Terug naar Decorati
Terug naar de index

Brink - Bruggink

Brink, Cornelis Hendrik van

Geboren op 20 maart 1914. Overleden in 2004.
Bekende onderscheidingen: BK,VHK,KMC

Bronzen Kruis
   K.B. no. 11 van 30 november 1948
   Reserve-eerste luitenant voor algemene dienst

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 23 oktober 1948
   Captain

Bron: PRO WO 373/155 ; BL/BK blz. 244 ; VHK blz. 86 ; met dank aan de heer J. Howes

Brink, M.L. van den

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 11 van 25 februari 1943
   Dienstplichtig soldaat

wegens het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Brink, Wouter van den

Geboren op 22 mei 1914.
Bekende onderscheidingen: VHK,MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Heelsum

Bron: VHK blz. 86 ; Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 23

Brinkgreve, Hendrik ("Henk")

Geboren te Utrecht op 6 juni 1915. Gesneuveld te Losser op 5 maart 1945.
Res-tltn.d.Art. (31-12-1935 KB 92), tijd.res-maj.d.Art. (14-09-1944 KB 22)
Bekende onderscheidingen: MWO.4,KCBC

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 53 van 18 april 1946 (postuum in het register bijgeschreven)
   Tijdelijk reserve-majoor van het Wapen der Artillerie, gedetacheerd bij het Bureau Bijzondere Opdrachten
   Wegens:

Bij de uitvoering van zeer belangrijke opdrachten, waarvoor hij in de nacht van 11 op 12 September 1944 per parachute boven bezet Nederlandsch Gebied werd neergelaten, zich bijzonder onderscheiden door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw.
Daarbij herhaaldelijk blijk gegeven van bijzondere organisatorische talenten, van onverschrokkenheid en van groot doorzettingsvermogen bij het leiden van de verzetsbeweging in Overijssel.
Tenslotte op 5 Maart 1945 te Losser in Overijssel, bij een vijandelijken overval op zijn hoofdkwartier, na moedig aangebonden strijd, het leven gelaten.

Bron: PRO WO 373/184 ; Maalderink blz. 266 ; www.ogs.nl

Brinkhuis, Cornelis Adriaan

Geboren te Wemeldinge op 27 juli 1915.
OMSD.3 (15-08-1936), OMSD.2 (15-08-1938), OMSD.1 (16-08-1936), LTZ(T)1 (01-01-1949), KLTZ(T) (01-06-1955), KTZ(T) (01-04-1961), pensioen 01-08-1965.
Bekende ondetscheidingen: ON.4x,BK,OHK.2,OV.1,XXV,DSC

Bronzen Kruis
   K.B. no. 41 van 31 december 1946
   Officier Marinestoomvaartdienst der eerste klasse

Bron: BL/BK blz. 244 ; Wo.2403 ; T.1461 ; NKM 1947 blz. 101 ; NKM 1968 blz. 344

Brockbernd, S.

Geboren in 1906.
LTZ.vk.3 (01-01-1954), pensioen 01-09-1956.
Bekende onderscheidingen: ON.GEMx,BK,OHK.2,OV,G.Med.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 21 februari 1942
   Bootsman, a/b van Hr.Ms. Onderzeeboot 'O 21'

Bron: BL/BK blz. 244

Broedelet, J.H.

Bekende onderscheidingen: BL,LII.5p,BOKp

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 29 van 12 mei 1951
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door begin Juni 1940 mede te helpen een kleine verzetsgroep op te richten, welke groep zich ten doel stelde militaire inlichtingen omtrent de vijand in te winnen en de radiotelegrafisch naar ENGELAND door te doen geven, voorts met mede door hem vervoerde uit BELGIE ontvangen springstoffen sabotage- en andere verzetsdaden te plegen en vrijgekomen krijgsgevangenen verder te helpen.
In het bijzonder door op te treden als hoofd van de afdeling spionnage van deze groep.
Voorts door, na als gevolg van verraad in Juni 1942 door de vijand te zijn gevangen genomen, bij welke gevangenneming werd bepaald dat hij voor de duur van de oorlog gevangen zou blijven, bij zijn verhoren steeds te blijven zwijgen en blijk te geven van een zeer hoog moreel tot grote steun van zijn medegevangenen.
Door dit optreden belangrijke diensten aan de Geallieerde Oorlogvoering en de Nederlandse zaak te bewijzen.

Ridder in de Orde van Leopold II met palm en Oorlogskruis 1940 met palm
   ? ; uitgereikt 17 februari 1955
   Burger, lid van het verzet

Bron: BL/BK blz. 221 ; Leidsch Dagblad, vrijdag 18 februari 1955 (NB. geeft geen voorletters, maar gezien de mutatie BL zal het om dezelfde Broedelet gaan)

Broek, E.T.J. van den

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 22 juni 1948
   Dienstplichtig soldaat der eerste klasse van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 244

Broek, H.C. van den

Bekende onderscheidingen: BK.2

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 8 juli 1943 (2e toekenning)
   Sergeant-monteur (7810)

Als opvarenden van Onze Onderzeeboot "O 23" gedurende geruimen tijd in krijgsverrichtingen tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Sergeant-monteur (7810)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, aan boord van Onze onderzeeboot “O 23”, welke boot in den nacht van 13 op 14 Mei 1940 door den met vele magnetische mijnen onveilig gemaakten Nieuwen Waterweg is uitgevaren, in zijn dienst aan boord eene koelbloedigheid en vastberadenheid betoond, waaraan het mede te danken is, dat de boot veilig Engeland bereikte in niet in handen van den vijand viel.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; Meijer (1990), p. 244 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Broek, J.F. van den

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 7 februari 1948
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 244

Broek, J.P.J. van den

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 15 van 7 februari 1948
   Sergeant der eerste klasse van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 221

Broek, M.E. van den

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 22 juni 1948
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 244

Broek, R.J. van den

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 4 van 9 maart 1944
   Oppermonteur der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. 'Floris'

Bron: BL/BK blz. 244

Broek, Robbert M. ten

Geboren op 23 februari 1924.
Bekende onderscheidingen: BK,VHK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 34 van 8 juni 1946
   Dienstplichtig korporaal, lid van het verzet

Bron: BL/BK blz. 244 ; VHK blz. 87

Broek-Bijl, mevrouw F.M. van den

Zie Bijl, F.M.

Broekaart, A.L.Ch.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 12 van 4 november 1948
   Adjudant-onderofficier van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 221

Broekbernd, S.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 21 februari 1942
   Bootsman der Koninklijke Marine

omdat zij als opvarenden van Onze onderzeeboot O 23 bij meerdere gelegenheden tijdens aanraking met den vijand onder veelal gevaarvolle omstandigheden zich onderscheiden hebben door moed, vastberadenheid en groote plichtsbetrachting en daardoor bijgedragen hebben tot het bereiken van belangrijke successen.

Bron: NB.: niet vermeldt in BL/BK!

Broeke, G.J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 13 juli 1944
   Stoker-olieman der Koninklijke Marine

Bron: BL/BK blz. 244

Broekema, mr. Jan Bruco

Geboren op 29 oktober 1907. Overleden in 1975.
Res-tltn.d.Art. (01-03-1931), res-eltn. (01-03-1935).
Bekende onderscheidingen: BK,VHK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 14 van 4 januari 1949
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Artillerie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden in het tijdvak van 11 - 13 Mei 1940 als artillerie-waarnemer van een afdeling artillerie onder vijandelijk vuur op de Emmikhuizerberg.
In het bijzonder door op 12 Mei 1940 als afdelingsofficier, toegevoegd aan de Commandant van het 22e Regiment Infanterie, geheel alleen een artilleristische verkenning ver voor de voorposten Noord van Renswoude onder vuur van de vijand, zowel als eigen vuur te verrichten.

Bron: Heuvel et al. (1985), p. 87 ; Meijer (1990), p. 244 ; Naam- en Ranglijst der Officieren 1939, p. 292

Broekema, J.A.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 141 van 14 augustus 1946
   Officier-vlieger der tweede klasse Koninklijke Marine Reserve

Bron: VK blz. 230

Broekema-Kruize, S.

Zie Kruize, S.

Broeken, Kornelis

Geboren te Wateringen op 29 februari 1920. Gesneuveld te Loosduinen op 10 mei 1940.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 6 mei 1946 (postuum)
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie, bij het Regiment Jagers

Bron: BL/BK blz. 244 (geeft voorletter als C.) ; www.ogs.nl

Broekert, P.J. de

Bekende onderscheidingen: OBE,MID

Honorary Officer of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 18 oktober 1941
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 5 van 26 februari 1942
   Majoor van de Generale Staf

Mentioned in Despatches (GB)
   Vermeld in de dagorders van 3 januari 1946
   Colonel, Netherlands Mission to 21 Army Group

Bron: ARA 2.02.14, inv. 9037 ; PRO WO 373/155 ; Allied Awards to the Dutch [227]

Broekhoven, Adrianus Johannes van

Geboren te Helvoirt op 26 juli 1905.
Rijksveldwachter te Goirle, opperwachtmeester der Marechaussee, opperwachtmeester der Rijkspolitie
Bekende onderscheidingen: VHK,FCG.eb

Bron: VHK blz. 87 ; Nieuwe Leidsche Courant, 12 augustus 1952 ; www.regionaalarchieftilburg.nl

Broekhuijzen, J.W.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Reserve-eerste luitenant-waarnemer van het Wapen der Militaire Luchtvaart van het K.N.I.L., bij het R.A.A.F. no. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: VK blz. 230

Broekhuizen, J.A.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 2 van 17 april 1941
   Tweede Stuurman ter Koopvaardij, aan boord van het m.s. 'Delftdijk'

Bron: Vos blz. 147,184 ; Koopv. blz. 8,28

Broekman, Gerrit Abraham

Geboren te Culemborg op 25 mei 1906. Gesneuveld bij Rheden op 12 mei 1940.
Bekende onderscheidingen: BL,OHK.1

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 9 van 6 mei 1946 (postuum)
   Dienstplichtig korporaal van het Wapen der Artillerie, bij de Staf van het 10e Regiment Infanterie

Bron: BL/BK blz. 221 ; www.ogs.nl

Broekman, Hermanus Gerhardus

Geboren te Groningen op 25 juni 1894. Overleden op 22 september 1969.
Vrijwillig aspirant vaandrig 2e Regiment Vesting-Artillerie (17-03-1913), res-tltn.d.Art. (16-11-1916); res-eltn.d.Art. (10-08-1920), res.-kpt.d.Art. (11-09-1934); commandant 16e Batterij Luchtafweer (Vlissingen/Souburg) (1939-1940); in Engeland aangekomen (17-09-1941); bij het Ministerie van Algemene Oorlogvoering (24-08-1942); res.-maj. (01-01-1942); tijd.res.-lt.kol. (01-01-1945/10-11-1945), adviseur Minister van Oorlog; Nederlandse Militaire Missie in Duitsland (10-11-1945); eervol ontslag (01-07-1949); res.-lt.kol. (01-05-1949)
Bekende onderscheidingen: BK,OHK,XXX,Mk,CBE

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 6 november 1941
   Reserve-kapitein der Vestingsartillerie

Honorary Commander in the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   2 november 1944
   Reserve-majoor der Vestingartillerie

Bron: BL/BK blz. 244

Broekstra, W.

Bekende onderscheidingen: BK,E.1

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 29 oktober 1942
   Europees kanonnier der Artillerie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, algemeen stamboeknummer 95308

Bron: Hartman (2002), p. 76 ; Meijer (1990), p. 244

Broere, H.A.

Geboren te Amsterdam op 7 maart 1896.
Stuurmansleerling der Maatschappij 'Nederland' (08-1913), Gezagvoerder (25-07-1939), pensioen 1953.
Bekende onderscheidingen: ON.5,BL,BK

Kruis van Verdienste met Gesp
   K.B. no. 3 van 29 mei 1941 ; later ingetrokken en vervangen door de Bronzen Leeuw
   Gezagvoerder ter Koopvaardij, kapitein van het s.s. 'Mariso'

Bronzen Kruis
   K.B. no. 10 van 29 oktober 1942
   Gezagvoerder ter Koopvaardij, kapitein van het m.s. 'Tanimbar'

Bron: Meijer (1990), p. 221,244 ; Koopv. blz. 5,35 ; Dagblad voor Amersfoort, 1 april 1953.

Broers, Frits Engelbrecht

Geboren te Soerabaja op 23 februari 1916. Overleden te 's-Gravenhage op 10 juli 1991.
Legernummer KNIL 161423000 ; tltn.d.Inf.KNIL (02-08-1936), eltn.d.Inf.KNIL (30-06-1939), kapt.ML-KNIL (14-09-1946), maj.vl.wnr.d.KLu (15-08-1952), ltkol. (16-02-1955), genmaj.
Bekende onderscheidingen: ON.4x,VOA,VK.2,OHK.2,OV.2,XV

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950
   Kapitein-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Vliegerkruis
   K.B. no. 2 van 18 november 1948 (2e toekenning); ingetrokken en vervangen bij K.B. no. 23 van 25 maart 1949
   Kapitein-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Vliegerkruis
   G.B. no. 1z van 28 januari 1942
   Eerste luitenant-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

als bestuurder jachtvliegtuig op onverschrokken wijze luchtgevecht aangaan met overmachtige vijandelijke formatie jachtvliegtuigen vijand vele malen vastberaden blijven aanvallen totdat zijn vliegtuig afgeschoten en zich, hoewel ernstig gewond, middels valscherm in veiligheid brengen, beiden op 15 dezer boven Ambon.

Bron: Spaans (2004), p. 152-153 ; Meijer et al. (1997), p. 133,230 ; KNIL blz. 122 ; NRLL 1956 blz. 411 ; overlijdensadvertentie

Broersen, J.

Bekende onderscheidingen: DSM

Distinguished Service Medal (GB)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 9 van 7 mei 1942
   Bootsman (10575) der Koninklijke Marine

Broersma, A.J.

Geboren in 1906.
Res-tltn.d.Inf. (01-01-1928), res-eltn. (01-01-1932).
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 22 juni 1948
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Bron: Meijer (1990), p. 244 ; NRL 1939 blz. 159

Broertjes, W.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 23 april 1942
   Korporaal-torpedomaker der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot 'O 21'

Bron: Meijer (1990), p. 244

Broese van Groenou, A.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 2 van 16 december 1943
   Eerste Stuurman ter Koopvaardij

die als 1ste stuurman van het m.s. “MIJER”, dat den 27sten Januari 1942 tijdens het lossen der lading in Emmahaven (Sumatra) door vijandelijke bommenwerpers werd aangevallen en getroffen, moedig en doortastend optrad en met voortvarendheid den gezagvoerder ter zijde stond bij het veilig buiten de brandende haven brengen van het schip, tengevolge waarvan schip en lading behouden bleven.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9042 ; K.P.M. blz. 323 ; Vos blz. 154,191 ; Koopv. blz. 8,38

Bromlewe, Pieter Johannes

Geboren te Amsterdam op 27 maart 1919.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 38 van 5 november 1954
   Kwartiermeester der Koninklijke Marine

Bron: VOA blz. 260

Bron, Karel Godfried

Geboren te Amsterdam op 30 april 1897. Omgekomen in het concentratiekamp Natzweiler op 10 mei 1944.
LTZ3 (05-10-1918), LTZ2 (05-10-1920), e.o. 01-12-1923, LTZ2 KMR (01-02-1925), LTZ1-tit. KMR (31-10-1938).
Directeur Stoomvaartmaatschappij Zeeland, lid verzet. Werd als chef staf van de Ordedienst Zeeland en leider van de groep 'Johan van Hattem' der Inlichtingendienst op 8 juni 1942 door de Duitse bezetters gearresteerd.
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.1,VHK,XX,Mk

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950 (postuum)
   -

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door als medewerker op te treden van een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied in bezet Nederland en als zodanig van het eiland Walcheren en in het bijzonder van de haven van VLISIINGEN een grote hoeveelheid waardevolle, zeer nauwkeurig opgenomen en uitgewerkte gegevens van de meest uit eenlopende aard omtrent ’s vijands handelingen, opstellingen, scheepsverkeer, vliegvelden enz. in te winnen en door te geven, totdat hij in Juni 1942 werd gevangen genomen en naar een concentratiekamp in Duitsland werd overgebracht, alwaar hij in de winter 1943/1944 overleed.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: BL/BK blz. 244 ; VHK blz. 87 ; Wo. 1711 ; www.ogs.nl

Brondgeest, Carolus Alfonso Maria

Geboren te 's-Gravenhage op 6 maart 1886. Overleden te Rochford (Groot-Brittannië) op 27 februari 1965.
LTZ2 KMR SD (16-12-1942), bij het Korps Insulinde, belast met de opleiding tot geheim agent (1943), leider van de RAPWI-party (15-08-1945), NEFIS (1945), met groot verlof (03-06-1946), NEFIS (10-1947), onthefen van zijn functie (02-09-1949), eervol ontslag 02-1951.
Bekende onderscheidingen: ON.5x,BK,OHK.1

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
   K.B. no. 78 van 23 juli 1947
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse Koninklijke Marine Reserve speciale diensten tijdelijk verband (02800)

Bronzen Kruis
   K.B. no. 10 van 28 oktober 1943
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse Koninklijke Marine Reserve speciale diensten

Nadat Peking in December 1941 door de Japanners was bezet, blijk gegeven van initiatief, moed en doorzettingsvermogen, door, na ontsnapt te zijn aan de Japansche bewaking op de electrische centrale waar hij werkzaam was, zich in verbinding te stellen met Chineesche guerilla's en met hun hulp door de Japansche linies te ontkomen naar onbezet gebied en ten slotte zich op de Nederlandse Ambassade te Chunking te melden om zich bij de Nederlandsche Weermach te voegen, op welke tocht van acht maanden hij 3.600 km aflegde, waarvan ruim 1.000 te voet en waarbij hij velen malen levensgevaar liep.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9042 ; BL/BK blz. 244

Brondsema, F.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 14 van 17 maart 1947
   Dienstplichtig Soldaat bij het Korps Pontenniers en Torpedisten

Bron: BL/BK blz. 221

Bronkhorst, Albert Brugma

Geboren in Tasikmalaja op 22 mei 1917. Overleden te Amsterdam op 14 mei 1940.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 24 november 1950 (postuum)
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Artillerie

Bron: BL/BK blz. 244 ; www.ogs.nl

Broos, A.

Bekende onderscheidingen: FCG.ea

Bron: Nieuwe Leidsche Courant, 31 mei 1951, blz. 1

Broos-van der Heijden, mevrouw

Bekende onderscheidingen: FCG.eb

Bron: Nieuwe Leidsche Courant, 31 mei 1951, blz. 1

Brouwer, B.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 3 van 26 augustus 1941
   Gezagvoerder ter Koopvaardij, kapitein van het s.s. 'Meliskerk'

die als gezagvoerder van het s.s. “MELISKERK”, dat op 27 April 1941 door een Duitsche vliegmachine met brisantbommen en machinegeweervuur aangevallen werd, onder gevaarvolle omstandigheden moedig optrad, alsmede uitstekende leiding gaf bij het treffen van de voor het binnenbrengen van het schip en onschadelijk maken van een 500 KG. zware tijdbom noodzakelijke maatregelen, tengevolge waarvan het vaartuig behouden bleef.

Bron: Vos blz. 149,185 ; Koopv. blz. 8,36

Brouwer, mr. Cornelis

Geboren te Dordrecht op 17 maart 1919. Overleden te 's-Gravenhage op 27 januari 2001.
Bekende onderscheidingen: MWO.4,HO.III,KMC

Ridder 4e klasse der Militaire Willemsorde
   K.B. no. 27 van 14 december 1949
   Topleider van de Inlichtingen- en spionagegroep "Albrecht"
   Wegens:

Het zich in den strijd onderscheiden hebben door uitstekende daden van moed, beleid en trouw door:
van Maart 1943 in bezet Nederland zich reeds als medewerker van een der belangrijkste inlichtingengroepen op militair gebied door zijn energie, durf en bekwaamheid te doen kennen door deze groep met grote voortvarendheid, moed en beleid verder te leiden, daarbij al zijn kennen en kunnen in dienst stellende van het inlichtingenwerk en door zijn vindingrijkheid bij het zoeken van steeds nieuwe methodes de hoedanigheid en het getal der inlichtingen tot immer hoger peil opvoerende, tevens blijk gevend alle groepenonderdelen, als rechtstreekse verkenning, het aanboren van inlichtingenbronnen, het verwerken van gegevens, de verbindingen onderling en met de Geallieerden, ondanks de gedecentraliseerde opzet volledig in de hand te hebben gehouden, terwijl hij door geen enkel gevaar voor zichzelf te schuwen er in slaagde zijn medewerkers te bezielen, ten slotte door ten behoeve van een doeltreffende werking van zijn inlichtingengroepen, onder zeer hachelijke omstandigheden zich eenmaal door de Duitse linies heen en weer te begeven, door dit alles buitengewoon belangrijke diensten te hebben bewezen aan de Geallieerde oorlogsvoering en de Nederlandse Regering.

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   22 november 1947
   Civilian

Bron: Maalderink blz. 145 ; Six blz. 71,137 ; www.parlement.com ; Overlijdensadvertentie (N.B.: claimt tevens VHK, doch staat niet in register vermeldt) ; met dank aan de heer J. Howes

Brouwer, D.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   G.B. no. 1z van 24 februari 1942
   Militie-sergeant der eerste klasse-mitrailleurschutter van het Wapen der Militaire Luchtvaart van het K.N.I.L.

Bron: BL/BK blz. 244 ; VK blz. 146

Brouwer, G.A.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 10 van 13 november 1946
   Tijdelijk eerste luitenant van het Wapen der Genie

Bron: BL/BK blz. 244

Brouwer, H.

Gezagvoerder van het: m.s. 'Polydorus' (06-1940/12-1942), s.s. 'Albert Cuyp' (05-1943/03-1944).
Bekende onderscheidingen: BK,KV

Bronzen Kruis
   K.B. no. 17 van 26 augustus 1943
   Gezagvoerder ter Koopvaardij, kapitein van het s.s. 'Polydorus'

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 10 van 16 januari 1946
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als kapitein bij de Nederlandsche koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogsvoering bewees door gedurende meer dan 2 jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 724 ; BL/BK blz. 244

Brouwer, dr. M.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950
   -

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door sedert het najaar van 1940 als één van de eersten mede te werken aan het tot stand komen van een goed werkende inlichtingendienst ten behoeve van de Geallieerde oorlogvoering.
In het bijzonder door, toen één der leidende personen hiervan in 1941 werd gevangen genomen, onmiddellijk diens werk over te nemen en er zelfs in te slagen een gevangen genomen marconist te bevrijden en de radio-verbinding weer tot stand te brengen, zodat door zijn toedoen tot zijn gevangenneming een groot aantal berichten naar Engeland kon wordon geseind.
Voorts door, toen hij in April 1943 door verraad werd gevangen genomen, weten te zwijgen, waarna hij driemaal ter dood werd veroordeeld, doch waarvan, dankzij de hulp van medewerkers van zijn groep, de uitvoering kon worden verhinderd.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzan aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: BL/BK blz. 244 ; met dank aan de heer B. Keers

Brouwer, mejuffrouw M.A.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950
   -

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door, na in September 1944 a l s medewerkster te zijn toegetreden tot een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied in bezet Nederland, zich reeds dadelijk verdienstelijk te maken door te UTRECHT, welke stad vanwege zijn centrale ligging toen steeds belangrijker werd, een tiental vrouwelijke krachten voor het verbindingenwcrk aan te trekken, waardoor, niettegenstaande de treinen waren uitgevallen, het koerierswerk per rijwiel alle verbindingslijnen met Oost- en West-Nederland in stand hield.
Voorts door tal van moeilijke opdrachten voor de groep met goed gevolg te vervullen en toen zij Februari 1945 te UTRECHT gecompromitteerd raakte, zich met een S-phone naar de Achterhoek te begeven en aldaar met succes tot begin April werkzaam te blijven, met een deel van de groep vóór de komst van de Geallieerde troepen naar Noordelijk Nederland terug te trekken en enige malen als frontkoerierster van bezet naar bevrijd Friesland dienst te doen, daarbij steeds voorzien van waardevolle gegevens voor de Geallieerden.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: BL/BK blz. 244 ; met dank aan de heer B. Keers

Brouwer, mevrouw M.C., echtgenote van Van der Schaar

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 21 van 21 december 1949
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend door toe te treden als medewerkster tot een inlichtingengroep op militair gebied in bezet Nederland en als zodanig, na de spoorwegstaking in September 1944, van de stad Utrecht een verbindingscentrum te maken, waardoor de verbindingen van West- en Oost-Nederland in stand bleven en welke verbindingen tot aan de bevrijding van Nederland in Mei 1945 zonder één dag onderbreking uitnemend hebben gewerkt.
Voorts door zich uit tal van netelige situaties, waaronder een overval op het administratie-adres van de groep, behendig weten te redden en voor tal van andere meisjes, die haar in haar taak steunden, steeds een bezielend voorbeeld te zijn.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618

Brouwer, P.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 21 van 22 juli 1953
   Burger, lid van het verzet

Bron: BL/BK blz. 244

Brouwer, Pieter

Geboren te Dokkum op 10 april 1889.
Bekende onderscheidingen: BOK.p,MWB,MHB

Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   Uitgereikt te 's-Gravenhage op 25 september 1954
   Burger, woonachtig te Dokkum

Bron: ARA 2.05.118 inv. 2570 ; Nieuwe Leidsche Courant, woensdag 29 september 1954, p. 6

Brouwer, P.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 5 van 3 augustus 1944
   Korporaal-vliegtuigmaker der Marine Luchtvaartdienst, bij het R.A.F. no. 321 (R.D.N.A.S.) Squadron

Bron: VK blz. 230

Brouwer, Reinerus

Geboren te Amsterdam op 2 december 1906. Gesneuveld aan boord van Hr.Ms. Kruiser 'Java' op 27 februari 1942.
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.2

Bronzen Kruis
   K.B. no. 95 van 10 augustus 1946 (postuum)
   Majoor-monteur der Koninklijke Marine

Bron: BL/BK blz. 244 ; www.ogs.nl

Brouwer, R.J.L.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 18 van 17 februari 1947
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandsche Koopvaardijvloot waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 726

Brouwer, W.W.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 90 van 7 maart 1947
   Oppertorpedomaker der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot 'K XIV'

Bron: BL/BK blz. 244

Brouwer-Koopmans, mevrouw C.

Zie Koopmans, C.

Brouwer Popkens, Maximiliaan Alfred (“Max”)

Geboren te Kepandjen, Pasoeroean op 6 maart 1897. Overleden te Pematang Siantar (Sumatra Oostkust) op 8 juni 1944.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 16 van 25 juli 1951 (postuum)
   Administrateur bij de Onderneming "Timbang Langsa" ter Oostkust van Atjeh

Bron: VOA blz. 223 ; www.ogs.nl ; Met dank aan de heer R.W. Rijpkema

Brouwers, Jacobus Antonius Franciscus

Geboren te 's-Gravenhage op 28 september 1923. Omgekomen boven Garnetot, dept. Calvados (Frankrijk) in de nacht van 28 op 29 juli 1944.
Bekende onderscheidingen: KV

Bron: www.ogs.nl

Brouwershaven, Johannes Cornelis

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 19 juli 1946
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich tijdens de krijgsverrichtingen door zijn moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden door grooten moed en koelbloedigheid te betoonen op 10 Mei 1940 bij het waarnemen van het vuur van den mitrailleur van kazemat 65 aan de Maas bij BOXMEER onder zwaar artillerievuur uit een ongedekte opstelling buiten de kazemat; met groote kalmte en juistheid aanwijzingen gegeven omtrent de doelen en de ligging van het vuur, waardoor den vijand zware verliezen konden worden toegebracht. Voorts onder leiding van zijn commandant, onder zwaar artillerievuur ondanks talrijke artillerietreffers op de kazemat, den strijd volgehouden tot een artillerietreffer de mitrailleur buiten gevecht stelde. Is bij dit gevecht zwaar gewond.

Bron: BL/BK blz. 244

Bruens, G.T.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 9 van 28 mei 1942
   Sergeant-vlieger der Marine Luchtvaartdienst (15815), bij het R.A.F. no. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron
   Wegens:

Het gedurende geruimen tijd op oorlogspatrouillevluchten van het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst blijken geven van initiatief, moed en volharding.

Bron: VK blz. 230

Brugge, Cornelis van

Geboren te Amsterdam op 25 juni 1903. Omgekomen in de Golf van Biscaje op 2 juni 1943.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 3 van 24 juni 1943
   Marconist bij de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij

op 19 April 1943, toen een vliegtuig dier Maatschappij boven den Atlantischen Oceaan plotseling door zes vijandelijke gevechtsvliegtuigen werd aangevallen en beschoten, zich heeft onderscheiden door moed, tegenwoordigheid van geest en plichtsbetrachting door rustig de radioverbinding intact te houden.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 285 ; VK blz. 230 ; Vos blz. 162 ; www.ogs.nl

Brugge, Dirk Leendert van der

Geboren te Alblasserdam op 21 juni 1922. Overleden te Dordrecht op 17 december 2003.
Adb.1 (01-01-1948), LTZ1 (01-07-1958), e.o. en LTZ1 KMR 01-03-1961, e.o. 01-10-1967.
Bekende onderscheidingen: VHK,KRV,XV,UNKOR,MoF,KCBC,KWM

Medal of Freedom (US)
   General Orders no. 235, Hq. USFET, 15 augustus 1946
   Uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, woonachtig te Babilonienhoek (Noord-Brabant)

Bron: VHK blz. 88 ; Wo.4007 ; Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 24 ; met dank aan Peter Verstraeten

Brugge, J.C. van der

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 42 van 20 maart 1950
   Vaandrig, bij het Regiment Wielrijders

Bron: BL/BK blz. 245

Bruggeman, mevrouw Elizabeth M., echtgenote van Van Bochove

Geboren op 19 december 1896.
Bekende onderscheidingen: KV,VHK,BME.2p,BOKp,MWB,MHB

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 29 van 12 mei 1951
   -

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend door kort na de capitulatie in Mei 1940 als werkster, tevens cantine-juffrouw van de Etappen-Intendance te ROTTERDAM zich aan te sluiten bij een kleine daaruit gevormde verzetsgroep, die zich ten doel stelde militaire inlichtingen in te winnen en naar ENGELAND door te geven, zomede sabotagedaden te plegen.
Hiertoe vele gegevens, welke door haar in ROTTERDAM werden ontvangen, aan de leider van deze groep telkens naar andere plaatsen in het land te brengen, deze officier op de hoogte te stellen van de toestand te ROTTERDAM, berichten naar de radiozender van de groep over te brengen en drie pistolen, welke zij op een bureau van de vijand had weggenomen, de leider in handen te stellen, terwijl zij toen reeds wist dat de vijand een groot bedrag aan geld als beloning op het aanwijzen van diens verblijfplaats had gesteld.
Voorts door, na als gevolg van verraad eind 1942 te zijn gevangen genomen, zelfs ondanks mishandeling en ook bedreidiging met vergaande represailles tegen haar vier kinderen, waarvan er drie zes weken gevangen werden gezet, steeds te blijven zwijgen en alle verrichtingen van de groep, welke haar bekend waren, hardnekkig te blijven ontkennen.
Tenslotte door in verschillende gevangenissen in NEDERLAND blijk te geven een hoog moreel te bezitten, totdat zij uiteindelijk begin Maart 1945 in het Nacht- und Nebellager te MAUTHAUSEN werd ingesloten, van welk kamp zij in April 1945 door de zorg van het Rode Kruis naar ZWITSERLAND werd gebracht.

Militair Ereteken 2e klasse met palm en Oorlogskruis 1940 met palm
   ? ; uitgereikt 17 februari 1955
   Burger, lid van het verzet

Bron: VHK blz. 78 ; Leidsch Dagblad, vrijdag 18 februari 1955

Bruggeman, Johannes Cornelis

Overleden te Amstelveen op 2 juli 2005.
Bekende onderscheidingen: BK,DSM

Bronzen Kruis
   K.B. no. 2 van 18 januari 1945
'    Korporaal-telegrafist der Koninklijke Marine

Distinguished Service Medal (GB)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 8 juli 1948
   Korporaal

Bron: BL/BK blz. 245 ; Brons no. 54, blz. 37 ; Nieuwe Leidsche Courant, 7 juli 1948, blz. 1

Bruggen, mevrouw Jentje ter, echtgenote van De Groot

Geboren op 11 november 1913.
Bekende onderscheidingen: KV,VHK,MoF.bp,KMC

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 15 van 26 mei 1952
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend bij de overbrenging, voeding en verpleging van een groot aantal leden van geallieerde vliegtuigbemanningen, die te haren huize werden verzameld om bij gebleken mogelijkheid naar het Zuiden te worden afgevoerd.
Zij stond doorlopend aan groot gevaar bloot; in December 1944 werd haar huis door de S.D. (Sicherheits-Dienst) doorzocht en werden twee Amerikaanse piloten gearresteerd, zomede enige leden van een organisatie die zich met het transport belastte.
Zij wist te ontsnappen aan arrestatie, ondanks op haar uitgeoefende morele druk door de arrestatie van haar dochtertje. Zij is een moedig vrouw.

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   ? ; uitgereikt te Amsterdam op 21 november 1946
   Burger, woonachtig te Meppel

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   27 november 1947
   Civilian, Meppel

Bron: VHK blz. 118 ; Dagblad voor Amersfoort, donderdag 21 november 1946 ; met dank aan de heer B. Keers

Bruggen, Marinus G. van

Geboren op 30 juni 1901.
Bekende onderscheidingen: VHK,MoF.bp

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   ? ; uitgereikt te Amsterdam op 21 november 1946
   Burger, woonachtig te Eindhoven

Bron: VHK blz. 88 ; Dagblad voor Amersfoort, donderdag 21 november 1946

Bruggink, Gerardus Meinardus

Geboren te Tubbergen op 4 augustus 1917. Overleden te Skipperville, Alabama (US), op 5 december 2005.
Dpl.sld.d.Gren. (05-10-1936), Sgt.d.Gren. KNIL (28-03-1939), sgt-vl ML-KNIL (14-11-1940), eltn-vl ML (10-04-1951 KB 27), e.o. 01-06-1955.
Bekende onderscheidingen: MWO.4,VK,OHK.2

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 5 van 14 juli 1948
   Sergeant-vlieger der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
   Wegens:

Het zich in de strijd onderscheiden hebben door uitstekende daden van moed, beleid en trouw.
In de luchtstrijd tegen de Japanners boven Singapore, de Riouw-Archipel en Balikpapan in Januari en Februari 1942 onderscheidde Sergeant Bruggink zich door daden van initiatief, volharding, moed en beleid, waarvoor hem het Vliegerkruis en het Bronzen Kruis met Eervolle Vermelding werden toegekend.
In de middag van 7 Maart 1942, ingedeeld zijnde bij een patrouille van de laatste vier overgebleven jachtvliegtuigen van de Nederlandsch-Indische Militair Luchtvaart welke, ter verhoging van het moreel der eigen grondstrijdkrachten, tussen Tjiater en Bandoeng vliegersteun moest verlenen, volgde Sergeant Bruggink zijn Commandant onverschrokken niettegenstaande ook hij de overtuiging moest hebben, dat, door de zeer sterke luchtovermacht van de vijand in het desbetreffende gebied, slechts uiterst geringe kans bestond om er het leven af te brengen en hij mede wist, dat de capitulatie van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger zeer aanstaande was.
Door zijn optreden heeft Sergeant Bruggink er belangrijk toe bijgedragen, dat de opdracht werd volbracht.

Bronzen Kruis met Eervolle Vermelding
   G.B. no. 1z van 24 februari 1942
   Ingetrokken bij K.B. no. 5 van 14 juli 1948 en vervangen door de MWO
   Sergeant-vlieger der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Als vlieger van een jachtafdeeling eenige malen achtereen duikbomaanvallen uitgevoerd op vijandelijke schepen en daarbij ondanks 's vijands luchtafweer door moedig, beleidvol en vastberaden optreden den vijand bij herhaling ernstige verliezen toegebracht.

Vliegerkruis
   G.B. no. 1z van 27 januari 1942
   Sergeant-vlieger der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Maalderink blz. 213 ; MWO-KLu blz. 33-35 ; VK blz. 116,146,230 ; KNIL blz. 65