Terug naar Decorati
Terug naar de index

Bosch - Boxtel

Bosch, A.C. ten

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 41 van 31 december 1946
   Matroos eerste klasse der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot 'O 19'

Bron: BL/BK blz. 243

Bosch, Chr.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 10 van 11 januari 1950
   Inspecteur van Politie

Bron: BL/BK blz. 243

Bosch, ds. Dirk Arie van den

Geboren te Hazerswoude op 23 oktober 1884. Omgekomen in Kamp Amersfoort op 20 maart 1942.
Bekende onderscheidingen: VZK

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 17 van 7 mei 1946 (postuum)
   Hervormd predikant te 's-Gravenhage, vice-voorzitter van de NCRV
   Wegens:

Voor onder gevaarlijke omstandigheden betoonden moed, inititatief, volharding, offervaardigheid en toewijding in den strijd tegen den overweldiger van de Nederlandsche onafhankelijkheid en voor het behoud van de geestelijke vrijheid,
daarbij in hem eerende een der uitingsvormen van het verzet, dat in zijn veelzijdige activiteit van 15 Mei 1940 tot 5 Mei 1945 in stijgende mate den vijand heeft geschaad en op onvergetelijke wijze tot de bevrijding van het Vaderland heeft bijgedragen.

Bron: VZK blz. 55-57 ; www.ogs.nl

Bosch, F.J.L. in den

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 23 van 29 mei 1947
   Cadet-vaandrig van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 220

Bosch, G. van den

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Adjudant-onderofficier-vliegtuigschutter der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. no. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: VK blz. 229

Bosch, Iman Jacob van den

Geboren te Groningen op 30 mei 1891. Gefusilleerd te Westerbork (Drente) op 28 oktober 1944.
Adb1 (19-08-1912), LTZ2 (19-08-1914), e.o. 16-01-1919.
Bekende onderscheidingen: VZK,Mk,MoF.sp

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 17 van 7 mei 1946 (postuum)
   Afdelingschef van de N.V. Philips te Eindhoven
   Wegens:

Voor onder gevaarlijke omstandigheden betoonden moed, inititatief, volharding, offervaardigheid en toewijding in den strijd tegen den overweldiger van de Nederlandsche onafhankelijkheid en voor het behoud van de geestelijke vrijheid,
daarbij in hem eerende een der uitingsvormen van het verzet, dat in zijn veelzijdige activiteit van 15 Mei 1940 tot 5 Mei 1945 in stijgende mate den vijand heeft geschaad en op onvergetelijke wijze tot de bevrijding van het Vaderland heeft bijgedragen.

Medal of Freedom with silver palm (US)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 8 april 1953 (postuum)
   Burger, lid van het verzet

... for their outstanding services in underground activities connected with the organized civil and Armed Forces resistance movement in Holland during the period of occupation of that country by the Germans, from 7 December 1941 to include various dates of such meritorious service leading to the liberation in May 1945. ...

Bron: VZK blz. 58-59 ; Wo.1530 ; www.ogs.nl ; met dank aan de heer P.J. Schlegel

Bosch, Jan Harm

Geboren te Nijkerk op 21 juni 1900. Gefusilleerd te Enschede op 1 april 1945
Bekende onderscheidingen: VZK

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 17 van 7 mei 1945 (postuum)
   Belastinginspecteur te Enschede
   Wegens:

Voor onder gevaarlijke omstandigheden betoonden moed, inititatief, volharding, offervaardigheid en toewijding in den strijd tegen den overweldiger van de Nederlandsche onafhankelijkheid en voor het behoud van de geestelijke vrijheid,
daarbij in hem eerende een der uitingsvormen van het verzet, dat in zijn veelzijdige activiteit van 15 Mei 1940 tot 5 Mei 1945 in stijgende mate den vijand heeft geschaad en op onvergetelijke wijze tot de bevrijding van het Vaderland heeft bijgedragen.

Bron: VZK blz. 55 ; www.ogs.nl

Bosch, Jan Jacob Diederik ten

Geboren te 's-Gravenhage op 8 oktober 1914. Overleden te Leusden op 20 juli 1943.
Tltn.d.Art. (01-08-1937).
Bekende onderscheidingen: BK,H.1937

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950 (postuum)
   Tweede luitenant van het Wapen der Artillerie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in het najaar van 1941 toegetreden tot een grote inlichtingengroep belangrijke medewerking daaraan te verlenen, waardoor mede door zijn toedoen deze groep later uitgroeide tot een zeer belangrijke bron van militaire berichtgeving voor de Regering te Londen. Daarbij niet alleen waardevolle militaire gegevens te verzamelen, doch ook voor het doorgeven er van regelmatig verbinding te onderhouden met een uit Engeland gezonden agent, totdat hij in November 1942 door de vijand werd gevangen genomen.
Tenslotte door zich tijdens zijn gevangenschap voorbeeldig te gedragen.
Na ter dood te zijn veroordeeld, werd hij in Juli 1943 gefusilleerd.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: BL/BK blz. 243 ; NRL 1939 blz. 265 ; www.ogs.nl

Bosch, mr. Jan Willem Theodore

Geboren te Pampanoea op 29 juni 1915. Overleden te Wassenaar op 2 juli 1998.
Res.tltn.-vl.d.ML. (30-10-1937), res-eltn. (30-10-1941), res-kapt. (15-05-1948).
Bekende onderscheidingen: KV,VK.2,OHK.2,XV,DFC,S3945,FGS,WM2

Vliegerkruis
   K.B. no. 12 van 4 november 1948 (2e toekenning)
   Reserve-kapitein-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Vliegerkruis
   K.B. no. 75 van 22 september 1945
   Reserve-eerste luitenant-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart, bij het R.A.F. no. 139 Squadron

Distinguished Flying Cross (GB)
   11 juni 1946
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 50 van 10 augustus 1946
   Flight Lieutenant, R.A.F.V.R., R.A.F. no. 139 Squadron

Bron: Meijer et al. (1997), p. 129,210,229 ; NRL 1939 blz. 217 ; NRLL 1956 blz. 432 ; overlijdensadvertentie

Bosch, M.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 13 juli 1944
   Korporaal-machinist der Koninklijke Marine

Bron: BL/BK blz. 243

Bosch, M.J.G.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 70 van 12 september 1947
   Adjudant-onderofficier-instructeur van het Wapen der Artillerie

Bron: BL/BK blz. 243

Bosch, mevrouw N. van, echtgenote van Van Doorn

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 21 van 21 december 1949
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend door, na in Augustus 1944 als medewerkster te zijn toegetreden tot een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied in bezet Nederland, zich als koerierster gedurende verscheidene maanden zeer verdienstelijk te onderscheiden en ook veelvuldig ander verzetswerk te verrichten.
Voorts door, toen zij einde November 1944 gevangen werd genomen, ondanks zware op uitgeoefende pressie geen namen van haar groep bekend te geven, waardoor tal van personen, zomede de groepsleiding, werden gered.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618

Bosch, N.C. van den

Bekende onderscheidingen: BME.2p,BOK.p

Militair Ereteken 2e klasse met palm en Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   ? ; uitgereikt in januari 1948
   Soldaat van het Wapen der Infanterie

Bron: Nieuwe Leidsche Courant, maandag 19 januari 1948, blz. 3

Bosch, N.C.H.

Bekende onderscheidingen: BSTR

Bronze Star Medal (US)
   General Orders no. 128 van 3 mei 1946
   Soldaat in het Mijnstreek Battaljon van de Binnenlandse Strijdkrachten

For bravery and devotion to duty in the front lines during the Von Rundstedt offensive.

Bron: Schlegel blz. 101

Bosch, Willem Marinus van den

Geboren te Zeist op 1 maart 1915.
Res-tltn-vl.ML. (24-09-1935), res-eltn-vl.ML. (24-09-1939).
Bekende onderscheidingen: VK,NOC

Vliegerkruis
   K.B. no. 59 van 18 oktober 1945
   Officier-vlieger der tweede klasse, bij het F.A.A. no. 808 Squadron

Bron: VK blz. 229

Bosch ridder van Rosenthal, Jonkheer dr.ir. Edzard Jacob

Geboren te Dordrecht op 27 mei 1892. Gesneuveld te Almen op 2 april 1945.
Bekende onderscheidingen: VZK,VHK

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 58 van 25 juli 1952 (postuum)
   Watergraaf van het Waterschap De Berkel

Bron: VZK blz. 60 ; VHK blz. 83 ; Six blz. 39,137

Bosch ridder van Rosenthal, Jonkheer mr.dr. Lodewijk Hendrik Nicolaas

Geboren te Dordrecht op 7 april 1884. Overleden te Zeist op 30 januari 1953.
advocaat en procureur te Zutphen (1912/1917), lid gemeenteraad van Zutphen, wethouder van Zutphen (?-1917), burgemeester van Brummen (03-11-1917/16-06-1924), burgemeester van Groningen (16-06-1924/01-12-1930), burgemeester van 's-Gravenhage (01-12-1930/01-06-1934), Commissaris van de Koningin in Utrecht (01-06-1934/05-02-1941) (ontslagen door de Duitsers), voorzitter College van Vertrouwensmannen (26-08-1944/26-05-1945) (door de regering aangewezen college dat na de bevrijding het gezag moest waarnemen), Commissaris van de Koningin in Utrecht (05-1945/01-11-1946), lid Raad van State in buitengewone dienst (28-08-1945/30-01-1953 )
Bekende onderscheidingen: ON.2,NL.3,J,LEF.3,KMC

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   9 augustus 1948 ; uitgereikt te Den Haag op 18 oktober 1948
   Lid van het comité van vertrouwensmannen

Bron: Dagblad voor Amersfoort, 19 oktober 1948 ; www.parlement.com ; met dank aan de heer J. Howes

Bosch ridder van Rosenthal, Jonkheer mr. Lodewijk Hendrik Nicolaas Frederik Marie

Geboren te Zutphen op 21 januari 1914. Overleden te Ede op 13 november 2004.
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.4,VHK,J,MoF.bp

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   ? ; uitgereikt te Amsterdam op 21 november 1946
   Burger, woonachtig te 's-Gravenhage

Bron: Dagblad voor Amersfoort, donderdag 21 november 1946 ; overlijdensadvertentie

Boshoven, Richard

Geboren te Soekaboemi op 20 februari 1919.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950
   Vaandrig der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 151-152

Bosma, Gerard

Geboren te Terband op 27 oktober 1917. Overleden te Rotterdam op 15 mei 1940.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 82 van 21 december 1950 (postuum)
   Marinier der eerste klasse van het Korps Mariniers

Bron: BL/BK blz. 243 ; www.ogs.nl

Bosma, Hendrik Gerrit

Geboren te Ruinerwolde op 18 oktober 1919. Overleden te Utrecht op 3 mei 1977.
OMSD.3 (12-08-1939), OMSD.2 (12-08-1941), LTZ(T)1 (01-09-1949), e.o. en LTZ(T)1 KMR (01-03-1953), e.o. 01-10-1964.
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.5,OV.1,XX,H.1937,KLO,NOC.3

Bronzen Kruis
   K.B. no. 12 van 3 juli 1945
   Officier-Marinestoomvaartdienst der tweede klasse, aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot 'O 19'

Bron: BL/BK blz. 243 ; KIM.2536 ; NKM 1947 blz. 102

Bosma, J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 23 april 1942
   Korporaal-machinist der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot 'O 24'

Bron: BL/BK blz. 243

Bosman, Marcel Petrus

Geboren te Bergeijk op 26 december 1920. Overleden te Wijk bij Duurstede op 12 augustus 2010.
Gezagvoerder bij de K.L.M.
Bekende onderscheidingen: VK,OHK.2,OV.3

Vliegerkruis
   K.B. no. 63 van 9 januari 1948
   Eerste luitenant-kortverband-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VK blz. 229 (N.B.: geeft voorletters als B.P.) ; overlijdensadvertentie

Bosman, E.A.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 4 van 1 maart 1945
   Gezagvoerder ter Koopvaardij, kapitein van het m.s. 'Generaal van der Heyden'

die als Kapitein van het s.s. “GENERAAL VAN DER HEYDEN”, tijdens de zeer ernstige ontploffingen en de daaropvolgende felle branden in het Victoria Dock te Bombay op 14 April 1944, moedig en menschlievend optrad bij het onder zijn leiding redden en in veiligheid brengen van de gewonden, ondanks de, als gevolg van rondvliegende munitie en de groote hitte veroorzaakte, moeilijke en gevaarvolle omstandigheden.

Bron: K.P.M. blz. 323

Bosman, H.H.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 1 van 26 augustus 1943
   Gezagvoerder ter Koopvaardij, kapitein van het m.s. 'Macuba'

Bron: Koopv. blz. 7,34

Bosman, J.A.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 18 van 7 augustus 1945
   Bootsman der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot 'Dolfijn'

Bron: BL/BK blz. 243

Bosman, Laurentius Augustinus

Geboren in 1915. Overleden te Den Helder op 27 juli 1992.
LTZ2jc-vk (01-07-1964), LTZ2oc-vk (01-07-1967), e.o. 01-03-1969.
Bekende onderscheidingen: VK,OHK.3,OV.1,G.Med.

Vliegerkruis
   K.B. no. 11 van 15 december 1947
   Sergeant-vliegtuigmaker der Marine Luchtvaartdienst

Heeft zich onderscheiden door, behorende tot de bemanning van Onze vliegboot “Y 45”, blijk te geven van moed, volharding, bekwaamheid en plichtsbetrachting bij het in December 1941 en in Januari en Februari 1942 uitvoeren van talrijke oorlogsvluchten tegenover de vijand in Nederlandsch-Indië.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 229 ; overlijdensadvertentie

Bosscha, A.

Bekende onderscheidingen: FCG.eb

Croix de Guerre 1939-1945 avec étoile en bronze (F)
   ? ; uitgereikt te Apeldoorn op 9 juni 1950
   Burger, woonachtig te Appelscha

Bron: Leeuwarder Courant, 10 juni 1950

Bossche, Ludovicus Johannes van der ('Louis')

Geboren op 28 september 1920.
LTZ.vk.2jc (01-01-1967), LTZ.vk.2oc. (01-01-1970), pensioen 17-12-1970.
Bekende onderscheidingen: KV,OHK.3,OV,NGHK.1,Z.Med.

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 12 van 28 oktober 1943
   Marinier der tweede klasse (5459M)

Het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9042 ; Schakel blz. 405-427 ; NKM 1968 blz. 198

Bosscher, mr. Doeko

Geboren in 1905. Overleden op 9 februari 2002.
Res-tltn.d.Art. (01-07-1929), res-eltn. (19-11-1929), res-kapt. (29-03-1947), res-maj. (22-10-1948), res-ltkol. (01-05-1955).
Reserve-Commissaris van Gemeentepolitie te Amsterdam.
Bekende onderscheidingen: OHK.1,XXV,VMOO,MBE

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 14 oktober 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   Captain, Staff C.N.F., L.O.

Came through the line in winter '44-'45, became Liaison Off. with 49 Div and did excellent work in the movement of thousands of German prisoners of war to Germany. Had close contact with Allies.

Bron: PRO WO 373/155 ; Allied Awards to the Dutch [291] ; NRLL 1956 blz. 203 ; met dank aan de heer L. Bruijn

Bosselaar, Gerardus Arnoldus

Geboren te Oegstgeest op 22 februari 1893. Overleden te 's-Gravenhage op 24 maart 1969.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 13 van 15 augustus 1950
   Resident van Sumatra's Westkust

Bron: VOA blz. 198

Bosveld, W.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 11 van 26 juni 1950
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door in de vroege morgen van 10 Mei 1940 als sectiecommandant van twee stukken zware mitrailleurs bij de plotselinge vijandelijke aanval uit de lucht op ROTTERDAM, onder zeer goed gericht vijandelijk vuur één van deze mitrailleurs in stelling te brengen op het snijpunt Reederijstraat en Scheepmakershaven, terwijl de vijand zich op korte afstand er van had vastgezet op het snijpunt Reederijstraat en de Boompjes en daarna bet vuur te openen waardoor het oprukken van het tweede stuk van zijn sectie langs de Boompjes kon worden bevorderd.
Vervolgens door met voorbeeldige moed tot tweemaal toe ter verkenning over de Scheepnakershaven en door een Bankgebouw naar boven te gaan om de juiste opstelling van de vijand in een mitrailleursnest te kunnen vaststellen, daarbij enige vijanden persoonlijk door karabijnvuur onschadelijk te maken, waarbij hij zelf herhaaldelijk zwaar vijandelijk vuur ontving.
Aldus met waardevolle gegevens terugkerend eveneens tot tweemaal toe de herhaaldelijk door de Duitsers vernieuwde bezetting van het mitrailleurnest buiten gevecht te stellen en tenslotte enige uren na zijn optreden geheel uit te roeien.
Voorts door daarna aldaar stand te blijven houden totdat in de namiddag vijandelijk mortiervuur hem noodzaakte tijdelijk ongeveer 200 meter meer achterwaarts opnieuw in stelling te komen, totdat hij de volgende morgen door een infanterie-onderdel werd afgelost.
Door dit bijzonder moedige optreden tijdens een 52 uren durend gevecht steeds een persoonlijk voorbeeld voor zijn manschappen te zijn.

Bron: BL/BK blz. 220

Bot, G.C.Th. de

Geboren in 1908.
Res-tltn.d.Inf. (01-01-1932), res-eltn. (01-01-1936).
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 10 van 13 november 1946
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 220 ; NRL 1939 blz. 180

Bot, G.H.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 23 april 1942
   Bootsman der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot 'Dolfijn'

Bron: BL/BK blz. 243

Bothe, Jacobus Wilhelmus ("Jaap")

Overleden te Krimpen aan den IJssel op 12 augustus 2005.
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.3,DIG,S3945,BS,FGS,DM,WM2

Bronzen Kruis
   K.B. no. 29 van 12 mei 1951
   Tijdelijk aangesteld dienstplichtig korporaal van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door, na zich reeds in 1942 geheel vrijwillig te hebben gemeld voor indeling bij een Brits zogenaamd "Commando" of ander onderdeel:
1e. op 17 September 1944, ingedeeld bij de 101st Airborne Division, te SON (N.Br.) te landen en aldaar gedurende enige dagen goede diensten te bewijzen.
2e. op 1 November d.a.v., ingedeeld bij No. 4 Commando, na per boot te VLISSINGEN te zijn geland en de vijandelijke linies te zijn gepasseerd, in de nacht van 1 op 2 November, behorende tot een patrouille onder bevel van een officier, met deze patrouille de door de vijand bezette scheepswerf "De Schelde", alwaar het schip "Willem Ruys" op stapel stond, binnen te dringen en behulpzaam te zijn bij het aldaar afvoeren van vijftien krijgsgevangenen, die zich hadden overgegeven en die daarna waardevolle inlichtingen vertrekten over de ligging van aldaar aanwezige mijnen en de voorbereide vernielingsarbeid aan deze werf.

Bron: BL/BK blz. 243 ; Brons no. 54, blz. 37 ; www.marketgarden.com ; Soldaten van Oranje

Bottema, Jan

Geboren te Oldeboorn op 21 juli 1908. Gefusilleerd in de duinen bij Bloemendaal op 17 december 1944.
Stuurman bij de Koninklijke Paketvaart Maatschappij.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 24 van 14 december 1949 (postuum)
   Voormalig luitenant-ter-zee der tweede klasse

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door, nadat hij in 1942 kans had gezien uit de trein, welke hem naar een krijgsgevangenenkamp in Duitsland vervoerde, te springen, zich in te zetten als medewerker van een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied in bezet Nederland.
In het bijzonder door verbinding te onderhouden met een zender, waarvoor hij militaire inlichtingen moest verzamelen en in 1943 belangrijk werk te verrichten bij het vervoeren van geallieerde piloten, totdat hij tenslotte door de vijand in November 1944 tijdens een wapentransport werd gevangen genomen en later werd gefusilleerd. Door dit optreden zeer belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: BL/BK blz. 220 ; www.ogs.nl (NB.: volgens deze bron een stuurman bij de KPM, echter komt niet voor in het gedenkboek van bedoelde maatschappij!) ; met dank aan de heer B. Keers

Böttger, W.O.J.

Geboren in 1888.
Res-tltn.d.Inf. (07-11-1914), res-eltn. (07-11-1918), res-kapt. (16-11-1929).
Bekende onderscheidingen: BK,XX,Mk

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 21 juni 1949 (postuum)
   Reserve-kapitein van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 243 ; NRL 1939 blz. 123

Bouhuis, A.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 38 van 20 maart 1946
   Dienstplichtig Sergeant bij de Koninklijke Nederlandse Brigade 'Prinses Irene'
   Wegens:

Moedig en beleidvol optreden getoond tijdens de gevechten bij HEDEL in April 1945.

Bron: BL/BK blz. 243 ; Prinses Irene blz. 115

Bouma, Folkert

Geboren te St. Jacobiparochie op 8 juni 1921. Omgekomen nabij Acqueville, Frankrijk, op 19 augustus 1944
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 8 van 14 september 1944 (postuum)
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Militaire Luchtvaart, bij het R.A.F. no. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron
   Wegens:

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 229 ; www.ogs.nl

Bouma, W.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 34 van 8 juni 1946
   Sergeant voor Speciale Diensten

Bron: BL/BK blz. 243

Bouman, H.J.

Geboren in 1891.
Btgw.Ad.1 (01-01-1914), Ad.1 (12-01-1916), LTZ2 (01-03-1921), LTZ1 (01-09-1929), KLTZ-tit. (01-07-1946), e.o. 01-11-1947.
Bekende onderscheidingen: BK,XXX

Bronzen Kruis
   K.B. no. 19 van 30 januari 1941
   Kapitein-luitenant-ter-zee-titulair der Koninklijke Marine Reserve

voor uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog aan het Vaderland bewezen, t.w. op den 18en Mei 1940 tijdelijk belast zijnde met het bevel over het te Ostende liggende, door de Belgen prijsgemaakte, Deensche s.s. “SAVA” (ex.Bjorn), dit schip met kostbare lading, hetwelk in ontredderden toestand verkeerde, in zoodanigen staat van vaargereedheid te brengen, dat het hem gelukt is het onder vijandelijke tegenwerking zee te doen kiezen en veilig over te brengen naar een Engelsche haven, alwaar het den 21sten Mei daaraanvolgende aankwam, waardoor voorkomen werd dat dit schip in ’s vijands handen viel.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9035 ; BL/BK blz. 243 ; K.P.M. blz. 323 ; NKM 1947 blz. 31 ; NKM 1968 blz. 324

Bouman, H.J.

Geboren op 23 april 1896.
Legernummer 96.04.23.000 ; res-tltn.d.art. (23-01-1917), res-eltn. (10-08-1920), res-kapt. (11-09-1934).
Bekende onderscheidingen: KV,XXV,Mk

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 17 van 20 januari 1953
   Eervol ontslagen reserve-luitenant-kolonel van het Wapen der Artillerie

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend in de laatste jaren van de bezetting (1940-1945), toen hij assisteerde bij het voorthelpen en onderbrengen van geallieerde leden van vliegtuigbemanningen en van neergekomen militairen, die bij de verovering van de Veluwe achter de linies zouden werken. Daar zijn woning te APELDOORN ook inkwartiering had van Duitse officieren, liep hij bij ontdekking van zijn geallieerde mede-bewoners groot gevaar voor zijn leven.
Bij het wegbrengen van geallieerde vliegers richting KOOTWIJKERBROEK werd hij aangehouden doch dank zij het handig optreden van een der vliegers kon arrestatie worden voorkomen.

Bron: NRL 1939 blz. 272 ; met dank aan de heer B. Keers

Bouman, J.H.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 14 van 17 maart 1947
   Dienstplichtig korporaal van het Korps Torpedisten en Pontonniers

Bron: BL/BK blz. 243

Bouman, Martinus Antonius Marie ("Bob")

Geboren te Gouda op 5 mei 1899. Gefusilleerd te Well (Limburg) op 2 mei 1943.
Bekende onderscheidingen: MWO.4,EL.5,FCG,MoF.bp,KCBC

Ridder 4e klasse der Militaire Willemsorde
   K.B. no. 98 van 31 maart 1952
   Eervol ontslagen eerste luitenant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, ingedeeld bij de Staf van Gewest 9 van de Ordedienst
   Wegens:

Het zich in de strijd onderscheiden door uitstekende daden van moed, beleid en trouw tijdens de bezetting van Nederland, ingedeeld bij de Staf van Gewest 9 (Limburg) van de verzetsoraganisatie Orderdienst.
Hoewel reeds vroegtijdig wegens lichaamsgebreken genoodzaakt de militaire dienst te verlaten, heeft deze oud-officier ondanks zijn ernstige invaliditeit, zijn officierseed seeds indachtig, met ongebroken geestkracht en geestdrift op eigen initiatief, in eigen kring als Hoofdcontroleur van de Centrale Controle Dienst, vervolgens als lid van de Ordedienst, het ondergronds verzet georganiseerd en geleid.
Met de hem als ambtenaar van de Centrale Controle Dienst ter beschikking gebleven auto heeft hij met voorbeeldige moed en beleid vele leden van Geallieerde vliegtuigbemanningen en uit Duitsland ontsnapte Geallieerde krijgsgevangenen naar veiliger oord vervoerd, waarvoor hem postuum door de Amerikaanse, Britse en Franse Regeringen loflijke onderscheidingen werden verleend.
Van eenzelfde moed en tot het hoogste offer bereide trouw getuigen zijn laatste levensdagen, toen hij, vernemende dat twee zijner gearresteerde ondergeschikten zouden worden gefusilleerd, indien hij zich niet kwam melden, zichg onmiddelijk meldde en met drie anderen op de heide te WELL op 2 Mei 1943 voor het vijandelijk vuurpeleton met de kreet "Leve het Vaderland, leve de Koningin" fier het leven liet, zijn lotgenoten tot het laatste ogenblik moed insprekend.

Chévalier de la Légion d'Honneur (F)
   Uitgereikt op 5 maart 1952 (postuum)
   -

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   ?
   Burger, woonachtig te Roermond

Bron: Maalderink blz. 144 ; www.ogs.nl ; Limburgsch Dagblad, dinsdag 6 maart 1951, 34e jaargang, nummer 55, p. 1

Bouman, Pieter

Geboren te Soerabaja, Java, op 1 augustus 1924. Overleden te Dordrecht op 6 januari 1997.
Bekende onderscheidingen: BK,KMC

Bronzen Kruis
   K.B. no. 8 van 30 augustus 1948
   Sergeant-titulair

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 23 oktober 1948
   Sergeant

Bron: PRO WO 373/155 ; BL/BK blz. 243

Bouman, W.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 23 april 1942
   Korporaal-kok der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot 'O 21'

Bron: BL/BK blz. 243

Bouten, Christiaan Jozef Johannes

Geboren te Venlo op 18 maart 1911. Gesneuveld te Grubbenvorst op 11 mei 1940.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 6 mei 1946 (postuum)
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 243 ; www.ogs.nl

Boutkan, A.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 11 van 19 juni 1945
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandsche Koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 242

Bouvy, Hendrikus Johannes

Geboren op 17 september 1914. Overleden op 24 februari 2001.
OMSD.3 (17-08-1935), OMSD.2 (17-08-1937), OMSD.1 (01-01-1946), KLTZ(T) (01-06-1955), KTZ(T) (01-01-1963), e.o. 07-03-1965.
Bekende onderscheidingen: BL,OHK.2,VHK,OV.2,XXX,Z.3a

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 5 van 25 juli 1946
   Officier Marinestoomvaartdienst der tweede klasse, aan boord van de Hr.Ms. 'Jan van Galen'

Bron: BL/BK blz. 220 ; VHK blz. 83 ; Wo.2366 ; T.1448 ; NKM 1968 blz. 344 ; overlijdensadvertentie

Bouwense, Dingines C. ("Dick")

Geboren op 24 september 1908. Overleden te Koudekerke op 7 juni 1997.
In dienst bij het Militair Gezag (1945), directeur van de Stichting Herstel Zeeland (1945-1948), burgemeester van St. Maartensdijk en Scherpenisse (16-12-1948/01-07-1971).
Bekende onderscheidingen: ON.5,KV,VHK,OHK,MVR.1,NRKT.xx

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 13 van 11 september 1952
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol gedrag onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als verbindingsofficier voor het district West-Zeeuwsch-Vlaanderen van de O.D. (Ordedienst) in de laatste maanden van de bezetting, toen het district door de oorlogsgebeurtenissen geilsoneerd was en het alleen door de radio mogelijk was verbinding met WALCHEREN te onderhouden. Hij heeft alles in het werk gesteld om deze verbinding met een geheime zender tot stand te brengen en in stand te houden waarbij herhaaldelijk groot risico werd gelopen.
Teneinde het gewestelijk commando van de O.D. (Ordedienst) op WALCHEREN waardevolle inlichtingen te kunnen verschaffen, heeft hij in de tijd dat de waterverbinding van West-Zeeuwsch-Vlaanderen naar WALCHEREN voor burgers niet meer bestond, de overtocht per Duits oorlogsvaartuig gemaakt, met alle risico’s daaraan verbonden.

Bron: VHK blz. 83 ; Legerkoerier, jaargang 1952, nummer 11 ; Provinciale Zeeuwse Courant, 11 juni 1997, p. 17 ; met dank aan de heer B. Keers

Bouwman, F.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 21 van 21 december 1949
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend door in September 1944 als medewerker toe te treden tot een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied in bezet Nederland en nimmer voor een gevaarlijke opdracht terug te deinzen.
In het bijzonder door onder moeilijke omstandigheden de vesting Scheveningen te verkennen, waarbij hij, als gevolg van dit optreden, in Maart 1945 tijdens een bombardement zijn rechterarm verloor.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618

Bovens, M.

Bekende onderscheidingen: BSTR

Bronze Star Medal (US)
   General Orders No. 128 van 3 mei 1946
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 50 van 21 juli 1947
   Tijdelijk korporaal-oorlogsvrijwilliger bij het 2e Battaljon van het Regiment Stoottroepen.

Private M. BOVENS was a member of the 2nd Battalion, Stoottroepen Regiment, Limburg. He was among the first troops to reach the Ruhr River.
He remained at his post under heavy German fire even after all 9th Army troops had been withdrawn, leaving only when the house in which he had taken shelter collapsed. Later, while guarding two hundred prisoners of war with several American soldiers, he remained at his post under heavy shell fire while the other guards fled, standing guard alone until help arrived.

Bron: Schlegel blz. 102

Boxman, Willem

Geboren te Delft op 21 september 1913. Overleden te 's-Gravenhage op 12 augustus 2007.

Legernummer 132121002 ; tltn.d.Inf. à la s.KNIL (03-10-1936), eltn. (31-08-1939), kapt. (25-08-1948), maj.-vl.wnr.KLu (16-08-1952), ltkol. (16-02-1955).
Bekende onderscheidingen: ON.4x,VOA,VK,OHK.2,OV,XX

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950
   Eerste luitenant-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Vliegerkruis
   K.B. no. 23 van 16 september 1948
   Eerste luitenant-vlieger der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 152 ; VK blz. 148,230 ; KNIL blz. 122 ; NRL 1939 blz. 541 ; NRLL 1956 blz. 412 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Boxtel, Christoffel Jacobus van

Geboren te Breda op 25 september 1909. Overleden te Amsterdam op 18 februari 1986.
Res-tltn. (17-09-1930), res-eltn. (17-09-1934), res-kapt.wnr. Klu (30-03-1947)
Bekende onderscheidingen: VOA,XXV,MBE

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950
   Reserve-kapitein-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, in het dagelijks leven apotheker

Honorary Member of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   ?
   Captain, Dutch East Indies Air Force

Bron: VOA blz. 152 ; NRLL 1956 blz. 432 (NB.: maakt geen melding van VOA of MBE) ; PRO WO 373/155