Terug naar Decorati
Terug naar de index

Flantua - Fürstner

Flantua, L.A.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 9 van 26 mei 1944
   Dienstplichtig soldaat

Het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: met dank aan Borre Winckel

Fleer, R.A.T.

Geboren op 8 juni 1919.
Legernummer 190606017.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 17 van 5 december 1952
   Voormalig dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als lid ener K.P. (Knokploeg)-groep in TWENTE, die zich verdienstelijk maakte met spoorwegsabotage en nauw samenwerkte met uit ENGELAND gekomen geheime agenten, die de militaire leiding aan het verzet moesten geven.
In September 1944 werd hij door een dezer agenten naar ARNHEM gestuurd om verbinding te maken met de geallieerde luchtlandingstroepen hetgeen hem gelukt. Na twee weken zij aan zij te hebben gewerkt en toen het bleek dat er niets meer te bereiken was is hij via APELDOORN naar TWENTE teruggekeerd, waar hij tot de bevrijding toe in het verzet heeft gewerkt, in de laatste maanden als districtscommandant van TWENTE.

Bron: Nationaal Archief 2.02.32 inv. 618 ; Peelen et al. (1979), p. 203

Flemming, ir. Dirk ("Dick")

Geboren te Velsen op 22 april 1920. Overleden te Zutphen op 20 juli 2009.
Legernummer 20.04.22.021.
Bekende onderscheidingen: ON.5,KV,VHK,KMC

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 17 van 20 januari 1953
   Vaandrig van het Wapen der Infanterie

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als lid ener verzetsgroep ten Zuiden van de Bergse Maas (Noord-Brabant). Begin December 1944 werd hij aangewezen om in SPRANG-CAPELLE een telefonie-zender te bedienen, die kon werken met een zender in bezet gebied benoorden de Bergse Maas. Langs deze weg werden waardevolle inlichtingen verkregen over troepenbewegingen in het Land van Heusden en Altena, culminerend in een alarmbericht dat hem bereikte even voordat een stuurloos geworden V-1, op het gemeentehuis neerkwam zodat hij onder het puin werd bedolven en zijn been brak. Zodra hij was uitgegraven gaf hij het bericht door naar zijn chef, die de geallieerde legerleiding spoorslags verwittigde van de op handen zijnde aanval over de Bergse Maas.
Een legeronderdeel dat uit het gebied bezuiden de Bergse Maas was weggezonden naar de Ardennen in verband met het ontketende offensief aldaar, werd ijling gedirigeerd naar het bedreigde punt, zodat de aanval in de kiem kon worden gesmoord.
In de weken vóór de bevrijding van dit gedeelte van Noord-Brabant heeft hij sabotage gepleegd op een schip in de haven van WASPIK. Door de versperring van de haven werden een aantal andere schepen, die de Duitsers hadden willen wegvoeren, geblokkeerd.

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   27 maart 1947
   Student, Bloemendaal

Bron: Heuvel et al. (1985), p. 108 ; met dank aan Harry Huisman en Bert Keers

Fleskens, Leonardus Johannes Josephus

Geboren op 19 juni 1908.
Bekende onderscheidingen: BL,VHK,MoF

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 11 van 30 november 1948
   Burger, lid van het verzet

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, woonachtig te Mierlo

Bron: Heuvel et al. (1985), p. 108 ; Meijer (1990), p. 223

Fleur, A.W.F.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 12 van 26 augustus 1943
   Kwartiermeester der Koninklijke Marine

Bron: Meijer (1990), p. 251

Flinterman, Johannes Leonardus ("Jan")

Geboren te 's-Gravenhage op 2 oktober 1919. Overleden te Leiden op 26 december 1992.
Bekende onderscheidingen: ON.4x,VK,OHK.1,DFC,S3945,FGS,DM,WM2

Vliegerkruis
   K.B. no. 30 van 5 oktober 1944
   Reserve-eerste luitenant-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Distinguished Flying Cross (GB)
   23 maart 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 20 van 2 juli 1945
   Flight Lieutenant, R.A.F.V.R. (130057), bij het R.A.F. no. 222 Squadron

Bron: Meijer et al. (1997), p. 206,210,232 ; overlijdensadvertentie

Flissinger, R.A.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Militie sergeant-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Meijer et al. (1997), p. 232

Florentinus, F.H.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Sergeant-majoor-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. no. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: Meijer et al. (1997), p. 232

Fluijt, Cornelis

Bekende onderscheidingen: MBE

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 28 november 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   Second Lieutenant (104515), Netherlands Forces, attached to 3 Recce Regt (N.F.) RAC

This Officer has been attached to 3 Recce Regt as Dutch Liaison Officer for the last nine months. Throughout this period he has carried out the innumerable tasks assigned an Liaison Officer in a most praiseworthy and untiring manner. He has always been completely in the Regimental picture and consequently has been able to perform tasks outside those covered by his appointment. His example and complete cooperation during this campaign has positively furthered the cause of the Allied Nations.

Bron: National Archives WO 373/155, WO 373/187 ; Mulder et al. (2009), nummer [326]

Fock, Bernard Cornelis

Geboren te Haarlem op 20 augustus 1911. Overleden te Bandoeng op 3 maart 1942.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   Vervanging voor een andere onderscheiding

Bron: Meijer (1990), p. 223 ; www.ogs.nl

Fock, mr. Cornelis Laurens Willem

Geboren te Den Helder op 27 januari 1905. Overleden te 's-Gravenhage op 9 juli 1999.
Res-tltn.d.Art. (17-12-1926), res-eltn. (17-12-1930).
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.2,XV,KB.2,VO.2b,EL.3,OBE

Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
   K.B. no. 4 van 14 september 1946 (reg.nr. 7744)
   Tijdelijk reserve-kolonel der Artillerie

Honorary Officer of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 5 september 1946
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 21 van 3 december 1946 (reg.nr. 6639a)
   Major, Royal Netherlands Army

Bron: National Archives WO 373/155, WO 373/187 ; Mulder et al. (2009), nummer [259] ; Naam- en Ranglijst der Officieren 1939, p. 282

Fockema Andreae, mr. Willem Hendrik

Geboren te Alkmaar op 17 juni 1909. Overleden te Rotterdam op 5 juni 1996.
Res.tltn.d.Gren. (01-01-1932), res-eltn. (01-01-1936).
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.3,BK,H.1937

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 21 juni 1946
   Reserve-eerste luitenant der Grenadiers

Bron: Meijer (1990), p. 251 ; Schulten (1987), p. 115,139 ; Naam- en Ranglijst der Officieren 1939, p. 180

Focquin de Grave, François Louis Matthieu ("Frans")

Geboren in 1913.
Res-tltn.d.Inf. (02-09-1933), res-eltn. (02-09-1937), eltn. (01-01-1940), kapt. (01-01-1948), maj.-vl.d.KLu (01-12-1951), ltkol. (16-02-1955).
Bekende onderscheidingen: BL,OHK.1,OV.2,XX

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 12 van 4 november 1948
   Kapitein-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Bron: Meijer (1990), p. 223 ; Naam- en Ranglijst der Officieren 1939, p. 189 ; Naam- en Ranglijst der Officieren 1956, p. 411

Folkers, E.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 3 van 11 oktober 1949
   Korporaal der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger, stamboeknummer 95948

Heeft zich op 6 Maart 1942, in de strijd tegen de Japanners in Oost-Java, bij de verdediging van de Porrong-Prahoe-stelling, ingedeeld als fusilier-richter bij een stuk pantserafweergeschut, onderscheiden door bijzondere onverschrokkenheid en kundigheid.
Toen de vijand, van Modjokerto uit, over de niet vernielde brug bij Pandakan zijn tankaanval inzette, heeft fusilier Folkers zijn stukscommandant op uitmuntende wijze geassisteerd, door met grote kalmte te blijven richten en het stuk te bedienen, waardoor 3 vijandelijke tanks werden vernietigd en de tankaanval tot staan werd gebracht.
Heeft, ondanks de uiterst hevige beschietingen op deze niet-ingegraven geschutsopstelling, zijn taak gedurende 2 1/2 uur op voorbeeldige wijze vervuld, waarna hij, toen de munitiewagens in brand waren geschoten, meehielp het stuk terug te trekken, vervolgens zijn gewonde Commandant afvoerde naar de Regimentscommandopost, om zich daarna weer bij zijn onderdeel terug te melden.
Heeft hiermede op het gevechtsveld moed, bekwaamheid en offervaardigheid betoond.

Bron: Meijer (1990), p. 251

Folmer, Hendrik J.O.

Geboren op 28 mei 1919.
Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Arnhem

Bron: Mulder et al. (2009), p. 41 ; Netherlands Master List: Grade 4

Folmer, Herman

Geboren op 21 januari 1894.
Bekende onderscheidingen: VHK,MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Zeist

Bron: Heuvel et al. (1985), p. 109

Folmer, Johanna Maria ('Joke'), echtgenote van De Groot

Geboren te Hoofddorp op 9 juli 1923.
Bekende onderscheidingen: ON.5,BL,VHK,MoF.gp,GM,FCC

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 34 van 22 december 1951
   Burger

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden in de jaren 1943 en 1944 bij het vervoer van ruim driehonderd geallieerde militairen, waaronder een groot aantal leden van vliegtuigbemanningen.
Voorts was zij werkzaam bij het opsporen en identificeren van geallieerde militairen, die uit afgeschoten vliegtuigen waren neergekomen.
Het vervoer van al deze personen geschiedde per trein naar de Belgische grens, waarbij zij als geleidster optrad en hen aan z.g. passeurs overgaf.
In April 1944 werd zij gearresteerd en na berechting ter dood veroordeeld, welk vonnis niet is voltrokken.
Zij heeft belangrijke diensten aan de Geallieerde oorlogvoering bewezen.

Medal of Freedom with gold palm (VS)
   General Orders van 11 december 1946
   Uitgereikt te 's-Gravenhage op 4 september 1946
   Burger, betrokken bij het helpen met ontsnappen van meer dan 100 Geallieerde vliegtuigbemanningsleden

George Medal (GB)
   Uitgereikt te 's-Gravenhage op 11 december 1947
   Burger

Bron: Heuvel et al. (1985), p. 109 ; Meijer (1990), p. 109-111,223 ; Decorare 10, p. 27-28 ; Medal News , September 1997, p. 24-25 ; Rotterdamsch Nieuwsblad, 5 september 1946, p. 1

Folmer, Johannes Martinus

Geboren te Arnhem op 21 maart 1912. Overleden te Rhenen op 12 mei 1940.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 9-5-1946
   Eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Bron: Meijer (1990), p. 251 ; www.ogs.nl

Fondse, J.F.

Geboren in 1909.
LTZ.vk.2jc (01-0-1957), LTZ.vk.2oc (01-01-1960), e.o. 01-02-1961.
Bekende onderscheidingen: ON.ZEMx,VK,OHK,OV,Z.Med.,MID

Vliegerkruis
   K.B. no. 6 van 19 november 1942
   Sergeant-vliegtuigmaker (10994)

Bron: Meijer et al. (1997), p. 206,232 ; Naamlijst Officieren Koninklijke Marine 1968, p. 369

Fooy, J.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 13 van 30 maart 1945
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandsche Koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: Nationaal Archief 2.16.32 inv. 239

Foppen, S.

Geboren op 2 oktober 1920.
Legernummer 20.10.02.001.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 17 van 5 December 1952
   Voormalig tijdelijk benoemd reserve-eerste luitenant voor algemene dienst

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als leider van een K.P. (Knokploeg)-groep in het GOOI, welke zich verdienstelijk maakte met sabotage op de weg en het vervoer van wapens, die clandestien waren verkregen dan wel bij zogenaamde “droppings” werden ontvangen.
Hij blies met enige leden van zijn ploeg een bunker op, die door Duitse wachtposten bewaakt werd.
Hij wis zijn medeleden door zijn voorbeeld te stimuleren bij de acties.

Bron: Nationaal Archief 2.02.32 inv. 618

Forbes de Timmerman, J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 83 van 11 april 1946
   Stoker der eerste klasse der Koninklijke Marine

Bron: Meijer (1990), p. 251

Forbes Wels, Pieter

Geboren te 's-Gravenhage op 24 februari 1896. Overleden te Laren, NH.
Tltn.d.Cav. (25-07-1917), eltn. (25-07-1921), ritm. (01-04-1936), 1947-1951 militair attaché te Brussel; 1951 met pensioen (als kol.d.GS.)
Bekende onderscheidingen: XXX,Mk,KB.3,EL.4

Officier dans la Légion d'Honneur (F)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 50 van 21 juli 1947
   Tijdelijk luitenant-kolonel van de Generale Staf

Bron: Naam- en Ranglijst der Officieren 1939, p. 49,230 ; Nieuwe Leidsche Courant, vrijdag 20 september 1946, p. 1

Foury, Johannes

Bekende onderscheidingen: FCG.ea

Oorlogskruis 1939-1945 met zilveren ster (F)
   ? ; uitgereikt te Apeldoorn op 9 juni 1950
   Burger, woonachtig te Lichtenvoorde

Bron: De Gelderlander, 9 juni 1950

Frank, Alfred

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 77 van 22 april 1948
   -

Heeft zich, in verband met vijandige actie, door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend, door het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: met dank aan Bert Keers

Franke, A.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 8 juli 1943
   Korporaal-telegrafist (13585)

Als opvarenden van Onze Onderzeeboot "O 23" gedurende geruimen tijd in krijgsverrichtingen tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: Meijer (1990), p. 251 ; met dank aan Harry Huisman

Franken, A.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 14 van 17 maart 1947
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Bron: Meijer (1990), p. 251

Franken, mevrouw Cornelia Christina, echtgenote van Nissen

Geboren te Makassar op 20 oktober 1893. Overleden te Kampen op 2 december 1987.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 11 van 16 januari 1950
   Burger, woonachtig te Bandoeng

Bron: Spaans (2004), p. 131

Franken, G.L.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Militie-sergeant-schutter der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. no. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: Meijer et al. (1997), p. 232

Frankevyle, A.P.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 20 van 13 september 1947
   Sergeant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Meijer (1990), p. 251

Frans, R.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 19 november 1942
   Stoker der eerste klasse (14268), aan boord van Hr.Ms. 'Piet Hein'

Bron: Meijer (1990), p. 251

Fransen, A.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950
   -

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door, na eerst in VUGHT gevangen te hebben gezeten, toe te treden als medewerker tot een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied in bezet Nederland, gedurende het laatste gedeelte van de oorlog als zodanig werkzaam te zijn voor het verkennen van de Zuidelijke omgeving van ROTTERDAM en deze verkenning op voortreffelijke wijze, ondanks vaak moeilijke omstandigheden, uit te voeren, o.a. toen in zijn gebied vele hergroeperingen plaats vonden bij de terugtocht van een vijandelijk leger.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: Meijer (1990), p. 251 ; met dank aan Bert Keers

Fransen, J.M.A.D.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 4 van 28 september 1944
   Korporaal-vliegtuigtelegrafist zeemilicien der Marine Luchtvaartdienst, bij het R.A.F. no. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron
   Wegens:

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 232

Franzen, Louis Johan Marie

Geboren te Dordrecht op 1 augustus 1924. Overleden te Dohnsen op 5 juni 1945.
Bekende onderscheidingen: LII.5p,BOK.p,HMB,HWB

Ridder in de Orde van Leopold II met palm en Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   Uitgereikt in de Ridderzaal te 's-Gravenhage op 25 september 1954
   -, woonachtig te Dordrecht

Bron: Nieuwe Leidsche Courant, woensdag 29 september 1954 ; www.ogs.nl

Fraser, George IJsbrand Cornelis

Geboren te Deventer op 2 juli 1900. Overleden te Breda op 29 januari 1974.
LTZ3 (17-08-1923), KLTZ (01-02-1945), pensioen 01-03-1946.
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.1,XX

Bronzen Kruis
   K.B. no. 3 van 31 augustus 1944
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse

Bron: Leeflang et al. (2004), nummer 1902 ; Meijer (1990), p. 251

Freen, A.

Geboren in 1909.
LTZ.vk.2jc (01-01-1958), LTZ.vk.2oc (01-01-1961), e.o. 01-01-1962.
Bekende onderscheidingen: ON.ZEMx,BK.2,OHK.3,OV.1,G.Med.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 10 van 20 oktober 1944 (2e toekenning)
   Sergeant-monteur der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot 'K XV'

Bronzen Kruis
   K.B. no. 22 van 2 september 1942
   Sergeant-monteur der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot 'K XV'

Bron: Meijer (1990), p. 251 ; Naamlijst Officieren Koninklijke Marine 1968, p. 369

Fremery, H. de

Geboren in 1912.
Tltn.d.Gen. (01-08-1933), eltn. (01-01-1936).
Bekende onderscheidingen: BK,NOC

Bronzen Kruis
   K.B. no. 113 van 1 april 1950
   Majoor van het Wapen der Genie

Bron: Meijer (1990), p. 251 ; Naam- en Ranglijst der Officieren 1939, p. 321

Frenken, Jacobus Petrus Hubertus

Geboren te Urmond op 7 november 1921. Gefusilleerd in de Duinen bij Overveen op 10 juni 1944.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 54 van 10 april 1953 (postuum)
  

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als lid van een actieve verzetsgroep, aanvankelijk tot begin Januari 1944 in LIMBURG, daarna, toen hij door de vijand werd gezocht, in NOORD-HOLLAND.
Hij heeft, toen hij nog in LIMBURG werkzaam was, behalve het eigenlijke verzetswerk, bovendien nog leden van geallieerde vliegtuigbemanningen en ontvluchte krijgsgevangenen in veiligheid gebracht en verder vervoerd.
Daarna heeft hij in NOORD-HOLLAND nog aan verscheidene verzetsacties deelgenomen tot hij eind Mei 1944 werd gevangen genomen en half Juni daaraanvolgende het leven liet.

Bron: www.ogs.nl ; met dank aan Bert Keers

Fresco, J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 14 van 4 januari 1949 (postuum)
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

Bron: Meijer (1990), p. 251

Fretes, Matthijs de

Geëxecuteerd in 1944.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949 (postuum)
   Ambonees sergeant der eerste klasse van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Spaans (2004), p. 54

Fridael, L.H.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 18 van 29 juli 1943
   Kanonnier ter Koopvaardij, aan boord van het m.s. 'Woensdrecht’

Bron: Meijer (1990), p. 251

Frieser, Jan Joseph

Geboren te Amboina op 17 juli 1895. Overleden te 's-Gravenhage op 16 maart 1982.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 16 van 25 juli 1951
   Gewezen kantoorhoofd van het Gouvernementskantoor van Sumatra

Bron: Spaans (2004), p. 228-229

Frikken, Francis J.

Bekende onderscheidingen: BSTR

Bronze Star Medal (US)
   General Orders No. 111 van 18 april 1946 en No.123 van 29 april 1946
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse, Naval Liaison Officer, Port of Antwerp

Bron: Schlegel (2000), p. 109

Frings, H.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 10 van 13 november 1946
   Dienstplichtig wachtmeester van het Wapen der Artillerie

Bron: Meijer (1990), p. 251

Frinks, C.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 124 van 12 april 1947
   Sergeant-torpedomaker der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot 'O 19’

Bron: Meijer (1990), p. 251

Frosch, J.H.J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 21 juni 1949
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Bron: Meijer (1990), p. 251

Frowein, Henry William Leonard

Geboren op 15 maart 1907. Overleden in 1975.
Legernummer 070315000 ; res-tltn.d.Cav. (01-01-1930), res-eltn. (01-01-1934).
Bekende onderscheidingen: KV,VHK,LoM.4,MBE

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 17 van 5 december 1952
   Voormalig tijdelijk benoemd reserve-kolonel van het Wapen der Cavalerie

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als Plaatselijk Commandant en later als tijdelijk Chef van de Staf van het Gewest 9 O.D. (Ordedienst)-Gooi, waarbij zijn organisatorische bekwaamheden goed tot hun recht kwamen.
In September 1944 vertrok hij met een belangrijke opdracht op radiografisch gebied en met micro-films door de linies naar het bevrijde Zuiden.

Legion of Merit, Legionnaire (US)
   ?
   Majoor van het Wapen der Cavalerie en verbindingsofficier bij het Hoofdkwartier van het ondergronds verzet in Amsterdam.

For exceptionally meritorious conduct in the performance of outstanding service as the representative of the Headquarters of the Resistance Forces in Amsterdam with the Commander, Netherlands Forces, in the United Kingdom.

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 14 oktober 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   Major, Staff C.N.F.

Staff C.N.F., section Interior Forces. Responsible for raising battalions for SHAEF requirements from Interior Forces.

Bron: Nationaal Archief 2.02.32 inv. 618 ; National Archives WO 373/155 ; Heuvel et al. (1985), p. 110 ; ; Mulder et al. (2009), nummer [276 ; 697] ; Ojen, van (1972), p. 986 ; Schlegel (2000), p. 202 ; Schulten (1987), p. 14,139

Fruyt, Diederich

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 24 augustus 1946
   Dienstplichtig korporaal van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden, bij de verdediging van één der kazematten op het vliegveld Waalhaven in den vroegen morgen van 10 Mei 1940.

Bron: Meijer (1990), p. 251

Frijlink, Carel Hendrik

Geboren te Salatiga, Java, op 19 december 1911. Overleden te Oudeschild, Texel, op 8 juli 1961.
LTZ3 (05-09-1933),LTZ1 (16-08-1943), pensioen en LTZ(SD)1 (01-10-1951).
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.2,OV.2,XXV,NOC

Bronzen Kruis
   K.B. no. 4 van 9 maart 1944
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse, aan boord van Hr.Ms. 'Flores'

Bron: Meijer (1990), p. 251 ; W.2316

Fuchter, J.H.G.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 26 mei 1944
   Dienstplichtig sergeant

In tijd van oorlog met levensgevaar ontsnapt uit bezet Nederland en rechtstreeks naar Engeland gekomen, met het doel zich in dienst te stellen van de Nederlandsche Regeering.

Bron: Meijer (1990), p. 251

Fuhri, Hans Herbert Moritz

Geboren te Malang op 30 mei 1915. Overleden op Manokwari op 21 april 1942.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 18 van 3 juni 1950 (postuum)
   Luitenant-ter-zee der derde klasse der Marine-Artillerie

Bron: Meijer (1990), p. 223 ; www.ogs.nl

Fukken, F.J.

Geboren in 1899.
LTZ1 KMR SD TV (01-09-1943).
Bekende onderscheidingen: BSTR

Bronze Star Medal (US)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 16 augustus 1946
   Lieutenant-Commander

Bron: Officierslijst Koninklijke Marine 1947, p. 58 ; Leidsch Dagblad, 17 augustus 1946, blz. 2

Fürstner, Johannes Theodorus

Geboren te Amsterdam op 16 januari 1887. Overleden te 's-Gravenhage op 15 september 1970.
Adelb.1 (16-09-1906), LZT2 (1908), LTZ1 (1918), KTZ (1935), Sbn (1936), VAdm (1937), LtAdm (15-02-1942), e.o. 25-08-1945.
Chef Marinestaf (01-01-1936/05-1940), Bevelhebber der Zeestrijdkrachten (05-1940/25-08-1945), Minister van Marine a.i. (27-07-1941/25-08-1945).
Bekende onderscheidingen: NL.2,ON.4x,E.1,XXXV,IM.1948,Mk,KB.1,MVC.1,EL.2,KCB,Z.2a

Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940 (bij bevordering)
   Vice-admiraal

voor uitstekende daden in tijd van oorlog voor het Vaderland bedreven, te weten als Chef van den Marinestaf in Nederland op krachtige en doelbewuste wijze de operaties van de zeestrijdkrachten geleid en nadat de krijgsbedrijven aldaar moesten worden gestaakt zoodanige maatregelen genomen, dat een groot deel van de schepen, de marinevliegtuigen en het personeel naar Engeland konden worden overgebracht teneinde den strijd aldaar voort te zetten; daarbij met een deel van zijn staf onder moelijke en gevaarvolle omstandigheden met gebrekkige hulpmiddelen de overtocht van Scheveningen naar Duinkerken volbracht en vandaar naar Engeland overgestoken, waar hij zonder verwijl de organisatie van de vloot ter hand heeft genomen, zoodat deze spoedig wederom in staat was den strijd voort te zetten.

Honorary Knight Commander in the Military Division of the Most Honourable Order of the Bath (GB)
   1 januari 1941
   Luitenant-admiraal, tijdelijk Minister van Oorlog en Bevelhebber der Zeestrijdkrachten

Bron: Nationaal Archief 2.02.14 inv. 9034 ; Leeflang et al. (2004), nummer 1345 ; www.parlement.com