Terug naar Decorati
Terug naar de index

Cnoops - Cijsouw

Cnoops, A.J.M.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 33 van 25 februari 1946
   Reserve-kapitein voor Algemene Diensten

Bron: BL/BK blz. 221

Cnossen, mejuffrouw A.T.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 21 van 21 december 1949
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend door in September 1944 als koerierster toe te treden tot een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied in bezet Nederland en als zodanig, onder alle omstandigheden, dienst te doen op lange en gevaarlijke trajecten, totdat zij in Februari 1945 werd gevangen genomen, waarbij zij haar bezwarende papieren nog eerst wist weg te werken.
Gevangen gehouden blijk gegeven van een grote moed tijdens langdurige en nauwkeurige verhoren en er aldus in te slagen andere personen, waaronder de groepsleiding, te dekken.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618

Cock, C. de

Geboren op 29 april 1895.
Legernummer 950429001.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 98 van 31 maart 1952
   Eervol ontslagen reserve-kapitein voor speciale diensten

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als lid ener uitgebreide illegale organisatie die zich bezighield met het verstrekken van spionage-gegevens en andere inlichtingen, van militair belang voor de oorlogvoering.
Reeds 1941 tot de dienst toegetreden, was hij de verbindingsman tussen het hoofdkwartier van de dienst en de spoorwegbeambten die zich in het verzetswerk begaven. Niet alleen stimuleerde hij dit verzet door zijn voorbeeld en enthousiasme, doch hij verstrekte ook gegevens over het spoorwegvervoer, die voor de geallieerden van belang zouden zijn bij de acties tegen dit vervoer, en gaf hij leiding aan de ondernomen pogingen tot sabotage op de spoorlijnen.
Zo werd hij een van de wegbereiders voor de algemene spoorwegstaking van 17 September 1944, die door de Nederlandse Regering te LONDEN op verzoek van het geallieerd opperbevel werd geproclameerd en was hij een der verbindingsmannen tussen de ondergedoken directie der Nederlandse Spoorwegen en het hoofdkwartier van de dienst. Hij verzorgde tenslotte de uitbetaling der stakende arbeiders te AMSTERDAM, toen deze zaak dreigde vast te lopen.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618

Cock Buning, Tjaarda de

Geboren te Moeara Anam (Benkoelen) op 5 november 1910. Overleden te Utrecht op 20 september 1993.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Kapitein der Militaire Luchtvaart voor bijzondere diensten van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 88

Coebergh van den Braak, J.W.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 4 van 28 september 1944
   Sergeant-vliegtuigschutter der Marine Luchtvaartdienst, bij het R.A.F. no. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron
   Wegens:

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 231

Coenraad, Frans

Geboren op 28 februari 1918.
Bekende onderscheidingen: BK,VHK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 18 van 12 april 1945
   Militie-soldaat van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (Stamboeknummer 170718)

Moedig en beleidvol optreden getoond tijdens de Japansche bezetting van Nederlandsch Nieuw Guinea van Maart 1942 tot ca. September 1944 door zijn actief deelnemen aan den guerilla-krijg en daarbij groote ontberingen gedaan.

Bron: BL/BK blz. 246 ; VHK blz. 92 ; Kokkelink blz. 254

Coensen, Leonardus

Geboren te Vlijmen op 30 januari 1910.
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.1,MBS,MoF,KCBC,FCG.ea,BHW,BHM.s

Bronzen Kruis
   K.B. no. 20 van 8 oktober 1951
   -

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden in de jaren 1943 en 1944 als lid ener O.D.groep te ROOSTEREN, die ontsnapte geallieerde krijgsgevangenen en leden van vliegtuigbemanningen over de Belgische grens bracht, waarbij hij herhaaldelijk onder vuur kwam van de Duitse grensbewaking.
Van September 1944 tot Januari 1945, toen ROOSTEREN in de frontlijn kwam te liggen, deed hij onafgebroken mede aan de meer vermoeiende en gevaarlijke frontdienst van zijn groep, die als militaire eenheid in nauw verband met de geallieerde troepen in dat gebied optrad en zich voor de oorlogvoering zeer verdienstelijk heeft gemaakt.

Medal of Freedom (US)
   General Orders no. 282 van 5 oktober 1946
   Uitgereikt te Maastricht 18 januari 1947
   Burger, lid van het verzet

fought most courageously for the cause of liberty by rendering aid of exceptional importance to members of the American and British armed forces who were evading capture in the enemy-occupied countries of Europe. The courage, bravery, and exceptional devotion to the common cause of freedom displayed by this person in undertaking such hazardous duties, knowing the price to be paid if apprehended, were a definite contributing factor to the termination of hostilities in this theater, meriting the highest degree of praise.

King's Commendation for Brave Conduct (GB)
   13 oktober 1947
   Civilian, Roosteren

in recognition of services to the Escape Organisation during the war.

Croix de Guerre 1939-1945 avec étoile d'argent (F)
   13 november 1951
   -

Patriote actif et courageux. A contribué, durant l'occupation ennemie, à secourir, dans des conditions difficiles et dangereuses, de nombreux prisoniers de guerre, francais et alliés, évadés des camps d'Allemange.
A fair preuve, en toutes circonstances, des plus belles qualités de courage et de dévouement.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; BL/BK blz. 246 ; met dank aan Martien Coensen (zoon)

Coeijmans, J.H.

Bekende onderscheidingen: BSTR

Bronze Star Medal (US)
   General Orders no. 129 van 3 mei 1946
   Soldaat bij het 3e Battaljon van het Regiment Stoottroepen

(...) Exercising great diligence he uncovered information concerning hidden ammunition dumps in Aladorf, Germany which proved of great value to Allied authorities.

Bron: Schlegel blz. 104

Cohen, Miechel

Geboren te Goes op 24 november 1877. Overleden te 's-Gravenhage op 17 oktober 1968.
Bekende onderscheidingen: MWO4,EV,VOA,BK,E.2,OHK.1,OV.1,B.Med.

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 27 van 14 april 1951
   Gewezen eerste luitenant voor speciale diensten van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bronzen Kruis
   K.B. no. 76 van 13 mei 1948
   Reserve-eerste luitenant van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Köffler blz. 162 ; Dagorders blz. 416,427 ; VOA blz. 217-218 ; BL/BK blz. 246

Cohen, Robbert Simon

Geboren te Rotterdam op 24 juli 1922. Omgekomen boven Frankrijk op 11 augustus 1944 en begraven op het Nederlandse Ereveld Orry la Ville te Senlis (F).
Gezien zijn Joodse afkomst vloog hij in de R.A.F. onder de nom-de-Guerre van Robert Stevens.
Bekende onderscheidingen: BK,DFC

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 6 november 1941
   Dienstplichtig soldaat der Koninklijke Landmacht

Distinguished Flying Cross (GB)
   7 augustus 1944
   Flying Officer, R.A.F.V.R. (149822), bij het R.A.F. no. 613 Squadron.

Bron: VK blz. 163,206,210 ; www.ogs.nl

Colaço Belmonte, dr. Arnold Herman Maximiliaan ('Nol')

Geboren te Demarara, Engels West-Indië, op 18 oktober 1901.
Plv.cdt. Rode Kruis-kolonne Amsterdam (27-06-1932), chirurg Rode Kruis Ambulance Ethiopië (03-12-1935 / 19-05-1936), plv. leider Rode Kruis Ambulancde Finland (03-1940), tijd. res-OvG.1 KNIL (10-1941), tijd. DOvG.2 (07-1947), e.o. 01-1948.< ON.4,MRK.1,OHK,OV,KVNRK,RKM.xx,SE.3,VkF.?

Orde van het Vrijheidskruis ?e klasse (FIN)
   13 mei 1940 uitgereikt door kolonel prof.dr. Sjalahti
   Ondercommandant van de Nederlandse Rode Kruis Ambulance in Finland

Colet, Otto

Bekende onderscheidingen: BK,KCBC

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 15 januari 1942
   Sergeant-kanonnier, aan boord van het s.s. 'Arundo'

die als stuks commandant van het ss. “Arundo” dat den 1en Juli, 1941, ten 02.30 ure, door een vijandelijke duikboot werd aangevallen met mitrailleur- en geschutvuur, onder gevaarvolle omstandigheden moedig en beleidvol is opgetreden bij het bevel over de bediening van het scheepskanon, ten gevolge waarvan het vijandelijke vuur tot zwijgen werd gebracht en het eigen vaartuig behouden bleef.

Commendation (GB)
   8 oktober 1941
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 5 van 12 maart 1942
   Gunner, s.s. 'Arundo'

  The ship was three times attacked by Submarines. The first two attacks were by machine gun fire, the U-boat the first time firing about a thousand rounds at a range of 1500 yards, the second time fewer rounds at closer range. At the third attack the submarine fires fused heavy shells, but broke off the attack after the first shot from the ship.
  The Ship’s defence organisation was good the Master having the spirit of a fighting man. Each time he manoeuvred to bring the Submarine astern and his gun to bear. A Dutch Sergeant fired with coolness and accuracy, particularly in the attack, and almost certainly obtained a hit on the conning tower

Bron: Koopv. blz. 52

Collee, J.M.A.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 10 van 12 oktober 1944
   Reserve-eerste luitenant-vlieger van het wapen der militaire luchtvaart, bij het R.A.F. no. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 231

Colombain, C.F.M.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 124 van 12 april 1947
   Sergeant-monteur der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot 'K XV'

Bron: BL/BK blz. 246

Colijn, dr. Antonie Hendrikus

Geboren te Ambarawa op 13 april 1894. Overleden in het Mentok-mannenkamp op 11 maart 1945.
Huwde op 1 mei 1919 te Amersfoort met Jkvr. A.G. van de Poll (KV).
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   ? (postuum) ; vervanging voor een andere onderscheiding
   Reserve-kapitein buiten dienst (reserve-majoor der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger)

Bron: BL/BK blz. 221 ; www.ogs.nl

Colijn, mr. Pieter

Geboren te Koeta Radja op 4 juli 1903. Geëxecuteerd te Batavia-Antjol op 9 november 1943.
Bekende onderscheidingen: VOA,VHK

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949 (postuum)
   Hoofd van het bijkantoor van de Nederlandsche Handel Maatschappij te Soerabaia

Bron: VOA blz. 52 ; VHK blz. 92 ; www.ogs.nl

Colijn-van de Poll, Jonkvrouw Aaltje Geertruida

Geboren te Dullstroom, Transvaal, op 16 november 1892.
Huwde op 1 mei 1919 te Amersfoort met dr. Antonie Hendrikus Colijn (BL). Hertrouwde op 13 augustus 1973 te San José, Californië, met Rudolf Heney Hoffmann.
Bekende onderscheidingen: KV

Bron: NA 1985 blz. 98

Compen, Leonardus ('Leo')

Geboren 3 juli 1915.
Bekende onderscheidingen: BK,OHK,VHK,BvWM,CEAC

Bronzen Kruis
   K.B. no. 77 van 22 april 1948
   Dienstplichtig soldaat van het wapen der infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door in de morgen van 10 Mei 1940, behorende tot de bezetting van kazemat 138 nabij GRUBBENVORST aan de Maas, op onverschrokken wijze en met groot succes als schutter van een lichte mitrailleur, onder zwaar vijandelijk artillerie- en mitrailleurvuur, de vijand zware verliezen toe te brengen en de strijd tenslotte alleen voort te zetten, waarbij hij gebruik maakte van zijn geweer, nadat zijn lichte mitrailleur was stukgeschoten.

Bron: BL/BK blz. 246 ; VHK blz. 93

Comte, A. le

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 10 van 4 november 1943
   Dienstplichtig soldaat

In tijd van oorlog met levensgevaar ontsnapt uit bezet Nederland en rechtstreeks naar Engeland gekomen, met het doel zich in dienst te stellen van de Nederlandsche Regeering

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9042 ; BL/BK blz. 246

Contant, J.P.

Bekende onderscheidingen: ON.ZEMx

Zilveren Eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
   K.B. no. 2 van 26 augustus 1941
   Sergeant-bottelier (7350), aan boord van Hr.Ms. Mijnenlegger "Van Meerland"
   Wegens:

Het betoonen van voortvarendheid en uitmuntende plichtsbetrachting aan boord van Onzen Mijnenlegger "Van Meerland" zoowel in zijn functie van bottelier als in die van stukscommandant van een antilucht kanon van 7,5 cm waarbij hij door zijn opgewektheid en goede voorbeeld een uitstekende invloed aan boord uitoefende.

Conijn, Fritz Gerhard Marie

Geboren te Alkmaar op 27 juni 1923. Gefusilleerd te Kamp Vught op 5 september 1944.
Bekende onderscheidingen: VZK

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 58 van 27 juli 1952 (postuum)
   Student aan het Gymnasium te Alkmaar

Bron: VZK blz. 63 ; www.ogs.nl

Cooke, G.

Bekende onderscheidingen: ON.4x,VK.3,OHK.2,OV.2,XV

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 28 februari 1952 (3e toekenning)
   Kapitein-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. no. 18 (N.E.I.) Squadron

Vliegerkruis
   K.B. no. 2 van 21 december 1944 (2e toekenning, ingetrokken en gewijzigd bij K.B. no. 10 van 24 februari 1945)
   Eerste luitenant-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. no. 18 (N.E.I.) Squadron
   Wegens:

Behorende tot een bemanning van twee vliegtuigen, bestemd voor het afwerpen van pamfletten boven Batavia en Bandoeng van Australië uit, moed en doorzettingsvermogen betoond bij het uitvoeren van deze actie op 24 September 1944, waarbij tevens enkele door Japanners bezette gebouwen in deze plaatsen werden beschoten.

Vliegerkruis
   G.B. van 1942
   Eerste luitenant-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
   Wegens:

Heeft zich door daden van initiatief, moed en volharding onderscheiden gedurende enige vluchten in een luchtvaartuig tegenover den vijand, in het bijzonder tijdens operaties gedurende de oorlog met Japan in Nederlandsch-Indië in 1941-1942, waarbij hij bij de kust van Mirie, Noord-Borneo een Japanse torpedobootjager wist te raken.

Bron: VK blz. 99-103,231

Cool, Pieter

Geboren te Makassar, Celebes, op 15 november 1911.Overleden te Oostvoorne op 16 februari 1971.
LTZ3 (18-08-1932), LTZ2 (04-03-1935), LTZ1 (01-11-1945), KLTZ (16-01-1952), KTZ (01-01-1957), SBN (01-10-1962), VAdm. (01-10-1964), pensioen (01-05-1966).
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.4x,OHK.1,OV.3,XXX,NRK4045.g,KLO,MBS,Z.2,TJ.3,LoM.3,MNSD

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
   K.B. no. 33 van 20 mei 1947
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse

Het betonen van grote moed en hulpvaardigheid door, ongeacht het daaraan verbonden gevaar, tijdens zijn gevangenschap in het beruchte concentratiekamp Buchenwald, alles in het werk te stellen, om het leven van medegevangenen te redden, hetgeen in vele gevallen gelukte.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; W.2268 ; NKM 1947 blz. 15 ; NKM 1968 blz. 301

Coolhaas, G.J.M.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 35 van 31 oktober 1950
   Sergeant-telegrafist der Marine Luchtvaartdienst

Bron: VK blz. 231

Cools, J.M.G. ("Joop")

Geboren op 31 juli 1918. Overleden op 6 maart 2008.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 27 van 14 december 1949
   Dienstplichtig korporaal van het Wapen der Cavalerie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door in de morgen van 10 Mei 1940, behorende tot de bemanning van één van de pantserwagens, belast met de verdediging van het vliegveld Ypenburg nadat dit vliegveld iut de licht zwaar was gebombardeerd, onmiddellijk zijn taak als schutter of richter onder zwaar vijandelijk vuur, zowel uit de lucht als van de grond, op onverschrokken wijze uit te voeren, landende vijandelijke vliegtuigen in brand te schieten en het daarna nog overblijvende personeel, zomede oprukkende valschermjagers ernstige verliezen toe te brengen.
In het bijzonder door, toen zijn pantserwagen tengevolge van een treffer in de motor zich naar de meer achterwaarts gelegen Hoornbrug moest verplaatsen en bleek, dat de wagen niet uit eigen beweging verder kon worden verplaatst, aldaar nochtans stelling te nemen en persoonlijk met het kanon van de pantserwagen twee laag overvliegende vijandelijke vliegtuigen buiten gevecht te stellen.

Bron: BL/BK blz. 221

Coors, Pieter Antoine

Geboren te Soerabaja op 30 maart 1909. Overleden te 's-Gravenhage op 10 januari 2000.
Tltn.d.Inf. (31-07-1932), eltn.d.Inf.KNIL (31-07-1935), maj.d.Inf. (01-11-1948), ltkol. (01-07-1953).
Bekende onderscheidingen: VOA,OHK,OV,XX

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Eerste luitenant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 89 ; NRL 1939 blz. 538 ; NRLL 1956 blz. 44

Coppoolse, B.J.

Geboren op 9 oktober 1913.
Legernummer 13.10.09.004.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 31 van 29 januari 1951
   Eervol ontslagen tijdelijk benoemd reserve-eerste-luitenantvan het wapen der Artillerie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door op 11 en 12 Mei 1940 tijdens de gevechten op de Grebbeberg op onverschrokken wijze onder zwaar vijandelijk vuur na eerst, tengevolge van het opdringen van de overmachtige vijand, het bevel te hebben ontvangen terug te trekken, meer achterwaarts, hoewel artillerist zijnde, het commando over een afdeling van 23 infanteristen op zich te nemen en met deze afdeling weer voorwaarts te gaan.
Voorts door, nadat hem daarbij was gebleken, dat de batterij, waartoe hij behoorde, nog intact was, geheel zelfstandig te trachten deze batterij weer te doen bezetten of meer achterwaarts te verplaatsen, waarin hij, tengevolge van het steeds verder naar voren komen van de vijand en van het zware vijandelijke artillerievuur, niet kon slagen.

Bron: BL/BK blz. 246 ; met dank aan de heer B. Keers

Corbière, Hermanus Jozephus Henri Marie

Geboren te Amsterdam op 13 mei 1921. Gesneuveld nabij Muntjoa op 4 september 1945 en begraven op het Ereveld "Menteng Pulo".
Bekende onderscheidingen: BK,VK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 6 november 1941
   Burger

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949 (postuum)
   Militie-sergeant-vliegtuigtelegrafist der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. no. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: VK blz. 231 ; www.ogs.nl

Cordes, H.

Bekende onderscheidingen: MID

Mentioned in Despatches (GB)
   December 1941
   Trimmer, s.s. 'Costa Rica'

... for their services with the Royal Navy in the withdrawal from Greece.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 765 ; Koopv. blz. 52

Cordes, Johan Herman

Geboren op 1 maart 1905.
Bekende onderscheidingen: VHK,MoF,KMC

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, lid van het verzet

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   30 juni 1947
   Paint Merchant, Deventer

Bron: VHK blz. 92 ; met dank aan de heer J. Howes

Cordia, P.C.

Bekende onderscheidingen: KV

Bron: K.P.M. blz. 323

Cornelis

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 63 van 9 januari 1948
   Inlands dorpshoofd, lid van het verzet op Nederlands Nieuw-Guinea

Bron: BL/BK blz. 246

Cornelisse, Christiaan ("Chris")

Geboren op 22 april 1901.
Bekende onderscheidingen: VHK,MoF.bp,KMC

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   General Orders van 28 september 1947 ; uitgereikt te Amsterdam op 21 november 1946
   Burger, woonachtig te Amerongen

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   9 maart 1948
   Garage proprietor, Amerongen

Bron: VHK blz. 93 ; Dagblad voor Amersfoort, 21 november 1946 ; met dank aan de heer J. Howes

Coronel, D.O.J.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 5 van 3 augustus 1944
   Korporaal-vliegtuigschutter zeemilicien, bij het R.A.F. no. 321 (R.D.N.A.S.) Squadron

Bron: VK blz. 231

Corten, M.J.N.G.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 43 van 19 oktober 1945
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandsche Koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 244, 723

Cortenbach, W.H.P.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Militie-sergeant-majoor-telegrafist der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. no. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: VK blz. 231

Corver, M.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 42 van 4 september 1946
   Korporaal-machinist der Koninklijke Marine

Bron: BL/BK blz. 246

Cosquino de Bussy-van der Lelie, A.M. le

Zie A.M. van der Lelie.

Coster, dr.ir. Charles

Geboren te Batavia op 7 juni 1895. Geëxecuteerd te Batavia-Antjol op 23 juli 1943.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950 (postuum)
   Directeur van het proefstation "West-Java" te Buitenzorg

Bron: VOA blz. 136-137 ; www.ogs.nl

Coster, Cornelis Hendrik Pieter

Geboren te Brummen op 24 oktober 1890.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 2 van 20 juli 1944
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als kapitein, achtereenvolgens van het s.s. "BREEDIJK", het s.s. "LEERDAM" en het m.s. "SLOTERDIJK", gedurende de periode van Maart 1941 tot December 1943, op moedige en beleidvolle wijze het bevel over deze schepen voerde, in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortudurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: Nationaal Archief 2.16.32 inv.nr. 230 ; Koopv. blz. 8,44

Coumou, Henry Christoph John

LTZ3 KMR (01-04-1927), LTZ2 KMR (21-08-1931), LTZ1 KMR (28-06-1941), e.o. 1953.
Bekende onderscheidingen: ON.5x,BL,OHK.2,OV,XXV,DSC,MID

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 90 van 7 maart 1947
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse der Koninklijke Marine Reserve, commandant van Hr.Ms. Onderzeeboot 'K.XII'

Mentioned in Despatches (GB)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 17 van 29 maart 1945
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse der Koninklijke Marine Reserve

Bron: BL/BK blz. 221 ; NOKM 1947 blz. 27

Couvée, J.J.H.W.

Geboren op 17 februari 1907.
Legernummer 07.02.17.000 ; tltn.d.Inf. (28-10-1930), eltn. (28-10-1934), kapt. (30-03-1947), maj. (01-11-1948), ltkol. (01-11-1955).
Bekende onderscheidingen: OHK.1,XXV,H.1937,MRF.z

Médaille d'argent de la Reconnaissance Francaise (F)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij KB no. 36 van 13 sept. 1952
   Majoor van het wapen der infanterie

Bron: NRLL 1956 blz. 46 ; Legerkoerier november 1952, blz. 22

Coux, W. du

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Kwartiermeester (13192)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, op den 10den Mei 1940 zijn dienst op Onze torpedoboot “Z 5”, welke torpedoboot te Rotterdam den overgang van de Duitsche troepen van den zuidelijken naar den noordelijken Maasoever over de Maasbrug moest bemoeilijken, onder heftig mitrailleur- en lichtgeschutvuur met kalmte en nauwgezetheid verricht, waardoor hij medegewerkt heeft, dat het schip, waarop 7 opvarenden tijdens deze actie werden gewond, niet dan nadat de munitie was opgeschoten, zonder verdere schade kon worden teruggetrokken.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; BL/BK blz. 246

Cox, Jan Herman

Geboren te Maoemere Tewe op 11 juni 1911. Gesneuveld te Soebang op 2 maart 1942.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 20 van 13 september 1947 (postuum)
   Eerste luitenant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 246 ; KNIL blz. 51 ; www.ogs.nl

Cox, Johan George

Geboren te Batavia op 25 januari 1915.
LTZ3 (17-08-1935), LTZ2 (17-08-1935), LTZ1 (16-08-1945), KLTZ (01-05-1955), KTZ (01-01-1960), pensioen 01-02-1965.
Bekende onderscheidingen: ON.4x,OHK.4,XXV,FCG.p

Bron: NKM 1968 blz. 310

Craamer, J.

Geboren in 1905.
LTZ3 KMR (19-08-1929), LTZ2 KMR (16-01-1936), LTZ1 KMR (01-10-1942), e.o. 01-10-1960.
Bekende onderscheidingen: VK,OHK.3,XXX

Vliegerkruis
   K.B. no. 5 van 3 augustus 1944
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse der Koninklijke Marine Reserve, bij het R.A.F. no. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron

Bron: VK blz. 231 ; NKM 1968 blz. 326

Craats, A.F. van der

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 2 september 1946
   Matroos der tweede klasse der Koninklijke Marine

Bron: BL/BK blz. 246

Crama, Johannes Dirk Gerardus

Geboren te Salatiga op 25 februari 1917. Overleden te Leidschendam-Voorburg op 10 augustus 2002.
Tltn.d.Inf. (15-12-1941), eltn. (01-05-1948), kapt. (16-11-1951), maj., res-ltkol.d.Inf. (01-11-1963).
Bekende onderscheidingen: ON.4x,VOA,OHK.1,OV.3,XXX

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Eerste luitenant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 89 ; NRLL 1956 blz. 55 ; NRLL 1974 blz. 87

Cramer, H.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 29 van 12 mei 1951
   Tijdelijk aangesteld dienstplichtig korporaal van het wapen der infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door, na zich reeds in 1942 geheel vrijwillig te hebben gemeld voor indeling bij een Brits zogenaamd “Commando” of ander onderdeel:
1e. op 17 September 1944, ingedeeld bij de Geneeskundige Afdeling van de 82e American Airborne Division, na nabij GROESBEEK per zweefvliegtuig uit de lucht te zijn geland, eerst zijn taak bij dee Afdeling op goede wijze te volbrengen en daarna op zijn verzoek deel te nemen aan verkennings- en gevechtspatrouilles in het actiegebied nabij NIJMEGEN.
2e. op 1 November 1944, ingedeeld bij No. 47 Royal Marine Commando, onder zwaar vijandelijk vuur nabij WESTKAPELLE te landen en op 3 November d.a.v. onder zwaar vijandelijk artillerie- en mitrailleurvuur deel te nemen aan het bestormen van de laatste vijandelijke versterkingen nabij ZOUTELANDE, waarbij hij, toen vijandelijke mortiergranaten midden in zijn groep vielen, zwaar werd gewond.

Bron: BL/BK blz. 246 ; met dank aan de heer B. Keers

Cramer, Johannes Jacobus Nicolaas

Geboren te 's-Gravenhage op 6 augustus 1886. Overleden te Arnhem op 8 mei 1941.
Tltn BVL (14-08-1914), eltn BVL (22-09-1916), eltn d.Inf. (06-06-1922 KB 56), res-maj d.Inf. (19-09-1939 KB 31).
Bekende onderscheidingen: MWO.4,XXV,Mk

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 6 van 9 mei 1946 (postuum bijgeschreven in het register)
   Reserve-majoor van het Wapen der Infanterie
   Wegens:

Heeft zich in den strijd door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw onderscheiden door op 10 Mei 1940 de brug over den Ouden Rijn te KATWIJK aan den RIJN en het daartegenoverliggende huis met eenige soldaten onder zijn persoonlijke leiding te bestormen en te nemen.
Het huis was bezet door Duitsche militairen, welke daarin een mitrailleursnest hadden ingericht, dat de verdere doortocht van het bataljon onmogelijk maakte en tot elken prijs vernietigd moest worden.

Bron: Maalderink blz. 78

Cramer, J.W.N.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 5 van 3 augustus 1944
   Officier-zeewaarnemer der tweede klasse, bij het R.A.F. no. 321 (R.D.N.A.S.) Squadron

Bron: VK blz. 231 ; K.P.M. blz. 323

Cramerus, P.A. ("Piet")

Bekende onderscheidingen: BK,KV,VK,L.5p,BOK.p

Bronzen Kruis
   K.B. no. 27 van 14 december 1949
   Reserve-majoor-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door, na begin Maart 1943 door de Japanners nabij Soebang (bij Bandoeng) te zijn gevangen genomen en na een korte ondervraging met de handen achter de rug aan een stoel te zijn vastgebonden, weten te ontsnappen, door de Japanse bewaking, met gevaar voor eigen leven, naar buiten te rennen en gebruik makend van de ontstane verwarring een muur over te springen, zich door een riool ter lengte van ongeveer een kilometer te werken en zich weer bij een Nederlandse Commandant te melden.

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 27 van 14 december 1949
   Reserve-majoor-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend door begin Maart 1942, toen het vliegtuig hetwelk hem van Nadir naar Broome in Australië vervoerde, door drie vijandelijke jagers met mitrailleurs werd aangevallen, waardoor het gedwongen was op grote afstand van Broome op het strand aan de Noordkust van Australië te landen en tengevolge van deze vijandelijke aanvallen, welke ook na de landing aanhielden, enige passagiers waren gedood of zwaar gewond, onder zeer moeilijke omstandigheden, na enige mislukte pogingen daartoe, hulp te gaan zoeken.
In het bijzonder door gedurende enige dagen in de brandende zon, met nagenoeg algeheel gebrek aan drinkwater, zich door onherbergzaam terrein in de richting van Broom te begeven en aldus te bereiken, dat aan de overlevende passagiers van het vliegtuig hulp kon worden verleend.

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 16 juni 1945 ; uitgereikt door Prins Bernhard te Soestdijk op 30 april 1946
   Reserve-eerste luitenant-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.F. no. 322 (Dutch) Squadron

Als vlieger van de Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger in de Overzeesche Gebiedsdeelen deelgenomen aan gevechtsvluchten, waarbij een vijandelijk vliegtuigmoederschip tot zinken werd gebracht en een lichte kruiser zwaar werd beschadigd. Daarna als jachtvlieger gedetacheerd zijnde bij de Royal Air Force, zoowel in het Vereenigd Koninkrijk, als met het Britsche bevrijdingsleger, gedurende ongeveer 15 maanden op operaties blijk gegeven van leiderschap, moed, voortvarendheid, bekwaamheid en doorzettingsvermogen tijdens vele oorlogsvluchten, waarvan een groot aantal van offensief karakter boven vijandelijk gebied, waarbij hij meerdere successen heeft behaald.

Bron: VK blz. 231 ; K.P.M. blz. 323 ; met dank aan de heer B. Keers

Cramwinckel, Arnaud

Geboren te Batavia op 9 augustus 1915. Overleden te Baarn op 23 januari 1980.
Tltn.d.Gen. KNIL (04-08-1935), eltn. (04-08-1938), kapt. (08-05-1947).
Bekende onderscheidingen: VOA,VHK,XV

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 13 van 15 augustus 1950
   Kapitein der Genie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (legernummer 152009001)

Bron: VOA blz. 199 ; VHK blz. 93 ; KNIL blz. 119

Crans, drs. Marius

Geboren te Zwolle op 1 oktober 1917. Overleden aan verwondingen te Batavia (Nederlandsch-Indië) op 22 november 1945.
Bekende onderscheidingen: VZK

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 17 van 7 mei 1946 (postuum)
   Indoloog bij het Instituut voor Docmentatie en Registratie in 's-Gravenhage
   Wegens:

Voor onder gevaarlijke omstandigheden betoonden moed, inititatief, volharding, offervaardigheid en toewijding in den strijd tegen den overweldiger van de Nederlandsche onafhankelijkheid en voor het behoud van de geestelijke vrijheid,
daarbij in hem eerende een der uitingsvormen van het verzet, dat in zijn veelzijdige activiteit van 15 Mei 1940 tot 5 Mei 1945 in stijgende mate den vijand heeft geschaad en op onvergetelijke wijze tot de bevrijding van het Vaderland heeft bijgedragen.

Bron: VZK blz. 64 ; www.ogs.nl

Crap Hellingman, A.H.W.

Gezagvoerder van het: s.s. 'Reijnst' (01-1942/08-1944).
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 38 van 26 juni 1946
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandsche Koopvaardijvloot waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 725 ; K.P.M. blz. 323

Crasborn, Jacobus Reinier Peter

Geboren op 12 april 1916.
Bekende onderscheidingen: VHK,LoM.4,MBE

Legion of Merit, Legionnaire (US)
   ?
   Tijdelijk benoemd reserve-majoor voor algemene dienst, bevelhebber der Verzetsgroepen in Zuid-Holland

The leader of all resistance in Southern Holland, Major Crasborn joined the Staff of the Commander, Netherlands Forces, early in 1945, where he continued to direct all armed resistance personnel in Southern Holland.

Honorary Member in the Military Division of the Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 24 mei 1946
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 26 van 20 juli 1946
   Major, Royal Netherlands Army
   De voordracht door Prins Bernhard luidde:

During the campaign in Holland this officer has for two months led a group of 120 resistance personnel behind the enemy lines near Venlo. After having completed this operation, he crossed the enemy-line with his group and a total of 110 enemy-prisoners. He then came on my staff as Commander Netherlands Forces and looked after all the Independent Coys operating under 2nd British Army and 1st Canadian Army and did essential work in their reformation into Light Infantry Battalions.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9450 ; PRO WO 373/155 ; VHK blz. 93 ; Schlegel blz. 191

Creveld, A. van

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 11 van 25 februari 1943
   Dienstplichtig soldaat

wegens het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Crietée, Pieter Gerard

Geboren te Hillegom op 30 november 1888. Gesneuveld in de Indische Oceaan, aan boord van het s.s. 'Poulau Bras', op 7 maart 1942.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 3 van 22 juli 1948 (postuum)
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

heeft gedurende de aanval van Japanse vliegtuigen op het eind van de maand Februari 1942 op het m.s. “Poulau Bras” over welk vaartuig hij het bevel voerde de navigatie en de manouevres vanaf de brug onder zeer moeilijke omstandigheden geleid, terwijl er een paniek onder de passagiers was uitgebroken.
Toen het schip zodanig getroffen was, dat het niet meer behouden kon worden gaf hij opdracht het schip te verlaten. Zelf is hij op de brug gebleven, waar hij door een voltreffer werd gewond en met het schip ten onder is gegaan.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 711 ; www.ogs.nl

Crighton, Andrew Toon

Geboren te Rotterdam op 8 april 1909.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 70 van 28 april 1952
   Particulier

Bron: VOA blz. 246

Croes, Michael Joseph

Geboren te Tjimahi op 18 juli 1908. Geëxecuteerd te Kota Tjane op 28 mei 1943.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949 (postuum)
   Sergeant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (stamboeknummer 84778)

Bron: VOA blz. 52-53 ; www.ogs.nl

Croin, V.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 5 van 16 oktober 1943
   Machinedrijver ter Koopvaardij

die als machinedrijver van het m.s. “JANSSENS”, dat tijdens de evacuatie van Nederlandsch-Indie, varende onder de Javakust, door vijandelijke vliegtuigen werd aangevallen, onder gevaarvolle omstandigheden, moedig optrad bij het uitvoeren van de door zijn meerderen gegeven opdrachten, mede tengevolge waarvan het m.s. “JANSSENS” alsmede de opvarenden veilig te Australie aankwam en het schip voor de Geallieerde oorlogvoering behouden bleef.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9042 ; Koopv. blz. 8, 32 ; K.P.M. blz. 323

Crommelin, Rudolph Maximiliaan

Geboren te Leiden op 19 april 1908. Overleden te 's-Gravenhage op 27 september 1993.
LTZ3 (28-08-1930), LTZ2 (28-08-1932), LTZ1 (16-01-1942), ged. Royal Navy (02-1943/08-1944), KLTZ (01-02-1951), KTZ (01-11-1955), pensioen 01-11-1962.
Bekende onderscheidingen: ON.4x,OHK.3,OV,XXX,KVNRK,KLO,MID

Mentioned in Despatches (GB)
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 17 van 19 november 1943
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9042

Crouwel, K.J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 7 februari 1948
   Dienstplichtig soldaat van het wapen der infanterie

Bron: BL/BK blz. 246

Crijns, M.H.W.

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, lid van het verzet

Custers, Gerardus Hubertus

Geboren te Limbricht op 22 maart 1909. Overleden te Sittard op 11 mei 1940.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 6 mei 1946 (postuum)
   Dienstplichtig soldaat van het wapen der infanterie

Bron: BL/BK blz. 246 ; www.ogs.nl

Cuijpers, W.J.

Geboren in 1911.
LTZ2jc-vk (01-07-1960), LTZ2oc-vk (01-07-1963), e.o. 01-09-1965.
Bekende onderscheidingen: ON.ZEMx,BK,OHK.4,HMI.7

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 23 april 1942
   Korporaal-machinist der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot 'O 21'

Bron: BL/BK blz. 246

Cijsouw, P.

Bekende onderscheidingen: BK.2

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 13 juli 1944 (2e toekenning)
   Korporaal-telegrafist der Koninklijke Marine

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Korporaal-telegrafist (11178)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, aan boord van Onze motortorpedoboot 51 op 10 Mei 1940 zijn dienst aan boord van genoemd vaartuig, hetwelk samen met Onze torpedoboot “Z 5” te Rotterdam den overgang van Duitsche troepen van den zuidelijken naar den noordelijken Maasoever over de Maasbrug moest bemoeilijken, onder heftig mitrailleur- en lichtgeschutvuur met kalmte en nauwgezetheid verricht, waardoor hij heeft medegewerkt, dat de boot, waarop gewonden en dooden vielen, niet dan nadat alle munitie was opgeschoten, zonder verdere schade kon worden teruggetrokken.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; BL/BK blz. 246