Terug naar Decorandi
Terug naar de index

Berg - Berger

Berg, A.F. van den

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   G.B. no. 1z van 24 februari 1942
   Militie-sergeant der eerste klasse-mitrailleurschutter der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VK blz. 146,229

Berg, B. van den

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 19 van 13 november 1946
   Tijdelijk sergeant der Koninklijke Landmacht

Bron: BL/BK blz. 240

Berg, Christiaan Frederik van den

Geboren te Arnhem op 27 juli 1901. Gefusilleerd op de Leusderheide op 29 juli 1943.
Bekende onderscheidingen: BL,VHK

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 13 van 11 september 1952 (postuum)
   Kapitein van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden onderscheiden bij het deelnemen aan het verzet tot zijn arrestatie begin Maart 1942.
In het bijzonder heeft hij baanbrekende arbeid verricht als inlichtingenofficier van een belangrijke verzetsgroep en tevens als leider van een sabotagegroep.
Voorts heeft hij, nadat hij eind December 1941 met een uit ENGELAND gezonden agent-parachutist in aanraking was gekomen, met deze agent een afwerpterrein voor het ontvangen van sabotagemateriaal verkend en in tekening gebracht, waardoor het mogelijk was dat eind Februari 1942 een belangrijke hoeveelheid materiaal met succes werd ontvangen. Bovendien heeft hij deze agent-parachutist vele inlichtingen op militair gebied zomede een nieuw onderdeel voor diens zender verschaft. Begin Maart 1942 werd hij gearresteerd en in 1943 gefusilleerd.

Bron: VZK blz. 49 ; BL/BK blz. 219 ; VHK blz. 73 ; Legerkoerier, jaargang 1952, nummer 11 ; www.ogs.nl

Berg, Christoffel van den

Geboren te Brielle op 11 november 1901. Overleden te 's-Gravenhage op 27 oktober 1995.
Bekende onderscheidingen: VOA,VHK,KCBC

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 13 van 15 augustus 1950
   Commissaris van Politie

King's Commendation for Brave Conduct
   ? ; uitgereikt te Batavia door Sir Francis Shepherd in december 1948
   ?

Bron: VOA blz. 196 ; VHK blz. 73 ; Nieuwe Leidsche Courant, maandag 20 december 1948, blz. 3

Berg, G.H. van den

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 2 van 17 mei 1941
   Radio-telegrafist ter Koopvaardij, aan boord van het m.s. 'Mijdrecht'

omdat deze als leden van de bemanning van een koopvaardijschip moedig en beleidvol optraden, mede als gevolg waarvan een vijandelijk schip tot zinken werd gebracht.

Bron: BL/BK blz. 240 ; ARA 2.16.32/88

Berg, Hendrik van den

Geboren te Zwolle op 16 juni 1914. Verongelukt nabij Lauten, Timor, op 2 juni 1943 en begraven op het Erevel 'Galala' te Timor.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 44 van 16 juni 1950 (postuum)
   Sergeant-majoor-vlieger der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VK blz. 229 ; www.ogs.nl

Berg, H.J. van den

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 21 juni 1949
   Dienstplichtig korporaal van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 241

Berg, Hendrik Jan van den

Geboren te Zaltbommel op 11 maart 1904. Omgekomen bij de Boven Friese eilanden a/b Hudson M.K. VI E.W. 919 op 27 januari 1943.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 6 van 29 november 1941
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse der Koninklijke Marine Reserve, Marine Luchtvaardienst, bij het R.A.F. no. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron
   Wegens:

Het gedurende meer dan een jaar deelnemen aan de operaties op verschillende vliegtuigen, waarbij 385 dag- en nacht vlieguren in oorlogsopdrachten werden volbracht en herhaaldelijk, in contact met den vijand, moed, initiatief en volharding werden betoond, waardoor op succesvolle wijze aan de oorlogvoering in de lucht werd deelgenomen.

Bron: VK blz. 229 ; www.ogs.nl

Berg, Jacob van den

Geboren te Rotterdam op 31 augustus 1911. Overleden te Delft op 3 juni 1997.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 11 van 16 januari1950
   Militie-sergeant van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (stamboeknummer 204511)

Bron: VOA blz. 125

Berg, Jan Gerard van den

Geboren in 1916.
Res-tltn.d.Inf. (05-10-1938), res-eltn. (02-04-1947), res-kapt. (05-01-1949).
Bekende onderscheidingen: BK.2,OHK.1,XV

Bronzen Kruis
   K.B. no. 77 van 22 april 1948
   Tijdelijk benoemd majoor van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door in de morgen van 11 Mei 1940 als Bataljons-adjudant vrijwillig op te treden als commandant van een zwakke patrouille uit de voorpostenopstelling bij “de Klomp” naar EDE en deze patrouille goed en flink te leiden, toen hij op korte afstand op overmachtige vijand stootte.

Bron: BL/BK blz. 241 ; NRLL 1956 blz. 86 ; met dank aan de heer B. Keers

Berg, Jan Willem van den

Geboren te Leerdam op 12 mei 1919. Omgekomen nabij Sintang op 28 juli 1942.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 18 van 3 juni 1950 (postuum)
   Sergeant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 219 ; www.ogs.nl

Berg, Jannis van den

Geboren op 26 juli 1917.
Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Arnhem

Bron: Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 23

Berg, Johan Balthazar van den

Geboren te Haarlem op 15 november 1918. Overleden te Leiden op 10 oktober 1981.
OMSD.3 (01-04-1940), OMSD.2 (01-04-1942), LTZ(T).2 (01-01-1949), LTZ(T).1 (01-02-1951), KLTZ(T) (01-09-1959), KTZ(T) (01-07-1965), e.o. 16-11-1968.
Hr.Ms. 'Sumatra' (08-04-1940 / 31-10-1940), Hr.Ms. 'Banckert' (31-10-1940 / 02-03-1942), Hr.Ms. 'Sumatra' (01-04-1942 / 04-08-1943).
Bekende onderscheidingen: ON.4x,BK,OHK.4,OV.1,XXV,KLO

Bronzen Kruis
   K.B. no. 21 van 29 juli 1943
   Officier der Marine Stoomvaardienst der tweede klasse, aan boord van Hr.Ms. 'Banckert'

Bron: BL/BK blz. 241 ; W.2603 ; KIM.2603 ; NKM 1947 blz. 102

Berg, J.L.J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 13 juli 1944
   Korporaal-machinist der Koninklijke Marine

Bron: BL/BK blz. 240

Berg, L. van den

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 2 van 11 september 1941
   Waarnemend tweede machinist

omdat dezen als leden der bemanning van het m.s. "ADINDA", dat den 8en Februari, 1941, te 8.48 ure, in de haven van Tobruk op een vijandelijken, magnetischen mijn stootte, onder gevaarvolle omstandigheden moedig en beleidvol optraden, bij het vijf dagen durende blusschingswerk, tengevolge waarvan het schip voor vernietiging behouden bleef.

Bron: Koopv. blz. 7,22

Berg, P. van den (van der?)

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Reserve-eerste luitenant-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. no. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: VK blz. 229

Berg, S. van den

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 18 van 2 september 1942
   Sergeant-machinist der Koninklijke Marine, aan boord van het m.s. 'Viking Bank'

Bron: BL/BK blz. 241

Berg, W.M.S. van den

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   G.B. no. 1z van 6 februari 1942
   Sergeant-radiotelegrafist der Militaire Luchtvaart

deeluitmakend van bezetting radiostation vliegveld buitengewesten, op bekwame uitmuntende wijze eenige weken radioverbindingen voortdurend in stand houden ondanks herhaalde vijandelijke bomaanvallen en zonder acht slaan gevaar eigen leven.

Bron: met dank aan H.J. Huisman

Berg, Wilhelmus Nicolaas van den

Geboren te Vlaardingen op 27 december 1899. Overleden te Prestwood, Buckinghamshire (GB), op 2 april 1944.
Bekende onderscheidingen: BK,MID

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 31 december 1942
   Volmatroos aan boord van het s.s. 'Paulus Potter'

Mentioned in Despatches (GB)
   ?
   Able Seaman, s.s. 'Paulus Potter'

Bron: BL/BK blz. 241 ; Koopv. blz. 52 ; NA 2.16.32/758 ; www.ogs.nl

Berg, Willem Carel van den

Geboren te 's-Gravenhage op 15 oktober 1899. Overleden te 's-Gravenhage op 8 juli 1989.
Tltn.d.Inf. KNIL (08-09-1924 KB 45), eltn.d.Inf. KNIL (08-09-1927), kpt.d.Inf. KNIL (30-06-1937), ltkol.d.Inf. KNIL (20-02-1947 KB 4), e.o. 13-02-1950 CNSI 2.
Bekende onderscheidingen: MWO.4,OHK,OV,XXV,NOC,KLO,Mk

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 19 van 27 december 1948
   Luitenant-kolonel van het Wapen der Infanterie van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger
   Wegens:

Het zich in de strijd onderscheiden hebben door uitstekende daden van moed, beleid en trouw als Commandant van het Tactisch Commando Kakas (Minahassa) van 11 Januari tot 22 Februari 1942 door, nadat de onder zijn bevelen staande zwakke bezetting van het vliegveld Kalawiran (Minahassa) aan de voor de overmeestering van dit vliegveld neergelaten overmachtige groep vijandelijke parachutisten gevoelige verliezen had toegebracht en de voorbereide vernielingen te Kakas waren uitgevoerd, hoewel zijn oorspronkelijke opdracht het toeliet zich naar het Zuiden buiten de Minahassa terug te trekken, zich tot het voortzetten van de guerillastrijd in het gebied te Oosten van het meer van Tondano te handhaven.
Na in dit gebied ongeveer 100 man aan troepen te hebben verzameld en daarvan twee afdelingen voor een bijzondere guerilla-opdracht te hebben afgescheiden, heeft hij met de hem overblijvende brigade ter sterkte van 23 man aks enig overgebleven strijdende groep in de reeds geheel door de vijand bezette Minahassa gedurende 43 dagen onder uiterst moeilijke omstandigheden en onder bedreiging door de vijand met de zwaarste represailles het verzet met veel beleid en onbuigzaamheid volgehouden.
In de nacht van 16 op 17 Februari 1942 bij Kampong Lambèan door de vijand na een zorgvuldige voorbereiding omsingeld en aangevallen, heeft hij met zijn groep, tot de munitie uitgeput raakte, hardnekkig weerstand geboden en zonder verliezen door de omsingeling man na man weten heen te sluipen, nadat hij de twee nog vermiste militairen, alleen en onder vijandelijk vuur in het bedreigde bivak had opgespoord en tijdig in veiligheid gebracht.
Nadat hem uit berichten was gebleken, dat elke kans tot versterking van zijn groep met 1 à 2 sectiën geheel verkeken was, besloot hij zich aan de vijandelijke achtervolging te onttrekken door van Kampong Kolongan in Oostelijke richting naar de kust te trekken; over zee de kust naar het Zuiden volgende, werd zijn prauw ten gevolge van noodweer op de kust geworpen en werd hij met zijn groep op 22 Februari bij Kampong Basaän door verraad gevangen genomen.
Tenslotte heeft hij na zijn gevangenneming, met de zwaarste folteringen en de doodstraf voor ogen, door zijn moedige, zich zelf niet ontziende en waardige houding, o.m. door zijn verzoek om zijn militairen het leven te sparen en slechts hem voor het voortzetten van het verzet te doen boeten, de vijand dusdanige bewondering en respect weten af te dwingen, dat hij en de tot zijn groep behorende Nederlandse militairen niet werden terechtgesteld en hem zelfs door de Japanse troepencommandant voor de door hem en zijn mannen betoonde moed openlijk eer werd betoond.
Door de gedurende een guerilla-activiteit van 43 dagen met een kleine groep van merendeels Manadonese militairen op de vijand bevochten grote, vooral morele successen, heeft deze officier met zijn mannen tevens de band Nederland-Minahassa aanzienlijk versterkt.

Bron: Maalderink blz. 210-211 ; KNIL blz. 65

Berg-Butteweg, mevrouw Johanna Wilhelmina

Geboren te Ampelgading, Malang, op 6 januari 1898. Overleden te 's-Gravenhage op 16 mei 1987.
Bekende onderscheidingen: VOA,VHK

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 11 van 16 januari 1950
   Particuliere te Bandoeng

Bron: VOA blz. 125 ; VHK blz. 73

Berg-van der Vlis, mevrouw Cornelia Johanna van den

Geboren te 's-Gravenhage op 28 oktober 1892. Doodgeschoten te Vries, Drente, op 8 september 1944.
Weduwe van kapitein der Infanterie C.F. van den Berg (postuum onderscheidden met de Bronzen Leeuw)
Bekende onderscheidingen: VZK,VHK

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 58 van 25 juli 1952 (postuum)
   Lid van de OD en de LO in Leeuwarden

Bron: VZK blz. 49 ; VHK blz. 73 ; www.ogs.nl

Bergamin, Alfred

Geboren te Amsterdam op 2 juli 1908. Overleden te Champignelles, Frankrijk, op 28 juli 1974.
Heeft sinds april 1955 de Franse nationaliteit.
Bekende onderscheidingen: EL.5,FCL,FMM,FCG+6p,SSTR,PUC,AS

Companion de l'Ordre de la Libération (F)
   17 november 1945
   Lieutenant, Groupe de reconnaissance de corps d'armée (in Franse dienst)

Bron: www.ordredelaliberation.fr

Berger, B.M.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 27 van 14 december 1949
   Reserve-wachtmeester der Huzaren

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend door het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: met dank aan de heer B. Keers