Terug naar Decorati
Terug naar de index

Bal - Bazzoni

Bal, A.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 2 van 15 april 1941
   Volmatroos ter Koopvaardij, aan boord van het s.s. 'Alhena'

Bron: Koopv. blz. 7,23

Bal, H.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 5 van 27 maart 1941
   Bootsman ter Koopvaardij, aan boord van het s.s. 'Sitoebondo'

Bron: Koopv. blz. 7,44

Bal, Leendert

Geboren te 's-Gravenhage op 24 januari 1917. Omgekomen aan boord van vliegtuig N5-147 nabij Saumlaki op 21 mei 1943.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 44 van 16 juni 1950 (postuum)
   Tweede luitenant-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VK blz. 228 ; www.ogs.nl

Bal, L.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 7 van 1 juni 1944
   Olieman ter Koopvaardij, aan boord van het s.s. 'Titus'

Bron: Koopv. blz. 7,48

Balder, P.J.

Geboren in 1909.
LTZ3 KMR (07-02-1931), LTZ2 KMR (16-01-1936), LTZ1 KMR (01-09-1945), KLTZ KMR (16-10-1963).
Tweede Stuurman ter Koopvaardij, bij de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij
Bekende onderscheidingen: KV,OHK.3,XXXV

Bron: K.P.M. blz. 323 ; NKM 1968 blz. 45

Balen, D. van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 4 mei 1944
   Matroos der eerste klasse der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. onderzeeboot 'Dolfijn'

Bron: BL/BK blz. 239

Balen, J. van

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 5 van 27 maart 1943
   Matroos ter Koopvaardij, aan boord van het s.s. 'Sitoebondo'

Bron: Koopv. blz. 7,44

Balinge, zuster Charlotte Petronella ("Nelly")

Geboren te Paramaribo op 7 oktober 1896. Overleden te Amsterdam op 28 mei 1995.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Gepensioneerd hoofdverpleegster van de Militaire Geneeskundige Dienst

Bron: VOA blz. 84
; overlijdensadvertentie (N.B.: Volgens deze tevens draagster VHK, maar staat niet in Heuvel et al. (1985), noch in het errata daar op)

Balkom, P.J. van

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 21 van 21 december 1949
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend door in Juni 1944 als medewerker toe te treden tot een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied in bezet Nederland, welke groep hij tevoren reeds diensten had bewezen.
In het bijzonder door, geheel alleen belast zijnde een radiopost in de Biesbosch te beveiligen, deze opdracht met gevaar voor zijn leven goed uit te voeren.
Voorts door enige malen bij vijandelijke razzia’s de radiotelegrafisten van de post in veiligheid te brengen. Zodoende er in belangrijke mate toe bij te dragen, dat deze post gedurende de maanden Juni, Juli en Augustus 1944 de verbinding met Londen kon onderhouden.
Voorts door na de bevrijding van Zuid-Nederland in November 1944 enige malen tot de vaste wal van Noord-Brabant door weten te dringen en zich te belasten met opdrachten om nieuwe veilige waterwegen voor overbrengers door de Biesbosch te zoeken.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618

Ballangee, Leonardus Marie Johan

Geboren te Wisch op 6 november 1919. Gesneuveld nabij Vl. Ambacht op 10 mei 1940 en begraven op het militaire Ereveld 'Grebbeberg'.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 9 van 6 mei 1946 (postuum)
   Dienstplichtig korporaal-luchtschutter van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Heeft zich door daden van initiatief, moed en volharding gedurende een of meer vluchten in een luchtvaartuig tegenover den vijand onderscheiden, deel uitmakende van de bemanning van een Douglas-vliegtuig, in een luchtgevecht met een zeer groote overmacht van vijandelijke vliegtuigen boven het vliegveld YPENBURG op 10 Mei 1940; is daarbij gesneuveld.

Bron: VK blz. 228 ; www.ogs.nl ; met dank aan de heer H.G. Westland

Ballegooy, J.C.

Bekende onderscheidingen: BK.2

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 8 juli 1943 (2e toekenning)
   Sergeant-torpedomaker (10929)

Als opvarenden van Onze Onderzeeboot "O 23" gedurende geruimen tijd in krijgsverrichtingen tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Korporaal-torpedomaker

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, aan boord van Onze onderzeeboot “O 23”, welke boot in den nacht van 13 op 14 Mei 1940 door den met vele magnetische mijnen onveilig gemaakten Nieuwen Waterweg is uitgevaren, in zijn dienst aan boord eene koelbloedigheid en vastberadenheid betoond, waaraan het mede te danken is, dat de boot veilig Engeland bereikte in niet in handen van den vijand viel.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; Meijer (1990), p. 239 (NB.: geeft naam als Van Ballegooi) ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Balster, C.

Bekende onderscheidingen: ON.BEMx

Eremedaille in brons, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
   K.B. no. 44 van 12 juni 1947
   Matroos der eerste klasse

Heeft zich in de Japanse krijgsgevangenkampen in Thailand als ziekenverpleger onderscheiden door met nauwgezetheid en toewijding zijn dienst als zodanig te vervullen. Gaf zich tijdens een cholera-epidemie op als vrijwilliger om de slachtoffers te verplegen, wetende, dat er geen ontsmettingsmiddelen aanwezig waren en volbracht deze levensgevaarlijke taak met volharding en opgewektheid.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618

Bangma, Reinder L.

Geboren op 4 januari 1921.
Res-tltn.-vl.d.ML (01-01-1949), res-eltn. (01-01-1951).
Bekende onderscheidingen: BL,BK,VHK

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 34 van 8 juni 1946
   Reserve-tweede luitenant-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 9 maart 1944
   Reserve-tweede luitenant-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Bron: BL/BK blz. 219,239 ; VHK blz. 70 ; NRLL 1956 blz. 443

Bapa Sirah

Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Penghoeloe van de dessa Bengkang, district Geroeng, onderafdeling West-Lombok

Bron: VOA blz. 84-85

Barbou van Roosteren, Jean Marie René

Bekende onderscheidingen: BSTR

Bronze Star Medal (US)
   General Orders no. 309 van 14 november 1945
   Eerste luitenant

1st Lieutenant van ROOSTEREN, as Chief of the Dutch Counterintelligence Liaison Mission with the Counterintelligence Branch, G-2 Section, Headquarters, 12th Army Group, organized and directed the efforts of the Dutch security personnel assigned for liaison duties with Headquarters, 12th Army Group and of the Armies under command in a highly efficient manner. As a result of this devotion to duty and initiative, 1st Lieutenant van ROOSTEREN insured the extremely close and effective coordination of the security operations of his Mission's personnel with the American counterintelligence agencies, thereby aiding to a marked degree in the accomplishment of the Allied counterintelligence mission of destroying the German Intelligence Services and eradicating the Nazi Party.
One of 1st Lieutenant van ROOSTEREN's most notable contributions to the success of the American counterintelligence operations in Germany was his assistance in planning and supervising the security checking and control of thousands of prisoners of war and displaced persons of Dutch nationality in order to screen out and arrest individuals of counterintelligence interest to the Dutch and US security authorities.

Bron: Schlegel blz. 96

Baren, H.A. van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 26 van 23 juli 1947
   Korporaal-seiner der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. onderzeeboot 'K.XV'

Bron: BL/BK blz. 239

Barend

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 18 van 12 april 1945
   Papoea dorpshoofd, lid van het verzet in Nederlands-Indië

Moedig en beleidvol optreden getoond tijdens de Japansche bezetting van Nederlandsch Nieuw Guinea van Maart 1942 af door met onder hem dienende Papoea’s den vijand ernstige verliezen toe te brengen en door zijne medewerking te verleenen bij het ter beschikking stellen van belangrijke gegevens omtrent den vijand aan de Geallieerde autoriteiten.

Bron: BL/BK blz. 239

Barendregt, Cornelis Bastiaan Johannes

Geboren te Rotterdam op 7 november 1908. Overleden te Rotterdam op 10 mei 1940.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 9 mei 1946 (postuum)
   Soldaat van het Wapen der Infanterie, M.C.-III-39 R.I.

Bron: BL/BK blz. 239 ; www.ogs.nl

Barendregt, Hugo Adrianus

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 2 van 15 juni 1946
   Huzaar der eerste klasse van het Wapen der Cavalerie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in den strijd tegenover den vijand onderscheiden, op 11 Mei 1940 ten Zuiden van DELFT door op eigen initiatief onder hevig vijandelijk vuur zich met een anderen soldaat met een trekker te begeven naar een op den kunstweg staand, verlaten stuk pantserafweergeschut, dit stuk aan den trekker te bevestigen en in veiligheid te brengen.

Bron: BL/BK blz. 219

Barendregt, Jan van

Geboren te Zwijndrecht op 22 april 1896. Overleden te Rijswijk (ZH) op 10 mei 1940.
Sinds 10 oktober 1935 inwoner van Zeist.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 9 mei 1946 (postuum)
   Sergeant-vliegtuigmaker bij het Wapen der Militaire Luchtvaart

Bron: BL/BK blz. 239 ; www.ogs.nl ; met dank aan de heer R.P.M. Rhoen

Barendregt, Simon Gerrit

Geboren te Klaaswaal (ZH.) op 13 juli 1895. Overleden te 's-Gravenhage op 11 mei 1961.
Adj.mach. (06-08-1914), Off.mach.3 (16-08-1917), Off.mach.2 (22-12-1920), OMSD.2 (05-04-1923), HOMSD.2 (01-12-1941), HOMSD.1 (01-11-1946), KTZ(T) (01-01-1949), Sbn(T).-tit. (01-02-1952), pensioen 01-02-1952.
Bekende onderscheidingen: ON.4x,BK,OHK.2,OV,XXX,Mk

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 september 1942
   Officier Marinestoomvaartdienst der eerste klasse, aan boord van Hr.Ms. 'Tromp'

Bron: BL/BK blz. 239 ; T.1278

Barendse, G.J.

Bekende onderscheidingen: ON.4

Officier in de Orde van Oranje-Nassau
   K.B. no. 2 van 29 juni 1944
   Commodore ter Koopvaardij, kapitein van het s.s. 'Nieuw Amsterdam'

Bron: Koopv. blz. 4,38 ; Vos blz. 159

Barendsen, Jan Jozua

Geboren te Amsterdam op 11 september 1882. Gefusilleerd te Apeldoorn op 2 oktober 1944
Bekende onderscheidingen: MWO.4,VZK,E.1,XX

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 58 van 25 juli 1952 (postuum)
   Gepensioneerd luitenant-kolonel van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VZK blz. 43

Baretta, Evaradus

Geboren in 1902.
Tltn.d.Art. (14-08-1922), eltn. (14-08-1925), kapt. (25-06-1936).
Bekende onderscheidingen: XX,LoM.4

Legion of Merit, Legionnaire (US)
   Department of the Army General Orders no. 27 van 1947
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 4 van 19 juli 1946
   Lieutenant-Colonel, Royal Netherlands Air Force

The President of the United States of America, authorized by Act of Congress, 20 July 1942, takes pleasure in presenting the Legion of Merit, in the Degree of Legionnaire to Lieutenant Colonel Evaradus Baretta, Royal Netherlands Air Force, for exceptionally meritorious conduct in the performance of outstanding services to the Government of the United States from June 1940 to September 1945.

Bron: Schlegel blz. 74 ; Wiegand, 2003 DA blz. 7 ; NRL 1939 blz. 550 ; Military Times Hall of Valor

Baring, H.J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 45 van 6 februari 1947
   Sergeant-capitulant van het Wapen der Infanterie

Bron: Meijer (1990), p. 239

Barkmeijer, Jan

Geboren op 2 december 1900. Overledne te Groningen op 17 februari 1988.
Res-tltn.d.Art. (11-12-1924), res-eltn. (11-12-1928).
Bekende onderscheidingen: BK,XV,VHK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 10 van 13 november 1946
   Reserve-kapitein van het Wapen der Artillerie

Bron: Meijer (1990), p. 240 ; Heuvel et al. (1985), p. 70 ; NRL 1939 blz. 278

Barmé, Richard

Geboren te Küllenhahn op 3 oktober 1924. Overleden te 's-Gravenhage op 8 maart 1945.
Legernummer 241003791.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 33 van 2 mei 1953 (postuum)
   Tijdelijk benoemd reserve-tweede luitenant voor algemene dienst

Heeft zich door het bedrijven van moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden als marconist van enige geheime agenten, die nà hun zogenaamde dropping in Juli 1944 in opdracht van het Bureau Bijzondere Opdrachten te LONDEN in ROTTERDAM werkten en contact hadden met de verzetsorganisdaties aldaar.
Hij werd daartoe in de nacht van 1 op 2 November 1944 per parachute neergelaten en werkte op drie zendadressen. Toen in December een van de marconisten werd uitgepeild en gearresteerd, veranderde hij van adres en ging door met zenden. In Februari 1945 werd ook hij uitgepeild en gearresteerd en in Maart daaraanvolgend gefusilleerd.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; BL/BK blz. 219 ; www.ogs.nl

Barnaart, Jonkheer Willem Pieter

Geboren te Pati, Semarang, Java, op 28 februari 1920.
Korp.adelb.adm. e.o. (16-08-1941), Australisch staatsburger
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Reserve-eerste luitenant-telegrafist der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. no. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: VK blz. 228 ; Wo.2932

Barneveld, A. van

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   Vervanging voor een andere onderscheiding

Bron: BL/BK blz. 219

Barneveld, M. van

Geboren op 8 april 1918.
Legernummer 18.04.08.004.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 29 van 12 mei 1951
   Tijdelijk aangesteld sergeant-majoor-instructeur van het Wapen der Infanterie

“Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door, na zich reeds in 1942 geheel vrijwillig te hebben gemeld voor indeling bij een Brits zogenaamd “Commando” of ander onderdeel, op 17 September 1944, ingedeeld als tolk bij de 1st British Airborne Division, na nabij WOLFHEZE per zweefvliegtuig te zijn geland, enige dagen achtereen steeds onder zwaar vijandelijk vuur op zeer flinke en gedurfde wijze op te treden.
In het bijzonder door verschillende malen per jeep mede op patrouille te gaan, enige malen de Rijn over te steken om verband met Poolse troepen op te nemen en deel te nemen aan de zware gevechten in OOSTERBEEK.
Voorts door, nog in de rang van soldaat, als commandant van drie groepen van 20 man, een aanval te doen op een vijandelijke mortierstelling enige kilometers Noord van OOSTERBEEK, deze opdracht op goede wijze uit te voeren, waarbij hij, toen de vijand hem in een hinderlaag in het bos had gevangen genomen, weer kon worden bevrijd.
Tenslotte door, toen tengevolge van ’s vijands handelingen de Britse troepen te OOSTERBEEK over de Rijn moesten terugtrekken, nadat hij deze rivier reeds was overgestoken, opnieuw naar OOSTERBEEK onder zwaar vijandelijk vuur terug te keren, twee secties Britse troepen naar de Rijn te geleiden en daarna, tot tweemaal toe, nogmaals Britse militairen van OOSTERBEEK naar de Rijn te brengen om uiteindelijk, nog steeds onder zwaar vijandelijk vuur, buiten aan een bootje hangend, de Rijn voor goed over te steken.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 21 van 19 april 1945
   Ingetrokken bij K.B. no. 29 van 12 mei 1951
   Dienstplichtig sergeant

Behoorende tot de luchtlandingstroepen tijdens de gevechten in de omgeving van Nijmegen, medio September 1944, moed, beleidvol optreden en doorzettingsvermogen getoond.

Bron: BL/BK blz. 219

Barneveld, N. van

Geboren in 1899.
Eltn.SD (16-05-1953).
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.1

Bronzen Kruis
   K.B. no. 12 van 10 november 1949
   Adjudant-onderofficier-instructeur van het Wapen der Artillerie

Bron: BL/BK blz. 240 ; NRLL 1956 blz. 324

Barnhard, Antonie

Geboren te 's-Gravenhage op 14 mei 1918. Overleden in het Kommando Oranienburg op 3 mei 1942.
Huisschilder en lid van het verzet.
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.1

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 24 augustus 1946 (postuum)
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden, bij de verdediging van een der kazematten op het vliegveld Waalhaven in den vroegen morgen van 10 Mei 1940.

Bron: BL/BK blz. 240 ; www.ogs.nl ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Barnstein, H.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 11 van 25 februari 1943
   Dienstplichtig soldaat

wegens het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bart, J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 3 van 2 december 1943
   Korporaal-kok zeemilicien (10488z) der Koninklijke Marine

Als opvarende van Onze Onderzeeboot “O 24” gedurenden geruimen tijd in krijgsverrichtingen tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9042 ; BL/BK blz. 240

Bartelings, Charles Herman

Geboren te Pangkalan Brandan (Sumatra) op 5 december 1921. Overleden te 's-Gravenhage op 12 mei 2019.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 2 van 12 februari 1944
   Dienstplichtig sergeant

Wegens het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet gebied Nederland, waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: Müller (2016:KV), p. 99 ; Brons no. 54, p. 3

Bartelings, Willem

Geboren te Balikpapan op 9 april 1919.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 20 van 22 oktober 1942
   Cadet-vaandrig der artillerie van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger.

Het in tijd van oorlog met beleid voorbereiden van hun ontsnapping uit het door den vijand bezette gebied van Nederland en het met groot doorzettingsvermogen uitvoeren van hun ontsnapping en hun reis naar Engeland, waaraan, door het optreden van den vijand, groote gevaren waren verbonden.

Bron: Müller (2016:KV), p. 60

Bartels, dr. Johannes J. ('Joop')

Geboren te Groenlo op 2 juni 1916.
Bekende onderscheidingen: KV,EM.1,BHM,BHW

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 34 van 22 december 1951
   Voormalig, als zodanig tijdelijk benoemd, reserve-eerste luitenant voor algemene dienst

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend tijdens de bezetting van Nederland bij het doorgeven van belangrijke, o.a. militaire inlichtingen van Nederland via Zwitserland naar LONDEN.
In het bijzonder heeft hij, onder het aanvaarden van grote risico’s in 1943 en 1944 enige malen illegaal de reis GENEVE-Nederland gemaakt om hetzij persoonlijk belangrijke berichten over te brengen, hetzij in Frankrijk, Belgie en Nederland de organisatie van de berichtenlijn te verzorgen en te verbeteren.

Bron: ARA 2.05.118 inv. 2570 ; met dank aan de heer B. Keers

Bartels, Michel C.M.H.

Geboren op 29 maart 1902.
Bekende onderscheidingen: BK,VHK,MoF

Bronzen Kruis
   K.B. no. 20 van 8 oktober 1951
   Burger

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden in het tijdvak van Maart 1941 tot de bevrijding van ZUID-LIMBURG in September 1944, als plaatsvervangend commandant van District VI (MAASTRICHT) van het Gewest 19 (LIMBURG) van de O.D.
In het bijzonder heeft hij hulp verleend om uit krijgsgevangenschap ontsnapte Geallieerde krijgsgevangenen en leden van vliegtuigbemanningen over de grens te brengen.
Voor het verlenen van hulp aan onderduikers had hij een organisatie over geheel LIMBURG opgebouwd.
Hij heeft militaire inlichtingen omtrent de vijand in LIMBURG verzameld, in kaart gebracht en doorgegeven.
Niettegenstaande zijn naam en schuilnaam bij de vijand bekend waren en hij werd gezocht, heeft hij zijn verzetswerk rustig voortgezet.
Voorts heeft hij midden September 1944 bij de gevechten rond MAASTRICHT aan de geallieerden militaire gegevens verstrekt omtrent de vijand in ZUID-LIMBURG, o.a. diens belangrijke artilleriestelling te BUNDE.

Medal of Freedom (US)
   ?
   Burger, lid van het verzet

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; Heuvel et al. (1985), p. 70 ; Meijer (1990), p. 240

Bartels, O.K.

Geboren in 1894.
Res-tltn.d.Inf. (07-11-1914), res-eltn. (07-11-1918), res-kapt. (16-11-1929).
Bekende onderscheidingen: BK,XXV,Mk

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 21 juni 1949
   Reserve-kapitein van het Wapen der Infanterie

Bron: Meijer (1990), p. 240 ; Naam- en Ranglijst der Officieren 1939, p. 124

Bartholomeus, Johannes

Geboren te Arnhem op 2 april 1891. Overleden te Hilversum op 15 april 1973.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 21 van 11 november 1950
   Dagorder no. 30 der Koninklijke Landmacht, Commando Nederlandse Bataljons in Indonesië, dd. 20 december 1950
   Gewezen adjudant-onderofficier der Mariniers

Heeft zich gedurende de Japanse bezetting bijzonder onderscheiden door daden van geestkracht, karaktervastheid en gemeenschapszin.
In het zeer bewogen eerste halfjaar der krijgsgevangenschap was het marinepersoneel losgeslagen, ongedisciplineerd en onmilitair. Onmiddellijk in deze periode reeds trad de adjudant Bartholomeus op de voorgrond als commandant van een barak Marinepersoneel, dat hij zonder een zweem van wankelmoedigheid onder appel hield. Hij herstelde en handhaafde de discipline en bracht het personeel terug tot de normale, behoorlijke militaire opvattingen.
Gedurende de verdere bezettingstijd werd nimmer tevergeefs op hem een beroep gedaan voor de vervulling van de verantwoordelijke gezagsbaantjes zoals barakcommandant, werkploegcommandant, kamppolitiecommandant enz. Deze gezagsbaantjes waren de riskante betrekkingen, omdat de commandant steeds de man was die voor elk vergrijp of elke fout in de ogen van de vijand verantwoordelijk gesteld werd.
Bartholomeus heeft door zijn houding en zijn optreden zeer velen die in de loop dier tijden zijn leiding toevertrouwd waren voor veel ellende behoed, omdat deze houding en dit optreden, benevens zijn krachtige persoonlijkheid een soort natuurlijke bescherming en afweer vormden voor zijn onderhebbenden tegenover de ongure activiteiten van de vijand. De vijand werd door zijn houding geimponeerd. Voor zijn omgeving was hij dan ook een onder die omstandigheden onschatbare, morele steun; hij liet nimmer de moed zakken en hield in zijn omgeving er stevig de moed in.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; VOA blz. 211

Bartlema, ir. J.T.L.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 3 van 26 juli 1943
   Dienstplichtig sergeant der Koninklijke Landmacht

Bron: Meijer (1990), p. 240

Bartlema-Sanders, mevrouw Y.R.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 3 van 26 juli 1943
   Burger

Bron: Meijer (1990), p. 240

Bas Backer, Jonkheer mr. Dirk

Geboren te Apeldoorn op 31 mei 1903. Overleden in Huis Nieuw Thamen te Den Dolder op 9 september 1945.
Res-tltn.d.Art. (01-01-1931), res-eltn. (01-01-1935).
Advocaat en procureur, auditeur-militair te velde.
Bekende onderscheidingen: MBE

Honorary Member in the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   ? ; Verlof verleend tot dragen en aannemen bij K.B. no. 9 van 16 december 1943
   Reserve-kapitein van het Wapen der Artillerie

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9042 ; NA 1954 blz. 57-58 ; NRL 1939 blz. 291

Basaran

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 4 van 5 april 1945
   Inheems agent van politie te Nieuw-Guinea

Moed en beleidvol optreden getoond bij Japansche aanvallen in Augustus 1944 op een in aanbouw zijnde kampoeng op Nederlandsch Nieuw-Guinea.

Bron: Meijer (1990), p. 240

Basilewitch, J., echtgenote van Van Stolck

Bekende onderscheidingen: BMK.2

Militair Kruis 2e klasse (B)
   ? ; uitgereikt te Wassenaar op 4 november 1948
   Burger, lid van het verzet

Bron: Nieuwe Leidsche Courant, 5 november 1948, blz.

Bassa, M.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 2 van 18 november 1948
   Eerste luitenant der Cavalerie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Meijer (1990), p. 219

Bassie, W.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 23 april 1942
   Korporaal-telegrafist der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. onderzeeboot 'O 24'

Bron: Meijer (1990), p 240

Bastiaan, H.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 19 van 30 januari 1941
   Sergeant-machinist (9361) der Koninklijke Marine

voor uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog aan het Vaderland bewezen, t.w. als opvarenden van Hr.Ms. communicatievaartuig “DE MOK I” – welke boot in de periode van 31 Mei – 4 Juni 1940 op voortreffelijke wijze assistentie verleende bij de evacuatie van de “British Expeditionary Force” uit Duinkerken onder heftige bomaanvallen en onder hevig mitrailleurvuur van vijandelijke vliegtuigen en tenslotte door aanvaring met een Franschen torpedobootjager verloren ging – eene koelbloedigheid en vastberadenheid betoond, waaraan het mede te danken is geweest, dat belangrijke afdeelingen van dit expeditieleger met dit vaartuig naar Engeland konden worden overgebracht.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9035 ; Meijer (1990), p. 240

Bastiaan, J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 2 september 1942
   Matroos der tweede klasse der Koninklijke Marine

Bron: Meijer (1990), p. 240

Bastiaanse, Johannes Cornelis

Geboren te Rotterdam op 22 april 1922. Overleden te Groningen op 12 juli 2009.
Legernummer 22.04.22.002.
Bekende onderscheidingen: BL,VHK

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 15 van 26 mei 1952
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden als ondercommandant, later commandant, van een K.P. (Knokploeg) in Noord-Drente, die zich verdienstelijk heeft gemaakt met het organiseren van zogenaamde “droppings van wapenen”, die bij de bevrijding in April 1945 daadwerkelijk zijn gebruikt, onder anderen bij de gevechten nabij Smilde en Appelscha.
Hij leidde de overval op het Huis van Bewaring te Assen op 11 December 1944 waarbij een dertigtal verzetslieden, die op het doodvonnis wachtten, werden bevrijd en zodoende opnieuw bij het verzet konden worden ingeschakeld.
Bij deze overval drong hij met list en geweld als eerste naar binnen en wist door gedurfd optreden het bewakingspersoneel in bedwang te houden.
Meermalen kwam hij in gewapende aanraking met hem achtervolgende landwacht of politie waarbij hij zich door koelbloedig optreden steeds aan gevangenneming wist te onttrekken.
Hij was een voorbeeld voor allen in zijn verzetsgroep.

Bron: Heuvel et al. (1985), p. 70 ; Meijer (1990), p. 219 ; Brons nummer 64, p. 50

Bastiaenen, Cornelis Adrianus

Geboren te Haarlem op 9 augustus 1919. Omgekomen boven Manderfeld (België) op 13 januari 1945.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 7 van 10 augustus 1944
   Reserve-eerste luitenant-vlieger-waarnemer van het Wapen der Militaire Luchtvaart, bij het R.A.F. no. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron
   Wegens:

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijandblijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 228 ; www.ogs.nl

Bastin, P.H.F.

Bekende onderscheidingen: BK.2

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 8 juli 1943 (2e toekenning)
   Sergeant-machinist (8442)

Als opvarenden van Onze Onderzeeboot "O 24" gedurende geruimen tijd in krijgsverrichtingen tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Sergeant-machinist (8442)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, aan boord van Onze onderzeeboot “O 24”, welke boot in den nacht van 13 op 14 Mei 1940 door den met vele magnetische mijnen onveilig gemaakten Nieuwen Waterweg is uitgevaren in zijn dienst aan boord eene koelbloedigheid en vastberadenheid betoond, waaraan het mede te danken is, dat de boot veilig Engeland bereikte en niet in handen van den vijand viel.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; Meijer (1990), p. 240 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Batenburg, Chr.M.

Bekende onderscheidingen: MRF.2

Médaille de bronze de la reconnaissance francaise (F)
   ?
   Hoofdcommies bij de afdeling juridische zaken van het ministerie van Marine

Bron: Dagblad voor Amersfoort,6 juli 1950

Batenburg, Christiaan Petrus

Geboren te Rucphen op 9 januari 1913.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Korporaal der Infanterie van Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (stamboeknummer 95454)

Bron: VOA blz. 85

Bats, ir. A.H.O.W. de

Geboren in 1893.
Res-tltn.d.Gen. (04-03-1916), res-eltn. (01-08-1918), res-kapt. (28-07-1924).
Bekende onderscheidingen: BL,XX,Mk

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 15 van 16 augustus 1950
   Eervol ontslagen reserve-kapitein van het Wapen der Genie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden in het tijdvak van 10-14 Mei 1940 als Commandant van de 2e Compagnie van het III Depot Genietroepen bij de strijd om en nabij het Beursstation te ROTTERDAM waarop ook herhaaldelijk uit de lucht werd aangevallen.
In het bijzonder door, hoewel hij pas enige dagen het bevel over dit slechts 70 man sterke depot-onderdeel voerde, waarvan de manschappen nog slechts ten dele waren afgericht en dat niet was bestemd om rechtstreeks aan gevechten deel te nemen, op voorbeeldige wijze, nadat hij de door hem aangevraagde versterking van enige mitrailleurs had ontvangen, behoudens een korte onderbreking wegens aflossing, het Beursstation bezet te houden en er vier dagen te blijven standhouden, zomede van de aanvang af door het inzetten van verscheidene patrouilles de vijand naar de bruggen over de Maas terug te dringen en hem ernstige verliezen te berokkenen.
Voorts door op 14 Mei 1940, kort voor hij door de uitgebroken branden en de verstikkende rook genoodzaakt was zijn onderdeel te verplaatsen, toen hem bleek dat het personeel, dat was aangewezen om het spoorwegviaduct nabij het Beursstation tot springen te brengen, blijkbaar tengevolge van het vijandelijk bombardement niet meer aanwezig was, zulks persoonlijk te verrichten.
Door dit bijzonder moedige optreden er toe bij te dragen dat de vijand zich niet nabij het Beursstation kon handhaven en zich evenmin langs de spoorbaan tot het Beursstation en het hart van de stad ROTTERDAM kon uitbreiden en tevens te bereiken, dat na de capitulatie vijandelijk treinverkeer over ROTTERDAM onmogelijk was.

Bron: Meijer (1990), p. 219 ; NRL 1939 blz. 324

Bats, Albert Simon de

Geboren te Den Helder op 13 juli 1892. Overleden te Wassenaar op 2 juli 1960.
LTZ3 (31-07-1915), LTZ2 (31-07-1917), e.o. 10-09-1919, LTZ2 KMR (01-05-1927), LTZ1 KMR (09-05-1936), in act.dst. 29-04-1939 / 01-09-1946, KLTZ KMR (03-05-1943), e.o. 01-10-1947.
Bekende onderscheidingen: KV,OHK.2,OV,XX,Mk

Bron: Wo.1604

Battum, D. van (Hattum?)

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Militia-sergeant-telegrafist der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. no. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: VK blz. 228

Baudoin, Petrus Josephus Maria

Geboren op 19 februari 1907.
Bekende onderscheidingen: VHK,MVR.1,LII.4p,BOK.p

Officier in de Orde van Leopold II met palm en Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   ? ; uitgereikt te Wassenaar op 4 november 1948
   Majoor

Bron: Heuvel et al. (1985), p. 70 ; Nieuwe Leidsche Courant, 5 november 1948, blz.

Baumgarten, mejuffrouw N.I.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 11 van 25 februari 1943
   Burger

wegens het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bauw, A.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 23 april 1942
   Sergeant-telegrafist der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. onderzeeboot 'O 21'

Bron: Meijer (1990), p. 240

Bavel, Adriaan van

Bekende onderscheidingen: KV,MID

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 1 van 16 april 1942
   Volmatroos ter Koopvaardij, aan boord van het s.s. 'Pennland'

die als opvarende van het s.s. “PENNLAND”, dat in den avond van den 25sten April, 1941, tengevolge van herhaalde Duitsche luchtaanvallen tot zinken werd gebracht, onder gevaarvolle omstandigheden moedig optrad bij de hulp, verleend aan den tweeden stuurman en twee scheepsgezellen tijdens de redding van twee achtergebleven opvarenden.

Mentioned in Despatches (GB)
   December 1941
   Able Seaman, s.s. 'Pennland'

... for their services with the Royal Navy in the withdrawal from Greece.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 637, 765 ; Koopv. blz. 7,40,52

Bax, Johannes Stephanus

Geboren te Utrecht op 14 maart 1902. Overleden te Amsterdam op 3 april 1967.
LTZ3 (16-08-1924), KTZ (01-09-1948), pensioen 01-03-1953.
Bekende onderscheidingen: ON.4x,BL,OHK.4,OV,XXV,IM.1948,NOC,OBE,MID,ZS.3

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 4 van 9 maart 1944
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse, aan boord van Hr.Ms. 'Floris'

Bron: Meijer (1990), p. 219 ; Wo.1924

Baxmeyer, H.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 26 mei 1944
   Dienstplichtig sergeant

In tijd van oorlog met levensgevaar ontsnapt uit bezet Nederland en rechtstreeks naar Engeland gekomen, met het doel zich in dienst te stellen van de Nederlandsche Regeering.

Bron: Meijer (1990), p. 240

Bazzoni, C.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 8 van 2 september 1942
   Matroos-telegrafist zeemilicien, aan boord van Hr.Ms. Vliegboot 'Y64'

Bron: Meijer et al. (1997), p. 228