Terug naar Decorati
Terug naar de index

Blaauw - Blussé van Oud Alblas

Blaauw, A.F.H.

Bekende onderscheidingen: OBE

Honorary Officer of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 10 januari 1946
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   Lieutenant-Colonel (4001), Netherlands Military Administration

In the initial stages after the advance towards ARNHEM Lt-Colonel BLAAUW was NMA Commissioner for NIJMEGEN.
His active administration during the period when the town was under heavy enemy fire greatly assisted the Armies in dealing with civil problems.
Subsequently Lt-Colonel BLAAUW became the Provincial Military Commissioner for the Province of GELDERLAND.
In this capacity he had civil responsibility for most of the area of active operations around NIJMEGEN and has had more dealings with Allied troops than any other Netherlands Commissioner.
His zeal and ability have contributed largely to the smooth handling of the civil population in the difficult area.

Bron: PRO WO 373/155 ; Allied Awards to the Dutch [254]

Blaauw, G.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 2 van 18 september 1941
   Gezagvoerder

die als gezagvoerder van het m.s. "REIGER", dat op 7 September, 1940 in de Surrey Commercial Docks te Londen lag, groote onverschrokkenheid betoonde bij het blusschen van door luchtaanvallen teweeggebrachte branden.

Bron: Koopv. p. 7,42

Blaauw, H.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 6 van 27 maart 1941
   Motordijver ter Koopvaardij, aan boord van het s.s. 'Antje'

Bron: Koopv. blz. 7,24

Bladeren, Pieter van

Geboren te Tjilatjap op 12 december 1910. Omgekomen in de Straat van Malakka, aan boord van het m.s. 'Harugiku Maru', op 26 juni 1944.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 68 van 1 april 1947 (postuum)
   Onderluitenant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 220 ; www.ogs.nl

Blanken, E.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 8 van 3 april 1941
   Stoker ter Koopvaardij, aan boord van het s.s. 'Batavier IV'

Bron: BL/BK blz. 241

Blankenstein, Heimon van

Geboren te Berlijn op 6 augustus 1909.
1934-1954 op het Departement van Economische Zaken (1940-1945 in Londen).
Bekende onderscheidingen: ON.4,LoM.4,PZ.3,D.2b

Legion of Merit, Legionnaire (US)
   General Orders No.17 van 6 februari 1947
   Luitenant-ter-zee der der eerste klasse, hoofd van de Economische Sectie van het Nederlandse Militair Gezag

... rendered immeasurable services to the United States and British elements of the Supreme Headquarters, Allied Expeditionary Force, Mission to the Netherlands in their responisbility for facilitating the early economic rehabilitation of The Netherlands in the interest of allied war effort in that country. (...) and facilitated greatly the acurate estimates of supply requirements as well as the economic potentiality of The Netherlands in assistance to Allied forces. With the beginning of military operations on Netherlands soil, and particularly from 1 January 1945 through 13 July 1945, he was responsible for the organization of temporary economic agencies, which relieved United States and other Allied Commanders of many responsibilities for civilian population which they might otherwise have had to assume.

Bron: Schlegel blz. 183

Blankenstijn, Jacobus Theodorus

Geboren te Leiden op 28 maart 1919. Overleden te Venlo op 23 juli 1940.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 9 mei 1946 (postuum)
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 241 ; www.ogs.nl

Blankwaardt, Hans Frederik Henderik

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Reserve-eerste luitenant voor Speciale Diensten der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. no. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: Meijer et al. (1997), p. 229

Blans, W.J.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   G.B. no. 1z van 28 januari 1942
   Sergeant-vlieger der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

als bestuurder jachtvliegtuig op onverschrokken wijze luchtgevecht aangaan met overmachtige vijandelijke formatie jachtvliegtuigen vijand vele malen vastberaden blijven aanvallen totdat zijn vliegtuig afgeschoten en zich, hoewel ernstig gewond, middels valscherm in veiligheid brengen, beiden op 15 dezer boven Ambon.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 229

Blanson Henkemans, Leendert Jacobus

Geboren te Smilde op 29 december 1921. Overleden op weg naar Bandoeng op 15 oktober 1945.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 7 november 1947 (postuum)
   Reserve-tweede luitenant-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Meijer et al. (1997), p. 229 ; www.ogs.nl

Blatt, R.A. ("Rudy")

Geboren op 25 oktober 1912.
Bekende onderscheidingen: BK,VHK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 31 van 8 september 1945
   Dienstplichtig soldaat van Algemene Dienst

Bron: BL/BK blz. 241 ; VHK blz. 76

Bleeker, Gerrit

Geboren te Leeuwarden op 20 februari 1909. Omgekomen te Kollum op 15 april 1945.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 6 van 19 juli 1946 (postuum)
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Infanterie, bij de Binnenlandse Strijdkrachten, Gewest Friesland

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in den strijd tegenover den vijand onderscheiden, door op 10 Mei 1940 bij de gevechten ten Westen van MILL als Sectiecommandant op eigen initiatief een overmachtigen vijand aan te vallen en te verdrijven.

Bron: BL/BK blz. 220 ; www.ogs.nl

Bleeker, Jan

Bekende onderscheidingen: KCBC

Commendation (GB)
   1941
   Third Officer, m.v. 'Rotula'

This ship, which was unarmed, was bound for port laden with a cargo of aviation spirit. She was in convoy when she was attacked by three enemy aircraft, one of which bombed and machine-gunned her. A bomb started a fire in the after part of the ship. Her engines stopped and the vessel was brought to a standstill, but the flames spread around her. Some of the crew jumped overboard. The Master, however, remained quietly on the poop with his men until rescued by a lifeboat from the escorting vessel. The Second and Third Mates, who were on the bridge at the time of the attack, rushed to the wheel-house, picked up two loaded Tommy guns and, ignoring the enemyĺs machine-gun fire, opened fire on him.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 772 ; Koopv. blz. 52

Bleeker, Th.B.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 14 van 4 januari 1949
   Sergeant-titulair der Koninklijke Landmacht

Bron: BL/BK blz. 241

Blesgraeft, A.G.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Militie-sergeant-vliegtuigschutter der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. no. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: VK blz. 229

Bless, C.P.M.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 23 van 29 mei 1947
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 241

Bleys, Ludovicus Adrianus

Geboren te Tilburg op 17 oktober 1906. Overleden aan verwondingen, bij een auto-ongeluk opgelopen, te Gorinchem op 17 augustus 1945.
Bekende onderscheidingen: VZK,KV

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 17 van 7 mei 1946 (postuum)
   Priester van de Congregatie der Redemptoristen
   Wegens:

Voor onder gevaarlijke omstandigheden betoonden moed, inititatief, volharding, offervaardigheid en toewijding in den strijd tegen den overweldiger van de Nederlandsche onafhankelijkheid en voor het behoud van de geestelijke vrijheid,
daarbij in hem eerende een der uitingsvormen van het verzet, dat in zijn veelzijdige activiteit van 15 Mei 1940 tot 5 Mei 1945 in stijgende mate den vijand heeft geschaad en op onvergetelijke wijze tot de bevrijding van het Vaderland heeft bijgedragen.

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 23 van 29 mei 1947 (postuum)
   Majoor-hulpaalmoezenier

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend, door het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: VZK blz. 50-51 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Bleyswijk Ris, S.A. van

Geboren in 1913.
Res-tltn.d.Art. (01-01-1937), res-eltn. (01-04-1947), res-kapt. (26-05-1948), res-maj. (01-11-1955).
Bekende onderscheidingen: BL,OHK.1,OV.3,XV

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 14 van 4 januari 1949
   Tijdelijk reserve-kapitein van het Wapen der Artillerie

Bron: BL/BK blz. 220 ; NRLL 1956 blz. 207

Bliek, M.H.A.P.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 23 april 1942
   Korporaal-machinist der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. onderzeeboot 'O 21'

Bron: BL/BK blz. 241

Blink, Cornelis van den

Geboren te Hellevoetsluis op 22 december 1899. Overleden te Rotterdam op 13 november 1990.
Gezagvoerder van het: s.s. 'Meerkerk' (12-1940/05-1941), s.s. 'Amstelkerk' (06-1941/10-1941), s.s. 'Maaskerk' (02-1942/05-1943).
Bekende onderscheidingen: KV,R.2,OHK.1

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 10 van 16 januari 1946
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als kapitein bij de Nederlandsche koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogsvoering bewees door gedurende meer dan 2 jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 724 ; R. blz. 151-153

Blink, L.C. van den

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 31 van 31 november 1946
   Korporaal-seiner der Koninklijke Marine

Bron: BL/BK blz. 241

Blocq van Kuffeler, Frans de

Geboren te 's-Gravenhage op 4 juni 1919. Overleden te Cambridge, Groot Brittannië, 21 augustus 2005.
LTZ3 (04-06-1940), LTZ2 (04-06-1942), LTZ1 (01-04-1951), KLTZ (01-04-1960), KTZ (01-07-1965), e.o. 16-03-1972.
Bekende onderscheidingen: ON.4x,OHK.4,OV.1,XXX,MID

Bron: overlijdensadvertentie

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 27 van 14 december 1949
   Reserve-kapitein van het Wapen der Infanterie

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend door het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Bloeme, Edmund Gunther van

Bekende onderscheidingen: LoM.4

Legion of Merit, Legionnaire (US)
   General Orders no. 53 van 11 juni 1946
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 4 van 19 juli 1946
   Uitgereikt te 's-Gravenhage op 16 augustus 1946
   Tijdelijk benoemd reserve-kapitein voor algemende dienst, hoofd van de Sectie Brandstoffen van het Nederlands Militair Gezag

Bron: Schlegel blz. 184-185 ; Leidsch Dagblad, 17 augustus 1946, blz. 2

Bloemendaal, Willem Frederik van

Geboren te Zeist op 8 april 1906. Overleden te 's-Gravenhage op 30 maart 1978.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950
   Agent van de firma Jacobson en Van den Berg te Hongkong

Bron: VOA blz. 151

Bloemink, A.

Gedurende het Arnhem-offensief in september 1944 gedetacheerd bij het 504th P.I.R., U.S. 82nd Airborne Division.
Known awards: BK.2

Bronzen Kruis
   K.B. no. 29 van 12 mei 1951 (2e toekenning)
   Als zodanig tijdelijk aangesteld dienstplichtig korporaal van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door op 1 November 1944, ingedeeld bij No. 47 Royal Marine Commando, onder zwaar vijandelijk vuur nabij WESTKAPELLE te landen en op 3 November d.a.v. onder zwaar vijandelijk artillerie- en mitrailleurvuur deel te nemen aan het bestormen van de laatste vijandelijke versterkingen nabij ZOUTELANDE, waarbij hij, toen vijandelijke mortiergranaten in zijn groep vielen, werd gewond.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 21 van 19 april 1945
   Dienstplichtig korporaal

Behoorende tot de luchtlandingstroepen tijdens de gevechten in de omgeving van Nijmegen, medio September 1944, moed, beleidvol optreden en doorzettingsvermogen getoond. Alhoewel nooit geoefend zijnde in parachute-springen zich vrijwillig opgegeven om per parachute bij de brug te Nijmegen te worden neergelaten.

Bron: BL/BK blz.242 ; Decorare 8 blz. 35 ; met dank aan de heer B. Keers

Blok, G.M.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 3 van 23 oktober 1940
   Majoor-machinist (6739), aan boord van Hr.Ms. mijnenlegger 'Willem van der Zaan'
   Wegens:

Voor het verrichten van uitstekende militaire diensten, in tijd van oorlog, voor het Vaderland, te weten, als opvarende van Hr.Ms. Mijnenlegger "Willem van der Zaan", welk schip in de periode van 5 Juli - 1 October 1940 ingedeeld was bij een Britsche mijnenleggerafdeeling, met koelbloedigheid en bekwaamheid zijn taak verricht, waardoor het mede aan hem te danken is geweest, dat op uitstekende wijze mijnenlegopdrachten in de Noordzee en in het Engelsche Kanaal, onder moeilijke en gevaarvolle omstandigen, konden worden uitgevoerd.

Bron: BL/BK blz. 242

Blok, Jan

Geboren te Schiermonnikoog op 24 december 1890. Overleden te Calcutta, India, op 14 augustus 1941.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Kruis met Eervolle Vermelding
   K.B. no. 2 van 27 augustus 1941 (later ingetrokken en postuum vervangen door de Bronzen Leeuw)
   Kapitein

omdat deze als gezagvoerder van het s.s. "SURINAME", dat den 23en Februari, 1941, te omstreeks 18.30 ure, door twee Duitsche bommenwerpers met brisantbommen en machinegeweervuur werd aangevallen, onder gevaarvolle omstandigheden zeer moedig en beleidvol optrad bij het treffen van de voor een doeltreffenden afweer en goede navigatie vereischte maatregelen, als gevolg waarvan de door de vliegtuigen afgeworpen bommen alle hun doel misten en het schip voor ondergang werd behoed.

Bron: BL/BK blz. 220 ; Koopv. blz. 6,45 ; www.ogs.nl (NB.: Maakt geen melding van BK+EV of BL!)

Blok, J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 18 van 29 juli 1943
   Kannonier ter Koopvaardij, aan boord van het m.s. 'Woensdrecht'

Bron: BL/BK blz. 242

Blok, J.L.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 2 van 15 april 1941
   Timmerman ter Koopvaardij, aan boord van het s.s. 'Alhena'

Bron: Koopv. blz. 7,23

Blok, Pieter Bastiaan

Bekende onderscheidingen: MBE

Honorary Member in the Civil Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 1 van 1 april 1943 (NB.: spreekt foutief van Officer)
   Maintenance Foreman-Engineer, K.L.M. (Royal Dutch Airlines)

K.L.M. have done conspicuous work sub-contract to the British Overseas Airways Corporation in the important air route from this country to Lisbon. The efficiency and regularity of this air service which they have run in all weathers, under most difficult conditions, have been due in no small measure to the skill, zeal and devotion to duty of their maintenance staff. The work done by Mr. Blok in this connection has been outstanding.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 792

Blokker, P.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 23 april 1942
   Majoor-torpedomaker der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. onderzeeboot 'O 21'

Bron: BL/BK blz. 242

Blokzijl, J.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 26 van 8 februari 1952
   Gezagvoerder ter Koopvaardij, kapitein van het m.s. 'Akto'

Bron: BL/BK blz. 220

Blom, Bartholomeus Cornelis

Geboren te Maassluis op 17 juni 1912. Gesneuveld te Karang Anjar op 21 april 1946.
Bekende onderscheidingen: BL,VOA,VHK

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 75 van 27 januari 1947 (postuum)
   Eerste luitenant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 13 van 15-8-1950 (postuum)
   Eerste Luitenant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 220 ; VOA blz. 191 ; VHK blz. 76 (N.B.: geeft als geboortejaar 1913!) ; KNIL blz. 50 ; www.ogs.nl

Blom, B.L.A.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 14 van 17 maart 1947
   Sergeant-majoor-instructeur van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 220

Blom, C.R.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 43 van 22 december 1952
   Sergeant-majoor-vlieger der Marine Luchtvaartdienst

Bron: VK blz. 229

Blom, J.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 9 van 28 mei 1942
   Korporaal-telegrafist der Marine Luchtvaartdienst (11475), bij het R.A.F. no. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron
   Wegens:

Het gedurende geruimen tijd op oorlogspatrouillevluchten van het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst blijken geven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 229

Blom, J. van der

Bekende onderscheidingen: BK,BEM

Bronzen Kruis
   K.B. no. 8 van 3 april 1941
   Kwartiermeester aan boord van het s.s. 'Batavier IV'

British Empire Medal (GB)
   ?
   Quartermaster, s.s. 'Batavier IV'

Bron: BL/BK blz. 242 ; Koopv. blz. 52

Blom, J.A.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 22 juni 1948
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 242

Blom, P.

Geboren op 29 april 1914.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 31 van 29 juni 1951
   Eervol ontslagen korporaal van het voormalige Korps Politietroepen

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden in de vroege morgen van 10 Mei 1940 als commandant tevens richter van het kanon van 5 cm in de rivierkazemat-Noord aan de spoorwegbrug over de Maas te BUGGENUM tijdens de vijandelijke aanval daarop.
In het bijzonder door, mede dank zij zijn rustige en bezielende leiding, met de overige bedieningsmanschappen van het stuk de vijand zowel aan personeel als materieel zware verliezen toe te brengen, daarbij een vijandelijke pantsertrein grotendeels te vernielen en een vijandelijk kanon tot zwijgen te brengen.
Hoewel de kazemat daarna frontaal door vijandelijke artillerie en mitrailleurs zodanig werd beschoten dat een deel van de betonwand om het schietgat zeer zwaar werd beschadigd, de ongelijke strijd met onverminderde kracht gedurende twee uur voort te zetten totdat een voltreffer het kanon vernielde en hij zelf ernstig werd gewond.

Bron: BL/BK blz. 242 ; met dank aan de heer B. Keers

Blommestein, E.J. van

Bekende onderscheidingen: BL,VK

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 75 van 27 januari 1947
   Eerste luitenant-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Reserve-eerste luitenant-vlieger-waarnemer van het Wapen der Militaire Luchtvaart van het K.N.I.L., bij het R.A.A.F. no. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: BL/BK blz. 220 ; VK blz. 229

Blommestein, Frans Rudi van

Geboren te Telok Betong op 6 december 1911.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december1949
   Eerste luitenant voor speciale diensten

Bron: VOA blz. 86

Blommesteijn, Leonardus Jacobus Wilhelmus ("Leo")

Geboren te Rotterdam op 21 maart 1913. Gesneuveld nabij Waalhaven (Oud-Beijerland) op 10 mei 1940.
Res.tltn-wnr.ML. (21-09-1934), res.eltn-wnr.ML. (21-09-1938).
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 9 van 6 mei 1946 (postuum)
   Reserve-eerste luitenant-waarnemer van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Bron: VK blz. 229 ; www.ogs.nl

Blonk, C.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 3 van 16 maart 1944
   Matroos eerste klasse der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. onderzeeboot 'O 24'

Bron: BL/BK blz. 242

Bloois, Jan de

Geboren te Maasland op 23 oktober 1916. Overleden te Nederlangbroek op 30 december 1944.
Bekende onderscheidingen: BL,VHK

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 11 van 30 november 1948 (postuum)
   Dienstplichtig sergeant-titulair bij het Bureau Inlichtingen

Bron: BL/BK blz. 220 ; www.ogs.nl

Bloois, J. de

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 9 maart 1944
   Dienstplichtig soldaat der Koninklijke Landmacht

Bron: BL/BK blz. 242

Bloois, W. de

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 14 van 4 januari 1949
   Burger, lid van het verzet

Bron: BL/BK blz. 242

Bloos, F.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 3 van 10 juni 1942
   Vliegtuigmakersmaat der Marine Luchtvaartdienst, aan boord van Hr.Ms. Vliegboot 'Y 55'

Bron: VK blz. 229

Blume, G.A.

Bekende onderscheidingen: BK.2

Bronzen Kruis
   K.B. no. 75 van 27 januari 1947
   Eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 242

Blussé van Oud Alblas, mr. Pieter

Geboren te Dordrecht op 14 december 1907. Geëxecuteerd te Batavia-Antjol op 12 december 1944.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949 (postuum)

Bron: VOA blz. 51 ; www.ogs.nl