Terug naar Decorati
Terug naar de index

Boere - Bolijn

Boere, Bastiaan

Geboren op 24 oktober 1895.
Bekende onderscheidingen: MoF,KMC

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, lid van het verzet

Bron: met dank aan de heer J. Howes

Boerema, Derk (ook: Dirk)

Geboren te Delfzijl op 10 augustus 1911. Overleden te Utrecht op 22 juni 1944.
Bekende onderscheidingen: BK,VHK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 13 van 11 september 1952 (postuum)
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Artillerie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als medewerker van de Heer Oosterhuis te DELFZIJL, die Nederlandse reserve-officieren en belangrijke spionnagegegevens via ZWEDEN naar ENGELAND wist te verschepen. Voorts was hij behulpzaam bij de in 1943 tot stand gekomen radioverbinding met ENGELAND, waarvan de zender onder meer in zijn huis te APPINGEDAM heeft gewerkt. Na de arrestatie van de Heer Oosterhuis dook hij onder in DEN HAAG en ondernam met de agent-parachutist H.G. de Jonge en enige andere leden van zijn groep een poging om in SCHEVENINGEN een Duitse “Schnellboot” te bemachtigen. De poging, die onder zeer gevaarlijke omstandigheden werd ondernomen (Scheveningenhaven was z.g. “Sperrgebiet”) mislukte, waarna hij via de overlandroute naar ENGELAND trachtte te komen. Op deze tocht werd hij bij de Pyreneeën gearresteerd, waarna hij in Juni 1944 werd gefusilleerd.

Bron: BL/BK blz. 242 ; VHK blz. 79 ; Legerkoerier, jaargang 1952, nummer 11 ; www.ogs.nl

Boerenbeker, Ferdinand Maurits Egbert

Geboren te Batavia op 15 augustus 1905. Overleden te Ralla op 6 maart 1942.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 44 van 16 juni 1950 (postuum)
   Landstormsoldaat van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 242 ; www.ogs.nl

Boerke, H.T.

Geboren in 1886.
Gepensioneerd in 1948.
Bekende onderscheidingen: ON.5x,E.1,OHK.1,XV,G.Med.,Mk,MBE

Honorary Member in the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   ?
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse, Onderzeebootdienst

Boerlage, A.M.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 11 van 24 juni 1950
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Genie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in de vroege morgen van 10 Mei 1940 t e ROTTERDAM, ingedeeld bij een patrouille onder bevel van een sergeant, opdracht gekregen hebbende alleen stelling te nemen op de zolderverdieping van een Assurantiekantoor aan de Wijnhaven, de vijand vandaar onder vuur te nemen, waarop hij ondanks onmiddellijk ontvangen vijandelijk vuur op onverschrokken en beleidvolle wijze aan de strijd bleef deelnemen.
Voorts door op 12 Mei 1940 vrijwillig tot tweemaal toe deel te nemen aan een patrouille onder commando van een andere sergeant om, met gevaar voor eigen leven, twee vijandelijke gewonden van het spoorwegviaduct nabij het Beursstation te gaan halen en een vijandelijke mitrailleur te vermeesteren.

Bron: BL/BK blz. 242

Boers, Christianus Franciscus Johannes

Geboren te 's-Gravenhage op 24 oktober 1889. Gefusilleerd te Sachsenhausen op 3 mei 1942.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 9 mei 1946 (postuum)
   Kapitein van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 242 ; Six blz. 29,138 ; www.ogs.nl

Boers, Theodorus Johannes Alexander

Geboren te Makassar op 21 januari 1890. Gesneuveld 18 kilometer ten noorden van Kawali op 6 december 1947.
Tltn.d.Inf. (19-07-1913), eltn.d.Inf. (19-07-1918), kpt.d.Inf. (01-08-1929), C-I-11R.I. (als maj. 28-5-1946)
Bekende onderscheidingen: BL,OHK.1,XXX,Mk

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 10 van 13 november 1946
   Kapitein van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 220 (N.B.: spreekt van een postume toekenning) ; www.ogs.nl

Boersma, Y.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 12 van 4 november 1948
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 242

Boeser, Ph.C.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 6 van 22 juni 1948
   Sergeant der Politietroepen

Bron: BL/BK blz. 220

Boesten, J.W.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 7 februari 1948
   Dienstplichtig korporaal van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 242

Boesterd, ir. Johannes den

Geboren te Hengelo op 4 november 1902. Overleden te Zeist op 23 februari 1993.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 16 van 25 juli 1951
   Ingenieur bij 's Lands Waterkrachtbedrijven te Bandoeng

Bron: VOA blz. 228

Boeters, Engelbertus Petrus

Geboren te 's-Gravenhage op 10 mei 1918. Gesneuveld te Overschie op 14 mei 1940.
Bekende onderscheidingen: BL,OHK.1

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 6 van 9 mei 1946 (postuum)
   Dienstplichtig huzaar van het Wapen der Cavalerie, bij het 1-I-R.H.M.

Bron: BL/BK blz. 220 ; www.ogs.nl

Boetzelaer, Carel Wessel Theodorus baron van

Geboren in De Bilt op 17 juni 1905. Overleden te Leusden op 14 mei 1987.
LTZ3 (21-08-1929), LTZ2 (21-08-1931), LTZ1 (03-04-1941), KTZ (01-01-1955), pensioen 10-12-1958.
Oud-chef-staf inspecteur-generaal Koninklijke Marine, oud-marineattachë te Londen, adjudant en kamerheer i.b.d. H.M. de Koningin.
Bekende onderscheidingen: ON.4x,HO.3,BL,BK,OHK.3,OV,XXV,IM.1948,H.1966,Jr,KLO,CVO,E2CM

Bronzen Kruis met Eervolle Vermelding
   K.B. no. 22 van 2 september 1942 ; later ingetrokken en vervangen door de Bronzen Leeuw
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse (02141), commandant van Hr.Ms. Onderzeeboot 'K XV'

Bronzen Kruis
   K.B. no. 10 van 20 oktober 1944
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse (02141), commandant van Hr.Ms. Onderzeeboot 'K XV'

Bron: Meijer (1990), p. 220,242 ; Wo.2141 (NB.: maakt foutief melding van BK.2!) ; NOKM 1947 blz. 13 ; NA 1981 blz. 296 (NB.: maakt melding van HO.3 en BK.2!) ; overlijdensadvertentie

Boetzelaer, ir. Dirk Coenraad Carel baron van

Geboren te Dordrecht op 23 mei 1901. Overleden te Naarden op 3 oktober 1982.
Oud-directeur Phiphs A.S. te Kopenhagen, oud-consul der Nederlanden aldaar, oud-onderdirecteur N.V. Rubber Cultuur Maatschappij Amsterdam, oud-technisch adviseur H.V.A., oud-reserve-luitenant-kolonel voor algemene dienst.
Bekende onderscheidingen: Jr,OBE

Honorary Officer of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 28 november 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   Lieutenant Colonel, Royal Netherlands Army, Commissioner of the Netherlands Military Authority

The Baron Von BOETZELAER joined 330 Civil Affairs Detachment in BELGIUM during the planning stages for operations in HOLLAND. During this time his able assistance and advice on matters relating to the Netherlands people proved the greatest use to 330 Detachments and to the C.A. Staff of 1 Corps.
When the operations were launched and the Polish Armoured Division was directed on BREDA he accompanied 314 Detachment and was nearly in the town, as soon as the town was taken he assumed his duties as Queen's Commissioner for the Netherlands Military Authority.
His work in the early days of the liberation of the Province of N.BRABANT was outstanding and I cannot speak too highly of the loyal assistance that he rendered to the British troops then, and during the subsequent months. His most able and wholehearted co-operation was of the utmost value both to the British forces and to his own countrymen.

Bron: PRO WO 373/155, WO 373/187 ; Allied Awards to the Dutch [255] ; NA 1973 blz. 247

Boezel, J.

Bekende onderscheidingen: BK,MBE

Bronzen Kruis
   K.B. no. 8 van 3 april 1941
   Eerste Machinist a/b van het s.s. 'Batavier IV'

Honorary Member of the Civil Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   ?
   Chief Engineer, s.s. 'Batavier IV'

Bron: BL/BK blz. 242 ; Koopv. blz. 51

Bogaard, Arnoldus Wilhelmus Johannes van den

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 77 van 22 april 1948
   Korporaal-oorlogsvrijwilliger

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door in de vroege morgen van 10 Mei 1940, bij de verdediging van het object “BORN” aan het Julianakanaal - gedurende ongeveer een uur tijds blootgesteld aan ’s vijands vuur - een permanente vechtwagenhindernis te stellen en later met enige manschappen achter te blijven, om de terugtocht van het detachement tegenover een overmachtige vijand tot het uiterste te dekken.

Bron: BL/BK blz. 242 ; met dank aan de heer B. Keers

Bogaard, J.F.C.M. van den

Geboren in 1916.
OVL3 (04-06-1938), OVL2 (31-07-1939).
Bekende onderscheidingen: VK,MID

Vliegerkruis
   K.B. no. 5 van 3 augustus 1944
   Officier-vlieger der tweede klasse, bij het R.A.F. no. 321 (R.D.N.A.S.) Squadron

Bron: VK blz. 229 ; NKM 1947 blz. 68

Bogaard, M.K.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 3 van 29 mei 1941
   Tweede Machinist ter Koopvaardij, aan boord van het s.s. 'Mariso'

Bron: Koopv. blz. 7,35

Bogert, F.J.C.

Geboren in 1915.
LTZ2jc-vk (01-07-1961), LTZ2oc-vk(01-07-1964), e.o. 01-09-1966.
Bekende onderscheidingen: VK,OHK.2,G.Med.

Vliegerkruis
   K.B. no. 1 van 24 februari 1944
   Sergeant-vliegtuigmaker, Marine Luchtvaartdienst, Hr.Ms. Vliegboot 'X 30'

Bron: VK blz. 229

Bogerijen, ir. Henri van

Geboren op 25 januari 1922.
Bekende onderscheidingen: BK,VHK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950
   -

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door sedert November 1943 voor een grote inlichtingengroep, welke samenwerkte met het Bureau Inlicht ingen der Nederlandse Regering, het rayon omvattende een brede strook langs het IJsselmeer van S0EST tot ELBURG op goede wijze
te organiseren en ondanks grote moeilijkheden en verbroken gemeenschappen degelijke, veelal in kaart gebrachte gegevens te verkrijgen en onafgebroken door te zonden.
Voorts door tijdens het Geallieerde bevrijdingsoffensief een eigen rechtstreekse telefoonverbinding door het front op te zetten en in stand te houden.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: BL/BK blz. 242 ; VHK blz. 79 ; met dank aan de heer B. Keers

Bois, Abraham du

Geboren te Sloten (NH) op 12 april 1916. Gefusilleerd op de Woeste Hoeve op 8 maart 1945.
Is tweemaal per valscherm in Nederland gedropt. De eerste keer met een S.A.S. Jedburgh-missie op 17 september 1944 en de tweede keer voor het Bureau Bijzondere Opdrachten en MI9 op 16 oktober 1944. Hij werd op 4 december 1944 door de Duitsers opgepakt.
Bekende onderscheidingen: BL,VHK,MoF

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 11 van 30 november 1948 (postuum)
   Reserve-eerste luitenant der infanterie, gedetacheerd bij het Bureau Bijzondere Opdrachten

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947 (postuum)
   Burger, woonachtig te Heiloo

Bron: BL/BK blz. 220 ; VHK blz. 80 ; www.ogs.nl

Bokkel Huinink-van Haaften, mevrouw Carolina Sophia Mathilde ten (“Lien”)

Geboren te Arnhem op 25 maart 1917.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 13 van 15 augustus 1950
   Particuliere te Bandoeng

Bron: VOA blz. 197-198

Bokking, R.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 42 van 20 maart 1950
   Dienstplichtig chauffeur bij de Motordienst

Bron: BL/BK blz. 242

Bol, Jacob

Geboren op 30 januari 1910.
Bekende onderscheidingen: MoF,KMC

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, lid van het verzet

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   23 april 1947
   Farmer, Barneveld

Bron: met dank aan de heer J. Howes

Bol, J.W.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 19 van 30 januari 1941
   Opperschipper (980) der Koninklijke Marine

voor uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog aan het Vaderland bewezen, t.w. als opvarenden van Hr.Ms. communicatievaartuig “DE MOK I” – welke boot in de periode van 31 Mei – 4 Juni 1940 op voortreffelijke wijze assistentie verleende bij de evacuatie van de “British Expeditionary Force” uit Duinkerken onder heftige bomaanvallen en onder hevig mitrailleurvuur van vijandelijke vliegtuigen en tenslotte door aanvaring met een Franschen torpedobootjager verloren ging – eene koelbloedigheid en vastberadenheid betoond, waaraan het mede te danken is geweest, dat belangrijke afdeelingen van dit expeditieleger met dit vaartuig naar Engeland konden worden overgebracht.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9035 ; BL/BK blz. 242

Boldingh, J.K.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 11 van 15 december 1947
   Korporaal-vliegtuigmaker (A) der Marine Luchtvaartdienst

Heeft zich onderscheiden door, behorende tot Onze Groepvliegtuigen 8, blijk te geven van moed, volharding, bekwaamheid en plichtsbetrachting bij het in December 1941 en in Januari en Februari 1942 uitvoeren van talrijke oorlogsvluchten tegenover de vijand in Nederlandsch-Indië. In het bijzonder door in het tijdvak van 21 - 23 Februari 1942 behulpzaam te zijn bij het, met groot risico, redden van overlevenden van Onze torpedobootjager “Van Nes” en van het ss. “Sloet van de Beele” in de Java Zee.

Bron: VK blz. 229

Bolhuis, J.A.

Gezagvoerder van het: s.s. 'Stagon' (03-1942/08-1942), s.s. 'Bantam' (08-1942/03-1943), en in de periode mei 1943 tot augustus 1944: m.s. 'Janssens', s.s. 'Patras', s.s. 'Van Outhoorn', s.s. 'V.d. Lijn' en s.s. 'Van Spilbergen'.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 38 van 26 juni 1946
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandsche Koopvaardijvloot waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 725 ; K.P.M. blz. 323

Bolk, J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 23 van 29 mei 1947
   Dienstplichtig korporaal van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 242

Bolk, Marinus

Geboren te Rotterdam op 2 september 1913. Omgekomen bij een aanval op het vliegveld bij Brest (Frankrijk) op 25 oktober 1943. Hij ligt begraven op de erebegraafplaats bij de Grebbeberg.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 9 van 28 mei 1942
   Korporaal-telegrafist der Marine Luchtvaartdienst (12156), bij het R.A.F. no. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron
   Wegens:

Het gedurende geruimen tijd op oorlogspatrouillevluchten van het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst blijken geven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 229 ; www.ogs.nl

Bolks, mejuffrouw Dien

Bekende onderscheidingen: BOK.p

Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   ? ; uitgereikt te Wassenaar op 4 november 1948
   Burger, woonachtig te Daarlerveen

Bron: Nieuwe Leidsche Courant, 5 november 1948, blz. 1

Boll, Gerrit Jacobus ('Jaap')

Geboren te Utrecht op 4 november 1920. Overleden te Ewijk op 15 december 2015.
Bekende onderscheidingen: KV,VHK,DIV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 98 van 31 maart 1952
   Uitgereikt te Laos op 11 juni 1952
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als lid ener illegale organisatie in Noord-Holland, waar hij in de nacht van 26 op 27 September 1944, nadat enige dagen tevoren een poging van andere verzetslieden was mislukt, op zeer gedurfde wijze een door de Duitsers aangebrachte springlading van meer dan 1000 kg, in dozen verpakt, uit een pijler van de Hembrug over het Noordzeekanaal wist te verwijderen, samen met een kameraad.
Hij moest daartoe eerst ± 200 m zwemmen, vervolgens een mangat, dat ongeveer 1½ m onder water zat, zien te bereiken, de electrische leidingen, die daar binnenkwamen, opzijdrukken en in de pijler boven water komen teneinde de dozen met springstof die zijn maat van boven in de pijler liet zakken tot zinken te brengen. Het werk nam circa vier uur in beslag en werd uitgevoerd op enige meters afstand van een Duitse wachtpost; bovendien doofde de zaklantaarn na een half uur zodat in het donker moest worden gewerkt. De terugtocht geschiedde wederom zwemmende.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; Heuvel et al. (1985), p. 80 ; Brons nummer 41, p. 4-12 ; met dank aan de heren W.F.J. Elgers & H.J. Huisman

Bollen, D.H.A.

Bekende onderscheidingen: BSTR

Bronze Star Medal (US)
   General Orders No.128 van 3 mei 1946
   Soldaat bij het 1e Battaljon van het Regiment Stoottroepen.

(...) conducted himself with coolness and presence of mind in the midst of extremely dangerous circumstances.

Bron: Schlegel blz. 99

Bollongino, Herman

Geboren op 21 oktober 1896.
Legernummer 96.10.21.001.
Bekende onderscheidingen: KV,VHK

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 54 van 10 april 1953
   Voormalig, tijdelijk benoemd, reserve-kapitein voor algemene dienst

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend tijdens de bezettingsjaren 1940-1945 als hoofd van een Inlichtingendienst van het Gewest Zuid-Holland Zuid. Hij organiseerde een groep van circa tweehonderd medewerkers, die langs de kuststrook bezuiden ’s-GRAVENHAGE en op de Zuid-Hollandse eilanden, zomede langs de rivieren en in ROTTERDAM alle gegevens van militair belang verzamelden, die zij door spionage of op andere wijze wisten te verkrijgen. De gegevens werden op een centraal punt in kaart gebracht dan wel in berichtvorm gegoten en naar het hoofdkwartier in AMSTERDAM doorgegeven met de bestemming ENGELAND.
Meermalen werd huiszoeking gedaan en moest de inlichtingencentrale verplaatst worden. Eenmaal werd hij bij een razzia in de voet geschoten.

Bron: Heuvel et al. (1985), p. 80 ; met dank aan de heer B. Keers

Bolman, Isaac Helenus

Geboren te 's-Gravenhage op 27 mei 1895. Overleden in Duitse gevangenschap, te Düsseldorf, op 23 augustus 1943.
Tltn.d.inf. (12-08-1918 KB 67), Kapt. (25-01-1937 KB 34 miv 01-02-1937).
Bekende onderscheidingen: MWO.4,XX,KLO,Mk

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 6 van 9 mei 1946 (postuum bijgeschreven in de registers)
   Kapitein van het Wapen der Infanterie, bij het 5e Regiment Infanterie
   Wegens:

Heeft zich in den strijd door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw onderscheiden bij de gevechten op 10 Mei 1940 bij YPENBURG o.m. door het verzekeren van steun van zware mitrailleurs aan de voorste troepen door zijn persoonlijk voorbeeld en ingrijpen en door het geven van leiding aan de verovering van de sterk verdedigde Johannahoeve, waarbij hij op eigen initiatief het commando over den troep op zich nam. Heeft zich verder in de periode van 10 tot 14 Mei herhaaldelijk onderscheiden door onder zwaar vijandelijk vuur de verbinding te onderhouden tusschen het Stafkwartier van de 1e Divisie en de voorste afdeelingen en daarbij tot in de voorste lijn aanmoedigend gewerkt.

Bron: Maalderink (1982), p. 76 ; Six blz. 29,137 ; Gedenkboek Grenadiers en Jagers 1929-1939 blz. 227 ; www.ogs.nl

Bolijn, C.L.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 8 van 30 augustus 1948
   Burger, lid van het verzet

Bron: Meijer (1990), p. 220