Terug naar Decorati
Terug naar de index

Baan - Bakx

Baan, Johan Christiaan Heinrich Loberecht

Geboren te Rotterdam op 12 september 1895.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 7 van 18 september 1947 (registernummer 1322)
   Kapitein

die als Gezagvoerder bij de Nederlandse Koopvaardijvloot waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaar op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend grote gevaren van vijandelijke handelingen werden gelopen.

Bron: Nationaal Archief 2.16.32 inv. 729 ; Müller (2016:KV), p. 159

Baarda, Klaas

Geboren te Zaandam op 9 mei 1912. Overleden te Watergang op 22 februari 1997.
Bekende onderscheidingen: KV,VHK

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 98 van 31 maart 1952 (registernummer 1917)
   -

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als lid van een ondergrondse organisatie in de Zaanstreek in de jaren van bezetting.
Hij nam belangrijke hoeveelheden wapens in ontvangst op afwerpterreinen in Noord-Holland en wist deze op oordeelkundige en gedurfde wijze te vervoeren en te verdelen ten behoeve van het verzet; hij gaf onderricht in het gebruik der wapens.

Bron: Nationaal Archief 2.02.32 inv. 618 ; Heuvel et al. (1985), p. 68 ; Müller (2016:KV), p. 308 ; met dank aan Harry Huisman

Baaren, Klaas van der

Geboren op 6 oktober 1918. Overleden te Morrisburg (Ontario, Canada) op 27 maart 2001.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 70 van 12 september 1947 (registernummer 644)
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden, door in de vroege morgen van 10 Mei 1940 nabij Coevorden, als commandant van een post bij een te vernielen kanaalbrug, geheel vrijwillig op voorbeeldige en onverschrokken wijze met slechts 3 man gedurende enige uren onder zwaar vijandelijk vuur het doordringen van de aan sterkte en bewapening zeer overmachtige vijand naar verhouding zeer grote verliezen toe te brengen mede door zelf de enige beschikbare lichte mitrailleur te bedienen en tot het uiterste, tot de laatste patroon stand te houden, hoewel zijn post geheel werd omsingeld en hij niet meer naar alle zijden vuur kon uitbrengen.

Bron: Meijer (1990), p. 219 ; Müller (2016:BL), p. 144 ; Brons nummer 62, p. 19-24

Baars, Arnold

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ?
   Burger, lid van het verzet

Baars, J.H.L.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 19 van 30 januari 1941 (registernummer 172)
   Adspirant korporaal-machinist-zeemilicien (13225z)

voor uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog aan het Vaderland bewezen, t.w. als opvarenden van Hr.Ms. communicatievaartuig “DE MOK I” – welke boot in de periode van 31 Mei – 4 Juni 1940 op voortreffelijke wijze assistentie verleende bij de evacuatie van de “British Expeditionary Force” uit Duinkerken onder heftige bomaanvallen en onder hevig mitrailleurvuur van vijandelijke vliegtuigen en tenslotte door aanvaring met een Franschen torpedobootjager verloren ging – eene koelbloedigheid en vastberadenheid betoond, waaraan het mede te danken is geweest, dat belangrijke afdeelingen van dit expeditieleger met dit vaartuig naar Engeland konden worden overgebracht

Bron: Nationaal Archief 2.02.14 inv. 9035 ; Meijer (1990), p. 239 ; Müller (2016:BK), p. 47

Baars, Johannes Petrus

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 45 van 6 februari 1947 (registernummer 1912)
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden, door op 10 en 11 Mei 1940, behoorende tot een geisoleerd troepenonderdeel, als lichte mitrailleurschutter in het Zuid-Oostelijk deel van het eiland van Dordrecht op onverschrokken wijze deel te nemen aan het bestrijden van aldaar, in grooten getale, gelande vijandelijke valschermjagers.
Tenslotte bij het dekken op 11 Mei 1940 van den terugtocht van zijn groep, welke was afgesneden en welke onder vijandelijk mitrailleurvuur lag, gewond geraakt.

Bron: Meijer (1990), p. 239 ; Müller (2016:BK), p. 266

Baars, J.P.

Bekende onderscheidingen: KCBC

Commendation (GB)
   ?
   Chief Engineer, m.v. 'Badzo'

Bron: Koopvaardij (?), p. 52

Baars, Willem

Geboren op 8 september 1922. Overleden te 's-Gravendeel op 28 juli 2006.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 54 van 10 april 1953 (registernummer 2040)
   -

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend tijdens de bezettingsjaren 1940-1945 als overbrenger van geheime agenten uit het Zuiden van Nederland over het Hollands Diep naar bezet gebied, en het wegbrengen van leden van geallieerde vliegtuigbemanningen in omgekeerde richting. Hij heeft de gewaagde oversteek van het Hollands Diep heen en terug in de wintermaanden van 1944 op 1945 viermaal volbracht.

Bron: Müller (2016:KV), p. 339 ; met dank aan Bert Keers

Baars, Willem van ("Wim")

Geboren te Den Helder op 6 mei 1905. Overleden aldaar op 24 november 1992.
Onderofficier bij de Koninklijke Marine (1921-1936), (burger)havenmeester van Den Helder.
Bekende onderscheidingen: KV,B.Med.

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 21 van 21 december 1949 (registernummer 1697)
   -

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend door, na in Mei 1943 als medewerker te zijn toegetreden tot een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied in bezet Nederland, tot aan de bevrijding in Mei 1945 als zodanig op te treden en steeds uitstekende gegevens te leveren over de vijandelijke verdediging en de bewapening van het Noordelijk gedeelte van de provincie Noord-Holland.
In het bijzonder door zeer nauwkeurige gegevens te verschaffen over Den Helder, ook in de periode, dat de betekenis van deze vijandelijke Marinebasis in de zomer van 1944 steeg door het uitvallen van de Kanaalhavens.
Daarbij voortdurend te melden: aantal, type en bewapening van voorpostenboten en H.boten, alsmede vijandelijke convooien, hetgeen er toe heeft bijgedragen, dat deze werden gebombardeerd.

Bron: Nationaal Archief 2.02.32 inv. 618 ; Müller (2016:KV), p. 251 ; met dank aan W. Kramer (kleinzoon)

Baas, Cornelis ('Cees')

Geboren te 's-Gravenhage op 13 december 1915. Overleden te Wollongong (New South Wales, Australië) op 6 december 1995.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 11 van 24 juni 1950 (registernummer 3034)
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Genie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in de vroege morgen van 10 Mei 1940 na de vijandelijke aanval op ROTTERDAM als commandant van een patrouille het stratencomplex ten Zuid-Oosten van het Beursstation te verkennen, waarbij hij, tengevolge van vijandelijk vuur er niet in slaagde tot in het Witte Huis door te dringen, van een Assurantiekantoor aan de Noordzijde van de Wijnhaven de spoorbaan onder vuur deed nemen, om deze spoorbaan gedeeltelijk van vijanden te zuiveren.
Daarna opnieuw met twee soldaten een poging te wagen het Witte Huis te bezetten, waarbij een soldaat sneuvelde en de tweede soldaat zwaar werd gewond.
Voorts door,nadat de door hem gevraagde versterking was aangekomer en hij aan de commandant daarvan het commando had overgegeven, een waardevol rapport uit te brengen over ’s vijands opstellingen in het bruggehoofd beNoorden de beide bruggen over de Nieuwe Maas.
Tenslotte door op 12 Mei 1940 als commandant van een patrouille met opdracht na te gaan of de vijand zich nog onder het spoorwegviaduct nabij de Wijnhaven ophield, een vijandelijk scherpschutter, die zich onder de ijzeren platen van de baan van het viaduct bevond, onschadelijk te maken.

Bron: Meijer (1990), p. 239 ; Müller (2016:BK), p. 563

Baas, Cornelis Marie

Geboren te Rotterdam op 22 september 1910. Overleden op 20 februari 1978.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 21 van 29 juli 1943 (registernummer 816)
   Kwartiermeester (10272)

Als opvarenden van Onzen Torpedobootjager "Witte de With" tijdens den strijd tegen Japan in Nederlandsch-Indië bij voortduring blijk gegeven van moed, bekwaamheid en groote plichtsbetrachting, inzonderheid bij de gevechtsacties in de Java-Zee.

Bron: Meijer (1990), p. 239 ; Müller (2016:BK), p. 133

Baatsen, Arnoldus Albert

Geboren te Amsterdam op 11 april 1918. Overleden in het concentratiekamp Mauthausen op 7 september 1944.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 33 van 2 mei 1953 (registernummer 3462) (postuum)
   Tijdelijk aangesteld dienstplichtig sergeant voor speciale diensten

heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als agent van een geheime inlichtingendienst, die hem tijdens de jaren 1940-1945 uitzond naar door de vijand bezet gebied, alwaar hij onder uiterst moeilijke omstandigheden een levensgevaarlijke taak had te vervullen, die door vijandelijke tegenactie tenslotte tot zijn dood leidde.

Bron: Nationaal Archief 2.02.32 inv. 618 ; Meijer (1990), p. 239 ; Müller (2016:BK), p. 670 ; www.ogs.nl (NB.: geeft onderscheiding als BL ipv. BK!)

Baaij, H.J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 4 van 22 juli 1943
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse, aan boord van Hr.Ms. onderzeeboot 'K.X'

Bron: Meijer (1990), p. 239

Baayens, J.F.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Majoor-monteur (6424)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, aan boord van Onze onderzeeboot “O 24”, welke boot in den nacht van 13 op 14 Mei 1940 door den met vele magnetische mijnen onveilig gemaakten Nieuwen Waterweg is uitgevaren in zijn dienst aan boord eene koelbloedigheid en vastberadenheid betoond, waaraan het mede te danken is, dat de boot veilig Engeland bereikte en niet in handen van den vijand viel.

Bron: Nationaal Archief 2.02.14 inv. 9034 ; Meijer (1990), p. 239

Bach, J.A.

Geboren in 1905.
Res-tltn.d.Inf. (17-09-1925), res-eltn. (17-09-1929), res-genmaj.-vl.d.KLu (01-03-1953).
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.1,XXX

Bronzen Kruis
   K.B. no. 10 van 10 juni 1948
   Reserve-kapitein-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Bron: Meijer (1990), p. 239 ; Naam- en Ranglijst der Officieren 1939, p. 151 ; Naam- en Ranglijst der Officieren 1956, p. 429

Bach Kolling, Hendrik Florentijn

Geboren te Pameksan, Madoera (Nederlandsch-Indië) op 27 februari 1903. Overleden te 's-Gravenhage op 2 januari 1972.
LTZ3 (16-08-1924), LTZ2 (19-08-1926), e.o. 16-10-1934, LTZ2 KMR (16-05-1940), LTZ1 KMR (16-04-1942), e.o. 01-10-1953, pensioen 27-02-1963.
Bekende onderscheidingen: BL,OHK.3,OV.1,XX

Bronzen Leeuw
   Vervanging voor een andere onderscheiding
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse (01930), commandant van Hr.Ms. Onderzeeboot 'O 19'

Bron: Leeflang et al. (2004), nummer 1930 ; Meijer (1990), p. 219 ; Naamlijst Officieren Koninklijke Marine 1968, p. 326

Back, Paulus Gijsbertus de

Geboren te Meester Cornelis, Batavia (Nederlands-Indië) op 6 april 1908. Overleden te Rotterdam op 11 januari 1969.
LTZ3 (21-08-1929), LTZ 2 (21-08-1931), LTZ1 (28-06-1941), pensioen (01-02-1948), LTZ1 SD KMR (01-02-1948), e.o. 01-10-1958.
Bekende onderscheidingen: ON.5x,BL,OHK.2,OV.2,XX

Bronzen Leeuw
   Vervanging voor een andere onderscheiding
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse (02156), aan boord van Hr.Ms. 'Janssen'

Bron: Meijer (1990), p. 219 ; Naamlijst Officieren Koninklijke Marine 1947, p. 13 ; Naamlijst Officieren Koninklijke Marine 1968, p. 317

Backer, Jan Dam

Geboren te Vlaardingen op 19 oktober 1916. Overleden te Wassenaar op 8 februari 2000.
Bekende onderscheidingen: ON.4x,VOA,OHK.1,OV.3,XXV,H.1937

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950
   Ritmeester van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, commandant van 8e Eskadron Vechtwagens te Soerabaja

Bron: Spaans (2004), p. 148

Backer, Jan Dam

Geboren in 1898.
Tltn.d.Gen. (31-07-1919), eltn. (01-06-1922), kapt. (01-10-1929), maj. (08-10-1948), ltkol. (09-10-1948), kol. (01-11-1948), genmaj. (01-04-1952), ltgen.d.TD. (01-05-1954).
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.4x,KV,OHK.1,XXXV,Mk,LII.3,EKL.2

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 6 van 24 augustus 1946
   Tijdelijk benoemd luitenant-kolonel van het Wapen der Genie

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend, door op 14 Mei 1940 als waarnemend Chef van den Staf van het Commando ROTTERDAM uitvoering te geven aan de opdracht om zich als parlementair in verbinding te stellen met het Duitsche Commando te ROTTERDAM-Zuid en daarna onder hevig eigen vuur en vijandelijk luchtbombardement naar den commandopost van zijn Commandant terug te keeren.

Bron: Naam- en Ranglijst der Officieren 1956, p. 285 ; met dank aan Bert Keers

Bagchus, Willem

Geboren te Buitenzorg (Nederlands-Indië) op 6 juli 1918. Overleden te 's-Gravenhage op 10 maart 2001.
LTZ3 (01-04-1940), LTZ2 (01-04-1942), LTZ1 (01-05-1950), KLTZ (01-09-1959), KTZ (01-01-1965), SBN (01-01-1970), e.o. 16-10-1972.
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.4x,BK,OHK.2,OV.1,XXX

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 4 mei 1944
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse, aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot 'O 15'

Bron: Meijer (1990), p. 239 ; overlijdensadvertentie

Baggerman, K.J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 29 van 12 mei 1951
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door, na zich reeds in 1942 geheel vrijwillig te hebben gemeld voor indeling bij een Brits zogenaamd “Commando” of ander onderdeel:
1e. op 17 September 1944, ingedeeld bij de 1 Allied Airborne Army, na nabij GROESBEEK met een zweefvliegtuig te zijn geland, zich met enige Britse officieren naar NIJMEGEN te begeven om verbinding met Nederlandse instanties te zoeken.
Voorts door gedurende de volgende dagen zich zeer verdienstelijk te maken met het opnemen van verband met enige gemeentebesturen ten Zuiden van NIJMEGEN en ondergrondse organisaties en bij het organiseren van tijdelijke hospitalen.
2e. op 1 November 1944, ingedeeld bij No. 4 Commando, onder zwaar vijandelijk mitrailleurvuur te VLISSENGEN aan de landing deel te nemen en zich naar de binnenstad te begeven, alwaar hij nabij het postkantoor werd gewond.

Bron: Meijer (1990), p. 239 ; met dank aan Bert Keers

Baggus, Nicolaas ("Nico")

Geboren te Vlaardingen op 8 maart 1891. Overleden op 22 februari 1966.
Bekende onderscheidingen: KV.2,OHK.3

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 7 van 6 mei 1947 (2e toekenning)
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 2 van 3 september 1942
   Gezagvoerder ter Koopvaardij, kapitein van het m.s. 'Kota Baroe'

Bron: Koopvaardij (?), p. 7,32 ; www.baggus.org

Bakaroedin bin Moesa

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 18 van 12 april 1945
   Landschapspolitieagent

Als leider van en gewapend aantal inwoners van de Kampong Meca moedig en beleidvol optreden getoond waardoor ongeveer 100 Japanners werden gedood, waaronder een luitenant-kolonel. Zelf 15 Japanners neergelegd. Vele belangrijke gegevens omtrent den vijand ter kennis van den Geallieerde Autoriteiten gebracht.

Bron: Meijer (1990), p. 239

Bakema, K.L.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 70 van 12 september 1947
   Reserve-officier van gezondheid

Bron: Meijer (1990), p. 239

Bakhuys, H.E.M.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 51 van 3 april 1948
   Kapitein van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Meijer (1990), p. 239

Baki Ngoeroe

Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949 (postuum)
   Timorees sergeant 1e klasse van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Spaans (2004), p. 50

Bakker, Bartele Broer

Geboren te IJsbrechtum (Friesland) op 13 maart 1918. Overleden op 16 mei 1988.
Bekende onderscheidingen: MWO.4,OHK.1,KLO,DSC

Ridder 4e klasse der Militaire Willemsorde
   K.B. no. 49 van 28 augustus 1948
   Tweede stuurman aan boord van het m.s. 'Ondina'
   Wegens:

Het zich in de strijd onderscheiden door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw door als 2e stuurman van het m.s. "Ondina", hetwelk slechts voorzien was van een kanon van 10.2 cm op 11 November 1942 in de Indische-oceaan tezamen met de begeleidende mijnenveger der Royal Indian Navy, na toestemming van zijn gezagvoerder onder gevaarlijke omstandigheden de strijd aan te binden met twee overmachtig bewapende Japanse hulpkruisers, door een vuurgevecht aan te gaan en te leiden, tengevolge waarvan één Japanse hulpkruiser tot zinken werd gebracht, waarmede aan de vijand een gevoelig verlies werd toegebracht.
Voorts door, nadat de ammunitie verbruikt, de gezagvoerder gesneuveld, het zwaarbeschadigde schip verlaten en de bemanning in de sloepen beschoten was, waarbij enige doden en gewonden vielen, na het vertrek van de overgebleven Japanse kruiser op eigen initiatief en ten volle bewust van de nog dreigende grote gevaren voor schip en bemanning, met enige vrijwilligers aan boord terug te gaan en na onderzoek het schip recht te trimmen, waarna ook de overige bemanning kon terugkeren, als gevolg waarvan het zwaarbeschadigde schip behouden een Australische haven kon worden binnengebracht.

Bronzen Kruis met Eervolle Vermelding
   K.B. no. 7 van 14 januari 1943
   Ingetrokken en vervangen door de Militaire Willems-Orde
   Tweede Stuurman aan boord van het m.s. 'Ondina'

Distinguished Service Cross (GB)
   1943
   Second Officer, m.v. 'Ondina'

for great gallantry when the vessel, escorted by only one destroyer, was attacked by two enemy raiders, one of which she sank. Although her crew was forced to abandon ship during the action, she was re-boarded and was brought safely to port.

Bron: Nationaal Archief 2.16.32 inv. 773 ; Koopvaardij (?), p. 6,39,51 ; Maalderink (1982), p. 180

Bakker, C. de

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 3 van 26 juli 1943
   Dienstplichtig soldaat

Bron: Meijer (1990), p. 239

Bakker, Dionisius Dirk

Geboren te Dubbeldam op 1 oktober 1881. Gefusilleerd te Wisch (gemeente Varsseveld) op 2 maart 1945.
Bekende onderscheidingen: VHK,MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947 (postuum)
   Burger, lid van het verzet

Bron: Heuvel et al. (1985), p. 69 ; www.ogs.nl

Bakker, Dirk Jan

Geboren te Rotterdam op 29 april 1915. Gesneuveld nabij Soerabaja a/b Hr.Ms. Vliegboot 'X 19' op 24 januari 1942.
Bekende onderscheidingen: BL

Vliegerkruis met Eervolle Vermelding
   K.B. no. 2 van 21 maart 1944 (postuum) ; later ingetrokken en vervangen door de Bronzen Leeuw
   Officier-vlieger der tweede klasse, commandant van Hr.Ms. Vliegboot 'X 19'

Bron: Meijer (1990), p. 219 ; Meijer et al. (1997), p. 228 ; www.ogs.nl

Bakker, Eduard

Geboren te Rotterdam op 28 maart 1909. Omgekomen bij een aanval op het vliegveld bij Brest (Frankrijk) op 25 oktober 1943. Hij ligt begraven op het ereveld Orry-la-Ville, Senlis, Frankrijk
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 8 van 29 november 1941
   Officier-vlieger der eerste klasse der Marine Luchtvaartdienst, bij het R.A.F. no. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron
   Wegens:

Het gedurende meer dan een jaar deelnemen aan de operaties op verschillende vliegtuigen, waarbij 251 dag- en nacht vlieguren in oorlogsopdrachten werden volbracht en herhaaldelijk, in contact met den vijand, moed, initiatied en volharding werden betoond, waardoor op succesvolle wijze aan de oorlogvoering in de lucht werd deelgenomen.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 228 ; www.ogs.nl

Bakker, Gerrit

Geboren te Leeuwarden op 30 januari 1921. Gefusilleerd te Norg in maart 1945.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 13 van 11 september 1952
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol gedrag onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als lid van de bedieningsploeg van een radiostation in het Noorden des lands, dat deel uitmaakte van een netwerk van radiostations, die verkeer onderhielden met het centraal bureau van een belangrijke in bezet gebied werkende inlichtingengroep.
Bij een overval op dit station op 6 Februari 1945 werd hij tijdens het hiermede gepaard gaande vuurgevecht gewond. Hij werd begin April daaraanvolgend gefusilleerd.

Bron: Legerkoerier, jaargang 1955, nummer 11 ; www.ogs.nl (NB.: maakt geen melding van KV!) ; met dank aan Bert Keers

Bakker, G.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 28 juni 1941
   Derde Stuurman ter Koopvaardij, aan boord van het m.s. 'Taria'

Bron: Meijer (1990), p. 239

Bakker, G.H.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 33 van 11 augustus 1948
   Adjudant-onderofficier-vlieger der Marine Luchtvaartdienst

Heeft zich door moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden door op 10 Mei 1940 als bestuurder van het watervliegtuig "R2", tengevolge van 's vijands vuur genoodzaakt zijnde een gevaarlijke noodlanding te maken aan de Noord-oever van de Nieuwe Waterweg nabij het eiland Rozenburg, na deze noodlanding de strijd tegen den vijand voort te zetten. In het bijzonder door, toen twee vijandelijke transportvliegtuigen bemand met valschermspringers aldaar landden, onder vuur van valschermspringers de luchtschutter van de "R2" in de gelegenheid te stellen de "R2" in brand te steken, door hem daarbij door zijn vuur te dekken.

Bron: Meijer (1990), p. 239 ; Kloos (1987), p. 225

Bakker, Hendrik

Geboren op 14 augustus 1901.
Bekende onderscheidingen: KV,VHK

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 13 van 11 september 1952
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol gedrag onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als marconist van de geheime zender West-Zeeuwsch-Vlaanderen van de O.D. (Ordedienst) in de laatste maanden van de bezetting toen dit district door de oorlogsgebeurtenissen geisoleerd was en de radioverbinding het enige middel was om contact met het gewestelijk commando in WALCHEREN te onderhouden. Hij heeft alles in het werk gesteld om de verbinding tot stand te brengen en in stand te houden, met alle risico’s daaraan verbonden, als bombardementen, peilauto’s enz.

Bron: Heuvel et al. (1985), p. 69 ; Legerkoerier, jaargang 1952, nummer 11 ; met dank aan Bert Keers

Bakker, H.A.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 24 november 1950
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Artillerie

Bron: Meijer (1990), p. 239

Bakker, H.J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 13 juli 1944
   Konstabel der eerste klasse der Koninklijke Marine

Bron: Meijer (1990), p. 239

Bakker, Jacob

Geboren te Batavia op 1 mei 1917. Overleden te Rawizc, Polen, op 30 april 1944.
Bekende onderscheidingen: BK.2

Bronzen Kruis
   K.B. no. 33 van 2 mei 1953 (postuum - 2e toekenning)
   Tijdelijk aangesteld dienstplichtig Sergeant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als agent van een geheime inlichtingendienst, die hem tijdens de jaren 1940-1945 uitzond naar door de vijand bezet gebied, alwaar hij onder uiterst moeilijke omstandigheden een levensgevaarlijke taak had te vervullen, die door vijandelijke tegenactie tot zijn door leidde.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 3 van 3 september 1942
   Stuurman ter Koopvaardij

Bron: Nationaal Archief 2.02.32 inv. 618 ; Meijer (1990), p. 239 ; www.ogs.nl

Bakker, J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 14 van 4 januari 1949
   Burger, lid van het verzet

Bron: Meijer (1990), p. 239

Bakker, J.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 1 van 17 april 1941
   Gezagvoerder ter Koopvaardij, kapitein van het s.s. 'Bennekom'

Bron: Koopvaardij (?), p. 7,25

Bakker, J.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 11 van 19 juni 1945
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandsche Koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: Nationaal Archief 2.16.32 inv. 242

Bakker, J.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 1 van 25 januari 1945
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandsche Koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogsvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: Nationaal Archief 2.16.32 inv.nr. 240

Bakker, J.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 1 van 8 augustus 1941
   Matroos ter Koopvaardij, aan boord van het s.s. 'Moena'

die als gezagvoerder en leden van de bemanning van het s.s. “MOENA”, dat in de Victoria Docks te Londen lag, toen deze van 7 tot en met 10 September, 1940 aan hevige luchtbombardementen bloot stond, onder zeer gevaarvolle omstandigheden moedig optraden, tengevolge waarvan het eigen schip behouden bleef, en tevens het m.s. “ABBEKERK” voor verdere averij kon worden behoed.

Bron: Koopvaardij (?), p. 7,37

Bakker, J.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 63 van 9 januari 1948
   Sergeant-vlieger der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Meijer et al. (1997), p. 228

Bakker, J.

Medewerker van Groep Albrecht in Sliedrecht.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 8 van 30 augustus 1948
   Burger, lid van het verzet

Bron: Meijer (1990), p. 219 ; Ojen (1972), p. 320-321,985

Bakker, J.K.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 2 van 3 september 1942
   Gezagvoerder ter Koopvaardij, kapitein van het m.s. 'Mapia', varende onder de vlag van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij

Bron: Bakker (1950), p. 323 ; Koopvaardij (?), p. 7,35

Bakker, P.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 2 van 16 december 1943
   Loods der eerste klasse

die als loods, zich in Emmahaven (Sumatra) bevindende, door snel en kundig optreden den gezagvoerder van het m.s. “MIJER” op voortreffelijke wijze bijstond door met behulp van een Gouvernements vaartuig sleephulp te bieden aan het m.s. “MIJER”, tengevolge waarvan het schip buiten de brandende haven kon worden gebracht en schip en lading behouden bleven.

Bron: Nationaal Archief 2.02.14 inv. 9042 ; Koopvaardij (?), p. 7,38

Bakker, P.S.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 14 van 17 maart 1947
   Korporaal van het Korps Pontenniers en Torpedisten

Bron: Meijer (1990), p. 239

Bakker, S.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 3 van 8 December 1944
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandsche Koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogsvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijkehandelingen werden geloopen.

Bron: Nationaal Archief 2.16.32 inv.nr. 239

Bakx, Cornelis Leonardus Johannes Petrus

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 2 van 15 juni 1946
   Reserve-sergeant-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in den strijd tegenover den vijand onderscheiden, door op 12 Mei 1940 vrijwillig deel te nemen aan een onbeschermd bombardement op vijandelijke artillerie ten Oosten van WAGENINGEN door drie C-V vliegtuigen van toenmaals zeer verouderd type. Gevaarlijke opdracht met moed en beleid uitgevoerd; hierbij aangevallen door vijandelijke jagers, waardoor twee der vliegtuigen werden afgeschoten en het derde toestel - hoewel beschadigd - op zijn basis kon terugkeeren.

Bron: Meijer (1990), p. 219