Terug naar Decorati
Terug naar de index

Gros - Gijsbers

Gros, Peter

Geboren te Leiden.
Voor de oorlog naar Winnipeg geëmigreerd en daar op 23 oktober 1939 in Canadese dienst getreden.
Bekende onderscheidingen: BEM

British Empire Medal (GB)
   London Gazette van 8 juni 1944
   Flight Sergeant (R51430), Royal Canadian Air Force, no. 7 Bombing and Gunnery School
   For:

This NCO has worked for long hours in the execution of his duties with outstanding cheerfulness. He is responsible for maintaining the high standard of messing at his unit and has been an excellent example to his entire staff. He has at all times shown exceptional keenness and ability in his work.

Grotenhuis van Onstein, Jonkheer Titus Willem Maria van

Geboren te Buitenzorg op 9 september 1880. Overleden te Arnhem op 2 oktober 1964.
Bekende onderscheidingen: BL,OHK.1,VHK,XXV,Mk,SMOMN,?

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 7 van 25 juli 1946
   Tijdelijk benoemd reserve-luitenant-kolonel van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in den strijd tegenover den vijand onderscheiden, bij het aanvoeren van zijn bataljon in de periode van 10 t/m 14 Mei 1940 in de gevechten bij het vliegveld Ypenburg en in de omgeving van Overschie. Herhaaldelijk door zijn persoonlijk voorbeeld zijn troepen tot opnieuw voorwaarts gaan bezield.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; BL/BK blz. 224 (NB. geeft rang als res-maj.) ; VHK blz. 118 ; NA 1967 blz. 316 ; met dank aan Jhr. E. van Grotenhuis van Onstein (kleinzoon)

Groutars, M.L.E.

Bekende onderscheidingen: BOK.p,MWB

Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   Uitgereikt te 's-Gravenhage door ambassadeur E. Graeffe op 12 augustus 1952
   te Maastricht

Bron: Leidsch Dagblad, woensdag 13 augustus 1952

Grubben, Louis Antonius Marie

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 77 van 22 april 1948
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door op 10 Mei 1940, als richter van het stuk pantserafweergeschut, ingedeeld bij de compagnie, belast met de verdediging van de Maas bij BROEKHUIZEN (Limburg), op onverschrokken wijze, onder zwaar vijandelijk artillerie- en mitrailleurvuur, zijn dienst als zodanig te verrichten.
Voorts door, toen de sergeant-stukscommandant was gewond en de toegevoegd-korporaal was uitgevallen, geheel uit eigen beweging de leiding bij het verder vuren van het stuk op zich te nemen.

Bron: BL/BK blz. 253 ; met dank aan de heer B. Keers

Gruiter, A.C. van de

Bekende onderscheidingen: LII.5p, BOK.p,MWB,MHB

Ridder in de Orde van Leopold II met palm en Oorlogskruis 1940 met palm
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 25 september 1954
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 10 november 1954
   Adjunct-commies der belastingen te Roosendaal

Bron: Belgische onderscheidingen aan Nederlanders [3127, 3403, 3415] ; Nieuwe Leidsche Courant, woensdag 29 september 1954, blz. 6

Grummels, Bernardus Johannes Quirinus

Geboren te Rotterdam op 21 april 1917. Omgekomen aan boord van vliegtuig NS-144, 140 mijl ten zuiden van Timor, op 18 februari 1943.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 3 van 5 april 1945 (postuum)
   Tweede luitenant-kortverband-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Behoorende tot den Militairen Luchtvaartdienst in Nederlandsch-IndiŽ, bijzondere moed, beleidvol optreden en doorzettingsvermogen getoond door vele gevaarvolle gevechts- en verkenningsopdrachten met succes uit te voeren. Na op 18 Februari 1943 tijdens een patrouille door vijandelijke overmacht te zijn aangevallen, weten te voorkomen, dat hij in een gesloten eigen formatie botste, nadat zijn linker-motor was stukgeschoten.
Bij een daarop volgende vijandelijke aanval gesneuveld.

Bron: BL/BK blz. 224 ; www.ogs.nl

Grün, J.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 50 van 29 maart 1946
   Tijdelijk reserve-eerste luitenant van Algemene Dienst, bij het Bureau Bijzondere Opdrachten
   Wegens:

Bij de uitvoering van zeer belangrijke opdrachten in bezet Nederlandsch gebied zich onderscheiden door bijzonder moedig en voortvarend optreden. Daarbij herhaaldelijk blijk gegeven van groot doorzettingsvermogen en initiatief en alle gevaren ten spijt, zich steeds met groote zelfopoffering gewijd aan het dienen van de Nederlandsche zaak.

Bron: BL/BK blz. 224

Grunsven, mejuffrouw Maria Catharina ("Riet")

Geboren te Geffen op 6 september 1918. Overleden te 's-Hertogenbosch op 1 maart 2004.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 11 van 30 november 1948
   Burger, lid van het verzet

Bron: BL/BK blz. 109-110,113,224 ; overlijdensadvertentie De Telegraaf 3 maart 2004

Gruter, Theodorus Johannes Maria

Geboren te Hilversum op 1 augustus 1920. Overleden te Bennebroek op 16 januari 2004.
OZWNR3 KMR (01-01-1945), OZWNR2 KMR (01-01-1947), e.o. 01-05-1949, LTZ2-wnr (01-05-1949), LTZ1-wnr (01-04-1956), KLTZ-wnr (01-04-1966), e.o. 01-12-1971.
Bekende onderscheidingen: ON.4x,VK,OHK.1,VHK,OV.4,XXV

Vliegerkruis
   K.B. no. 12 van 12 mei 1945
   Officier-zeewaarnemer der derde klasse Koninklijke Marine Reserve tijdelijk verband

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand, blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 233 ; VHK blz. 118 ; overlijdensadvertentie De Telegraaf 17 januari 2004

Gruijter, F. de

Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 25 van 22 december 1952
   Planter in Deli (Sumatra)

Bron: VOA blz. 253

Grijzen, H.R.T.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 4 van 7 januari 1943
   Korporaal-vliegtuigmaker der Marine Luchtvaartdienst

Bron: VK blz. 233

Guermonprez, Paul Gustave Sidonie

Geboren te Gent, België, op 28 december 1908. Gefusilleerd in de duinen bij Overveen op 10 juni 1944.
Bekende onderscheidingen: VZK

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 17 van 7 mei 1946 (postuum)
   Directeur van het Algemeen Secretariaat van de Nederlandsche Unie
   Wegens:

Voor onder gevaarlijke omstandigheden betoonden moed, inititatief, volharding, offervaardigheid en toewijding in den strijd tegen den overweldiger van de Nederlandsche onafhankelijkheid en voor het behoud van de geestelijke vrijheid,
daarbij in hem eerende een der uitingsvormen van het verzet, dat in zijn veelzijdige activiteit van 15 Mei 1940 tot 5 Mei 1945 in stijgende mate den vijand heeft geschaad en op onvergetelijke wijze tot de bevrijding van het Vaderland heeft bijgedragen.

Bron: VZK blz. 84-85 ; www.ogs.nl

Guichart Henriques de Castro, Hendrik Ferdinand

Geboren te Meerssen op 16 augustus 1910. Overleden te Padang op 15 maart 1942.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 19 van 27 december 1948 (postuum)
   Reserve-eerste luitenant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 253 ; www.ogs.nl

Gulden, Jan Adolph

Geboren te Djokjakarta op 26 mei 1915. Overleden te 's-Gravenhage op 7 augustus 1961.
Tltn.-vl.wnr.ML-KNIL (31-07-1938), kapt.-vl.wnr.KLu (05-01-1949), maj. (02-06-1953).
Bekende onderscheidingen: VOA,OV.3,XV,H.1937

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 30 van 5 augustus 1952
   Eerste luitenant der Infanterie van de Koninklijke Landmacht

Bron: VOA blz. 249 ; NRLL 1956 blz. 414 ; De Tijd, 29 augustus 1952 ; De Tijd, 11 oktober 1952

Gulikers, Paulus G. ("Paul")

Geboren op 7 mei 1912.
Bekende onderscheidingen: MoF,KMC

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, woonachtig te Sittard

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   9 maart 1948
   Civilian, Sittard

Bron: Netherlands Master List: Grade 4 ; met dank aan de heer J. Howes

Gunnink, G.

Geboren op 14 september 1923.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 26 mei 1952
   Burger

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als lid ener K.P. (Knokploeg)-groep in Zuid-Drente, die zich verdienstelijk maakte met het verzorgen van zogenaamde droppings van wapenen en het opvangen en vervoeren van leden van geallieerde vliegtuigbemanningen.
Bij deze bedrijven kwam hij meermalen in vuurgevecht met landwachters en werd hij ook gewond.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Gunnink, Jan

Geboren op 30 december 1894.
Bekende onderscheidingen: KV,VHK

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 15 van 26 mei 1952
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als leider ener K.P. (Knokploeg)-groep in Zuid-Drente, die zich verdienstelijk maakte met het verzorgen van zogenaamde droppings van wapenen en met het opvangen en vervoeren van leden van geallieerde vliegtuigbemanningen.
Toen bij dit laatste bedrijf een aantal medewerkers waren gearresteerd, die deswege met zekerheid terechtgesteld zouden worden, organiseerde hij hun bevrijding uit het politiebureau te Meppel op 24 December 1944, waarbij hij persoonlijk de leiding had.

Bron: VHK blz. 118 ; met dank aan de heer B. Keers

Gurp, A.M. van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 12 van 4 november 1948
   Korporaal der Politietroepen

Bron: BL/BK blz. 253

Gutteling, Christiaan

Geboren op 8 april 1920. Overleden te Londen op 16 juni 2012.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 20 van 29 juli 1943
   Matroos der eerste klasse

In tijd van oorlog met levensgevaar ontsnapt uit bezet Nederland en rechtstreeks naar Engeland gekomen met het doel zich in dienst te stellen van de Nederlandse Regeering.

Bron: BL/BK blz. 253 ; met dank aan de heer W.F.J. Elgers

Guttig, G.J.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 4 van 26 augustus 1943
   Gezagvoerder ter Koopvaardij, kapitein van het s.s. 'Waterland'

Bron: Koopv. blz. 9,49

Guijt, Henri Willem ("Harry")

Geboren in 1914. Overleden op 8 juni 1983.
Vloog bij de R.A.F. onder de nom-de-guerre van Henry William Tyrrell
Res-tltn.-vl.d.ML. (19-11-1938), res-eltn. (19-11-1942), res-kapt. (15-05-1948).
Bekende onderscheidingen: BL,KV,VK,OHK.1,XV,DFC

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 14 van 25 september 1945
   Eerste luitenant-vlieger, gedetacheerd bij de Royal Air Force

Vliegerkruis
   K.B. no. 10 van 10 juni 1948
   Reserve-tweede luitenant-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Distinguished Flying Cross (GB)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 22 van 3 september 1945
   Flight Lieutenant, R.A.F.V.R., bij het R.A.F. no. 608 Squadron

Bron: BL blz. 224 ; VK blz. 210,233 ; De Vliegende Hollander maart 2005 blz. 26-27 (NB.: maakt melding van BK ipv BL!) ; NRLL 1956 blz. 432 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Gijsbers, Jan Frederik

Geboren op 21 augustus 1912. Overleden op 5 juni 2003.
Legernummer 120821001 ; res-tltn.d.Inf. (01-01-1934), res-eltn. (01-01-1938), res-kapt. (01-05-1947).
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.1,VHK,XX

Bronzen Kruis
   K.B. no. 20 van 8 oktober 1951
   Reserve-kapitein van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden in het tijdvak van midden 1941 totdat hij zich, in opdracht, eind September 1944 door de linie naar bevrijd gebied moest begeven, als commandant van de Mobiele Gewestelijke Reserve van Gewest 19 van de Orde Dienst (LIMBURG).
In het bijzonder heeft hij als commandant van een kamp voor ondergedoken gewapende militairen in de omgeving van HELDEN op beleidvolle wijze gezorgd dat, toen tengevolge van verraad ongeveer 300 vijanden het kamp omsingelden, zijn manschappen onder medeneming van alle wapens en materiaal op het nippertje konden ontsnappen.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; BL/BK blz. 253 ; VHK blz. 118 ; NRL 1939 blz. 193 ; NRLL 1956 blz. 81 ; overlijdensadvertentie