Terug naar Decorati
Terug naar de index

Bochove - Boer

Bochove-Bruggeman, mevrouw E.M. van

Zie Bruggeman, E.M.

Bock, J.K. de

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 21 juni 1949
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 242

Bockma, Jan

Geboren te IJlst op 31 augustus 1921. Omgekomen aan boord van een Brits vliegtuig boven de Waddenzee op 6 juli 1944.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   ? (postuum)
   Reserve-tweede luitenant, gedetacheerd bij het Bureau Bijzondere Opdrachten

Bron: www.ogs.nl

Bodaan, Antonie Hubertus

Geboren te Pedang Boelan (Nederlandsch-Indië) op 5 augustus 1914. Gesneuveld bij Waalhaven op 10 mei 1940.
Militair brevet voor vlieger (16-08-1935), res-tltn-vl d.inf. (10-01-1937), res-eltn-vl ML (24-04-1939).
Bekende onderscheidingen: MWO.4

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 6 van 9 mei 1946 (postuum bijgeschreven in de registers)
   Reserve-eerste luitenant-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart
   Wegens:

Heeft zich in den strijd door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw onderscheiden, door op 10 Mei 1940 onder het bombardement van Schiphol zijn vliegtuig start-gereed te maken, te starten, vijandelijke vliegtuigen te beschieten en na leeggeschoten te zijn, onmiddelijk weder te Schiphol te landen. Heeft zonder eenige verpoozing en zonder eenige dekking te zoeken met behulp van grondpersoneel zijn vliegtuig opnieuw gevuld met munitie onder hevig vuur van vijandelijke jachtvliegtuigen en is wederom gestart. Na leeggeschoten te zijn, opnieuw geland, wederom gevuld en voor de derde maal gestart. Is bij deze derde vlucht gesneuveld in het gevecht met een vijandelijke overmacht. Aantal afgeschoten vliegtuigen onbekend.

Bron: Maalderink blz. 75 ; MWO-KLu blz. 27-29 ; www.ogs.nl

Bode, Jan

Geboren op 19 december 1912.
Bekende onderscheidingen: VHK,MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, lid van het verzet

Bron: VHK blz. 78

Bode, J.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 14 van 24 februari 1945
   Sergeant-vliegtuigschutter der Marine Luchtvaartdienst, bij het R.A.F. No. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron
   Wegens:

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand, blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 229

Bodemeijer, Dirk

Bekende onderscheidingen: LoM.4

Legion of Merit, Legionnaire (US)
   Department of the Army General Orders no. 4 van 1948
   Eerste luitenant der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Schlegel blz. 74 ; Wiegand, 2003 DA blz. 9

Bodenstaff, Gerard Maurits

Geboren te Soerabaja op 7 april 1918. Overleden te Maarn op 22 juli 1999.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 13 van 15 augustus 1950
   Korporaal-schrijver der Koninklijke Marine (stamboeknummer 24690)

Bron: VOA blz. 196-197

Bodes, J.R.J.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   ?
   Korporaal, bij de Koninklijke Nederlandse Brigade 'Prinses Irene'

Bodewitz, H.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 27 van 14 december 1949 (postuum)
   Dienstplichtig korporaal van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door op 14 Mei 1940, ingedeeld als korporaal bij een sectie welke was aangewezen als voorsectie van een voorhoede-compagnie, geruimte tijd te blijven standhouden toen deze sectie in de rand van Overschie plotseling zwaar vijandelijk mitrailleur- en geweervuur ontving.
In het bijzonder door, toen hij zich met zijn luitenant-commandant en twee andere militairen van deze sectie geheel vooraan bevond, hij zich niet kon ingraven en alleen dekking kon vinden aan de berm van de weg, waarbij de lichte mitrailleur, welke zich bij dit groepje bevond, door vijandelijk vuur werd vernield, op moedige wijze verder te blijven standhouden, totdat hij mede, door de zware verliezen aan doden en gewonden, was genoodzaakt, op bevel van zijn commandant, nog steeds onder vijandelijk vuur, terug te trekken.

Bron: BL/BK blz. 242

Boef, D.M.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 70 van 12 september 1947
   Dienstplichtig korporaal van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 242

Boejani

Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 23 van 6 december 1954
   Landbouwer, varkensfokker te Enarotali

Bron: VOA blz. 263

Boekenoogen, Jan Gerrit

Geboren te Wormerveer op 21 maart 1896. Overleden te Fort de Kock op 14 maart 1944.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 75 van 27 januari 1947 (postuum)
   Reserve-kapitein der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 220 ; www.ogs.nl

Boekhold(t), Wilhelmus F.T. van

Geboren op 15 november 1917.
Legernummer 171115005.
Bekende onderscheidingen: BK,VHK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 20 van 8 oktober 1951
   Tijdelijk aangesteld dienstplichtig sergeant der eerste klassevan het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden tijdens de bezetting als illegaal werker ten behoeve van Gewest 19 (LIMBURG) van de O.D.
Hij was ondercommandant van een kamp voor onderduikers (militairen) in het gewest.
Hij verzamelde inlichtingen op militair gebied en verborg wapens in zijn werkplaatsen.
Eind October 1944 nam hij als commandant van een gewapende groep O.D.mannen de leiding bij het bevrijden van de commandant van het Troependetachement van het gewest uit het door de Grüne Polizei zwaar bewaakte politiebureau te VENLO, waarbij hij eigenhandig de tralies doorzaagde, terwijl zijn mannen als puinruimers vermomd rond het politiebureau op post stonden.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; BL/BK blz. 242 ; VHK blz. 78

Boekhout, H.F.H. van

Geboren in 1909.
Tltn.-wnr.d.ML (01-08-1932), eltn. (01-08-1936), kapt. (01-04-1947), maj. (01-11-1948).
Bekende onderscheidingen: VK,OHK.1,XX,IM.1948

Vliegerkruis
   K.B. no. 10 van 10 juni 1948
   Eerste luitenant-waarnemer van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Bron: VK blz. 229 ; NRLL 1956 blz. 413

Boekkooi, Antonie

Geboren in 1903.
Res-tltn.d.Art. (07-07-1927), res-eltn. (07-07-1932), res-kapt. (15-06-1939).
Bekende onderscheidingen: LoM.4,MBE

Legion of Merit, Legionnaire (US)
   ?
   Majoor bij de Staf van de Opperbevelhebber der Strijdkrachten

A leader of the largest resistance group in Southern Holland, Major Boekkooi joined the Staff of the Commander, Netherlands Forces, in London in November 1944, were he was given the task of organizing the resistance troops after their liberation.

Honorary Member in the Military Divison of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 24 mei 1946
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 26 van 20 juli 1946
   Major, Royal Netherlands Forces
   Voordracht door Prins Bernhard luidde:

This officer was in charge of all our liaison-officers with the various units of 2nd British Army and 1st Canadian Army from November 1944 until May 1945. The success of the co-operation of our L.O.'s with the various units largely depended on his staff-work and due to his never failing zeal and untiring work there never was a hitch and our H.Q. got considerable praise from both 2nd British and 1st Canadian Army for the work done by our L.O.'s.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9450 ; PRO WO 373/155 ; Allied Awards to the Dutch [341, 693] ; Schlegel blz. 186

Boelema, B.S.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 29 van 12 mei 1951
   Tijdelijk aangesteld dienstplichtig korporaal van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door, na zich reeds in 1942 geheel vrijwillig te hebben gemeld voor indeling bij een Brits zogenaamd “Commando” of ander onderdeel:
1e. op 29 September 1944, ingedeeld bij de Head-Quarters 1st Allied Airborne Army, na per jeep uit BRUSSEL te NIJMEGEN te zijn aangekomen, aldaar gedurende enige dagen goede diensten te bewijzen.
2e. op 1 November daaraanvolgende, ingedeeld bij No. 47 Royal Marine Commando, na per landingsboot onder zwaar vijandelijk vuur tot ongeveer 300 ŕ 400 meter de kust bij WESTKAPELLE te zijn genaderd, naar de kust te zwemmen toen deze boot tengevolge van dit vuur in brand werd geschoten.
Voorts door, na de kust bij WESTKAPELLE te hebben bereikt, deel te nemen aan de verdere actie aldaar, totdat hij, na nagenoeg onafgebroken te hebben gevochten, op 3 November daaraanvolgende bij het oprukken naar ZOUTELANDE door vijandelijk mortiervuur zwaar werd gewond.

Bron: BL/BK blz. 242

Boellaard, Willem Anton Hendrik Cornelius

Geboren in Delft op 16 augustus 1903. Overleden in De Bilt op 27 januari 2001.
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.4x,HO.4a,VHK,KVNRK,NN

Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
   1952
   Reserve-majoor

Hij werd Gewestelijk Commandant van de O.D. in Gewest 8 (Utrecht) in 1941 en heeft belangrijk organisatorisch werk verricht. Na zijn arrestatie in mei 1942 en het 2e O.D.-proces vertoefde hij in gevangenkampen waar hij door zijn karakter en beleid al spoedig de aangewezen leider werd voor gevangen Hollanders, die hij steeds met hoop en moed wist te bezielen tot de dag der bevrijding in April 1945.

Bron: VZK blz. 27 ; VHK blz. 78 ; Six blz. 29,39,41,63,115,137 ; NP 1992 blz. 59 ; overlijdensadvertentie

Boer, A.C. de

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 1 maart 1943
   Tweede stuurman ter Koopvaardij, aan boord van het m.s. 'Marnix van St. Aldegonde'

Bron: BL/BK blz. 242

Boer, Berend de

Bekende onderscheidingen: MM

Military Medal (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 28 november 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   Serjeant (102219), Royal Netherlands Army, attached 8 Battalion, The Royal Scots
   De voordracht van 27 juni 1945 was als volgt:

Sjt. DE BOER was attached to the 8th. Bn. THE ROYAL SCOTS on 8 Oct 1944 as official Interpreter. Since that date, until the close of the campaign 8 May 1945, he has been with the Bn continuously, never missing a day at duty.
In battle Sjt. DE BOER always accompanied Tactical Bn HQ and frequently carried out most valuable work with the foremost coys - he showed complete fearlessness under fire and a utter disregard for personal danger.
At MEIJEL in Holland he accompanied a daylight fighting patrol into an enemy village in order to interrogate captured prisoners and local civilians at the first possible moment. The village was continuously under shell and mortar fire, but Sjt De Boer remained there for nearly 12 hours at work - this information he brought back was of the greatest value to a later succesful attack on the village.
Sjt. de Boer throughout these eight months has been quite untiring in his work of interpreting military orders, interrogating PW, liaison with enemy civilian authorities, arresting war criminals, and controlling Displaced Persons. He has shown a devotion to duty and a zeal for work of the very highest order - he has never spared himself, and frequently worked after normal hours and throughout the night, if he considered the circumstances so demanded.
By his conscientious application to duty, his ready acceptence of hard work, his never failing cheerfulness, Sjt DE BOER has become a most valuable and respected member of this battalion. He is most strongly recommended for an award in keeping with the services he has rendered in the British Army.

Bron: PRO WO 373/155, WO 373/187 ; Allied Awards to the Dutch [165]

Boer, C.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 23 april 1942
   Korporaal-torpedomaker der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. onderzeeboot 'O 24'

Bron: BL/BK blz. 242

Boer, Cornelis de (den?)

Geboren op 21 september 1922.
Bekende onderscheidingen: MoF,KMC

Medal of Freedom (US)
   ?
   Burger, woonachtig te Zwijndrecht

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   23 april 1947
   Tug Skipper, Zwijndrecht

Bron: met dank aan de heer J. Howes

Boer, C.A. de

Geboren in 1910.
Eltn.SD. (16-02-1954).
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.2

Bronzen Kruis
   K.B. no. 11 van 13 december 1947
   Sergeant-majoor der Artillerie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 242 ; NRLL 1956 blz. 325

Boer, C.J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 12 juli 1945
   Dienstplichtig korporaal van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 242

Boer, Dirk Rudolf Karel de

Geboren te Bonthain, Makassar op 30 april 1893. Overleden te 's-Gravenhage op 30 augustus 1984.
Bekende onderscheidingen: VOA,KCBC

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 13 van 15 augustus 1950
   Adviseur-Generaal van het Ministerie van Verkeer, Energie en Openbare Werken

King's Commendation for Brave Conduct
   ? ; uitgereikt te Batavia door Sir Francis Shepherd in december 1948
   ?

Bron: VOA blz. 197 ; Nieuwe Leidsche Courant, maandag 20 december 1948, blz. 3

Boer, Doekele de

Bekende onderscheidingen: KCBC

Commendation (GB)
   1943
   Captain, Master of the s.s. 'Zuiderkerk'

The ship, in convoy, was torpedoed by a U-boat. Although she was gravely damaged, the Master had no thought of abandoning her, and with the help of his engineers, got the pumps working and continued the convoy, but on the next day, when a split in the deck widened, there seemed no chance of saving the ship, and the Master reluctantly ordered the crew to leave. When the ship was torpedoed, the Assistant Engineer, without regard for his own safety went at once to the engine-room in order to put steam on deck. Thus it was possible to re-hoist one of the boats, which by a misunderstanding had been partly lowered, and it was used for getting the crew away next day.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 771 ; Koopv. blz. 52

Boer, Gerrit de

Geboren te Meppel op 26 juli 1923. Gesneuveld te Meppel op 24 december 1944
Bekende onderscheidingen: VZK,VHK

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 14 van 16 december 1952
   Schoenhandelaar te Meppel

Bron: VZK blz. 52-53 ; VHK blz. 78 ; www.ogs.nl

Boer, H. de

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 2 van 15 augustus 1940
   Dienstplichtig sergeant

voor uitstekende daden in tijd van oorlog voor het vaderland bedreven, te weten na den terugtocht uit De Peel-Raamstelling uit eigen beweging teruggegaan voor het onbruikmaar maken van achtergebleven munitie; tijdens den terugtocht bij het opsporen van achtergeblevenen, waarbij hij door den vijand werd ingesloten en beschoten, een gevangenneming weten te voorkomen en zich weder bij zijn eigen troepen gevoegd.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; BL/BK blz. 242

Boer, I. de

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 13 juli 1944
   Korporaal-telegrafist der Koninklijke Marine

Bron: BL/BK blz. 242

Boer, Jan Andreas de

Geboren op 15 november 1918. Overleden te Delft op 23 januari 2002.
Legernummer 18.11.15.007
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 29 van 12 mei 1951
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in de morgen van 10 Mei 1940, ingedeeld bij de 1e Compagnie van het 9e Grensbataljon, als sergeant-objectscommandant van de brug over de Vecht te STAD HARDENSBERG, met opdracht deze brug bij viandelijke grensoverschrijding te doen springen nadat eerst enige detachementen, welke zich nog in het grensgebied ten Oosten van de Vecht bevonden, zouden zijn teruggetrokken om daarna zelf met zijn groep per auto terug te gaan, deze opdracht op flinke wijze onder zeer moeilijke omstandigheden uit te voeren.
In het bijzonder door, toen een van deze groepen militairen, die deze brug nog moesten oversteken, op zich liet wachten, naar de brug te gaan om deze, zodra deze laatste groep zou zijn gepasseerd, te doen springen, onmiddellijk met een windlucifer te trachten het vuurkoord aan te steken toen plotselijk een vijandelijke groep te paard en op rijwielen opdrong.
Voorts door, toen een over de brug gekomen vijandelijke ruiter hem al vurende op een afstand van enkele meters trachtte te beletten het vuurkoord beter tot ontsteking te brengen, zich op het daardoor dovende vuurkoord te laten vallen alsof hij was getroffen.
Vervolgens bemerkende dat de laatste eigen groep, waarop was gewacht, op de brug was aangekomen en de vijand bevuurde, het ogenblik af te wachten waarop de vijand wegvluchtte en nadat de eigen groep de brug was gepasseerd er in te slagen het vuurkoord totontsteking te brengen waarna kort daarop de brug sprong.

Bron: BL/BK blz. 242 ; Brons 40 blz. 30

Boer, K. de

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 23 april 1942
   Korporaal-torpedomaker der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. onderzeeboot 'O 21'

Bron: BL/BK blz. 242

Boer, Michiel de

Geboren op 17 augustus 1904
Tlnt.d.Gen. (30-07-1925), eltn. (30-07-1929), kapt. (01-05-1938), maj. (13-10-1948), ltkol. (25-10-1948), kol. (31-12-1952), genmaj. (01-11-1955).
Bekende onderscheidingen: XXX,VHK,LoM.4,KMC

Legion of Merit, Legionnaire (US)
   ?
   Majoor en chefstaf van de Plaatsvervangend Bevelhebber der Binnenlandse Strijdkrachten

In recognition of outstanding service as Chief of Staff to the Deputy Commander of the Netherlands Forces of the Interior. Major de Boer rendered oustanding service during the fusion of all resistance groups in Holland into one united group and the subsequent coordination of their various tasks.

Bron: VHK blz. 79 ; Schlegel blz. 187 ; NRLL 1956 blz. 250

Boer, M.B.C. de

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 2 van 14 december 1944
   Korporaal-telegrafist der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. 'Tromp'

Bron: BL/BK blz. 242

Boer, R.N. de

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 3 van 29 mei 1941
   Hoofdmachinist ter Koopvaardij, aan boord van het s.s. 'Mariso'

Bron: Koopv. blz. 7,35

Boer, Simon Hendrik de

Geboren te Amsterdam op 14 december 1914. Overleden te 's-Gravenhage op 2 juli 2010.
LTZ3 (15-08-1936), LTZ2 (15-08-1938), LTZ1 (16-08-1946), KLTZ (01-11-1955), KTZ (01-01-1961), e.o. 16-06-1966.
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.2,OV.1,XXV,O.3a

Bronzen Kruis
   K.B. no. 4 van 2 maart 1944
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse, commandant van Hr.Ms. Onderzeeboot 'O 15'

Bron: BL/BK blz. 242 ; Wo.2397 ; Brons nummer 67, blz. 25 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Boer, Sjoerd de

Geboren te Rotterdam op 13 maart 1907. Overleden te Kanchanaburi op 11 april 1945.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 20 van 13 september 1947 (postuum)
   Ritmeester der Cavalerie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 220 ; KNIL blz. 44 ; www.ogs.nl

Boer, S. de

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 27 van 14 december 1949
   Dienstplichtig korporaal van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door op 14 Mei 1940, ingedeeld als tirailleur bij een sectie welke was aangewezen als voorsectie van een voorhoede-compagnie, geruime tijd hte blijven standhouden toen deze sectie in de rand van Overschie plotseling zwaar vijandelijk mitrailleur- en geweervuur ontving.
In het bijzonder door, toen hij zich met zijn luitenant-sectiecommandant en twee andere militairen van deze sectie geheel vooraan bevond, hij zich niet kon ingraven en alleen dekking kon vinden aan de berm van de weg, waarbij de lichte mitrailleur, welke zich bij dit groepje bevond, door vijandelijk vuur werd vernield, op moedige wijze verder te blijven standhouden, totdat hij mede, door de zware verliezen aan doden en gewonden, was genoodzaakt, op bevel van zijn commandant nog steeds onder vijandelijk vuur, terug te trekken.

Bron: BL/BK blz. 242 ; met dank aan de heer B. Keers

Boer, S.P. de

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950
   -

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door zich in November 1943 beschikbaar te stellen voor het organiseren van een meteorologische waarnemings- en radiozendpost in GRONINGEN, waarvoor hij ook gedurende enige maanden zijn woning beschikbaar stelde, terwijl hij bovendien behulpzaam was bij het verkrijgen van materieel en bedienend personeel voor andere soortgelijke zendposten.
Vervolgens door, na in Juni 1944 door de vijand te zijn gevangen genomen, weten te ontkomen en daarna zijn werkzaamheden voort te zatten.
Tenslotte door belangrijke steun en gastvrijheid te verlenen aan verschillende agenten van het Bureau Inlichtingen der Nederlandse Regering.
Door dit optreden de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering belangrijke diensten te bewijzen.

Bron: BL/BK blz. 242

Boer, Th. de

Bekende onderscheidingen: ON.GEMx

Gouden Eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
   K.B. no. 22 van 8 september 1944
   Adjudant-onderofficier-machinist (9495), aan boord van Hr.Ms. Mijnenveger 'Abraham Crijnssen'
   Wegens:

Als hoofd machinekamer aan boord van Onze Mijnenveger "Abraham Crijnssen" en voordien als onderofficier-machinist op Onze Onderzeeboot "K 9" gedurende zeer geruimen tijd, onder moeilijke omstandigheden, uitmuntende plichtsbetrachting, dienstijver en bekwaamheid betoond.

Boer, ir. Willem den

Geboren te Charlois (Rotterdam) op 7 maart 1869. Overleden te Dordrecht op 8 maart 1969.
Bekende onderscheidingen: BK.2

Bronzen Kruis
   K.B. no. 14 van 17 maart 1947 (2e toekenning)
   Tijdelijk majoor voor speciale diensten van het Wapen der Artillerie

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 6 november 1941
   Tijdelijk majoor voor speciale diensten van het Wapen der Artillerie

Bron: BL/BK blz. 242 ; genealogieonline.nl ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Boer-Roeloffs, mevrouw J.W. de

Zie Roeloffs, J.W.