Terug naar Decorati
Terug naar de index

Gaag - Gemser

Gaag, Jacob van der ("Richard" of "Jaap")

Geboren te Utrecht op 7 januari 1905. Overleden te Leiden op 7 februari 1988.
Lid van het College van Vertrouwensmannen (1944-1945), consul-generaal te Bombay, ambassadeur.
Auteur van het boek 'Vrijgevochten'.
Bekende onderscheidingen: MBC.3,GdG.3,MoF,KMC

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 8 april 1953
   Burger, lid van het verzet

... for their outstanding services in underground activities connected with the organized civil and Armed Forces resistance movement in Holland during the period of occupation of that country by the Germans, from 7 December 1941 to include various dates of such meritorious service leading to the liberation in May 1945. ...

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring dd. 9 augustus 1948
   President, Resistance Movement Council

Bron: Six blz. 70,78-79,84,91,139 (NB.: geeft geboortejaar als 1903) ; Leidsch Dagblad, nummer 30280, dinsdag 14 februari 1961, blz. 6 ; met dank aan de heren P.J. Schlegel, drs. M.W.M. Doll en J. Howes

Gaarthuis, mejuffrouw M.W.

Geboren op 18 december 1895.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 17 van 5 December 1952
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als verpleegster (Zuster Ladislau) van het R.K.-Ziekenhuis te ZWOLLE, waar onderdak werd verschaft aan verzetsmensen en aan geallieerde militairen, leden van vliegtuigbemanningen. . Een geheime zender heeft geruime tijd in het ziekenhuis gewerkt en werd tenslotte gepeild zodat op 8 Februari 1945 een overval plaats vond, die dank zij de koelbloedigheid van Zuster Ladislau een minimum aan verliezen tengevolge had. Het gelukte namelijk om de Duitsers aan de praat te houden totdat de marconist en ook anderen in een kelderruimte onder het gebouw waren gevlucht, alwaar zij niet zijn gevonden.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618

Gabeler, C.N.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 12 van 12 mei 1945
   Sergeant-vliegtuigtelegrafist zeemilicien der Marine Luchtvaartdienst, bij het R.A.F. no. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand, blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 232

Gabriël, Theo

Geboren op 16 november 1907.
Bekende onderscheidingen: VOA,VHK

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Sergeant der tweede klasse van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (algemeen stamboeknummer 19322

Bron: VOA blz. 91 ; VHK blz. 110

Galestin, ing. Casper John Alfred ter

Geboren te Batavia op 15 december 1905. Omgekomen in Kamp Vught op 5 september 1944.
Bekende onderscheidingen: MoF,KCBC

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage
   Burger, woonachtig te Amsterdam

Bron: Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 21 ; www.ogs.nl ; met dank aan de heer J. Howes

Gallandat Huet, Gédéon

Geboren te Amersfoort op 9 maart 1916. Overleden te 's-Gravenhage op 28 april 1999.
LTZ3 KMR (11-03-1939), LTZ2 KMR (01-06-1941), e.o. en LTZ1 (01-06-1949), KLTZ (16-07-1958), e.o. 01-03-1967.
Bekende onderscheidingen: ON.4x,BK,OHK.2,OV.1,XXV,DSC,FCG+eb

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 4 augustus 1941
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse der Koninlijke Marine Reserve

Als Commandant van onzen trawler-mijnenveger ROTTERDAM in de Britsche wateren een belangrijk aantal mijnen geveegd waarbij hij door zijn rustige en doortastende optreden blijken heeft gegeven een bekwaam leider te zijn.

Distinguished Service Cross (GB)
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 5 van 5 maart 1942
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse Koninklijke Marine Reserve

Bron: BL/BK blz. 177,251 (NB. geeft rang als LTZ1) ; NKM 1968 blz. 315 ; overlijdensadvertentie

Gans, D. de

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 3 van 1 juni 1944
   Gezagvoerder ter Koopvaardij, aan boord van het m.s. 'Antonia'

die als kapitein van het m.s. "ANTONIA", gedurende de periode van Augustus 1942 tot Januari 1944 op moedige en beleidvolle wijze het bevel over zijn schip voerde, in gebieden waar door de oorlogsomstandigheden, groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen, alsmede zeer waardevolle diensten bewees van December 1942 tot December 1943 in het gebied van de Middellandse Zee tijdens den strijd in Noord-Afrika.

Bron: Koopv. blz. 9,24 ; NA 2.16.32 inv.nr. 229

Gans, H.F.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 10 van 12 oktober 1944
   Sergeant-waarnemer der Marine Luchtvaartdienst, bij het R.A.F. no. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 232

Ganswijk, J.W. van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950
   -

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door, na in Januari 1944 te zijn toegetreden als medewerker tot een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied in bezet Nederland, als zodanig eerst zeer goede verkenningen in Noord-Holland te verrichten, daarna in September 1944 op te treden als sectorleider te LEIDEN om in November daaraanvolgende te worden toegevoegd aan de provinciale leiding te ROTTERDAM.
Voorts door, na in December 1944 opdracht te hebben ontvangen de verkenning in het Oostelijk gedeelte van de Achterhoek te organisersn en met behulp van daartoe aan te werven grensgangers zo ver mogelijk in het vijandelijke Rijn-gebied door te dringen, deze opdracht op loffelijke wijze te vervullen.
Tenslotte door zich in de bevrijdingsphase zeer verdienstelijk te maken door het meermalen verschaffen van belangrijke gegevens aan oprukkende geallieerde divisies.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: BL/BK blz. 251 ; met dank aan de heer B. Keers

Garama, M.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 3 van 14 januari 1943
   Adjudant-onderofficier-machinist der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot 'O 19’

Bron: BL/BK blz.

Garnier, Johannes Willem

Bekende onderscheidingen: MM

Military Medal (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 10 oktober 1944
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 8 van 1 maart 1945
   Private (4096)

Bron: PRO WO 373/187

Gart, J.J.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 11 van 21 december 1944
   Reserve-sergeant-vlieger
   Wegens:

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 232

Gasper, Lodewijk Wilhelmus

Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 23 van 6 december 1954
   Hulp-bestuursassistent te Manokwari

Bron: VOA blz. 264

Gaspersz, Daantje Armole

Geboren te Saparoea op 14 mei 1906. Overleden te Djambi op 17 juni 1945.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949 (postuum)
   Belastingambtenaar der derde klasse te Tandjongkarang (Lampongse Districten)

Bron: VOA blz. 54-55 ; www.ogs.nl

Gastel, P. van

Bekende onderscheidingen: BK.2

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 8 juli 1943
   Kwartiermeester (12861)

Als opvarenden van Onze Onderzeeboot "O 24" gedurende geruimen tijd in krijgsverrichtingen tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Matroos der eerste klasse (12861)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, aan boord van Onze onderzeeboot “O 24”, welke boot in den nacht van 13 op 14 Mei 1940 door den met vele magnetische mijnen onveilig gemaakten Nieuwen Waterweg is uitgevaren in zijn dienst aan boord eene koelbloedigheid en vastberadenheid betoond, waaraan het mede te danken is, dat de boot veilig Engeland bereikte en niet in handen van den vijand viel.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; BL/BK blz. 251 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Gastel, Waltherus Josephus Cornelis Maria van

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 26 van 12 november 1947
   -

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend, door op 11 Mei 1940 geheel vrijwillig en slechts in gezelschap van een andere inwoner van Roosendaal uit de desbetreffende voertuigen hoeveelheden munitie, welke door terugtrekkende Nederlandse militairen in de, tengevolge van vijandelijke luchtaanvallen, brandende stad Roosendaal waren achtergelaten en een gevaar voor de gehele stad opleverden, weg te voeren, zulks, nadat eerst personeel van de opruimingsdienst van de luchtbeschermingsdienst ter plaatse had geweigerd deze gevaarvolle opdracht uit te voeren, terwijl deze tocht enige malen moest worden herhaald.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Gastman, ir. E.H.

Geboren in 1914.
Res-tltn.d.Inf. (01-01-1937), res-eltn. (01-04-1947), res-kapt.AAT (26-05-1948).
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.1,XV

Bronzen Kruis
   K.B. no. 27 van 14 december 1949
   Reserve-kapitein van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in de vroege morgen van 10 Mei 1940, aangewezen als commandant van een kleine troep, welke de opdracht had ontvangen de brug bij Heumen over het Maas/Waalkanaal, welke burg tengevolge van diens verraderlijke handelingen reeds dadelijk in handen van de vijand was gevallen, te heroveren, deze opdracht onder zwaar vijandelijk vuur naar best vermogen in te leiden en de vijand geruime tijd te beletten zijn aanvankelijke succes uit te buiten.

Bron: BL/BK blz. 251 ; NRLL 1956 blz. 169

Geen, Jonkheer Alexander van

Geboren te 's-Gravenhage op 7 december 1903. Omgekomen aan boord van Hr.Ms. Kruiser 'Java', in de Javazee, op 27 februari 1942.
LTZ3 (18-08-1926), LTZ1 (2-02-1938)
Bekende onderscheidingen: BL,OHK.2,XV,NOC.5,KNOC

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 95 van 10 augustus 1946 (postuum)
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse, a/b Hr.Ms. Kruiser 'Java'

Bron: BL/BK blz. 223 ; Wo.1961 ; www.ogs.nl

Geen, Jonkheer Paul Louis Marie van

Geboren te Valkenburg op 13 februari 1912. Overleden te Den Helder op 22 oktober 1958.
LTZ3 (18-08-1932), KTZ (01-03-1957).
Bekende onderscheidingen: ON.5x,BK,OHK.1,OV.1,XXV,MID

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
   K.B. no. 2 van 26 augustus 1941
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse
   Wegens:

Het betoonen van bijzondere plichtsbetrachting en voortvarendheid als commandant van Onzen mijnenveger "Jan van Gelder".

Bronzen Kruis
   K.B. no. 4 van 5 juni 1942
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse
   Wegens:

Het gedurende geruimen tijd en in het bijzonder gedurende de periode October 1941 - Februari 1942 als commandant van Onzen mijnenveger "Jan van Gelder" blijken gegeven van moed, bekwaamheid, toewijding en grooten ijver in het volbrengen van mijnenveegoperaties tegen den vijand onder vaak zeer moeilijke en gevaarlijke omstandigheden.

Bron: BL/BK blz. 251

Geerdink, Hendrikus G.

Geboren op 3 december 1917.
Bekende onderscheidingen: KV,VHK,MoF.bp,KMC

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   ? ; uitgereikt te Amsterdam op 21 november 1946
   Burger, woonachtig te Stramprooy

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 27 november 1947
   -

Bron: VHK blz. 111 ; Dagblad voor Amersfoort, 21 november 1946 ; niet meer bekende Legerkoerier ; met dank aan de heer J. Howes

Geerevliet, C.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 4 mei 1944
   Schipper der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot 'O 23’

Bron: BL/BK blz. 251

Geerings, A.J.

Overleden te Maarheze op 27 december 2007.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   G.B. no. 1z van 24 februari 1942
   Brigadier der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 252 ; VK blz. 146 ; met dank aan dhr. H.J. Huisman

Geerling, W.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 12 van 4 november 1948
   Reserve-sergeant-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Bron: BL/BK blz. 252

Geerlofs, M.A.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 12 van 12 mei 1945
   Sergeant-vliegtuigschutter zeemilicien
   Wegens:

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand, blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 232

Geerse, L.D.

Geboren in 1919.
LTZ.vk.2jc (01-01-1967).
Bekende onderscheidingen: ON.ZEM,BK,OHK.4,NGHK.g,G.Med.,MID

Bronzen Kruis
   K.B. no. 124 van 12 april 1947
   Kwartiermeester der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot 'O 19'

Bron: BL/BK blz. 252 ; NKM 1968 blz. 198

Geilenkirchen, Joseph Heinrich

Geboren te Aken (Duitsland) op 15 juni 1915. Overleden te Maassluis op 24 januari 1992.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 27 van 14 april 1951
   Sergeant der eerste klasse van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger ; employé bij de Standard Vacuum Petroleum Maatschappij N.V., Talang Akar (Palembang)

Bron: VOA blz. 218

Gelder, Albert Paulus Lambertus

Geboren te Brummen op 21 juni 1907. Omgekomen a/b van Hr.Ms. Kruiser 'De Ruyter' in de Javazee op 27 februari 1942.
LTZ3 (18-08-1928), LTZ1 (01-02-1940)
Bekende onderscheidingen: BL,OHK.2,NOC

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 31 van 28 mei 1949 (postuum)
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse, a/b van Hr.Ms. Kruiser 'De Ruyter'

Bron: BL/BK blz. 223 ; www.ogs.nl

Gelder, E.L. van

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Militie sergeant-telegrafist der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. no. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: VK blz. 232

Gelder, Gustaaf Henri

Geboren te Batavia (Nederlandsch-Indië) op 8 juli 1919. Pleegde zelfmoord bij een Duitse inval te 's-Gravenhage op 21 januari 1945.
Bekende onderscheidingen: VZK

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 17 van 7 mei 1946 (postuum)
   Student te Leiden
   Wegens:

Voor onder gevaarlijke omstandigheden betoonden moed, inititatief, volharding, offervaardigheid en toewijding in den strijd tegen den overweldiger van de Nederlandsche onafhankelijkheid en voor het behoud van de geestelijke vrijheid,
daarbij in hem eerende een der uitingsvormen van het verzet, dat in zijn veelzijdige activiteit van 15 Mei 1940 tot 5 Mei 1945 in stijgende mate den vijand heeft geschaad en op onvergetelijke wijze tot de bevrijding van het Vaderland heeft bijgedragen.

Bron: VZK blz. 76 ; www.ogs.nl

Gelder, Hartog de

Geboren op 24 april 1921.
Bekende onderscheidingen: MoF,KMC

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te 's-Hertogenbosch

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 30 juni 1947
   Circus arcrobat, Tilburg

Bron: met dank aan de heer J. Howes

Gelder, M.G. van

Bekende onderscheidingen: EL.5

Chevallier de la Légion d´Honneur (F)
   ? ; uitgereikt door de Franse ambassadeur in Nederland op 1 juni 2004
   ?

Persbericht Franse Ambassade in Nederland 1 juni 2004

Gelder, Stephanus van

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 2 van 15 juni 1946
   Uitgereikt door kapitein De Lange te Semarang in 1946
   Korporaal van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in den strijd tegenover den vijand onderscheiden, als commandant van kazemat 110 in het gevecht bij MOOK op 10 Mei 1940 door, toen zijn groepscommandant zwaar gewond was weggevoerd, gedurende eenige uren onder hevig artillerievuur stand te houden, hoewel eenige manschappen van de groep waren gewond en zijn helper in de kazemat was gesneuveld; heeft onder hevig vuur de kazemat eenige malen verlaten om twee gewonde soldaten van zijn groep te verzorgen en de verdediging van de kazemat alleen voortgezet, ook nadat een voltreffer door het schietgat daarin was binnengedrongen; zich eerst overgegeven, toen hij door een handgranaat zwaar was gewond.

Bron: BL/BK blz. 193,223

Gelder, T.C. van

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 4 van 3 februari 1944
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als gezagvoerder van het s.s. “HILVERSUM”, van Juli 1940 tot October 1941 en van Januari 1942 tot November 1943 op moedige en beleidvolle wijze het bevel over zijn schip voerde in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 245 ; Koopv. blz. 9,30 ; Vos blz. 159

Gelderen, H. van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 14 januari 1943
   Telegrafist/kanonnier ter Koopvaardij

Bron: BL/BK blz. 252

Gelderen, K.R.L. van

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 11 van 25 februari 1943
   Burger

wegens het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Gelderen, M.K. van

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 8 van 18 januari 1945
   Sergeant-vliegtuigschutter zeemilicien

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand, blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 232

Gelderen, W.G. van

Geboren op 24 mei 1913.
Legernummer 13.05.24.002.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 29 van 12 mei 1951
   Kapitein van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door, na zich reeds in 1942 geheel vrijwillig te hebben gemeld voor indeling bij een Brits zogenaamd “Commando” of ander onderdeel:
1e. na op 17 September 1944, ingedeeld bij de 1 British Airborne Division, per zweefvliegtuig te GROESBEEK te zijn geland, op 20 September daaraanvolgende aldaar met een aantal arbeiders onder vijandelijk vuur in ongeveer drie uur een klein vliegveld voor verkenningsvliegtuigen in te richten en daarna een vliegveld, wederom onder zwaar vijandelijk vuur, ook uit de lucht, langs de spoorbaan bij GROESBEEK aan te leggen.
2e. op 1 November daaraanvolgende onder zwaar vijandelijk vuur met de eerste reeks landingsvaartuigen te VLISSINGEN te landen, uitstekende arbeid als gids bij de Franse “Commandotroop” te verrichten, doortastend op te treden bij de aanval op de vijandelijke versterking onder het “De Ruyter” standbeeld, waarna tenslotte 46 vijanden, die zich overgaven, als krijgsgevangenen konden worden afgevoerd, en gedurende vier etmalen nagenoeg onafgebroken in actie te blijven.

Bron: BL/BK blz. 252 ; met dank aan de heer B. Keers

Gelderman, Gerhard Julius Wilhelm

Geboren te Zwolle op 25 mei 1904. Overleden te Apeldoorn op 21 september 1980.
Tltn Rgt.Kustart. (30-07-1925 KB 47), als eltn overgeplaatst naar KMar (16-08-1938 KB 22), kpt.KMar (15-06-1939), tijd.maj.KMar (01-12-1945), maj.KMar (19-10-1948), ltkol.KMar (01-11-1949), e.o. 01-11-1951.
Bekende onderscheidingen: MWO.4,WN.2,OHK.1,XXV,NOC,KLO

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 6 van 9 mei 1946
   Majoor van het Wapen der Koninklijke Marechaussee

Heeft zich in den strijd door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw onderscheiden door op 12 Mei 1940 op de Grebbeberg met een kleine afdeeling Marechaussee, door krachtdadig optreden, terugvloeiende troepen over geruimen afstand weder in de richting van den vijand te leiden. In den nacht van 12 op 13 Mei wederom energiek en met veel beleid opgetreden tegen terugvloeiende troepen. Op 13 Mei door moedig standhouden aan het viaduct ten oosten van RHENEN geruimen tijd belet, dat de vijand aldaar de spoorlijn in westelijke richting overschreed en door zijn optreden anderen eveneens tot standhouden gebracht, daarbij zelf een mitrailleur bedienende.

Bron: Maalderink blz. 80 ; Guldenboek KMar

Gelderman, mr. Joan

Geboren te Oldenzaal op 18 november 1918. Gefusilleerd te Kamp Vught op 4 september 1944.
Bekende onderscheidingen: VZK,VHK,KCBC

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 58 van 25 juli 1952 (postuum)
   Advocaat en procureur te 's-Gravenhage

Bron: VZK blz. 77-78 ; www.ogs.nl ; met dank aan de heer J. Howes

Gelderman, Johan

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Losser

Bron: Netherlands Master List Grade 4 ; is dit dezelfde man als Joan Gelderman?

Gelissen, Gerard Bernard Henri ("Bubi")

Geboren te Voorst op 1 juli 1922. Overleden te Oosterbeek op 29 december 2004.
Bekende onderscheidingen: BK,KV,BSTR

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950
   -

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door als vrijwillig valschermspringer, na in opdracht van het Bureau Inlichtingen der Nederlandse Regering te zijn ingedeeld bij de “Secret Intelligence Branch of the Office of Strategic Services” van het Amerikaanse Leger en op 24 April 1945 achter de vijandelijke linies in TIROL per valscherm in burgerkleding te zijn neergekomen, aldaar ten behoeve van de Geallieerde oorlogvoering inlichtingen omtrent de vijand onder noeiliijke omstandigheden over te seinen, welke inlichtingen van grote waarde waren voor het snel veroveren en bezetten van verschillende plaatsen in Zuid-Duitsland en Oostenrijk.

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 26 van 12 november 1947
   -

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend, door het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bronze Star Medal (US)
   General Orders No. 283 van 8 oktober 1945 en No.296 van 20 oktober 1945
   Sergeant, United States Office of Strategic Services
   Originally recommended for the Distinguished Service Cross

On the night of 24 April 1945, Sgt.Gelissen and his radio equipment, together with other members of the Virginia-Georgia mission, were parachuted to a poiny approxemately 15 miles SE of Kufstein (Austria). Sergeant Gelissen landed on a heavily wooded and rocky slope and only escaped serious injury because of a heavy snowfall a few days earlier. He and his companions were met by another Office of Strategic Services mission and local partisans, who conducted them to a partisan hut in the mountains. There they learned of a new danger that confronted them: the local underground chief, who had been advised of their coming and was completely informed of all espionage and underground activities in the region, had mysteriously disappeared a day or two before, so that Sgt.Gelissen and his team-mate faced the prospect of immediate betrayal and capture. Dispite this, when it became evident that the local underground seemed unwilling or unable, in view of the circumstances, to escort them to their second objective, Innsbruck (Austria), on 1 May Sgt.Gelissen and one of his team-mates proceeded down into the town of Kufstein for the purpose of contacting the underground and transmitting whatever intelligence could be obtained there to London. Sgt.Gelissen exhibited great courage, coolness and ability in allaying the suspicions of a German officer who stopped them en route for interrogation, to such an extent that the officer even gave them directions as to the proper road to their objective. Upon their safe arrival in Kufstein, Sgt. Gelissen and his team-mate made contact with the local underground leader, in whose home Sgt. Gelissen set up his W/T. Thereafter, despite the known presence of enemy radio-locator units in the vicinity and strict SS control in the town itself, Sgt. Gelissen succeeded in sending to London nine intelligence messages containing tactical intelligence on troop movements and dispositions of men and materiel. On 5 May the town was occupied by American Forces. Sgt. GELISSEN and his team-mate diclosed themselves to G-II and CIC and for the next few days were of material assistance in locating remnants of Nazi resistance, escapees and suitable persons for the military government. On 18 May Sgt. GELISSEN, in accordance with orders, returned to London, having through the exercise of great personal courage, outstanding technical ability and uniformly good judgment, succesfully accomplished an extremely difficult and hazardous mission.

Bron: BL/BK blz. 252 (NB. geeft K.B. no. 26 van 11 december 1947 als toekenningsdatum BK) ; Schlegel blz. 110-111 ; overlijdensadvertentie De Telegraaf dd. 31 december 2004 ; met dank aan de heer B. Keers

Gellecum, Cornelis van

Bekende onderscheidingen: BL,OHK.1

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 6 van 24 augustus 1946
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in den strijd tegenover den vijand onderscheiden, door op 10 Mei 1940, na, bij den overval op het vliegveld Valkenburg te zijn gevangen gemaakt, zijn bewaker neer te schieten; daarna met 2 man weer door te dringen op het vliegveld, dit te verkennen en een Duitscher gevangen te nemen. Voorts op 11 Mei, toen de vijand nog enkele punten op dit vliegveld bezet hield, aldaar vrijwillig en alleen een verkenning te verrichten zulks niettegenstaande kruisvuur van vijandelijke mitrailleurs. Vervolgens op 12 Mei opnieuw onder ’s vijands vuur een verkenning te verrichten, waarbij de 5 manschappen van zijn patrouille uitvielen, omdat zij verder gaan te gevaarlijk vonden; daarna voor zijn persoon de verkenning voort te zetten, twee Duitschers buiten gevecht te stellen en, hoewel zich alleen op het vliegveld bevindend en door eigen mitrailleurs en mortieren beschoten wordend, dank zij zijn moed en beleid er in te slagen met belangrijke berichten terug te keeren. Tenslotte 13 Mei met succes een tweetal belangrijke verkenningen te verrichten.

Sergeant Van Gellecum was oorspronkelijk door zijn commandant (majoor J. Mallinckrodt) voorgedragen voor de M.W.O. De voordracht was als volgt:

   Voor toekenning van de Militaire Willemsorde moge ik voordragen:

Sergeant C.VAN GELLICUM, van 3-III-4 R.I.Om de navolgende redenen:

   Meer dan gewone moed betoond onder volgende omstandigheden:
Terwijl het Bataljon in de gevechten van den vorigen dag nagenoeg vernietigd was -- er waren nog twee sectiën tirailleurs en vier stukken zware mitrailleurs --, vrijwillig, alleen een verkenning gehouden op het door den vijand bezette vliegveld VALKENBURG, terwijl daarvoor kruisvuur lag van vijandelijke mitrailleurs. Hij is daarna met belangrijke berichten weer in de stelling terug gekeerd.

   Deze daden zijn door mij persoonlijk geconstateerd en gevolgd, op 11 Mei 1940.

Cp., 18 Mei 1940.

De Majoor,

Bataljonscommandant III-4 R.I.
(w.g.)
(J. MALLINCKRODT.)

Bron: BL/BK blz. 223 (NB. geeft naam als van Gellicum!) ; F. Oorschot (www.mei1940.nl)

Gelok, M.J.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 4 van 22 juli 1943
   Stoker-olieman (14030), aan boord van Hr.Ms. Mijnenveger 'Abraham Crijnssen'
   Wegens:

Blijk gegeven van moed, bekwaamheid en hoog moreel door onder gevaarvolle en moeilijke oorlogsomstandigheden bij ontstentenis van een monteur deze functie aan boord van Onzen Mijnenveger "Abraham Crijnssen" op uitnemende wijze te vervullen, zoodat het mede aan hem te danken was, dat het schip na vertrek uit Soerabaja veilig Australië bereikte.

Gelpke, mr. Lodewijk Gustaaf

Geboren te Pontianak op 26 oktober 1915. Overleden te 's-Gravenhage op 19 november 1981.
Bekende onderscheidingen: VOA,KV,VHK

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21-12-1949
   Reserve-eerste luitenant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 68 van 1 april 1947
   Reserve-eerste luitenant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 91-92 ; VHK blz. 111

Gemerden, Arie van

Geboren te Rotterdam op 14 oktober 1921. Overleden aldaar op 28 januari 2012.
Bekende onderscheidingen: BK,OHK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 13 juli 1944
   Stoker-olieman

Als opvarenden van Onze flottielje Motortorpedobooten in het Verenigd Koninkrijk, gedurende geruimen tijd in meerdere riskante gevachtsacties en offensieve patrouilles tegen de vijand, blijk gegeven van moed, bekwaamheid en uithoudingsvermogen, waardoor de genoemde gevechtsacties en patrouilles op succesvolle wijze konden worden uitgevoerd.

Bron: BL/BK blz. 252 ; Brons nummer 72, blz. 25 ; met dank aan de heer W.F.J. Elgers

Gemerden, C. van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 10 van 20 oktober 1944
   Kwartiermeester

Bron: BL/BK blz. 252

Gemmeke, Brunita Josepha ("Jos")

Geboren te Amsterdam op 3 juni 1922. Overleden te Den Haag op 20 december 2010.
Buiten Prinses Wilhelmina, de enige vrouw die is opgenomen in de MWO. Trouwde in 1948 met J.N. Mulder, RMWO, en vormde daarmee het enige getrouwde MWO-paar.
Bekende onderscheidingen: MWO.4,VHK,KMC

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 22 van 8 juli 1950
   Lid van de topleiding van een verzetsgroep ; agente en verbindingsofficier van het Bureau Bijzondere Opdrachten
   Wegens:

Het zich in de strijd onderscheiden hebben door uitstekende daden van moed, beleid en trouw door in het tijdvak van half April 1944 tot begin 1945 als contact-agente en later als agente en verbindingsofficier van het Bureau Bijzondere Opdrachten in Londen, belangrijke diensten te bewijzena aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering. Deze, ondanks haar jeugd, in het Ondergrondse Verzet reeds in de jaren 1942 en 1943 ervaren en beproefde vrouw heeft als contact-agente verscheidenen malen het transport van zenders en van andere uit Engeland ontvangen materialen, het daaraan verbonden levensgevaar ten spijt, bijzonder kundig en moedig verzorgd.
In het bijzonder heeft zij in de tweede helft van October 1944 met groot levensgevaar zich per rijwiel van bezet gebied met zeer belangrijke micro-films, bestemd voor het Bureau Bijzondere Opdrachten in Londen, door de vijandelijke linies heen naar Brussel begeven bij welke tocht zij bij de brug bij Heusden en vervolgens nabij Vught onder zwaar Geallieerd en Duits vuur geraakte.
Na van Brussel naar Engeland te zijn doorgezonden en na daar als zelfstanding agente van het Bureau Bijzondere Opdrachten te zijn opgeleid, is zij begin Maart 1945 met een geheime opdracht in bezet Nederland geparachuteerd en is zij niettegenstaande bij het landen opgelopen vrij belangrijk lichamelijk letsel, onmiddelijk na de landing behulpzaam geweest bij het vervoer der tegelijk met haar afgeworpen wapenen.

King’s Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 22 mei 1947
   Uitgereikt door Sir Philip Nicholls op het Binnenhof te 's-Gravenhage op 8 juli 1948
   Civilian

Bron: Maalderink blz. 152 ; Steur blz. 110-119 ; VHK blz. 174 ; Nieuwe Leidsche Courant, woensdag 7 juli 1948, blz. 1 ; Leidsch Dagblad, woensdag 7 juli 1948, blz. 2 ; met dank aan de heren J. Howes en H.J. Huisman

Gemser, J.G.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 21 juni 1949
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 252