Terug naar Decorati
Terug naar de index

Dronkers - Dukers

Dronkers, Johannis Jacobus

Geboren te Middelburg op 14 augustus 1915. Overleden te Rangoon op 10 januari 1943.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 11 van 13 december 1947 (postuum)
   Sergeant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 249 ; www.ogs.nl

Dronkers, S.H.C.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 36 van 13 mei 1950
   Korporaal-schrijver der Koninklijke Marine

Bron: BL/BK blz. 249

Droog, S.P.

Bekende onderscheidingen: BME.2p,BOK.p

Militair Ereteken 2e klasse met palm en Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   ? ; uitgereikt in januari 1948
   Korporaal van het Wapen der Infanterie

Bron: Nieuwe Leidsche Courant, maandag 19 januari 1948, blz. 3

Droogleever Fortuyn, Cornelis

Geboren te Amsterdam op 10 april 1922. Gefusilleerd te Mauthausen op 7 september 1944.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 33 van 2 mei 1953 (postuum)
   Tijdelijk benoemd reserve-tweede luitenant

heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als agent van een geheime inlichtingendienst, die hem tijdens de jaren 1940-1945 uitzond naar door de vijand bezet gebied, alwaar hij onder uiterst moeilijke omstandigheden een levensgevaarlijke taak had te vervullen, die door vijandelijke tegenactie tenslotte tot zijn dood leidde.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; BL/BK blz. 249 ; www.ogs.nl

Dros, Jacob Cornelis ("Cor")

Geboren te Texel op 10 april 1919. Overleden aldaar op 23 september 2006.
Bekende onderscheidingen: ON.GEM,BK,VHK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 14 van 4 januari 1949
   Burger, lid van het verzet

Bron: BL/BK blz. 249 ; VHK blz. 100 ; overlijdensadvertentie De Telegraaf dd. 27 september 2006

Drost, C.J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Ingetrokken bij K.B. no. 2 van 16 oktober 1941, wegens verregaande plichtsverzaking als militair
   Korporaal-machinist (11210)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, aan boord van Onze onderzeeboot “O 24”, welke boot in den nacht van 13 op 14 Mei 1940 door den met vele magnetische mijnen onveilig gemaakten Nieuwen Waterweg is uitgevaren in zijn dienst aan boord eene koelbloedigheid en vastberadenheid betoond, waaraan het mede te danken is, dat de boot veilig Engeland bereikte en niet in handen van den vijand viel.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034, 9036

Drost, G.J.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 2 van 17 april 1941
   Eerste Stuurman ter Koopvaardij, aan boord van het m.s. 'Delftdijk'

Bron: Koopv. blz. 8,27

Drost, Hendrik

Geboren te Avereest op 6 januari 1921. Gefusilleerd op de Woeste Hoeve te Apeldoorn op 8 maart 1945.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 17 van 5 december 1952
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als leider ener verzetsgroep in OLST, die zich verdienstelijk maakte met opvang en transport van geallieerde militairen, leden van vliegtuigbemanningen, zomede met het plegen van sabotage op de weg en aan de spoorlijn.
Hij was de bezielende figuur in zijn groep, tot hij op 2 December 1944 werd gearresteerd en 8 Maart 1945 gefusilleerd.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; www.ogs.nl

Drost, Johannes

Geboren op 28 maart 1905. Overleden te Rotterdam op 1 februari 1991.
Bekende onderscheidingen: DCFM

Kong Christian den Tiendes frihedsmedaille (DK)
   ?
   Arts

Bron: Overlijdensadvertentie

Drost, Karel

Geboren te Haarlem op 15 december 1892. Overleden te Amsterdam op 28 mei 1958.
Tltn.d.Inf.KNIL (15-06-1915), eltn. (12-06-1918), kapt. (27-09-1927), maj. (28-02-1937), ltkol. (21-09-1938).
Bekende onderscheidingen: ON.5,VOA,BK,XXX,Mk

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Kolonel der Infanterie van Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bronzen Kruis
   K.B. no. 68 van 1 april 1947
   Reserve-kolonel der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 90-91 ; BL/BK blz. 249 ; NRL 1923 blz. 655 ; NRL 1939 blz. 526

Drost, mr.N.C.

Geboren in 1912.
Res-tltn.d.Inf. (01-01-1934), res-eltn. (01-01-1938), res-kapt. (01-05-1947).
Bekende onderscheidingen: BK,XX

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 16 augustus 1950
   Reserve-kapitein van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als commandant van een sectie infanterie, welke met een toegevoegde sectie zware mitrailleurs op 12 Mei 1940 werd belast met de verdediging van het vak aan de Maas aan het Haringvliet en daarna in het gebied gelegen aan en nabij de Leuvehaven te ROTTERDAM. Door zijn voorbeeldig en beheerst optreden steeds de troep goed in de hand te houden hetgeen vooral tot uiting kwam toen tijdens een vijandelijk bombardement uit de lucht op 12 Mei 1940 onder zijn sectie een begin van paniek dreigde te ontstaan.
Vervolgens door op 14 Mei 1940, toen aan de Leuvehaven bij het aanbreken van de dag bleek dat niet voldoende vuur op het door de vijand bezette Noordereiland kon worden uitgebracht, met zijn compagniescommandant en de stukscommandant van een toegevoegde zware mitrailleur tot de Boompjes naar voren te gaan voor het verkennen van de vijand en het kiezen van een betere stelling.
Vervolgens door onder te verwachten scherp gericht vijandelijk vuur tot aan de walkant naar voren te gaan, waar hij bij het verrichten van zijn waarneming zwaar werd gewond en slechts onder uiterst moeilijke omstandigheden zich kon terugslepen.

Bron: BL/BK blz. 249 ; NRL 1939 blz. 192 ; NRLL 1956 blz. 81

Drost, Robert

Geboren in 1893.
Res.tltn.d.Art. (08-05-1915), res-eltn.d.Art. (08-05-1919), e.o. 01-10-1938, OVL.2 KMR (11-11-1940), OVL.1 KMR (01-05-1941), Welfare and Repatriation Officer in de Provincie Limburg, e.o. 01-10-1948.
Bekende onderscheidingen: XXV,Mk,LoM.3,OBE

Honorary Officer in the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 10 van 15 mei 1942
   Lietenant-Commander (Aviator), Royal Netherlands Navy

Legion of Merit, Officer (US)
   Department of the Army General Orders No. 4 van 21 januari 1948
   Lieutenant-Commander, Royal Netherlands Navy

Bron: VK blz. 206 ; Schlegel blz. 197 ; Wiegand, 2003 DA blz. 19 ; NOKM 1947 blz. 73 ; NKM 1968 blz. 333

Drost, W.

Gezagvoerder van het: m.s. 'Onoba' (05-1940/01-1941), m.s. 'Antonia' (1941), m.s. 'Corilla' (1942), m.s. 'Taria' (1943).
Bekende onderscheidingen: BK,KV

Bronzen Kruis
   K.B. no. 3 van 5 november 1942
   Gezagvoerder ter Koopvaardij, kapitein van het m.s. 'Antonia'

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 38 van 26 juni 1946
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandsche Koopvaardijvloot waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 725 ; BL/BK blz. 249

Droste, F.G.B.

Geboren in 1917.
Res.tltn.-vl.d.ML (19-11-1938), eltn.KLu (25-09-1947), kapt. (10-02-1949), maj. (01-11-1953), ltkol. (01-11-1962), kol. (29-06-1970).
Bekende onderscheidingen: VK,OHK.1,OV,XXXV

Vliegerkruis
   K.B. no. 1 van 23 augustus 1948
   Tijdelijk kapitein-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart
   Wegens:

Heeft zich door daden van initiatief, moed en volharding gedurende een of meer vluchten in een luchtvaartuig tegenover den vijand onderscheiden door in de vroege morgen van 10 Mei 1940 als bestuurder van een D-XXI op het vliegveld Ypenburg onder het eerste vijandelijke bombardement onmiddelijk op te stijgen en van drie vijandelijke bommenwerpers er één neer te schieten en daarna, wegens gebrek aan munitie en aan benzine, na eerst nog door een vijandelijke jager te zijn aangevallen, op het vliegveld Ockenburg te landen. Tenslotte door op 14 Mei als bestuurder van een G-I, welke hij slechts zeer kort had gevlogen, deel te nemen aan een verkenningsvlucht boven de Grebbelinie, waarbij zijn toestel enige malen door vijandelijk vuur werd getroffen.

Bron: VK blz. 112,232 ; NRLL 1974 blz. 3,7

Druenen, Leonardus Antonius van ("Leo")

Geboren op 22 augustus 1922.
Bekende onderscheidingen: VHK,MoF,KMC

Medal of Freedom (US)
   General Orders No. 235, Hq. USFET, 15 augustus 1946 ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, woonachtig te Lieshout

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   30 april 1947
   Road Contractor, Lieshout

Bron: VHK blz. 100 ; Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 26 ; met dank aan de heren J. Howes en P. Verstraeten

Drulman, E.J.

Bekende onderscheidingen: KV,MBE

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 3 van 15 maart 1941
   Chef-hofmeester ter Koopvaardij

voor moedig en beleidvol optreden als leden van de bemanning van het s.s. “VOLENDAM”, dat op Vrijdag, 30 Augustus 1940, om 23.00 uur in den Noord-Atlantischen Oceaan werd getorpedeerd en waarbij door de groote plichtsbetrachting en samenwerking betoond bij de uitvoering van de door den gezagvoerder gegeven bevelen, het reddingswerk van 878 personen, w.o. 335 kinderen, succesvol verliep, terwijl het schip behouden kon worden binnengebracht.

Honorary Member in the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   ?
   Chief Steward, m.v. 'Tilly'

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9035 ; Koopv. blz. 8,48,51

Druten, zuster Elisabeth Jacoba van

Geboren te 's-Gravenhage op 12 augustus 1910. Overleden te Ede op 30 augustus 1991.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950
   Verpleegster bij het Leger des Heils

Bron: VOA blz. 155

Drijber, O.L.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 2 van 21 september 1942
   Tweede luitenant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 249 ; KNIL blz. 73

Drijfhout van Hooff, Jacob Frans

Geboren te Amsterdam op 4 januari 1912.
LTZ3 (18-08-1932), Sbn. (01-11-1954), pensioen 01-03-1971.
Directeur-generaal loodswezen.
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.4x,BK.3,OHK.4,OV.2,XXXV,LII.1,DSO,MID

Bronzen Kruis
   K.B. no. 12 van 3 juli 1945 (3e toekenning)
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse, commandant van Hr.Ms. Onderzeeboot 'O 19'

Bronzen Kruis
   K.B. no. 2 van 31 augustus 1944 (2e toekenning)
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse, commandant van Hr.Ms. Onderzeeboot 'O 14'

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, aan boord van Onze onderzeeboot “O 23”, welke boot in den nacht van 13 op 14 Mei 1940 door den met vele magnetische mijnen onveilig gemaakten Nieuwen Waterweg is uitgevaren, in zijn dienst aan boord eene koelbloedigheid en vastberadenheid betoond, waaraan het mede te danken is, dat de boot veilig Engeland bereikte in niet in handen van den vijand viel.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; BL/BK blz. 72,249 ; Wo.2279 ; NA 1980 blz. 87 ; Nieuwe Leidsche Courant, 23 april 1946, blz. 1

Dubbelman, A.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 20 mei 1943
   Korporaal-geschutsmaker der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. 'Van Nes'

Bron: BL/BK blz. 249

Dubois, A.

Bekende onderscheidingen: BL,DSC

Bronzen Kruis met Eervolle Vermelding
   K.B. no. 6 van 15 april 1943 ; later ingetrokken en vervangen door de Bronzen Leeuw
   Gezagvoerder ter Koopvaardij, kapitein van het m.s. 'Dempo'

Distinguished Service Cross (GB)
   ?
   Captain, Master of the m.v. 'Dempo'

Bron: BL/BK blz. 222 ; Koopv. blz. 6,28,51

Dubois, A.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 31 van 30 maart 1945
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Ingedeeld zijnde bij het “Airborne Corps” hetwelk medio September 1944 in de omgeving van Arnhem en Nijmegen opereerde, moed en beleidvol optreden getoond door, nade landing, op uitstekende wijze zijn plicht te verrichten.

Bron: ARA 2.02.14 inv.nr. 9049

Dubois, Theodorus

Geboren op 9 april 1907. Overleden op 13 januari 1996.
Bekende onderscheidingen: ON.5,BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950
   -

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door zich in Januari 1943 beschikbaar te stellen als marconist voor het onderhouden van geheime radiografische verbinding ten behoeve van een in oprichting zijnde, met het Bureau Inlichtingen der Nederlandse Regering te LONDEN samenwerkende, inlichtingengroep en van October 1943 tot October 1944 synoptische weergegevens uit te zenden, van belang voor de Geallieerde Luchtmacht.
Voorts door, nadat zijn zendpost tenslotte door de vijand was uitgepeild en overvallen, met groot gevaar weten te ontsnappen en tot het einde van de oorlog aan Geallieerde zijde zijn diensten te blijven bewijzen.

Bron: Meijer (1990), p. 249 ; overlijdensadvertentie ; met dank aan de heer B. Keers

Dudok van Heel, Harald F.

Geboren op 9 januari 1893. Overleden in 1967.
Bekende onderscheidingen: VHK,MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Amsterdam op 7 mei 1953
   Burger, lid van het verzet

... for their outstanding services in underground activities connected with the organized civil and Armed Forces resistance movement in Holland during the period of occupation of that country by the Germans, from 7 December 1941 to include various dates of such meritorious service leading to the liberation in May 1945. ...

Bron: VHK blz. 101 ; Six blz. 41,44,47,138 ; met dank aan de heer P.J. Schlegel

Dugteren, mejuffrouw Ida Maria van

Geboren te Rotterdam op 14 januari 1892. Overleden aldaar op 7 augustus 1961.
Bekende onderscheidingen: ON.5,ZA,BOK.p,BMW

Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   Uitgereikt te 's-Gravenhage door ambassadeur E. Graeffe op 12 augustus 1952
   te Rotterdam

Bron: ZA blz. 66,206 ; Leidsch Dagblad, woensdag 13 augustus 1952

Duhoux, H.K.

Geboren in 1905.
Tltn.d.Gen. (30-07-1925), eltn. (01-04-1929), kapt. (01-11-1936).
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 16 augustus 1950
   Eervol ontslagen luitenant-kolonel van het Wapen der Genie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in de vroege morgen van 10 Mei 1940 als Kapitein-Adjudant van het Depot Genietroepen te ROTTERDAM nagenoeg onmiddellijk nadat de vijand de aanval uit de lucht op ROTTERDAM had ingezet, op kordate en zeer goede wijze, zulks in afwachting van de komst van zijn commandant, gedurende geruime tijd maatregelen te nemen en opdrachten te verstrekken en daardoor te bereiken dat de vijand werd belet zich reeds dadelijk van belangrijke punten als stations en bruggen in het gedeelte van ROTTERDAM beNoorden de Maas kon meester maken, zodat hij zich ook later aldaar tot de verdediging van een zeer beperkt bruggehoofd heeft moeten bepalen.
Vervolgens door tot 14 Mei daaraanvolgende op degelijke en voortvarende wijze zijn dienst te blijven verrichten, waarbij hij bij het aangeven van rust- en parkeerplaatsen van te ROTTERDAM aankomende infanterie-onderdelen enige malen onder vijandelijk mitrailleurvuur uit de lucht geraakte.

Bron: BL/BK blz. 249 ; NRL 1939 blz. 321

Duim, A. van der

Bekende onderscheidingen: LII.5p, BOK.p

Ridder in de Orde van Leopold II met palm en Oorlogskruis 1940 met palm
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 18 februari 1949
   Sergeant-vliegtuigmaker

Bron: Belgische onderscheidingen aan Nederlanders, 3101, 3393

Duin, Arie van

Geboren te Noordwijk op 27 juli 1918. Overleden te Guildford (Groot Britannië) op 2 februari 1988.
Trouwde op 7 februari 1944 te Surrey North-Eastern met de Britse Buntie A.N.S. Macklin, welk huwelijk op 14 september 1983 werd ontbonden.
Op 5 juli 1949 verkreeg hij de Britse nationaliteit en noemde zich vanaf dan: Bill van Duyn.
Bekende onderscheidingen: BL,BK,MBE

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 33 van 2 mei 1953
   Tijdelijk benoemd reserve-eerste luitenant voor algemene dienst

Heeft zich door het bedrijven van moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden als marconist van enige geheime agenten, die na hun zogenaamde "dropping" in Juli 1944 in opdracht van het Bureau Bijzondere Opdrachten te LONDEN in ROTTERDAM werkten en contact hadden met de verzetsorganisaties aldaar. Hij werd gelijk met deze agenten neergelaten en verzorgde zijn uitzendingen op verschillende adressen in ROTTERDAM. Tijdens een uitzending op 19 December werd hij uitgepeild en gearresteerd. Kort voor de bevrijding werd hij uit de gevangenis ontslagen.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 23 april 1942
   Matroos der eerste klasse, Hr.Ms. Onderzeeboot 'O 23'

Voor de krijgsverrichtingen in mei 1940 aan boord van Hr.Ms. 'Johan Maurits van Nassau' door LTZ1 M. Schoo voorgedragen voor de Eervolle Vermelding, deze heeft hij echter niet gekregen, nog een tweede Bronzen Kruis, dat Woldering en Schulken wel kregen voor deze actie (K.B. no. 45 van 13 juni 1946):

Tijdens de laatste aanvallen op den P.V. 14 Mei J.L., waarbij het schip in de grond geboord werd en treffers vlak nabij den dubbel mitrailleur van 40 mm insloegen, zoodat tenslotte het tentdek opbolde, bleven van de stuksbemanning tot het laatste moment op post en doorvuren:

de stukscommandant Luit.ter Zee 3e kl. Woldering
de richter Matroos 1e kl. Schulken
de bakser Matroos 1e kl. van Duijn

Naar mijne meening komen deze Luitenant ter Zee en beide genoemde schepelingen in aanmerking voor de "Eervolle vermelding” als bedoeld in de Ministerieele Beschikking dd 22 Mei 1940 No. 10

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; BL/BK blz. 222,249 ; met dank aan dhr. L.Ph. Westerhoff

Duinen, A.G. van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 23 van 29 mei 1947
   Dienstplichtig korporaal van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 249

Duinker, C.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 7 van 1 juni 1944
   Gezagvoerder ter Koopvaardij, kapitein van het s.s. 'Titus'

Bron: Koopv. blz. 8,47

Duinker, J.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 7 van 1 juni 1944
   Hoofdmachinist ter Koopvaardij, aan boord van het s.s. 'Titus'

Bron: Koopv. blz. 8,47

Duinker, Joh.J.

Gezagvoerder van het: m.s. 'Adinda' (1940-1943).
Bekende onderscheidingen: BL,KV,OHK.2

Kruis van Verdienste met Gesp
   K.B. no. 2 van 11 september 1941 ; later ingetrokken en vervangen door de Bronzen Leeuw
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

omdat deze als gezagvoerder van het m.s. "ADINDA", dat den 8en Februari, 1941, te 8.48 ure, in de haven van Tobruk op een vijandelijken, magnetischen mijn stootte, onder gevaarvolle omstandigheden zeer moedig optrad, alsmede voorbeeldige leiding gaf bij het vijf dagen durende blusschingswerk, tengevolge waarvan het schip voor vernietiging behouden bleef.

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 10 van 16 januari 1946
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als kapitein bij de Nederlandsche koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogsvoering bewees door gedurende meer dan 2 jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 724 ; Meijer (1990), p. 222 ; Koopv. blz. 5,22

Duis, Gerrit Jan ten

Geboren in 1915.
Res-tltn.-vl.d.ML (01-01-1937), res-eltn. (01-01-1941).
Bekende onderscheidingen: VK,OHK.1,XV,DFC

Vliegerkruis
   K.B. no. 20 van 8 mei 1945
   Flying Officer, R.A.F.V.R. (122587), R.A.F. no. 149 Squadron

Distinguished Flying Cross (GB)
   23 februari 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 34 van 12 april 1945
   Acting Flight Lieutenant, R.A.F.V.R. (122587), R.A.F. no. 149 Squadron

Bron: VK blz. 206,210,232 ; NRLL 1956 blz. 436

Duivenbode, J. van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 22 juni 1948
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 249

Duivenstein, B.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 11 december 1941
   Volmatroos, aan boord van het s.s. 'Costa Rica'

die als volmatroos van het s.s. “COSTA RICA”, dat op den 27en April, 1941, in de Middellandsche zee door Duitsche vliegtuigen bij voortduring werd aangevallen en tenslotte tot zinken werd gebracht, onder gevaarvolle omstandigheden moedig en beleidvol is opgetreden bij den afweer tegen de vijandelijke bommenwerpers en het in veiligheid brengen van vuurwapens met ammunitie van het zinkende vaartuig, zoodat deze opnieuw tegen den vijand in werking konden worden gesteld.

Bron: BL/BK blz. 249

Duivenvoorde, H. van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 31 december 1942
   Matroos ter Koopvaardij, aan boord van het s.s. 'Pieter de Hoogh'

Bron: BL/BK blz. 249

Dukers, J.D.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 16 augustus 1950
   Sergeant-capitulant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in de nacht van 9 op 10 Mei 1940, toen hij opdracht kreeg om zich per auto van WESTERVOORT naar DIDAM te begeven om aldaar een dertigtal Duitse militairen, die gekleed in Nederlandse uniformen en bewapend met Duitse wapens naar WESTERVOORT trachtten door te dringen en waren gevangen genomen, af te halen en af te voeren, deze opdracht op flinke wijze uit te voeren.
In het bijzonder door, nadat te DIDAM reeds ongeveer de helft dezer gevangenen in een gevorderde autobus waren verzameld en plotseling een vijandelijke pantserwagen al vurende kwam aanrijden, op de reeds op zijn bevel, wegrijdende autobus te springen en achtervolgd door de ook verder vurende pantserwagen, waarbij de autobus aan de achter-benedenzijde werd getroffen, door zijn krachtdadige houding en het gebruik van zijn pistool te beletten dat de gevangenen de bus verlieten, waarbij één der gevangenen door zijn vuur werd gewond.
Voorts door, toen tengevolge van een versperring in de weg de autobus tot stilstand kwam en de vijandelijke pantserwagen tot in de onmiddellijke nabijheid naderde, uit de autobus te springen en met zijn pistool op de vijand te blijven vuren totdat zijn munitie was verschoten.

Bron: BL/BK blz. 249