Terug naar Decorati
Terug naar de index

Dolmans - Drion

Dolmans, A.Th.L.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 43 van 19 oktober 1945
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandsche Koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 244, 723

Dolstra, H.O.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 16 augustus 1950
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door op 13 Mei 1940, ingedeeld als stukscommandant van een zware mitrailleur in het vak “Maasstation” te ROTTERDAM, toen onverwacht een boot van het door de vijand bezette Noordereiland naar het Maasstation voer, waardoor onder de in de nabijheid van zijn stuk opgestelde troepen een paniek ontstond, met het pistool in de hand onder vijandelijk vuur vluchtende onderofficieren en soldaten tegen te houden en daardoor verder onheil te voorkomen.
Voorts ook door zijn verder optreden steeds een voorbeeld voor de manschappen te zijn en tot de brand te ROTTERDAM op 14 Mei 1940 steeds op moedige en voorbeeldige wijze op zijn post te blijven.

Bron: Meijer (1990), p. 248

Domhof, Albertus Cornelis

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 6 december 1940
   Dienstplichtig sergeant van het Korps Motordienst

voor uitstekende daden, in tijd van oorlog voor het vaderland bedreven,
te weten deel uitmakende van een bewakingsdetachement met groot beleid en onverschrokkenheid, ondanks vijandelijk mitrailleurvuur en bombardementen door vijandelijke vliegtuigen, als transport-commandant verschillende belangrijke opdrachten tot het begeleiden van militaire transporten volbracht; zich gedurende straatgevechten, bij het patrouilleeren in het door vijandelijke parachutisten onveilig gemaakt gebied en bij het doorzoeken van huizen, waarin vijandelijke elementen werden vermoed, moedig en doortastend gedragen, en zich eigener beweging naar Engeland begeven.

Bron: Meijer (1990), p. 248

Donath, J.H.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 10 van 12 oktober 1944
   Dienstplichtig sergeant-waarnemer
   Wegens:

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 231

Dongen, J.P. van

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. 11 van 15 december 1947
   Korporaal-vliegtuigmaker (A)

Heeft zich onderscheiden door, behorende tot Onze groepvliegtuigen 8, blijk te geven van moed, volharding, bekwaamheid en plichtsbetrachting bij het in December 1941 en in Januari en Februari 1942 uitvoeren van talrijke oorlogsvluchten tegenover de vijand in Nederlandsch-Indië.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 231

Dongen, Karel van

Geboren te Batavia op 27 juli 1904. Overleden te 's-Gravenhage op 19 april 1968.
LTZ3 (13-08-1925), KTZ (01-04-1950), pensioen 01-08-1954.
Bekende onderscheidingen: ON.4x,OHK.2,XXV,MID

Bron: Wo.1958

Donk, mejuffrouw W.A.M. van der

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 27 van 14 december 1949
   -

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend door, na als medewerkster te zijn toegetreden tot een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied, tot de bevrijding van Nederland in 1945 als chef-koerierster van deze inlichtingengroep uitstekende diensten te bewijzen, mede door het verstrekken van met levensgevaar verkregen goede inlichtingen op militair gebied.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Donkelaar, Hendrik van

Geboren te Haarlem op 23 oktober 1920. Overleden te Deventer op 8 augustus 2002.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. 1 van 24 februari 1944
   Korporaal-vliegtuigmaker der Marine Luchtvaartdienst, aan boord van Hr.Ms. Vliegboot 'X30'

Bron: Meijer et al. (1997), p. 231 ; overlijdensadvertentie

Donker, C.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 4 mei 1944
   Matroos der eerste klasse der Koninklijke Marine, aan boord van Onderzeeboot 'O 21'

Bron: Meijer (1990), p. 248

Donselaar, P. van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 1 april 1943
   Derde stuurman ter Koopvaardij, aan boord van het m.s. 'Marnix van St. Aldegonde'

Bron: Meijer (1990), p. 248

Doof, B.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 10 van 13 november 1946
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Bron: Meijer (1990), p. 248

Dool, A. van den

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 13 juli 1944
   Matroos der eerste klasse der Koninklijke Marine

Bron: Meijer (1990), p. 248

Dool, Berend Jan van den

Geboren te Deventer op 10 januari 1909. Omgekomen in het Kommando Meppen-Versen, Neuengamme, Duitsland, op 11 december 1944.
Bekende onderscheidingen: VHK,MoF,KCBC

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Deventer

Bron: VHK blz. 99 ; Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 23 ; www.ogs.nl

Doorenbos, S.M.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 8 van 14 september 1944
   Korporaal-vliegtuigschutter zeemilicien der Marine Luchtvaartdienst, bij het R.A.F. no. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron
   Wegens:

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 231

Doorman, Ludovicus Antonius Carel Marie

Geboren te Gouderak op 2 januari 1891. Overleden te Amsterdam op 10 december 1955.
Adb1 (24-08-1910), LTZ2 (1912), LTZ1 (1920), KLTZ (1933), VAdm (01-04-1947), pensioen 01-04-1947.
Bekende onderscheidingen: ON.4x,BK,E.1,WN16z,XXXV,Mk,PA.2,LB.3+p,KB.3,CBE,NI.3,GdG.3,BOK.p

Bronzen Kruis
   K.B. no. 54 van 19 december 1947
   Gepensioneerd vice-admiraal

Commandeur in de Leopoldsorde met palm en Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   Goedkeuring bij K.B. no. 32 van 28 mei 1949 (reg.nr. 6681)
   Gepensioneerd vice-admiraal

Honorary Commander of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 1 juli 1947
   Gepensioneerd vice-admiraal

Bron: Meijer (1990), p. 248 ; Allied Awards to the Dutch [216, 1323, 1358] ; Wo.1475 ; DNR blz. 376 ; Register Kanselarij der Nederlandse Orden

Doorman, Karel Willem Frederik Marie

Geboren te Utrecht op 23 april 1889. Omgekomen tijdens de Slag in de Javazee in de nacht van 27 op 28 febrauri 1942
Adb1 (24-08-1910), LTZ2 (05-08-1912 KB 51), SBN (03-05-1940 KB 37).
Bekende onderscheidingen: MWO.3,NL.3,ON.4x,OHK.2,XXX,Mk,VM.5

Ridder der 3e klasse in de Militaire Willemsorde
   K.B. no. 9 van 5 juni 1942 (postuum)
   Schout-bij-nacht
   Wegens:

1e. Het onder zijne bevelen staande geallieerd Eskader op 27 Februari 1942 in de Java-Zee op bekwame en stoutmoedige wijze inzetten tegen een vijandelijke overmacht, welke tenslotte tot wijken werd gebracht, daarbij met zijn vlaggeschip, Onze kruiser "De Ruyter" een uitstekend voorbeeld gevende.
2e. Het gedurende de hierop volgende nachtactie van 27 op 28 Februari herhaaldelijk trachten door de sterke vijandelijke opstelling heen te breken, teneinde de transportvloot, welke Java bedreigde, aan te vallen, in welken strijd de beide Nederlandsche kruisers op eervolle wijze zijn ondergegaan.

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
   K.B. van 21 augustus 1941
   Schout-bij-nacht

Virtuti Militari 5th class (PL)
   17 oktober 1942 (postuum) ; kruis nr. 9145
   Schout-bij-nacht

Bron: Maalderink (1982), p. 201 ; Virtuti blz. 547,661 ; Wo.1479 ; Van Kampen blz. 236

Doorman, Pieter Lodewijk Gerard

Geboren te 's-Gravenhage op 16 december 1896. Overleden aldaar op 29 augustus 1966
Bekende onderscheidingen: NL.3,XX,CBE,LoM.3

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
   K.B. no. 4 van 14 september 1946 (reg.nr. 1946-10383)
   Tijdelijk generaal-majoor van de Generale Staf

Honorary Commander of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 14 oktober 1945
   Verlof tot aannemen en dragen bij K.B. no. 41 van 20 maart 1946 (reg.nr. 6611c)
   Uitgereikt te 's-Gravenhage op 5 juni 1946
   Colonel

Chief of Staff Commander Netherlands Forces. Raising and formation of Netherlands Units to SHAEF requirements.

Honorary Officer in the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Verlof tot aannemen en dragen bij K.B. no. 9 van 16 december 1943 (reg.nr. 6531)
   Luitenant-kolonel van de Generale Staf

Legion of Merit, Officer (US)
   Department of the Army General Orders nr. 6 van 1948
   Verlof tot aannemen en dragen bij K.B. no. 75 van 2 april 1946 (reg.nr. 6611f)
   Colonel, Netherlands Army

Colonel (then Lieutenant Colonel) DOORMAN was a member of the General Staff, Royal Netherlands Army; Chief of Staff to the Commander, Netherlands Forces; and head of Operations Section, Netherlands Mission to SHAEF. (...) In the face of greatest difficulties he performed invaluable service in meeting the Netherlands' requirements requested by Supreme Headquarters, Allied Expeditionary Force, Netherlands light infantry battalions, pioneer, engineer, general transport and many other miscellaneous units which helped to contribute finally to the successful defeat of the enemy.

Legion of Merit, Legionnaire (US)
   Department of the Army General Orders nr. 27 van 21 maart 1946
   Ingetrokken bij Department of the Army General Orders nr. 18 van 1949
   Colonel, Netherlands Army

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9042 ; PRO WO 373/155 ; Allied Awards to the Dutch [211, 233, 625] ; Schlegel blz. 194-195 ; Van Ojen blz. 778-779 ; Wiegand, 2003 DA blz. 18 ; Register Kanselarij der Nederlandse Orden ; Rotterdamsch Nieuwsblad, 5 juni 1946, blz. 1

Doorn, Antonie Jan van

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 24 van 14 december 1949
   -

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door in Mei 1944 in bezet Nederland toe te treden tot een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied en als zodanig aanvankelijk het Zuidoostelijk gedeelte van de provincie Utrecht en de Betuwe te verkennen en deze verkenningen tijdens en na de Geallieerde luchtlandingen in September 1944 op zeer deskundige wijze te blijven voortzetten en te blijven beheersen.
Voorts door deze laatste verkenningen op stoutmoedige wijze uit te voeren, waarbij hij het geëvacueerde spergebied wist binnen te dringen, waarbij hij meermalen onder Geallieerd artillerievuur kwam.
Vervolgens door bij het verzenden van deze gegevens gebruik te maken van een geheime telefoonlijn, totdat hij, buiten zijn schuld, eind November 1944 gecompromitteerd raakte en zijn naaste familie werd gevangen genomen, doch ondanks deze omstandigheid zijn werk zonder onderbreking, met Utrecht als centrum, voort te zetten, thans als zijnde belast met de organisatorische leiding van Midden-Nederland.
Tenslotte door naast deze functie sinds Januari 1945 op te treden als militair criticus van zijn groep, tengevolge waarvan alle medewerkers zijn aanwijzingen, tips, critiek en landelijke overzichten ontvingen, waardoor ieders plaats in het grote verband duidelijk werd en welke landelijke overzichten bij de Geallieerde inlichtingendienst zodanig op prijs werden gesteld, dat zij, na aankomst te Eindhoven het eerst van alle post werden vertaald en practisch ongewijzigd in "the order of battle" werden opgenomen.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: Meijer (1990), p. 222 ; met dank aan de heer B. Keers

Doorn, C.Ch. van

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. 11 van 15 december 1947
   Korporaal-telegrafist der Marine Luchtvaartdienst, aan boord van Hr.Ms. vliegboot 'Y 45'

Heeft zich onderscheiden door, behorende tot de bemanning van Onze vliegboot “Y 45”, blijk te geven van moed, volharding, bekwaamheid en plichtsbetrachting bij het in December 1941 en in Januari en Februari 1942 uitvoeren van talrijke oorlogsvluchten tegenover de vijand in Nederlandsch-Indië. In het bijzonder, door in het tijdvak van 21 - 23 Februari 1942 behulpzaam te zijn bij het, met groot risico, redden van overlevenden van Onze torpedobootjager “Van Nes” en van het ss. “Sloet van de Beele” in de Java Zee.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 231

Doorn, F.J.D. van

Geboren op 16 april 1919.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 34 van 22 december 1951
   Dienstplichtig soldaat van het Dienstvak van de Geneeskundige Dienst

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend tijdens de bezetting, ingedeeld bij verzetsgroepen te WASSENAAR. In het bijzonder heeft hij in het tijdvak zeer kort voor de bevrijding van ’s-GRAVENHAGE in 1945, op beleidvolle en moedige wijze leiding gegeven aan zijn onderdeel van de Binnenlandse Strijdkrachten te WASSENAAR.
Een der laatste dagen voorafgaande aan de bevrijding is hij op klaarlichte dag, terwijl hij wist, dat hij op vijandelijke weerstand zou kunnen stuiten, met dit gewapende onderdeel van ongeveer 120 man, gezeten in auto’s, op gedurfde wijze in snelle vaart van WASSENAAR naar ’s-GRAVENHAGE gereden.
Vervolgens heeft hij, na met zijn afdeling een school in de binennstad van ’s-GRAVENHAGE te hebben bezet, een kleine Britse gemotoriseerde afdeling, die plotseling te ’s-GRAVENHAGE verscheen, hulp en bijstand verleend.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Doorn, J.D.G.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Adjudant-onderofficier-telegrafist der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. no. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: Meijer et al. (1997), p. 231

Doorn, W.

Geboren op 21 april 1924.
Legernummer 240421010.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 17 van 5 December 1952
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Artillerie

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als lid ener verzetsgroep die zich bezig hield met spoorwegsabotage. Bij een dezer acties ontplofte de springlading te vroeg en verongelukte een lid van de groep terwijl een ander zwaar gewond werd.
W. Doorn heeft de zwaargewonde op zijn rug weggebracht naar een boerderij, waartoe hij anderhalf uur moest lopen met het voortdurende gevaar van ontdekking. Vervolgens heeft hij in een nabijgelegen stad een dokter gewaarschuwd waartoe hij de Duitse bewaking moest passeren.
Zijn beleid en vastberadenheid hebben mede het leven van zijn makker gered.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618

Doorn, Jonkheer Willem Theodoor Cornelis van

Geboren te 's-Gravenhage op 31 mei 1911. Gefusilleerd op de Leusderheide op 29 juli 1943.
Bekende onderscheidingen: KV,VHK

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 61 van 5 mei 1953
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Cavalerie

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als lid van de O.D. (Ordedienst) in de eerste jaren der bezetting. Tweemaal trachtte hij naar Engeland te komen, per vliegtuig en per kano, doch beide malen mislukte de poging. Bij de derde poging via Frankrijk, welke werd ondernomen in opdracht van zijn Commandant, met name om contact op te nemen met Franse verzetsgroepen, werd hij op 11 November 1941 gearresteerd en op 29 Juli 1943 gefusilleerd.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; VHK blz. 99 ; Six blz. 33,138 ; NA 1967 blz.34 ; Legerkoerier juli 1953 ; www.ogs.nl

Doorn-van den Bosch, mevrouw N. van

Zie Bosch, N. van

Doornbos, Hendrik Jan

Overleden te 's-Gravenhage op 8 februari 1991 (78 jaar oud).
Kol-vl. KLu.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 4 van 3 september 1942
   Tweede luitenant

Bron: overlijdensadvertentie ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Doornebosch, Johannes A.

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Leersum

Doornekamp, K. (Doorenkamp?)

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 14 van 4 januari 1949
   Burger, lid van het verzet

Bron: Meijer (1990), p. 248

Doornik, Harry

Geboren te Poerwokerto op 2 oktober 1920. Overleden te Rijswijk op 20 november 2003.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950
   Controleur bij het Binnenlands Bestuur

Bron: VOA blz. 154-155

Doornik, Jan Louis Guillaume

Geboren te Parijs op 26 juni 1905. Gefusilleerd te Parijs op 29 augustus 1941.
Bekende onderscheidingen: VZK,FCL

Verzetskruis
   K.B. no. 5 van 20 mei 1950 (postuum)
   Luitenant, in dienst van het Franse Legioen (met verlof der Nederlandse regering in ballingschap)

wegens onder gevaarvolle omstandigheden betoonde moed, initiatief, volharding, offervaardigheid en toewijding in de gezamenlijke strijd tegen de gemeenschappelijke vijand tot het behoud van de onafhankelijkheid en van de geestelijke vrijheid.

Companion de l'Ordre de la Libération (F)
   7 maart 1945 (postuum)
   Luitenant, in dienst van het Franse Legioen (met verlof der Nederlandse regering in ballingschap)

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; VZK blz. 70 ; www.ordredelaliberation.fr ; www.ogs.nl

Doorninck, Damiaen Joan van, Azn.

Geboren te Vught op 29 augustus 1902.
LTZ3 (17-08-1923), LTZ2 (17-08-1925), LTZ1 (24-04-1936), e.o. en LTZ1 KMR (01-07-1936), e.o. 01-10-1948, pensioen 29-08-1962.
Bekende onderscheidingen: BK,XXX,OBE

Bronzen Kruis
   K.B. no. 14 van 2 juni 1945
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse der Koninklijke Marine Reserve

Het betoonen van grooten moed, initiatief en doorzettingsvermogen door, geinterneerd zijnde in diverse vijandelijke krijgsgevangenenkampen, zijn ontsnapping daaruit beleidvol voor te bereiden en er tenslotte in te slagen te ontkomen en na vele moeilijkheden te hebben ondervonden Engeland weten te bereiken.

Bron: Meijer (1990), p. 248 ; Wo.1896 ; NKM 1968 blz. 326

Doppe, Johannes

Bekende onderscheidingen: MRF.1

Médaille d’argent de la reconnaissance francaise (F)
   ? ; uitgereikt te Apeldoorn op 9 juni 1950
   Burger, woonachtig te Lichtenvoorde

Bron: De Gelderlander, Dagblad voor Nijmegen, 9 juni 1950

Doppegieter, J.G.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 3 van 16 maart 1944
   Matroos der eerste klasse der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot 'O 24'

Bron: Meijer (1990), p. 248

Doppen, Bernardus H.J.

Geboren op 2 december 1914.
Legernummer 141202000.
Bekende onderscheidingen: KV,VHK,MRF.2

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 17 van 5 december 1952
   Reserve-kapitein van het Wapen der Infanterie

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als organisator van het verzet in RAALTE en opvolger van Kapitein Lancker, na diens sneuvelen in Februari 1945, als hoofd van de R.V.V. (Raad van Verzet) in SALLAND.
Hij deed alle soorten verzetswerk, hulp aan neergekomen leden van vliegtuigbemanningen, ontvangst en vervoer van agenten-parachutist enz.
Vóór deze acties werd hij in 1942 op weg naar ENGELAND gearresteerd in FRANKRIJK bij de demareatielijn. Na twee maanden wist hij te ontsnappen en dook onder in LICHTENVOORDE alwaar hij de pilotenlijn BRABANT en LIMBURG hielp opbouwen.
In 1943 kwam hij te RAALTE in het verzet onder Kapitein Lancker.

Médaille en bronze de la reconnaissance française (F)
   ? ; uitgereikt te Apeldoorn op 9 juni 1950
   Burger, woonachtig te Lichtenvoorde

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; VHK blz. 99 ; De Gelderlander, Dagblad voor Nijmegen, 9 juni 1950 (NB. geeft achternaam als Doppe)

Doppenberg, ir. H.

Geboren in 1916.
Res-tltn.-vl.d.ML (30-10-1937), res-eltn. (23-05-1945), res-kapt. (15-05-1948).
Bekende onderscheidingen: BL,OHK.1,XV

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 12 van 4 november 1948
   Reserve-tweede luitenant van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Bron: Meijer (1990), p. 222 ; NRLL 1956 blz. 433

Dorff, P.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 26 van 5 maart 1946
   Dienstplichtig matroos der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. 'RP16'

Bron: Meijer (1990), p. 248

Dorland, A.G.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 21 juni 1949
   Soldaat van het Wapen der Infanterie

Bron: Meijer (1990), p. 248

Dormolen, Jan Govert van

Geboren te Amersfoort op 8 januari 1902. Overleden te Thambuysayat op 7 oktober 1942.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 20 van 13 september 1947 (postuum)
   Kapitein der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: KNIL blz. 44 ; www.ogs.nl

Dorp, D.J. van

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 5 van 3 april 1941
   Eerste Stuurman ter Koopvaardij, aan boord van het s.s. 'Haulerwijk'

Bron: Koopv. blz. 8,30

Dorré, Herman ("Mans")

Geboren te Lochem, Gelderland, op 23 juli 1904.
Mil.matr. (30-11-1926), mil.leerl.zeew. (21-02-1927), mil.adj.oo.zeew. (14-05-1927), LTZ3 KMR (22-12-1927), LTZ2 KMR (13-05-1937), LTZ1 KMR (01-09-1945), KLTZ KMR (01-04-1964), e.o. 23-07-1964.
Bekende onderscheidingen: BL,OHK.2,OV,XXXV

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 11 van 15 december 1947
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse der Koninklijke Marine Reserve

Heeft zich door het bedrijven van bijzondere moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden, door als Commandant van Onze vliegboot Y 45 grote moed, volharding, bekwaamheid en plichtsbetrachting te tonen bij het in December 1941 en in Januari en Februari 1942 uitvoeren van talrijke, waaronder zeer belangrijke, oorlogsvluchten tegenover de vijand in Nederlandsch-Indië
In het bijzonder door, in het tijdvak van 21-23 Februari 1942 behulpzaam te zijn bij het, met groot risico, redden van vele overlevenden van Onze Torpedobootjager "Van Nes" en het s.s. "Sloet van de Beele" in de Javazee.

Bron: Meijer (1990), p. 222 ; NKM 1968 blz. 324 ; met dank aan dhr. J. van Hemert

Dorst, ir. Bernardus van

Geboren te Barneveld op 16 januari 1907. Overleden te Helmond op 23 september 1944.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 21 van 21 december 1949
   Technisch ambtenaar bij een Waterschap

Heeft zich in verband met vijandige actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmee het belang van het Koninkrijk gediend door, na in April 1944 als medewerker te zijn toegetreden tot een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied in Nederland, militaire verkenningen te verrichten in Zuid-Oost-Brabant en van door de vijand afgesloten terreinen, zoals vliegvelden, zo volledig mogelijke gegevens te verkrijgen, waarmede hij het inlichtingenwerk goede diensten heeft bewezen.
Voorts door, zich bedienende van een geheim telefoonnet, nauwkeurig de dislocatie en de doormars van vijandelijke troepen te melden, waartoe hij vijandelijke telefoongesprekken ter plaatse deed afluisteren, totdat hij bij hulpverlening aan gewonden dodelijk werd getroffen.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; www.ogs.nl

Dorsten, Klaas van

Geboren te Meppel op 12 juli 1923. Overl. aldaar 3 oktober 2007.
Bekende onderscheidingen: MoF,KCB

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Meppel

Bron: Netherlands Master List: Grade 4 (NA) p. 25 ; overlijdenadvertentie

Dotsch, Barend

Geboren te Amsterdam op 3 september 1914. Overleden te Westvoorne op 13 oktober 1998.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 41 van 17 december 1953
   Sergeant-Majoor-Instructeur bij de School der technische dienst, 1e instructie bataljon, 4e compagnie te Utrecht

Bron: VOA blz. 257

Doup, Adolf

Geboren te Bangil, Pasoeroean, op 19 december 1890. Overleden te Bandung op 1 mei 1955.
Tltn.d.Inf.KNIL (28-07-1914), eltn. (31-05-1917).
Bekende onderscheidingen: VOA,XXX,Mk,MBE

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 13 van 15 augustus 1950
   Luitenant-kolonel der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 27 augustus 1949
   Reserve Lieutenant-Colonel, Netherlands War Graves Service

Colonel DOUP, as Chief of the Netherlands War Graves Service, has taken a keen interest in the many graves of British Commonwealth casualties, both civilian and military, in cemeteries in JAVA, SUMATRA and elsewhere in the Netherlands East Indies.
On the withdrawal of British Graves Units in May 1947, Colonel DOUP personally undertook the inspection of the British cemeteries and their construction, maintenance and supervision. This work he carried out with great care and attention.
On the posting of a Graves Liaison Officer to Netherlands East Indies early in June 1948, Colonel DOUP placed at his disposal the resources of the Dutch Graves Service. As a result of the assistance given by the Dutch office staff, field workers and security guards, it was possible to locate and bring back to British plots approximately 300 remains of Commonwealth casualties, which had previously been regarded as "Lost".
Although the British Graves Liaison Officer has now been withdrawn Colonel DOUP is continuing this work, carrying out photography, constructing two British plots in SUMATRA, and recovering any isolated Commonwealth graves found.
Colonel DOUP and his staff have carried out this work on behalf of the Commonwealth under difficult and sometimes dangerous conditions and the results of their labour has brought much comfort to the relatives of the casualties concerned.

Bron: PRO WO 373/155, WO 373/187 (NB.: in de correspondentie wordt gesproken over een OBE, echter besluit meldt MBE) ; VOA blz. 199-200 ; NRL 1923 blz. 654

Dourlein, Pieter

Geboren te Veere op 2 februari 1918. Overleden te Lochalsh, Schotland (Groot Britannië) op 31 mei 1976.
Lichtmatroos (25-09-1934), Kpl-konst (15-09-1941), LTZ2oc VD (21-12-1966 KB 50), e.o. 07-06-1968 KB 64.
Bekende onderscheidingen: MWO.4,BK,OHK.2,OV.1,Z.Med.

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 25 van 6 oktober 1950
   Sergeant-vliegtuigschutter bij de Koninklijke Marine
   Wegens:

Het zich in de strijd onderscheiden hebben door uitstekende daden van moed, beleid en trouw.
Nadat hij reeds in 1941 wegens een moedig en beleidvol uitgevoerde ontsnapping met een gering zeewaardige motorboot uit bezet Nederland naar Engeland, met het "Bronzen Kruis" werd onderscheiden en daarna aan boord van Hr.Ms. "Isaac Sweers" aan verschillende gevechtsacties van deze oorlogsbodem had deelgenomen, heeft Sergeant Dourlein zich na terugkomst in Engeland in September 1942 met het volle besef van de daaraan verbonden grote levensgevaren vrijwillig opgegeven als geheim agent in Nederland te worden ingezet.
Na 6 maanden opleiding werd hij in de nacht van 9 op 10 Maart 1943 per valscherm nabij Ermelo (Gld.) afgeworpen met de opdracht om als instructeur en organisator, illegale verzetskernen te vormen alsmede inlichtingen betreffende de vijand aan de geallieerde Militaire Inlichtingen Dienst te Londen te verstrekken. Hij werd echter direct bij zijn landing op Nederlandse bodem door de Duitse "Sicherheitsdienst" als slachtoffer van het toenmaals in volle werking zijnde "England Spiel" gearresteerd en in de Gestapogevangenis te Haaren (N.B.) gevangen gezet, waaruit hij, met uitsluitend het doel de geallieerde geheime diensten voor verdere noodlottige gevolgen te waarschuwen, tenzamen met zijn medegevangene, tevens geheim agent, J.B. Ubbink, in de nacht van 29 op 30 Augustus 1943, ondanks grote risico's met veel beleid wist te ontvluchten en na een reis vol ontberingen en gevaren via België, Frankrijk, Zwitserland, Spanje en Gibraltar op 1 Februari 1944 Engeland bereikte.
Onder zware verdenking van Duits spion te zijn onmiddelijk door de Britse Veiligheidsdienst in verzekerde bewaring gesteld, wist hij na ruim 4 maanden hechtenis ten koste van zware geestelijke beproevingen zich geheel van deze verdenking te zuiveren en vervolgens als korporaal-vliegtuigschutter geplaatst bij het Squadron nr. 320, nam hij van ein 1944 tot medio 1945 deel aan een groot aantal operaties tegen doelen in door de Duitsers bezet gebied, daarbij volkomen beseffend dat hem als ontvlucht geallieerd geheim agent, bij het levend in handen van de Duitsers vallen, een zwaar lot zou treffen. Door dit alles heeft sergeant Dourlein in de 5 oorlogsjaren bij voortduring uitstekende blijken gegeven van zijn, ondanks doorstane gevaren en zware beproevingen, ongebroken moed en vastberadenheid, grote vaderlandsliefde en zelfopoffering.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 6 november 1941
   Korporaal-konstabel bij de Koninklijke Marine

Bron: Maalderink (1982), p. 149-150 ; Meijer (1990), p. 248 ; Six blz. 63,138

Douw van der Krap, Charles Louis Jean François

Geboren te Soerabaja (Nederlandsch-Indië) op 8 oktober 1908. Overleden te Wassenaar op 13 december 1995.
LTZ3 (21-08-1929 KB 41), LTZ 2 (21-08-1931), LTZ1 (01-12-1944), KTZ (07-07-1955 KB 35), e.o. 04-08-1958 KB 72
Bekende onderscheidingen: MWO.4,OHK.3,VHK,OV,XXV,NOC,KMC

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 70 van 17 december 1949
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse-zeewaarnemer, Marine Luchtvaartdienst
   Wegens:

Het zich in de strijd onderscheiden hebben door uitstekende daden van moed, beleid en trouw.
Na zich op 10 Mei 1940 te Rotterdam vrijwillig beschikbaar te hebben gesteld voor de bevelvoering over een afdeling ongeoefende marinetroepen, waarbij oudere, eerst diezelfde dag onder de wapenen gekomen manschappen der Marine-militie, heeft de luitenant ter zee Douw van der Krap deze afdeling bij de bezetting van het Beursstation en later bij die van de Oude Plantage op onverschrokken wijze aangevoerd, in het bijzonder toen ten gevolge van eigen verliezen door vijandelijk mitrailleur- en mortiervuur bij een gedeelte een paniek was ontstaan.
Van grote moed, initiatief en doorzettingsvermogen getuigen evenzeer zijn herhaalde pogingen in de jaren 1941-1943 om uit Duitse krijgsgevangenschap te ontsnappen, waarin hij tenslotte eind November 1943 slaagde, en zijn uitwijken naar Polen, waar hij vooral in verband met het uit de weg ruimen van een Duitse officier, als vogelvrij verklaarde, door de Gestapo werd nagejaagd.
Ondanks de chaotische en uiterst gevaarlijke toestand als gevolg van de bloedige, in het begin Augustus 1944 in Warschau uitgebroken revolutie, heeft Douw van der Krap op verzoek van de leider de Philips fabrieken aldaar, de zware verantwoordelijkheid voor fabrieken en personeel op zich genomen en de evacuatie van het personeel naar Nederland mede geleid.
Na zijn terugkeer in September 1944 in Nederland heeft hij wederom op onverschrokken en voortvarende wijze met ondergronds-verzetsmannen deelgenomen aan de gevechtshandelingen der Britse Luchtlandingstroepen in en om Oosterbeek, waarna hij onder zeer moeilijke omstandigheden in de nacht van 21 op 22 October 1944, ingedeeld bij een groep der 1ste Airborne Division ten Zuiden van Renkum, over de Rijn naar het reeds bevrijde deel van Nederland uitbrak.
Hij heeft doorlopend in de moeilijkste omstandigheden blijk gegeven met totale wegcijfering van zijn eigen persoon en belangen van zijn drang om aan de strijd tegen de vijand deel te nemen.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 14 van 2 juni 1945 (later ingetrokken)
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse

Het betoonen van grooten moed, initiatief en doorzettingsvermogen door, geinterneerd zijnde in diverse vijandelijke krijgsgevangenenkampen, hun ontsnapping daaruit beleidvol voor te bereiden en na herhaalde pogingen er tenslotte in te slagen te ontkomen en na vele moeilijkheden te hebben ondervonden Engeland weten te bereiken.

Bron: Maalderink (1982), p. 270 ; Steur blz. 8-19 ; VHK blz. 99 ; NOKM 1947 blz. 13

Draat, R.

Bekende onderscheidingen: LoM.3

Legion of Merit, Degree of Officer (US)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 16 augustus 1946
   Kapitein ter zee

Bron: Leidsch Dagblad, 17 augustus 1946, blz. 2 ; NB.: In de Naamlijst van Officieren der Koninklijke Marine op 1 januari 1947 komt geen R. Draat voor, noch in de gedenkboeken van het KIM. Vermoedelijk is ofwel de rang of de naam verkeerd

Draaijer, Jacobus

Geboren te Bussum op 19 november 1920.
Korp.Adb.Zeedienst, e.o. 04-01-1944.
Bekende onderscheidingen: KV,OHK.4,VHK

Bron: VHK blz. 100 ; Wo.2745

Dral, D.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 21 van 22 juli 1953
   Reserve-kapitein voor algemene dienst der Koninklijke Landmacht

Bron: Meijer (1990), p. 248

Drees, dr. Willem

Geboren te Amsterdam op 5 juli 1886. Overleden te 's-Gravenhage op 14 mei 1988.
Bankbediende bij de Twentsche Bank (1903/1906), freelance stenograaf bij het Stenografisch Bureau Drees en Jansen te Amsterdam (1906/1919), tijdelijk stenograaf bij de Stenografische Inrichting der Staten-Generaal (tijdens begrotingsbehandelingen) (december 1906), stenograaf bij de Stenografische Inrichting der Staten-Generaal (17-09-1907/1919), lid van de gemeenteraad van 's-Gravenhage (02-09-1913/01-09-1941), lid der Provinciale Staten van Zuid-Holland (01-07-1919/01-09-1941), wethouder (van sociale zaken) van 's-Gravenhage (02-09-1919/01-09-1931), wethouder (van financiën en openbare werken) van 's-Gravenhage (01-09-1931/10-09-1933), lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (09-05-1933/24-06-1945), fractievoorzitter der S.D.A.P. in de Tweede Kamer der Staten-Generaal (08-1939/juni 1945), geïnterneerd in het gijzelaarskamp te Buchenwald (07-10-1940/07-10-1941- vrijgelaten in verband met maagkwaal), geïnterneerd gijzelaarskamp te Sint Michielsgestel (04-05-1942/11-05-1942 - vrijgelaten in verband met gezondheid), lid van het College van Vertrouwensmannen (26-08-1944/26-05-1945) (door de regering aangewezen college dat na de bevrijding het gezag moest waarnemen), minister van Sociale Zaken (24-06-1945/07-08-1948), lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (04-06-1946/04-07-1946), lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (27-07-1948/10-08-1948), minister-president en minister van Algemene Zaken (07-08-1948/22-12-1958), minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen ad interim (15-03-1951/31-03-1951), minister van Financiën ad interim (01-07-1952/02-09-1952), lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (15-07-1952/02-09-1952), lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (03-07-1956/03-10-1956), minister van Staat (22-12-1958/14-05-1988).
Bekende onderscheidingen: NL.1,MoF.bp

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 8 april 1953
   Burger, lid van het verzet

... for their outstanding services in underground activities connected with the organized civil and Armed Forces resistance movement in Holland during the period of occupation of that country by the Germans, from 7 December 1941 to include various dates of such meritorious service leading to the liberation in May 1945. ...

Bron: www.parlement.com ; met dank aan de heer P.J. Schlegel

Drent, J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 4 van 14 augustus 1941
   Machinist ter Koopvaardij, aan boord van het m.s. 'Rian'

die als machinist van het m.s. “RIAN”, dat tusschen 27 Mei en 6 Juni 1940, heeft deelgenomen aan de evacuatie van geallieerde strijdkrachten uit Duinkerken, onder zeer gevaarvolle omstandigheden moedig optrad, alsmede groote plichtsbetrachting betoonde, tengevolge waarvan een groot aantal Britsche soldaten, waaronder vele gewonden, in veiligheid werd gebracht.

Bron: Meijer (1990), p. 248

Drent, J.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 7 van 18 september 1947
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandse Koopvaardijvloot waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaar op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend grote gevaren van vijandelijke handelingen werden gelopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 729

Driebeek, Arthur Antoine Marie ("Tuur")

Geboren te Rotterdam op 23 oktober 1918. Overleden te Rotterdam op 27 september 2005.
Engelandvaarder, oud-firmant/directeur van Kuyper, van Dam & Smeer.
Res-tltn.d.Cav. (08-06-1940), res-eltn. (08-06-1942), res-ritm. (01-06-1952).
Bekende onderscheidingen: BK,KV,OHK.2,XV

Bronzen Kruis
   K.B. no. 14 van 17 maart 1947
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Cavalerie

Heeft zich door moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden, door op 25 October 1944 nabij TILBURG tijdens een verkenning onder vijandelijk vuur zijn gepantserd verkenningsvoertuig te verlaten en met een ander officier, die eveneens zijn voertuig had verlaten, een militair, die met zijn verkenningsvoertuig achteruit rijdend ondersteboven in een sloot was terecht gekomen, voor een zekeren verdrinkingsdood te behoeden, daar deze zichzelf daaruit niet meer kon redden.

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 26 van 12 november 1947
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Cavalerie

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend, door het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: Meijer (1990), p. 248 ; NRLL 1956 blz. 182 ; NA 1985 blz. 227 ; Prinses Irene blz. 114 ; overlijdensadvertentie

Driebeek, Paul Johan M.

Geboren in 1899.
Res-tltn.d.Art. (03-12-1921), res-eltn. (03-12-1925), res-kapt. (01-10-1938).
Bekende onderscheidingen: XXX,NOC,MBE

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 5 september 1946
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 3 december 1946
   Major, Royal Netherlands Army

Bron: PRO WO 373/155, WO 373/187 ; Allied Awards to the Dutch [350] ; NRL 1939 blz. 274

Driel, Arie van

Geboren te Werkendam op 22 juni 1905. Gefusilleerd te Fort De Bilt (Utrecht) op 30 april 1945.
Bekende onderscheidingen: MWO.4

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 8 van 30 augustus 1948 (postuum bijgeschreven in het register)
   Burger, betrokken in het ondergronds verzet
   Wegens:

Het zich in de strijd onderscheiden hebben door uitstekende daden van moed, beleid en trouw door van eind October 1944 tot 18 Maart 1945 53 malen ten behoeve van het Bureau Inlichtingen van de Nederlandse Regering langs een ongeveer 18 km. lange waterweg de geheime verbinding tot stand te brengen tussen bezet en bevrijd Nederland over de Biesbosch en de Merwede, steeds roeiende tussen tal van uiterst waakzame vijandelijke posten en patrouillerende boten en bij deze tochten een groot aantal rapporten en berichten, welke voor de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering van bijzonder belang waren, zomede koeriers en andere personen naar het bevrijde gebied over te brengen.
Voorts door in omgekeerde richting te zorgen voor het overbrengen van agenten, instructies, radiomateriaal en geneesmiddelen, tot hij in de nacht van 18 op 19 Maart 1945 bij zulk een overtocht door een vijandelijke patrouilleboot werd ontdekt en - aangezien hij de door hem vervoerde personen niet wilde verlaten - werd gevangengenomen en op 30 April 1945 te Utrecht werd gefusilleerd.

Bron: Maalderink (1982), p. 151 ; Van Ojen blz. 321,775,985 ; www.ogs.nl

Driel, Jan Willem van

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 77 van 22 april 1948
   -

Heeft zich, in verband met vijandige actie, door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend, door het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Drielsma, Hans

Geboren te Vaals op 31 januari 1904. Overleden te Antjol (Java) op 15 mei 1943.
Bekende onderscheidingen: VOA,VHK

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950 (postuum)
   Boekhouder op het kantoor van het Boswezen te Buitenzorg

Bron: VOA blz. 137-138 ; VHK blz. 100 ; www.ogs.nl (NB.: geeft functie als Stadswacht)

Driesprong, Pieter

Bekende onderscheidingen: KCBC

Commendation (GB)
   1943
   Assistant-Engineer, s.s. 'Zuiderkerk'

The ship, in convoy, was torpedoed by a U-boat. Although she was gravely damaged, the Master had no thought of abandoning her, and with the help of his engineers, got the pumps working and continued the convoy, but on the next day, when a split in the deck widened, there seemed no chance of saving the ship, and the Master reluctantly ordered the crew to leave. When the ship was torpedoed, the Assistant Engineer, without regard for his own safety went at once to the engine-room in order to put steam on deck. Thus it was possible to re-hoist one of the boats, which by a misunderstanding had been partly lowered, and it was used for getting the crew away next day.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 771 ; Koopv. blz. 52

Driessen, Clemens Gustav

Bekende onderscheidingen: KMS

King's Medal for Service in the Cause of Freedom (GB)
   Uitgereikt te Den Haag op 20 oktober 1952
   Honorair vice-consul voor Groot-Brittannië, woonachtig te Maastricht

Bron: De Gelderlander, 21 oktober 1952 ; Nieuwe Leidsche Courant, 33e jaargang, nummer 9564, dinsdag 21 oktober 1952, blz. 5

Driessen, Hendrik Gijsbert ("Harry")

Geboren te Horst op 11 november 1921. Omgekomen tussen Neuengamme en Oranienburg, Duitsland, op 6 september 1944.
Bekende onderscheidingen: MoF,KCBC

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, woonachtig te Horst

Bron: www.ogs.nl ; met dank aan de heer J. Howes

Driessen, Matheus Gerardus

Geboren te Bergen (L.) op 5 maart 1912. Overleden te Straelen op 10 mei 1940.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 6 mei 1946 (postuum)
   Dienstplichtig korporaal van het Wapen der Infanterie

Bron: Meijer (1990), p. 248 ; www.ogs.nl

Driessen, P.F.A.

Bekende onderscheidingen: BSTR

Bronze Star Medal (US)
   General Orders No.129 van 3 mei 1946
   Kapitein, battaljonscommandant van het 1e Battaljon van het Regiment Stoottroepen

(...) did excellent work under 9th Army Provost Marshal Col. Andrews and Capt Driessen was largely responsible for the good results obtained.

Bron: Schlegel blz. 107

Driest, P.M. van

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 10 van 11 januari 1950
   Burger, lid van het verzet

Bron: Meijer (1990), p. 222

Drimmelen, A. van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 september 1942
   Sergeant-ziekenverpleger der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. 'Tromp'

Bron: Meijer (1990), p. 249

Drimmelen, Hubertus Josephus Marie van ("Hubert")

Overleden te Londen op 14 maart 1977.
Directeur van de Curaçaosche Petroleum Industrie Maatschappij, consul van Groot-Brittannië te Willemsstad (Curaçao).
Bekende onderscheidingen: ON.4,LoM.3,OBE

Legion of Merit, Officer (US)
   Department of the Army General Orders No. 6 van 23 januari 1946
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 4 van 19 juli 1946
   Uitgereikt te 's-Gravenhage op 16 augustus 1946
   Tijdelijk luitenant-kolonel voor algemene dienst, hoofd van de Sectie Economie van het Nederlands Militair Gezag

(...) arranging the economic life in areas newly liberated by Allied Armies so that they could maintain themselves as much as possible without being a drag upon military operations.

Bron: Schlegel blz. 196 ; Wiegand, 2003 DA blz. 57 ; Leidsch Dagblad, 17 augustus 1946, blz. 2

Drion, mr. Jan

Geboren te 's-Gravenhage op 30 december 1915. Overleden te Leiden op 1 maart 1964.
Bekende onderscheidingen: KMC

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 9 augustus 1948
   Uitgereikt te Den Haag op 18 oktober 1948
   Editor "De Geus"

Bron: Dagblad voor Amersfoort, 19 oktober 1948 ; met dank aan de heer J. Howes