Terug naar Decorati
Terug naar de index

Bergh - Berts

Bergh, Frans van den

Geboren in 1906.
Bekende onderscheidingen: LoM.3

Legion of Merit, Officer (US)
   General Orders no. 53 van 11 juni 1946
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 4 van 19 juli 1946
   Tijdelijk benoemd reserve-majoor van het Wapen der Artillerie

In both the planning phase and during military operations upon Netherlands soil Major van den BERGH has been of incalcuable assistance to the United States and British elements of the Supreme Headquarters, Allied Expeditionary Force, Mission to The Netherlands, in planning for the economic stabilization of The Netherlands after liberation and in formulating plans for making local areas as self-sufficient as possible.

Bron: Schlegel blz. 172-173

Bergh, J.G. van den

Geboren op 16 mei 1912.
Legernummer 12.05.1916.003 ; tltn.d.Inf. (01-05-1946), eltn. (01-05-1948), kapt. (16-11-1951).
Bekende onderscheidingen: BL,OHK.2

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 29 van 12 mei 1951
   Tijdelijk benoemd kapitein van het Wapen der infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door, na zich reeds in 1942 geheel vrijwillig te hebben gemeld voor indeling bij een Brits zogenaamd “Commando” of ander onderdeel:
1e. na op 17 September 1944 nabij NIJMEGEN per zweefvliegtuig te zijn geland, tot 8 October daaraanvolgende als gids en contactman met de Binnenlandse Strijdkrachten op te treden bij de 82 American Airborne Division, in welke functie hij meerdere malen in actie was.
2e. op 1 November daaraanvolgende als ondercommandant van de Nederlandse sectie van No. 47 Royal Marine Commando onder zwaar vijandelijk vuur te WEST-KAPELLE te landen en op 2 en 3 November gedurende de acties op het eiland WALCHEREN herhaalde malen de onder hem gestelde commando’s op onverschrokken wijze ten aanval te leiden en in het bijzonder bij een aanval op de batterijen bij DISHOEK in de namiddag van 2 November diep in de krachtig door de vijand verdedigde stelling door te dringen.
Tenslotte door op 3 November d.a.v. deel te nemen aan het bestormen van de laatste vijandelijke versterking nabij ZOUTELANDE en toen hem, nadat deze versterking was genomen, bleek dat velen door van zeer nabij inslaand vijandelijk mortiervuur gewond waren achtergebleven, een zwaargewonde meer achterwaards te brengen.

Bron: BL/BK blz. 220 ; Decorare 8 p. 35 ; NRLL 1956 blz. 55

Bergh, mejuffrouw Maria Adriana van den

Geboren te Soerabaja op 23 februari 1923.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 16 van 25 juli 1951
   Hoofdcipier van de vrouwenafdeling van de Tjipinang-gevangenis te Batavia

Bron: VOA blz. 226

Bergh, P.C.D. van den

Geboren op 10 oktober 1882.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 21 van 11 september 1951
   Burger

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door tijdens de bezetting van NEDERLAND van 1940 - 1945 te ’s-GRAVENHAGE een kleine verzetskern te organiseren, welke zich ten doel stelde zoveel mogelijk militaire inlichtingen omtrent de vijand en bovendien wapens te verzamelen.
In het bijzonder door waardevolle gegevens omtrent de vijandelijke bezetting voornamelijk in de stad ’s-GRAVENHAGE en een strook van het kustgebied te verzamelen en ter verzending naar ENGELAND door te geven, waartoe hij o.a. op beleidvolle wijze tot verschillende door de vijand verboden gebieden wist door te dringen en daarbij ook zelf vijandelijke opstellingen wist vast te stellen.
Voorts door krachtdadig mede te werken aan het bemachtigen en opslaan van wapens voor een in 1943 gevormde Verzetsorganisatie.

Bron: BL/BK blz. 241 ; met dank aan de heer B. Keers

Bergh, Sidney James van den

Geboren te Rotterdam op 25 oktober 1898. Overleden te Wassenaar op 25 september 1977.
Stage bij "Van den Bergh's Margarinefabriek", belast met de leiding van "Van den Bergh's zeepfabriek" te Zwijndrecht, directeur "Van den Bergh's Margarinefabriek" (1920/1926), directeur Lever Brothers & Unilever N.V. (1926/1959), lid van het Contintental Committee N.V. Unilever te Londen (1929-?), minister van Defensie (19-05-1959/01-08-1959), directeur N.V. Unilever (01-09-1959/1961), vicevoorzitter Raad van Bestuur N.V. Unilever (1961/11-1963), lid Provinciale Staten van Zuid-Holland (24-01-1962/07-07-1970), lid Eerste Kamer der Staten-Generaal (17-09-1963/10-05-1971), lid gemeenteraad van Wassenaar (06-09-1966/01-09-1970), wethouder van Wassenaar, (1967/01-09-1970).
Tltn (24-07-1909), eltn. (15-03-1912), kpt. (01-10-1924), maj. (01-11-1936), ltkol. (01-11-1939), res-kol. (1944), t/res-genmaj. (1945), res-genmaj.SD. (20-05-1946).
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.3,XXX,Mk,KB.1,G.3,LoM.3,OBE

Legion of Merit, Officer (US)
   Department of the Army General Orders no. 6 van 23 januari 1948
   Major-General, Royal Netherlands Army, Quartermaster General

Honorary Officer in the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 30 augustus 1945
   Lieutenant Colonel (4456), Royal Netherlands Army

Lt.Col. Van der Bergh in carrying out his duties as QMG Royal Netherlands Army and OC Netherlands Ordnance Depot, BREDA, has rendered great assistance to the Allied cause.
Equiment for Netherlands Liberated Manpower Units and personnel both for the US and British Zones is issued through the Netherlands Ordnance Depot at BREDA. In numerous cases, due to delay in arrival of sets and items of equipment, it has been necessary to improvise in order not to delay the formation and subsequent operational employment of units. Lt Col Van der Bergh has in every case facilitated, and in many cases himself suggested, methods of improvisation to obviate delays and has thus accelerated the formation of units required by SHAEF and 21 Army Group to replace US and British manpower.

Bron: PRO WO 373/155, WO 373/187 ; Schlegel blz. 176 ; Wiegand, 2003 DA blz. 56 ; Belgische onderscheidingen aan Nederlanders verleend [703] ; Onderscheidingen van de Balkan [GRI/146] ; NRLL 1956 blz. 38 ; www.parlement.com

Berghuis, J.

Geboren op 19 mei 1903.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 17 van 20 januari 1953
   Dienstplichtig korporaal van het Wapen der Artillerie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door van het eerste tot het laatste uur van de bezettingsjaren (1940-1945) actief bezig te zijn met het bedenken en uitvoeren van pogingen tot sabotage op de weg en aan het spoorwegnet, met de zorg voor ontsnapte geallieerde krijgsgevangenen en leden van vliegtuigbemanningen, die vervolgens werden verder gestuurd, alsmede met het clandestien verkrijgen van wapenen, desnoods met gebruik van geweld.
Hij leidde een groep medewerkers, die onder zijn schuilnaam van “Ome Jan” opereerden, en vooral in het laatste jaar van de bezetting nacht aan nacht in touw waren om sabotage te plegen of om geallieerde militairen te redden indien er een vliegtuig was neergeschoten.
Hij opereerde op eigen gezag, doch nadat hij in contact was gekomen met de R.V.V. (Raad van Verzet) ook in samenwerking met en op aanwijzing van deze.
Vele malen is hij door koelbloedig en beheerst optreden aan de dood ontsnapt.

Bron: BL/BK blz. 220

Berghout, D.

Geboren op 4 maart 1924.
Legernummer 24.03.04.008.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 54 van 10 april 1953
   Voormalig korporaal-oorlogsvrijwilliger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend tijdens de bezettingsjaren 1940-1945 als lid van een K.P. (Knokploeg)-groep in ROTTERDAM, waarbij hij herhaaldelijk geheime agenten en leden van geallieerde vliegtuigbemanningen over zwaar bewaakte wegen naar DORDRECHT of SLIEDRECHT wist te brengen. Ook gaf hij instructie in het gebruik der zogenaamde “gedropte” wapenen, zowel in ROTTERDAM als in het Westland. Na een van deze lessen op straat komende werd zijn kameraad gesignaleerd en begon een achtervolging van de Duitse politie, waarbij hij zich met zijn pistool te weer stelde en in de milt werd getroffen. Desondanks ontsnapte hij aan de greep der Duitsers en werd onmiddellijk geopereerd, waarna hij zich weder ter beschikking stelde, hoewel zijn kameraad die gearresteerd was, werd geëxecuteerd.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Berghuijs, J.G.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 6 van 19 juli 1946
   Tijdelijk benoemd luitenant-kolonel van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in den strijd tegenover den vijand onderscheiden, door van 10 - 13 Mei 1940 op te treden als commandant van een afdeeling van het Depot Wielrijders bij de gevechten tegen vijandelijke luchtlandingstroepen ten Oosten van DELFT.

Bron: BL/BK blz. 220 (NB.: geeft rang als kapitein)

Bergmann, Aernout

Geboren te Nieuwer-Amstel op 7 maart 1919. Gesneuveld op 23 of 24 maart 1944.
Bekende onderscheidingen: BK,KV

Bronzen Kruis
   K.B. no. 8 van 30 augustus 1948 (postuum)
   Dienstplichtig sergeant, lid van het verzet

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 11 van 25 februari 1943
   Dienstplichtig sergeant

wegens het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: BL/BK blz. 241 ; Six blz. 67,137 ; www.ogs.nl

Bergmann, R.A.H.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 14 van 28 oktober 1943
   Dienstplichtig soldaat

Het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Canada werd bereikt.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9042

Bergmans, Alphonse

Geboren op 11 januari 1899.
Bekende onderscheidingen: MoF.bp,KMC

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   ? ; uitgereikt te Brussel op 23 maart 1947
   Burger, woonachtig te Bree (België)

Alphonse Bergmans, subject of the Netherlands, for outstanding services in the cause of freedom from January 1942 until August 1943 while assisting directly in the successful evasion and escape of more than twenty-five Allied airmen whose planes had been shot down over enemy-occupied territory during the German occupation of Europe. Devoting great energy to the hazardous missions of evacuating Allied airmen, he worked with efficiency and determination to accomplish his aim, constantly demonstrating courage and presence of mind. His contributions were of considerable aid in the prosecution of the war, and his achievements merit the esteem and gratitude of the United Nations.

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   9 maart 1948
   Café-owner, Bree (L.)

Bron: Met dank aan de heren P. Verstraeten en J. Howes

Bergmans, Louis J.F. (Louis Franciscus J.?)

Geboren op 19 juni 1923.
Bekende onderscheidingen: VHK,MoF,KMC

Medal of Freedom (US)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 50 van 21 juli 1947
   Soldaat-oorlogsvrijwilliger

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   9 maart 1948
   Private, 23619002, 2 Coy, 1 regt, Jagers, Royal Netherlands Army, Java, Dutch East Indies

Bron: VHK blz. 74 ; met dank aan de heer J. Howes

Bergsma, mejuffrouw Hillegonda ("Hilda")

Bekende onderscheidingen: BL,MoF,KMC

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 11 van 30 november 1948
   Burger, lid van het verzet

Medal of Freedom (US)
   ?
   Burger, lid van het verzet

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   9 maart 1948
   Resident outside Netherlands

Bron: BL/BK blz. 220 ; met dank aan de heer J. Howes

Bergsma, Menno

Geboren te Drachten op 4 september 1892. Overleden te Hilversum op 28 juni 1960.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950
   Bedrijfsleider van de apotheek en chemische fabriek "Hollandia" te Batavia

Bron: VOA blz. 194

Bergsma, W.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 24 november 1950
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 241

Bergsteijn, Nicolaas Hermanus

Geboren te Naarden op 4 oktober 1919. Gefusilleerd op de Woeste Hoeve te Apeldoorn op 8 maart 1945.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 17 van 5 december 1952 (postuum)
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als lid ener verzetsgroep in OVERIJSSEL, die zich verdienstelijk maakte met sabotage, zogenaamde “droppings” van wapens en hulp aan geallieerde agenten, zomede aan leden van vliegtuigbemanningen.
Zijn voornaamste taak was de verzorging van de inlichtingendienst waarvoor hij nauw contact onderhield met een afgeworpen agent van het Bureau Inlichtingen te LONDEN.
In het begin van 1945 door verraad gearresteerd, werd hij bij de “Woeste Hoeve” op 8 Maart 1945 gefusilleerd.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; www.ogs.nl

Beringer, H.J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 3 van 11 oktober 1949
   Landstorm-onderluitenant-titulair van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 241

Berk, Albertus

Geboren te Tjimahi op 10 oktober 1919. Omgekomen nabij Kendal op 29 januari 1942.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 1 maart 1942 (postuum)
   Sergeant-vlieger der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 241 ; www.ogs.nl

Berkel, J. van

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 5 van 6 januari 1944
   Gezagvoerder ter Koopvaardij, kapitein van het s.s. 'Algorab'

die als kapitein, achtereenvolgens van het s.s. “ALPHACCA”, en het s.s. “Algorab”, gedurende de periode van September 1941 tot October 1943 op moedige en beleidvolle wijze het bevel over deze schepen voerde, in gebieden, waardoor de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: Koopv. blz. 7,23

Berkhof, Bernard van den

Bekende onderscheidingen: KV,KCBC

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 1 van 16 mei 1941
   Eerste Stuurman aan boord van het s.s. 'Amstelland'

Commendation (GB)
   1941
   Chief Officer, s.s. 'Amstelland'

The ship was twice attacked by enemy aircraft. She was not seriously damaged the first time, but a heavy bomb fell through the after bulkhead of the Officers' bathroom and remained unexploded. The Chief Officer tried hard to lift it out but he was unable to move it.
Two bombs fell near her in the second attack, and she began to leak badly in the forepeak and in Nos. 1 and 2 holds. Her crew got the pumps going, and for 44 hours they worked unceasingly. A Destroyer stood by; her Commanding Officer repeatedly urged the Master to give up what he saw was a hopeloss end, and in view of the unexploded bomb very dangerous task.
At last the Merchantman lowered a boat and 26 of her crew went aboard the Destroyer. The remaining 20 men worked until, three hours later they received a signal that no tug could reach them until the next day. Then they abandoned ship.
Captain Riethergen, completely exhausted, was the last to leave. Half way down the ladder he lost grip and fell into the sea; he was picked up 15 minutes later, but the Destroyer's doctor was unable to revive him. He was the only casualty.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 772, 799 ; Koopv. blz. 7,24,52

Berkhout, Benjamin

Geboren te 's-Gravenhage op 17 oktober 1919. Omgekomen aan boord van 'Suez Naru' nabij Kangaan op 29 november 1943.
Bekende onderscheidingen: BK,VK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 12 van 23 januari 1947 (postuum)
   Vliegtuigmaker der Marine Luchtvaartdienst

Vliegerkruis
   K.B. no. 6 van 19 november 1942 (oorspronkelijk postuum toegekend)
   Vliegtuigmakersmaat der Marine Luchtvaartdienst, aan boord van Hr.Ms. Vliegboot 'X35'

Het betoonen van bijzondere moed en bekwaamheid en bekwaamheid als mecano-mitrailleurschutters van Vliegboot X 35 van Onzen Marine Luchtvaartdienst in Nederlandsch-Indië bij het bedienen van de mitrailleurs:
1e.   tijdens het succesvolle luchtgevecht met een Japansch verkenningsvliegtuig op 19 December 1941.
2e.   bij de verkenning ten behoeve van Onze Onderzeeboot "K 14" op 23 December 1941 waarbij een vijandelijke transportvloot periodiek werd verkend en de strijd met vijandelijke jachtvliegtuigen aanvaard teneinde de onderzeeboot gelegenheid te geven op te stoomen.

Bron: BL/BK blz. 241 ; VK blz. 229 ; www.ogs.nl

Berkhout, Franciscus Hermanus

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 77 van 22 april 1948
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door op 11 Mei 1940 op de Grebbeberg, als telefonist van de Verbindingsafdeling 1-8 R.I., toen de verbinding van de Compagniescommandant, waarbij hij was ingedeeld, naar de bataljons-commandopost door ’s vijands artillerievuur was verbroken, met een korporaal en een soldaat van zijn afdeling onder voortdurend artillerievuur te trachten de verbinding weer tot stand te brengen, waarbij de korporaal sneuvelde.
Aangekomen bij de bataljons-commandopost de verbroken verbinding langs een andere weg tot stand te brengen. Daarna herhaaldelijk nog andere verbindingen onder ’s vijands artillerievuur te herstellen.

Bron: BL/BK blz. 241 ; met dank aan de heer B. Keers

Berkhout, J.

Bekende onderscheidingen: ON.ZEMx

Zilveren Eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
   K.B. no. 2 van 26 augustus 1941
   Sergeant-vliegtuigmaker (07516)
   Wegens:

Het betoonen van grote plichtsbetrachting, voorbeeldigen ijver en uitmuntende kennis van zaken als oudste vliegtuigmaker gedurende de overtocht van Holland naar Frankrijk en daarna naar Engeland, waardoor hij eerst in belangrijke mate heeft bijgedragen tot het onttrekken van de eenheden van den Marine-Luchtvaartdienst aan 's vijands handen en daarna te Pembroke Dock tot het zoo spoedig mogelijk wederom deelnemen aan de oorlogstaak.

Bron: 320 Sqdr. blz. 220

Berkhout, Jan

Geboren te Kampen op 8 oktober 1909. Overleden te Zuidlaren op 16 juni 1997.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 28 oktober 1943
   Tweede stuurman ter Koopvaardij

die als vuurleider van het s.s. “Merope”, dat in het tijdvak van 12 November, 1942, tot en met 27 April, 1943, vele vijandelijke lucht- en onderzeebootaanvallen had te doorstaan, onder gevaarvolle omstandigheden moedig en beleidvol is opgetreden bij het uitvoeren van door zijn meerderen gegeven opdrachten, mede tengevolge waarvan het s.s. “Merope” een groot aantal reizen op de Noord-Afrikaansche kust metsucces heeft uitgevoerd.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9042 ; Meijer (1990), p. 241 ; overlijdensadvertentie

Berkhout, L.D.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 3 van 11 oktober 1949
   Landstorm-sergeant van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 241

Berkum, B.A.A.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 11 van 21 december 1944
   Reserve-sergeant-vlieger
   Wegens:

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijandblijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 229

Berlijn, T.D. (D.?)

Geboren in 1914.
Tltn. (04-08-1935), kapt. (15-10-1947), maj.-vl.wnr.d.KLu (01-07-1950), ltkol. (01-01-1954).
Bekende onderscheidingen: VK,OHK.3,OV,XX

Vliegerkruis
   K.B. no. 3 van 3 januari 1944
   Kapitein-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VK blz. 229 ; NRLL 1956 blz. 411

Berndsen, Bernardus

Bekende onderscheidingen: FCG.ev

Oorlogskruis 1939-1945 met gouden ster (F)
   ? ; uitgereikt te Apeldoorn op 9 juni 1950
   Burger, woonachtig te Huissen

Bron: De Gelderlander, Dagblad voor Nijmegen, 9 juni 1950

Berndsen, Johannes

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 77 van 22 april 1948
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door in de vroege morgen van 10 Mei 1940, ingedeeld als ordonnans van een sectiecommandant bij de verdediging van de Maas bij SAMBEEK, zijn opdracht om de negen ver uiteengelegen kazematten en opstellingen van deze sectie van aanvullende munitie te voorzien, op onverschrokken wijze, onder vijandelijk vuur, enige malen uitstekend uit te voeren.

Bron: BL/BK blz. 241

Bernet, L.

Geboren op 29 april 1920.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 7 van 10 augustus 1944
   Sergeant-vliegtuigtelegrafist (20473)
   Wegens:

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijandblijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 229 ; Brons, nummer 63, blz. 5, nummer 66, blz. 27

Bernhard Leopold Friedrich Eberhard Julius Kurt Karl Gottfried Peter, Prinz zur Lippe-Biesterfeld, Prins der Nederlanden

Geboren in Schloss Detmold, Jena (Duitsland) op 29 juni 1911. Overleden in het Universitair Medisch Centrum te Utrecht op 1 december 2004.
Trouwde op 7 januari 1937 met prinses Juliana der Nederlanden (Koningin der Nederlanden van 1948 tot 1980).
Hon. A/Cdre RAFVR (14-04-1941.
Gen. (30-03-1954).
Bekende onderscheidingen:
   MWO.2,NL.1,GLN.1,HO.1,VK,OHK.2,VHK,XXV,H.1937,IM.1948,H.1962,H.1966,IM.80,H.2002,Jl,ZA,KVNRK,KNVvLg,
   KNVOLu,KVNRO,TMPT,LoM.1,GBE,EL.1,FCG+p,BOK+p,BSTR,GWC.3,CzWC,LCG+p,OKVF.1,FGS,DM,USWW2VM,G6CM,E2CM

Ridder 2e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 1 van 15 juni 1946
   Luitenant-generaal-vlieger en bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten

Wegens de uitnemende en bezielende leiding bij de bevrijding van het Vaderland als Bevelhebber der Nederlandsche Strijdkrachten, in het tijdperk van September 1944 tot September 1945 aan de onder Zijn bevelen staande eenheden der Koninklijke Landmacht en der Binnenlandsche Strijdkrachten gegeven, en tevens als erkenning van de uitstekende daden van moed, beleid en trouw, door genoemde troepen in dit tijdperk bij herhaling bedreven.

Vliegerkruis
   K.B. no. 75 van 3 juli 1946
   Luitenant-generaal-vlieger

Door zijn bekwaamheid en volharding betoond in oorlogs- en andere vluchten, alsmede zijn onafgebroken geestdrift blijk gegeven van moed, beleid en initiatief. Zijn bezielend voorbeeld heeft in hoge mate stimulerend gewerkt op de dienstijver en prestaties van de leden der Nederlandse Luchtstrijdkrachten.

Honorary Knight Grand Cross of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 10 januari 1946
   Lieutenant-General

... in recognition of distinguished services in the cause of the Allies.

Legion of Merit, Commander (US)
   General Orders no. 6 van 11 januari 1944
   Generaal-majoor-vlieger

For extraordinary fidelity and exceptionally meritorious conduct in the performance of outstanding service as Major General, Royal Netherlands Army, during the common struggle of the United Nations to restore peace and freedom to the world. His constant and unremitting efforts to further this cause have greatly contributed to the defense of our nation.

Bronze Star Medal (US)
   General Orders no. 24 van 29 januari 1946
   Luitenant-generaal-vlieger, opperbevelhebber der Binnenlandse Strijdkrachten.

As Commander of the Netherlands Forces of the Interior during this period Prince Bernhard contributed immeasurably to the creation of the Resistance Organization in the Netherlands and was largely responisible for the effective execution of plans for the employment of those Forces. He gave unstintingly of his time and efforts to the succesful mobilization of liberated manpower units, their training and employment prior to Allied Army Groups.

Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   ? ; uitgereikt te Soestdijk op 27 februari 1951
   Luitenant-generaal-vlieger

Bron: Maalderink blz. 54-56,339-341 ; Steur blz. 120-131 ; MWO-KLu blz. 21 ; VK blz. 86-94,228 ; VHK blz. 22 ; ZA blz. 201,206 ; Schlegel blz. 97,177 ; De Burcht, woensdag 29 augustus 1945, blz. 1 ; De Gelderlander, Dagblad voor Nijmegen, 27 februari 1951

Bernouw, E.C.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 82 van 21 december 1950
   Marinier der eerste klasse van het Korps Mariniers

Bron: BL/BK blz. 241

Berting, Franciscus Johannes Marie

Geboren te Vlissingen op 4 augustus 1914. Overleden te Capelle aan den IJssel op 25 augustus 1997.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 43 van 5 september 1955
   Reserve-kapitein voor algemene dienst van de Koninklijke Landmacht

Bron: VOA blz. 277-278

Berts, Andreas H.

Geboren in 1895.
Res.tltn.d.LuA. (25-11-1920).
Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (VS)
   ?
   Luitenant-kolonel, Chef van NEFIS III

Lieutenant Colonel ANDREAS H. BERTS, Royal Netherlands Indies Army Air Force. For meritorious service which has aided the United States in the prosecution of the war against the enemy in the Southwest Pacific Area, from 1 January 1943 to 2 September 1945. As Commanding Officer Air Transport Section, Royal Netherlands Indies Army Air Force, Colonel Berts displayed outstanding professional competence and initiative in being instrumental in the successful organization, functioning, and coordination of his unit, as well as its effective liaison with the United States Fifth Air Force. Subsequently as Chief, NEFIS III Section (Secret Intelligence and Special Operations) Netherlands Forces Intelligence Service, a sub-section of the Allied Intelligence Bureau, General Headquarters, Southwest Pacific Area, he demonstrated exceptional skill and resourcefulness in providing for the consistently effective direction of vital intelligence activities. He was responsible for obtaining a wealth of military information from liberated prisoners of war and internees which was used to great advantage in subsequent operations. By his outstanding devotion to duty and conspicious ability, Colonel Berts made a substantial contribution to the success of Allied aerial and intelligence operations.

Bron: Decorare 10 blz. 31-32 ; NRL 1923 blz. 395