Terug naar Decorati
Terug naar de index

Fabels - Fisscher

Fabels, W.G.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 70 van 12 september 1947
   Dienstplichtig korporaal van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 250

Faber, mejuffrouw A.C.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950
   -

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in September 1944 als medewerkster toe te treden tot een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied in bezet Nederland en, belast zijnde met militair verkenningswerk, dit op een dusdanige militair verantwoorde wijze te verrichten, dat zij in Januari 1945 zelfs met de leiding van de sector Noord-Holland-Noord werd belast en op deze sleutelpost haar gebied volkomen te blijven beheersen tot Mei 1945.
Voorts door steeds zeer heldere en overzichtelijke rapporten in te leveren en de verbindingen met DEN HELIER, HIPPOLYTUSHOEF, SCHAGEN, HOORN, KAMPERDUIN en CASTRICUM, alsmede de belangrijke dienst naar AMSTERDAM tot Mei 1945 in stand te houden.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: BL/BK blz. 250 ; met dank aan de heer B. Keers

Faber, Jan

Geboren te Schipluiden op 21 september 1917. Overleden te Rijswijk op 26 januari 2001.
Bekende onderscheidingen: BL,KMC

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 24 van 14 december 1949
   -
Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door, na op 11 April 1944 als marconist-valschermspringer in bezet Nederland te zijn neergekomen met opdracht de verbinding met één van de belangrijkste inlichtingengroepen op militair gebied aldaar te onderhouden, deze opdracht op zeer goede wijze uit te voeren en door goede samenwerking te bereiken, dat hij tot aan de dag van de bevrijding van Nederland in 1945 zelf een groot aantal berichten kon overseinen.
Voorts door gedurende dit tijdvak naast zijn eigen radiografische verbinding een aantal andere zendposten in werking weten te stellen, waardoor de verbinding steeds verzekers is gebleven en is uitgebreid.
Tenslotte door, ondanks het feit dat de vijand in de organisatie waarin hij werkte was doorgedrongen en vele radiopeilingen verrichtte, tengevolge waarvan een aantal personen werden gevangen genomen, met grote moed zijn werk voort te zetten en onder het aanvaarden van vele risico's er in te slagen zijn eigen verbinding steeds te behouden.

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 23 oktober 1948
   Second Lieutenant

Bron: PRO WO 373/155 ; BL/BK blz. 223 ; met dank aan de heer B. Keers

Faber, Jan Cornelis Adriaan

Geboren te Katwijk op 29 augustus 1908. Overleden te Seillans (Frankrijk) op 16 oktober 1958.
Tltn.d.Inf. KNIL (31-07-1932 GB 1z), ltkol.d.Inf. KL (25-06-1953 KB 7), e.o. 16-09-1955 KB 16, miv 01-01-1956.
Bekende onderscheidingen: MWO.4,OHK,OV.4,XXV,?,NOC,KNIL

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 25 van 25 augustus 1947
   Kapitein van het Wapen der Infanterie van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger
   Wegens:

Het zich als Commandant van de 1e Europese Compagnie van het Ve Bataljon Infanterie in de strijd onderscheiden door uitstekende daden van moed, beleid en trouw in de gevechten van 2 - 6 Maart 1942 ten noorden van Bandoeng (Java); in het bijzonder door in de morgen van 6 Maart drie kort op elkaar volgende aanvallen van sterke Japanse eenheden, die over de Tjiaterstelling waren doorgedrongen, af te slaan, waarbij hij onvermoeid zijn troep aanspoorde tot het uiterste te blijven standhouden.
Met zijn compagnie bood hij hardnekkig tegenstand toen zijn linkervleugelsectie door het terugwijken van nevenonderdelen werd omtrokken en daardoor afgesneden tot overgave werd gedwongen, terwijl zijn rechtervleugel, waar eveneens de nevenafdelingen waren teruggetrokken, in flank en rug werden beschoten.
Zelfs toen hij, aan alle zijden ingesloten zijnde en wegens gebrek aan daartoe geschikte afweermiddelen, machteloos stond tegenover drie vijandelijke pantserwagens, wilde hij van geen overgave weten en verliet hij, zich met de rest zijner compagnie al vechtende sprongsgewijze tussen de vijandelijke tanks een weg banende, als laatste de stelling.
Ten slotte heeft hij zijn compagnie, welke zeer zware verliezen aan gesneuvelden en gewonden had geleden, op zeer beleidvolle en moedige wijze door het zware bergterrein met de gewonden naar Bandoeng terug gevoerd.

Bron: Maalderink blz. 221 ; KNIL blz. 65

Faber, Lijkele

Geboren te Koudeker op 14 september 1919. Overleden te Vernon, British Columbia, Canada, op 3 oktober 2009.
Bekende onderscheidingen: BK,KV.2,VHK,KMC

Bronzen Kruis
   K.B. no. 24 van 27 oktober 1945
   Tijdelijk benoemd reserve-eerste luitenant voor algemene dienst

Moed en beleidvol optreden getoond door, na per parachute te zijn geland, op uitstekende wijze de verbinding per radio met zijn opdrachtgever in ENGELAND te onderhouden totdat hij op 21 April 1945 door Canadeesche troepen werd bevrijd.

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 31 van 30 maart 1945 (2e toekenning)
   Reserve-tweede luitenant voor algemene dienst

Ingedeeld zijnde bij het “Airborne Corps” hetwelk medio September 1944 in de omgeving van Arnhem en Nijmegen opereerde, moed en beleidvol optreden getoond door, nade landing, op uitstekende wijze zijn plicht te verrichten.

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   29 juli 1947
   Lieutenant, Royal Netherlands Army

Bron: BL/BK blz. 250 (NB. geeft K.B. no. 25 van 24 augustus 1944 als toekenning BK) ; VHK blz. 108 ; met dank aan de heer J. Howes

Faber, Wilhelmus

Geboren te Amsterdam op 31 juli 1907. Omgekomen nabij Hoek van Holland op 10 mei 1940.
Bekende onderscheidingen: VK,OHK.1

Vliegerkruis
   K.B. no. 9 van 6 mei 1946 (postuum)
   Eerste luitenant-waarnemer van het Wapen der Militaire Luchtvaart, bij 3-V-2 L.V.R.

Bron: VK blz. 232 ; www.ogs.nl

Fack, R.

Geboren in 1917.
Res-tltn.d.Art. (08-06-1940), res-eltn. (08-06-1942), res-kapt. (15-05-1948).
Bekende onderscheidingen: ON.5,OHK.3,XV,FCG.ea

Bron: NRLL 1956 blz. 208

Fahik, Andreas

Geëxecuteerd in krijgsgevangenschap.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949 (postuum)
   Timorees sergeant der eerste klasse van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (algemeen stamboeknummer 18797)

Bron: VOA blz. 53 ; www.ogs.nl

Falkenburg, mr. L.

Geboren in 1913.
Kapt.d.KMar. (25-05-1948), maj. (01-08-1953).
Bekende onderscheidingen: BL,OHK.1,XV

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 10 van 13 november 1946
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 223 ; NRLL 1956 blz. 300

Fanet, P.C.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 10 januari 1942
   Onderluitenant van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 250

Fanoy, Johan Enno

Geboren te Batavia op 8 juli 1920.
LTZ3 (01-06-1944), LTZ2 (01-06-1945), pensioen 01-07-1948.
Bekende onderscheidingen: KV,OHK.1,VHK,OV

Bron: VHK blz. 108 ; Wo.2702 ; NKM 1968 blz. 320

Faro, Huibert

Geboren op 17 augustus 1895.
Bekende onderscheidingen: VHK,MoF

Medal of Freedom (US)
   ?
   Burger, woonachtig te 's-Gravenmoer

Bron: VHK blz. 108

Fehling, Gerardus

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 2 van 21 augustus 1941
   Stoker, aan boord van het s.s. 'Iris'

die als opvarenden van het s.s. “IRIS”, dat op 18 Maart, 1941, omstreeks te 16.45 ure door twee vliegtuigen met brisantbommen en hevig mitrailleurvuur werd aangevallen, onder gevaarvolle omstandigheden moedig optraden bij de uitvoering van de aan hen gegeven opdrachten, mede als gevolg waarvan het schip voor ondergang werd behoed.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 254, 637 ; Koopv. blz. 8,31

Feist, K.G.A.

Geboren in 1901.
Tltn.d.Cav. (31-07-1923), eltn. (31-07-1927), ritm. (01-11-1938), maj. (18-10-1948), ltkol. (26-10-1948).
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.1,XXX,H1937

Bronzen Kruis
   K.B. no. 70 van 12 september 1947
   Ritmeester van het Wapen der Cavalerie

Bron: BL/BK blz. 250 ; NRLL 1956 blz. 175

Feith, Jonkheer Jacob Adriaan

Geboren te Groningen op 31 maart 1913. Overleden te Haarlem op 6 juni 1988.
LTZ3 (17-08-1935), LTZ 2 (17-08-1937), LTZ1 (16-08-1945), KLTZ (01-07-1955), pensioen 01-08-1961.
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.3,OV,XXV

Bronzen Kruis
   K.B. no. 4 van 5 juni 1942
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse, aan boord van Hr.Ms. Mijnenveger 'Jan van Gelder'
   Wegens:

Het gedurende geruimen tijd en in het bijzonder gedurende de periode October 1941 - Februari 1942 als oudste officier van Onzen mijnenveger "Jan van Gelder" blijken geven van moed, bekwaamheid, toewijding en grootten ijver in het volbrengen van mijnenveegoperaties tegen de vijand onder vaak zeer moeilijke en gevaarlijke omstandigheden.

Bron: NA 1967 blz. 108 ; Wo.2327 ; NKM 1968 blz. 314

Feith, M.P.

Geboren in 1910.
Tltn. (02-08-1931), eltn. (02-08-1935), kapt. (31-03-1947), maj. (01-11-1948), ltkol. (01-01-1953), kol.d.GS. (30-04-1955).
Bekende onderscheidingen: ON.4x,BK,OHK.1,XXV

Bronzen Kruis
   K.B. no. 27 van 14 december 1949
   Majoor van het Wapen der Artillerie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in de vroege morgen van 10 Mei 1940, toen vijandelijke luchtlandingstroepen het hulpvliegveld Ockenburg hadden bezet en zich verder uitbreidden en hij was aangewezen om, met als waarnemingspost de watertoren te Monster, op te tredden als officier-vuurleider van een afdeling Veldartillerie, welke afdeling in stelling was gekomen nabij Poeldijk met het doel om de op dit vliegveld gelande vijandelijke vliegtuigen te vernietigen, zich voor de eigen infanterie uit met het hem toegevoegde personeel naar deze waarnemingspost te begeven, terwijl de eigen infanterie reeds een kleine schermutseling met de vijand had gehad.
Voorts door deze opdracht in onmiddellijke nabijheid van de vijand onder moeilijke omstandigheden op koelbloedige wijze uit te voeren en zodoende er veel toe bij te dragen, dat dit hulpvliegveld op krachtdadige wijze door de afdeling Artillerie onder vuur kon worden genomen.

Bron: BL/BK blz. 251 ; NRLL 1956 blz. 12,190

Felix, M.E.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 46 van 27 mei 1950
   Sergeant-telegrafist

Bron: VK blz. 232

Felix, Piet

Geboren op 6 april 1920.
Bekende onderscheidingen: BK,VHK,MoF,KMC

Bronzen Kruis
   K.B. no. 34 van 22 december 1951
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden in het ondergronds verzet, voornamelijk in het Zuiden des lands.
Hij was onder meer werkzaam bij het transport van ontsnapte geallieerde krijgsgevangenen en leden van vliegtuigbemanningen.
Ook bracht hij berichten voor inlichtingengroepen door de linies toen het Zuiden reeds bevrijd was.
Hij deed zijn werk met grote kalmte en overleg, en volkomen belangeloos.

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te De Meern

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   30 juni 1947
   Leather dealer, De Meern

Bron: BL/BK blz. 251 ; VHK blz. 108 ; met dank aan de heer J. Howes

Felling, A.W.

Bekende onderscheidingen: OV,BSTR

Bronze Star Medal (US)
   General Orders No. 128 van 3 mei 1946
   Uitgereikt in 1947 te Malang door LTC Waters, U.S. Army
   Soldaat bij het 2e Battaljon van het Regiment Stoottroepen

For great courage and disregard for personal safety by removing burning phosporous grenades which saboteurs had thrown into an American ammunition dump. By doing so he prevented the destruction of vitally needed material, as well as saving the lives of American personnel.

Bron: Schlegel (2000), p. 108 ; Limburgsch Dagblad, vrijdag 14 november 1947, p. 3 (N.B.: Geeft naam als Telling) ; Beeldbank Nationaal Archief

Felten, mevrouw

Bekende onderscheidingen: MRF.1

Médaille d’argent de la reconnaissance francaise (F)
   ? ; uitgereikt te Apeldoorn op 9 juni 1950
   Burger, woonachtig te Velp

Bron: De Gelderlander, Dagblad voor Nijmegen, 9 juni 1950

Fenenga, J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 18 van 29 juli 1943
   Gezagvoerder ter Koopvaardij, kapitein van het m.s. 'Woensdrecht'

Bron: BL/BK blz. 251

Fennema, Jan

Geboren te Breda op 5 juni 1919.
LTZ3 (16-08-1943), KTZ (01-01-1966), e.o. 01-12-1969.
Bekende onderscheidingen: ON.4x,KV,OHK.1,OV.3,XXV

Bron: Wo.2626

Ferdinandus, Jozef Mathijs Ferdinand

Geboren te Ambon in 1903. Geëxecuteerd te Batavia-Antjol (Java) op 9 november 1943.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950 (postuum)
   Onderluitenant der Genie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 138-139 ; www.ogs.nl

Feree, H.C.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 5 van 3 augustus 1944
   Sergeant-vliegtuigmaker, bij het R.A.F. No. 321 (R.D.N.A.S.) Squadron

Bron: VK blz. 232

Fernhout, Lucas Willem

Geboren te Amsterdam op 16 november 1913. Gesneuveld aan boord van Hr.Ms. 'MTB 2', in Het Kanaal nabij Dover, op 15 juni 1942.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Korporaal-machinist (11200)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, aan boord van Onze motortorpedoboot 51 op 10 Mei 1940 zijn dienst aan boord van genoemd vaartuig, hetwelk samen met Onze torpedoboot “Z 5” te Rotterdam den overgang van Duitsche troepen van den zuidelijken naar den noordelijken Maasoever over de Maasbrug moest bemoeilijken, onder heftig mitrailleur- en lichtgeschutvuur met kalmte en nauwgezetheid verricht, waardoor hij heeft medegewerkt, dat de boot, waarop gewonden en dooden vielen, niet dan nadat alle munitie was opgeschoten, zonder verdere schade kon worden teruggetrokken.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; BL/BK blz. 251 ; www.ogs.nl

Feteris, Pieter Jacobus

Geboren te Utrecht op 9 mei 1890. Overleden te 's-Gravenhage op 17 februari 1971.
Adb1 (19-08-1912); LTZ2 (19-08-1914); LTZ1 (16-11-1922); KLTZ (16-05-1934); KTZ (01-02-1939); Sbn. (28-12-1945); VAdm. (01-03-1947); pensioen 01-05-1947.
1922-1925 cdt. diverse onderzeeboten; 01-10-1936/01-10-1938 Chef Mijnendienst Ned.-Indië (Soerabaja), tevens lid Marineraad Ned.-Indië; 18-03-1940/14-05-1940 Chef Mijnendienst Nederland (Vlissingen); 15-05-1940/15-11-1945 Chef Afdeling Materieel, Ministerie van Marine (Londen & Den Haag); 15-11-1945/01-03-1947 Vlagofficier Materieel (Den Haag); 01-07-1947 directeur Nautisch Technisch Bureau (later: Handelmaatschappij) P.J. Feteris (Den Haag).
Bekende onderscheidingen: NL.3,OHK,XXX,Mk,CBE,O.5,Camb.5

Honorary Commander in the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   1942
   Kapitein-ter-zee, Chef Afdeling Materieel, Ministerie van Marine te Londen

Fey, J.N.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 60 van 10 januari 1950
   Luitenant-ter-zee-waarnemer der tweede klasse, bij het F.A.A. No. 860 Squadron a/b MAC 'Macoma'

Bron: VK blz. 232

Feyter, A.J.J. de

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 4 van 1 maart 1945
   Tweede stuurman ter Koopvaardij

die als 2e stuurman van het s.s. “GENERAAL VAN DER HEYDEN”, tijdens de zeer ernstige ontploffingen en de daaropvolgende felle branden in het Victoria Dock te Bombay op 14 April 1944, moedig en menschlievend optrad bij de redding van gewonden, ondanks de, als gevolg van rondvliegende munitie en de groote hitte veroorzaakte, moeilijke en gevaarvolle omstandigheden.

Bron: K.P.M. blz. 323

Fiege, P.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 25 november 1943
   Derde stuurman ter Koopvaardij

die als vuurleider aan boord van het m.s. “ALPHARD”, van voortreffelijke leiding en moedig optreden heeft blijk gegeven bij de afweermaatregelen tijdens herhaalde vijandelijke luchtaanvallen op den 20sten Januari, 1943, tengevolge waarvan een der aanvallende vliegtuigen kon worden neergeschoten.

Bron: ARA 2.02.20 inv. 9042 ; BL/BK blz. 251

Fievez, Th.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 21 februari 1942
   Kwartiermeester der Koninklijke Marine

omdat zij als opvarenden van Onze onderzeeboot O 24 bij meerdere gelegenheden tijdens aanraking met den vijand onder veelal gevaarvolle omstandigheden zich onderscheiden hebben door moed, vastberadenheid en groote plichtsbetrachting en daardoor bijgedragen hebben tot het bereiken van belangrijke successen.

Bron: BL/BK blz. 251

Fikkers, A.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 27 van 12 december 1949
   Dienstplichtig huzaar van het Wapen der Cavalerie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in de morgen van 10 Mei 1940, behorende tot de bemanning van één van de pantserwagens, belast met de verdediging van het vliegveld Ypenburg, nadat dit uit de lucht zwaar was gebombardeerd, zonder op eigen levensgevaar te letten, aan de strijd deel te nemen.
In het bijzonder door onder zwaar vijandelijk vuur, zowel uit de lucht als van de grond, op onverschrokken wijze een mitrailleur boven op de pantserwagen te zetten en geheel ongedekt, staande op de achterspatborden, daarmede vuur op vijandelijke vliegtuigen af te geven.

Bron: BL/BK blz. 251 ; met dank aan de heer B. Keers

Filarski, E.G.A.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 2 van 16 december 1943
   Derde stuurman ter Koopvaardij

die als 3de stuurman van het m.s. “MIJER”, dat den 27sten Januari 1942 tijdens het lossen der lading in Emmahaven (Sumatra) door vijandelijke bommenwerpers werd aangevallen en getroffen, moedig en doortastend optrad en zich zonder aarzelen te water begaf, naar het schip terugzwom en zich weer onder orders van zijn kapitein stelde, en dezen hielp bij het veilig buiten de brandende haven brengen van het schip, tengevolge waarvan schip en lading behouden bleven.

Bron: ARA 2.02.20 inv. 9042 ; K.P.M. blz. 324 ; Koopv. blz. 9,38

Fillekes, Leendert

Bekende onderscheidingen: KV,BEM,LSMMS

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 2 van 13 januari 1944
   Volmatroos aan boord van de sleepboot 'Hudson'

British Empire Medal (GB)
   5 april 1944
   Able Seaman, tug 'Hudson'

When ammunition was being placed on board a vessel at Algier Harbour an explosion took place and a ship loading petrol and oil at neighbouring berth, was set on fire and became a threat to the safety of the port.
Captain Weltevreden who was in charge of the tug "Hudson" displayed great courage and coolness. Under exceptionally dangerous circumstances, he took the burning ship in tow. The tow parted on three seperate occassions but, although ammunition was exploding continually, Captain Weltevreden places his ship alongside the burning vessel and ultimately succeeded in getting her in tow again. The removal of the vessel from the harbour undoubtedly saved the port from a very serious disaster.
Sailor Fillikes showed outstanding courage throughout. When the tow parted they boarded the burning ship to make fast a further tow. At this time the wind was driving the flames over the after gun platform, where ammunition was exploding.

Lloyd’s Silver Medal for Meritorious Services
   November 1944
   Sailor, tug 'Hudson'

... as an acknowledgement of the part, which they played in removing a burning ship from harbour in July 1943.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 802 ; Kapitein B.C. Weltevreden - 'Een meeslepend leven' blz. 154-156 ; Koopv. blz. 9,31,52

Fisscher, Charles Matthijs

Bekende onderscheidingen: DFC

Distinguished Flying Cross (GB)
   3 mei 1943
   Uitgereikt te Canberra door Lord Gowrie op 1 november 1943
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 9 van 16 oktober 1943
   Vaandrig-vlieger der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. no. 18 (N.E.I.) Squadron

On the 18th February, 1943, Vaandrig Fisscher was co-pilot in one of a formation of six aircraft which attacked Dilli in Timor. During the return flight the formation was repeatedly attacked by enemy aircraft. In the initial attack this officer's aircraft sustained damage to its port engine and the pilot was killed. Vaandrig Fisscher then took over the controls and flew towards the attacker. Three times the enemy turned away but returning, he pressed home an attack at short range. Vaandrig Fisscher's aircraft sustained further and severe damage and became almost uncontrollable. Nevertheless, this officer flew his crippled aircraft for 20 miles before being forced down on the sea. He and his flight mechanic escaped and while the latter prepared the dingy, Fisscher went to the assistance of the 2 gunners who were trapped in their turrets. Althought the aircraft sank within 2 minutes this officer, aided by the flight mechanic, succeeded in releasing the gunners. All were rescued from the dingy 7 hours later. Vaandrig Fisscher displayed great courage, skill and determination in the handling of his aircraft and the part he played in the rescue of his air gunners was an outstanding example of unselfish conduct and disregard of personal danger.

   Volgens het request van de Minister van Koloniën tot verlenen van verlof tot aannemen en dragen van 12 October 1943, No. 2857/010104, werd het DFC toegekend:

voor betoonden moed, bekwaamheid en voortvarendheid bij een op zee uitgevoerde noodlanding en met gevaar voor eigen leven de Nederlandsch-Australische bemanning van het vliegtuig gered.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9042 ; VK blz. 210 ; The Canberra Times, 2 november 1943, blz. 3 ; Australian War Memorial