Terug naar Decorati
Terug naar de index

Ebbe - Empel

Ebbe, W.H.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 1 april 1943
   Hofmeester ter Koopvaardij, aan boord van het m.s. 'Marnix van St. Aldegonde'

Bron: BL/BK blz. 249

Ebbeling, H.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 7 februari 1948
   Tijdelijk dienstplichtig sergeant-majoor van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 249

Eberwijn, M.

Bekende onderscheidingen: BK.2

Bronzen Kruis
   K.B. no. 41 van 31 december 1946 (2e toekenning)
   Kwartiermeester der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot 'Zwaardvis'

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 8 december 1944
   Matroos der eerste klasse, aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot 'Zwaardvis'

Bron: BL/BK blz. 249

Eck, Cornelis H. van

Geboren op 26 juni 1916.
Bekende onderscheidingen: BK,VHK,MoF

Bronzen Kruis
   K.B. no. 20 van 8 oktober 1951
   Dienstplichtig korporaal van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden in de jaren 1943 en 1944 als lid ener O.D.groep te Roosteren, die ontsnapte geallieerde krijgsgevangenen en leden van vliegtuigbemanningen over de Belgische grens bracht, waarbij hij herhaaldelijk onder vuur kwam van de Duitse grensbewaking.
In 1944 werd de O.D.groep tot een militair verband gevormd en leidde hij als ondercommandant deze groep op tot een militaire eenheid, zodat, toen Roosteren in de frontlijn kwam te liggen in September 1944, de groep in nauw verband met de geallieerde troepen kon optreden in de strijd tegenover de vijand en herhaaldelijk in vuurgevecht kwam, waarbij somtijde gevangenen werden gemaakt.
Tot tweemaal toe ontsnapte hij aan gevangenneming door sterke Duitse gevechtspatrouilles die voor dit doel waren uitgezonden.
Hij heeft getoond een dapper soldaat te zijn.

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, woonachtig te Roosteren

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; BL/BK blz. 249 ; VHK blz. 103 ; Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 26

Eden, J.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 14 van 4 januari 1949
   Tijdelijk reserve-eerste luitenant van Algemene Dienst

Bron: BL/BK blz. 223

Edens, F.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 14 van 11 april 1949
   Ingetrokken bij K.B. no. 26 van 12 augustus 1949 (dubbele verlening)
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

heeft als Gezagvoerder bij de Nederlandsche Koopvaardijvloot waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewezen, door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend grote gevaren van vijandelijke handelingen werden gelopen.

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 1 van 26 augustus 1943
   Gezagvoerder ter Koopvaardij, kapitein van het m.s. 'Murena'

Bron: ARA 2.16.32 inv. 739 ; Koopv. blz. 8,37

Ederveen, A.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 27 van 14 december 1949
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door op 10 Mei 1940, ingedeeld als soldaat bij de 4e Compagnie van het IV Depôt Bataljon Infanterie, welke compagnie bestaande uit slechts drie maanden geoefende soldaten, was aangewezen om het vliegveld Ypenburg, hetwelk nagenoeg geheel door de vijand was veroverd, te helpen hernemen, daarbij op flinke wijze op te treden.
In het bijzonder door bij de aanval op dit vliegveld, waarbij zijn groep onder zwaar vijandelijk vuur over nagenoeg geheel open terrein moest aanvallen, niettegenstaande er gewonden en gesneuvelden vielen en hijzelf een schot op zijn helm kreeg, daaraan op moedige wijze te blijven deelnemen.

Bron: BL/BK blz. 249 ; met dank aan de heer B. Keers

Ederveen, R.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 14 van 4 januari 1949
   Dienstplichtig korporaal van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 249

Ee, C. van

Geboren op 7 februari 1918.
Legernummer 18.02.07.006.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 17 van 20 januari 1953
   Dienstplichtig soldaat der eerste klasse van het Wapen der Cavalerie

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend in de laatste jaren van de bezetting (1940-1945) als lid van een ondergrondse organisatie op de Veluwe, die zich bezighield met het verbergen en voorthelpen van neergekomen geallieerde leden van vliegtuigbemanningen. Na de mislukte operaties rond ARNHEM verleende hij aan de verdwaalde soldaten van de “airborne”-troepen onderdak en zorgde voor hun verder transport naar het Zuiden.
Hij was een van de meest verdienstelijke ondergrondse werkers in zijn groep.

Bron: Arnhem blz. 203 (geeft voorletter als G.) ; met dank aan de heer B. Keers

Eeftens, Franciscus Gijsbertus

Geboren te Leiden op 15 oktober 1905. Overleden te Voorburg op 24 juni 1978.
Legernummer 052215000 ; OvG2 (11-03-1933), OvG1 (11-03-1941), DOvG2 (02-08-1949).
Bekende onderscheidingen: VOA,XV

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950
   Dirigerend Officier van Gezondheid der tweede klasse van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 156 ; KNIL blz. 131

Eeghen, Cornelis Hendrik van

Geboren te Amsterdam op 22 april 1917. Overleden te Dyfed, Engeland, op 9 september 1978.
LTZ3 (12-08-1939), KTZ (01-06-1964), e.o. 16-11-1968.
Bekende onderscheidingen: ON.4x,BK,OHK.3,OV.2,NGHK.1,XXV,H1937

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 20 oktober 1944
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse der Koninklijke Marine

Bron: BL/BK blz. 250 ; W.2500

Eekelder, mevrouw Theadora J., echtgenote van Knufing

Geboren op 14 januari 1919.
Bekende onderscheidingen: KV,VHK

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 34 van 22 december 1951
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend in de jaren 1942, 1943 en 1944 bij de verzorging van enige honderden ontsnapte geallieerde krijgsgevangenen en leden van vliegtuigbemanningen, die in de boerderij van haar echtgenoot onderdak kregen, waarbij zij meestentijds zorgde voor de voeding en de kleding van deze militairen, die dikwijls in uitgehongerde toestand en met vodden aan het lijf werden binnengebracht.
Zij liep met dit werk groot risico voor zich en haar gezin omdat een bijna ononderbroken stroom van militairen de boerderij passeerden.

Bron: VHK blz. 148 ; met dank aan de heer B. Keers

Eekelen, J. van

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 1 van 8 april 1943
   Assistent-Machinist ter Koopvaardij, aan boord van het s.s. 'Amstelkerk'

Bron: Koopv. blz. 8,24

Eekelen, Theodorus Antonius Aloysius van

Geboren op 16 september 1903.
Bekende onderscheidingen: BL,VHK

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 6 van 9 september 1946
   Tijdelijk benoemd reserve-kapitein van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in den strijd tegenover den vijand onderscheiden, door op 10 Mei 1940 bij MILL op eigen initiatief een versperring te doen stellen, waardoor een vijandelijke pantsertrein ontspoorde. Bij de hierna volgende hevige gevechten met de bezetting van dezen trein den geheelen dag zijn opstelling bij de ruïne Kapelhof met een zwakke afdeeling tegen een overmachtige vijand verdedigd.

Bron: BL/BK blz. 223 ; VHK blz. 103

Eendenburg, Leendert Carel Marie van, senior

Geboren te Rotterdam op 14 mei 1887. Overleden te Zwolle op 11 augustus 1948.
Bekende onderscheidingen: ON.4,XX,Mk,KMS

King’s Medal for Service in the Cause of Freedom (GB)
   ? ; uitgereikt door Sir Philip Nicholls op het Binnenhof te 's-Gravenhage op 8 juli 1948
   Burger, woonachtig te 's-Gravenhage

Bron: Wo. 1409 ; Nieuwe Leidsche Courant, woensdag 7 juli 1948, blz. 1

Eendenburg, Leendert Carel Marie van, junior ("Cees")

Geboren te Batavia, Nederlands-Indië, op 29 december 1914.
Ontkomen naar Engeland in juli 1940. Royal Navy, R.A.F.V.R. (04-1941), P/O (1149981), R.A.F. no. 41 Sqdr. (17-12-1941/14-07-1942) ; res-tltn.-vl.d.ML (01-01-1942), res-eltn. (01-01-1944), res-kapt. (01-02-1948).
Bekende onderscheidingen: BK,VK,OHK.1

Bronzen Kruis
   K.B. no. 3 van 19 augustus 1940
   Reserve-tweede luitenant van het Wapen der Artillerie

wegens het in tijd van oorlog met groot beleid voorbereiden van hun ontsnapping uit het bezet gebied van Nederland en het moedig en beleidvol uitvoeren van hun overtocht naar Engeland, aan welke overtocht zoowel tengevolge van de geringe zeewaardigheid van hun vaartuig als van het optreden des vijands groote gevaren waren verbonden.

Vliegerkruis
   K.B. no. 8 van 6 januari 1944
   Reserve-eerste luitenant-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; BL/BK blz. 250 ; VK blz. 232 ; NRLL 1956 blz. 432 ; The Pilots of 41 Squadron RAF, 1939-1945

Eenkhoorn, Aart Jans

Geboren in 1910.
Res-tltn.-wnr.d.ML (17-09-1930), res-eltn. (04-03-1935), res-kapt. (31-03-1947), res-maj. (01-11-1948).
Bekende onderscheidingen: BL,OHK.1,XXV

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 2 van 15 juni 1946
   Reserve-eerste luitenant-waarnemer van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in den strijd tegenover den vijand onderscheiden, door op 12 Mei 1940 vrijwillig deel te nemen aan een onbeschermd bombardement op vijandelijke artillerie ten Oosten van WAGENINGEN door drie C-V vliegtuigen van toenmaals zeer verouderd type. Gevaarlijke opdracht met moed en beleid uitgevoerd; hierbij aangevallen door vijandelijke jagers, waardoor twee der vliegtuigen werden afgeschoten en het derde toestel - hoewel beschadigd - op zijn basis kon terugkeeren.

Bron: BL/BK blz. 223 ; NRLL 1956 blz. 430

Eerde, E.G. van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 3 van 27 juli 1944
   Gezagvoerder ter Koopvaardij, kapitein van het m.s. 'Macoma'

Bron: BL/BK blz. 250

Eerhart, J.C.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 21 maart 1944
   Korporaal-geschutmaker der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. 'Soemba'

Bron: BL/BK blz. 250

Eerkens, dr. J.W.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 63 van 9 januari 1948
   Reserve-officier van gezondheid der eerste klasse

Bron: BL/BK blz. 250

Eersel, J.G. van

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 5 van 27 maart 1941
   Gezagvoerder te Koopvaardij, aan boord van het s.s. 'Sitoebondo'

Bron: Koopv. blz. 8,44

Ehlhart, Jacobus Hendrikus Wilhelmus

Geboren te Deventer op 12 april 1903. Overleden te Venlo op 30 april 1998.
Legernummer 031612001 ; OvG2 (22-08-1929), OvG1 (22-08-1937), DOvG2 (11-02-1947), DOvG1 (16-06-1948).
Bekende onderscheidingen: VOA,XX

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950
   Dirigerend Officier van Gezondheid der eerste klasse van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 156 ; KNIL blz. 129

Ehrwert, K.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 31 december 1942
   Bootsman ter Koopvaardij, aan boord van het s.s. 'Pieter de Hoogh'

Bron: BL/BK blz. 250

Eikelboom, W.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Adjudant-onderofficier-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. no. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: VK blz. 232

Eilders, J.H.

Geboren in 1913.
Res-tltn.-vl.d.ML (24-09-1935), res-eltn. (24-09-1939).
Bekende onderscheidingen: VK,XX

Vliegerkruis
   K.B. no. 1 van 23 augustus 1948
   Reserve-tweede luitenant-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Bron: VK blz. 232 ; NRLL 1956 blz. 436

Einthoven, Johan Ferdinand George ("Ferry")

Geboren te 's-Gravenhage op 20 september 1920. Overleden te Haarlem op 7 augustus 2004.
Eltn.d.Art. (15-02-1948), kapt. (01-07-1950), kol-tit.
Bekende onderscheidingen: ON.4x,BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 12 van 10 november 1949
   Tijdelijk reserve-kapitein van het Wapen der Artillerie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door op 10 mei 1940, ingedeeld als stukscommandant bij een batterij van 7 Veld, toen hij bij het tegen Johannahoeve N. van het vliegveld Ypenburg in stelling brengen van zijn ver vooruitgeschoven stuk plotseling op drie vijandelijke valschermjagers stuitte, één van hen neer te schieten waarop de twee anderen zich overgaven.
Vervolgens met goed gevolgd de Johannahoeve te beschieten, waardoor de vijandelijke weerstand geheel werd gebroken en de hardnekkig standhoudende valschermjagers zich moesten overgeven.

Bron: BL/BK blz. 250 ; NRLL 1956 blz. 196 ; Brons nr. 50 blz. 5-6 ; overlijdensadvertentie

Einthoven, mejuffrouw dra. Johanna Jacoba

Geboren te Leiden op 22 augustus 1897. Overleden te Amsterdam op 24 juli 1981.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 31 van 19 januari 1952
   Arts

Bron: VOA blz. 243

Ekels, A.G.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 19 van 27 december 1948
   Reserve-kapitein-vlieger der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, vlieger bij de Koninklijk Nederlands-Indische Luchtvaart Maatschappij

Bron: VK blz. 232

Ekeren, G. van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 23 april 1942
   Matroos der tweede klasse der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot 'O 21'

Bron: BL/BK blz. 250

Ekkel, H.

Geboren op 6 september 1904.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 17 van 5 December 1952
   Voormalig dienstplichtig korporaal van het Wapen der Infanterie

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als leider van een ondergrondse organisatie in den HAM (OVERIJSSEL), waarbij hij zich verdienstelijk maakte met de distributie van afgeworpen wapens, de ontvangst en de verzorging van uit ENGELAND gekomen agenten-parachutist en het verlenen van onderdak aan hun zenderapparatuur.
Hij organiseerde de plaatselijke B.S. (Binnenlandse Strijdkrachten) en richtte deze af voor gewapend optreden, zomede voor sabotage op de spoorlijnen, en de water- en landwegen.
Bij de nadering der Canadezen uit Oostelijke richting op 5 April 1945 ging hij met zijn troep een vuurgevecht aan met de in het dorp achtergebleven Duitse militairen, die vervolgens de plaats ontruimden, zodat de B.S. (Binnenlandse Strijdkrachten) op 6 April de doorstotende Canadeze tanks in een bevrijd dorp kon ontvangen.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618

Elbers, Anton Frans

Geboren te Den Helder op 30 april 1917.
LTZ3 (08-08-1938), LTZ2 (16-08-1940), LTZ1 (01-09-1948), KLTZ (01-08-1957), KTZ (01-07-1963), e.o. 01-06-1967.
Adjudant i.b.d. van H.M. de Koningin.
Bekende onderscheidingen: HO.4,BK,OHK.3,OV.3,XXV,H.1937,KLO,OMA.3,MBC.4,Bc.5,D.3a,VE.4,ME.4,EL.4,AN.4,AAM.4,MP.4,Z.3a,O.5,HMO

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 23 april 1942
   Luitenant-ter-zee tweede klasse, aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot 'O 21'

Bron: BL/BK blz. 250 ; W.2476

Eldik Thieme, Herman Carel Anton van

Geboren te Winschoten op 18 februari 1915. Overleden te Delft op 18 december 2004.
Bekende onderscheidingen: NL.3,KMC

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   9 augustus 1948
   Exploitation Engineer, Netherlands Railways

Bron: overlijdensadvertentie ; met dank aan de heer J. Howes

Elenbaas, Bernard Willem

Geboren te Batavia op 20 augustus 1913. Overleden te Roosendaal op 19 mei 1989.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Landstorm-sergeant van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (algemeen stamboeknummer 7913)

Bron: VOA blz. 91

Elenbaas, Jacob Matheus Cornelis

Geboren op 4 februari 1911.
Ingedeeld bij de B.S. te Tholen (01-01-1945 / 30-03-1945) ; Legernummer 11.02.04.005.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 54 van 10 april 1953
   Sergeant der eerste klasse van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als plaatselijk Commandant van de N.B.S. (Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten) te THOLEN in de laatste dagen van October en de eerste dagen van November 1944 toen de geallieerden BERGEN OP ZOOM hadden bereikt en THOLEN in de frontlijn lag.
Hoewel het eiland door de Duitsers was ontruimd en de brug over de Eendracht was opgeblazen, probeerden zij via het pontveer bij VOSSEMEER opnieuw vaste voet in THOLEN te krijgen, althans te verhinderen dat de geallieerden op de Westflank van hun terugtochtsweg schade zouden kunnen doen.
Het pontveer en de steiger op THOLEN werd door de O.D. (Ordedienst) met kracht van wapenen verdedigd en een groep O.D. van BERGEN OP ZOOM werd ter versterking verkregen. Bij de vuurgevechten die over het water van de Eendracht werden geleverd, sneuvelden enige van zijn mannen en werden ook enige vijanden onschadelijk gemaakt.
Een Sprengkommando dat met een rubberboot overstak werd gevangen genomen.
Daar de geallieerden geen troepen over hadden om THOLEN te bezetten kwam de verdediging geheel op de O.D. te rusten die onder zijn leiding met moed en volharding is gevoerd, totdat de Duitsers aftrokken.

Bron: BL/BK blz. 250 ; met dank aan de heer B. Keers

Elfrink, H.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 10 van 4 november 1943
   Dienstplichtig soldaat

In tijd van oorlog met levensgevaar ontsnapt uit bezet Nederland en rechtstreeks naar Engeland gekomen, met het doel zich in dienst te stellen van de Nederlandsche Regeering

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9042 ; BL/BK blz.250

Elias, J.A.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 3 van 29 mei 1941
   Vijfde machinist, aan boord van het s.s. 'Mariso'

Bron: Koopv. blz. 8,35

Elias, Jonkheer Pieter Jacob

Geboren te Hilversum op 8 maart 1909. Overleden te Voorschoten op 11 december 1992.
OVL3 (05-12-1931), OVL2 (27-12-1933), OVL1 (15-12-1941), KLTZ-vl. (01-03-1949), KTZ-vl. (01-11-1954), pensioen 16-03-1960.
Bekende onderscheidingen: ON.4x,VK,OHK.2,OV,XXX

Vliegerkruis
   K.B. no. 8 van 29 november 1941
   Officier-vlieger der tweede klasse

Het gedurende meer dan een jaar deelnemen aan de operaties op verschillende vliegtuigen, waarbij 277 dag- en nacht vlieguren in oorlogsopdrachten werden volbracht en herhaaldelijk, in contact met den vijand, moed, initiatief en volharding werden betoond, waardoor op succesvolle wijze aan de oorlogvoering in de lucht werd deelgenomen.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 232 ; Nederlands Adelsboek 1941, p. 314 ; Naamlijst Officieren Koninklijke Marine 1947, p. 67 ; Naamlijst Officieren Koninklijke Marine 1968, p. 329 ; overlijdensadvertentie

Elings, F.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Stoker-olieman zeemilicien (5844z)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, op den 10den Mei 1940 zijn dienst op Onze torpedoboot “Z 5”, welke torpedoboot te Rotterdam den overgang van de Duitsche troepen van den zuidelijken naar den noordelijken Maasoever over de Maasbrug moest bemoeilijken, onder heftig mitrailleur- en lichtgeschutvuur met kalmte en nauwgezetheid verricht, waardoor hij medegewerkt heeft, dat het schip, waarop 7 opvarenden tijdens deze actie werden gewond, niet dan nadat de munitie was opgeschoten, zonder verdere schade kon worden teruggetrokken.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; BL/BK blz. 250

Elink Schuurman, H. (T.)

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 2 van 21 december 1944 ; ingetrokken en vervangen door K.B. no. 10 van 24 februari 1945
   Reserve-kapitein-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. no. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: VK blz. 232

Elkerbout, Marten Frans

Geboren te 's-Gravenhage op 15 februari 1897. Gefusilleerd te Kamp Vught op 5 september 1944.
Bekende onderscheidingen: BL,VHK,MWB,MHB

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 24 van 14 december 1949 (postuum)
   Oud-officier-vlieger

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door sedert begin 1943 te beginnen met het verzamelen van berichten voor een inlichtingengroep, welke later in nauwe samenwerking trad met het Bureau Inlichtingen der Nederlandse Regering.
Vervolgens door, nadat in Juli en Augustus 1943 vele arrestaties in zijn omgeving hadden plaats gevonden, met anderen het organiseren van een zelfstandige groep, welke later is uitgegroeid tot één van de grootste, welke met het Bureau Inlichtingen samenwerkte, ter hand te nemen. Voorts door op inlichtingengebied baanbrekend werk te verrichten, waarbij hij de beschikking kreeg over een uit Londen gezonden agent.
Tenslotte door te bewerken dat de verzamelde berichten konden worden gefotografeerd en langs een koerierslijn konden worden verzonden, totdat hij tengevolge van deze werkzaamheden einde Mei 1944 werd gevangen genomen en, na steeds te hebben gezwegen, in September daaraanvolgende werd gefusilleerd.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde Oorlogvoering en aan de Nederlandse Regering.

Bron: ARA 2.05.118 inv. 2570 ; Heuvel et al. (1985), p. 104 ; Meijer (1990), p. 223 ; www.ogs.nl ; met dank aan de heer B. Keers

Ellens, J.J.

Geboren in 1911.
LTZ.vk.2jc (01-07-1960), LTZ.vk.2oc (01-07-1963), e.o. 01-07-1964.
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.2,KRV,G.Med.,UNKOR,KWM

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 23 april 1942
   Sergeant-monteur der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. onderzeeboot 'O 21'

Bron: BL/BK blz. 250 ; NKM 1968 blz. 371

Ellerbroek, M.

Bekende onderscheidingen: BL

Kruis van Verdienste met Gesp
   K.B. no. 3 van 3 december 1942 ; later ingetrokken en vervangen door de Bronzen Leeuw
   Gezagvoerder ter Koopvaardij, kapitein van het m.s. 'Nautilus'

Bron: BL/BK blz. 223 ; Koopv. blz. 5,38

Elsen, Joannes Laurens van (ook: Johannes)

Geboren op 27 december 1913.
Bekende onderscheidingen: BL,VHK,MBE,MoF.sp

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 11 van 30 november 1948
   Burger, lid van het verzet

Medal of Freedom with silver palm (US)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 4 september 1946
   Burger, woonachtig te Oegstgeest

Bron: BL/BK blz. 223 ; VHK blz. 104

Elsen, P.P. van

Geboren in 1918.
Eltn. (15-02-1948), kapt. (01-07-1950), maj. (01-11-1957), ltkol. (01-11-1962), kol. (01-11-1968), briggen. (01-09-1971), genmaj.d.Inf. (01-05-1973).
Bekende onderscheidingen: ON.4x,BL,OHK.1,OV.4,XXV

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 11 van 24 juli 1950
   Eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door op 11 Mei 1940 bij de aanval op het dorp VALKENBURG (Z.H.), hoewel de houding van zijn compagnie mede door gebrek aan goede leiding veel te wensen overliet, op onverschrokken, rustige en voorbeeldige wijze onder zwaar vijandelijk vuur zijn sectie ten aanval te leiden en de rand van VALKENBURG te bereiken, daarbij steeds een ieder aan te sporen en moed in te spreken om zodoende te trachten het moreel weer op te voeren en toen deze aanval was vastgelopen nochtans te trachten met een kleine groep in de nacht van 11 op 12 Mei 1940 in VALKENBURG binnen te dringen en de aldaar door de Duitsers opgesloten krijggevangenen te bevrijden, welke poging in de kom van dit dorp door zeer zwaar vijandelijk vuur moest worden opgegeven.
Daarna de volgende dag, toen zijn kapitein-compagniescommandant was uitgevallen en geen andere officieren meer bij de compagnie aanwezig waren, resoluut het bevel over do compagnie op zich te nemen en zijn compagnie tot de rand van VALKENBURG naar voren te brengen, totdat hij bevel ontving terug te trekken.

Bron: BL/BK blz. 223 ; NRLL 1956 blz. 55 ; NRLL 1974 blz. 50

Elst, H. van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 7 februari 1948
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 250

Elst, mejuffrouw Leentje van

Geboren te Roosendaal en Nispen op 16 april 1921. Overleden te Hirzenhain, Duitsland, op 26 maart 1945.
Bekende onderscheidingen: LII.5p, BOK.p,MHB,MWB

Ridder in de Orde van Leopold II met palm en Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   ? (postuum) ; uitgereikt te Roosendaal in juni 1954
   Typiste bij de PTT te Arnhem

Bron: De Gelderlander, 25 juni 1954 ; Nieuwe Leidsche Courant, 29 september 1954, blz. 6 (NB.: geeft voorletters als 'P.F.')

Elswijk, J. van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 11 van 13 december 1947
   Adjudant-onderofficier-administrateur van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 250

Elten, Johannes Henricus

Geboren te Rotterdam op 11 januari 1916. Overleden te Dubbeldam op 10 mei 1940.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no.
  

Bron: BL/BK blz. 250 ; www.ogs.nl

Elzas, Herbert Hans

Geboren te Zutphen op 10 juni 1906. Omgekomen in het concentratiekamp Sobibor op 13 maart 1943.
Bekende onderscheidingen: BL,OHK.1

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 23 van 29 mei 1947 (postuum)
   Vaandrig van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 223 ; www.ogs.nl

Elzenga, mejuffrouw mr. H.N.J.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 21 van 21 december 1949
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend door in September 1944 als medewerkster toe te treden tot een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied in bezet Nederland en zich, alles opofferende, voor deze groep in te zetten tot de bevrijding in Mei 1945.
In het bijzonder door in dit tijdvak naast koerierswerk op de lange afstanden, ook tal van opdrachten van meer organisatorische aard te vervullen met name door het behoud en de verbetering van de diensten van de lange-afstands-koeriersters en daarnaast ook administratief werk gedurende de avond en de nacht te verrichten, waardoor de koeriersters, bij hun vertrek in de vroege morgen, steeds het laatste nieuws konden medevoeren.
Tenslotte toen tijdens administratief werk een vijandelijke overval op haar huis plaats vond, zeer snel te handelen en beheerst op te treden, waardoor deze overval geen resultaat opleverde.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618

Elzinga, P.

Gezagvoerder van het: m.s. 'Seronia' (05-1940/07-1941 en 11-1941/03-1942), m.s. 'Marpossa' (10-1942/08-1943).
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 38 van 26 juni 1946
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandsche Koopvaardijvloot waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 725

Emanuels, dr. Bernard Jacob

Geboren te Paramaribo op 3 mei 1898. Overleden te Amsterdam op 14 december 1978.
OvG.2 KNIL (25-02-1930), OvG.1 (30-08-1938).
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 25 van 22 december 1952
   Officier van Gezondheid der eerste klasse van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 253 ; NRL 1939 blz. 567

Embden, Joseph van

Bekende onderscheidingen: KV,MBE

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 11 van 25 februari 1943
   Dienstplichtig soldaat

wegens het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 28 november 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   Lieutenant (4262), Netherlands Forces, attached to HQ 49 (West-Riding) Infantry Division

Lt J Van EMBDEN escaped to England from Holland via France and Spain in 1941. On arrival in England he joined up with the Netherlands Forces.
He has been senior Allied LO to 49 (WR) Div since October 1944, and in that capacity has been responsible for all the LOs and Interpreters within the Div.
During the battle of Holland he was invaluable, working day and night to settle civilian questions and proving a great asset to the Int branch in interrogating PW, which he did excellently. On his own initiative he made close study of the German Army, and was always in the picture of the enemy on the Div front, so that he was at all times able to carry out first class interrogation of PW.
In his liaison capacity he was constantly in touch with the Resistance Movement, from whose members he obtained a considerable amount of valuable information. He also helped to organise the Resistance soldiers for guard and patrol duties thus relieving our own tps.
He could not have been more keen or more conscientious during his period of service with 49 (WR) Div. He is most highly thought of by all comds whom he has served. He has never failed to volunteer his services when he has felt he can be of use. His work for the Allied Forces thoroughly deserves recognition.

Bron: ARA 2.02.14 inv.nr. 9040 ; PRO WO 373/155, WO 373/187 ; Allied Awards to the Dutch [332]

Emden, ir. J.H. van

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 17 van 20 oktober 1944
   Officier-vlieger der tweede klasse der Koninklijke Marine Reserve, bij het R.A.F. no. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 232

Emmens, G.

Geboren in 1918.
Res-tltn.-vl-wnr.d.ML (01-03-1944), res-eltn. (05-03-1948), res-kapt. (01-10-1950).
Bekende onderscheidingen: VK,OHK

Vliegerkruis
   K.B. no. 4 van 4 mei 1944
   Reserve-sergeant-vlieger der Marine Luchtvaartdienst, bij het R.A.F. no. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron
   Wegens:

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 232 ; NRLL 1956 blz. 434

Emmer, Jan

Geboren te Wormer op 6 april 1917. Overleden in het concentratiekamp Mauthausen op 7 september 1944.
Bekende onderscheidingen: BK.2

Bronzen Kruis
   K.B. no. 33 van 2 mei 1953 (postuum - 2e toekenning)
   Sergeant-capitulant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als agent van een geheime inlichtingendienst, die hem tijdens de jaren 1940-1945 uitzond naar door de vijand bezet gebied, alwaar hij onder uiterst moeilijke omstandigheden een levensgevaarlijke taak had te vervullen, die door vijandelijke tegenactie tot zijn door leidde.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 26 van 12 november 1947 (postuum)
   Sergeant-capitulant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door het moedig en beleidvol voorbereiden en uitvoeren van zijn ontsnapping uit door de vijand bezet Nederland rechtstreeks naar Engeland.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; BL/BK blz. 250 ; www.ogs.nl

Emmer, J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van van 6 november 1941
   Sergeant van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 250

Emous, Thijs Martinus

Geboren te Amsterdam op 5 juli 1915. Omgekomen bij een botsing tussen twee vliegtuigen boven het verkeerspunt bij Geldern (Duitsland) op 9 februari 1945.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 7 van 10 augustus 1944
   Officier-zeewaarnemer der derde klasse Koninklijke Marine Reserve tijdelijk verband
   Wegens:

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 232 ; www.ogs.nl

Empel, Wilhelm van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 77 van 22 april 1948
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door in de vroege morgen van 10 Mei 1940, als schutter van een lichte mitrailleur, opgesteld in één van de kazematten aan de Westelijke oever van de Maas benoorden WESSEM, slechts bijgestaan door een helper, op onverschrokken wijze, onder zwaar vijandelijk vuur, weerstand te bieden aan de overmachtige, naar de Oostelijke oever van de Maas oprukkende vijand.
Voorts door, nadat zijn helper was gewond en na deze te hebben verbonden, tot het uiterste in deze kazemat te blijven standhouden en tot in de 1ste middag van 10 Mei 1940 met zijn lichte mitrailleur, welke door vijandelijk vuur was getroffen, de vijand, die met talloze rubberboten de Maas trachtte over te steken, zeer zware verliezen toe te brengen.

Bron: BL/BK blz. 250