Terug naar Decorati
Terug naar de index

Beaufort - Beest

Beaufort, A.J.C.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 18 van 12 april 1945
   Sergeant-Fourier van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (Stamboeknummer 88684)

Moedig en beleidvol optreden getoond tijdens de Japansche bezetting van Nederlandsch Nieuw Guinea van Maart 1942 tot ca. September 1944 door zijn actief deelnemen aan den guerilla-krijg en daarbij groote ontberingen gedaan.

Bron: BL/BK blz. 240 ; Kokkelink blz. 253

Becht, P.C.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 90 van 7 maart 1947
   Sergeant-monteur der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. onderzeeboot 'K XVIII'

Bron: BL/BK blz. 240

Beck, H.M. van

Gezagvoerder van het: m.s. 'Sembilangan (01-07-1941/04-1943), m.s. 'Manocran' (05-1943/04-1944).
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 10 van 16 januari 1946
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als kapitein bij de Nederlandsche koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogsvoering bewees door gedurende meer dan 2 jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 724

Becker, M.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 13 van 30 maart 1945
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandsche Koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 239

Beckering Vinckers, Jan

Geboren te Haarlem op 8 november 1901. Overleden te Rotterdam op 16 juli 1965.
LTZ3 (17-08-1923), KTZ (01-09-1948), pensioen 01-06-1950.
Bekende onderscheidingen: BL,OHK.2,OV,XXV,BMK.2

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 5 van 25 juli 1946
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse (01884), aan boord van Hr.Ms. 'Java'

Bron: BL/BK blz. 219 ; Wo.1884

Beckeringh, Andries

Geboren te Kisaran op 4 oktober 1919. Overleden te Pamotan op 2 maart 1942 en begraven op het Ereveld 'Tjandi'.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 63 van 9 januari 1948 (postuum)
   Vaandrig Kortverband-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VK blz. 228 ; www.ogs.nl

Beckeringh, J.J.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 1 van 26 augustus 1943
   Gezagvoerder ter Koopvaardij, kapitein van het m.s. 'Magdala'

Bron: Koopv. blz. 7,35

Beckers, L.J.P.M.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 22 juni 1948
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 240

Beckman, T.J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 12 van 4 november 1948
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 240

Beckman, Johannes Cornelis

Geboren te Breda op 12 september 1915. Onthoofd in krijgsgevangenschap op het vliegveld van Kalidjati op 5 of 6 maart 1942.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   G.B. 1942
   Eerste luitenant-kortverband-vlieger der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VK blz. 228 ; www.ogs.nl

Beek, D.J. ter

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 6 november 1941
   Tweede luitenant der Koninklijke Landmacht

Bron: BL/BK blz. 240

Beek, F.

Geboren op 29 maart 1912
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 21 van 11 september 1951
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend door van het voorjaar 1944 tot aan de bevrijding van ROERMOND in Maart 1945 zich ter beschikking te stellen van een belangrijke militaire inlichtingengroep voor het verzamelen van militaire gegevens omtrent de vijand.
In het bijzonder door zowel vóór als tijdens de terugtocht van de vijand door LIMBURG steeds waardevolle gegevens omtrent dienst troepensterkte, bewapening, veldversterkingen en transporten te geven.
Voorts door, ondanks het evacuatiebevel van de vijand met enige andere personen op zijn post te blijven en onder het aanvaarden van de daaraan verbonden risico’s vijandelijk spergebied te betreden voor het verkrijgen van inlichtingen.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Beek, J. van

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 1 van 8 april 1943
   Derde machinist ter Koopvaardij, aan boord van het s.s. 'Amstelkerk'

Bron: Koopv. blz. 7,24

Beek, Matthias van de

Bekende onderscheidingen: MBE

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 14 oktober 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   Major, Staff C.N.F., L.O.

Was Liaison Officer with 1st Div of 1 Corps. After liberation was most successful in clearing difficulties between Interior Forces and Canadian Army.

Bron: PRO WO 373/155 ; Allied Awards to the Dutch [297]

Beek, Menke Koos van der

Geboren te Tegelen op 23 november 1918. Opgehangen door de Duitsers nabij Kasteel Moermond te Renesse op 10 December 1944.
Bekende onderscheidingen: KV,VHK

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 54 van 10 april 1953 (postuum)
   Korporaal van het Korps Politietroepen

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als plaatselijk Commandant van de O.D. (Ordedienst) te ZIERIKZEE, waar hij na de gedeeltelijke inundatie en evacuatie van het eiland SCHOUWEN en DUIVELAND in het voorjaar van 1944 een leidende rol ging spelen.
Toen in December 1944 van geallieerde zijde het aanbod kwam om een aantal ondergrondse werkers van het eiland af te halen, was hij onder de daartoe uitverkorenen, mede gezien zijn ervaringen als oud-militair.
De onderneming mislukte tot tweemaal toe, de laatste maal werden de terugkerende tochtgenoten door een Duitse patrouille aangehouden en voor het grootste deel gearresteerd, waaronder ook van der Beek.
Op 10 December onderging hij met zijn lotgenoten de dood door ophanging te RENESSE.

Bron: VHK blz. 71 ; www.ogs.nl ; met dank aan de heer B. Keers

Beek, Wilhelmus Leonardus van

Geboren te Amsterdam op 13 juli 1921. Overleden aldaar op 15 februari 2009.
Bekende onderscheidingen: KV,VHK

Bron: VHK blz. 71, overlijdensadvertentie

Beek, Willem Cornelis Alexander van

Geboren te Rotterdam op 7 april 1901. Overleden te 's-Hertogenbosch op 11 oktober 1981.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Kapitein der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 85-86

Beek, Wouter van

Geboren te Meester Cornelis op 16 september 1921.
Bekende onderscheidingen: VOA,VHK

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950
   Korporaal der Artillerie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (stamboeknummer 97214)

Bron: VOA blz. 140 ; VHK blz. 71

Beek, Ynze Jacob

Geboren te Amsterdam op 15 december 1916. Overleden te Antwerpen op 9 mei 1993.
Eltn-vl-wnr. (01-03-1948), kapt. (01-11-1949), maj. (01-05-1954), kol.
Bekende onderscheidingen: KV,OHK.1,XX

Kruis van Verdienste
   K.B. no.1 van 20 maart 1944
   Reserve-eerste luitenant-waarnemer

Bron: Naam- en Ranglijst der Officieren 1961, p. 545 ; overlijdensadvertentie ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Beekhuyzen, mevrouw E., echtgenote van Spit

Geboren op 28 augustus 1921.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 15 van 26 mei 1952
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend in de laatste jaren der bezetting, als koerierster die dagelijks op pad was met belangrijke bescheiden of wapens.
In de dagen der bevrijding ging zij ettelijke malen door de linies, waarbij zij aan groot gevaar bloot stond. Zij was een onmisbare steun voor de commandant van het district waar zij werkte.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Beekman, Jacob

Geboren te Zwolle op 21 december 1919. Overleden aldaar op 15 november 2010.
Res-tltn.d.Cav. (01-01-1949), res-eltn. (01-01-1951), res-ritm. (01-11-1959), res-maj. (01-11-1969).
Bekende onderscheidingen: BL,BK,KV,OHK.1,VHK,KRV.1,XXV,UNKOR,FCG.p,KCBC

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 27 van 14 december 1949
   Reserve-tweede luitenant voor Algemene Dienst

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door in de morgen van 10 mei 1940, ingedeeld bij een motormitrailleurgroep van het 1e Eskadron Pantserwagens, welk eskadron mede was belast met de verdediging van het vliegveld Ypenburg, nadat dit vliegveld uit de lucht zwaar was gebombardeerd, onmiddellijk, onder zwaar vijandelijk vuur, zowel uit de lucht als van de grond, onverschrokken als commandant van ongeveer zes man aan de verdediging deel te nemen en het vuur op vijandelijke gelande vliegtuigen en valschermjagers te openen, waardoor de vijand ernstige verliezen leed.
In het bijzonder door, toen er nagenoeg geen leiding meer was, zelfbewust als commandant van het steunpunt bij de Watermolen aan de oostzijde van het vliegveld op te treden, aldaar steeds op hardnekkige wijze te blijven standhouden, waarbij hij de overige soldaten van zijn ploeg een zeer goed voorbeeld gaf en hen aan te sporen eveneens stand te houden.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 31 van 5 september 1945
   Tijdelijk reserve-tweede luitenant

Moed, beleidvol optreden en doorzettingsvermogen getoond, door, na in Augustus 1944 per parachute op Nederlandsch bezet gebied te zijn neergelaten, gedurende geruimen tijd onder moeilijke omstandigheden een waardevolle draadloze verbinding tusschen de Binnenlandse strijdkrachten en het Hoofdkwartier te LONDON te onderhouden.

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 11 van 29 april 1943
   Marechaussee te voet

Wegens het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: BL/BK blz. 219,240 ; VHK blz. 71 ; NRLL 1956 blz. 184 ; NRLL 1974 blz. 200 ; met dank aan de heer W.F.J. Elgers

Beekman, ir. Jacobus Andreas

Geboren te Delft op 17 augustus 1912. Omgekomen bij het onschadelijk maken van een projectiel te Dordrecht op 8 juni 1945
Bekende onderscheidingen: VZK

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 14 van 16 december 1952 (postuum)
   Ingenieur bij de Meterfabriek te Dordrecht

Bron: VZK blz. 44-45 ; www.ogs.nl

Beekmans, Bernardus

Geboren te Best op 12 oktober 1907. Gesneuveld te Wessem op 10 mei 1940.
Diende van 25-04-1925 t/m 18-07-1925 bij de Vrijwillige Landstorm ; Dpl.Sld. (19-07-1927).
Bekende onderscheidingen: MWO.4,B.Med.

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 6 van 9 mei 1946 (postuum bijgeschreven in de registers)
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie, bij het 17e Regiment Infanterie
   Wegens:

Heeft zich in den strijd door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw onderscheiden door bij een vijandelijke aanval op het Maasvak bij WESSEM op 10 Mei 1940 alleen op zijn post te blijven in kazemat S 1, hoewel de rest van de kazematbezetting was gevlucht; heeft het vuur op den over de Maas trekkende vijand voortgezet, niettegenstaande alle overige automatische wapens van de compagnie door den vijand tot zwijgen waren gebracht en na 's vijands overgang de verdediging voortgezet, totdat de kazemat in den rug werd aangevallen en buiten gevecht werd gesteld, waarbij hij sneuvelde.

Bron: Maalderink blz. 73 ; www.ogs.nl

Beekmeijer, A.J.Ph.

Geboren te Rotterdam op 2 oktober 1917. Overleden te Amsterdam op 8 april 2009.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 29 van 12 mei 1951
   Dienstplichtig korporaal van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door, na zich reeds in 1942 geheel vrijwillig te hebben gemeld voor indeling bij een Brits zogenaamd “Commando” of ander onderdeel, op 17 September 1944, ingedeeld bij de “Intelligence Squad” van het “I Battalion King’s Own Scottish Borderers”, na nabij WOLFHEZE met een zweefvliegtuig uit de lucht te zijn geland, zich in de richting van “Het Planken Wambuis” (O. van EDE) te begeven.
Vervolgens door in de morgen van 18 September d.a.v. aan de strijd deel te nemen tegen de vijand, die de eigen landende parachutisten onder vuur nam, waarbij de vijand zware verliezen werden toegebracht.
Voorts door in de nacht van 18 op 19 September 1944 met de parachutisten in de richting van ARNHEM op te rukken totdat nabij de “Johanna Hoeve” op zware vijandelijke weerstand werd gestuit, waarna op 19 September 1944 aldaar zwaar vijandelijk mortiervuur en vuur uit vijandelijke vliegtuigen werd ontvangen.
Tenslotte door op 20 September d.a.v. in vermoeide toestand onder zwaar vijandelijk vuur aan de strijd te blijven deelnemen totdat hij met een afdeling van ongeveer 20 man, waarbij hij zich had aangesloten, onder vijandelijk tankvuur en vuur van scherpschutters uit bomen geraakte en uiteindelijk door een overmachtige vijand werd gevangen genomen.

Bron: BL/BK blz. 240 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Beelaerts van Blokland, Jonkheer Jan Jacob Gerard

Geboren te Oosterbeek op 13 december 1909. Overleden in november 2005.
Ritm.d.Cav (1942), stafmaj.d.Cav. (1943), briggen.-tit.d.Cav.
Oud-land- en luchtmachtattaché te Brussel, oud-landmachtattaché te Luxemburg.
Bekende onderscheidingen: ON.4x,BK,OHK.2,VHK,XXV,IM.1948,H.1962,Jr,TMPT,LEF.5

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 6 november 194    Aangepast bij K.B. no. 12 van 12 februari 1942
   Uitgereikt door Koningin Wilhelmina op 3 december 1941
   Eerste luitenant van het Wapen der Cavalerie

Voor moedig en beleidvol optreden bij het voorbereiden en uitvoeren van hun ontsnapping uit door den vijand bezet gebied door gebruik te maken van een op dien vijand buitgemaakt vliegtuig en het landen daarmede op geallieerd grondgebied, hoewel dat vliegtuig de vijandelijke kenteekenen droeg.

Chevallier de la Légion d´Honneur (F)
   ? ; uitgereikt door de Franse ambassadeur in Nederland op 1 juni 2004
   Oud-lid van de Prinses Irene Brigade

Bron: BL/BK blz. 240 ; VHK blz. 71 ; NA 1981 blz. 123 ; NA 1986 blz. 110 ; Niet schieten... we are Dutch! ; Persbericht Franse Ambassade in Nederland dd. 1 juni 2004

Beelen, A. van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 11 van 24 juni 1950
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door op 10 Mei 1940 bij het, onder vijandelijk vuur, deelnemen aan het heroveren van het door de vijand bezette vliegveld VALKENBURG; de aanval door te zetten toen zijn compagniescommandant zwaar werd gewond en daarna als één van de eersten op het vliegveld aan te komen.
Voorts door in de nacht van 10 op 11 Mei 1940, toen zijn sectie opgerukt zijnde naar WASSENAAR, in de vroege morgen van 11 Mei nabij de WASSENAARSCHE SLAG vijandelijk vuur ontving, geheel alleen zijn mitrailleur te blijven bedienen en de vijand verliezen toe te brengen, niettegenstaande nagenoeg alle manschappen van zijn sectie in de richting van WASSENAAR vluchtten.

Bron: BL/BK blz. 240

Beelen, Matheus H.L.

Geboren op 13 april 1919.
Bekende onderscheidingen: VHK,MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, lid van het verzet

Bron: Heuvel et al. (1985), p. 71

Beelen, P. van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 18 mei 1942
   Eerste Stuurman ter Koopvaardij, aan boord van het s.s. 'Pennland'

Bron: BL/BK blz. 240

Been, C.

Geboren op 13 december 1921.
Bekende onderscheidingen: KV,KMC

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 61 van 5 mei 1953
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend tijdens de bezettingsjaren 1940 - 1945, als lid, later leider van een K.P. (Knokploeg)-groep in UTRECHT, die zich verdienstelijk maakte met de ontvangst en distributie van zogenaamde “gedropte” wapens, het voeren van sabotage op de weg en tegen de spoorlijnen, enz. In September 1944 werd hij Commandant van het Strijdend gedeelte in Gewest 8 tot hij in November gearresteerd werd in het gebouw van de Kamer van Koophandel te UTRECHT.

King’s Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   22 mei 1947
   Uitgereikt door Sir Philip Nicholls op het Binnenhof te 's-Gravenhage op 8 juli 1948
   Student, woonachtig te Naaldwijk

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; Nieuwe Leidsche Courant, woensdag 7 juli 1948, blz. 1

Been, Johannes

Geboren te Utrecht op 18 november 1919. Omgekomen nabij Zuilen op 16 april 1945.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 61 van 5 mei 1953 (postuum)
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Genie

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend tijdens de bezettingsjaren 1940 - 1945, als leider van het transport van grote hoeveelheden zogenaamde “gedropte” wapens van de droppingsterreinen door het gewest UTRECHT.
Bij een der laatste transporten voor de bevrijding kwam de auto, waarin de wapens waren geborgen, door vuur van een geallieerd vliegtuig tot explosie, hetgeen hem en twee zijner makkers het leven kostte.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; www.ogs.nl

Beer, F. de

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 90 van 7 maart 1947
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. onderzeeboot 'K.XVI'

Bron: BL/BL blz. 240 ; K.P.M. blz. 323

Beer, Pieter Jacobus de

Geboren op 28 september 1919.
Bekende onderscheidingen: BK,VHK,KCBC

Bronzen Kruis
   K.B. no. 33 van 2 mei 1953
   Voormalig, tijdelijk benoemd, reserve-tweede luitenant voor algemene dienst, thans dienstplichtig korpaal van het Wapen der Artillerie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als leider van een belangrijke verzetsgroep in ROTTERDAM, die zich zogenaamde "gedropte" wapens en sabotagemateriaal. Teneinde van deze actie meer vruchten te plukken, ging hij eind September 1944 door de linies naar het bevrijde Zuiden en naar LONDEN met het doel de wapen zendingen te stimuleren. Hij keerde 11 November 1944 door de lucht terug en zette het verzetswerk voort.
In Januari 1945 ging hij ten tweede male door de linies met hetzelfde doel en kwam met de bevrijding in NEDERLAND terug.

King's Commendation for Brave Conduct (GB)
   11 juni 1947
   Second Lieutenant (3935), Royal Netherlands Army

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; PRO WO 373/184 ; BL/BL blz. 240 ; VHK blz. 72 ; Six blz. 80,136

Beer, T.J. de

Geboren op 16 september 1914.
Legernummer 14.09.16.009 ; res-tltn.d.Inf. (01-01-1935), res-eltn. (01-01-1939), res-kapt. (01-11-1947).
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.1,XX

Bronzen Kruis
   K.B. no. 29 van 12 mei 1951
   Reserve-kapitein van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden in de morgen van 10 Mei 1940, ingedeeld als Commandant van de Verbindingsafdeling van II-4 Regiment Infanterie bij de aanval op het door vijandelijke valschermjagers reeds bezette en verdedigde R.K. Seminarium te KATWIJK-BINNEN en bij de daaropvolgende aanval op het dorp VALKENBURG.
In het bijzonder door aan zijn Bataljonscommandant voor te stellen om met zijn afdeling op enige afstand van de brug over de Rijntak lopende door KATWIJK AAN DE RIJN met een bootje over te steken teneinde van die zijde de huizen aan dit water van waar vijandelijk mitrailleurvuur in de lengterichting van de brug werd ontvangen, aan te vallen en daarna door te stoten naar het Seminarium.
Voorts door, na van zijn Bataljonscommandant, die dan gelijktijdig de brug frontaal zou bestormen, de vereiste toestemming te hebben ontvangen, eerst met een sergeant, na per bootje onder vijandelijk mitrailleurvuur uit vliegtuigen te zijn overgestoken, in de richting van het Seminarium een verkenning te verrichten en daarna per bootje weer terug te keren om onder vijandelijk vuur, zowel van de grond als uit de lucht, een tweede ploeg op te halen en vervolgens met zijn afdeling er krachtdadig toe bij te dragen dat het vijandelijk steunpunt kon worden genomen en van vijanden gezuiverd.

Kapitein De Beer was oorspronkelijk voorgedragen voor de M.W.O. De voordracht luidde als volgt:

Toen op 10 Mei 1940 te Katwyk aan den Ryn de opdracht gegeven werd den Ouden Ryn over te steken ten einde de vyandelyke Duitschers aan den anderen kant te kunnen verdryven, is het aan het moedig en doortastend optreden van den res. 1e luit. T.J. de Beer te danken geweest, dat vrywel de geheele Verbindings Afdeeling en eenige andere groepen van het IIe Bataljon, ondanks het voortdurende vuur en de aanvallen der vliegtuigen, zonder verliezen overgezet is. Door zyn moedig en beleidvol optreden gedurende deze dagen en door het zicht voortdurend in eersten lyn bevinden heeft genoemd Officier zich een waar voorbeeld voor het geheele Bataljon getoond.

Bron: BL/BK blz. 240 ; NRLL 1956 blz. 83 ; met dank aan de heren F. Oorschot (www.mei1940.nl) en B. Keers

Beeren, J. van

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 5 van 3 augustus 1944
   Korporaal-vliegtuigmaker der Marine Luchtvaartdienst, bij het R.A.F. no. 321 (R.D.N.A.S.) Squadron

Bron: VK blz. 229

Beerman, Hermanus Gerardus

Bekende onderscheidingen: LII.5p,BOK.p,MWB,MHB

Ridder in de Orde van Leopold II met palm en Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 25 september 1954
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 18 maart 1955
   Burger, woonachtig te Dordrecht

Bron: Belgische onderscheidingen aan Nederlanders [3133] ; Nieuwe Leidsche Courant, woensdag 29 september 1954, blz. 6

Beernink, Hendrikus Dirk Jan

Geboren te Lichtenvoorde op 3 februari 1910. Gesneuveld bij een inval te Zwolle op 8 februari 1945.
Bekende onderscheidingen: VZK,VHK,MoF.bp

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 58 van 25 juli 1952 (postuum)
   Eerste telegraafwerker bij de Nederlandse Spoorwegen

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   General Orders van 16 januari 1947 ; uitgereikt te Amsterdam op 21 november 1946
   Burger, woonachtig te Zwolle

Bron: VZK blz. 46 ; VHK blz. 72 ; Dagblad voor Amersfoort, 21 november 1946 ; www.ogs.nl

Beers, Dirk

Geboren te Amsterdam op 8 november 1916. Gesneuveld te Katwijk op 10 mei 1940.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 6 mei 1946 (postuum)
   Dienstplichtig korporaal bij het Korps Politietroepen

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden in het gevecht bij Mook op 10 mei 1940, door zich vrijwillig beschikbaar te stellen om een officier van gezondheid te halen en daartoe onder hevig vijandelijk artillerievuur een afstand van 400 meter heen en terug af te leggen. Sneuvelde daarna met vijf anderen bij de verdediging van de rivierkazemat-zuid.

Bron: BL/BK blz. 240 ; www.ogs.nl ; met dank aan de heer H.G. Westland

Beerschooten, Leendert Johannes

Geboren te Baarn op 11 juni 1918. Gesneuveld te Den Helder op 10 mei 1940.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 6 mei 1946 (postuum)
   Korporaal-telegrafist van het Wapen der Militaire Luchtvaart, bij het 1-I-1 Luchtvaartregiment

Bron: BL/BK blz. 240 (N.B.: geeft naam als Beerschoten) ; www.ogs.nl

Beest, Alphons Christiaan van ("Fons")

Geboren te Amsterdam op 11 juni 1903. Overleden te Middelburg op 11 augustus 1942 (tijdens arrestatie).
1923-1939 dienst als marinier o.a. te Nederlands Oost-Indië, Amsterdam en Vlissingen; 1939 werkman bij de school voor dienstplichtige onderofficieren-administrateur te Middelburg; 1939-1940 gemobiliseerd op het Wachtschip te Vlissingen; 1940-1942 ambtenaar op het distributiekantoor te Middelburg; vanaf zomer 1940 tevens actief met oprichting & leiding van een verzetsgroep die zich m.n. toelegde op het inlichtingenwerk (in aansluiting op de Inlichtingendienst van de Ordedienst) [Groep Van Beest]; 09-06-1942 ondergedoken; 11-08-1942 bij arrestatie hoogstwaarschijnlijk de hand aan zichzelf geslagen.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 42 van 27 april 1951 (postuum)
   Marinier der eerste klasse van de Koninklijke Marine Reserve
   Wegens:

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door zich reeds dadelijk na de capitulatie in Mei 1940 beschikbaar te stellen voor het verzamelen van militaire gegevens en later op te treden als opvolger van de leider van Zeeland en tevens als commandant van de groep Walcheren van een belangrijke militaire inlichtingengroep in bezet Nederland. In het bijzonder door in 1941 rapporten, tekeningen en foto's betrekking hebbende op militaire gegevens van de vijand in Zeeland, persoonlijk ter verdere doorzending onder andere naar Rotterdam te brengen en op zeer gedurfde wijze zijn gegevens te verzamelen. Tenslotte door, toen tengevolge van verraad hij en zijn gehele groep op twee na werden gearresteerd, zich op moedige en beleidvolle wijze aan zijn arrestatie in zijn woning weten te onttrekken door, zelf ongewapend zijnde, drie gewapende vijanden achtereenvolgens buiten gevecht te stellen. Nochtans werd hij enige tijd later, ondergedoken zijnde gevangen genomen, waarbij hij door pistoolvuur van de vijand werd neergeschoten nadat hij eerst met zijn eigen vuurwapen twee tegenstanders buiten gevecht had gesteld.

[N.B. De feiten zijn in deze voordracht duidelijk heroïscher weergegeven dan ze in werkelijkheid waren. Voor een realistischer beeld wordt verwezen naar: J.N. Houterman "De groep Van Beest : geschiedenis van een Walcherse verzetsgroep 1940-1943" (Middelburg, 1999)]

Bron: BL/BK blz. 240 ; De groep Van Beest ; met dank aan de heer J.N. Houterman

Beest, J. van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 10 van 20 oktober 1944
   Korporaal-torpedomaker der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. onderzeeboot 'K.XV'

Bron: BL/BK blz. 240