Terug naar Decorati
Terug naar de index

End - Eysbouts

End, Gerrit van den

Geboren te Utrecht op 29 juli 1911. Omgekomen benoorden Djakarta a/b van Hr.Ms. Vliegboot 'X 17' op 25 februari 1942.
Bekende onderscheidingen: BL

Vliegerkruis met Eervolle Vermelding
   K.B. no. 2 van 21 maart 1944 (postuum) ; later ingetrokken en vervangen door de Bronzen Leeuw
   Luitenant-ter-zee der derde klasse der Koninklijke Marine Reserve

Bron: BL/BK blz. 223 ; VK blz. 232 ; K.P.M. blz. 323 ; www.ogs.nl

Ende, H. van der ('Henk')

Geboren te Soerakarta op 30 april 1917. Overleden te Den Helder op 21 mei 2009.
Bekende onderscheidingen: ON.ZEM,BK,OHK,NGHK,G.Med.,H1966,DIV

Bronzen Kruis
   K.B. no. 83 van 11 april 1946
   Sergeant-torpedomaker der Koninklijke Marine

Bron: BL/BK blz. 250 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Ende, Johannes van der

Bekende onderscheidingen: VK,MID

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Reserve-eerste luitenant-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart, bij het R.A.A.F. no. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: VK blz. 232 ; Australian War Memorial

Ende, J.A. van der

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 26 van 23 juli 1947
   Stoker-olieman der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. onderzeeboot 'O 24'

Bron: BL/BK blz. 250

Engelaar, H.J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 8 van 20 oktober 1944
   Sergeant-konstabel der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. onderzeeboot 'Dolfijn'

Bron: BL/BK blz. 250

Engelberts, Frederik Gerard

Geboren te Djokjakarta op 7 april 1911. Overleden te Velsen op 31 juli 1995.
Res-tltn.d.Inf. (04-02-1943), res-eltn. (04-02-1945), res-kapt. (15-05-1948).
Bekende onderscheidingen: OHK.1,KB.4p,MBE,BOKp

Officier in de Kroonorde met palm en Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 15 december 1949
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Cavalerie

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 14 oktober 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   Major, Staff C.N.F.

Intelligence and security according to SHAEF requirements, Chief Section C-2, Staff C.N.F.

Bron: PRO WO 373/155 ; Allied Awards to the Dutch [283, 1326, 1371] ; Belgische onderscheidingen aan Nederlanders, 1294,3396 ; NRLL 1956 blz. 84

Engelhart, Wouter Cornelis

Geboren te Velsen op 11 juni 1916. Overleden te Port Edgar, Fifeshire (Groot Britannië) op 10 september 1944.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 8 juli 1943
   Korporaal-monteur (13119)

Als opvarenden van Onze Onderzeeboot "O 23" gedurende geruimen tijd in krijgsverrichtingen tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: Meijer (1990), p. 250 ; www.ogs.nl ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Engels, W.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 3 van 6 januari 1944
   Soldaat-milicien van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 250

Engelsma, M.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 8 van 14 september 1944
   Sergeant-vliegtuigschutter zeemilicien

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 232

Engler, Hugo Heinrich Ludwig

Geboren te 's-Gravenhage op 21 december 1901. Overleden aan boord van het m.s. ‘Junyo Maru', ter hoogte van Benkoelen, op 18 september 1944.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 27 van 14 april 1951 (postuum)
   Landstormsoldaat der Artillerie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger ; employé bij de Suikerfabriek "Asembagoes" (Oost-Java)

Bron: VOA blz. 214-215 ; www.ogs.nl

Engles, Johan

Geboren te Utrecht op 20 februari 1905. Overleden nabij Tarakan, aan boord van m.s. 'Mastdijn', op 10 januari 1942.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 29 van 31 juli 1948 (postuum)
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse

Bron: BL/BK blz. 250 ; K.P.M. blz. 323 ; www.ogs.nl

Ennenga, J.

Bekende onderscheidingen: MH.3

Erepenning voor menslievend hulpbetoon in brons
   K.B. no. 1 van 20 januari 1944
   Tweede machinist ter Koopvaardij, aanboord van de sleepboot 'Dexterous'

wegens hun moedig en menschlievend optreden, door zich tijdens een hevige storm vrijwillig beschikbaar te stellen voor het bemannen van de reddingboot, waardoor de zeventien opvarenden van het in nood verkeerende landingsvaartuig L.C.T. 33, onder hachelijke omstandigheden en met gevaar voor eigen leven, konden worden gered.

Bron: ARA 2.04.57 inv. 2975 ; MH blz. 222

Enoungloulou

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   G.B. no. 1z van 24 februari 1942
   Sergeant der tweede klasse-monteur der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VK blz. 146

Ensing, W.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 75 van 23 juni 1948
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als gezagvoerder bij de Nederlandse Koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend grote gevaren van vijandelijke handelingen werden gelopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 732

Ensink, B.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 1 van 8 augustus 1941
   4e Machinist, aan boord van het s.s. 'Moena'

die als gezagvoerder en leden van de bemanning van het s.s. “MOENA”, dat in de Victoria Docks te Londen lag, toen deze van 7 tot en met 10 September, 1940 aan hevige luchtbombardementen bloot stond, onder zeer gevaarvolle omstandigheden moedig optraden, tengevolge waarvan het eigen schip behouden bleef, en tevens het m.s. “ABBEKERK” voor verdere averij kon worden behoed.

Bron: Koopv. blz. 8,37

Ensink, Gerhardes Laurentius ("Gerard")

Geboren te Borne op 8 november 1921. Overleden te Waalre op 21 februari 1996.
Bekende onderscheidingen: BK,VHK,KMC

Bronzen Kruis
   K.B. no. 8 van 30 augustus 1948
   Sergeant-titulair, marconist bij het verzet

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door, na op 7 October 1944 als marconist per valscherm in het Noordelijk deel van bezet Nederland te zijn neergelaten met opdracht zich in verbinding te stellen met een reeds eerder uitgezonden agent, deze opdracht uit te voeren.
Nadat deze agent kort daarop werd gearresteerd en tegenover de vijand een zeer slappe houding had aangenomen en aldus verschillende illegale werkers aan grote gevaren blootstelde en hij daardoor het vertrouwen van de plaatselijke illigaliteit verloor en weining meer kon uitrichten, desondanks op goede wijze tegenover de vijandelijke actie op te bijven treden.

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 23 oktober 1948
   Sergeant

Bron: PRO WO 373/155 ; Heuvel et al. (1985), p. 106 ; Meijer (1990), p. 250 ; overlijdensadvertentie (NB.: Claimt tevens KV ; met dank aan de heren R. van Hoften en H.J. Huisman

Ent, B.W. van der

Geboren in 1910.
LTZ.vk.3 (01-01-1954), LTZ.vk.2oc (01-01-1957), e.o. 01-04-1961.
Bekende onderscheidingen: ON.ZEMx,BK,OHK.3,OV.1,Z.Med.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 2 van 14 december 1944
   Sergeant-konstabel der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. 'Tromp'

Bron: BL/BK blz. 250 ; NKM 1968 blz. 369

Ent, J.W. van der

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Reserve-eerste luitenant-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. no. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: VK blz. 232

Enter, Willem J. van

Geboren op 14 december 1917.
Legernummer 17.12.14.001.
Bekende onderscheidingen: BL,VHK

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 29 van 12 mei 1951
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Infanterie
   Wegens:

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden:
I. door op 10 mei 1940, ingedeeld bij de Mitrailleurcompagnie van het III Bataljon van het 4e Regiment Infanterie, welke compagnie o.a. was aangewezen om het vliegveld VALKENBURG, hetwelk reeds in de vroege morgen door de vijand was bezet, te helpen heroveren, geheel vrijwillig over nagenoeg open terrein enige zeer waardevolle verkenningen onder vijandelijk mitrailleurvuur in de onmiddelijke omgeving van het vliegveld te verrichten, waarbij hij herhaaldelijk tot dichtbij ’s vijands opstellingen doordrong.
II. door tijdens de bezetting van NEDERLAND van November 1943-1945 op bijzonder moedige wijze de vijand zoveel mogelijk te bestrijden, waarbij hij verschillende malen in een vuurgevecht met de vijand geraakte.
In het bijzonder o.a.:
1e. door begin November 1943, nadat hij door de vijand gevangen was genomen omdat hij zich niet als krijgsgevangene had gemeld, tijdens een transport weten te ontsnappen en zich daarna beschikbaar te stellen als lid van een sabotageploeg in MIDDEN-BRABANT, welke groep zich mede zeer verdienstelijk maakte bij het verzorgen en overbrengen van Geallieerde piloten naar de eigen linies.
2e. door in Augustus en September 1944 deel te nemen aan en ten dele de leiding te hebben bij sabotagedaden aan de spoorlijnen TILBURG-BOXTEL en TILBURG-'s-HERTOGENBOSCH, waarbij deze spoorlijnen werden beschadigd en een trein werd vernield, terwijl hij tevoren uit een opslagloods van het station HELVOIRT, op ongeveer twintig meter afstand van de vijandelijke wacht aldaar, gereedschap wist weg te nemen.
3e. door, nadat door vijandelijk optreden de sabotageploeg was genoodzaakt zich in de bossen rondom OISTERWIJK terug te trekken, tijdens dit verblijf in de bossen zich met de andere groepsleden de nodige wapenen te verschaffen door telkens kleine groepjes vijand te overvallen, deze te ontwapenen en krijgsgevangen te maken.
4e. door, teneinde ook het vijandelijk vervoer langs de weg te belemmeren, persoonlijk aan de brug bij SPOORDONK (tussen MOERGESTEL en OIRSCHOT) een lading springstof aan te brengen en toen de ontsteking ervan weigerde, na enige minuten zich weer daarheen te begeven en opnieuw een nieuwe ontsteking toe te passen, waardoor de brug werd vernield.
5e. door eind October 1944 een groep van ongeveer 150 Geallieerde parachutisten, die oorspronkelijk in September 1944 zouden worden ingezet in NOORD-BRABANT, doch waarvan de hen vervoerende vliegtuigen waren neergeschoten, als gids naar BOXTEL te begeleiden, welke plaats daardoor tevens werd bevrijd.
Daarna, na te zijn aangezocht zijn illegale werkzaamheden voort te zetten in het nog bezette deel van NEDERLAND of in vijandelijk gebied, zich vrijwillig daarvoor beschikbaar te stellen waartoe hij zich voor een opleiding begin Maart 1945 naar LONDEN moest begeven, doch nieuwe opdrachten niet meer kon volbrengen daar inmiddels de wapenstilstand werd gesloten.

Bron: BL/BK blz. 190,223 ; VHK blz. 106

Epen-Wanner, mevrouw C.A. van

Zie Wanner, C.A. van

Entrop, A.

Geboren op 6 december 1885.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 21 van 11 september 1951
   Eervol ontslagen opzichter der eerste klasse van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als opzichter van de Luchtvaart, belast met het inrichten van een magazijn te KATWIJK aan de RIJN, bij de vijandelijke aanval uit de lucht op het vliegveld VALKENBURG in de vroege morgen van 10 Mei 1940.
Na zich van een karabijn te hebben voorzien heeft hij zich met de drie hem toegevoegde, eveneens met karabijn bewapende soldaten geheel vrijwillig naar een dijk ten Zuiden van zijn magazijn begeven en heeft hij de vijand, die reeds op het vliegveld VALKENBURG was geland, onder vuur genomen.
Voorts heeft hij het bevel van ongeveer tien militairen op zich genomen en met deze afdeling de vijand verder bestreden. Hoewel hij werd gewond, is hij toch aan de strijd blijven deelnemen totdat een afdeling infanterie hem kwam aflossen.

Bron: BL/BK blz. 250

Erdbrink-Krooshof, mevrouw Jeanne

Zie Krooshof, J.

Erdman, dr. Dirk Albert

Geboren in 1914.
Res.tltn.d.Art. (01-01-1935), res-eltn. (01-01-1939), res-kapt. (01-11-1947).
Bekende onderscheidingen: ON.4x,OHK.2,XX,LoM.3,MBE

Legion of Merit, Officer (US)
   General Orders no. 4 van 21 januari 1948 (?)
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 50 van 21 juli 1947
   Reserve-majoor (tijdelijk reserve-luitenant-kolonel) van het Wapen der Artillerie

For exceptionally meritorious conduct in the performance of outstanding services as Commanding Officer, 2nd Battalion, 13th Infantry, serving with the 9th United States Army.

Honorary Member in the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 14 oktober 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   Uitgereikt te 's-Gravenhage op 8 juli 1948
   Major, Staff C.N.F.

Did excellent work as Commander in operational tasks under 21 Army Group.

Bron: PRO WO 373/155 ; Allied Awards to the Dutch [293, 636] ; Schlegel blz. 200 (N.B.: geeft naam als D.A.P. Erdman) ; Wiegand, 2003 DA blz. 20 ; NRLL 1956 blz. 208 ; Nieuwe Leidsche Courant, 7 juli 1948, blz. 1

Erf, G.J.M. van der

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Stoker-zeemilicien (6190z)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, op den 10den Mei 1940 zijn dienst op Onze torpedoboot “Z 5”, welke torpedoboot te Rotterdam den overgang van de Duitsche troepen van den zuidelijken naar den noordelijken Maasoever over de Maasbrug moest bemoeilijken, onder heftig mitrailleur- en lichtgeschutvuur met kalmte en nauwgezetheid verricht, waardoor hij medegewerkt heeft, dat het schip, waarop 7 opvarenden tijdens deze actie werden gewond, niet dan nadat de munitie was opgeschoten, zonder verdere schade kon worden teruggetrokken.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; BL/BK blz. 250 (NB.: geeft voorletters als G.T.W.)

Erff, G. van der

Bekende onderscheidingen: ON.5x

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
   K.B. no. 2 van 7 september 1943
   Lieutenant, R.N.V.R., aan boord van het m.s. 'Koningin Emma'

Bron: Koopv. blz. 4,33

Erkel, Gerardus Bernardus Michael van

Geboren te Amsterdam op 25 april 1906. Overleden te Doorn op 1 februari 1998.
LTZ3 (18-08-1926), LTZ2 (18-08-1928), LTZ1 (13-05-1937), KLTZ (01-03-1947), KTZ (01-02-1951), T/CDR (18-08-1954), CDR (01-12-1955), SBN (01-06-1956), VADM (25-07-1960), pensioen 01-04-1964.
Bekende onderscheidingen: ON.4x,BL.2,OHK.3,OV.1,XXV,DSO

Bronzen Kruis met Eervolle Vermelding
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Later ingetrokken en vervangen door de Bronzen Leeuw
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse

voor uitstekende daden in tijd van oorlog voor het Vaderland bedreven, te weten, het met groote bekwaamheid en vastberadenheid naar zee brengen in den nacht van den 13en op den 14en Mei 1940 van de zich op de werf der Rotterdamsche Droogdok Maatschappij te Rotterdam in afbouw bevindende onderzeeboot “O 23”, zonder dat de boot beschermd was tegen magnetische mijnen, terwijl de Nieuwe Waterweg versperd was geworden met vele magnetische mijnen, waarvan de ligplaatsen niet bekend waren en terwijl op sommige plaatsen op beide oevers troepenafdeelingen van den vijand streden, daarna het brengen van de boot naar Engeland in veilige haven.

Eervolle Vermelding
   K.B. no. 7 van 11 december 1941
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse

het onder vaak moeilijke en gevaarvolle omstandigheden gedurende geruimen tijd voeren van het bevel over onze onderzeeboot O.23, gedurende welken tijd meermalen successen tegen den vijand werden gehaald.

Distinguished Service Order (GB)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 4 van 18 december 1941
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034, 9037 ; Meijer (1990), p. 69,223

Erkel, P.J.P. van

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 3 van 19 november 1942
   Reserve-eerste luitenant-vlieger der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VK blz. 232

Erkelens, Enno

Geboren te Stavoren op 10 december 1908. Overleden te Haaksbergen op 14 mei 2002.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 11 van 16 januari 1950
   Eerste luitenant der Genie, bij de Legerverbindingsdienst van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 126-127

Erkelens, Johan

Geboren te Gorontalo, Menado op 22 mei 1900. Overleden te 's-Gravenhage op 13 augustus 1963.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 11 van 16 januari 1950
   Ritmeester der Cavalerie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 127

Erkelens, W.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Sergeant-majoor-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. no. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: VK blz. 232

Erkens, Nicolaas Egidius

Geboren te Maastricht op 10 oktober 1894. Overleden te Utrecht op 9 oktober 1943.
Industrieel.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 29 van 12 mei 1951 (postuum)
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door op 10 Mei 1940, als luitenant-toegevoegd aan de Beheerder van het Etappen-Kledingmagazijn te ROTTERDAM, een plaatselijke verdediging te organiseren en bij de capitulatie, na bekomen machtiging, dit magazijn in brand te steken.
Vervolgens door eind Mei 1940 o.m. met twee andere officieren een kleine verzetsgroep op te richten met het doel militaire inlichtingen in te winnen, sabotagedaden te plegen, vrijgekomen krijgsgevangenen verder te helpen - waarbij hij dikwijls als leider van deze transporten optrad - en militaire inlichtingen, veelal langs radio-telegrafische weg, naar ENGELAND te doen doorgeven.
Voorts door zoveel mogelijk contacten in NEDERLAND te zoeken voor het verzamelen van militaire inlichtingen, zich persoonlijk naar BELGIE te begeven om zich in verbinding te stellen met Belgische verzetsgroepen van de “Witte Brigade” en het mogelijk te maken dat voor het plegen van sabotagedaden springstoffen uit BELGIE werden ontvangen, welke hij zelf naar ARNHEM vervoerde.
Eveneens maatregelen te nemen dat kort na de capitulatie in Mei 1940 kleding en uitrusting voor een bataljon infanterie te HILLEGOM werd verzameld met de bedoeling een eventueel op te richten verzetsbataljon daarvan onmiddellijk te kunnen voorzien.
Voorts door in 1942 een spoorwegstaking en stakingen in de mijnen zover mogelijk voor te bereiden, welke voorbereidingen als basis hebben gediend voor de later uitgebroken stakingen.
Daarbij, toen hij bemerkte dat de vijand hem op het spoor was, te weigeren naar ENGELAND uit te wijken, hoewel hem dit door leden van zijn groep met klem werd aangeraden en er de voorkeur aan te geven zijn werk hier te lande voort te zetten.
Tenslotte door, na tengevolge van verraad in October 1942 te zijn gevangen genomen, nadat de vijand in Februari 1941 reeds, hetgeen hem bekend was, zijn arrestatiebevel had uitgegeven, tijdens zijn gevangenschap te blijven zwijgen en een hoog moreel te tonen.
Daarbij, in het besef dat hij terzake zou worden gefusilleerd, hetgeen andere leden van de verzetsgroep ten laste werd gelegd geheel op zich te nemen en zodoende het leven van zijn medewerkers te redden.
Door dit bijzonder moedige optreden belangrijke diensten aan de Geallieerde Oorlogvoering en de Nederlandse zaak te bewijzen.

Bron: BL/BK blz. 223 ; Six blz. 24,139 ; www.ogs.nl ; met dank aan de heer B. Keers

Erné, dr. B.H.

Geboren op 18 november 1900.
Legernummer 00.11.18.000 ; res-tltn.d.inf. (27-08-1923), res-eltn. (27-08-1927), res-kapt. (01-08-1938).
Bekende onderscheidingen: KV,XXV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 17 van 20 januari 1953
   Reserve-luitenant-kolonel van het Wapen der Infanterie

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als leider van een inlichtingengroep op de Veluwe, tijdens de bezettingsjaren 1940-1945, die spionnagewerk deed en militaire gegevens aan de geallieerden doorgaf.
Toen de verovering van APELDOORN door een intensieve artilleriebeschieting dreigde te worden ingeleid, wist hij door persoonlijke overreding van de commandant der geallieerde troepen dit onheil af te wenden. Hij ging daartoe door de linies en keerde met een compagnie Canadezen terug waardoor APELDOORN zonder verder bloedvergieten kon worden bezet.

Bron: NRL 1939 blz. 138 ; met dank aan de heer B. Keers

Erwteman, J.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 15 van 2 juni 1945
   Officier-zeewaarnemer der derde klasse Koninklijke Marine Reserve tijdelijk verband, bij het R.A.F. no. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron
   Wegens:

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand, blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 232

Es, J.N.B. van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 7 februari 1948
   Dienstplichtig korporaal van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 250

Es, J.P. van

Geboren in 1916.
LTZ3 KMR (01-04-1938), LTZ2 KMR (30-01-1941), e.o. en LTZ1 (01-02-1949), KLTZ (01-02-1958), e.o. 01-11-1970.
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.4,OV.2,XXX

Bronzen Kruis
   K.B. no. 4 van 9 maart 1944
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse der Koninklijke Marine Reserve, aan boord van Hr.Ms. 'Floris'

Bron: BL/BK blz. 250

Es, R.L. van

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 2 van 21 maart 1944
   Officier-vlieger der tweede klasse van de Marine Luchtvaartdienst

Bron: VK blz. 232

Es, Reyer Pieter Gerardus van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 77 van 22 april 1948
   Dienstplichtig sergeant-majoor-instructeur voor speciale diensten

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door op 13 Mei 1940 met een patrouille voor de eigen voorposten nabij RENSWOUDE een vijandelijk mitrailleursnest op onverschrokken en voorbeeldige wijze op te ruimen en daarbij de vijand gevoelige verliezen toe te brengen.

Bron: BL/BK blz. 250 ; met dank aan de heer B. Keers

Eshuis, J.H.

Geboren op 4 december 1909.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 17 van 5 December 1952
   Voormalig dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als leider ener verzetsgroep in OVERIJSSEL,die zich verdienstelijk maakte met sabotage aan de spoorlijnen, ontvangst en distributie van “gedropte” wapens, opvangen en vervoeren van neergekomen leden van geallieerde vliegtuigbemanningen enz. Hij werkte samen met agenten-parachutist en ontkwam ternauwernood aan arrestatie.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618

Eshuis, Jacobus Jan

Bekende onderscheidingen: LoM.3

Legion of Merit, Officer (US)
   General Orders no. 4 van 21 januari 1948
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 4 van 19 juli 1946
   Uitgereikt te 's-Gravenhage op 16 augustus 1946
   Tijdelijk reserve-majoor voor algemene dienst, chef van de Afdeling Voedselvoorziening en Landbouw van het Militair Gezag

(...) the planning and implementation required for assuring an adequate food supply and distribution system in The Netherlands, necessary to prevent a complete breakdown of normal living which would have hampered military operations.

Bron: Schlegel blz. 201 ; Wiegand, 2003 DA blz. 20 ; Leidsch Dagblad, 17 augustus 1946, blz. 2

Eskes, Dirk

Geboren te Deventer op 16 augustus 1913. Overleden te Hattem op 4 april 1945.
Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Arts, woonachtig te Hardenburg

Bron: www.ogs.nl

Esmeijer, Samuel

Geboren op 20 december 1920. Gesneuveld te Apeldoorn op 29 november 1944.
De Nederlandse Politie Academie te Apeldoorn is vernoemd naar Esmeijer. Zijn Verzetsherdenkingskruis wordt hier bewaard.
Bekende onderscheidingen: VZK,VHK

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 14 van 16 december 1952
   Volontair/klerk bij de gemeentepolitie Driebergen-Rijsenburg, commandant van de KP te Rotterdam

Bron: VZK blz. 74-75 ; VHK blz. 107 ; Six blz. 79,139

Essen, Gerrit Laurens van

Geboren te Rotterdam op 14 augustus 1918. Overleden te Delft op 15 mei 1940.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 9 mei 1946 (postuum)
   Dienstplichtig huzaar van het Wapen der Cavalerie

Bron: BL/BK blz. 250 ; www.ogs.nl

Esser, mr. Willem Marius

Geboren te Strait Settlements (Penang) op 13 december 1915. Overleden te Malaga op 3 september 2004.
Bekende onderscheidingen: KV

Bron: Overlijdensadvertentie De Telegraaf dd. 6 september 2004

Est, Machiel Antonie van der

Bekende onderscheidingen: KV,KCBC

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 3 van 8 december 1944
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandsche Koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogsvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijkehandelingen werden geloopen.

Commendation (GB)
   1943
   Captain, Master of the s.s. 'Zuiderkerk'

  The ship, sailing alone, was torpedoed. The submarine was immediately engaged by the ship’s defensive armament but she was not hit.
  The vessel was successfully abandoned and as all the boats, fully manned by passengers and crew stood off, a second torpedo hit the ship and she sank immediately. Wireless signals from one of the lifeboats resulted in the rescue of all the survivors within twelve hours.
  Captain van der Est showed excellent judgment and coolness throughout. In all there were 211 persons on board and it was due to his fine discipline and organisation that not a single life was lost.

Bron: ARA 2.16.32 inv.nr. 239, 771 ; Koopv. blz. 52

Esveld, Heimen van

Geboren op 29 september 1891.
Bekende onderscheidingen: MoF.bp,KMC

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   ? ; uitgereikt te Amsterdam op 21 november 1946
   Burger, woonachtig te Kootwijkerbroek

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom
   3 oktober 1947
   Farmer, Kootwijkerbroek

Bron: Dagblad voor Amersfoort, 21 november 1946 ; met dank aan de heer J. Howes

Eugen, F. von

Geboren op 29 oktober 1897.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 34 van 22 december 1951
   Burger

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden tijdens de bezetting van Nederland.
Hij behoorde tot een zelfstandige inlichtingen- en koeriersgroep, welke belangrijke militaire gegevens naar Engeland en naar bevrijd gebied heeft doorgezonden.
Als één der leiders van deze groep heeft hij gezorgd voor het verzamelen en verzenden van de militaire gegevens in het bijzonder van September 1944 tot de bevrijding.
Deze gegevens zijn door het Geallieerde opperbevel op hoge prijs gesteld.
Door dit optreden heeft hij belangrijke diensten aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Zaak bewezen.

Bron: BL/BK blz. 223

Eulen, Gerhard Wilhelm

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 26 van 12 november 1947
   Dienstplichtig soldaat-ziekendrager

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden,door in de periode van 11 - 13 Mei 1940 tijdens de gevechten op de Grebbeberg als ziekendrager op onverschrokken wijze, nagenoeg steeds onder vijandelijk vuur, geheel uit eigen beweging een zeer groot aantal gewonden uit de voorste lijn per rijwiel naar de hulpverbandplaats te vervoeren.

Bron: BL/BK blz. 250

Eupen, R. van

Geboren in 1922.
Res-tltn.-vl.d.ML (06-05-1943), res-eltn. (06-05-1945).
Bekende onderscheidingen: VK,OHK.1

Vliegerkruis
   K.B. no. 8 van 6 januari 1944
   Reserve-tweede luitenant van het Wapen der Militaire Luchtvaart, gedetacheerd bij het R.A.F. Bomber Command

Bron: VK blz. 232 ; NRLL 1956 blz. 437

Everaars, Alexander

Geboren te Bindjei, Sumatra, op 26 november 1905. Overleden te Scheveningen op 5 september 1949.
OMSD.3 (16-08-1927), OMSD.2 (16-08-1929), OMSD.1 (28-06-1941), LTZ(T)1 (01-01-1949).
Dienst op MTB’s in Nederlands-Indië (26-08-1940/08-03-1942)
Bekende onderscheidingen: ON.5,OHK.1,MID

Bron: T.1394

Everaert, T.

Bekende onderscheidingen: BOK

Oorlogskruis 1940 (B)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 6 van 29 april 1943
   Matroos der eerste klasse (483 VRH) der Koninklijke Marine

Evers, Hendrik J.

Geboren op 5 oktober 1919.
Bekende onderscheidingen: MoF.bp,KMC

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   ? ; uitgereikt te Amsterdam op 21 november 1946
   Burger, woonachtig te Venray (ook: IJsselstein)

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   27 november 1947
   Schoolteacher, Roggel

Bron: Dagblad voor Amersfoort, 21 november 1946 ; met dank aan de heer J. Howes

Evers, Jan

Geboren op 15 juli 1903.
Bekende onderscheidingen: MoF.bp,KMC

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   ? ; uitgereikt te Amsterdam op 21 november 1946
   Burger, woonachtig te Ederveen

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   30 april 1947
   Farmer, Ederveen

Bron: Dagblad voor Amersfoort, 21 november 1946 ; met dank aan de heer J. Howes

Evers, P.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 3 van 15 maart 1941
   Ketelmaker ter Koopvaardij

die als leden van de bemanning van het s.s. “VOLENDAM”, dat op Vrijdag, 30 Augustus 1940, om 23.00 uur in den Noord-Atlantischen Oceaan werd getorpedeerd, groote moed en plichtbetrachting betoonden, door onder gevaarvolle omstandigheden in de machinekamer op hun post te blijven, tengevolge waarvan werd bijgedragen tot het behouden binnenbrengen van het schip.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9035 ; Koopv. blz. 8,49

Evers, W.A.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 76 van 13 mei 1948
   Sergeant-majoor der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 223

Everts,mevrouw Louise (e/v Vermeeren)

Bekende onderscheidingen: MRF.2,FMDP

Médaille de la Reconnaissance Française de bronze (F)
   24 september 1954
   -, te Sevenum

Médaille des Passeurs de l'Union Nationale des Évadés de Guerre (F)
   15 juni 1974
   -, te Horst

Bron: Met dank aan Frans Vermeeren

Evertze, H.J.

Bekende onderscheidingen: BK,E.1,OHK.2,G.Med.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Korporaal-machinist (11060)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, op den 10den Mei 1940 zijn dienst op Onze torpedoboot “Z 5”, welke torpedoboot te Rotterdam den overgang van de Duitsche troepen van den zuidelijken naar den noordelijken Maasoever over de Maasbrug moest bemoeilijken, onder heftig mitrailleur- en lichtgeschutvuur met kalmte en nauwgezetheid verricht, waardoor hij medegewerkt heeft, dat het schip, waarop 7 opvarenden tijdens deze actie werden gewond, niet dan nadat de munitie was opgeschoten, zonder verdere schade kon worden teruggetrokken.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; BL/BL blz. 250 (NB. geeft naam als Evertze)

Everwijn, H.P.

Geboren in 1914.
Res-tltn.d.Inf. (01-01-1935), res-eltn. (01-01-1939).
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 10 van 13 november 1946
   Reserve-eeste luitenant van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 250 ; NRL 1939 blz. 200

Exter, Robert Piet van

Overleden te Brussel, België, op 10 augustus 2006.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 26 van 12 november 1947
   -

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend, door het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: met dank aan de heren B. Keers en H.J. Huisman

Eijk, Cornelis Jan van ('Cor')

Geboren te Amsterdam op 5 december 1919. Overleden aldaar op 6 december 2015.
Gehuwd met Hendrika Johanna van Velthuizen (overleden te Amsterdam op 14 maart 2007).
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 2 van 31 augustus 1944
   Matroos der eerste klasse (13885) der Koninklijke Marine

Als opvarende van een Onzer onderzeebooten, gedurende geruimen tijd, in krijgsverrichtingen tegen de vijand, blijk gegeven van moed, bekwaamheid, plichtbetrachting en volharding.

Bron: Meijer (1990), p. 250 ; Brons nummer 59, p. 24 ; met dank aan de heer W.F.J. Elgers

Eijk, Gerrit Nicolaas Pieter van

Overleden te 's-Gravenhage op 1 januari 2007.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 16 augustus 1950
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden in het tijdvak van 11-14 Mei 1940 als sectiecommandant van de 11e Compagnie Mortieren van 8 bij de verdediging van ROTTERDAM, ook toen zijn sectie vrijwel zelfstandig moest optreden en steeds het vuur op rustige en bekwame wijze te leiden.
In het bijzonder door, nadat hij op 12 Mei opdracht had ontvangen aan het Haringvliet stelling te nemen, met succes het vuur tegen de vijand, die zich op en nabij het Bolwerk ingroef, te leiden ook tijdens een vijandelijke vliegtuigaanval van zeer nabij. Daarbij zonder dekking te laten nemen de vuursnelheid van de door hem ingezette mortier te doen verhogen teneinde te voorkomen, dat de vijand, gebruik makende van deze luchtaanval, op de grond zijn uitgangsstellingen zou verbeteren.

Bron: Meijer (1990), p. 250 ; Brons nummer 59, p. 24

Eijk, L.A. van den

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 26 van 31 december 1941
   Sergeant-bommenrichter der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indische Leger

Bron: Meijer (1990), p. 250

Eykelstam, J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 12 van 10 november 1949
   Dienstplichtig korporaal van het Wapen der Infanterie

Bron: Meijer (1990), p. 250

Eyken, B.B.J.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 2 van 3 september 1942
   Gezagvoerder ter Koopvaardij, kapitein van het m.s. 'Maros'

Bron: Koopv. blz. 8,36 ; K.P.M. blz. 323

Eymael, Edmond Jozeph Felix Louis

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 6 december 1940
   Dienstplichtig soldaat van het Korps Motordienst

voor uitstekende daden, in tijd van oorlog voor het vaderland bedreven,
te weten deel uitmakende van een bewakingsdetachement, ondanks vijandelijk mitrailleurvuur en bombardementen van vijandelijke vliegtuigen, als chauffeur verschillende belangrijke opdrachten tot het vervoer van militaire transporten volbracht; zich bij het doorzoeken van huizen, waarin vijandelijke elementen werden vermoed, moedig gedragen, en zich eigener beweging naar Engeland begeven.

Bron: Meijer (1990), p. 250

Eynden, Martinus van den ("Martien")

Geboren op 1 april 1905.
Bekende onderscheidingen: MoF,KCBC

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, woonachtig te Deurne (Noord-Brabant)

Bron: Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 23

Eysbouts, B.H.

Geboren op 31 juli 1918.
Legernummer 18.07.31.001.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 31 van 29 juni 1951
   Soldaat-oorlogsvrijwilliger

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in de vroege morgen van 10 Mei 1940, ingedeeld als chauffeur bij de 77e Batterij Luchtdoel Artillerie, welke batterij was opgesteld op pier 7 van de Waalhaven te ROTTERDAM ter bescherming van het vliegveld Waalhaven, onder zeer moeilijke omstandigheden tot het uiterste te blijven standhouden.
In het bijzonder door, toen vijandelijke goedbewapende valschermjagers op verrassende wijze afsprongen en de batterij zich gereedmaakte om de rechtstreeks aanval van deze valschermjagers te kunnen afslaan, kort nadat het vuurgevecht was begonnen, op gedurfde wijze een eigen achtergebleven luchtdoelmitrailleur in stelling terug te brengen.
Voorts door daarna met een soldaat te trachten een nabijgelegen bosje te bereiken om onder een andere hoek op de valschermjagers te kunnen vuren, waartoe zij onder vijandelijk vuur over open terrein voorwaarts moesten gaan, totdat hij, even nadat hij de rand van het bosje had bereikt, door vijandelijk mitrailleurvuur werd gewond.
Tenslotte door, na zijn verwonding, zonder zich te bedenken, dwars door het vijandelijk mitrailleurvuur naar zijn groep terug te keren.

Bron: Meijer (1990), p. 250 ; met dank aan de heer B. Keers