Terug naar Decorati
Terug naar de index

Go - Greve

Go, Marcus

Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 23 van 6 december 1954
   Soldaat der Koninklijke Landmacht te Kaimana (Nieuw-Guinea)

Bron: VOA blz. 264

Gobai, Bernardus

Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 23 van 6 december 1954
   Soldaat der Koninklijke Landmacht te Hollandia (Nieuw-Guinea)

Bron: VOA blz. 264

Gobai, Karel

Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 23 van 6 december 1954
   Goeroe bij de Christian and Missionary Alliance te Enarotali

Bron: VOA blz. 265

Gobai, Petrus

Geboren te Obajepa, Wisselmeer (Nieuw-Guinea), op 29 oktober 1926.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 23 van 6 december 1954
   Particulier te Merauke

Bron: VOA blz. 265

Gödden, A.H.

Geboren op 31 december 1887.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 20 van 8 oktober 1951
   Burger

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden gedurende de jaren 1943 en 1944 door te VENLO de grootst mogelijke medewerking en hulp te verlenen aan personeel behorend tot Gewest 19 (LIMBURG) van de Orde Dienst.
In het bijzonder heeft hij gedurende deze jaren een gedeelte van zijn Beeldenfabriek ter beschikking gesteld voor wapenverzamel- en herstelplaats, waartoe hij b.v. 3 maanden onderdak verleende aan een gealliëerd militair, die bij de herstelling en de revisie van wapens leiding gaf.
Vervolgens heeft hij einde 1944, toen de bevolking van VENLO op bevel van de bezetter moest evacuëren, ongeveer 50 O.D.leden in zijn fabriek ondergebracht, ggevoed en gelegenheid gegeven zich als militair te bekwamen.
Tenslotte heeft hij, nadat hij door de vijand uit zijn woning was gezet omdat in zijn fabriek wapenen waren gevonden en hij deswegs ter dood was veroordeeld, kans gezien tijdens zijn transport naar Duitsland te ontsnappen en bevrijd gebied te bereiken.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; BL/BK blz. 223

Goddery, Joseph (Godderij?)

Overleden te Brunssum op 23 februari 2005.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 2 van 15 augustus 1940
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

voor uitstekende daden in tijd van oorlog voor het vaderland bedreven, te weten na den terugtocht uit De Peel-Raamstelling uit eigen beweging teruggegaan voor het onbruikmaar maken van achtergebleven munitie; vrijwillig medegegaan bij het opsporen van achtergeblevenen tijdens den terugtocht, waarbij hij door den vijand werd ingesloten en beschoten en waarbij hij een gevangenneming heeft weten te voorkomen en zich als eerste langs een electrische kabel van een vernielde brug over de Zuid-Willemsvaart begeven, aldus het voorbeeld gevende aan de manschappen van een volgend bataljon.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; BL/BK blz. 252 ; Brons nr. 52 blz. 36

Godfroid, C.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 1 van 8 augustus 1941
   Matroos, aan boord van het s.s. 'Moena'

die als gezagvoerder en leden van de bemanning van het s.s. “MOENA”, dat in de Victoria Docks te Londen lag, toen deze van 7 tot en met 10 September, 1940 aan hevige luchtbombardementen bloot stond, onder zeer gevaarvolle omstandigheden moedig optraden, tengevolge waarvan het eigen schip behouden bleef, en tevens het m.s. “ABBEKERK” voor verdere averij kon worden behoed.

Bron: Koopv. blz. 9,37

Godwaldt, Marius Johannes Antonius

Geboren te Delft op 6 april 1912. Gesneuveld te 's-Gravenhage op 8 maart 1945.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 17 van 20 januari 1953 (postuum)
   Ambtenaar

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als ambtenaar van het Gewestelijk Arbeidsbureau in ’s-GRAVENHAGE waar hij in de gelegenheid was vele honderden mensen uit de Arbeitseinsatz te houden.
Begin Maart 1945 werd hij voor de vierde maal in de bezettingsjaren gearresteerd. Bij het vervoer van een aantal leden van zijn ploeg over het Bezuidenhout wist hij gebruik te maken van een incident waardoor een der bewakers tijdelijk bezig werd gehouden en sprong hij de andere bewaker op zijn nek. De overige leden van de ploeg ontkwamen en hij trachtte hen te volgen, doch werd in een portiek gevonden en neergeschoten.

Bron: www.ogs.nl ; met dank aan de heer B. Keers

Goebel, H.A.N.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 23 april 1942
   Stoker-olieman der eerste klasse

Bron: BL/BK blz. 252

Goede, Lambertus A. de

Geboren op 2 juli 1920.
Legernummer 200702017 ; res-tltn.d.ML (01-01-1949), res-eltn. (01-01-1951).
Bekende onderscheidingen: BL,OHK,VHK,MBE

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 33 van 2 mei 1953
   Reserve-eerste luitenant van de Koninlijke Luchtmacht

Heeft zich door het bedrijven van moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden als geheim agent van het Bureau Bijzondere Opdrachten te LONDEN. Hij werd in de nacht van 5 op 6 Juli 1944 per parachute neergelaten in GELDERLAND en ging via DEN HAAG waar hij instructie gaf, naar ROTTERDAM om contact op te nemen met het verzet aldaar. Hij gaf de terreinen voor zogenaamde "wapendroppings", waarvan de eerste eind Augustus plaats had, door naar LONDEN. Na arrestatie van een andere agent in November 1944 werd hij dienst plaatsvervanger en gaf als zodanig instructie in de behandeling van sabotagemateriaal met het doel de blokkering van de Nieuwe Waterweg te voorkomen, door het doen zinken der daarvoor bestemde schepen. Eind Februari 1945 ging hij door de linies naar het bevrijde Zuiden.

Bron: BL/BK blz. 223 ; VHK blz. 113 ; NRLL 1956 blz. 443

Goede, R.G.A. de

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 7 van 1 juni 1944
   Olieman, aan boord van het s.s. 'Titus'

Bron: Koopv. blz. 9,48

Goedhart, C.

Bekende onderscheidingen: BK.2,MID

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 8 december 1944 (2e toekenning)
   Matroos der eerste klasse der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot 'Zwaardvis'

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 23 april 1942
   Matroos der tweede klasse der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot 'O 23'

Mentioned in Despatches (GB)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 7 van 5 april 1945
   Matroos der eerste klasse der Koninklijke Marine (15103)

Bron: BL/BK blz. 252

Goedhart, Frans Johannes (Pieter 't Hoen)

Geboren te Amsterdam op 25 januari 1904. Overleden te Amsterdam op 3 maart 1990.
(NL.2)(KMC)(Penning Stichting Kunstenaarsverzet)

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   9 augustus 1948
   Uitgereikt te Den Haag op 18 oktober 1948
   Burger, lid van het verzet

Bron: Dagblad voor Amersfoort, 19 oktober 1948 ; Dagblad voor Amersfoort, 14 oktober 1948 ; www.parlement.com (NB.: maakt melding van MoF ipv. KMC!) ; met dank aan de heer J. Howes

Goedhuis, prof.mr. Daniel

Geboren op 31 januari 1905. Overleden te Ossington op 5 oktober 1995.
Bekende onderscheidingen: ON.4,KV,VHK

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 113 van 1 april 1950
   Reserve-eerste luitenant

Bron: overlijdensadvertentie ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Goedmakers, J.H.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 14 van 17 maart 1947
   Tijdelijk adjudant-onderofficier van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 252

Goenoeng, I. Made

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 19 van 27 december 1949
   Balinees burger, lid van het verzet

Bron: BL/BK blz. 223

Golen, Jacob van

Geboren te Rotterdam op 18 augustus 1917.
Tltn. (08-06-1940), eltn. (08-06-1942), kapt. (15-05-1948), maj.d.GS. (31-07-1953).
Bekende onderscheidingen: KV,OHK.3,VHK,OV.4,XXXV,KLO,NOC

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 11 van 6 juli 1944
   Tweede luitenant

Wegens het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: VHK blz. 114 ; NRLL 1956 blz. 14,48 ; met dank aan de heren R. Rijks en H.J. Huisman

Gombert, D.M.

Geboren op 27 december 1913.
Res-sgt.-vl-wnr.d.ML, res-tltn. (28-10-1943 KB 13 miv. 16-10-1943), res-eltn. (01-03-1948), res-kapt. (10-10-1950).
Bekende onderscheidingen: VK,OHK.1

Vliegerkruis
   K.B. no. 6 van 26 mei 1944
   Reserve-tweede luitenant-vlieger-waarnemer van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 232 ; NRLL 1956 blz. 434

Gomes, G.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 21 maart 1944
   Stoker-olieman der eerste klasse

Bron: BL/BK blz. 252

Gommers, Johannes Hendrikus Antonius

Geboren te Roosendaal op 14 juli 1909. Omgekomen in het Kamaichi-kamp, Sendai, op 14 juli 1945.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 11 van 15 december 1947 (postuum)
   Korporaal-vliegtuigmaker der Marine Luchtvaartdienst

Heeft zich onderscheiden door, behorende tot de bemanning van Onze vliegboot “Y 45” blijk te geven van moed, volharding, bekwaamheid en plichtsbetrachting bij het in December 1941 en in Januari en Februari 1942 uitvoeren van talrijke oorlogsvluchten tegenover de vijand in Nederlandsch-Indië. In het bijzonder door in het tijdvak van 21 - 23 Februari 1942 behulpzaam te zijn bij het, met groot risico, redden van overlevenden van Onze torpedobootjager “Van Nes” en van het ss. “Sloet van de Beele” in de Java Zee.

Bron: VK blz. 232 ; www.ogs.nl

Goo, J.

Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 23 van 6 december 1954
   Goeroe bij de Rooms Katholieke missie te Nieuw-Guinea

Bron: VOA blz. 265-266

Gool, Dediderius Hubertus van ("Bertus")

Geboren op 3 mei 1918.
Bekende onderscheidingen: BL,VHK

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 8 van 30 augustus 1948
   Burger, lid van het verzet

Bron: BL/BK blz. 223

Goor, E.A.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 4 van 22 juli 1943
   Korporaal-torpedomaker

Bron: BL/BK blz. 252

Goos, F.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 18 van 17 februari 1947
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandsche Koopvaardijvloot waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 726

Goosen, H.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 2 van 4 november 1943
   Tweede machinist ter Koopvaardij

die als tweede machinist van het m.s. “Tiba”, dat in het tijdvak van 4 Maart tot en met 31 Maart, 1943, herhaalde malen vijandelijke lucht- en duikbootaanvallen had te doorstaan, onder gevaarvolle omstandigheden, op moedige en beleidvolle wijze is opgetreden bij het uitvoeren van de hem door zijn meerderen gegeven opdrachten, mede tengevolge waarvan de taak van dit schip bij de krijgsverrichtingen op de Noord-Afrikaansche kust met goed gevolg werd uitgevoerd en het schip, alsmede de lading oorlogsmateriaal, behouden bleven.

Bron: BL/BK blz. 252

Goosens, C.B.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 24 van 9 oktober 1946
   Inspecteur van politie der eerste klasse

Bron: BL/BK blz. 223

Goosens, Jules F.M.H.

Bekende onderscheidingen: BSTR

Bronze Star Medal (US)
   General Orders No.273 van 28 september 1945
   Kapitein, Chief Netherlands Liaison Officer for Civil Affairs and Military Government, 12th U.S. Army Group.

Bron: Schlegel blz. 114

Goossens, Adrianus

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, woonachtig te Hoogeloon

Goossens, Emile A.F.

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ?
   Burger, woonachtig te Echt

Goossens, Hendrikus Abraham Waldemar

Geboren te Willem I (Nederlandsch-Indië) op 19 november 1909. Overleden te 's-Gravenhage op 13 mei 1973.
LTZ3 (28-08-1930 KB 59), LTZ2 (28-08-1932), LTZ1 (15-11-1941), SBN (08-06-1960 KB 45), e.o. 08-01-1963 KB 36.
Bekende onderscheidingen: MWO.4,NL.3,ON.5x,BK,MH.3,OHK.4,XXX,IM.1948,H.1962,H.1966,NOC,DSO,LoM.3,MVP.1

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 7 van 8 december 1944
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse
   Wegens:

Als Commandant van Onze Onderzeeboot "Zwaardvisch" grooten moed, beleid, bekwaamheid en doorzettingsvermogen betoond tijdens twee patrouilles, respectievelijk in Augustus en October 1944, te weten: tijdens den patrouilletocht in de Java-Zee in October 1944, niettegenstaande zware vijandelijke tegenwerking, met succes een kort-afstand torpedo-aanval bij daglicht uitgevoerd op een zwaar beschermden Japanschen mijnenlegger van 3500 ton, tengevolge van welken aanval dit schip tot zinken werd gebracht. Bovendien, tijdens dezen tocht nog één Duitsche onderzeeboot, twee vrachtschepen, een tankschip en met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid een tweeden Japanschen mijnenlegger van hetzelfde type als de eerstvermelde tot zinken gebracht.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 26 juli 1945
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse

Honorary Companion of the Distinguished Service Order (GB)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 6 van 5 april 1945
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse

Legion of Merit, Officer (US)
   ? ; uitgereikt in juli 1946
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9049 ; Maalderink blz. 222 ; BL/BK blz. 252 ; W.2218 ; Heldersche Courant, 29 juli 1946

Goossens, J.F.M.H.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 9 maart 1944
   Burger, lid van het verzet

Bron: BL/BK blz. 252

Goossens, Pierre Nicolas Hubert Marie

Geboren te Maastricht op 3 september 1897. Overleden te Soebang op 10 maart 1943.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 31 van 19 januari 1952
   Apothekersassistent

Bron: VOA blz. 241-242 ; www.ogs.nl

Goossens-Haighton de Heer, Henriëtte Johanna

Geboren te Madioen op 15 augustus 1894. Overleden te Soebang op 10 maart 1943.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 31 van 19 januari 1952
   Verpleegster te Soebang

Bron: VOA blz. 241 ; www.ogs.nl

Gootjes, Cornelis

Geboren te Sint Pancras op 28 maart 1904. Overleden in het Kommando Melk op 29 maart 1945.
Veehandelaar, woonachtig te Kockengen.
Bekende onderscheidingen: KV,VHK

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 61 van 5 mei 1953 (postuum)
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Genie

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend tijdens de bezettingsjaren 1940-1945, als lid van de O.D. (Ordedienst) in Gewest 8 (UTRECHT) in de eerste jaren der bezetting. Hij werd koerier en vertrouwde raadsman van de Gewestelijke Commandant en wijst uit een wapendepôt in BELGIE een groot aantal revolvers door clandestiene aankoop en invoer te bemachtigen. Zijn spuionnage gegevens gingen langs een geheime zender naar de overzijde van de Noordzee.
In Mei 1942 werd hij gearresteerd en na drie jaren gevangenschap overleed hij in Maart 1945.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; VHK blz. 114 ; Legerkoerier juli 1953 ; www.ogs.nl

Gooijer, Cornelis de

Geboren te Utrecht op 27 januari 1918. Gesneuveld te Tarakan op 6 mei 1945.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   ?
   Eerste luitenant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: KNIL blz. 52 ; www.ogs.nl

Gordebeke, Gerardus Antonius

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   6 van 19 juli 1946
   Sergeant van het Wapen der Genie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in den strijd tegenover den vijand onderscheiden, door op 10 Mei 1940 als commandantvan een patrouille, tezamen met een andere patrouille, een aanval te doen op een veel sterkere vijandelijke afdeeling valschermjagers, verschanst aan weerszijden van den auto-verkeersweg, nabij DELFGAUW en deze tot overgave gedwongen, hierbij 2 officieren en 15 man gevangen gemaakt, terwijl aan eigen zijde van 10 man 1 man sneuvelde en 4 werden gewond.

Bron: BL/BK blz. 224

Gorkum, H.J. van

Bekende onderscheidingen: LII.5p, BOK.p

Ridder in de Orde van Leopold II met palm en Oorlogskruis 1940 met palm
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 18 februari 1949
   Sergeant-vliegtuigmaker

Bron: Belgische onderscheidingen aan Nederlanders, 3102, 3391

Gorlee, J.N.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 21 juni 1949
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 252

Gorter, Jan

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 6 van 24 augustus 1946
   Tijdelijk benoemd reserve-kapitein van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in den strijd tegenover den vijand onderscheiden, door op 13 Mei 1940 nabij WASSENAAR eigener beweging en volgens eigen plannen met enkele onderofficieren en manschappen in een motorboot door open terrein onder heftig vijandelijk vuur, waardoor de motorboot werd doorzeefd van mitrailleurkogels, een overrompeling te verrichten van een door den vijand bezette watermolen. Dezen tezamen met een onderofficier als eerste binnengedrongen en de bezetting, bestaande uit een officier en zeven manschappen, gevangen genomen.

Bron: BL/BK blz. 224

Goslings, Lambert Johan

Geboren te Koealasimpang, Noordoost Sumatra, op 30 augustus 1905. Overleden te 's-Gravenhage op 30 augustus 1982.
LTZ3 (16-08-1927), Sbn. (28-08-1956), pensioen 01-11-1956 ; gemeente-havenmeester van Rotterdam.
Bekende onderscheidingen: ON.4,BK,OHK.3,XXV

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
   1946
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse

Bronzen Kruis
   K.B. no. 21 van 29 juli 1943
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse
   Wegens:

Als commandant van Onzen Torpedobootjager "Banckert" tijdens den strijd tegen Japan in Nederlandsch Indië blijk gegeven van moed, bekwaamheid, koelbloedigheid en kundig manoeuvreren, waardoor hij de door Japanse bommenwerpers uitgevoerde bomaanvallen, zoowel in de Java Zee als in het Ooster- en Westervaarwater van Soerabaja, steeds wist te ontwijken en door zijn optreden een uitmuntend voorbeeld gegeven aan officieren en bemanning.

Bron: BL/BK blz. 252

Goudberg, J.R.

Geboren in 1917.
OVL3 (01-01-1941), OVL2 (01-01-1942), LTZ(V)1 (01-02-1951), e.o. & LTZ(V)1 KMR (01-03-1952), e.o. 01-10-1962.
Bekende onderscheidingen: VK,OHK,XX

Vliegerkruis
   K.B. no. 4 van 7 januari 1943
   Officier-vlieger der tweede klasse der Marine Luchtvaartdienst

Bron: VK blz. 232

Goudeketting, Maurice

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 11 van 20 oktober 1944
   Korporaal-vliegtuigschutter zeemilicien

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 232

Goudriaan, prof.dr.ir. Jan, junior

Geboren te Amsterdam op 5 december 1893. Overleden aldaar op 22 maart 1974.
Bekende onderscheidingen: KB.3,MBE

Honorary Member of the Civil Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 8 juli 1948
   Oud-president van de Nederlandsche Spoorwegen, woonachtige te Hilversum

Bron: Belgische onderscheidingen aan Nederlanders [938] ; Nieuwe Leidsche Courant, 7 juli 1948, blz. 1 ; Laarder Courant De Bel, vrijdag 15 oktober 1948, blz. 2 ; Dagblad voor Amersfoort, woensdag 7 juli 1948, blz. 4 ; Biografisch Woordenboek der Nederlanden

Goudswaard, N.B.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950
   -

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door, na in Mei 1944 als medewerker te zijn toegetreden tot een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied in bezet Nederland, als zodanig zeer nauwkeurig verkenningswerk rondom ZWOLLE te verrichten en de uitkomsten op uitmuntende wijze in kaart te brengen.
In het bijzonder door onder moeilijke en gevaarvolle omstandigheden, niettegenstaande de IJssellinie later door de vijand sterk werd bezet er bewaakt, zijn opmetingen voort te zetten en elke wijziging in het geheel gereorganiseerde verdedigingsstelsel nauwkeurig op te nemen en er zorg voor te dragen dat deze waardevolle gegevena de Geallieerde legerleiding tijdig en tot het laatste toe bereikten.
Voorts door, nadat de sectorleider te ZWOLLE in Maart 1945 door de vijand was gevangen genomen, diens werk voort te zetten.
Door dit optraden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: BL/BK blz. 252

Goudswaard, W.H.

Geboren in 1909.
Eltn.SD. KL (01-08-1954).
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.2,OV

Bronzen Kruis
   G.B. no. 1z van 24 februari 1942
   Sergeant-majoor-monteur der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 252 ; VK blz. 146 ; NRLL 1956 blz. 326

Gouman, Gerrit

Geboren op 26 april 1916.
Tltn. (01-02-1939), eltn. (01-05-1942), kapt. (01-05-1946), maj. (01-12-1951), ltkol.d.GS. (01-11-1955), res-bgen.d.Art. (15-10-1963).
Bekende onderscheidingen: ON.5x,KV,OHK.2,VHK,XXXV,FCG+ea,BMK.1

Bron: VHK blz. 114 ; NRLL 1956 blz. 13,192 ; NRLL 1974 blz. 241

Gout, Anton Gerard

Geboren te Soerabaja op 5 oktober 1908. Overleden te Amsterdam op 22 april 1994.
Bekende onderscheidingen: VOA,VHK

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 38 van 5 november 1954
   Gewezen hoofdinspecteur van Politie te Indonesië

Bron: VOA blz. 260-261 ; VHK blz. 114

Gout, Rudy

Geboren op 26 maart 1917.
Bekende onderscheidingen: BK,VHK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 8 van 27 juli 1944
   Sergeant voor speciale diensten der Koninklijke Landmacht

Bron: BL/BK blz. 252 ; VHK blz. 114

Gouverneur, P.M.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 14 van 17 maart 1947
   Reserve-tweede luitenant der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 224

Govaars, Eric Donald

Geboren te Soerabaja op 14 januari 1921.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 28 van 4 april 1946
   Officier-vlieger der derder klasse der Marine Luchtvaartdienst, gedetacheerd bij de Fleet Air Arm

Bron: VK blz. 232

Govers, Johan Kees

Bekende onderscheidingen: MBE

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 14 oktober 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   Lieutenant, Staff C.N.F., L.O.

Was attached to 1 Div 1 Canadian Corps during move-up, later became liaison officer in Rotterdam and had close contact with Allies.

Bron: PRO WO 373/155 ; Allied Awards to the Dutch [328]

Graaf, Adriaan Cornelis de

Geboren te Haarlemmermeer op 28 april 1902. Overleden te Sijbekarspel op 17 april 1945.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 98 van 31 maart 1952 (postuum)
   Landbouwer

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden als laadmeester van Gewest 11 Ordedienst, belast met het verzamelen en vervolgens weder distribueren van door parachutering verkregen wapens, munitie en springstoffen, en wel in zulke aanzienlijke hoeveelheden, dat slechts een doeltreffende organisatie en een doelbewust samengaan der bij deze tak van dienst betrokken verzetsstrijders heeft kunnen voorkomen, dat wapenzendingen verloren gingen en hun leven werd opgeofferd.
Dat hijzelf tenslotte het leven verloor, is niet te wijten aan enige fout in de door hem gegeven leiding. Zijn voorbeeld was een inspiratie voor velen.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; BL/BK blz. 224 ; www.ogs.nl

Graaf, B. de

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 4 van 22 juli 1943
   Stoker der eerste klasse zeemilicien (789z), aan boord van Hr.Ms. Mijnenveger 'Abraham Crijnssen'
   Wegens:

Blijk gegeven van moed, bekwaamheid en hoog moreel door als zeemilicien stoker zich zoodanig in het machinekamerbedrijf van Onzen mijnenveger "Abraham Crijnssen" in te werken, dat hem in tijd van oorlog onder gevaarvolle en moeilijke omstandigheden de functie van chef stookplaats met vertrouwen kom worden opgedragen, waarbij hij zijn dienst met grootendeels ongeoefend personeel op uitmuntende wijze vervulde, waardoor het ook aan hem te danken was, dat het schip na vertrek uit Soerabaja veilig Australië bereikte.

Graaf, C. de

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 6 november 1941
   Burger

Bron: BL/BK blz. 252

Graaf, Hendrik Jan de

Geboren te Groningen op 20 juni 1910. Overleden te 's-Gravenhage op 5 augustus 1996.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 11 van 16 januari 1950
   Militie-soldaat van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (algemeen stamboeknummer 206910)

Bron: VOA blz. 127 ;

Graaf, K. de

Bekende onderscheidingen: MBE

Honorary Member in the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 8 juli 1948
   ?. woonachtig te 's-Gravenhage

Bron: Nieuwe Leidsche Courant, 7 juli 1948, blz. 1

Graafhuis, Wubbo

Geboren op 14 november 1920.
Bekende onderscheidingen: VHK,MoF,KMC

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt op 9 januari 1947
   Burger, woonachtig te Amersfoort

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   9 maart 1948
   Civil servant, Amersfoort

Bron: VHK blz. 116 ; Netherlands Master List: Grade 4 ; met dank aan de heer J. Howes

Grader, J.

Employé bij de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 7 van 13 juli 1944
   Officier-vlieger der tweede klasse Koninklijke Marine Reserve

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 233 ; K.P.M. blz. 324

Graef, Jonkheer Dirk Georg de

Geboren te 's-Gravenhage op 26 februari 1905.
Bekende onderscheidingen: HO.3,BK,OHK.1,J

Bronzen Kruis
   K.B. no. 12 van 10 november 1949
   Reserve-kapitein van het Wapen der Artillerie

Bron: BL/BK blz. 252 ; NA 1967 blz. 290

Gramberg, H.J.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 11 van 25 februari 1943
   Burger

wegens het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Gramberg, J.E.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 3 van 23 oktober 1940
   Korporaal-telegrafist der Koninklijke Marine Reserve (118 L.O.)

Voor het verrichten van uitstekende militaire diensten, in tijd van oorlog, voor het Vaderland, te weten, als opvarende van Hr.Ms. Mijnenlegger "Willem van der Zaan", welk schip in de periode van 5 Juli - 1 October 1940 ingedeeld was bij een Britsche mijnenleggerafdeeling, met koelbloedigheid en bekwaamheid zijn taak verricht, waardoor het mede aan hem te danken is geweest, dat op uitstekende wijze mijnenlegopdrachten in de Noordzee en in het Engelsche Kanaal, onder moeilijke en gevaarvolle omstandigen, konden worden uitgevoerd.

Bron: BL/BK blz. 252

Granada, A. de

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950
   -

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door gedurende de bezettingstijd sedert 1941 in een militaire inlichtingengroep zeer verdienstelijk en baanbrekend werk te verrichten.
In het bijzonder door zelfstandig verkenningswerk te verrichten en door het uitbuiten van zijn vele relaties steeds weer nieuwe en belangrijke gegevens omtrent de vijand te verkrijgen.
Voorts door, als gevolg van zijn optreden als zodanig, na tot tweemaal toe te zijn gevangen genomen, waarbij het de vijand echter niet gelukte bewijs tegen hem in handen te krijgen, zodat hij moest worden vrijgelaten zonder dat de groep in gevaar werd gebracht, beide malen opnieuw weer met energie de werkzaamheden te hervatten.
Vervolgens door tot aan de bevrijding in 1945 deel te nemen aan de militaire inlichtingendienst in het Noorden en Oosten van Nederland.
Door dit optraden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: BL/BK blz. 252

Grandia, W.

Geboren in 1902.
Res-tltn.d.Inf. (27-08-1923), res-eltn. (27-08-1927), res-kapt. (01-08-1938).
Bekende onderscheidingen: BK,XV

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 24 november 1950
   Reserve-kapitein-vlieger-waarnemer van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Bron: BL/BK blz. 252 ; NRL 1939 blz. 139

Granneman, W.C.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 21 juni 1949
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 253

Graswinkel, Bernard Conrad

Bekende onderscheidingen: KCBC

Commendation (GB)
   1942
   Chief Officer, m.v. 'Aagtekerk'

  A ship had been torpedoed in convoy. The Fourth Officer of the ship next astern sighten the periscope of a submarine 10 degrees on the starboard bow about 130 yards away. The ship was already turning to starboard to get out of the way of the torpedoed ship, but the Master promptly turned her more rapidly. When the periscope, which was sticking 10 feet out of the water, was abreast the starboard bow and not more than 10 yards away, the instrument was sprayed with machine gun fire. When abeam of No. 3 hatch (before the bridge) the periscope was no longer vertical but heeling towards the ship. Abeam of the bridge the stern and part of the hull were seen sticking about three feet out of the sea, suggesting that the submarine was standing on end in the sea. The ship then turned further and hit the submarine again with her stern.
  When the submarine came free of the stern four shells were fired at her as she disappeared. The success was due to the prompt action taken by the Master and the rapid way in which his orders were executed by the Chief and Third Engineers in the engine-room, and by the Third Officer, who took the wheel, as the rapid sequence of orders was beyond the native quarter-master. The Chief Officer was most efficient in seeing that all orders were carried out, and the gunners were very prompt in opening fire the moment their guns could bear.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 766 ; BL/BK blz. 253 (NB. geeft naam als Graswinckel) ; Koopv. blz. 52

Gravemade, Philippus Johannes 's

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 26 van 12 november 1947
   Sergeant-smid-bankwerker van het Wapen der Genie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in het tijdvak van 10 - 13 Mei 1940, hoewel militair werkman zijnde, op onverschrokken wijze onmiddellijk deel te nemen aan de verdediging van de Zuidelijke toegang van Dordrecht tegen, in de vroege morgen van de 10e Mei in grote getale in de nabijheid van Dordrecht gelande, vijandelijke valschermjagers.
  In het bijzonder door onder vijandelijk vuur verschillende verkenningen te verrichten, o.a. zowel op 10 als op 11 Mei geheel vrijwillig naar de fabriek “Victoria” door te dringen en deze te doorzoeken, terwijl de vijand zich op de zich in de onmiddellijke nabijheid bevindende spoorwegbrug over de Oude Maas had genesteld en op 11 Mei was gemeld, dat hij zich in deze fabriek zou bevinden.

Bron: BL/BK blz. 253

Gravemaker, L.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 18 van 2 september 1942
   Schipper

Bron: BL/BK blz. 253

Greeve, H.L.M. de

Bekende onderscheidingen: MH.3

Bronzen Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon
   K.B. no. 19 van 30 januari 1941
   Stoker-olieman zeemilicien (12917z) der Koninklijke Marine

voor het zich, als opvarenden van Hr.Ms. “G 13”, te water begeven om, zwemmende, uitgeputte drenkelingen de behulpzame hand te bieden, toen dit vaartuig op 14 Mei 1940 nabij Callantsoog drenkelingen oppikte van de door bomtreffers tot zinken gebrachte kanonneerboot “JOHAN MAURITS VAN NASSAU”, welke reddingsverrichtingen door mitrailleurvuur van vijandelijke vliegtuigen bemoeilijkt werden.

Bron: ARA 2.02.20 inv. 9035 ; NB.: niet in MH!

Greidanus, mr.drs. Johannes

Geboren te Sloten op 25 augustus 1916. Overleden te Loosdrecht op 12 april 1945.
Bekende onderscheidingen: BK,KV

Bronzen Kruis
   K.B. no. 8 van 30 augustus 1948 (postuum)
   Reserve-tweede luitenant voor algemene dienst

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 77 van 22 april 1948 (postuum)
   -

Heeft zich, in verband met vijandige actie, door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend, door het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: BL/BK blz. 253 (NB.: Geeft datum KV als datum toekenning BK) ; www.ogs.nl

Greter, Johan Jacob

Geboren te Amsterdam op 25 oktober 1900. Overleden te Ede op 29 januari 1975.
Deelnemer Olympische Spelen 1936 op het onderdeel Ruitersport.
Tltn.d.Art. (31-07-1923), eltn. (15-08-1928), kapt. (01-12-1938), maj. (18-10-1948), ltkol. (16-02-1949), kol. (01-07-1953).
Bekende onderscheidingen: ON.4x,BK.2,OHK.2,XXX

Bronzen Kruis
   K.B. no. 23 van 26 mei 1947 (2e toekenning)
   Luitenant-kolonel van het Wapen der Artillerie

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 26 mei 1944
   Kapitein

Moed, volharding en beleid getoond door, na eerst in Duitsche krijgsgevangenschap te zijn geweest en na voor herstel van gezondheid eenigen tijd in Nederland te hebben vertoefd, bij het opnieuw terugvoeren in krijgsgevangenschap in Juni 1943 tijdens het transport te ontvluchten, door onder gevaarvolle omstandigheden uit den trein te springen. Daarna, na vele omzwervingen Engeland weten te bereiken.

Bron: BL/BK blz. 253 ; NRLL 1956 blz. 190 ; www.wikipedia.org ; www.grebbeberg.nl

Greter-Wolterbeek, mevrouw Maria Elisabeth

Zie Wolterbeek, M.E.

Greve, Gerardus Hendricus

Geboren te Rotterdam op 22 juli 1923.
Res-tltn-vl.ML-KNIL (01-06-1943), res-eltn. (01-06-1944), e.o. 30-11-1946, OVL2 KMR (01-12-1946), e.o. en LTZ1-vl. (01-06-1953), KLTZ-vl. (01-04-1963).
Bekende onderscheidingen: VK,OHK.3,OV.1,XX

Vliegerkruis
   K.B. no. 16 van 2 juni 1945
   Reserve-eerste luitenant-vlieger der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Gedurende geruimen tijd, als jachtvlieger, vanaf Britsche vliegkampschepen of ingedeeld zijnde bij R.A.F. Squadrons, in oorlogsvluchten tegen den vijand, blijk gegeven van moed, volharding, bekwaamheid en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 233 ; NKM 1968 blz. 72