Terug naar Decorati
Terug naar de index

Bruin - Burg

Bruin, Adrianus de

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ?
   Burger, lid van het verzet

Bruin, A. de

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 27 van 14 december 1949
   Dienstplichtig huzaar van het Wapen der Cavalerie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in de morgen van 10 Mei 1940, behorende tot de bemanning van één van de pantserwagens, belast met de verdediging van het vliegveld Ypenburg, nadat dit vliegveld uit de lucht zwaar was gebombardeerd, onmiddellijk zijn taak als hoofdchauffeur onder zwaar vijandelijk vuur, zowel uit de lucht als van de grond, op onverschrokken wijze uit te voeren.
In het bijzonder door, toende pantserwagen opdracht had ontvangen een verkenning te verrichten naar een deel van het vliegveld, hetwelk door de vijand was vermeesterd, deze verkenning onder zwaar vijandelijk vuur te helpen uitvoeren, totdat de pantserwagen door vijandelijk anti-tankgeschut werd getroffen, waarbij en en nog een lid van de bemanning werden gewond, doch niettegenstaande deze verwonding nog enige tijd aan de strijd te blijven deelnemen.

Bron: BL/BK blz. 245 ; met dank aan de heer B. Keers

Bruin, C. de

Geboren op 31 mei 1914.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 98 van 31 maart 1952
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als ambtenaar bij de Voedselvoorziening te ZWOLLE waar hij zich nuttig maakte bij de opsporing, onderbrenging en voeding van leden van geallieerde vliegtuigbemanningen in de provincie Overijssel.
Ook verkende hij Duitse versterkingen aan het IJsselfront en bracht deze in tekening ten behoeve van een geheime inlichtingendienst.
In de avond van 13 April 1945 meldde hij zich bij de Canadese troepen die op ZWOLLE aanrukten en deze plaats 14 April zouden bombarderen alvorens tot de aanval over te gaan. Hij bood an om door de linies te gaan en te trachten de plaats zonder bloedvergieten in Canadese handen te krijgen. Na een mislukte poging in de nacht van 13 op 14 April, toen de strijd tussen de fronten nog te hevig was, gelukte het in de vroege morgen van de 14de April 1945 om ZWOLLE te bereiken waar hij de Duitse troepen zag wegtrekken. Na contact met de ondergrondse te hebben opgenomen keerde hij met de verkregen inlichtingen naar het Canadese leger terug, dat ZWOLLE bezette zonder oorlogshandelingen.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618

Bruin, mevrouw Cornelia de, echtgenoot van De Heer

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, woonachtig te Veldhuizen

Bron: Netherlands Master List: Grade 4

Bruin, C.B. de

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 6 van 27 maart 1941
   Zeeman-kok, aan boord van het s.s. 'Antje'

Bron: Vos blz. 147,184 ; Koopv. blz. 8,24

Bruin, C.G.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 7 februari 1948
   Sergean-capitulant van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 245

Bruin, C.M. de

Geboren op 25 januari 1919.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 98 van 31 maart 1952
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als inspecteur van de Centrale Keuken te ZWOLLE, waar hij zich nuttig maakte bij de opsporing en het transport van leden van geallieerde vliegtuigbemanningen in de provincie Overijssel.
In de avond van 13 April 1945 meldde hij zich bij de Canadese troepen die op ZWOLLE aanrukten en deze plaats 14 April zouden bombarderen alvorens tot de aanval over te gaan. Hij bood an om door de linies te gaan en te trachten de plaats zonder bloedvergieten in Canadese handen te krijgen. Na een mislukte poging in de nacht van 13 op 14 April, toen de strijd tussen de fronten nog te hevig was, gelukte het in de vroege morgen van de 14de April 1945 om ZWOLLE te bereiken waar hij de Duitse troepen zag wegtrekken. Na contact met de ondergrondse te hebben opgenomen keerde hij met de verkregen inlichtingen naar het Canadese leger terug, dat ZWOLLE bezette zonder oorlogshandelingen.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618

Bruin, D. de

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 12 juli 1945
   Wachtmeester van het Wapen der Koninklijke Marechaussee, gedetacheerd bij de Koninklijke Nederlandse Brigade 'Prinses Irene'
   Wegens:

Moedig en beleidvol optreden, getoond tijdens de gevechten bij Hedel op 25 april 1945.

Bron: BL/BK blz. 245 ; Prinses Irene blz. 111

Bruin, Leenderd

Overleden te 's-Gravenhage op 13 oktober 2005.
Bekende onderscheidingen: BK.2

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 26 juli 1945 (2e toekenning)
   Matroos der eerste klasse der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot 'Zwaardvis'

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 6 november 1941
   Matroos der derde klasse der Koninklijke Marine

Bron: BL/BK blz. 245 ; Brons nummer 55 blz. 28

Bruin, P.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 1 van 8 augustus 1941
   Kwartiermeester ter Koopvaardij, aan boord van het s.s. 'Moena'

die als gezagvoerder en leden van de bemanning van het s.s. “MOENA”, dat in de Victoria Docks te Londen lag, toen deze van 7 tot en met 10 September, 1940 aan hevige luchtbombardementen bloot stond, onder zeer gevaarvolle omstandigheden moedig optraden, tengevolge waarvan het eigen schip behouden bleef, en tevens het m.s. “ABBEKERK” voor verdere averij kon worden behoed.

Bron: Vos blz. 146,183

Bruin, P.J. de

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 3 van 10 juni 1942
   Telegrafist zeemilicien der Marine Luchtvaartdienst, aan boord van Hr.Ms. Vliegboot 'Y55'

Bron: VK blz. 230

Bruin, R.J.C. de

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 83 van 11 april 1946
   Sergeant-telegrafist der Koninklijke Marine

Bron: BL/BK blz. 245

Bruinekreeft, Evert

Geboren op 26 januari 1913.
Bekende onderscheidingen: VHK,MoF.bp,KMC,FCG.ea

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   General Orders van 28 november 1946 ; uitgereikt te Amsterdam op 21 november 1946
   Burger, woonachtig te Kootwijkerbroek

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   3 oktober 1947
   Shopkeeper, Barneveld

Oorlogskruis 1939-1945 met zilveren ster (F)
   ? ; uitgereikt te Apeldoorn op 9 juni 1950
   Burger, woonachtig te Kootwijkerbroek

Bron: VHK blz. 88 ; Dagblad voor Amersfoort, donderdag 21 november 1946 ; De Gelderlander, 9 juni 1950 ; met dank aan de heer J. Howes

Bruinekreeft, J.

Geboren op 1 april 1918.
Legernummer 18.04.01.011.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 17 van 20 januari 1953
   Dienstplichtig korporaal van het Wapen der Infanterie

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend, tijdens de bezettingsjaren 1940-1945, als lid van een ondergrondse organisatie op de Veluwe, die zich bezighield met het saboteren van het spoorwegnet en van het vervoer langs de weg. Ook deed hij dienst op de zogenaamde “dropping”-terreinen waar de wapens voor het verzet neerkwamen, die vervolgens moesten worden gedistribueerd.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Bruinier, Jan Berend Hendrik

Geboren te Djakarta op 9 oktober 1913. Overleden te Ede op 21 maart 2005.
Tltn.-vl.d.ML KV KNIL (01-01-1937), tltn.-vl.d.ML KNIL (01-01-1939), kapt. (10-01-1949), maj.-vl. KLu (01-06-1953), ltkol. (15-08-1955), kol. (01-11-1961), cdre. (17-10-1966), genmaj. (01-11-1969).
Bekende onderscheidingen: ON.4x,VOA,VK,OHK.2,OV.5,XXXV,S3945,ACES

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950
   Kapitein-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Vliegerkruis
   K.B. no. 2 van 3 oktober 1941
   Eerste luitenant-vlieger der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.F. no. 611 Squadron

Behoorende tot de eerste groep jachtvliegers, overgekomen uit N.O.I. tijdens zijn detachering bij de R.AF. deelgenomen aan de oorlogsvoering; den vijand nadeel toegebracht onder moeilijke omstandig-heden; blijk gegeven van moed en volharding.

Bron: VOA blz. 153 ; VK blz. 134,230 ; NRLL 1956 blz. 412 ; NRLL 1974 blz. 5 ; NA 1986 blz. 408 ; overlijdensadvertentie De Telegraaf dd. 23 maart 2005

Bruining, Hajo

Geboren op 27 maart 1907.
Bekende onderscheidingen: VHK,MBE

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 14 oktober 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   Captain, Staff C.N.F.

Liaison Officer with British and Canadian Units. Was attached to 3rd Div in Leeuwarden.

Bron: PRO WO 373/155 ; Allied Awards to the Dutch [292]

Bruins, Frans

Geboren op 17 augustus 1917.
Legernummer 170817010.
Bekende onderscheidingen: KV,VHK

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 98 van 31 maart 1952
   Voormalig sergeant-oorlogsvrijwilliger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend in de latere jaren der bezetting, door actief deel te nemen aan vele geslaagde pogingen tot sabotage van het verkeer te land en te water in het gewest Noord-Holland, welke sabotage van hogerhand, hetzij uit het Algemeen Hoofdkwartier van de Binnenlandse Strijdkrachten te AMSTERDAM, danwel uit het Gewestelijk Sabotage Commando te ALKMAAR of ZAANDAM, werd opgedragen; dikwijls geschiedde dit in zodanig algemene zin dat veel aan initiatief en beleid van de uitvoerders werd overgelaten.
Door deze sabotage-acties werd het Duitse verkeer dusdanig in de war gestuurd dat de oorlogvoering tegen de geallieerden nadelig werd beinvloed.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; VHK blz. 88

Bruins, Jan Willem Albertus

Bekende onderscheidingen: BL,KMC

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 24 van 14 december 1949
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door gedurende meer dan twee jaar in bezet Nederland al zijn krachten in dienst te stellen als medewerker van een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied. In het bijzonder door gedurende 1943 en een groot deel van 1944, nagenoeg alleen, het grote gebied van Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland en het Gooi militair te verkennen, telkens daarvan uitmuntende rapporten en schetsen in te leveren en door zijn goed militair inzicht belangrijk bij te dragen tot het op hoger plan brengen van het systeem van verkennen.
Voorts door zich later als leider van Oost-Nederland te doen kennen als een uitstekend organisator, waarbij hij steeds zorg droeg voor goede, regelmatige verbindingen met het Westen van Nederland en hij één of meer radiozenders onder zijn hoede had.
Tenslotte door, nadat hij begin Maart 1945 was gevangen genomen, weten te ontvluchten, de verbinding met de groep te herstellen en waardevolle verkennings- en verbindingsarbeid te verrichten, waardoor ook in de bevrijdingsphase het verband met de verkenners in Drenthe bleef gehandhaafd.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

King’s Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 29 oktober 1947
   Uitgereikt door Sir Philip Nicholls op het Binnenhof te 's-Gravenhage op 8 juli 1948
   Burger, woonachtig te Scheveningen

Bron: BL/BK blz. 221 ; Van Ojen blz. 985 ; Nieuwe Leidsche Courant, woensdag 7 juli 1948, blz. 1 ; met dank aan de heren J. Howes en B. Keers

Bruins Slot, dr. Jan Albertus Hendrik Johan Sieuwert ("Sieuwert")

Geboren te Drachten (gem. Smallingerland) op 8 januari 1906. Overleden te Haarlem op 4 april 1972.
Advocaat en procureur te Amsterdam (1928/1933), burgemeester van Adorp (Gr.) (01-05-1933/24-02-1942), advocaat te Sauwerd (Gr.) (1942), lid van de redactie van het illegale blad "Trouw" (01-1943/05-1945), hoofdredacteur van het dagblad "Trouw" (05-1945/1971), lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (04-06-1946/05-06-1963), lid van de Gemeenschappelijke Vergadering van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (10-09-1952/22-02-1955), fractievoorzitter van de A.R.P. in de Tweede Kamer der Staten-Generaal (03-10-1956/16-05-1963).
Bekende onderscheidingen: NL.3,MoF,KMC

Medal of Freedom (US)
   ?
   Burger, lid van het verzet

... for their outstanding services in underground activities connected with the organized civil and Armed Forces resistance movement in Holland during the period of occupation of that country by the Germans, from 7 December 1941 to include various dates of such meritorious service leading to the liberation in May 1945. ...

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 9 augustus 1948
   Uitgereikt te 's-Gravenhage op 20 december 1948
   Chief Editor of "Trouw"

Bron: Dagblad voor Amersfoort, 19 oktober 1948 ; www.parlement.com ; met dank aan de heer P.J. Schlegel

Brûle, Hendricus Johannes Maria van den

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 24 augustus 1946
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden, door op 10 en 11 Mei 1940 als commandant van kazemat 38 aan het defensiekanaal te MILL, zijn kazemat tegen een overmachtigen vijand, die tot in de onmiddellijke nabijheid doordrong, te verdedigen, hierbij den vijand verliezen toebrengende. Ondanks vijandelijke artilleriebeschieting in de kazemat stand gehouden, totdat dit tengevolge van voltreffers op de kazemat niet meer mogelijk was.

Bron: BL/BK blz. 245

Brunings, Johan August

Geboren op 28 april 1919.
Bekende onderscheidingen: BK,MC

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 9 maart 1944
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

Military Cross (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 31 januari 1948
   Uitgereikt door de Australische gevolmachtigde minister te Den Haag op 10 september 1948
   Temporary Reserve Second Lieutenant (1146/A), Royal Netherlands Indies Army

This officer was a member of seven patrols into enemy held territory by Services Reconnaissance Department, all of which were eventful and arduous, and at all times his courage, cheerfulness and leadership, and devotion to duty, were outstanding.
During one operation at HIRI Island from 8 - 11 April 1945, the S.R.D. party was surprised by a superior Japanese patrol. Through his own personal energy, courage and leadership, BRUNINGS succeeded in bringing a number of one day trained guerrillas into the fight, resulting in the whole Japanese patrol being killed.
On SIAOE Island on 11/12 June 45, the S.R.D. patrol in P.T. boats was the first to realise that a native who had been contacted was misdirecting the party into a Japanese ambush. The party then withdrew, and the enemy abandoned their ambush and pursued the party. BRUNINGS was first to open fire, and continued to engage the enemy with cheerful, enthusiasm throughout the withdrawal, which included a slow paddle back to the P.T. boat in a rubber boat.
By his knowledge of the people initially, and subsequently by his own skill at arms, he contributed greatly to the withdrawal of the party with only one casualty.

Bron: PRO WO 373/155 ; BL/BK blz. 245

Brunsting, Theodoor

Geboren te Utrecht op 9 december 1910. Overleden op Manus Island in de Pacific op 15 oktober 1954.
LTZ3 (21-08-1931), KLTZ (16-01-1952).
Bekende onderscheidingen: BL,OHK.3,OV.1,XX

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 90 van 7 maart 1947
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse, commandant van Hr.Ms. Onderzeeboot 'K.XIV'

Bron: BL/BK blz. 221

Brus, G.W.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 21 juni 1949
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 245

Brusse, L.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 7 februari 1948
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 245

Brusselers, Johannes Arnoldus Maria

Geboren te Strijp op 8 juni 1918. Gesneuveld te Renswoude op 13 mei 1940.
Bekende onderscheidingen: BL,OHK.1

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 9 van 6 mei 1946 (postuum)
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie, bij het M.C.-I-22 R.I.

Bron: BL/BK blz. 221 ; www.ogs.nl

Brutel de la Rivière, dr. Jean J.

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 8 april 1953
   Burger, lid van het verzet

... for their outstanding services in underground activities connected with the organized civil and Armed Forces resistance movement in Holland during the period of occupation of that country by the Germans, from 7 December 1941 to include various dates of such meritorious service leading to the liberation in May 1945. ...

Bruyn, Arie de

Bekende onderscheidingen: BK,KCBC

Bronzen Kruis
   K.B. no. 2 van 17 mei 1941
   Eerste stuurman ter Koopvaardij, aan boord van het m.s. 'Mijdrecht'

omdat deze als leden van de bemanning van een koopvaardijschip moedig en beleidvol optraden, mede als gevolg waarvan een vijandelijk schip tot zinken werd gebracht.

Commendation (GB)
   1941
   Chief Officer, m.v. 'Mijdrecht'

The ship, a tanker of 7493 tons, was hit by a torpedo in the night of 6th/7th March, after picking up the crew of another ship which had been sunk earlier. The ship at once sank nine feet by the stern, but the engines were undamaged and the Master ordered full speed ahead. Then the Master saw the periscope of a submarine two points on his starboard bow and at once put the helm over and one minute later rammed the submarine. The submarine came up on the port quarter with its tail about ten or fifteen feet in the air. The Master carried on full speed ahead and as soon as his gun would bear, opened fire and hit the conning tower with his third shot. He then proceeded at full speed back to Glasgow as the ship was badly damaged. The submarine was after attacked by one of His Majesty’s ships and scuttled herself.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 88, 772, 799 ; BL/BK blz. 245 ; Koopv. blz. 52

Bruyn, A. de

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 24 november 1950
   Dienstplichtig korporaal van het Wapen der Artillerie

Bron: BL/BK blz. 245

Bruijn, A.J. de

Geboren in 1912.
OVL3 (28-12-1934), OVL2 (25-09-1936), OVL1 (01-04-1944), KLTZ-vl (01-12-1951), KTZ-vl (01-06-1956), e.o. (pensioen) 16-04-1962.
Bekende onderscheidingen: ON.4x,VK.2,OHK.3,OV.3,XXV

Vliegerkruis
   K.B. no. 5 van 3 augustus 1944 (2e toekenning)
   Officier-vlieger der tweede klasse, bij het R.A.F. no. 321 (R.D.N.A.S.) Squadron

Vliegerkruis
   K.B. no. 4 van 7 januari 1943
   Officier-vlieger der tweede klasse, aan boord van Hr.Ms. Vliegboot 'Y70'

Bron: VK blz. 230 ; NKM 1947 blz. 67 ; NKM 1968 blz. 329

Bruijn, Antonie Johan Frederik de

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 6 van 19 juli 1946
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in den strijd tegenover den vijand onderscheiden, door op 14 Mei 1940 aan het hoofd van zijn sectie den door den vijand bezetten N. rand van OVERSCHIE onder vijandelijk vuur binnen te dringen en den vijand (ten minste 20 man) onder achterlating van zijn uitrusting, tot vluchten te nopen.

Bron: BL/BK blz. 221

Bruijn, Fredericus Arnoldus Franciscus de ('Frits')

Geboren te Asten op 4 oktober 1920. Vermoord te America op 5 september 1944.
Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, lid van het verzet

Bron: Netherlands Master List, Grade 4, blz. 3 ; Dagblad voor Amersfoort, 18 januari 1947 ; www.ogs.nl

Bruijn, J.J. de

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 10 van 10 juni 1948
   Reserve-sergeant-majoor-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Bron: VK blz. 230

Bruijn, dr. Jean Victor de ("Jungle Pimpernel")

Geboren te Magelan op 25 november 1913. Overleden te Driebergen op 8 februari 1979.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 18 van 12 april 1945
   Reserve-eeste luitenant der Infanterie voor speciale diensten van het Wapen der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Moedig en beleidvol optreden getoond in het tijdvak van 23 Mei 1943 tot 26 Juli 1944 op Nederlandsch Nieuw Guinea waardoor op succesvolle wijze, ondanks bijna onoverkomenlijke moeilijkheden, de Amerikaansche intelligence-parties “Crayfisch” en “Oaktree” konden worden geëvacueerd.

Bron: BL/BK blz. 245

Bruijn, Lucas

Geboren te Amsterdam op 17 april 1914. Overleden op de Noord-Atlantische Oceaan, aan boord van het m.s. 'Abosso II', op 29 oktober 1942.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 90 van 7 maart 1947 (postuum)
   Korporaal-monteur der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot 'K XII'

Bron: BL/BK blz. 245 ; www.ogs.nl

Bruijn, M. de

Bekende onderscheidingen: BOK.p

Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   ? ; uitgereikt te Wassenaar op 4 november 1948
   Onderluitenant, woonachtig te Ommen

Bron: Nieuwe Leidsche Courant, 5 november 1948, blz. 1

Bruijn, Petrus Albertus Joannes de

Geboren te Amsterdam op 7 december 1891. Geëxecuteerd te Medan op 15 november 1943.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949 (postuum)
   Commissaris van Politie der eerste klasse te Medan

Bron: VOA blz. 51 ; www.ogs.nl

Bruijn, Pieter

Geboren te Malang op 17 maart 1921. Overleden te Amersfoort op 14 september 1976.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 11 van 16 januari 1950
   Cadet-vaandrig der Cavalerie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 126

Bruijn, Richard de

Geboren te Batavia op 20 november 1903. Overleden te Voorburg op 14 mei 1969.
OMSD.3 (18-08-1926), OMSD.2 (18-08-1928), OMSD.1 (11-11-1940), LTZ(T)1 (01-01-1949), KLTZ(T) (02-09-1949), pensioen 01-12-1953.
A/b Hr.Ms. ‘O 14’ (12-04-1939/01.01.1941); a/b Hr.Ms. ‘O 24’ (13-03-1941/03-03-1942); chef afd. Werktuigbouw Rijkswerf te Willemsoord (08-12-1950/01-09-1953); plv. hoofd technische stichting Ned. Scheepsbouw Export Centrale te ’s-Gravenhage (vanaf 01-09-1953).
Bekende onderscheidingen: ON.5,BK,OHK.1,XXV,MID

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 21 februari 1942
   Officier Marinestoomvaartdienst der eerste klasse

omdat zij als opvarenden van Onze onderzeeboot O 24 bij meerdere gelegenheden tijdens aanraking met den vijand onder veelal gevaarvolle omstandigheden zich onderscheiden hebben door moed, vastberadenheid en groote plichtsbetrachting en daardoor bijgedragen hebben tot het bereiken van belangrijke successen.

Bron: BL/BK blz. 245 ; Wo.2074 ; T.1387 ; NKM 1947 blz. 99 ; NKM 1968 blz. 346

Bruijn, W.L. de

Gesneuveld nabij Muntjoh op 4 september 1945 en begraven op het Ereveld "Menteng Pulo".
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949 (postuum)
   Sergeant-majoor-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VK blz. 230 ; www.ogs.nl

Bruyn Kops, Johan Willem de ('Pim')

Geboren te Batavia, Nederlands-Indië, op 10 juli 1922. Overleden te Hilversum op 4 februari 2008.
Bekende onderscheidingen: KV,VK

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 11 van 25 februari 1943
   Dienstplichtig soldaat

wegens het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Vliegerkruis
   K.B. no. 12 van 12 mei 1945
   Reserve-sergeant-vlieger

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand, blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 230

Bruyne, G.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 3 van 26 juli 1943
   Dienstplichtig soldaat

Bron: BL/BK blz. 245

Bruyne, M. de

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 21 maart 1944
   Majoor-machinist der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. 'Soemba'

Bron: BL/BK blz. 245

Bruyne, Mattheus Reindert de

Geboren te Terneuzen op 9 oktober 1895. Overleden te Renkum op 13 oktober 1973.
Tltn.d.inf. (25-07-1917), eltn. (25-07-1921), e.o. en eltn.marns. (08-08-1922), kapt. (05-03-1929), ltkol. (01-05-1938), kol. (16-08-1943), genmaj (01-09-1946), ltgen (16-02-1953), pensioen 01-11-1953.
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.4x,MH.3,OV.2,XXXV,H.1937,MNOC.3,Mk,CBE,LoM.3

Legion of Merit, Degree of Officer (US)
   ? ; uitgereikt te Batavia op 30 oktober 1947
   Generaal-majoor der Mariniers

Bron: Leidsch Dagblad, vrijdag 31 oktober 1947, blz. 2 ; met dank aan de heer E. van Engeland

Bruyne, P. de

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 10 van 20 oktober 1944
   Sergeant-torpedomaker der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot 'K.XV'

Bron: BL/BK blz. 245

Brij, mejuffrouw Albertine Arnolda

Geboren op 28 juli 1913. Overleden op 21 oktober 1993.
Bekende onderscheidingen: KV,OHK

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 1 van 16 april 1942
   Verpleegster

die als verpleegster van het s.s. “PENNLAND”, dat in den avond van den 25sten April, 1941, tengevolge van herhaalde Duitsche luchtaanvallen tot zinken werd gebracht, onder gevaarvolle omstandigheden moedig optrad en groote plichtsbetrachting betoonde.

Bron: Vos blz. 150 ; Koopv. blz. 8,41 ; overlijdensadvertentie ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Brijl, W.F.Th.

Gezagvoerder van het: s.s. 'V.d. Lijn' (01-1942/03-1944), m.s. 'Van Heutsz' (05-1944/11-1944).
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 38 van 26 juni 1946
   K.B. no. 29 van 25 februari 1947 (postuum)
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandsche Koopvaardijvloot waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 725, 727 (NB.: het 2e KB is vermoedelijk foutief)

Bueren, J.H.P.W. van

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 3 van 8 December 1944
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandsche Koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogsvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijkehandelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv.nr. 239

Bührmann, mr. Johannes Christiaan

Geboren te Amsterdam op 24 maart 1912. Overleden te IJmuiden, gemeente Velsen, op 10 november 1968.
Legernummer 12.03.24.015 ; adjudant koningin Wilhelmina en koningin Juliana (1945-1950), burgemeester van Weesp (16-08-1950/01-12-1960), waarnemend burgemeester van 's-Graveland (1954/01-01-1966), waarnemend burgemeester van Ankeveen (1954/01-01-1966), burgemeester van Velsen, (01-12-1960/10-11-1968), lid Eerste Kamer der Staten-Generaal (09-03-1965/10-11-1968).
Bekende onderscheidingen: ON.5,BL,MOK,MoF.bp

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 34 van 22 december 1951
   Voormalig, als zodanig tijdelijk benoemd, reserve-kapitein voor algemene dienst

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden tijdens de bezetting van Nederland bij het organiseren van een grote verzetsgroep.
In het bijzonder heeft hij de functie vervuld van adjudant bij het Hoofdkwartier van een grote verzetsgroep, waar hij op voortvarende wijze medewerkte aan de opbouw van organisaties, door het overbrengen van orders, het voeren van besprekingen, het leggen van nieuwe contacten, enz.
Voorts heeft hij gedurende de gehele bezettingstijd door zijn veelvuldig buitenwerk, dikwijls in het bezit van bezwarende documenten, zeer vele en grote risico’s gelopen, waarbij hij meermalen op handige en moedige wijze aan zijn arrestatie heeft weten te ontsnappen.
Bij één dezer arrestaties werd hij tweemaal gewond.

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhahe op 8 april 1953
   Burger, lid van het verzet

... for their outstanding services in underground activities connected with the organized civil and Armed Forces resistance movement in Holland during the period of occupation of that country by the Germans, from 7 December 1941 to include various dates of such meritorious service leading to the liberation in May 1945. ...

Bron: BL/BK blz. 221 ; www.parlement.com ; met dank aan de heer P.J. Schlegel

Buis, Jacob

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Amsterdam op 7 mei 1953
   Burger, lid van het verzet

... for their outstanding services in underground activities connected with the organized civil and Armed Forces resistance movement in Holland during the period of occupation of that country by the Germans, from 7 December 1941 to include various dates of such meritorious service leading to the liberation in May 1945. ...

Bron: met dank aan de heer P.J. Schlegel

Buisman, Klaas

Overleden op (23?) 28 maart 2002.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 2 september 1942
   Adspirant-Kwartiermeester der Koninklijke Marine

Bron: BL/BK blz. 245 ; Brons nummer 72, blz. 25 ; met dank aan de heer W.F.J. Elgers

Buisman, P.

Gezagvoerder van het: m.s. 'Incoma' (01-1941/08-1943).
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 38 van 26 juni 1946
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandsche Koopvaardijvloot waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 725

Buist, W.

Geboren op 19 januari 1920.
Legernummer 20.01.19.011.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 54 van 10 april 1953
   Hulpmarechaussee der derde klasse van de Reserve-Grensbewaking

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend tijdens de bezettingsjaren 1940-1945 als lid van een K.P. (Knokploeg)-groep te ALPHEN a/d RIJN, waarbij hij een groot aantal zogenaamde “droppings” medemaakte, op de Veluwe en in ZUID-HOLLAND. Zelf zocht hij de droppingsterreinen uit. Voorts heeft hij sabotage gepleegd tegen de spoorlijnen en het vervoer langs de weg en, waar dit nodig was, van de wapens gebruik gemaakt om het leven van zijn helpers te beschermen.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Buitenbos, ds. Eise Gerrit

Geboren op 25 juni 1905.
Bekende onderscheidingen: MoF,KCBC

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, lid van het verzet

King's Commendation for Brave Conduct (GB)
   ? ; uitgereikt in 1950
   Predikant bij de gereformeerde kerk te Winsum

Bron: Dagblad voor Amersfoort, 23 januari 1950, 5 februari 1960 blz. 3

Buitenhuis, M.C.H.

Bekende onderscheidingen: ON.ZEMx

Zilveren Eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
   K.B. no. 2 van 26 augustus 1941
   Sergeant-vliegtuigmaker der Marine Luchtvaartdienst (06468z), bij het R.A.F. no. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron, wegens:

Het betoonen van grote plichtsbetrachting, ijver en kennis van het nieuwe materieel waardoor hij een zeer werkzaam aandeel heeft genomen in de instructie van het technisch personeel, hetgeen de overgang op Lockheed Hudson vliegtuigen belangrijk heeft vergemakkelijkt.

Buizer, Johannis Jan Cornelis

Geboren te Almkerk op 11 september 1918. Overleden in het concentratiekamp Mauthausen op 6 september 1944.
Bekende onderscheidingen: BK.2

Bronzen Kruis
   K.B. no. 33 van 2 mei 1953 (postuum - 2e toekenning)
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Genie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als agent van een geheime inlichtingendienst, die hem tijdens de jaren 1940-1945 uitzond naar door de vijand bezet gebied, alwaar hij onder uiterst moeilijke omstandigheden een levensgevaarlijke taak had te vervullen, die door vijandelijke tegenactie tot zijn door leidde.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 33 van 2 mei 1953 (postuum)
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Genie

In tijd van oorlog, tijdens de jaren 1940-1945, met levensgevaar ontsnapt uit bezet, Nederland en rechtstreeks naar ENGELAND gekomen met het doel zich in dienst te stellen van de Nederlandse oorlogvoering.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; BL/BK blz. 245 ; www.ogs.nl

Bukkens, Joseph

Geboren te Vlissingen op 8 juni 1916. Omgekomen in the concentratiekamp Mauthausen op 6 september 1944.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 33 van 2 mei 1953 (postuum)
   Reserve-tweede luitenant-waarnemer van het voormalig Wapen der Militaire Luchtvaart

heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als agent van een geheime inlichtingendienst, die hem tijdens de jaren 1940-1945 uitzond naar door de vijand bezet gebied, alwaar hij onder uiterst moeilijke omstandigheden een levensgevaarlijke taak had te vervullen, die door vijandelijke tegenactie tenslotte tot zijn dood leidde.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; BL/BK blz. 245 ; www.ogs.nl

Bulthuis, Jan

Geboren te Klazienaveen op 16 maart 1922. Overleden te Edam op 13 februari 2012.
Legernummer 22.03.16.003.
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.1,VHK,OV.3,XV,KLO,DIG,DIV

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 26 mei 1952
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als lid ener K.P. (Knokploeg)-groep in Noord-Drente, die zich verdienstelijk maakte met het verzorgen van zogenaamde droppings van wapenen, die bij de bevrijding in April 1945 daadwerkelijk zijn gebruikt onder anderen bij de gevechten nabij Smilde en Appelscha.
Hij nam persoonlijk deel aan de gevechten in de omgeving van Appelscha, waarbij de K.P. (Knokploeg)-groep samenwerkte met Franse paratroepen en hij voor de commandant dezer afdeling een belangrijk bericht overbracht aan de Canadese eenheden in Friesland.

Bron: BL/BK blz. 245 ; VHK blz. 90 ; Brons nummer 72, blz. 26 ; met dank aan de heer W.F.J. Elgers

Buma, Bernhardus Jouke

Geboren in 1899.
Tltn.d.Cav. (18-06-1921), eltn. (18-06-1925), ritm. (01-07-1938), maj. (11-10-1948), ltkol. (22-10-1948), kol. (01-11-1953).
Bekende onderscheidingen: ON.4x,OHK.1,OV,XXX,MBE

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 24 mei 1946
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 26 van 20 juli 1946
   Major, Royal Netherlands Army

This officer has in my HQ more or less fulfilled the function of Military Secretary and Adjudant-General at the same time and he has with never failing zeal been largely responsible for the running of all matters regarding the personnel under my command. His work enabled the HQ to comply always at very short notice with any wishes or orders regarding the personnel in question, that came from 21 Army Group and as this type of work is so very often forgotten and yet without it nothing runs smoothly.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9450 ; PRO WO 373/155, WO 373/187 ; Allied Awards to the Dutch [340] ; NRLL 1956 blz. 180

Bunder, E. van

Bekende onderscheidingen: BOK.p,MWB

Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   Uitgereikt te 's-Gravenhage door ambassadeur E. Graeffe op 12 augustus 1952
   Werkzaam bij de Rijksverkeersinspectie met standplaats Terneuzen

Bron: Leidsch Dagblad, woensdag 13 augustus 1952 ; Provinciale Zeeuwse Courant, woensdag 13 augustus 1952, blz. 3

Buning, Willem George Frederik

Geboren te Djatikerto, Malang op 25 januari 1901. Overleden te Wageningen op 7 februari 1969.
OvG2.d.MGD.KNIL (15-04-1927), OvG1 (15-04-1935).
Bekende onderscheidingen: VOA,XV

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 11 van 16 januari 1950
   Dirigerend officier van gezondheid der tweede klasse van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 187 ; NRL 1939 blz. 566

Bunk, Dirk

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 19 juli 1946
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Genie

Heeft zich door moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden, bij een gevecht met een vijandelijke afdeeling nabij DELFGAUW op 10 Mei 1940, waarbij deze afdeeling tot overgave werd gedwongen en waarbij hij zware verwondingen opliep.

Bron: BL/BK blz. 245

Buren, M.B. van

Bekende onderscheidingen: BK.2

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 8 juli 1943 (2e toekenning)
   Korporaal-konstabel (14000)

Als opvarenden van Onze Onderzeeboot "O 23" gedurende geruimen tijd in krijgsverrichtingen tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Konstabelmaat (14000)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, aan boord van Onze onderzeeboot “O 23”, welke boot in den nacht van 13 op 14 Mei 1940 door den met vele magnetische mijnen onveilig gemaakten Nieuwen Waterweg is uitgevaren, in zijn dienst aan boord eene koelbloedigheid en vastberadenheid betoond, waaraan het mede te danken is, dat de boot veilig Engeland bereikte in niet in handen van den vijand viel.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; Meijer (1990), p. 245

Burg, mejuffrouw Christina van der

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Ede

Bron: Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 24

Burg, D. van den

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 42 van 20 maart 1950
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Oorspronkelijk was de soldaat Van den Burg op 21 mei 1940 door zijn commandant (de majoor J.J.N. Cramer) voorgedragen voor de M.W.O. In de voordracht werd zijn naam foutief gespeld als 'W. van den Burg'. De voordracht luidde als volgt:

... op 10 Mei 1940 de opdracht kwam met een roeibootje te Katwyk aan den Ryn den Ouden Ryn over te steken, teneinde de vyandelyke Duitschers aan den anderen kant te kunnen verdryven. Zonder dralen meldden zich de dpl.soldaten G. de Lange, W. van den Burg, W. Voordouw, W.J. Koolloos en gelukte het ondanks het voortdurende vuur en de laagvliegende vliegtuigen den overkant te bereiken en daar vasten voet te verkrygen. Door dit moedige optreden van bovengenoemde soldaten is het later gelukt vrywel de geheele Verbindings Afdeeling over te kunnen zetten.

Bron: BL/BK blz. 245 (NB. geeft naam als van der Burg) ; F. Oorschot (www.mei1940.nl)

Burg, Hubertus Jacobus van den

Geboren te Den Helder op 5 mei 1912. Geëxecuteerd te kamp Tjipinang, Bandoeng, in februari 1944.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 31 van 19-1-1952
   Employé bij de N.V. voorheen Ruhaak & Co. in Indonesië

Bron: VOA blz. 240 ; www.ogs.nl ; Met dank aan de heer R.W. Rijpkema

Burg, J. van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 63 van 9 januari 1948
   Militie-sergeant der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 245

Burg, J. van der

Bekende onderscheidingen: LII.5p,BOK.p,BEM

British Empire Medal (Military Division) (GB)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 50 van 21 juli 1947
   Tijdelijk opzichter der eerste klasse van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Ridder in de Orde van Leopold II met palm en Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   ? ; uitgereikt in januari 1948
   Adjudant-onderofficier-vliegtuigmaker

Bron: Allied Awards to the Dutch [377, 1312, 1412] ; Nieuwe Leidsche Courant, maandag 19 januari 1948, blz. 3

Burg, Jan Adolf van der

Geboren te Magelang op 22 juli 1922. Geëxecuteerd te Batavia-Antjol op 23 juli 1943.
Bekende onderscheidingen: VOA,VHK

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949 (postuum)
   Night Superintendant bij de N.V. Good Year te Buitenzorg

Bron: VOA blz. 52 ; www.ogs.nl

Burg, J.C.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 42 van 20 maart 1950
   Reserve-officier van gezondheid der eerste klasse van de Geneeskundige Dienst

Bron: BL/BK blz. 245

Burg, J.F. van der

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 12 van 4 november 1948
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 245

Burg, L. van der

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 8 van 14 september 1944
   Officier-vlieger der tweede klasse

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 230