Terug naar Decorati
Terug naar de index

Hen - Hoeflaken

Hen, Cornelis

Geboren te Den Helder op 13 december 1903. Omgekomen op de Indische Oceaan, aan boord van het s.s. 'Tjisalak', op 26 maart 1944.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 35 van 1 oktober 1946 (postuum)
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

Bron: Meijer (1990) p. 255 ; www.ogs.nl

Henar, G.R.

Geboren in 1902.
LTZ.vk.3 (01-01-1954), LTZ.vk.2oc (01-01-1957), e.o. 01-09-1958.
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.3,G.Med.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 4 van 9 maart 1944
   Majoor-machinist der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. 'Floris'

Bron: Meijer (1990) p. 255 ; NKM 1968 blz. 367

Hendrik

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 18 van 12 april 1945
   Papoea

Moed en beleidvol optreden getoond door uitstekende diensten te bewijzen aan de Nederlandsche guerilla’s die in het Vogelkopgebied van Nederlandsch Nieuw Guinea opereerden, door het verzamelen en inleveren van belangrijke gegevens bij de guerillaleiders, mede waardoor deze strijd ca. 2½ jaar kon worden volgehouden.

Hendrik

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 63 van ?
   Papoea Dorpshoofd

Bron: Meijer (1990) p. 255

Hendriks, Antoon T.W.

Geboren op 9 maart 1916.
Bekende onderscheidingen: BK,VHK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 20 van 8 oktober 1951
   Burger

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als lid van de Verbindingsdienst van de Gewestelijke Staf O.D. in Gewest 19 (LIMBURG).
In het bijzonder heeft hij belangrijke diensten bewezen bij het overbrengen van berichten en het doorgeven van wapens. Voorts heeft hij als ondercommandant van een groep O.D.mannen actief deelgenomen aan de bevrijding van de commandant van het Troependetachement van het Gewest uit het door de Grüne Polizei zwaar bewaakte politiebureau te VENLO.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; Meijer (1990) p. 255 ; VHK blz. 124

Hendriks, Chr.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 70 van 12 september 1947
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Bron: Meijer (1990) p. 255

Hendriks, H.V.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 14 van 24 februari 1945
   Sergeant-vliegtuigtelegrafist der Marine Luchtvaartdienst, bij het R.A.F. no. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron
   Wegens:

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand, blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: Meijer et al. (1997) p. 234

Hendriks, J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 1 april 1943
   Hoofdmachinist ter Koopvaardij

Bron: Meijer (1990) p. 255

Hendriks, J.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 3 van 1 maart 1945
   Slager ter Koopvaardij

die als slager aan boord van het troepentransportschip “MARNIX VAN ST. ALDEGONDE” van groote plichtsbetrachting blijk gaf bij de uitvoering van zijn werkzaamheden tijdens de deelneming van dit schip aan de landingsoperaties op Sicilië en te Salerno, alsmede moedig optrad door, na de torpedeering van dit schip, op uitstekende wijze behulpzaam te zijn bij het, met behulp van een reddingsloep, in veiligheid brengen van troepen en passagiers op een der ter hulp gesnelde schepen.

Hendriks, J.H.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 42 van 20 maart 1950
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Bron: Meijer (1990) p. 255

Hendriks, J.H.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 124 van 12 april 1947
   Korporaal-machinist der Koninklijke Marine

Bron: Meijer (1990) p. 255

Hendriks, Sirach Theodorus

Geboren te Vrijenban op 6 juni 1920. Overleed aan boord van Hr.Ms. 'Tromp' in de Golf van Bengalen op 1 mei 1945.
De Hendrikslaan te Beverwijk is naar hem vernoemd.
Bekende onderscheidingen: KV

Bron: www.historischbeverwijk.nl ; www.ogs.nl

Hendriks, W.

Bekende onderscheidingen: ON.ZEMx

Eremedaille in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
   K.B. no. 44 van 12 juni 1947
   Sergeant der Mariniers

Heeft zich in de Japanse krijgsgevangenkampen in Thailand als ziekenverpleger onderscheiden door grote ijver en hoge plichtsbetrachting. Stond te allen tijde voor de zieken klaar en spoorde hen voortdurend aan alle krachten in te spannen om door moed en vertrouwen in de toekomst het leven te behouden. Was in zijn optreden tegenover de Japanners tactvol en krachtig.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618

Hendriks Jansen, J.H.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 2 van 21 oktober 1943
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als gezagvoerder van het m.s. “PHRONTIS”, dat van 4 Februari t/m 11 Februari, 1942, en lading oorlogsmateriaal moest lossen te Singapore, onder gevaarvolle omstandigheden, op beleidvolle wijze optrad, mede tengevolge waarvan een vijftal vliegtuigen van Singapore naar Java werden vervoerd en het schip, alsmede de kostbare lading oorlogsmateriaal, voor de geallieerde oorlogsvoering behouden bleef.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9042 ; Koopv. blz. 9,41

Hendrikse, J.W.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 11 van 15 december 1947
   Sergeant-vlieger bij de Marine Luchtvaartdienst

Heeft zich onderscheiden door, behorende tot de bemanning van Onze vliegboot “Y 45”, blijk te geven van moed, volharding, bekwaamheid en plichtsbetrachting bij het in December 1941 en in Januari en Februari 1942 uitvoeren van talrijke oorlogsvluchten tegenover de vijand in Nederlandsch-Indië.

Bron: Meijer et al. (1997) p. 234

Hendrikx, H.

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, woonachtig te Haelen

Hendrikx, Jan H.

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, woonachtig te Tienray

Hendrikx, Johannes Jacobus ('Jan')

Geboren te Venlo op 17 februari 1917. Omgekomen in februari 1945 tijdens transport van het concentratiekamp Sachsenhausen naar het concentratiekamp Neuengamme.
Bekende onderscheidingen: VZK,MoF.bp

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 17 van 7 mei 1946 (postuum)
   Onderwijzer aan de ULO-school te Venlo
   Wegens:

Voor onder gevaarlijke omstandigheden betoonden moed, inititatief, volharding, offervaardigheid en toewijding in den strijd tegen den overweldiger van de Nederlandsche onafhankelijkheid en voor het behoud van de geestelijke vrijheid,
daarbij in hem eerende een der uitingsvormen van het verzet, dat in zijn veelzijdige activiteit van 15 Mei 1940 tot 5 Mei 1945 in stijgende mate den vijand heeft geschaad en op onvergetelijke wijze tot de bevrijding van het Vaderland heeft bijgedragen.

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   ? (postuum)
   Burger, lid van het verzet

... for their outstanding services in underground activities connected with the organized civil and Armed Forces resistance movement in Holland during the period of occupation of that country by the Germans, from 7 December 1941 to include various dates of such meritorious service leading to the liberation in May 1945. ...

Bron: VZK blz. 91 (NB. geeft overlijdensplaats en -datum als bovenstaand) ; Van Ojen blz. 62,118,748,985 (NB. geeft overlijdensplaats en -datum als Buchenwald, 9 februari 1945) ; www.ogs.nl (NB. geeft overlijdensplaats en -datum als Oranienburg, 3 mei 1945) ; met dank aan de heer P.J. Schlegel

Hendrikx, Leonard W.M.

Geboren op 21 september 1923.
Res-tltn.-vl.d.ML (21-04-1944), res-eltn. (05-03-1948), res-kapt. (01-10-1950).
Bekende onderscheidingen: KV,OHK.1,VHK

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 11 van 25 februari 1943
   Dienstplichtig soldaat

wegens het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: VHK blz. 124 ; Brons no. 49 blz. 7 ; NRLL 1956 blz. 434 ; Checkpoint, nummer 4, mei 2009, blz. 12-14

Hendrikx, Pieter Laurens (Peter?)

Geboren op 25 januari 1907.
Bekende onderscheidingen: MoF.bp,KMC

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   ? ; uitgereikt te Amsterdam op 21 november 1946
   Burger, woonachtig te Kelpen

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   30 juni 1947
   Peasant farmer, Kelpen

Netherlands Master List: Grade 3 ; met dank aan de heer J. Howes

Hendrix, M.H.F.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 10 van 13 november 1946
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Bron: Meijer (1990) p. 255

Hengel, mevrouw J.T. van den, echtgenote van Markenstein

Geboren op 29 juli 1922.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 34 van 22 december 1951
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend tijdens de bezetting van Nederland, van 1942 af, optredende als hulp en koerierster van de zeer moedige en actieve leider van een verzetsploeg, voor wij zij verschillende hoogst gevaarlijke opdrachten heeft uitgevoerd.
In het bijzonder is zij zeer koelbloedig en onverschrokken opgetreden in Juni 1944 bij een bezoek aan het Huis van Bewaring te ARNHEM. Mede dank zij haar houding konden ruim veertig politieke gevangenen, waaronder een aantal ter dood veroordeelden, worden bevrijd en nagenoeg allen in veiligheid worden gebracht.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Henkelman, Joh.J.J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 10 van 13 november 1946
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

Bron: Meijer (1990) p. 255

Hennevelt, W.J.

Bekende onderscheidingen: BK.2,MID

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 4 mei 1944 (2e toekenning)
   Kwartiermeester der Koninklijke Marine

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 29 april 1943
   Kwartiermeester der Koninklijke Marine

Mentioned in Despatches (GB)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 10 van 2 december 1943
   Kwartiermeester (12408) der Koninklijke Marine

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9042 ; Meijer (1990) p. 255

Henning, Jacob Wilhelm

Geboren te Tjimahi op 25 december 1903. Overleden te Nice (Frankrijk) op 30 april 1978.
Tltn.d.Inf. (16-07-1926), eltn.d.Inf.KNIL (16-07-1929), kapt. (30-06-1938), ltkol.d.Inf. (20-10-1948).
Bekende onderscheidingen: ON.4x,VOA,XXV

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Majoor der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 94-95 ; NRL 1939 blz. 534 ; NRLL 1956 blz. 46

Hennink, Willem Frederik

Geboren te Woerden op 28 september 1886. Overleden te Amsterdam op 8 juni 1948.
Tltn d.Inf. (15-09-1908 KB 59), tijd.kol. d.Inf. (04-01-1946 KB 31) e.o. 30-08-1946 KB 7, kol-tit. d.Inf. (13-09-1946 KB 94).
Bekende onderscheidingen: MWO.4,XXXV,Mk

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 6 van 9 mei 1946
   Tijdelijk kolonel van het Wapen der Infanterie
   Wegens:

Heeft zich in den strijd door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw onderscheiden door de wijze waarop hij op 12 en 13 Mei 1940 het commando over zijn regiment op den Grebbeberg heeft gevoerd. Heeft ten slotte op 13, 14 en 15 Mei met ongeveer honderd man van verschillende onderdeelen zijn geïsoleerden en omsingelden commandopost aldaar tegen een overmachtigen vijand zóó hardnekkig verdedigd, tot zelfs na de hem toen nog niet bekend zijnde algemeene capitulatie, dat de vijand ondanks voortgezette aanvallen, zelfs met een pantserwagen, zich daarvan niet gewapenderhand heeft kunnen meester maken, terwijl omgekeerd vijandelijke zware mitrailleurs konden worden buitgemaakt. Heeft daardoor ook belet, dat de vijand zich van het regimentsvaandel kon meester maken. Hij heeft het voorts mogelijk gemaakt, dat het vaandeldoek behouden is gebleven.

Bron: Maalderink blz. 81

Henny, Jan Jacob

Geboren te Rotterdam op 21 juni 1914. Overleden te Cabasse, Frankrijk, op 4 december 2006.
Bekende onderscheidingen: BL,VHK,FMN.4

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 24 van 14 december 1949
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Cavalerie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door in Januari 1944 op te treden als één van de leidinggevende figuren van een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied in bezet Nederland en als stuwende kracht van deze groep een militair inlichtingennet op te bouwen in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland en zonder onderbreking met deze groep tot aan de bevrijding in Mei 1945 door te werken.
Door dit optreden bijzonder belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: Meijer (1990) p. 225 ; VHK blz. 124 ; Brons nummer 59, blz. 24 ; overlijdensadvertentie ; met dank aan de heer B. Keers

Henry, P.

Bekende onderscheidingen: EL.5

Chevalier de la Légion d'Honneur (F)
   ? ; Uitgereikt te Apeldoorn op 9 juni 1950
   Burger, woonachtig te Rotterdam

Bron: Leeuwarder Courant, 10 juni 1950

Hens, A.M.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 33 van 10 januari 1947 (postuum)
   5e Machinist ter Koopvaardij

Bron: Meijer (1990) p. 255

Hensels, J.A.C.

Bekende onderscheidingen: BSTR

Bronze Star Medal (US)
   General Orders No.129 van 3 mei 1946
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 50 van 21 juli 1947
   Tijdelijk reserve-tweede Luitenant van algemene dienst, bij Hoofdkwartier van het Regiment Stoottroepen, adjudant van de regimentscommandant.

Bron: Schlegel blz. 116

Henstra, ds. D.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 16 augustus 1950
   Reserve-legerpredikant

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door van 11-14 Mei 1940, ingedeeld als Reserve-Veldprediker bij het 11e Regiment Infanterie, te ROTTERDAM, zonder op gevaar voor eigen leven te letten, verschillende malen in de strijd gewikkelde troepenonderdelen en posten in voorste lijn te bezoeken en hun geestelijke verzorging te verlenen en moed in te spreken, waarbij hij enkele malen ondanks hun blootgestelde opstelling of rechtstreeks vijandelijk vuur zijn taak voortzette.

Bron: Meijer (1990) p. 255 ; met dank aan de heer B. Keers

Herbers, W.J.A.

Geboren op 29 januari 1904.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 21 van 11 september 1951
   Dienstplichtig korporaal van het Wapen der Genie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden in het tijdvak van 10 - 14 Mei 1940 bij het stellen en bewaken van een mijnenveld aan de spoorwegovergang bij ACHTERBERG (N.O. van RHENEN) in de Grebbelinie.
In het bijzonder toen hij, nadat hij 12 Mei was afgelost, op 13 Mei vernam dat het detachement, dat hem had afgelost, de post bij het mijnenveld had verlaten om zich bij de troepen die van de Grebbeberg terugvloeiden, te voegen, dit aan zijn compagniescommandant te melden en deze te verzoeken de post wederom zelf te mogen betrekken.
Vervolgens door, na hiervoor toestemming te hebben ontvangen, onder mededeling dat op ACHTERBERG zwaar vijandelijk vuur lag, enige vrijwilligers te verzamelen en zich per vrachtauto naar deze post te begeven en toen hij even voordat hij aldaar aankwam, zag dat bij een tegenaanval een eigen infanterie-afdeling zich in de richting van het mijnenveld bewoog, met levensgevaar over de onder vijandelijk vuur liggende spoordijk te rennen om deze afdeling voor het grote gevaar te waarschuwen.
Zodoende verder onheil te voorkomen daar tegelijkertijd reeds twee soldaten waren gedood toen zij in het mijnenveld waren geraakt.
Tenslotte door tot het uiterste ter plaatse stand te houden en eerst terug te gaan toen zijn opstelling door het niet doorzetten van een tegenaanval geheel van eigen troepen werd ontbloot.

Bron: Meijer (1990) p. 255 ; met dank aan de heer B. Keers

Herbrink, A.M. ('Ton')

Bekende onderscheidingen: ON.5x,OHK.2,XV,KB.5p,EL.5,SS.5,BOK.p,S3945,FGS,DM,WM.2

Chevallier de la Légion d´Honneur (F)
   ? ; uitgereikt door de Franse ambassadeur in Nederland op 1 juni 2004
   ?

Persbericht Franse Ambassade in Nederland 1 juni 2004

Heringa, A.D.H.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 4 van 22 juli 1943
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse, aan boord van Hr.Ms. Mijnenveger 'Abraham Crijnssen'
   Wegens:

Als oudste officier van Onzen Mijnenveger "Abraham Crijnssen" blijk gegeven van moed, bekwaamheid en hoog moreel door onder gevaarvolle en moeilijke oorlogsomstandigheden op uitnemende wijze zijn taak vervullen, zoodat het mede aan hem te danken was, dat het schip na vertrek uit Soerabaja veilig Australië bereikte.

Herkemij, T.W.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 45 van 6 februari 1947
   Dienstplichtig korporaal, bij de Vrijwillige Landstorm

Bron: Meijer (1990) p. 225

Herkemij, Willem Marinus

Geboren te Tholen op 21 november 1903. Overleden te IJmuiden op 1 december 1980.
Bekende onderscheidingen: MWO.4

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 7 van 28 juni 1941
   Stuurman, aan boord van het s.s. 'Iris'
   Wegens:

Omdat deze als 2e stuurman van het s.s. "IRIS", dat op 18 Maart 1941, omstreeks te 16.45 ure, door twee vliegtuigen met brisantbommen en hevig mitrailleurvuur werd aangevallen, op uitmuntende wijze is opgetreden tegenover den vijand, getuigende van een niets ontzienden moed en een uitstekend beleid, als gevolg waarvan schip en lading voor den ondergang werden behoed en de bemanning, voor zover aanwezig haar taak heeft kunnen vervullen.

Bron: Maalderink blz. 181 ; Koopv. blz. 3,31

Herklots, H.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 9 maart 1944
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

Bron: Meijer (1990) p. 255

Herlé, G.F.J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 8 van 25 februari 1943
   Matroos der eerste klasse (10614) der Koninklijke Marine

Na vrijwel gedwongen te zijn op een vijandelijk vrachtschip dienst te doen als matroos, getracht uit door den vijand bezet gebied per bootje naar Engeland over te steken, welke poging, kort na vertrek, mislukte. Engeland tenslotte toch weten te bereiken door, na als gevolg van die poging tot ontvluchting in een speciale militaire gevangenis te zijn opgesloten, met veel beleid en doorzettingsvermogen daaruit weten te ontvluchten naar neutraal gebied, niettegenstaande het hem bekend was, dat hij zou worden gefusilleerd indien hij opnieuw zou worden gevat.

Bron: Meijer (1990) p. 255

Hermans, Gerard Arnold

Geboren te Batavia op 31 mei 1914. Geëxecuteerd te Thambyuzajat (Birma) op 13 mei 1942.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 13 van 15 augustus 1950 (postuum)
   Eerste luitenant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 192-193 ; KNIL blz. 52 ; www.ogs.nl

Hermans, J.A. ("Toon")

Geboren op 19 december 1919. Overleden te 's-Hertogenbosch op 16 april 2005.
Legernummer 191219007.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 20 van 8 oktober 1951
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden als plaatsvervangend sectiecommandant van de Gewestelijke Reserve te Hout-Blerick van Gewest 19 (LIMBURG) van de O.D. gedurende het jaar 1944.
In het bijzonder heeft hij persoonlijk contact gezocht met een Duits militair van een 8 man sterke wachtpost te Blerick en is vervolgens na bekomen opdracht van zijn sectiecommandant, aan het hoofd van enige zijner nagenoeg ongewapende ondergeschikten met de pistool in de hand deze wachtpost binnengedrongen, heeft de bezetting gevangen genomen, ontwapend en aan de Gealliëerden overgeleverd.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; Meijer (1990) p. 225 ; Brons nr. 53, blz. 32

Hermans, mevrouw Mila Aurora, echtgenote van Scheltens

Geboren te Pasuruan, Nederlands-Indië, op 21 april 19??. Overleden te 's-Gravenhage op 1 februari 2009.
Rode Kruis-verpleegster der 2e klasse.
Bekende onderscheidingen: KV,OHK.1

Bron: Checkpoint, nummer 3, april 2009, blz. 60 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Hermse, G.H.

Bekende onderscheidingen: BK.2

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 3 mei 1944
   Matroos 1e klasse der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. 'Dolfijn'

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 29 april 1943
   Matroos 1e klasse der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. 'Dolfijn'

Bron: Meijer (1990) p. 255

Herrenauw, J.H.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 63 van 9 januari 1948
   Sergeant der Vechtwagens van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger

Bron: Meijer (1990) p. 255

Herten, Frans van

Geboren op 20 april 1903.
Bekende onderscheidingen: MoF,KMC

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, woonachtig te Horn

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   9 maart 1948
   Travelling sheep seller, Horn

Bron: Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 26 ; met dank aan de heer J. Howes

Hertog, C. den

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 21 van 22 mei 1948
   Sergeant van het Wapen der Artillerie

Bron: Meijer (1990) p. 255

Hertog, J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 10 van 13 november 1946
   Dienstplichtig soldaat van het Dienstvak der Genie

Bron: Meijer (1990) p. 255

Hertz-Roos, mevrouw R.

Zie R. Roos.

Herwaarden, W.A.C.T. van

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 2 van 21 maart 1944
   Sergeant-vlieger bij de Marine Luchtvaartdienst

Bron: Meijer et al. (1997) p. 234

Hessel, Teunis

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 24 van 14 december 1949
   -

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door gedurende de bezetting van Nederland ten behoeve van een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied onder zeer moeilijke en gevaarvolle omstandigheden talrijke koeriersdiensten van het bezette gebied naar Zwitserland en terug te volbrengen, waardoor vele belangrijke militaire berichten Engeland hebben kunnen bereiken, ook toen in Juli 1944 de Geallieerde legers reeds in Frankrijk streden en de vijandelijke tegenmaatregelenen zeer streng waren.
Hij werd in Augustus 1944 door de vijand gevangen genomen, wist zijn werkelijke activiteit tegenover de vijand geheim te houden en keerde, na naar Duitsland te zijn vervoerd, na het einde van de oorlog naar Nederland terug.
Door dit optreden zeer belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: Meijer (1990) p. 225 ; met dank aan de heer B. Keers

Hesselberg, Johannes Louis

Geboren te Madioen, Java (Nederlandsch-Indië) op 22 augustus 1919. Gefusilleerd te Kamp Vught op 30 augustus 1944.
Bekende onderscheidingen: VZK,VHK

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 17 van 7 mei 1946 (postuum)
   Student aan de Technische Hogeschool te Delft
   Wegens:

Voor onder gevaarlijke omstandigheden betoonden moed, inititatief, volharding, offervaardigheid en toewijding in den strijd tegen den overweldiger van de Nederlandsche onafhankelijkheid en voor het behoud van de geestelijke vrijheid,
daarbij in hem eerende een der uitingsvormen van het verzet, dat in zijn veelzijdige activiteit van 15 Mei 1940 tot 5 Mei 1945 in stijgende mate den vijand heeft geschaad en op onvergetelijke wijze tot de bevrijding van het Vaderland heeft bijgedragen.

Bron: VZK blz. 92 ; VHK blz. 126 ; www.ogs.nl

Hessen, P. van

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 11 van 25 februari 1943
   Dienstplichtig soldaat

wegens het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Hettema, Hette Wijtze

Geboren te Blokzijl op 3 mei 1893. Overleden te Almelo op 14 september 1967.
KLTZ KMR TV (30-03-1944 KB 9), KTZ KMR TV (11-06-1947 KB 19), e.o. 22-06-1951 KB 48.
Hoofd Bescherming Bevolking te Almelo.
Bekende onderscheidingen: MWO.4,ON.4,KLO,Mk,DSC

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 6 van 14 januari 1943
   Gezagvoerder ter koopvaardij, kapitein van het m.s. 'Marnix van St.Aldegonde'
   Wegens:

Die als gezagvoerder van het m.s. "Marnix van St. Aldegonde", dat gedurende den 7den tot en met den 12den November 1942 deelnam aan de landingsoperaties van het Britsche eerste leger op de Algerijnsche kust en daarbij aan talrijke, uiterst hevige bombardementen door Duitse en Italiaanse vliegtuigen bloot stond, onder vaak hachelijke omstandigheden zich op bijzonder moedige en beleidvolle wijze heeft gekweten van zijn taak en door voortdurende, trouwe plichtsbetrachting alle opvarenden een bezielend voorbeeld heeft gesteld, tengevolge waarvan het aandeel van zijn schip in deze gewichtige krijgsverrichtingen met goed gevolg werd bekroond en het groote aantal vervoerde Britsche troepen, alsmede de kostbare lading oorlogsmaterieel voor vernietiging, respectievelijk beschadiging kon worden behoed.

Distinguished Service Cross (GB)
   1943
   Captain, Master of the m.v. 'Marnix van St.Aldegonde'

For gallant and distinguished services as Master of the M.V. MARNIX VAN SINT ALDEGONDE, during the landings in North Africa in November 1942.

Bron: Dispereert niet ; Maalderink blz. 182 ; Koopv. blz. 3,35,51 ; NA 1980 blz. 171-172

Hetterscheid, Hermann

Geboren te Hutten op 5 maart 1893. Overleden te Zeist op 3 november 1966.
Bekende onderscheidingen: MBE

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 14 oktober 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   Captain, Staff C.N.F.

Section G-2 Staff C.N.F. Administration of units to SHAEF requirements.

Bron: PRO WO 373/155 ; Allied Awards to the Dutch [316]

Heukels, Wolter Jacobus

Geboren te Deventer op 23 juni 1892. Gefusilleerd te Fort de Bilt te Utrecht op 22 januari 1945.
Bekende onderscheidingen: VZK

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 17 van 7 mei 1946 (postuum)
   Eerste opzichter bij de PTT te Utrecht
   Wegens:

Voor onder gevaarlijke omstandigheden betoonden moed, inititatief, volharding, offervaardigheid en toewijding in den strijd tegen den overweldiger van de Nederlandsche onafhankelijkheid en voor het behoud van de geestelijke vrijheid,
daarbij in hem eerende een der uitingsvormen van het verzet, dat in zijn veelzijdige activiteit van 15 Mei 1940 tot 5 Mei 1945 in stijgende mate den vijand heeft geschaad en op onvergetelijke wijze tot de bevrijding van het Vaderland heeft bijgedragen.

Bron: VZK blz. 93 ; www.ogs.nl

Heukensfeldt Jansen, Hans Philip J.

Geboren op 3 februari 1918. Overleden te Londen op 6 april 1980.
Res-tltn.-vl.d.ML (28-02-1942), res-eltn. (18-02-1944), res-kapt. (15-05-1948).
Bekende onderscheidingen: OHK,BEM

British Empire Medal (GB)
   24 februari 1942
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 50 van 21 juli 1947
   Officer Cadet, R.A.F.V.R. (110558)

Bron: Meijer et al. (1997) p. 206 ; NRLL 1956 blz. 433

Heul, W. van der

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 75 van 12 december 1947
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

als gezagvoerder bij de Nederlandse Koopvaardijvloot waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewezen door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend grote gevaren van vijandelijke handelingen werden gelopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 731

Heur, J.A.G.G.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 83 van 11 april 1946
   Stoker 1e klasse der Koninklijke Marine

Bron: Meijer (1990) p. 255

Heuvel, B. van den

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 21 van 21 december 1949
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend door in de bezettingstijd sedert het najaar van 1940 ten behoeve van een inlichtingengroep belangrijke inlichtingen omtrent de vijand, voornamelijk betreffende diens zee-scheepvaartbewegingen uit de Nieuwe Waterweg, te verzamelen en ter beschikking te stellen.
In het bijzonder door er steeds in te slagen niet alleen de verlangde gegevens tot in bijzonderheden te bekomen, doch ook om deze op bijzonder handige wijze door te geven.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618

Heuvel, Cornelis Christiaan van den

Geboren op 26 mei 1918. Overleden op 26 november 2002.
Bekende onderscheidingen: BL,VHK

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 24 van 14 december 1949
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Artillerie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door zich in bezet Nederland als één van de eerste medewerkers te scharen aan de zijde van een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied en gedurende ruim twee jaar, zonder onderbreking, daarvoor werkzaam te blijven.
Daarbij zich zeer verdienstelijk te maken voor het beveiligen van het groepscentrum, en het steeds weer zoeken van nieuwe contact- en koeriersadressen, een en ander niettegenstaande hij door de vijand sinds November 1943 werd gezocht.
Tenslotte door, toen in October 1944 het groepscentrum naar Veenendaal werd verplaatst, zeer kundige leiding te geven aan de groepsarbeid in Zuid-Holland, daarbij bovendien op te treden als één van de dominerende figuren van het illegale leven te Rotterdam.
Hierdoor belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: Meijer (1990) p. 225 ; VHK blz. 126 ; overlijdensadvertentie ; met dank aan de heer B. Keers

Heuvel, C.J. van den

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 4 van 1 maart 1945
   ter Koopvaardij

die als 2e werktuigkundige van het s.s. “GENERAAL VAN DER HEYDEN”, tijdens de zeer ernstige ontploffingen en de daaropvolgende felle branden in het Victoria Dock te Bombay op 14 April 1944, moedig en menschlievend optrad bij de redding van gewonden, ondanks de, als gevolg van rondvliegende munitie en de groote hitte veroorzaakte, moeilijke en gevaarvolle omstandigheden.

Bron: K.P.M. blz. 324

Heuvel, mejuffrouw Gijsbertje van den

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage
   Burger, woonachtig te Emmastad, Curaçao

Bron: Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 23

Heuvel, Machiel van den

Geboren te Haarlemmermeer op 7 mei 1900. Gesneuveld bij Padalarang op 29 juni 1946.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 20 van 13 september 1947 (postuum)
   Majoor der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Meijer (1990) p. 255 ; KNIL blz. 43 ; Hartog blz. 9-10,359 ; www.ogs.nl

Heuvel, Petrus H. van den

Geboren op 15 augustus 1909.
Bekende onderscheidingen: KV,VHK

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 61 van 5 mei 1953
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend tijdens de bezettingsjaren 1940 - 1945 als leider van een sabotageploeg in HILVERSUM, die belangrijke stagnatie bracht in het spoorwegverkeer van het Gooi. Persoonlijk bracht hij met een medewerker tijdbommen aan op munitieschepen in de haven van HILVERSUM, hetgeen zwemmende moest geschieden in ijskoud water (Februari 1945). De schepen kwamen 24 uur later tot ontploffing.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; VHK blz. 126

Heuven, Willem Anne van

Geboren te Utrecht op 16 februari 1907. Overleden te Preston (United States of America) op 10 januari 2004.
Tltn.d.Marns. (18-08-1923), pensioen 01-01-1931, eltn. KMR (16-05-1940), kapt. KMR (01-07-1945), maj. KMR OV (01-06-1946), e.o. & ltkol. (01-06-1955), kol. (01-07-1960), pensioen 16-09-1967.
Bekende onderscheidingen: ON.4x,BL,VOA,BK,OHK.2,VHK,OV.4,NGHK.g,HVN,XXV,KLO,NOC,SAL.4,UNTSO

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 13 van 15 augustus 1950
   Luitenant-kolonel der Mariniers

Bron: Meijer (1990) p. 225,255 ; VOA blz. 201-202 ; VHK blz. 127 ; Wo.2134 ; KIM. 2134 ; NKM 1968 blz. 337 ; NKM 1993 blz. 329

Heuven Goedhart, mr. Gerrit Jan van

Geboren te Bussum op 19 maart 1901. Overleden te Genève op 8 juli 1956.
repetitor staats- en strafrecht te Leiden (1925/1926), redacteur "De Telegraaf" (1925/1930), hoofdredacteur dagblad "De Telegraaf" (01-01-1930/01-06-1930), hoofdredacteur dagblad "Utrechts Nieuwsblad" (01-07-1930/05-1940), onbezoldigd functionaris Grebbecommissie (hulpverlening aan oorlogsslachtoffers in de Grebbelinie te Scherpenzeel en Wageningen) (vanaf 1940), medewerker illegaal blad "Het Parool" (1941/1942), hoofdredacteur illegaal blad "Het Parool" (1942/1944), minister van Justitie (12-07-1944/23-02-1945), hoofdredacteur dagblad "Het Parool" (01-09-1945/01-01-1951), lid Eerste Kamer der Staten-Generaal (22-10-1947/01-01-1951), Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (01-01-1951/08-07-1956).
Bekende onderscheidingen: NL.3,KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 27 van 14 december 1949
   -

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend door het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: Six blz. 50,91,140 ; www.parlement.com ; met dank aan de heer B. Keers

Heuving, A.

Geboren in 1918.
Tltn.d.Art. (01-01-1942), eltn. (01-04-1949), kapt. (01-05-1952).
Bekende onderscheidingen: BL,OHK.1,OV.2

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 24 van 8 october 1946
   Inspecteur van politie der tweede klasse te Culemborg

Bron: Meijer (1990) p. 225 ; NRLL 1956 blz. 196

Heij, Wilhelmus Lambertus de

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 26 van 12 november 1947
   Dienstplichtig Soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door op 13 Mei 1940 vóór onze voorposten nabij de Buurtsteeg lopende naar Ede vrijwillig deel te nemen aan een patrouille onder een officier, teneinde vijandelijke mitrailleursnesten te overvallen.
  Tijdens deze patrouille, waarbij vijandelijk vuur werd ontvangen, door te dringen in aanvankelijk door de vijand bezet gebied, Duitse waarschuwingsborden, dienende tot vermijding onzer landmijnen, op te ruimen, vijandelijke verbindingslijnen te vernielen en een hoeveelheid mortiermunitie en uitrustingsstukken buit te maken.

Bron: Meijer (1990) p. 255 (geeft naam als Hey) ; met dank aan de heer B. Keers

Heijberg, A.J.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 11 van 25 februari 1943
   Dienstplichtig soldaat

wegens het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Heijblom, Adrianus Machiel ("Arie" of "Janus")

Geboren te Ginneken en Bavel op 14 oktober 1914. Overleden aan verwondinge te Achmer (bij Osnabrück), Duitsland, op 2 mei 1945.
Bekende onderscheidingen: KV

Bron: www.ogs.nl (NB.: maakt geen melding van KV) ; met dank aan de heer R. Philips

Heijboer, ir. Johannes Pieter

Geboren te Kortgene op 8 maart 1912. Overleden te Amsterdam op 14 april 1945.
Bekende onderscheidingen: BL,VHK

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 24 van 14 december 1949 (postuum)
   Reserve-tweede luitenant voor speciale diensten van het Wapen der Artillerie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door, in het voorjaar van 1943 als medewerker toe te treden tot een belangrijke verzetsgroep, welke militaire inlichtingen doorgaf, in bezet Nederland, met opdracht voor deze groep door het gehele land het radionet te reorganiseren en bedrijfsvaardig te maken.
In het bijzonder door, na bovendien in de zomer van 1943 de opdracht te hebben ontvangen de radio-stations in Zuid-Nederland persoonlijk te organiseren, in korte tijd vier van de vijf hoofdstations aldaar bedrijfsvaardig te make en daartoe dikwijls persoonlijk met zenders te reizen en de proef-uitzendingen te verzorgen.
Voorts door met zeer veel beleid ook elders organisatorisch werk te verrichten, zodat hij 1 Januari 1944 de leiding van het gehele radio-net van de groep met goed gevolg op zich kon nemen.
Tenslotte door in September 1944 zich persoonlijk te belasten met het inrichten van twee radio-stations te Amsterdam en zich daartoe met zijn medewerkers in hezelfde pand te vestigen, totdat hij eind Januari 1945 tijdens een uitzending door de vijand werd overvallen en, na steeds te hebben gezwegen, half Maart 1945 werd gefusilleerd.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: Meijer (1990) p. 225 ; VHK blz. 127 ; Six blz. 53,140 ; www.ogs.nl ; met dank aan de heer B. Keers

Heijboer, Klaas

Geboren op 11 februari 1921.
Bekende onderscheidingen: MBE,MoF.sp

Medal of Freedom with silver palm (US)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 4 september 1946
   Burger, woonachtig te Groot Amers

Bron: Netherlands Master List: Grade 2 ; met dank aan de heer J. Howes

Heijde, dr. Willem Daniël van der

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te 's-Gravenhage

Bron: Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 22

Heijden, Arie van der

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 77 van 22 april 1948
   -

Heeft zich, in verband met vijandige actie, door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend, door het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Heijden, Benjamin van der

Geboren te Pontianak op 17 juni 1907. Overleden te Amsterdam op 16 oktober 1979.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 27 van 14 april 1951
   Ambtenaar bij de Post-, Telegraaf- en Telefoondienst

Bron: VOA blz. 218-219

Heyden, C. van der

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 7 van 1 juni 1944
   Stoker, aan boord van het s.s. 'Titus'

Bron: Koopv. blz. 9,48

Heijden, Eugène van der (ook: E.J. van der Heijden)

Geboren te Hilvarenbeek op 14 juni 1920. Overleden te Maastricht op 23 april 2003.
Bekende onderscheidingen: VHK,MoF.bp,KMC,FCG,YV

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   General Orders van 9 januari 1947
   Uitgereikt te Amsterdam op 21 november 1946
   Burger, woonachtig te Hilvarenbeek

EUGENE VAN DER HEYDEN, subject of the Netherlands, for service in the cause of freedom from March 1943 to January 1944, while aiding Allied airmen shot down over enemy-occupied territory. EUGENE VAN DER HEYDEN, in his self-chosen mission, inspired his compatriots by his fearless leadership and devotion of purpose while assuring the successful escape of twenty-two Allied airmen from the enemy. His heroism and his determination were of inestimable aid in the prosecution of the war and his magnificent contribution to the cause of Freedom merits the esteem and gratitude of the United Nations.

   De voordracht was als volgt:

EUGENE VAN DER HEYDEN, subject of The Netherlands, was extremely active in the work of recuperation and repatriation of Allied airmen from March 1943 to January 1944. Working with the organization of Karst Smit, van der Heyden was of direct assistance to twenty-two Allied aviators, twelve of whom were Americans, who had been shot down over enemy-occupied territory and were seeking to escape from the Gestapo which was constantly hunting them.
When he began the work of evacuation and escape, he had already been active in the Dutch resistance movement, and thus had many valuable contacts among Dutch patriots. He soon became supervisor of a collecting point for evaders, near Esbeek, Holland. Allied evaders gathered from the northern provinces of Holland were fed, clothed and sheltered here while false identity cards were prepared and all other necessary arrangements made for their evacuation from Holland.
On a number of occasions van der Heyden escorted Allied fliers from Esbeek to the Belgian border from where they were taken to Brussels by Belgian patriots. In several instances he personally convoyed fliers all the way to Brussels, and in most cases these men successfully regained their home bases.
In January 1944 the organization to which van der Heyden belonged was broken up by the Germans. Eugene van der Heyden escaped, but his father and two brothers were arrested and deported to concentration camps from which they never returned.

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   30 april 1947
   Teacher, Hilvarenbeek

Bron: VHK blz. 127 ; Dagblad voor Amersfoort, 21 november 1946 ; WWII Netherlands Escape Lines ; overlijdensadvertentie ; met dank aan de heer J. Howes

Heijden, Franciscus Alphone van der

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, woonachtig te Netersel (Noord-Brabant)

Bron: Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 24

Heijden, H.F. van der

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 2 van 21 december 1944
   Gecorrigeerd bij K.B. no. 10 van 24 februari 1945
   Sergeant-telegrafist der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: Meijer et al. (1997) p. 234

Heijden, Hendrik Jan van der

Geboren te Lochem op 18 oktober 1900.
OMSD.3 (17-08-1923), OMSD.2 (17-08-1925), OMSD.1 (01-02-1939), HOMSD.2 (01-04-1948), KLTZ(T) (01-01-1949), pensioen 01-07-1952.
Bekende onderscheidingen: ON.5x,BK,OHK.3,XXV,DSC

Bronzen Kruis
   K.B. no. 4 van 9 maart 1944
   Officier Marinestoomvaartdienst der eerste klasse, aan boord van Hr.Ms. 'Floris'

Meijer (1990) p. 255 ; Wo.1916 ; T.1364 ; NKM 1968 blz. 346

Heyden, Jan A. van der

Geboren te Breda op 9 februari 1882. Vermist sinds 13 oktober 1940.
Bekende onderscheidingen: BMM

Maritieme Oorlogsmedaille 1940-1945 (B)
   1 augustus 1944 (postuum)
   Donkeyman van het Belgische s.s. 'Anver' (ID-nummer 472175)

Hebben het leven verloren door vijandelijke actie in zee, slachtoffers hunnen beroepsplichten en vaderlandsliefde.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 788 ; Vos blz. 210 ; met dank aan dhr. P. Verstraeten

Heyden, J.A.F. van der

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 22 juni 1948
   Dienstplichtig soldaat der Infanterie

Bron: Meijer (1990) p. 255

Heijdens, J.A.

Bekende onderscheidingen: BK.2

Bronzen Kruis
   K.B. no. 24 van 8 september 1944 (2e toekenning)
   Korporaal-machinist der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. 'O24'

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 23 april 1942
   Korporaal-machinist der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. 'O24'

Bron: Meijer (1990) p. 255

Heijer, Cor den

Geboren op 10 maart 1923.
Bekende onderscheidingen: KV,VHK

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 11 van 25 februari 1943
   Dienstplichtig soldaat

wegens het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: VHK blz. 127

Heijer, M. den

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 6 november 1941
   Matroos 3e klasse zeemilicien

Bron: Meijer (1990) p. 255

Heyer, mejuffrouw Hendrika Anna M.

Geboren op 17 juli 1921.
Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ?
   Burger, woonachtig te Wageningen

Bron: Netherlands Master List: Grade 4 ; met dank aan de heer J. Howes

Heijkants, Emile

Bekende onderscheidingen: MoF,KMC

Medal of Freedom (US)
   General Orders no. 1 van 7 januari 1948 Headquarters European Command
   Burger, woonachtig te Poppel, België

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   9 maart 1948
   Stateless person of Dutch origin ; farmer, living at Poppel, Belgium

Bron: met dank aan de heren J. Howes en P. Verstraeten

Heykoop, C.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Kruis met Eervolle Vermelding
   K.B. no. 19 van 30 januari 1941 ; later vervangen door een Bronzen Leeuw
   Matroos bij het Loodswezen

voor uitstekende daden in tijd van oorlog tegenover den vijand voor het Vaderland bedreven, t.w. toen op den 17en Mei 1940 tegen den avond het bewakingsvaartuig No. 30 in de Wielingen met andere zich in de nabijheid bevindende schepen aangevallen werd door vijandelijke vliegtuigen met bommen en mitrailleurs en de schipper en overige bemanning als gevolg van deze aanvallen het schip met de sloepen verlieten om zich aan den wal in veiligheid te stellen, aan boord gebleven en het schip veilig in de haven van Zeebrugge gebracht, zoodat het aan hun kloekmoedigheid en bekwaamheid te danken is geweest dat dit bewakingsvaartuig niet verloren ging of in ’s vijands handen viel en later naar Engeland kon worden overgebracht.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9035 ; Meijer (1990) p. 225

Heykoop, P.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 23 oktober 1941
   Olieman ter Koopvaardij, aan boord van het s.s. 'Montferland'

Bron: Meijer (1990) p. 255

Heijligers, Antoon

Geboren te Soerabaja op 30 september 1920.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 11 van 16 januari 1950
   Fuselier van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (alg. stamboeknummer 97223)

Bron: VOA blz. 128

Heyligers, Y.H.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 5 van 3 augustus 1944
   Korporaal-vliegtuigmaker bij de Marine Luchtvaartdienst, bij het R.A.F. No. 321 Squadron

Bron: Meijer et al. (1997) p. 234

Heijman, Marinus

Geboren te Soerabaja op 9 december 1909. Overleden te Haarlem op 3 december 1978.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Officier van Gezondheid der eerste klasse van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 95

Heijmans, J.

Bekende onderscheidingen: BK.2

Bronzen Kruis
   K.B. no. 41 van 31 december 1946 (2e toekenning)
   Korporaal-constabel der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. 'Zwaardvis'

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 8 december 1944
   Korporaal-constabel der Koninklijke Marine

Bron: Meijer (1990) p. 255

Heymel, F.J.B.

Bekende onderscheidingen: BK,KV

Bronzen Kruis
   K.B. no. ?
   Machinist, aan boord van het m.s. 'Frans Hals'

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 2 van 15 april 1941
   2e Machinst, aan boord van het s.s. 'Alhena'

Bron: Meijer (1990) p. 255 (N.B.: Opgegeven KB kan niet kloppen) ; Koopv. blz. 9,23

Heymen, G.A.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 23 april 1942
   Kwartiermeester der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. 'O23'

Bron: Meijer (1990) p. 256

Heijneker, W.G.

Bekende onderscheidingen: VK.2

Vliegerkruis
   K.B. no. 5 van 3 augustus 1944
   Korporaal-vliegtuigmaker bij de Marine Luchtvaartdienst, bij het R.A.F. No. 321 Squadron

Vliegerkruis
   K.B. no. 8 van 2 september 1942
   Vliegtuigmakersmaat bij de Marine Luchtvaartdienst, aan boord van Hr.Ms. Vliegboot 'Y 64'

Bron: Meijer et al. (1997) p. 234

Heynemann, N.

Overleden in 1982.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 26 van 5 maart 1946
   Kwartiermeester

Bron: Meijer (1990) p. 256 ; met dank aan de heer W.F.J. Elgers

Heijnert, Félicité Pierre André ("Felix")

Geboren 22 januari 1914. Omgekomen bij een botsing tussen twee Liberators boven India op 26 juli 1945.
Bekende onderscheidingen: VK,DFC

Vliegerkruis
   K.B. no. 75 van 22 september 1944
   Eerste luitenant-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Distinguished Flying Cross (GB)
   23 maart 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 34 van 12 april 1945
   Flight Lieutenant, R.A.F.V.R. (149322), R.A.F. no. 159 Squadron

As captain of a Liberator aircraft this officer has completed many operational missions of a varied nature, including bombing and minelaying by night and day. In March, 1944, he was detailed to attack Rangoon. Opposition from anti-aircraft fire was intense over the target and difficulty in identifying the target was experienced. Five runs had to be made before the exact object was located and, on the fifth, the aircraft was illuminated by search lights and attacked by two night fighters. Despite this, Flight Lieutenant Heynert continued the run until the bombs had been released and a photgraph obtained. Several further attacks were made by the fighters. Flight Lieutenant Heynert, displaying great skill, eventually evaded the attackers and returned to base safely. This officer has proved himself an exceptionally able pilot who has, at all times, displayed the utmost gallantry and devotion to duty.

Bron: Meijer et al. (1997) p. 206,210,234 ; With special thanks to Matt Poole ; N.B. staat niet vermeldt op www.ogs.nl

Heyningen, Bartholomeus van

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 6 van 24 augustus 1946
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in den strijd tegenover den vijand onderscheiden, door op 10 Mei 1940 als stukscommandant met een zwaren mitrailleur gedurende den geheelen dag tegen de aanvankelijk ontvangen orders in en terwijl anderen terugtrokken stand te houden op het vliegveld Ypenburg ondanks herhaalde zware luchtbombardementen en aanvallen van valschermtroepen; onder hevig vijandelijk vuur munitie aan te voeren en gewonden te verzorgen.

Bron: Meijer (1990) p. 225

Heijthuijzen, Gerardus H.

Geboren op 21 april 1918.
Bekende onderscheidingen: VHK,MoF,KMC

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, woonachtig te Echt

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   30 juni 1947
   Farm hand, Neeritter

Bron: VHK blz. 127 ; met dank aan de heer J. Howes

Hezemans, J.A.H.

Geboren op 7 december 1916.
Legernummer 16.12.07.012.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   KB no. 9 van 17 februari 1951
   Tijdelijk aangesteld dienstplichtig sergeant van het Wapen der Genie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door, toen kort na de bevrijding van Bergen op Zoom in het najaar van 1944 vrijwilligers werden gevraagd voor het uitvoeren van een op dat ogenblik nog geheime opdracht, waaraan veel risico’s zou zijn verbonden, zich met een ander als de twee enige vrijwilligers uit een groot aantal daarvoor verzamelden op te geven. Vervolgens door, na omstreeks half November 1944 met de andere persoon van de Brabantse wal naar het nog dor de vijand bezette Goeree en Overflakkee per boot te zijn gebracht, op welk eiland de inundaties reeds waren gesteld, aldaar militaire gegevens omtrent de vijand op dit eiland te verzamelen.
Voorts door deze gegevens, na zelf ook nog militaire verkenningen te hebben verricht, enige dagen later naar de vaste wal van Brabant terug te keren, waarbij zij kort na hun vertrek uit de haven van den Bommel onder zeer nabij inslaand vijandelijk vuur geraakten, waarbij zij waren genoodzaakt terug te keren om eerst later in de avond opnieuw te kunnen uitvaren.
Vervolgens door begin 1945 met diezelfde persoon een tweede tocht naar Overflakkee te ondernemen, daarbij een S. phone mede te nemen en waarbij grote moeilijkheden werden ondervonden, waardoor zij waren genoodzaakt eerst weer terug te keren.
Tenslotte door twee avonden daarna opnieuw de tocht te ondernemen, waarbij zij tenslotte er in slaagden aan land te gaan nabij de haven van Oude-Tonge.
Gedurende acht dagen berichten uit te zenden, waarop zij, omdat het gehele Oostellijke deel van het eiland werd geëvacueerd, moesten ontsnappen.

Bron: Meijer (1990) p. 255 ; met dank aan de heer B. Keers

Hezemans, Mathieu Henri Marie

Bekende onderscheidingen: MBE

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 28 november 1945
   Captain (11022), Royal Netherlands Army, 1105 Company (General Transport)

From among the 68 Officers of the Royal Netherlands Transport column which has been serving since its formation as part of 21 Army Group, and which has rendered great service to the British Army in providing transport services which made rapid advances possible, Lieut HEZEMAN has been selected as one of the most outstanding.

Bron: PRO WO 373/155, WO 373/187 ; Allied Awards to the Dutch [362]

Hidding, R.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 10 van 13 november 1946
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Bron: Meijer (1990) p. 256

Hieronymus, Frits

Geboren te Benkoelen op 23 november 1917. Geëxecuteerd te Batoe Merah in oktober 1942.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 51 van 3 april 1948 (postuum)
   Eerste luitenant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Meijer (1990) p. 225 ; KNIL blz. 52 ; www.ogs.nl

Hiestand, J.A.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 4 van 2 maart 1944
   Sergeant-torpedist, aan boord van Hr.Ms. 'O15'

Bron: Meijer (1990) p. 256

Hilberdink, Albert

Geboren te Röhlinghausen, Duitsland, op 2 november 1910. Overleden te Rhenen op 12 mei 1940.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 9 mei 1946 (postuum)
   Dienstplichtig soldaat van het Dienstvak der Genie

Bron: Meijer (1990) p. 256 ; www.ogs.nl

Hilbrandie, R.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 2 van 8 januari 1942
   Gezagvoerder ter Koopvaardij, kapitein van het s.s. 'Eibergen'

die als gezagvoerder van het s.s. “EIBERGEN”, dat den 3en Juni, 1941 te 00.10 ure, werd getorpedeerd, onder gevaarvolle omstandigheden moedig en beleidvol optrad, alsmede uitnemende leiding betoonde tijdens het onder vijandelijk mitrailleur- en geschutvuur verlaten van het zinkende vaartuig.

Bron: Koopv. blz. 9,29

Hilbrink, Anne B.

Geboren op 23 augustus 1926.
Legernummer 26.08.23.135.
Bekende onderscheidingen: BK,VHK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 17 van 20 januari 1953
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden in de maanden Augustus, September en October van 1944 toen hij deelnam aan een groot aantal zogenaamde “droppings” van wapens in de buurt van APELDOORN.
Toen de sabotage-acties in September 1944 aanleiding dreigden te worden tot represailles op de bevolking van APELDOORN, blies hij eigenhandig een spoorlijn op in een bevolkte buurt van deze plaats, waarbij hij een Engels uniform droeg met een rode baret; hierdoor kreeg de bevolking en daardoor ook de bezetting de indruk dat de sabotages door de geallieerden werden gepleegd, zodat represailles uitbleven.

Bron: Meijer (1990) p. 256 ; VHK blz. 127 ; met dank aan de heer B. Keers

Hilbrink, Cornelis Christiaan

Geboren op 8 juli 1918.
Legernummer 180708012.
Bekende onderscheidingen: KV,KMC

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 17 van 5 December 1952
   Voormalig vaandrig van het Wapen der Infanterie

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als leider ener K.P. (Knokploeg)-groep in TWENTE, die de vijand actief benadeelde door sabotage op grote schaal, terwijl op afwerpterreinen wapens werden “gedropt”, opgevangen en gedistribueerd over het gehele gewest. Hij werkte nauw samen met neergelaten agenten-parachutist en stond zodoende in contact met de geallieerde legerleiding.
In de dagen der bundeling van verzetsgroepen stond hij de Gewestelijk Commandant als Chef Staf terzijde.

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   22 mei 1947
   Civilian

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; met dank aan de heer J. Howes

Hildering, G.J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 68 van 1 april 1947
   Reserve-eerste luitenant der Infanterie van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger

Bron: Meijer (1990) p. 256

Hilfman, Mozes Monasch

Geboren te Paramaribo op 12 december 1903. Overleden te Amstelveen op 3 april 1988.
KNIL: stamboeknummer 032412000 ; OvG2 (29-11-1932), OvG1 (29-11-1940), DOvG2 (19-10-1948), DOvG1 (15-11-1949)

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 11 van 16 januari 1950
   Dirigerend Officier van Gezondheid der tweede klasse van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 128 ; KNIL blz. 129

Hillen, ir. Cornelius

Geboren te 's-Gravenhage op 3 januari 1887. Overleden te Bandoeng op 6 november 1945.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 13 van 15 augustus 1950 (postuum)
   Directeur der P.T.T. te Bandoeng

Bron: VOA blz. 193

Hillen, Cornelius

Geboren op 23 februari 1908.
Bekende onderscheidingen: MoF,KCBC

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Amsterdam

Bron: Netherlands Master List: Grade 4 ; met dank aan de heer J. Howes

Hillen-Dutilh, mevrouw Clara

Geboren op 21 januari 1923.
Bekende onderscheidingen: MoF,KCBC

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Amsterdam

Bron: Netherlands Master List: Grade 4 ; met dank aan de heer J. Howes

Hillenaar, Clemens Adrianus Marie

Geboren te 's-Gravenhage op 10 juni 19??. Overleden te Voorburg op 25 augustus 2008.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 24 augustus 1946
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden, door op 10 Mei 1940 op het vliegveld Waalhaven, toen de mitrailleurschutter door twee granaatscherven was getroffen, diens plaats in te nemen en met groote koelbloedigheid te blijven doorvuren, daarbij den vijand groote verliezen toebrengend en toen deze zijn opstelling van achteren binnendrong, zijn mitrailleur onklaar te maken.

Bron: Meijer (1990) p. 256 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Hilten, A. van

Bekende onderscheidingen: BL,KV

Bronzen Kruis met Eervolle Vermelding
&nbps;  K.B. no. 27 van 24 juni 1943 ; later ingetrokken en vervangen door de Bronzen Leeuw
   Gezagvoerder ter Koopvaardij, kapitein van het m.s. 'Frans Hals'

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 43 van 19 oktober 1945
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandsche Koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 244, 723 ; Meijer (1990) p. 225 ; Koopv. blz. 6,29

Hilterman, J.F.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950
   -

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door, toen hij als student in Mei 1943 gedwongen in Duitsland werd te werk gesteld, aldaar belangrijke tekeningen van de V 1 in de fabriek, waar bij werkte, weten te bemachtigen, zich in de productie van deze wapens in te werken en vervolgens naar Nederland te ontvluchten.
Na terugkeer aldaar zich in verbinding te stellen met een inlichtingengroep om een deskundig rapport over de V 1 en de aanwezigheid van de desbetreffende fabriek naar Engeland te kunnen uitbrengen.
Voorts zich als verder medewerker van deze inlichtingengroep tot de bevrijding in 1945 zeer verdienstelijk daarvoor te maken.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: Meijer (1990) p. 256 (N.B.: Geeft naam als Hilteman) ; met dank aan de heer B. Keers

Hilterman, mejuffrouw Suzanne

Bekende onderscheidingen: MoF.bp

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   ?
   Burger, woonachtig te Parijs

Hinderink, Jacob Roelof ('Jaap')

Geboren te Assen op 8 november 1923. Overleden te Laren (N.-H.) op 15 februari 2020. Bekende onderscheidingen: BL,KV,OHK.1

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 50 van 29 maart 1946 ; uitgereikt door Koningin Wilhelmina te 's-Hertogenbosch op 2 augustus 1946
   Tijdelijk reserve-tweede luitenant van Algemene Dienst, bij het Bureau Bijzondere Opdrachten
   Wegens:

Bij de uitvoering van zeer belangrijke opdrachten in bezet Nederlandsch gebied zich onderscheiden door bijzonder moedig en voortvarend optreden. Daarbij herhaaldelijk blijk gegeven van groot doorzettingsvermogen en initiatief en alle gevaren ten spijt, zich steeds met groote zelfopoffering gewijd aan het dienen van de Nederlandsche zaak.

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 2 van 26 juli 1943
   Dienstplichtig sergeant

Het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: Meijer (1990) p. 194,225 ; NRLL 1956 blz. 163 ; Brons 95, p. 5-6

Hirschmann, Adam Joseph

Geboren te Duisburg op 4 mei 1914. Overleden te Pijnacker op 10 mei 1940.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 19 juli 1946
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Genie

Heeft zich door moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden, ingedeeld zijnde bijeen patrouille, die op den 10en Mei 1940 de opdracht had een verkenning te verrichten bij het viaduct Delfgauw, welke patrouille Oost van den weg in het terrein genestelden vijand, opgesteld achter de waterafscheiding, aanviel en tot overgave dwong, waarna deze patrouille den vijand aan de Westzijde van den weg eveneens tot overgave dwong; is in dit gevecht, waarbij hij zich door veel moed onderscheidde, gesneuveld.

Bron: Meijer (1990) p. 256

Hissink, A.L.A.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 11 van 21 december 1944
   Officier-zeewaarnemer der tweede klasse Koninklijke Marine Reserve

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: Meijer et al. (1997) p. 234

Hissink, G.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 3 van 1 maart 1945
   Eerste marconist ter Koopvaardij

die als 1e marconist van het m.s. “MARNIX VAN ST. ALDEGONDE” tijdens de reizen van dit schip naar Bougie, Sicilië en Salerno, van groote plichtsbetrachting blijk gaf bij de uitvoering van zijn werkzaamheden, alsmede moedig optrad na de torpedeering van het schip in de Middellandsche Zee door tot het laatste oogenblik toe de radio-verbindingen van het schip te verzorgen.

Hitahiron

Bekende onderscheidingen: BK,E.1

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 29 oktober 1942
   Ambonees sergeant der Infanterie van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger, algemeen stamboeknummer 7005

Bron: Hartman (2002), p. 77 ; Meijer (1990), p. 256

Hmelnitsky, B.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 7 van 10 augustus 1944
   Officier-zeewaarnemer der derde klasse Koninklijke Marine Reserve tijdelijk verband

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: Meijer et al. (1997) p. 234

Hobbel, J.

Geboren op 8 januari 1910.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 61 van 5 mei 1953
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend tijdens de bezettingsjaren 1940 - 1945, bij het voorthelpen van een groot aantal uit Duitsland ontsnapte Franse krijgsgevangenen en later van leden van geallieerde vliegtuigbemanningen.
Hij heeft deze militairen, na sommigen uit het Noorden van Nederland te hebben afgehaald, eerst onderdak verschaft en daarna meerdere malen enige groepjes van deze militairen tot aan zijn contact-adressen geleid.
In 1944 heeft hij Geallieerde troepen goede diensten bewezen, waarbij het ten gevolge van vijandelijk vuur werd gewond.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618

Hoboken, Jacques Robert Christiaan

Geboren te Cannes, Frankrijk, op 10 april 1911. Omgekomen boven Duitsland op 23 november 1943 en begraven op het Oorlogskerkhof van Durnbach (Duitsland).
Bekende onderscheidingen: DFC

Distinguished Flying Cross (GB)
   19 november 1943
   Flying Officer, R.A.F.V.R. (131136), R.A.F. no. 106 Squadron
   Cited with Sergeant C.E.G. Lucas, R.A.F.

This officer and airman were pilot and flight engineer respectively, of an aircraft which attacked Kassel one night in October, 1943. Soon after leaving the target area, the bomber was hit by a burst of gunfire from a fighter. Flying Officer Hoboken, Sergeant Lucas and other members of the crew were wounded and the aircraft sustained damage. A few minutes later, a second attack developed. The bomber was hit again and both turrets rendedered unserviceable. Nevertheless Flying Officer Hoboken manoeuvred his aircraft with consummate skill and succeeded in flying clear. The situation was serious, however, as the bomber was badly crippled and 5 of the crew were wounded. In spite of this, course was set for this country. Displaying superb skill, Flying Officer Hoboken battled on to reach an airfield. During the return flight, Sergeant Lucas, although wounded, fulfilled his engineering tasks with great ability, rendering valuable assistance. In circumstances fraught with great danger this officer and airman displayed courage, resolution and devotion to duty of the highest order.

Bron: Meijer et al. (1997) p. 206,210 ; www.london-gazette.co.uk ; www.ogs.nl

Hochstenbach, Peter Johannes Maria

Geboren te Veghel op 1 juli 1918. Overleden te Leiden op 22 februari 2000.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Brigadier der Artillerie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (algemeen stamboeknummer 92564)

Bron: VOA blz. 95-96

Hochstenbach, W.J.F. ('Willy')

Omgekomen bij een ongeluk met een handgrenaat in juli 1947.
Bekende onderscheidingen: MH.3,BSTR

Bronze Star Medal (US)
   General Orders no. 128 van 3 mei 1946
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 50 van 21 juli 1947
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Infanterie, compagniescommandant bij het 3e Battaljon van het Regiment Stoottroepen.

For exceptional qualities of leadership, gallantry and courage which were at all times an inspiration to the men serving under him. He distinguished himself particularly in repulsing and annihilating German parachutists near Bardenberg, Germany.

Bron: MH 5468 ; Schlegel blz. 117 ; Dagblad voor Amersfoort, 19 juli 1947

Hoed, C.A. den

Geboren in 1913.
Res-tltn.vl.d.Inf. (19-11-1938), tltn-vl.wnr.d.ML. (19-11-1940), eltn. (19-11-1942), kapt. (15-05-1948), maj.-vl.wnr.d.KLu (16-08-1952).
Bekende onderscheidingen: KV,MOK,XV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 11 van 25 februari 1943
   Eerste-luitenant-vlieger

wegens het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: NRL 1939 blz. 218 ; NRLL 1956 blz. 413

Hoedemakers, M.J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 36 van 13 mei 1950
   Korporaal-hofmeester, aan boord van Hr.Ms. 'Z5'

Bron: Meijer (1990) p. 256

Hoeden, A. van der

Geboren in 1908.
LTZ3 KMR (01-08-1931), LTZ2 KMR (16-01-1936), LTZ1 KMR (16-08-1943), OZWNR1 KMR (01-12-1947, e.o. 01-01-1955, KLTZ-wnr (01-01-1955), KTZ-wnr (07-11-1957), e.o. (pensioen) 01-05-1964.
Tweede stuurman ter Koopvaardij bij de Koninklijke Paketvaart Maatschappij.
Bekende onderscheidingen: BL,VK,OHK.3,OV.1,XXX

Vliegerkruis met Eervolle Vermelding
   K.B. no. 3 van 10 juni 1942 ; later ingetrokken en vervangen door de Bronzen Leeuw
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse der Koninklijke Marine Reserve, Marine Luchtvaartdienst, aan boord van Hr.Ms. Vliegboot 'Y55'
   Wegens:

Het gedurende vier achtereenvolgende maanden aanvankelijk als boots- later als groepscommandant van een groep Catalina vliegbooten van Hr.Ms. Marine Luchtvaartdienst blijk gegeven van bijzondere bekwaamheid, initiatief, hoog moreel, groote plichtsbetrachting en uithoudingsvermogen gedurende meerdere honderdtallen vlieguren bij talrijke vluchten boven vijandelijk gebied en meer in het bijzonder:
a. Op 1 Februari 1942 toen in de nabijheid van Tandjong Priok een geslaagde aanval werd gedaan op een vijandelijke onderzeeboot, welke waarschijnlijk tot zinken werd gebracht.
b. Op 13 Februari 1942 toen hij in Hr.Ms. vliegboot Y 55 boven de Zuid-Chineesche Zee drie zwaar beschermde Japansche convooien verkende en vervolgens een aanval van drie jachtvliegtuigen afsloeg, waarbij één en vermoedelijk twee dezer jachtvliegtuigen werden neergeschoten, terwijl de zwaar beschadigde Y 55 werd gered door van 5500 M. hoogte in steile duikvlucht naar een wolkenbank op 200 M. hoogte te duiken.

Vliegerkruis
   K.B. no. 5 van 3 augustus 1944
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse Koninklijke Marine Reserve, bij de Marine Luchtvaartdienst

Bron: Meijer (1990) p. 225 ; Meijer et al. (1997) p. 110,234 ; K.P.M. blz. 324 ; NKM 1968 blz. 334

Hoedt, L. den

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 19 van 30 januari 1941
   Kapitein-luitenant-ter-zee Koninklijke Marine Reserve

voor uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog aan het Vaderland bewezen, t.w. toen op den 2en Juni 1940 de bemanning van het te Southampton liggende m.s. “KONINGIN EMMA” van de Stoomvaartmaatschappij Zeeland weigerde te varen, na bekomen opdracht met het hem toegewezen weinige Marinepersoneel en na overreding ook met hulp van de burgerscheepsbemanning dit schip als Marinetransportschip in dienst gesteld, het binnen 12 uur zeeklaar gemaakt en daarmede in het tijdvak van 2 – 8 Juni 1940 eenige malen onderdeelen van het Fransche leger in Engeland onder moeilijke omstandigheden van Plymouth naar Brest overgevoerd.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9035 ; Meijer (1990) p. 256

Hoeflaken, Piet van (Peter?)

Geboren op 5 augustus 1906
Bekende onderscheidingen: VHK,BSTR

Bronze Star Medal (US)
   Department of the Army General Orders no. 5 van 1948
   Netherlands Civilian - Headquarters, Interior Resistance Forces at Brunssum

... demonstrated exceptional qualities of courage, initiative and leadership in his direction of Dutch Resistance Forces during the German occupation. His forces rendered great assistance in the liberation of Brunssum, and subsequently he volunteered his services to the 9th United States Army. His knowledge of the region and of German military operations proved invaluable to United States authorities in the defeath of the common enemy.

Bron: Schlegel blz. 118 (geeft naam als: Peter van Hoeflaken) ; Wiegand, 2003 DA blz. 57 (dito) ; VHK blz. 128