geven, nopens hetgeen hij van de in zijn onmiddellijke nabijheid optredende vijand zag.

Bron: Meijer (1990), p. 256 ; Brons nr. 50 blz. 12 ; met dank aan de heer B. Keers

Hol, L.H.W.J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 12 juli 1945
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Bron: Meijer (1990), p. 256

Holkers, L.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 4 van 25 november 1943
   Olieman ter Koopvaardij

die als olieman van het m.s. “FRANS HALS”, dat in den nacht van den 2den op den 3den November 1942, zonder eenige begeleiding nabij de Braziliaansche kust varende, herhaaldelijk door een vijandelijke onderzeeboot werd aangevallen, zich op moedige en beleidvolle wijze heeft gekweten van de hem door den gezagvoerder opgedragen taak, mede tengevolge waarvan de vijandelijke onderzeeboot-aanvallen konden worden afgeslagen en het m.s. “FRANS HALS” voor de Nederlandsche Koopvaardij behouden bleef.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9042 ; Meijer (1990), p. 256

Hollaar, mejuffrouw Gerda

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ?
   Burger, woonachtig te Parijs

Hollander, A. den

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 7 van 1 juni 1944
   Olieman, aan boord van het s.s. 'Titus'

Bron: Koopv. blz. 9,48

Hollander, C. den

Geboren in 1907.
LTZ3 KMR (15-02-1942), LTZ2 KMR (01-06-1942).
Bekende onderscheidingen: ON.5x,MoF.bp

Bron: NKM 1947 blz. 52

Hollander, D.G.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 1 van 8 augustus 1941
   Derde Machinist ter Koopvaardij, aan boord van het s.s. 'Moena'

die als gezagvoerder en leden van de bemanning van het s.s. “MOENA”, dat in de Victoria Docks te Londen lag, toen deze van 7 tot en met 10 September, 1940 aan hevige luchtbombardementen bloot stond, onder zeer gevaarvolle omstandigheden moedig optraden, tengevolge waarvan het eigen schip behouden bleef, en tevens het m.s. “ABBEKERK” voor verdere averij kon worden behoed.

Bron: Koopv. blz. 9,37

Hollander, Jacob Laurens den

Geboren te Axel op 2 mei 1916. Overleden te Katwijk aan Zee op 15 juni 1997.
OVL3 (14-04-1937), OVL2 (04-08-1938), OVL1 (01-05-1947), KLTZ-vl. (16-06-1955), KTZ-vl. (29-04-1960), Sbn.-vl. (01-01-1963), pensioen 16-11-1967.
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.4x,VK.2,OHK.3,OV.2,XV,H.1966,PA.2,KB.4p,BOK.p,MNSD

Vliegerkruis
   K.B. no. 20 van 8 november 1946 (2e toekenning)
   Officier-vlieger der eerste klasse

Vliegerkruis
   K.B. no. 2 van 21 maart 1942
   Officier-vlieger der eerste klasse

Ridder in de Kroonorde met palm en Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 29 januari 1948
   Officier-vlieger der eerste klasse

Bron: Meijer et al. (1997), p. 121,234 ; Belgische onderscheidingen aan Nederlanders, 1894, 3380 ; NKM 1968 blz. 329 ; overlijdensadvertentie

Hollander, Leendert den

Geboren te Noordwijk aan Zee op 2 januari 1923. Omgekomen boven Grand Parc, Dépt. Seine-Inférieure (Frankrijk) op 20 juni 1944.
Bekenden onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 8 van 2 september 1943
   Matroos zeemilicien der Koninklijke Marine

Bron: Meijer (1990), p. 256 ; www.ogs.nl

Hollands, Nicolaas Paulus

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 26 van 12 november 1947
   Dienstplichtig soldaat van het wapen der infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door in het tijdvak van 12 - 14 Mei 1940, ingedeeld zijnde bij een zware mitrailleur van een steunpunt aan de Slaperdijk bij Renswoude, op onverschrokken wijze dit steunpunt te helpen vasthouden tegenover een overmachtige vijand.
  In het bijzonder door op 13 en 14 Mei 1940, nadat de Commandant van dit steunpunt met de infanterie onder diens bevel hieruit was teruggetrokken en de gehele verdediging van het steunpunt met slechts enkele militairen was geroganiseerd door een dappere onderofficier, met deze op onverschrokken wijze tot het laatst stand te houden; daarbij onafgebroken - in het bijzonder in de nacht van 13 op 14 Mei - zijn zware mitrailleur in een zelfstandige opstelling zonder helper tegenover de opdringende vijand te bedienen.

Bron: Meijer (1990), p. 256 ; met dank aan de heer B. Keers

Holle-van Erp, mevrouw Henriette Christina Adriana

Geboren te 's-Gravenhage op 5 december 1906. Overleden te De Bilt op 3 november 1973.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950
   Burger, woonachtig te Padang

Bron: VOA blz.159-160

Hollebrands, Johan Isak

Geboren op 27 februari 1908.
Bekende onderscheidingen: MoF.bp,KMC

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   ? ; uitgereikt te Amsterdam op 21 november 1946
   Burger, woonachtig te Sliedrecht

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   23 april 1947
   Civilian, Sliedrecht

Bron: Netherlands-Master List: Grade 3 ; Dagblad voor Amersfoort, 21 november 1946 ; met dank aan de heer J. Howes

Holleman, Hendrik Jan

Bekende onderscheidingen: DFM

Distinguished Flying Medal (GB)
   31 januari 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 24 van 2 juni 1945
   Sergeant-vlieger (1814901), bij het R.A.F. no. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron

On 23rd January, 1945, Sergeant Holleman was the captain and pilot of one of a formation of Mitchell aircraft which delivered an attack against an enemy position. During this mission, Sergeant Holleman's aircraft was hit by anti-aircraft fire and he sustained a wound which rendered his left arm useless. Despite the loss of much blood Sergeant Holleman maintained his position and delivered his attack accurately. It was not until he had set his aircraft on a course for base that he revealed his wounds. Throughout, Sergeant Holleman displayed excellent airmanship, courage and devotion to duty.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 203,206,211 ; 320 Sqdr. blz. 226

Hollertt, Johannes Laurentius

Geboren te Zutphen op 4 mei 1914. Overleden te Hilversum op 5 november 2005.
Tltn. (04-08-1935), eltn. (04-08-1939), ritm .(15-10-1947), maj.d.GS. (16-08-1952), ltkol. (01-05-1957), kol. (01-11-1960), res-brig.-gen. (15-10-1963).
Bekende onderscheidingen: ON.4x,BL,OHK.1,OV.2,XXXV,NOC,KB.5

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 2 van 15 juni 1946
   Tijdelijk benoemd ritmeester van het Wapen der Cavalerie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in den strijd tegenover den vijand onderscheiden, door op 13 Mei 1940 initiatief te toonen bij het tot het uiterste vrijwillig deelnemen aan de verdediging van het viaduct over de spoorlijn Oost van RHENEN, daarbij persoonlijk een stuk pantserafweergeschut te bedienen en zijn manschappen een voorbeeld te geven van vastberadenheid; daarbij de verdediging bij een zwak ander onderdeel ter plaatse voort te zetten, ook nadat het Regiment, waartoe hij behoorde, was teruggegaan.

Bron: Meijer (1990), p. 225 ; NRL 1939 blz. 234 ; NRLL 1956 blz. 13 ; NRLL 1974 blz. 202 ; overlijdensadvertentie NRC dd. 11 november 2005 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Holscher, I.K.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 3 van 22 juli 1948
   Tweede Machinist ter Koopvaardij

heeft zich, nadat het m.s. “Poulau Bras” op het einde van de maand Februari 1942 door Japanse vliegtuigen werd aangevallen en getroffen was, naar de machinekamer begeven waar hij onder meer trachtte de lenspompen in werking te stellen, terwijl door hem al het mogelijke is gedaan om het schip te behouden.
Nadat de gezagvoerder van de wantoestand in de machinekamer telefonisch op de hoogte was gesteld, gaf deze hem opdracht het schip te verlaten.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 711

Holstein, J.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 3 van 5 augustus 1943
   Gezagvoerder ter Koopvaardij, kapitein van het s.s. 'Delfshaven'

Bron: Koopv. blz. 9,27

Holswilder, Willem Johannes

Geboren te 's-Gravenhage op 25 juni 1918. Overleden te Woerden op 5 oktober 1999.
Eltn.-vl.SD. KL (01-08-1954).
Bekende onderscheidingen: ON.GEM,VK,OHK,B.Med.,EKL.5,DKM.1

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Adjudant-onderofficier-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. no. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: Meijer et al. (1997), p. 234 ; NRLL 1956 blz. 326 ; Overlijdensadvertentie

Holten, Hendrikus Lodewijk Maria ('Harry')

Geboren te Helden-Beringe op 6 september 1919. Overleden te Helden op 3 april 2020.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 6 van 19 juli 1946
   Dienstplichtig wachtmeester van het Wapen der Cavalerie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in den strijd tegenover den vijand onderscheiden, door op 10 Mei 1940 nabij MILL een in stelling staand pantserafweergeschut met behuld van de bediening onder hevig vijandelijk vuur uit de stelling terug te halen.
Op 12 Mei te DORDRECHT een stuk pantserafweergeschut, dat door de bediening was achtergelaten, onder zwaar vijandelijk mitrailleurvuur weer in veiligheid gebracht.

Bron: Meijer (1990), p. 225

Holthe, Jonkheer Edzard Jacob van

Geboren te 's-Gravenhage op 29 januari 1896. Overleden te Hilversum op 17 juli 1967.
LTZ3 (09-10-1916), VAdm. (01-09-1947), pensioen 01-03-1953.
Chef marinestaf tevens bevelhebber zeestrijdkrachten, adjudant i.b.d. H.M. de Koningin.
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.2x,BK,OHK.2,XXXV,H.1937,IM.1948,J,Mk,Z.1,KB.2,KCVO,O.2,CBE,LII.4,BMK.2,CM.1936

Bronzen Kruis
   K.B. no. 16 van 14 januari 1945
   Kapitein-ter-zee, commandant van Hr.Ms. 'Jacob van Heemskerck'

Bron: Meijer (1990), p. 256 ; Klaassen (1979), [1.674] ; NA 1983 blz. 291

Holthuis, A.

Bekende onderscheidingen: BOK.p,MWB,MHB

Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 25 september 1954
   ?, woonachtig te Breda

Bron: Nieuwe Leidsche Courant, woensdag 29 september 1954, blz. 6

Holtz, Johan Leonard

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 2 van 15 juni 1946
   Reserve-sergeant-waarnemer van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in den strijd tegenover den vijand onderscheiden, door op 12 Mei 1940 vrijwillig deel te nemen aan een onbeschermd bombardement op vijandelijke artillerie ten Oosten van WAGENINGEN door drie C-V vliegtuigen van toenmaals zeer verouderd type. Gevaarlijke opdracht met moed en beleid uitgevoerd; hierbij aangevallen door vijandelijke jagers, waardoor twee der vliegtuigen werden afgeschoten en het derde toestel - hoewel beschadigd - op zijn basis kon terugkeeren. Is hierbij gewond.

Bron: Meijer (1990), p. 225

Hombergh, K. van

Geboren op 9 oktober 1910.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 34 van 22 december 1951
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend in het jaar 1943 toen een honderdtal ontsnapte geallieerde krijgsgevangenen en leden van vliegtuigbemanningen, mede door zijn toedoen, veilig over de Nederlands-Belgische grens kon uitwijken niettegenstaande de toenmalige strenge contrôle door de Duitse bezetting, die van de clandestien verleende hulp kennis droeg.
In de aanvang van 1944 kwam aan deze werkzaamheden een einde door zijn arrestatie met het daaropvolgende verblijf in concentratiekampen tot de bevrijding.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Homburg, Aart Albert

Geboren te IJmuiden op 12 juni 1917. Overleden te Delden op 1 april 1945.
Bekende onderscheidingen: BL.2

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 98 van 31 maart 1952 (2e toekenning, postuum)
   Reserve-eerste luitenant-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden, door gedurende het tijdvak dat hij als jachtvlieger bij het 322e Squadron optrad met grote plichtsbetrachting en met bewonderenswaardige persoonlijke moed in kalmte en met algehele terzijdestelling van persoonlijk risico de vele aan hem gegeven opdrachten, zoals bijv., meestal onder zwaar en juist gericht vijandelijk afweervuur, gemotoriseerde transporten en locomotieven te vernielen en bomaanvallen op bruggen, gebouwen en spoorbanen, op zeer kundige wijze en met goed gevolg te volbrengen totdat hij op 1 April 1945 tijdens het vrijwillig uitvoeren van een gewapende verkenningsopdracht boven DELDEN (O.), als gevolg van de zeer slechte weersomstandigheden op zeer geringe hoogte vliegend, door vijandelijk afweergeschut met zijn vliegtuig werd neergeschoten en sneuvelde.

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 12 van 14 januari 1943
   Reserve-eerste luitenant, gedetacheerd bij het Bureau Inlichtingen

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; Meijer (1990), p. 69,225 ; www.ogs.nl

Hommerson, J.Th.

Bekende onderscheidingen: MH.3

Bronzen Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon
   K.B. no. 6 van 12 februari 1949
   Opperwachtmeester der Artillerie van het Konininklijk Nederlands-Indisch Leger (90564)
   Wegens:

Het met groot gevaar voor eigen leven redden van vele Nederlandse en Engelse krijgsgevangenen van de verdrinkingsdood op 20 September 1944 ter hoogte van Raha, in de baai van het eiland Moena.

Hommes, Jan H.

Geboren op 24 oktober 1920.
Bekende onderscheidingen: KV,VK,VHK

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 11 van 25 februari 1943
   Dienstplichtig soldaat

wegens het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Vliegerkruis
   K.B. no. 12 van 12 mei 1945
   Reserver-tweede luitenant-waarnemer

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand, blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 234 ; Heuvel et al. (1985), p. 130

Honders, W.

Geboren in 1917.
Eltn.Vakd. (01-05-1961), kapt. (01-05-1968).
Bekende onderscheidingen: KV,OHK

Bron: NRLL 1974 blz. 504

Honert, Ritsaert van den

Geboren in 1920.
Res-tltn.-vl.d.ML (08-06-1940), res-eltn. (08-06-1942), res-kapt. (15-05-1948).
Bekende onderscheidingen: OHK.2,XV,DFC,MID
Van den Honert was een van de eerste Nederlanders die zich vrijwillig bij de R.A.F. aanmeldde (eind 1940). Hij vloog bij het 611e en 167e squadron voordat hij bij het R.A.F. no. 275 Sea Air Rescue Squadron terechtkwam. Aan het einde van de oorlog had hij 153 operationele vluchten op zijn naam staan (gelijk aan 205 uur oorlogsvluchten). Het is dan ook opmerkelijk dat hem het Nederlandse Vliegerkruis niet is toegekend.

Distinguished Flying Cross (GB)
   4 september 1944
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 6 van 28 september 1944
   Flight Lieutenant (89294), R.A.F.V.R., bij het R.A.F. no. 275 Squadron

Mentioned in Despatches (GB)
   juli 1943
   Flight Lieutenant (89294), R.A.F.V.R., bij het R.A.F. no. 275 Squadron

Bron: Meijer et al. (1997), p. 206-207,210 ; NRLL 1956 blz. 432

Hont, Jan d'

Geboren te Semarang op 24 december 1919. Overleden te Rijswijk op 11 januari 2009.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 10 van 20 oktober 1944
   Korporaal-monteur der Koninklijke Marine

Bron: Meijer (1990), p. 256 ; Brons nummer 63, blz. 51 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Hoof, Jan Jozef Lambert van

Geboren te Nijmegen op 7 augustus 1922. Gesneuveld te Nijmegen op 19 september 1944.
Bekende onderscheidingen: MWO.4,LBD,MoF.bp,KCBC

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 5 van 19 juli 1946 (postuum bijgeschreven in het register)
   Student te Nijmegen
   Wegens:

Heeft zich door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw onderscheiden door in Augustus 1944 plannen te bespreken om te beletten, dat de Duitschers de groote verkeersbrug over de Waal te Nijmegen - welke voor de geallieerde legerleiding van veel belang was - tot springen zouden brengen.
Heeft zich daarna met levensgevaar op de hoogte gesteld van de plaats van de springlading en van de ligging en samenstelling van het daarheen leidende ontstekingsmiddel.
Heeft in September 1944, terwijl deze brug gedurende anderhalf uur onder zóóhevig artillerievuur der geallieerden lag, dat de Duitsche bewakingsafdeeling van de brug was teruggetrokken, zich geheel alleen daarheen begeven en het ontstekingsmiddel (een lont), zeer kort vóór dit tot het detoneeren van de springlading werd aangestoken, doorgeknipt.
Is den volgenden dag als gids van een geallieerden vechtwagen gesneuveld.

   Bij Kabinetsrescript dd. 9 januari 1952, nr. 37, werd de citatie gewijzigd in:

Heeft zich door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw onderscheiden door in Augustus 1944 plannen te beramen en te bespreken om te beletten, dat de Duitsers de grote verkeersbrug over de Waal te NIJMEGEN, welke voor de Geallieerde legerleiding van veel belang was, tot springen zouden brengen. Heeft zich daartoe op de hoogte gesteld van de plaats van de springlading, van de ligging en samenstelling van het daarheen leidende ontstekingsmiddel en van de mogelijkheden deze buiten werking te stellen.
Heeft op 18 September 1944 met grote voortvarendheid, voorbeeldige moed en vastberadenheid van de gedurende enkele uren op en om de brug heersende gevechtsomstandigheden gebruik weten te maken om onder imminent levensgevaar en geheel alleen zijn vrijwillig op zich genomen taak tot het buiten werking stellen van het onstekingsmiddel te volbrengen.
Heeft zich de volgende dag beschikbaar gesteld als gids van een Britse lichte verkenningswagen, welke, ver voor het eigen front doorgedrongen zijnde, door de vijand buiten gevecht is gesteld.
Is daarbij gesneuveld.

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   16 november 1945 (postuum)
   Dutch citizen

Jan Van Hoof, Dutch citizen, for exceptionally heroic achievement which aided the United States in the prosecution of the war against the enemy in Continental Europe, on or about 18 September 1944, at Nijmegen, Holland. Jan Van Hoof obtained complete information about the German plans to destroy the vital bridge across the Waal River at Nijmegen, With this information, he crept the full length of the bridge in daylight while it was under shellfire, and cut the cables to the demolition charges on the bridge and returned to join the attack on the city. The patriotism, courage and resourcefulness displayed bij Jan Van Hoof in the execution of this self-appointed task insured the safety of the strategic bridge for its later capture, intact, by the 82nd Airborne Division. Jan Van Hoof was killed in action during the assault on the town on 19 September 1944. His magnificent devotion to the cause of freedom typifies the highest ideals of patriotism and love of liberty.

King's Commendation for Brave Conduct (GB)
   5 november 1947 (postuum)
   Student te Nijmegen

Bron: Maalderink (1982), p. 274 ; Decorare 8 blz. 35 ; Decorare 10 blz. 30/31 ; www.ogs.nl

Hoof, P. van

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Adjudant-onderofficier-telegrafist der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: Meijer et al. (1997), p. 234

Hooft, Frederik Willem van der

Geboren te Zaamslag op 2 september 1914. Overleden te Moerdijk op 10 mei 1940.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 14 van 17 maart 1947 (postuum)
   Dienstplichtig soldaat der Pontenniers en Torpedisten

Bron: Meijer (1990), p. 256 ; www.ogs.nl

Hoog, Herman Johannes de

Geboren te Batavia op 4 februari 1923. Overleden aan verwondingen, opgelopen gedurende een crash nabij Manangafuru aan boord Mitchell B-25 N5-136, op 10 oktober 1943.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 63 van 9 januari 1948 (postuum)
   Militie sergeant der eerste klasse-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: Meijer et al. (1997), p. 234 ; www.ogs.nl

Hoog, Nicolaas de

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 26 van 12 november 1947
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in het tijdvak van 12 - 14 Mei 1940, ingedeeld zijnde bij een zware mitrailleur van een steunpunt aan de Slaperdijk te Renswoude, op onverschrokken wijze dit steunpunt te helpen vasthouden tegenover een overmachtige vijand.
  In het bijzonder door op 13 en 14 Mei 1940, nadat de Commandant van dit steunpunt met de infanterie onder diens bevel hieruit was teruggetrokken en de gehele verdediging van het steunpunt met slechts enkele militairen was geroganiseerd door een dappere onderofficier, met deze op onverschrokken wijze tot het laatst stand te houden; daarbij o.a. onder vijandelijk vuur met deze vrijwillig een patrouille naar een door de vijand bezet complex te maken.

Bron: Meijer (1990), p. 256 ; met dank aan de heer B. Keers

Hoogentoorn, W.S.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 77 van 22 april 1948
   Stoker eerste klasse

Heeft zich, in verband met vijandige actie, door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend, door het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Hoogerbeets, D.J.

Bekende onderscheidingen: BK.2

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 4 mei 1944 (2e toekenning)
   Matroos zeemilicien der Koninklijke Marine

Bronzen Kruis
   K.B. no. 19 van 30 januari 1941
   Matroos zeemilicien (11689z) der Koninklijke Marine

voor uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog aan het Vaderland bewezen, t.w. als opvarenden van Hr.Ms. motorboot “M 74”, welke boot in de periode van 31 Mei - 4 Juni 1940 op voortreffelijke wijze assistentie verleende bij de evacuatie van de “British Expeditionary Force” uit Duinkerken onder heftige bomaanvallen en onder hevig mitrailleurvuur van vijandelijke vliegtuigen, een koelbloedigheid en vastberadenheid betoond, waaraan het mede te danken is geweest, dat belangrijke afdeelingen van dit expeditieleger met deze motorboot naar Engeland konden worden overgebracht.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9035 ; Meijer (1990), p. 256

Hoogers, N.J.

Geboren op 1 juni 1902.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 34 van 22 december 1951
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend in het jaar 1943 toen een honderdtal ontsnapte geallieerde krijgsgevangenen en leden van vliegtuigbemanningen, mede door zijn toedoen, veilig over de Nederlands-Belgische grens kon uitwijken, niettegenstaande de toenmaals strenge controle door de Duitse bezetting, die van de clandestien verleende hulp kennis droeg.
In de aanvang van 1944 kwam aan deze werkzaamheden een einde door zijn arrestatie met het daaropvolgende verblijf in concentratiekampen tot de bevrijding.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Hoogeveen, P.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 2 van 17 april 1941
   Matroos ter Koopvaardij, aan boord van het m.s. 'Delftdijk'

Bron: Koopv. blz. 9,28

Hoogeweegen, Eduard Hendrik Marie

Geboren te Rotterdam op 29 mei 1905. Overleden te Gstaad op 14 februari 1975.
Directeur van Hulstkamp & Zonen en Molijn NV, distillateurs te Rotterdam.
Bekende onderscheidingen: BL,MBE,BOK.p

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 2 van 15 juni 1946
   Tijdelijk benoemd reserve-majoor voor algemene dienst

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in den strijd tegenover den vijand onderscheiden, door het onder doorloopend risico voor zijn persoon:
van Januari 1944 tot en met Mei 1944 zijn woning beschikbaar stellen voor het inrichten van een zendpost voor den Radiodienst;
in Juli 1944 onder zijn leiding in ROTTERDAM vormen van een zenddistrict;
in Augustus 1944 te ROTTERDAM vormen van een Brigade voor den Raad van Verzet;
bereiken, dat teekeningen van de geheele vesting Rotterdam naar ENGELAND konden worden gezonden, zoomede dagelijksche overzichten van den toestand in de haven, zoodat de oorlogsleiding in ENGELAND geheel op de hoogte was van de bewegingen der “Blockade-ships” en verschillende er van uit den weg konden worden geruimd;
tot stand brengen van “afwerpterreinen”;
sterk verbeteren van de wapenpositie van zijn personeel.

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 24 mei 1946
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 26 van 20 juli 1946
   Major, Royal Netherlands Army

This officer in the rank of captain, came through the lines in order to assist my Headquarters with the planning of resistance-activities and represented a very large resistance-group. This group, with the help of his advice, I was later able to amalgamate with other groups, and the success of the many and various activities of the Resistance under my command, which helped 21 Army Group in Holland (and specially 1st Canadian Army) was largely due to his untiring efforts.

Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   ? ; uitgereikt te Wassenaar op 4 november 1948
   Burger, woonachtig te Maarn

Bron: ARA 2.02.14 inv 9450 ; PRO WO 373/155, WO 373/187 ; Meijer (1990), p. 225 ; Allied Awards to the Dutch [347, 359] ; Belgische onderscheidingen aan Nederlanders, A-127 ; Nieuwe Leidsche Courant, 5 november 1948, blz. 1 ; met dank aan de heer B. Keers

Hoogewerff, Ferdinand

Geboren te Rotterdam op 31 maart 1906. Gesneuveld op de Grebbeberg op 13 mei 1940.
Res-tltn.d.Inf. (01-01-1928), res-eltn.d.Inf. (01-01-1932).
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 9 van 17 februari 1951 (postuum)
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden op 13 Mei 1940 als sectiecommandant bij de rechtervoor-compagnie van I-24 Regiment Infanterie, welk bataljon een tegenstoot op de Grebbeberg Noord van de kunstweg Rhenen - Wageningen, ten Oosten van het spoorwegviaduct, moest uitvoeren.
In het bijzonder door, toen hij met zijn vermoeide sectie in de avond van 12 Mei 1940 de loopgraven van het onderdeel in de stoplijn van het 8e Regiment Infanterie aan de Leeuwendaalseweg had bereikt, alwaar in de vroege morgen van 13 Mei 1940 de strijd werd hervat, in verband met een door de vijand ingezette overmachtige aanval, waarbij de stelling onder zwaar vijandelijk artillerievuur geraakte, onder moeilijke omstandigheden stand te blijven houden en te verklaren nimmer te zullen teruggaan, ook niet toen de twee andere daarbij aanwezige officieren zich tijdelijk naar een achtergelegen commandopost hadden moeten begeven en de vijand reeds in zijn rug was doorgedrongen, zodat hij zowel vijandelijk vuur in front als in de rug ontving, waardoor een verwarde toestand ontstond.
Nochtans te pogen het moreel van het in de loopgraven aanwezige onderdeel te herstellen en hen aan te vuren en een uitval te doen toen hem bleek dat de vijand in front als gevolg van het eigen artillerievuur verliezen leed en uitweek.
Daarbij, slechts door enkele zijner soldaten gevolgd, over de borstwering uit de loopgraaf te springen en voorwaarts te stormen. Toen hij onmiddellijk daarna op de vijand stootte in geheel ongedekte houding deze met handgranaten te bestoken, waarna hij echter kort daarop tengevolge van het vijandelijk vuur dodelijk werd getroffen.

Bron: Meijer (1990), p. 225 ; NRL 1939 blz. 161 ; www.ogs.nl ; www.grebbeberg.nl

Hoogewerff, Willem Ferdinand

Geboren te Semarang op 29 april 1921. Overleden te Wassenaar op 8 maart 1945.
Bekende onderscheidingen: BL,KCBC

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 33 van 2 mei 1953 (postuum)
   Tijdelijk benoemd reserve-tweede luitenant voor algemene dienst

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden als geheim agent van het Bureau Bijzondere Opdrachten te LONDEN. Medio September 1944 werd hij neergelaten in bezet gebied en begon zijn werk in ROTTERDAM waar hij wapeninstructeur werd voor de verzetsgroepen. Hij heeft ongeveer driehonderd personen instructie gegeven tot hij in Februari 1945 werd gearresteerd en gefusilleerd.

King's Commendation for Brave Conduct (GB)
   11 juni 1947
   Second Lieutenant (4407), Royal Netherlands Army

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; PRO WO 373/184 (geeft 2e naam als Frederick) ; Meijer (1990), p. 225 (NB. geeft rang als tijd. sgt.) ; www.ogs.nl

Hoogewooning, Frederik Johannes

Geboren te Amsterdam op 29 januari 1923. Overleden te Wassenaar op 8 maart 1945
Bekende onderscheidingen: BL,KV

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 8 van 30 augustus 1948 (postuum)
   Eerste luitenant voor Algemene Dienst, gedetacheerd bij het Bureau Inlichtingen

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 26 van 12 november 1947 (postuum)
   -

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend, door het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: Meijer (1990), p. 225 ; www.ogs.nl ; met dank aan de heer B. Keers

Hoogland, ir. J.G.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 70 van 12 september 1947
   Reserve-kapitein van het Wapen der Artillerie

Bron: Meijer (1990), p. 256

Hoogstraten, J.G.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 11 van 13 december 1947
   Kanonnier der eerste klasse der Artillerie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Meijer (1990), p. 225

Hoogstraten, M.C.W.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 32 van 10 januari 1947
   Matroos-zeemilicien

Bron: Meijer (1990), p. 256

Hoogte, H.M.J. van

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 27 van 12 december 1949
   Sergeant-vliegtuigmaker bij de Marine Luchtvaartdienst, bij Gevechtsgroep 4

Bron: Meijer et al. (1997), p. 234

Hoogte, Nico van der (“John”)

Geboren te Paramaribo op 16 september 1916. Overleden te Antjol (Java) op 7 april 1942.
Bekende onderscheidingen: VOA,VHK

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950
   Employé bij de Nederlandsch-Indische Radio Omroep Maatschappij

Bron: VOA blz. 140 ; VHK blz. 131 ; www.ogs.nl

Hoogtij, Rudolf

Geboren te Amsterdam op 8 december 1920. Omgekomen nabij Manangafuru, aan boord Mitchell B-25 N5-136, op 8 oktober 1943.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 63 van 9 januari 1948 (postuum)
   Sergeant-monteur der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: Meijer et al. (1997), p. 234 ; www.ogs.nl

Hoop, Folkert Jan de

Geboren te 's-Gravenhage op 18 mei 1902. Overleden a/b Hr.Ms. onderzeeboot 'O 23' te Bombay, India, op 29 mei 1942.
OMSD3 (13-08-1925), OMSD2 (13-08-1927), OMSD1 (01-01-1940).
A/b Hr.Ms. 'O 23' (16-05-1941/29-05-1942).
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.1,XV,MID

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 21 februari 1942
   Officier Marinestoomvaartdienst der eerste klasse

omdat zij als opvarenden van Onze onderzeeboot O 23 bij meerdere gelegenheden tijdens aanraking met den vijand onder veelal gevaarvolle omstandigheden zich onderscheiden hebben door moed, vastberadenheid en groote plichtsbetrachting en daardoor bijgedragen hebben tot het bereiken van belangrijke successen.

Bron: Meijer (1990), p. 256 (NB. geeft schip als 'O 21') ; Klaassen (1997), [1.995] ; T.1385 ; www.ogs.nl

Hoorn Alkema, Willem Johan van

Geboren op 27 april 1919.
Bekende onderscheidingen: BK,VHK,KMC

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 24 augustus 1946
   Reserve-wachtmeester van het Wapen der Artillerie

Heeft zich door moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden, door als secretaris en als lid van het operatie-centrum van den Raad van Verzet vanaf de oprichting alle contacten te onderhouden en opdrachten uit te voeren waaraan groote gevaren waren verbonden.
Bij één dezer opdrachten einde October 1945 in een vuurgevecht met de Duitschers geraakt en daarbij gewond. Door zich uit te geven als Engelsch vlieger in krijgsgevangenschap geraakt tot zijn bevrijding door Geallieerde troepen.

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   18 oktober 1948
   Secretary, HQ Wireless Service

For service in the Resistance Movement

Bron: Meijer (1990), p. 256 ; Heuvel et al. (1985), p. 131

Hootegem, Eduardus Johannes Camilus van

Geboren te ‘s-Hertogenbosch op 13 maart 1907. Overleden te Oosterbeek op 7 juni 1996.
Tltn.d.Inf. (02-08-1931), eltn. (02-08-1935), kapt. (31-03-1947), maj. (01-11-1948), ltkol. (01-01-1954), kol.d.GS. (01-03-1955); gepensioneerd als ltgen.d.Inf.
Ontsnapte in 1944 uit Duitse krijgsgevangenschap via Boedapest en Moskou naar Londen
Bekende onderscheidingen: ON.3x,BK,OHK.1,XXV,H.1937,KLO,NOC,KNOC

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 7 februari 1948
   Tijdelijk benoemd majoor van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in Januari 1944 tijdens een transport van Nederlandse krijgsgevangen officieren uit een rijdende trein te springen en over de Karpathen Boedapest te bereiken.
Voorts in Boedapest, ook nadat Hongarije in Maart 1944 door de Duitsers was bezet, als leider van de hem vergezellende officieren zoveel mogelijk de Nederlandse en Geallieerde zaak onder dikwijls moeilijke en gevaarvolle omstandigheden op beleidvolle wijze te dienen.
Tenslotte door, nadat BOEDAPEST eind December 1944 door de Russen was bezet, zich over MOSKOU – ODESSA naar ENGELAND te begeven, alwaar hij zich begin Mei 1945 bij de Nederlandse Regering meldde.

Bron: Meijer (1990), p. 256 ; NRL 1939 blz. 110 ; NRLL 1956 blz. 11 ; overlijdensadvertentie

Hoove, Hendrikus ten

Overleden op 26 januari 1994.
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.1

Bronzen Kruis
   K.B. no. 11 van 24 juni 1950
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Genie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door op 10 Mei 1940 een gewonde eigen soldaat nabij de Jan Kuitenbrug te ROTTERDAM gedeeltelijk in veiligheid te helpen brengen totdat vijandelijk vuur hem zulks belette.
Voorts door op 12 Mei daaraanvolgende, ingedeeld bij een patrouille onder bevel van een sergeant, een verkenning te verrichten naar de Maas te ROTTERDAM en daartoe een bankgebouw aan de Boompjes binnen te dringen, van waar door vijandelijk vuur verder oprukken onmogelijk was.
Tenslotte door onder vijandelijk vuur tweemaal de verbinding te onderhouden tussen de officier-waarnemer van een batterij van 10 veld, die van de Spaansekade het artillerievuur op het Noordereiland moest leiden, en de dichtstbijzijnde telefoon in het Beursstation.

Bron: Meijer (1990), p. 256 ; In Memoriam Wapenbroeders maart 1994 ; met dank aan de heer B. Keers

Hooijberg, R.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 14 van 4 januari 1949
   Burger, verzet

Bron: Meijer (1990), p. 256

Hooijer, George Frans

Geboren te Voorthuizen op 29 juni 1924. Overleden te Rotterdam op 12 maart 1945.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 27 van 14 december 1949 (postuum)
   Sergeant-titulair

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door op 6 Juli 1944 als marconist per valscherm in bezet Nederland te zijn neergelaten, waar hij werd toegevoegd aan twee zeer belangrijke militaire inlichtingengroepen.
Tot zijn arrestatie op 1 December 1944 heeft hij een zeer groot aantal telegrammen, welke van grote betekenis voor de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering waren, verzonden, waartoe een veelvuldig veranderen van seinstation nodig was.
Uiteindelijk op 8 Maart 1945 te Rotterdam in het openbaar door de Duitsers gefusilleerd.

Bron: Meijer (1990), p. 225 ; www.ogs.nl ; met dank aan de heer B. Keers

Hooijer, G.K. ('Gijs') (ook: Hooyer)

Geboren in 1918. Overleden op 7 juni 1999.
Kapt.d.Art.KL (15-05-1948), maj. (01-11-1955).
Bekende onderscheidingen: KV,OHK.2,RV.1,UNKOR,BSTR,KWM

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 11 van 25 februari 1943
   Dienstplichtig sergeant

wegens het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: NRLL 1956 p. 194 ; Legerkoerier november 1952, p. 22 ; Wapenbroeders juli/augustus 1999

Hooijer-Dubois, mevrouw M.E.

Geboren op 4 april 1887.
Bekende onderscheidingen: MoF.bp,KMC

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   ? ; uitgereikt te Amsterdam op 21 november 1946
   Burger, woonachtig te Haelen

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   27 november 1947
   Housewife, Haelen

Bron: Netherlands Master List: Grade 3 ; Dagblad voor Amersfoort, 21 november 1946 ; met dank aan de heer J. Howes