Terug naar Decorati
Terug naar de index

Gribnau - Gritter

Gribnau, ir. Wilhelmus George

Geboren te Arnhem op 10 november 1909. Overleden te Maastricht op 11 oktober 1959.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 11 van 16 januari 1950
   Militie-soldaat van Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (algemeen stamboeknummer 189709)

Bron: VOA blz. 128

Griep, Anthonius J.

Geboren op 23 april 1897.
Bekende onderscheidingen: BK,VHK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950
   Adjudant-onderofficier-schrijver

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door, na in het voorjaar van 1944 als medewerker te zijn toegetreden tot een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied in bezet Nederland, tot aan de bevrijding van het Zuiden van Nederland met BERGEN OP ZOOM als standplaats op goede wijze verkenningswerk te leveren.
In het bijzonder door, kort voor de bevrijding van Zuid-West-Brabant, toen de vijand energieke pogingen aanwendde om de Geallieerden boven ANTWERPEN te stoppen en door tegenaanvallen de weg naar Zeeland open te houden, het verkenningswerk in zijn gebied uitmuntend te leiden en door nauwkeurige, dagelijks en zelfs tweemaal dagelijks telefonisch doorgegeven opgaven van vijandelijke artillerie-opstellingen de vijand grote verliezen te helpen berokkenen.
Daarbij een in October 1944 in zijn handen gekomen vijandelijk verdedigingsschema van een groot gebied van Westelijk Noord-Brabant op snelle wijze door frontkoerierdienst naar de Geallieerden door te zenden.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: BL/BK blz. 253 ; VHK blz. 116

Griët, Emiel

Geboren te Djember op 5 februari 1907. Gesneuveld nabij Kampong Sanfarmoen op 14 april 1944.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 18 van 12 april 1945 (postuum)
   Militie-sergeant van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Gedurende den guerillakrijg in het Vogelkopgebied op Nieuw Guinea bijzonderen moed, beleidvol optreden en doorzettingsvermogen getoond door, hoewel vele malen door een overmachtigen vijand aangevallen, dien vijand steeds ernstige verliezen toegebracht. Op patrouille zijnde en aangevallen door een groote Japansche overmacht en zelf gewond zijnde, den aftocht van zijn patrouille gedekt en terwijl hij zijn kameraden gelegenheid gaf te ontsnappen, gesneuveld.

Bron: BL/BK blz. 224 ; Kokkelink blz. 253 ; www.ogs.nl

Griffioen, M.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 8 van 21 september 1942
   Dienstplichtig soldaat

Bron: BL/BK blz. 253

Grimbergen, W. van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 21 juni 1949
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 253

Grisel, Bernardus Philippus

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 26 van 12 november 1947
   Sergeant der eerste klasse van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door in het tijdvak van 10 - 14 Mei 1940 tijdens de gevechten op de Grebbeberg, begorende tot de Staf van het 8e Regiment Infanterie, na eerst zelf aan de verdediging van een punt achter de stoplijn met een lichte mitrailleur te hebben deelgenomen, een aantal aangevoerde nieuwe lichte mitrailleurs, zomede handgranaten gevechtsklaar te maken en in het gebruik er van aanwijzingen te geven, waarbij hij, teneinde het voorbeeld te geven aan zijn ondergeschikten, zich niet aan het vuur van de vijand wenste te onttrekken; is daarbij gewond.

Bron: BL/BK blz. 253 (NB. geeft naam als B.P.H. Grisel)

Grisel, G.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   KB no. 9 van 17 februari 1951
   -

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend door als Commandant van de L.O.F. groep en daarna als Plaatselijk Commandant van de O.D. “Tiel” tot midden December 1944, ook nadat hij begin Septembe 1942 was gearresteerd doch kort daarna weer was vrijgelaten, steeds op uitstekende wijze verzetswerk te verrichten.
In het bijzonder door in het najaar van 1944, toen Geallieerde troepen de Zuidoever van de Waal bewesten Nijmegen hadden bezet, waardevolle militaire inlichtingen omtrent de vijand langs een clandestiene telefoonlijn door te geven.
Voorts door er voor te zorgen dat zijn groep over wapenen en munitie beschikte, zelf herhaaldelijk Geallieerde piloten langs de “pilotenlijn” te begeleiden en daadwerkelijk te helpen indien koeriers, koeriersters en piloten zich naar bevrijd gebied begaven.
Tenslotte door zich in het najaar van 1944 persoonlijk door de linies naar bevrijd gebied en terug te begeven tot het houden van besprekingen waarbij het bij de eerste poging tot terugkeer tot een vuurgevecht met Duitse posten kwam

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Grisnich, Willem

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 26 van 12 november 1947 (postuum)
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Artillerie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door op 11 en 12 Mei 1940 als kanonnier van een stuk 6 Veld bij de voorpostengevechten voor De Klomp nabij en aan de autoweg naar Ede op onverschrokken wijze onder vijandelijk vuur zijn dienst te verrichten totdat hij op 12 Mei zwaar werd gewond als gevolg van een voltreffer, waarbij tevens het merendeel van de bediening van het stuk sneuvelde.

Bron: BL/BK blz. 253

Grisnigt, Reijer Abraham ("Bram")

Geboren te Rotterdam op 26 januari 1923.
Bekende onderscheidingen: BL,KV,OHK.1,VHK,KMC

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 9 van 30 augustus 1948
   Sergeant-titulair, lid van het verzet

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 11 van 25 februari 1943
   Dienstplichtig soldaat

wegens het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 23 oktober 1948
   Uitgereikt te Willemstad, Curaçao, in 1950
   Sergeant, Royal Netherlands Army

Bron: PRO WO 373/155 ; BL/BK blz. 224 ; VHK blz. 117 ; Six blz. 68,88,139 ; Dagblad voor Amersfoort, 31 oktober 1950.

Grit, J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 10 van 13 november 1946
   Wachtmeester van het Korps Koninklijke Marechaussee

Bron: BL/BK blz. 253

Gritter, Andries

Geboren te Gomborg (Nederlands-Indië) op 8 september 1913. Op onbekede datum omgekomen in het concentratiekamp Neuengamme.
Bekende onderscheidingen: BL,VHK

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 27 van 14 december 1949 (postuum)
   Vaandrig van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door in de vroege morgen van 10 Mei 1940, ingedeeld als sectiecommandant bij de Bewakingscompagnie van het hulpvliegveld "Ockenburg", nadat vijandelijke troepen met transportvliegtuigen, evenals valschermspringers overmachtig in aantal en bewapening, op en in de omgeving van dit vliegveld waren gedaald, onder zwaar vijandelijk mitrailleurvuur op onverschrokken wijze zijn sectie, bestaande uit slechts drie maanden geoefende soldaten, aan te voeren en in het aan hem toevertrouwde gedeelte van het vliegveld tot het uiterste stand te houden tot hijzelf zwaar werd gewond en van zijn sectie vrijwel niemand meer over was.

Bron: BL/BK blz. 224 ; VHK blz. 117 ; www.ogs.nl