Terug naar Decorati
Terug naar de index

Cabret - Clijnk

Cabret, C.E.

Bekende onderscheidingen: ON.ZEMx

Zilveren Eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
   K.B. no. 1 van 30 augustus 1942
   Sergeant-ziekenverpleger (09514), aan boord van Hr.Ms. Mijnenlegger 'Willem van der Zaan'
   Wegens:

Het als onderofficier-ziekenverpleger aan boord van Onzen Mijnenlegger "Willem van der Zwaan" blijken geven van uitstekende bekwaamheid bij behandeling van zwaar gewonden zonder enige dokters of andere hulp, welke behandeling naderhand door chirurgen bij herhaling ten zeerste geprezen werd.

Caljé, mr. Catharinus Johannes Franciscus

Geboren op 4 augustus 1905. Overleden in 1983.
Res-eltn. (11-09-1936), res-kapt. (01-04-1947), res-maj. (22-10-1948), res-ltkol.d.MJD. (01-08-1952).
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.1,VHK,XV,I.1948,MoF.bp,MBE

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 29 augustus 1946
   Tijdelijk benoemd reserve-majoor voor algemene dienst

Heeft zich door moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden, als Hoofd I (Juridische Zaken) van den Orde Dienst sinds medio 1943.
Heeft een belangrijk aandeel gehad in de oprichting van het Delta Centrum, waarvan hij tot lid werd benoemd. Door zijn veelal gevaarlijke contacten steeds groote risico’s geloopen. In October 1944 zich met een opdracht naar het Zuiden des lands begeven teneinde de Regeering en den Bevelhebber der Nederlandsche Strijdkrachten een juist inzicht te geven van de verschillende groepeeringen bij het verzet. Deze tocht geheel zelf voorbereid zonder zich om gevaar te bekommeren.

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   ? ; uitgereikt te Amsterdam op 7 mei 1953
   Burger, lid van het verzet

... for their outstanding services in underground activities connected with the organized civil and Armed Forces resistance movement in Holland during the period of occupation of that country by the Germans, from 7 December 1941 to include various dates of such meritorious service leading to the liberation in May 1945. ...

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 24 mei 1946
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 26 van 20 juli 1946
   Major, Royal Netherlands Army

This officer in the rank of captain, came through the lines in order to assist my Headquarters with the planning of resistance-activities and represented a very large resistance-group. This group, with the help of his advice, I was later able to amalgamate with other groups, and the success of the many and various activities of the Resistance under my command, which helped 21 Army Group in Holland (and specially 1st Canadian Army) was largely due to his untiring efforts.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9450 ; PRO WO 373/155 ; BL/BK blz. 245 ; VHK blz. 91 ; Van Ojen blz. 986 ; Six blz. 50,84,93-94,114-115,138 ; NRLL 1956 blz. 21 ; PRO WO 373/155 ; WO 373/187 ; met dank aan de heer P.J. Schlegel

Calkoen, mr. Albrecht Frederik

Geboren op 12 oktober 1913. Overleden op 2 juni 1992.
Res-kapt.-vl.wnr.d.ML (15-05-1948), ambassadeur.
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.4,VK,OHK.4

Vliegerkruis
   K.B. no. 21 van 11 september 1951
   Reserve-kapitein-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart

Heeft zich door daden van initiatief, moed en volharding in een luchtvaartuig, tegenover de vijand onderscheiden door in het tijdvak van 22 Maart - 30 September 1944 als 2e piloot en later als 1e piloot bij het 18e Squadron, met basis in NOORD-AUSTRALIE, deel te nemen aan een groot aantal oorlogsvluchten in de INDISCHE ARCHIPEL.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 230 ; Naam- en Ranglijst der Officieren 1956, p. 433 ; overlijdensadvertentie

Calmeyer, Michael Rudolph Hendrik

Geboren te Hellevoetsluis op 11 juni 1895. Overleden te 's-Gravenhage op 7 maart 1990.
Tltn.d.Inf. (25-07-1917), eltn. (25-07-1925), kapt. (01-11-1935), maj. (01-10-1948), ltkol. (02-10-1948), genmaj. (03-10-1948), ltgen. (01-05-1949), pensioen 01-05-1955.
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.2,BK,OHK.1,XXXV,KNVOL,Mk

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 19 juli 1946
   Kolonel van de Generale Staf

Heeft zich door moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden op 11 Mei 1940 bij een poging tot herovering van de brug bij BARENDRECHT, door aan het hoofd van een afdeeling deze brug te bestormen, welke poging door het hevig vijandelijk vuur niet is gelukt.

Bron: Meijer (1990), p. 245 (NB.: geeft rang als kapitein) ; Six blz. 115,138 ; NRL 1923 blz. 147 ; www.parlement.nl

Camerling Helmolt, Jan Daniel

Geboren te 's-Gravenhage op 19 november 1914. Gesneuveld te Leersum op 14 mei 1940.
Bekende onderscheidingen: BL,OHK.1

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 6 van 9 mei 1946 (postuum)
   Reserve-officier van gezondheid der tweede klasse, bij het 8e Depot der Geneeskundige Troepen

Bron: BL/BK blz. 221 ; www.ogs.nl

Campen, dr. Pieter van

Geboren te Haarlem op 5 mei 1900. Overleden te Rijswijk (Z.H.) op 10 mei 1940.
Res-tltn.d.Inf. (15-12-1923), res-eltn. (15-12-1927).
Bekende onderscheidingen: BK,XV

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 6 mei 1946 (postuum)
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Infanterie, bij het Regiment Grenadiers

Bron: BL/BK blz. 245 ; NRL 1939 blz. 148 ; www.ogs.nl

Campen, S.D.A. van

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 44 van 16 juni 1950
   Adjudant-onderofficier-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VK blz. 230

Cannoo, A.H.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   G.B. no. 1z van 24 februari 1942
   Militie-sergeant-bommenrichter der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VK blz. 146,230

Capellen, Victor Eduard van der

Geboren te Bandoeng op 11 oktober 1921. Overleden te Leiderdorp op 22 oktober 1987.
Bekende onderscheidingen: VOA,VHK

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 30 van 5 augustus 1952
   Gewezen militie-sergeant-majoor der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (stamboeknummer 136821)

Bron: VOA blz. 248 ; VHK blz. 91 ; De Tijd, 29 augustus 1952

Carels, J.

Geboren op 3 april 1914. Overleden in 1975.
Legernummer 140403005.
Functionaris van het Gemeentelijk Energiebedrijf (G.E.B.) te Amsterdam.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 98 van 31 maart 1952
   Voormalig tijdelijk benoemd reserve-kapitein voor algemene dienst

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als lid van een illegale organisatie die zich bezig hield met het verstrekken van spionagegegevens en andere inlichtingen, van militair belang voor de oorlogvoering. Als hoofd van de geheime telefooninstallatie stond hij in verbinding met het algemeen hoofdkwartier van de dienst, met de radiozenders, met enige agenten die door het Bureau Bijzondere Opdrachten te LONDEN waren uitgezonden om de geheime wapenzendingen te verzorgen, en met talrijke medewerkers in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht.
Hij breidde het telefoonnet zover mogelijk uit in de richting der oprukkende geallieerde legers zodat deze op de Veluwe in telefonisch contact kwamen met de dienst.
Hij redde met een grote dosis moed en list een 200-tal compromitterende bescheiden uit een door de “Sicherheitsdienst” bezet huis. Hij was aanwezig op terreinen, waar wapens werden neergelaten, kortom, hij ontzag zich niet om met persoonlijk levensgevaar op de meest bedreigende punten te komen.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; Six blz. 51-52,88,138

Carlier, G.A.J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 4 van 3 augustus 1944
   Gecorrigeerd bij Kabinetsrescript dd. 5 april 1945
   Eerste luitenant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 245

Carp, Wilhelm Theodor

Geboren te Rotterdam op 17 februari 1897. Overleden op 30 september 1974.
Tltn.d.VArt. (31-07-1919), eltn.d.RArt. (31-07-1923), kpt.d.VArt. (01-11-1936), 1934-1936 instructeur Rijschool Amersfoort, kapt.d.GS. (1938), maj. (01-11-1941), 1942-1943 commandant Nederlandse troepen in Canada, ltkol. (01-11-1944), tijd.kol. (1945), kol. (15-10-1948), gen.maj. (01-11-1948), directeur Hogere Krijgsschool (02-05-1946/01-07-1950).
Bekende onderscheidingen: NL.3,OHK,XXXV,LEF.4,LoM.3

Legion of Merit, Officer (US)
   Department of the Army General Orders no. 6 van 1948
   Colonel, Royal Netherlands Army

Bron: Schlegel blz. 74 ; Wiegand, 2003 DA blz. 12 ; NRLL 1956 blz. 10,189

Casand, Willem Cesar Cornelis

Geboren te Meester Cornelis op 17 december 1919. Overleden te Kinsayok op 13 juni 1943.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 60 van 29 december 1948 (postuum)
   Matroos-seiner der Marine-Kustwacht

Bron: BL/BK blz. 221 ; www.ogs.nl

Casembroot, Jonkheer mr. Auguste François Charles de

Geboren te Middelburg op 17 december 1906. Overleden te Utrecht op 10 februari 1965.
Burgemeester van Westkapelle (1932/1941 & 1946/1948), lid van de Gedeputeerde Staten van Zeeland (1940/1943 & 1944-1945), chef-staf & plaatsvervangend gewestelijk commandant van Gewest 15 (Zeeland) van de Ordedienst (1942-1944), Majoor bij het Militair Gezag, tevens eerst toegevoegd officier en algemeen adviseur aan het Militair Commissariaat voor de Provincie Zeeland (1944-1945), lid van de Provinciale Staten van Zeeland, Commissaris van de Koningin in Zeeland (1948-1965)
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.3,VHK,KVR,BNMO.gk,KB.2,O.2a,MoF.bp

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 8 april 1953
   Burger, lid van het verzet

... for their outstanding services in underground activities connected with the organized civil and Armed Forces resistance movement in Holland during the period of occupation of that country by the Germans, from 7 December 1941 to include various dates of such meritorious service leading to the liberation in May 1945. ...

Bron: VHK blz. 91 ; Decorare 10 blz. 33 ; NA 1966 blz. 438 ; www.parlement.com ; met dank aan de heer P.J. Schlegel

Casparie, Johannes Franciscus Josephus Marie

Geboren te Groningen op 12 augustus 1900. Overleden te Hulst op 8 mei 1986.
OvG2.GD (24-10-1929), OvG1 (24-10-1937).
Bekende onderscheidingen: ON.5,BK,OHK,VHK,XX,MVR.1,KB.5,MBE,CEAC

Bronzen Kruis
   K.B. no. 54 van 10 april 1953
   Voormalig, als zodanig tijdelijk benoemd, reserve-majoor voor algemeene dienst

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als districtscommandant der O.D. (Ordedienst) in Oost Zeeuws Vlaanderen.
Hij onderhield contact met de Witte Brigade in BELGIE en wist door gedurfd optreden een verzetsman dezer Brigade, die gewond in het ziekenhuis te HULST lag en door landwachters werd bewaakt, over de grens te krijgen waarna hij moest onderduiken.
Op 5 September 1944 werd de Staf der O.D. op een boerderij door lichte pantserwagens aangevallen waarbij een vuurgevecht ontstond dat de Duitsers deed afdeinzen. In de nacht van 16 op 17 September werd de Staf op een andere boerderij omsingeld, waarbij hij aan gevangenneming wist te ontkomen door een snelle vlucht, waarna hij zich twee dagen later bij de oprukkende geallieerde troepen kon aansluiten.

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 14 oktober 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   Major, Commander 1st Battalion, 14th Infantry Regiment, Royal Netherlands Army

Commanded 1st Battalion for SHAEF requirements.

Bron: PRO WO 373/155 ; BL/BK blz. 245 ; VHK blz. 91 ; Allied Awards to the Dutch [301] ; NRL 1939 blz. 365 ; met dank aan de heer B. Keers

Catlender, J.F.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 11 van 19 juni 1945
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandsche Koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 242

Caubo, Jean Michel (ook: Johannes Michael)

Geboren te Maastricht op 28 april 1891. Overleden in het Aussenkommando Dautmergen op 13 februari 1945.
Bekende onderscheidingen: VHK,MoF

Medal of Freedom (US)
   1946
   'Chef Restaurateur' op de internationale treinverbinding van Amsterdam naar Parijs, lid van de Dutch-Paris Line

Bron: VHK blz. 92 ; www.ogs.nl

Celliée Muller, G.B. du

Geboren in 1918.
Res-tltn.AD. (01-01-1949), res-eltn. (01-01-1951).
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 50 van 29 maart 1946 ; uitgereikt door Koningin Wilhelmina te 's-Hertogenbosch op 2 augustus 1946
   Reserve-tweede luitenant voor algemene dienst, bij het Bureau Bijzondere Opdrachten
   Wegens:

Bij de uitvoering van zeer belangrijke opdrachten in bezet Nederlandsch gebied zich onderscheiden door bijzonder moedig en voortvarend optreden. Daarbij herhaaldelijk blijk gegeven van groot doorzettingsvermogen en initiatief en alle gevaren ten spijt, zich steeds met groote zelfopoffering gewijd aan het dienen van de Nederlandsche zaak.

Bron: BL/BK blz. 194,221 ; NRLL 1956 blz. 163

Celosse, Nicolaas Johan

Geboren te Banjoewangi op 28 april 1917. Gefusilleerd te Kamp Vught op 5 september 1944.
Bekende onderscheidingen: BL,KV

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 34 van 8 juni 1946 (postuum)
   Reserve-tweede luitenant, lid van het verzet

Bron: BL/BK blz. 221 ; www.ogs.nl

Cevaal, Wouter

Geboren te Rotterdam op 22 mei 1914. Overleden a/b van het m.s. 'Magdala' op de Atlantische Oceaan op 17 januari 1945.
Bekende onderscheidingen: BL,DSM

Kruis van Verdienste met Gesp
   K.B. no. 2 van 16 april 1942 ; later ingetrokken en vervangen door de Bronzen Leeuw
   Hofmeester aan boord van het s.s. 'Pennland'

die als opvarende van het s.s. “PENNLAND”, dat in den avond van den 25sten April, 1941, tengevolge van herhaalde Duitsche luchtaanvallen tot zinken werd gebracht, zich uiterst moedig gedroeg wegens het zich op het snel zinkende schip tusschendeks te begeven, teneinde twee achtergebleven opvarenden te redden, waarbij de eenige toegang was het door een bom in het dek geslagen gat.

Distinguished Service Medal (GB)
   December 1941
   Uitgereikt door de Britse ambassadeur op het Binnenhof te Den Haag op 5 juni 1946
   Steward, s.s. 'Pennland'

... for their services with the Royal Navy in the withdrawal from Greece.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 765, 809 ; BL/BK blz. 221 ; Koopv. blz. 5,41,52 ; www.ogs.nl

Chabot, Elise Françoise Gabrielle Henriette

Geboren te Kralingen op 3 mei 1888. Overleden te Uxbridge, Ontario, Canada, op 6 september 1965.
Bekende onderscheidingen: LII.5p,MoF.bp,KMC,BOK.bl,MHB,MWB,BKPG

Medal of Freedom with bronze palm
   General Orders No. 51 van 18 maart 1947
   Burger, lid van het verzet

Elise F. Chabot, Dutch Civilian, for exceptionally meritorious achievement which aided the United States in the prosecution of the war against the enemy in Continental Europe, from July 1943 to November 1943. She distinguished herself by her great courage, ingenuity, and determination in the performance of hazardous missions. At great personal risk she used house as a reception and interrogation center for all Allied military personnel evading capture from enemy-occupied territory, and, through her exceptional competence and daring was directly responsible for the succesful repatriation of some forty Allied airmen. Her exemplary devotion to the Allied cause contributed materially to the succes of the war effort, thereby meriting the praise and recognition of the United States.

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   30 april 1947
   Civilian, Brussels

Bron: Belgische onderscheidingen aan Nederlanders, A-116, A-125, A-134, A-138, A-139 ; met dank aan de heren J. Howes en P. Verstraeten

Challik, Dirk Theodoor

Geboren te Bandoeng op 30 december 1920. Omgekomen tijdens een vliegongeval te Valkenburg op 24 oktober 1953.
OVL.3 KMR (01-12-1943), OVL.2 KMR OV (01-06-1945).
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 60 van 10 januari 1950
   Luitenant-ter-zee-vlieger der tweede klasse

Bron: VK blz. 230 ; NKM 1947 blz. 71 ; De Gelderlander, Dagblad voor Nijmegen, 25 oktober 1953

Cheval, Jean G. ('Jan')

Geboren op 21 juni 1914. Overleden op 18 oktober 1985.
Bekende onderscheidingen: BL,VHK

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 19 van 19 juli 1946 ; uitgereikt door luitenant-kolonel B.R. de Goede te Hollandia (Nederlands Nieuw-Guinea) op 28 februari 1949
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Genie
   Wegens:

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden, bij een gevecht met een vijandelijke afdeling, nabij Delfgauw op 10 mei 1940, waarbij deze afdeling tot overgave werd gedwongen: hoewel hierbij ernstig gewond zijnde, zich later voor een gevaarlijke opdracht vrijwillig aangemeld en deze met succes uitgevoerd. (...)

Bron: Heuvel et al. (1985), p. 92 ; Meijer (1990), p. 193,221 ; Wapenbroerders nov/dec 1985

Chömpff, Jan Marie Lodewijk Ignatius

Geboren te Ngliran (Nederlandsch-Indië) op 21 december 1904. Overleden door uitputting op een vlot in de Straat Bandoeng op 24 februari 1942.
LTZ3 (13-08-1925 KB 46), LTZ1 (28-08-1935 KB 183)
Indiepwater-mijnenveger naar hem vernoemd en te water gelaten op 10 mei 1960.
Bekende onderscheidingen: MWO.4,OHK.2,XV

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 6 van 16 april 1942 (postuum bijgeschreven in het register)
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse en commandant van Hr.Ms. Torpedobootjager 'Piet Hein'
   Wegens:

Moedig en beleidvol gedrag als commandant van Onzen torpedojager "Piet Hein", tevens groepscommandant 1e jagersgroep, in het zeegevecht in Straat Lombok van 19 op 20 Februari 1942, waarbij een uit zware kruisers en torpedojagers bestaande vijandelijke overmacht werd aangevallen, met het resultaat, dat den vijand zware verliezen werden toegebracht en waarbij onze torpedojager "Piet Hein" met het grootste deel der bemanning strijdend onderging.

Bron: Maalderink blz. 217 ; Wo.1982 ; www.ogs.nl

Chotzen, dr. Theodor Max

Geboren te Amsterdam op 27 juni 1901. Overleden te 's-Gravenhage op 27 februari 1945.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 23 van 29 mei 1947 (postuum)
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

   Saillant detail is dat dr. Chotzen eigenlijk zelf zijn onderscheiding aanvroeg:

  De ondergeteekende, dpl. soldaat Chotzen, Theodoor, Max, 2-III-8 R.I., moge door dezen vastleggen dat, na het sneuvelen van Majoor Landzaat op de Grebbeberg op 13 Mei j.l., de Kapitein Höping of Höpink, P.A.G.-8 R.I. (thans in krijgsgevangenschap) hem, ondergeteekende, mededeelde, dat hij hem voor een eervolle vermelding had voorgedragen, doch dat deze voordracht wegens ontreddering in de Grebbelinie wel niet doorgegeven zou zijn.
  De ondergeteekende zou zeer dankbaar zijn en er een aansporing tot verdere plichtbetrachting in zien, als deze voordracht alsnog behandeld zou kunnen worden. Evenwel meent hij te moeten opmerken, dat bij dit laatste verzet in het Paviljoen op den Grebbeberg meer kameraden, behoorende tot verschillende onderdelen (waarvan hem slechts de tamboer W. Roos, 2-III-8 R.I., bij name bekend is) tot het allerlaatste (langer dan ondergeteekende, die voor het sneuvelen van Majoor Landzaat gewond den strijd moest opgeven) hun plicht hebben gedaan, zonder dat dit door hun meerderen kon worden ter kennis gebracht.
  Ter verduidelijking van het voorafgaande voegt de ondergeteekende hieraan toe, dat hij, toen zijn afdeeling (de 3e sectie van 2-III-8 R.I., Commandant sergeant Pilzecker, vermoedelijk gesneuveld) de witte vlag uitstak, zich aan de overgave heeft onttrokken en zich kunnen voegen bij het kleine groepje (door hem werden opgemerkt de kapitein Höping en Franssen (?) en 3 soldaten, benevens een ongeveer gelijk aantal op de bovenverdieping) dat in een cafeetje (Paviljoentje) op den Grebbeberg een beleg door Duitsche stormtroepen heeft doorstaan totdat de munitie op was. Toen naderden de tegenstanders tot enkele meters van de muren en braken den tegenstand met handgranaten, waardoor ondergeteekende getroffen werd en door den kapitein Höping, die den Majoor zag vallen en verder verzet nutteloos achtte, werd medegetrokken.

Meloenstraat 4
's-Gravenhage.

(get.) Chotzen.

Bron: BL/BK blz. 221 ; www.ogs.nl (N.B.: maakt geen melding van BL!) ; www.grebbeberg.nl

Christan, G.H.

Geboren in 1910.
Tltn.d.Inf.KNIL (02-08-1931), eltn (02-08-1934), kpt (15-11-1945), tijd.maj (01-11-1948), maj (06-09-1949), ltkol (01-10-1952), kol (31-12-1954), bgen (01-05-1960).
Bekende onderscheidingen: ON.4x,BL,BK,OHK.2,OV.3,RV.1,XXX,UNKOR,KOMM.2,LoM.3,SSTR,KWM

Bronzen Kruis
   K.B. no. 20 van 13 september 1947
   Eerste luitenant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 221,246 ; NRLL 1956 blz. 17,41

Cieremans, Maarten

Geboren te Bloemendaal op 10 juli 1922. Overleden te Wassenaar op 4 oktober 2014.
Bekende onderscheidingen: BL,KV,KMC

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 50 van 29 maart 1946
   Uitgereikt door Koningin Wilhelmina te 's-Hertogenbosch op 2 augustus 1946
   Tijdelijk reserve-eerste luitenant van Algemene Dienst, bij het Bureau Bijzondere Opdrachten
   Wegens:

Bij de uitvoering van zeer belangrijke opdrachten in bezet Nederlandsch gebied zich onderscheiden door bijzonder moedig en voortvarend optreden. Daarbij herhaaldelijk blijk gegeven van groot doorzettingsvermogen en initiatief en alle gevaren ten spijt, zich steeds met groote zelfopoffering gewijd aan het dienen van de Nederlandsche zaak.

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 31 van 5 oktober 1944
   Dienstplichtig sergeant
   Wegens:

het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 23 oktober 1948
   Lieutenant

Bron: PRO WO 373/155 ; Meijer (1990), p. 169,194,221 ; Brons 80, p. 22-24 ; met dank aan de heren W.F.J. Elgers en J. Howes

Cillekens, George Henri Victor Leon Antoine Guillaume (ook: Cillecens)

Bekende onderscheidingen: VK,MH.3

Vliegerkruis
   K.B. no. 97 van 14 augustus 1946
   Sergeant-vliegtuigmaker der Marine Luchtvaartdienst

Eerepenning voor Menschlievend Hulpbetoon in brons
   K.B. no. 25 van 9 december 1947
   Sergeant-vliegtuigmaker

wegens de door hen met levensgevaar verrichte redding van een deel der bemanning van de op 7 Juli 1945 te Chinabay (Ceylon) verongelukte Liberator “J” No. K.G. 896.

Bron: VK blz. 231 ; MH blz. 223

Citroen, A.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 12 van 12 mei 1945
   Sergeant-vliegtuigtelegrafist zeemilicien der Marine Luchtvaartdienst, bij het R.A.F. no. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron
   Wegens:

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand, blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 231

Claassen, Gerard

Geboren in 1919.
Eltn.-wnr. KLu (20-05-1948), kapt. (01-11-1949), maj. (01-11-1957), ltkol. (01-11-1964).
Bekende onderscheidingen: VK,OHK.1,XXV

Vliegerkruis
   K.B. no. 11 van 21 december 1944
   Reserve-tweede luitenant-waarnemer van het Wapen der Militaire Luchtvaart, bij het R.A.F. no. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron
   Wegens:

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 231 ; NRLL 1974 blz. 10

Claes, W.

Bekende onderscheidingen: BK.2

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 20 april 1944 (2e toekenning)
   Matroos der eerste klasse der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot 'O 21'

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 23 april 1942
   Matroos der tweede klasse der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot 'O 21'

Bron: BL/BK blz. 246

Claeijs, G.A. (A.?)

Bekende onderscheidingen: BOK.p

Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   Uitgereikt te Vlissingen op 8 mei 1954
   Landbouwer in de Koninginnepolder te Biervliet

Bron: Provinciale Zeeuwse Courant, 197e jaargang, nummer 108, maandag 10 mei 1954, blz. 7 ; · De Schakel, Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor West Zeeuwsch-Vlaanderen, 9e jaargang, nummer 486, vrijdag 14 mei 1954, blz. 3

Clasener, Johannes Carel Antonius

Geboren te 's-Gravenhage op 24 maart 1904. Overleden te 's-Gravenhage op 16 januari 1976.
Dpl.Sld. d.Genie (24-03-1924), buitengewoon bevorderd tot sergeant (12-05-1940), e.o. 01-07-1952.
Bekende onderscheidingen: MWO.4,OHK.1,Z.Med.

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 42 van 20 maart 1950
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Genie
   Wegens:

Het zich in de strijd onderscheiden hebben door uitstekende daden van moed, beleid en trouw.
J.C.A. Clasener heeft op 10 Mei 1940 als lijnwerker bij de Verbindings-Afdeling van de Groep 's-Gravenhage der Vesting Holland, bij Wateringen, behorende tot een patrouille onder een officier op enige afstand vóór deze patrouille uit, geheel alleen en ongedekt de drie man sterke bemanning van een geland klein Duits vliegtuig gevangen genomen.
Na deze Duitsers aan de patrouille-commandant te hebben overgegeven, heeft hij zich wederom alleen en slechts bewapend met een karabijn naar een bij Wateringen geland groot vijandelijk transportvliegtuig begeven en de goed bewapende bemanning van 12 man gesommeerd zich over te geven onder de mededeling, dat verzet nutteloos was, omdat zij zouden zijn omsingeld.
Voorts toen hij met deze Duitsers onder eigen vuur van o.a. van Delft en Wateringen oprukkende onderdelen geraakte, heeft hij door nog nadrukkelijker optreden bereikt, dat zij zich allen overgaven.
Verder heeft hij - ingedeeld bij een groep onder bevel van een officier - met zijn geweervuur geholpen de overmachtige en goed bewapende vijand het doordringen tot het Stafkwartier te beletten en vervolgens op uiterst stoutmoedige wijze en in feite de leiding van de groep nemend, bijgedragen tot het zuiveren van aanvankelijk door de vijand bezette huizenblokken, waarbij hij, van dak tot dak springen, de overige manschappen van zijn groep tot voorwaarts gaan aanspoorde.

Bron: Maalderink blz. 77

Claus, C.R.W.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 26 juli 1945
   Kwartiermeester der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot 'Zwaardvis'

Bron: BL/BK blz. 246

Clay, mr. Jolle Maurits Pieter

Geboren te Delft op 26 juni 1911. Omgekomen boven Garnetot, dept. Calvados (Frankrijk) oin de nacht van 28 op 29 juli 1944.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 17 van 20 oktober 1944
   Officier-zeewaarnemer der tweede klasse Koninklijke Marine Reserve, bij het R.A.F. no. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron
   Wegens:

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 231 ; www.ogs.nl

Cleeff, Hendrik L. van ("Henk")

Geboren op 29 juli 1917.
Bekende onderscheidingen: VHK,MoF.bp,KMC

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   ? ; uitgereikt te Amsterdam op 21 november 1946
   Burger, woonachtig te 's-Gravenhage

King’s Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   30 juni 1947
   Uitgereikt door Sir Philip Nicholls op het Binnenhof te 's-Gravenhage op 8 juli 1948
   Student, The Hague

Bron: VHK blz. 92 ; Dagblad voor Amersfoort, 21 november 1946 ; Nieuwe Leidsche Courant, woensdag 7 juli 1948, blz. 1 ; met dank aan de heer J. Howes

Clercq, Govert Willem Adriaan de

Geboren te Lisserbroek op 10 december 1909. Overleden te Heemstede op 22 april 1989.
Planter te Java (1931-1938), koopman, directeur Jod- und Schwefelbad GmbH te Bad Wiessee (1955-1956), fruitteler en landbouwer te Lisserbroek, hoofdingeland (1942-1972) en heemraad (1972-1980) van de Haarlemmermeerpolder, lid van het hoofdbestuur van de Nederlandse Fruit Organisatie (1946-1953 en 1955-1976).
Bekende onderscheidingen: MoF,KMC

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Abbenes

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom
   3 oktober 1947
   Farmer, Abbenes

Bron: www.familiedeclercq.nl ; met dank aan de heer J. Howes

Cleveringa, prof.mr. Rudolph Pabus

Geboren te Appingedam op 2 april 1894. Overleden te Leiden op 15 december 1980.
Ambtenaar bij de Rijksijzerdistributie (1918/1919), chef van de afdeling geschillen van de Koninklijke Nederlandse Stoombootmaatschappij te Amsterdam (1919/02-1926), rechter bij de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar (01-03-1926/10-1927), hoogleraar handelsrecht en burgerlijk procesrecht aan de Rijksuniversiteit Leiden (31-10-1927/27-11-1941 - ontslagen door de Duitsers), geïnterneerd in de strafgevangenis te Scheveningen (11-1940/06-1941), geïnterneerd in het gijzelaarskamp te Vught (05-01-1944/22-07-1944), lid van het College van Vertrouwensmannen (08-1944/05-1945 - door de regering aangewezen college dat na de bevrijding het gezag moest waarnemen), hoogleraar handelsrecht en burgerlijk procesrecht aan de Rijksuniversiteit Leiden (05-1945/06-1958), lid van de Raad van State in buitengewone dienst (28-08-1945/15-06-1958), rector magnificus van de Rijksuniversiteit Leiden (1946/1947), lid van de Raad van State (15-06-1958/01-05-1969).
Bekende onderscheidingen: ON.2,NL.3,MoF,KMC

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 8 april 1953
   Burger, lid van het verzet

... for their outstanding services in underground activities connected with the organized civil and Armed Forces resistance movement in Holland during the period of occupation of that country by the Germans, from 7 December 1941 to include various dates of such meritorious service leading to the liberation in May 1945. ...

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   9 augustus 1948
   Uitgereikt te 's-Gravenhage op 20 december 1948
   Burger, lid van het verzet

Bron: Dagblad voor Amersfoort, 19 oktober 1948 ; www.parlement.com ; met dank aan de heer P.J. Schlegel

Clevis, Petrus Josephus Johannes

Geboren te Broekhuizenvorst, Limburg, op 8 maart 1911. Overleden te Katwijk op 10 mei 1940.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 9 mei 1946 (postuum)
   Dienstplichtig sergeant van het wapen der infanterie, bij het 3-II-26 R.I.

Bron: BL/BK blz. 246 ; www.ogs.nl

Clifford Kocq van Breugel, Jonkheer Charles Hugo

Geboren te Batavia op 28 juli 1908. Overleden te Semarang op 29 oktober 1952.
Opzichter werkplaats der spoorwegen te Semarang.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 47 van 18 mei 1947
   Torpedomaker der Koninklijke Marine

Bron: BL/BK blz. 246 ; NA 1966 blz. 384 (NB. maakt geen melding van BK!)

Clifford Kocq van Breugel, Jonkheer Willem François

Geboren te 's-Gravenhage op 23 oktober 1914.
Chem.kand., industrieel, oud-reserve-ritmeester.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 19 juli 1946
   Reserve-tweede luitenant van het Wapen der Cavalerie

Heeft zich tijdens de krijgsverrichtingen door zijn optreden tegenover den vijand onderscheiden door op 12 en 14 Mei 1940 bij de gevechten om OVERSCHIE als Commandant van een sectie pantserwagens herhaaldelijk blijk te geven van grooten moed en doortastendheid. Hoewel zijn wagen herhaaldelijk werd getroffen, heeft hij steeds doorgezet en de infanterie daardoor krachtig gesteund.

Bron: BL/BK blz. 246 ; NA 1966 blz. 388 ; NA 1977 blz. 347 ; NA 1981 blz. 486 ; Brons 80, p. 4

Cloesmeyer, A.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 1 van 19 augustus 1943
   Bankwerker

die als Bankwerker van het m.s. “MADOERA”, dat op den 23sten Februari, 1943, door een torpedo werd getroffen, tengevolge waarvan het schip zwaar werd beschadigd, onder gevaarvolle omstandigheden moedig optrad bij het nauwgezet vervullen van zijn plicht, mede tengevolge waarvan het schip behouden te St. Johns, Newfoundland, kon worden binnengebracht.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 168 ; Koopv. blz. 8,34

Clijnk, J.

Bekende onderscheidingen: VK,OHK

Vliegerkruis
   K.B. no. 4 van 4 mei 1944
   Reserve-sergeant-vlieger

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 231 ; Vos blz. 228