Terug naar Decorati
Terug naar de index

Haga - Hanxleden Houwert

Haga, dr. Bauke Jan

Geboren te Groningen op 9 november 1890. Overleden te Bandjermasin op 14 december 1943.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949 (postuum)
   Gouverneur van Zuid- en Oost-Borneo

Bron: VOA blz. 55-56 ; www.ogs.nl

Haga-van Witzenburg, Neeltje Grietje

Geboren te Pretoria, Zuid-Afrika, op 7 november 1898. Overleden te Bandjermasin op 20 of 21 december 1943.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949 (postuum)
   Vrouw van de gouverneur van Zuid- en Oost-Borneo

Bron: VOA blz. 56 ; www.ogs.nl

Hage, Abraham Jacobus

Geboren te St.Annaland op 19 december 1918. Gesneuveld te Ockenburg op 10 mei 1940.
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.1

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 6 mei 1946 (postuum)
   Dienstplichtig korporaal der Jagers, 1-I-R.J.

Bron: BL/BK blz. 254 ; www.ogs.nl

Hagelaars, Adrianus Josephus

Geboren te Oerle op 5 maart 1922. Gesneuveld te Nuland op 5 oktober 1944.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 11 van 25 februari 1943
   Dienstplichtig soldaat

wegens het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: www.ogs.nl ; www.korpscommandotroepen.nl

Hagemeijer, A.M.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 30 april 1942
   Reserve-officier van gezondheid der tweede klasse

wegens het in tijd van oorlog met groot beleid voorbereiden van hun ontsnapping uit het door den vijand bezet gebied van Nederland en het moedig en beleidvol uitvoeren van hun overtocht naar Engeland, aan welken overtocht zoowel tengevolge van de geringe zeewaardigheid van hun vaartuig als van het optreden des vijands, groote gevaren waren verbonden.

Bron: BL/BK blz. 254

Hagemeijer, D.M.

Geboren in 1912.
Res-tltn.-wnr.d.ML (11-11-1943), res-eltn. (01-03-1948).
Bekende onderscheidingen: BK,VK,OHK.1

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 30 april 1942
   Dienstplichtig korporaal van het Wapen der Infanterie

wegens het in tijd van oorlog met groot beleid voorbereiden van hun ontsnapping uit het door den vijand bezet gebied van Nederland en het moedig en beleidvol uitvoeren van hun overtocht naar Engeland, aan welken overtocht zoowel tengevolge van de geringe zeewaardigheid van hun vaartuig als van het optreden des vijands, groote gevaren waren verbonden.

Vliegerkruis
   K.B. no. 17 van 17 oktober 1945
   Reserve-tweede luitenant-waarnemer, bij het R.A.F. no. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron
   Wegens:

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand, blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: BL/BK blz. 254 : VK blz. 233 ; NRLL 1956 blz. 437

Hagen, Gerrit

Geboren te Ermelo op 27 oktober 1919. Gesneuveld te Voorschoten op 10 mei 1940.
Bekende onderscheidingen: VK,OHK.1

Vliegerkruis
   K.B. no. 9 van 6 mei 1946 (postuum)
   Dienstplichtig sergeant-luchtschutter van het Wapen der Militaire Luchtvaart, 3e Ja.V.A. 2e Luchtvaartregiment

Bron: VK blz. 233 ; www.ogs.nl

Hagen, J.

Geboren op 8 maart 1917.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 31 van 29 juni 1951
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door in de vroege morgen van de 12e Mei 1940 nabij VEENENDAAL, behorende tot de Verbindingsafdeling van het 10e Regiment Infanterie, geheel vrijwillig en geheel alleen onder vijandelijk en eigen vuur op onverschrokken wijze een lijnpatrouille te maken tot het herstellen van de verbroken verbinding van de Regimentscommandant met de Voorpostencommandant.

Bron: BL/BK blz. 254

Hagenaar, Pieter

Bekende onderscheidingen: LII.5p, BOK.p,MWB,MHB

Ridder in de Orde van Leopold II met palm en Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 25 september 1954
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 8 januari 1955
   Sergeant der eerste klasse van het Wapen der Infanterie

Bron: Belgische onderscheidingen aan Nederlanders, 3131, 3405 ; Dagblad voor Amersfoort, 27 september 1954

Hagenbeek, J.A.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 10 van 11 januari 1950
   Hoofdagent der eerste klasse bij de politie in Nederlands-Indië, lid van het verzet aldaar

Bron: BL/BK blz. 254

Hagendoorn, Cornelis

Bekende onderscheidingen: FCG.p

Oorlogskruis 1939-1945 met kruis (F)
   ? ; uitgereikt te Apeldoorn op 9 juni 1950 (postuum)
   Burger, woonachtig te De Steeg

Bron: De Gelderlander, Dagblad voor Nijmegen, 9 juni 1950

Hagers, A.

Bekende onderscheidingen: BL,VK

Eervolle Vermelding op het Vliegerkruis
   K.B. no. 3 van 28 oktober 1943 ; later ingetrokken en vervangen door de Bronzen Leeuw
   Eerste luitenant-vlieger der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
   Wegens:

Bij het 18e Squadron in Australië 31 operatie-opdrachten uitgevoerd; bij 22 van deze opdrachten tegenactie ondervonden terwijl bij 12 opdrachten resultaten werden bereikt en meer in het bijzonder:
ten eerste: Op 12 Maart 1942, na uitvoering van een bomaanval op de vijandelijke luchtbasis Fuiloro (Port Timor) aangevallen door 4 vijandelijke jagers, waarbij zijn vliegtuig ernstig werd beschadigd en een motor buiten werking werd gesteld, niettemin met koelbloedigheid en kunde de gevechtsformatie zoodanig weten te handhaven, dat een zijner luchtschutters -hoewel gewond- in staat werd gesteld een der aanvallende vijandelijke jagers af te schieten. Tenslotte met het zwaar gehavende en moeilijk te besturen vliegtuig de terugtocht over een afstand van vierhonderd mijlen over zee weten te volbrengen.
ten tweede: Bij een aanval in scheervlucht op 7 Juli 1943 boven het eiland Selaroe met zijn bommenwerper een vijandelijke luchtafweerpost met grooten moed en beleid aangevallen en tot zwijgen gebracht. Vervolgens toen bij het daarop volgende bombardement een vijandelijke munitieopslag werd opgeblazen, waarbij zijn vliegtuig dusdanige schade bekwam dat het rechter-landingsgestel buiten werking werd gesteld, niettemin op uitmuntende wijze op de eigen basis een noodlanding uitgevoerd, waarbij vliegtuig en bemanning werden behouden.
ten derde: Bij een nachtelijken bomaanval op 11 Juli 1943 boven de vijandelijke luchtbasis Penfoei (Timor), in de bundels van vijandelijke zoeklichten gevangen zijnde, den bomaanloop doorgezet onder hevig en accuraat afgegeven vijandelijk afweervuur en de bommen in het doel afgeworpen. Hierbij, hoewel verblind door de zoeklichten, zijn vliegtuig, dat door een explosie van een der springende granaten van het afweervuur op den rug was gedraaid, waarbij de blindvlieg-instrumenten buiten werking werden gesteld, met meesterschap en beheersching het vliegtuig uit de vrille weten te halen en bemanning en vliegtuig vijfhonderd mijlen over zee behouden naar de basis weten terug te brengen.

   Aanvankelijk was Hagers voorgedragen voor de MWO4. De Commissie voor Militaire Onderscheidingen wijst deze aanvraag echter af. In de voordracht voor het VK+EV schrijft de Minister van KoloniŽn:

Deze Commissie is eenstemmig van oordeel dat, hoewel door den 1sten Luitenant HAGERS zeer verdienstelijk werk is verricht, zijne daden toch niet zoodanig uitblinken dat hij reeds thans voor eene benoeming tot Ridder der 4e klasse in de Militaire Willemsorde in aanmerking kan worden gebracht. Zij vermeent dat het beter ware zijne verrichtingen te beloonen met de ďEervolle Vermelding te dragen op het Vliegerkruis".

Vliegerkruis
   K.B. no. 2 van 21 december 1944 ; vervangen en gecorrigeerd bij K.B. no. 10 van 24 februari 1945
   Eerste luitenant-vlieger der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. no. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: BL/BK blz. 224 ; VK blz. 111,233

Hahn, Albertus

Geboren te Groningen op 12 mei 1885. Omgekomen in het concentratiekamp Neuengamme (Duitsland) op 17 februari 1945.
Bekende onderscheidingen: VZK

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 14 van 16 december 1952 (postuum)
   Pianofabrikant te Vries (Drente)

Bron: VZK blz. 86 ; www.ogs.nl

Haitsma, Jurjen

Geboren te Harlingen op 20 juli 1914.
Bekende onderscheidingen: BOK.p,MWB,MHB

Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   Uitgereikt te 's-Gravenhage op 25 september 1954
   Burger, woonachtig te Almenum

Bron: ARA 2.05.118 inv. 2570 ; Nieuwe Leidsche Courant, woensdag 29 september 1954, p. 6

Hakkesteegt, Gerrit

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, woonachtig te Groot Ammers

Haksteeg, A.A.

Geboren op 31 december 1912.
Legernummer 12.12.31.004.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 17 van 20 januari 1953
   Voormalig dienstplichtig sergeant der eerste klasse van het Dienstvak der Intendance

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als commandant van het depot opleggers van de Nederlandse Arbeidsdienst dat in 1942 te APELDOORN werd gestationeerd. Onder dekking van deze functie deed hij uitstekend werk voor het ondergronds verzet, vervoerde wapens van zogenaamde ďdroppingĒ terreinen naar opslagplaatsen in APELDOORN en van hieruit verder naar de noordelijke en zuidelijke provinciŽn des lands. Dank zij de grote toewijding van zijn korps van circa vijftig chauffeurs is hij nimmer gearresteerd geweest.
Hij bleef in zijn functie op uitdrukkelijk verzoek van de leiders in het ondergrondse verzet, tot hij op de dag van de algemene spoorwegstaking zijn bedrijf eveneens stil legde en onderdook.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Halewijn, C.L.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 20 van 13 september 1947
   Eerste luitenant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 224

Hali, H.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 21 van 29 juli 1943
   Majoor-machinist, aan boord van Hr.Ms. 'Banckert'

Bron: BL/BK blz. 254

Hall, Gijsbert van

Geboren te Amsterdam op 21 april 1904. Overleden te Amsterdam op 22 mei 1977.
Tijdens de oorlog lid van het bestuur van het Nationaal Steunfonds. 1957-1967 burgemeester Amsterdam.
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.4,KVR,KMC, Medaille van de Stad Amsterdam in goud

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   18 oktober 1948
   ?

For service in the Resistance Movement

Bron: www.parlement.com

Hall, J.W. van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 70 van 12 september 1947
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 254

Hall, Walraven van

Geboren te Amsterdam op 10 februari 1906. Gefusilleerd in het Huis van Bewaring te Haarlem op 12 februari 1945.
Bekende onderscheidingen: VZK,MoF.gp

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 17 van 7 mei 1946 (postuum)
   Firmant in de bankiers- en effectenfirma Wed. J. te Veltrup en Zn. te Zaandam
   Wegens:

Voor onder gevaarlijke omstandigheden betoonden moed, inititatief, volharding, offervaardigheid en toewijding in den strijd tegen den overweldiger van de Nederlandsche onafhankelijkheid en voor het behoud van de geestelijke vrijheid,
daarbij in hem eerende een der uitingsvormen van het verzet, dat in zijn veelzijdige activiteit van 15 Mei 1940 tot 5 Mei 1945 in stijgende mate den vijand heeft geschaad en op onvergetelijke wijze tot de bevrijding van het Vaderland heeft bijgedragen.

Medal of Freedom with gold palm (US)
   ? ; uitgereikt te Den Haag op 8 april 1953 (postuum)
   Burger, lid van het verzet

... for their outstanding services in underground activities connected with the organized civil and Armed Forces resistance movement in Holland during the period of occupation of that country by the German, from 7 December 1941 to include various dates of such meritorious service leading to the liberation in May 1945. ...

Bron: VZK blz. 87-88 ; Six blz. 39,83,139 ; Met dank aan de heer P.J. Schlegel

Hallensleben, W.G.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 42 van 20 maart 1950
   Dienstplichtig sergeant-majoor-administrateur van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 254

Ham, K.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 83 van 11 april 1946
   Schipper der Koninklijke Marine

Bron: BL/BK blz. 254

Ham, M.G.J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 11 van 24 juni 1950
   Sergeant-capitulant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door op 10 Mei 1940, ingedeeld als sergeant-toegevoegd aan de oommandant ener compagnie, welke opdracht had deel te nemen aan het heroveren van het reeds door de vijand in de vroege morgen bezette vliegveld VALKENBURG, geheel uit eigen beweging het commando over een gedeelte van deze compagnie op zich te nemen toen zijn compagniescommandant in de nabijheid van het vliegveld zwaar werd gewond.
Voorts door op zeer goede wijze de aanval op het vliegveld met dit gedeelte door te zetten en als een van de eersten het vliegveld te bereiken.

Bron: BL/BK blz. 254

Haman, A.A.J.

Bekende onderscheidingen: ON.5

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
   1944
   Hoofdwerktuigkundige aan boord van het s.s. 'Nieuw Amsterdam'

Bron: Vos blz. 159

Hamel, J.W. van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 6 november 1941
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 254

Hamel, Lodewijk Anne Rinse Jetze van

Geboren te Loenen op 6 juni 1915. Gefusilleerd te Laren op 13 juni 1941.
LTZ3 (17-08-1935 KB 17), LTZ2 (17-08-1937 KB 21)
Bekende onderscheidingen: MWO.4,BL,OHK.2,VHK,KLO,NOC,MID

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 37 van 4 oktober 1946 (postuum bijgeschreven in het register)
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse
   Wegens:

Heeft zich in den strijd door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw onderscheiden door zich op 27 Augustus 1940 geheel vrijwillig als eerste organisator parachutist naar Nederland te begeven en onder uiterst moeilijke en gevaarvolle omstandigheden zich op loffelijke wijze van zijn taak te kwijten. Als gevolg van zijn per radio ingediende rapporten konden voor den vijand werkende fabrieken en andere belangrijke doelen worden gebombardeerd. Aan zijn onvermoeiden arbeid en aan zijn groot doorzettingsvermogen is het voorts te danken geweest, dat reeds spoedig een organisatie in bezet Nederland kon worden opgebouwd om bij voortduring waardevolle inlichtingen omtrent den vijand uit bezet Nederland naar Engeland over te brengen.
Bij een poging om de door hem in Nederland opgedane ervaringen, ingewonnen inlichtingen en verzamelde documenten naar Engeland over te brengen, door den vijand in October 1940 gevangengenomen, heeft hij door een onaantastbare flinke houding tijdens zijn verhooren en alle schuld op zich te nemen, zijn medewerkers naar vermogen gespaard. Tenslotte is hij ter dood veroordeeld en op 13 Juni 1941 gefusilleerd.
Aldus in uiterste bewustheid zijn leven voor het Vaderland gevend werkte zijn voorbeeld bezielend voor het latere verzet.

Bron: Maalderink blz. 154 ; VHK blz. 120 ; Van Ojen blz. 793-794 (noot 163) ; www.ogs.nl

Hamelink, Adriaan

Geboren te Goes op 17 maart 1917. Omgekomen nabij Deventer op 29 november 1944. Hij ligt begraven te Middelburg.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 2 van 2 maart 1944
   Sergeant-vliegtuigtelegrafist der Marine Luchtvaartdienst (20492), bij het R.A.F. no. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron

Als radiotelegrafist aan boord van een bomvliegtuig van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk bij een dagaanval op een vijandelijk vliegveld nabij Brest op 25 October 1943 blijk gegeven van moed, groote plichtsbetrachting en volharding door, nadat hij bij een voltreffer in het vliegtuig in het gelaat zwaar was verwond, naast den eveneens zwaar gewonden vlieger plaats te nemen deze door zijn hulp en kalmte bij te staan bij de succesvolle buiklanding van het zwaar beschadigde vliegtuig.

Bron: VK blz. 233 ; www.ogs.nl

Hamer, C.L.A. den

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 13 van 30 maart 1945
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandsche Koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 239

Hamers, A.G.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 11 van 25 februari 1943
   Dienstplichtig soldaat

wegens het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Hamers, Wilhelm Paul ('Wil')

Geboren te Amsterdam op 27 maart 1912. Overleden te Bussum op 6 juni 2011.
Studeerde als stuurmansleerling aan de Gemeentelijke Zeevaartschool Texel (1930-1932), derde stuurman ter Koopvaardij bij de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij.
Bekende onderscheidingen: VK.2,OHK.2,OV.1,XV

Vliegerkruis
   5 van 3 augustus 1944 (2e toekenning)
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse der Koninklijke Marine Reserve, bij het R.A.F. no. 321 (R.D.N.A.S.) Squadron

Vliegerkruis
   K.B. no. 17 van 2 september 1942
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse der Koninklijke Marine Reserve, bij de Marine Luchtvaartdienst

Bron: VK blz. 233 ; K.P.M. blz. 324 ; overlijdensadvertentie

Hamilton of Silverton Hill, Henry Louis

Geboren te Bodjawa op 3 december 1918. Omgekomen bij een aanval op het spoorwegemplacement nabij Vire (Frankrijk) in de nacht van 7 op 8 juni 1944. Hij ligt begraven op de Erebegraafplaats Orry-la-ville (Frankrijk)
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 4 van 4 mei 1944
   Reserve-eerste luitenant-vlieger, bij het R.A.F. no. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron
   Wegens:

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 233 ; www.ogs.nl

Hammer, A.

Bekende onderscheidingen: BK.2

Bronzen Kruis
   K.B. no. 90 van 7 maart 1947 (2e toekenning)
   Majoor-machinist, aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot 'K XII'

Bronzen Kruis
   K.B. no. 83 van 11 april 1946
   Majoor-machinist, aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot 'K XII'

Bron: BL/BK blz. 254

Hanegraaf, Franciscus P.

Geboren op 14 juni 1902.
Bekende onderscheidingen: KV,VHK

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 21 van 21 december 1949
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend door reeds midden 1943 als medewerker toe te treden tot een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied in bezet Nederland en als zodanig eind 1943 en begin 1944 steeds meer koeriersdiensten te organiseren, welke in hem hun eindpunt vonden en niettegenstaande het onder zijn leiding staand postkantoor door de vijand was bezet, deze diensten onverzwakt in stand te blijven houden, daarbij een geheime postverbinding via een door de vijand in beslag genomen rivierpont te organiseren, welke tot October 1944 van grote waarde is geweest.
Daarenboven gedurende 3 maanden in 1944 op te treden als hoofd van een beveiligingsapparaat van een belangrijke geheime radiozender.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; VHK blz. 120

Hansen, Joost Franciscus

Geboren te Amsterdam op 9 maart 1911. Overleden te Vlaardingen op 26 juni 1977.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950
   Werktuigbouwkundig ingenieur

Bron: VOA blz. 157-158

Hansen, Louis Willem ('Loek')

Geboren te Djakarta op 6 maart 1921. Overleden te Maarhezen op 18 april 2012.
Tltn.-vl.d.ML KNIL (15-12-1941), eltn. (01-03-1948), kapt. (01-11-1949), maj.-vl. KLu (01-05-1954), ltkol. (30-10-1960), kol. (01-05-1967), cdre. (24-04-1972), genmaj. (16-04-1973).
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.5x,VK,OHK.3,OV.4,XV,EKL.4

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Eerste luitenant-vlieger der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: VK blz. 138,233 ; NRLL 1974 blz. 6 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Hansma, A.

Geboren in 1909.
Eltn.SD (01-10-1953).
Bekende onderscheidingen: BK,OHK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 75 van 27 januari 1947
   Sergeant-majoor-instructeur van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 254 ; NRLL 1956 blz. 324

Hanssen, J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 20 van 13 september 1947
   Korporaal der Vechtwagens van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 254

Hanswijk, Jacobus

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 77 van 22 april 1948
   Kapitein van de Binnenscheepvaart

Heeft zich, in verband met vijandige actie, door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend, door in het tijdvak van 10 tot en met 14 Mei 1940, als kapitein van de motorboot "De Vrijheidsplaat", welke op 10 Mei 1940 van militaire zijde was gevorderd, op goede wijze troepen en materieel - in het bijzonder op 14 Mei - over de Maas te vervoeren van de Vondelingenplaat naar VLAARDINGEN en te blijven varen, ondanks het feit, dat deze boot herhaaldelijk blootstond aan aanvallen van vijandelijke vliegtuigen en aan de uitwerking van in de Maas afgeworpen magnetische mijnen, waardoor o.a. een loodsboot in zijn nabijheid tot zinken werd gebracht.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Hanxleden Houwert, Johan Coenraad Heriold Folmer van

Geboren te Medemblik op 8 april 1906. Gefusilleerd op de provinciale weg Limmen-Uitgeest op 7 januari 1945.
Bekende onderscheidingen: VZK,BK

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 10 van 22 december 1951 (postuum)
   Koopman bij de firma Nico C. Houwert Import-Export te Amsterdam

Bronzen Kruis
   K.B. no. 26 van 12 november 1947 (postuum)
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door op 13 Mei 1940 tijdens een tegenaanval nabij Achterberg (nabij Rhenen), na zich - hoewel behorende tot de Staf van een bataljon- bij een nog strijdende afdeling te hebben aangesloten, op onverschrokken wijze onder vijandelijk artillerie- en mitrailleurvuur zelf een lichte mitrailleur te bedienen en daarmede het terugnemen van het bataljon te dekken, een en ander terwijl tengevolge van luchtaanvallen een paniek dreigde te ontstaan.

Bron: VZK blz. 89 ; BL/BK blz. 254 ; www.ogs.nl