Terug naar Decorati
Terug naar de index

Amag Darminah - Ayal-Nahuwae

Amag Darminah

Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Dorpshoofd van de dessa Pengantap, district Geroeng, West-Lombok

Bron: Spaans (2004), p. 82

Amag Lebih

Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Dorpshoofd van de dessa Bengkok, district Geroeng, West-Lombok

Bron: Spaans (2004), p. 83

Amag Redam

Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Dorpsoppasser van de dessa Pengantap, district Geroeng, West-Lombok

Bron: Spaans (2004), p. 83

Amag Sibah

Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Dorpshoofd van de dessa Blangas, district Geroeng, West-Lombok

Bron: Spaans (2004), p. 83

Amahorseja, M.B.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 20 mei 1943 (registernummer 699)
   Inlandsch sergeant-telegrafist (1049)

Als opvarenden van Onzen Torpedobootjager "Van Nes" tijdens de luchtaanvallen van Japansche bommenwerpers en duikbommenwerpers op 16 Februari 1942 in de Java-Zee, welke aanvallen ruim twee uren duurden en waarbij het schip tenslotte een serie voltreffers ontving en onmiddellijk zonk, blijk gegeven van goed moreel, doorzettingsvermogen, voortvarendheid en goede plichtsbetrachting meer in het bijzonder bij het verdragen van dagenlange ontberingen op een vlot of in een sloep tijdens de reddingspogingen.

Bron: Meijer (1990), p. 238 ; Müller (2016:BK), p. 119

Amak

Geboren in 1921.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 1 van 19 augustus 1943 (registernummer 551)
   Bediende

die als Bediende van het m.s. "MADOERA", dat op den 23sten Februari, 1943, door een torpedo werd getroffen, tengevolge waarvan het schip zwaar werd beschadigd, onder gevaarvolle omstandigheden moedig optrad bij het nauwgezet vervullen van zijn plicht, mede tengevolge waarvan het schip behouden te St. Johns, Newfoundland, kon worden binnengebracht.

Bron: Nationaal Archief 2.16.32 inv. 9034 ; Koopv. (?), p. 7,34 ; Müller (2016:KV), p. 84

Amat

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 75 van 27 januari 1947 (registernummer 1884)
   landbouwer te Emboean (district Meliau)

Heeft met 16 volgelingen ongeveer half Augustus 1945 vanuit Emboean een raid uitgevoerd. Na een vuurgevecht van eenige uren te Sekadau op 21 Augustus 1945 trok de Japansche bezetting weg en is niet meer teruggekomen.

Bron: Meijer (1990), p. 238 ; Müller (2016:BK), p. 258

Ament, Cornelus Carolus

Geboren te Paroendjaia, Java, op 29 maart 1896. Geëxecuteerd te Batavia-Antjol op 23 september 1943.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949 (postuum)
   Employé van het Algemeen Landbouw Syndicaat

Bron: Spaans (2004), p. 49-50 ; www.ogs.nl

Ameyden van Duym, Dirk Pieter van

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 26 van 12 november 1947 (registernummer 1371)
   -

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend, door het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: Müller (2016:KV), p. 168 ; met dank aan Bert Keers

Ampt, Frederik Johannes

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 10 van 13 november 1946 (registernummer 1795)
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden, door op 10 Mei 1940 in de gevechten bij MILL vrijwillig een verhoogden en zeer aan 's vijands vuur blootgestelden uitkijkpost, welke door een ander uit vrees hiervoor was verlaten, te betrekken en dien post bezet te houden, totdat hij werd gewond.

Bron: Meijer (1990), p. 238 ; Müller (2016:BK), p. 230

Amstel, Johannes Hendrik van

Geboren te Amsterdam op 21 november 1916.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 4 mei 1944 (registernummer 976)
   Korporaal-machinist (11208)

Als opvarende van Onze Onderzeeboot "Dolfijn" gedurende geruimen tijd in krijgsverrichtingen tegen den vijand, blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: Meijer (1990), p. 238 ; Müller (2016:BK), p. 156

Amsterdam, Andreas Antonius Johannes van

Geboren te Kortenhoef op 13 november 1917. Omgekomen in de nacht van 27 op 28 maart 1945 tijdens een Pathfinder-vlucht over Brandenburg.
Bekende onderscheidingen: VK,DFC

Vliegerkruis
   K.B. no. 6 van 26 mei 1944 (registernummer 171)
   Reserve-eerste luitenant der militaire luchtvaart
   Wegens:

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Distinguished Flying Cross (GB)
   3 juli 1945
   Flight Lieutenant, R.A.F.V.R., R.A.F. no. 139 Squadron

Bron: Kloos (1987), p. 222,226 ; Meijer et al. (1997), p. 210,228 ; Müller (2016:VK), p. 67 ; www.ogs.nl

Analbers, Hendrikus Berend Jan

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 70 van 12 september 1947 (registernummer 2091)
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door op 13 Mei 1940, behorende tot de Verbindingsafdeling van 3 - 11 R.I., op onverschrokken wijze onder zwaar vijandelijk vuur - ook nadat reeds anderen de verdediging hadden opgegeven - deel te nemen aan de verdediging van het viaduct over de spoorlijn Oost van Rhenen.
Tot het uiterste aldaar te blijven standhouden en slechts op bevel, tengevolge van munitiegebrek, terug te trekken.

Bron: Meijer (1990), p. 238 ; Müller (2016:BK), p. 301

Anceaux, Willem Frederik

Geboren te Rotterdam op 27 november 1912. Gesneuveld nabij Ridderkerk op 13 mei 1940.
Res-tltn.d.Inf. (01-01-1933), res-eltn.vl.d.ML (01-01-1937).
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 9 van 6 mei 1946 (registernummer 469) (postuum)
   Reserve-eerste luitenant-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Heeft zich door daden van initiatief, moed en volharding gedurende een of meer vluchten in een luchtvaartuig, tegenover den vijand onderscheiden door op 10 en 13 Mei 1940 als bestuurder van het eenig overgebleven T V-vliegtuig, slechts beschermd door twee jachtvliegtuigen, onder aanvallen door overmachtige vijandelijke jachtvliegtuigen, met veel moed een bombardement uit te voeren op de Moerdijkbrug; is bij de uitvoering van deze opdracht gesneuveld.

   W.F. Anceaux was op 30 mei 1941 door generaal-majoor N.F. Carstens oorspronkelijk voorgedragen voor de Eervolle Vermelding.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 162,228 ; Müller (2016:VK), p. 95 ; Naam- en Ranglijst der Officieren 1939, p. 184

Andel, Jacobus Antonie Gijsbertus van

Geboren te 's-Gravenhage op 4 maart 1888. Overleden te Amersfoort op 29 juni 1964.
Tltn.d.Inf. (17-09-1902), eltn. (17-09-1906), kapt. (16-10-1916), maj. (02-10-1927), ltkol. (01-11-1933), res-kol. (01-11-1936).
Bekende onderscheidingen: ON.4x,WN26.b,XXX,Mk,ANL.5kz,MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 48 van 12 oktober 1946 (registernummer 6634b)
   Luitenant-kolonel der Grenadiers

Bron: Registers Kanselarij der Nederlandse Orden (N.B.: de MoF bevindt zich niet bij de medailles van Van Andel. Deze groep bevindt zich in een particuliere collectie) ; Naam- en Ranglijst der Officieren 1939, p. 114

Anderson, mejuffrouw Marianne

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, lid van het verzet

Andre

Bekende onderscheidingen: MBE

Honorary Member in the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   21 maart 1946
   Captain, Royal Netherlands Indies Army

Bron: National Archives WO373/155

André, Johannes Hubertus Arnoldus

Geboren te Susteren op 6 juni 1917.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 4 mei 1944 (registernummer 986)
   Korporaal-machinist (13267)

Als opvarende van Onze Onderzeeboot "O 23" gedurende geruimen tijd in krijgsverrichtingen tegen den vijand, blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: Meijer (1990), p. 238 ; Müller (2016:BK), p. 157

André de la Porte, Pieter Cornelis

Geboren te Baarn op 13 december 1912. Omgekomen bij een vliegongeval boven het eiland Larat (Ambon) op 24 augustus 1944 en begraven op het Militair Ereveld "Galala" op Ambon.
Bekende onderscheidingen: KV,VK

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 1 van 4 februari 1943 (registernummer 292)
   Reserve-eerste luitenant-vlieger der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Blijk gegeven van moed, voortvarendheid en bekwaamheid door in Mei 1942 tijdens het Japansch offensief in Burma, herhaaldelijk als bestuurder van een onbewapende, hem tevoren onbekende vliegtuigen, op groote hoogte foto-opdrachten uit te voeren tot 1000 mijl diep boven bezet gebied, waardoor vliegtuigen van de luchtmacht der Vereenigde Staten van Amerika in staat werden gesteld succesvolle bombardementen uit te voeren.

Vliegerkruis
   K.B. no. 44 van 16 juni 1950 (registernummer 703) (postuum)
   Reserve-kapitein-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Heeft zich, als bemanningslid van een bommenwerper der Militaire Luchtvaart, onderscheiden door daden van moed, initiatief en volharding door vele malen de door een overmachtig vijand zeer sterk verdedigde doelen succesvol aan te vallen en hierbij, ondanks 's vijands tegenweer, belangrijke verliezen toe te brengen in de periode 1942-1943.
Bij de laatste vlucht in 1943 werd zijn vliegtuig afgeschoten en viel hij vermoedelijk in handen van de vijand.
Hij is nimmer teruggekeerd.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 228 ; Müller (2016:KV), p. 62 ; Müller (2016:VK), p. 157

Andree Wiltens, mr. Albert J.

Bekende onderscheidingen: MoF.bp

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 8 april 1953
   Burger, lid van het verzet

... for their outstanding services in underground activities connected with the organized civil and Armed Forces resistance movement in Holland during the period of occupation of that country by the Germans, from 7 December 1941 to include various dates of such meritorious service leading to the liberation in May 1945. ...

Bron: met dank aan Philip Schlegel

Andreoli, Frans George Maria Joseph Andreoli

Geboren te 's-Gravenhage op 23 augustus 1905. Overleden te Singapore op 24 oktover 1947.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 20 van 13 september 1947 (registernummer 2124)
   Landstorm-sergeant van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (stamboeknummer 126605)

Heeft zich, in de oorlogsmaanden 1941/1942, ingedeeld als brigadecommandant bij de 2e Compagnie van het IIIe Landstorm bataljon te Malang, in de strijd tegenover de Japanners zeer moedig gedragen.
Toen deze compagnie n.l. op 5 Maart 1942 opdracht ontving om de weg Kartobono-Djombang af te sluiten, was zijn brigade opgesteld in de vooruitgeschoven sectie. Om 23.00 uur van die dag werd door een sterke Japanse afdeling aankomende op 22 trucks, een heftige aanval ingezet, welke echter door de brigade-Andreoli en zijn neven liggende brigade werd opgevangen.
Hij wist zijn brigade volledig in de hand te houden, het K.M.- en geweervuur geheel volgens de ontvangen aanwijzingen te leiden, en, door het steeds ordelijk terugtrekken en opnieuw stelling nemen, te bereiken, dat de opmars van de vijand over een afstand van 1500 m., een vertraging van 2½ uur ondervond.
Aan eigen zijde sneuvelden militairen, terwijl hijzelve zich bevond onder de zwaargewonden, getroffen door een ontploffende vijandelijke mortiergranaat.
Op de plaats, waar deze eerste aanval werd gestuit, werd later door de Japanners een gedenkteken opgericht voor de vele aldaar gesneuvelde Japanse militairen.

Bron: Meijer (1990), p. 238 ; Müller (2016:BK), p. 311

Andreoli, Joseph Maria Rudolph Herman

Geboren te 's-Gravenhage op 15 januari 1916. Overleden te 's-Gravenhage op 15 mei 1984.
OMSD.3 (12-08-1939), OMSD.2 (12-08-1941), LTZ(T)2 (01-01-1949), LTZ(T)1 (01-09-1949), KLTZ(T) (01-09-1958), pensioen 01-10-1966.
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.5,OV.1,H.1937,KLO,NOC.3

Bronzen Kruis
   K.B. no. 10 van 12 september 1942 (registernummer 510)
   Officier Marinestoomvaartdienst der tweede klasse

Het gedurende geruimen tijd aan boord van Onzen Flottieljeleider "Jacob van Heemskerck" onder oorlogsomstandigheden betoonen van moed en voortvarendheid en het ondanks zijn geringe ancienniteit geven van uitstekende leiding aan zijn ondergeschikten, waarbij hij meermalen tijdens acties tegen den vijand op koelbloedige en rustige wijze uiterst verdienstelijk optrad.

Bron: Klaassen (1977), nummer 1506 ; Leeflang et al. (2004), nummer 2541 ; Meijer (1990), p. 238 ; Müller (2016:BK), p. 85 ; Naamlijst Officieren Koninklijke Marine 1947, p. 102 ; Naamlijst Officieren Koninklijke Marine 1968, p. 347

Andriessen, Pieter

Geboren te Utrecht op 18 maart 1918. Overleden te Réaup-Lisse Jeannoutas (Frankrijk) op 13 oktober 1998.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 7 februari 1948 (registernummer 2267)
   Dienstplichtig korporaal van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door op 13 Mei 1940 geheel vrijwillig zich beschikbaar te stellen om, vergezeld van vier andere soldaten van zijn compagnie, die zich eveneens vrijwillig hadden aangemeld, een patrouille, onder vijandelijk vuur, te maken naar een molen in het voorterrein van het voorpostendetachement bij Asschat (Oost van Amersfoort), zodat deze molen, waarin de vijand zich reeds had genesteld, door hem tenslotte in brand kon worden gestoken.

Bron: Meijer (1990), p. 238 ; Müller (2016:BK), p. 352-353 ; overlijdensadvertentie

Andringa, Leonardus Theodorus Cornelis

Geboren te 's-Gravenhage op 22 november 1913. Overleden in het concentratiekamp Mauthausen op 6 september 1944.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 33 van 2 mei 1953 (registernummer 3449) (postuum)
   Tijdelijk aangesteld dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als agent van een geheime inlichtingendienst, die hem tijdens de jaren 1940-1945 uitzond naar door de vijand bezet gebied, alwaar hij onder uiterst moeilijke omstandigheden een levensgevaarlijke taak had te vervullen, die door vijandelijke tegenactie tenslotte tot zijn dood leidde.

Bron: Nationaal Archief 2.02.32 inv. 618 ; Meijer (1990), p. 238 ; Müller (2016:BK), p. 669 ; www.ogs.nl

Andringa, Siemon

Geboren te Leeuwarden op 18 juli 1910. Geëxecuteerd te Fort de Kock op 19 augustus 1943.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 16 van 25 juli 1951
   Sergeant der Marechaussee van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (stamboeknummer 91678)

Bron: Spaans (2004), p. 222-223 ; www.ogs.nl

Anema, Willem Paul

Geboren te 's-Gravenhage op 5 juli 1913. Overleden in 1981.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 8 van 14 september 1944 (registernummer 267)
   Reserve-sergeant-waarnemer

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 228 ; Müller (2016:VK), p. 73

Anemaet, Hendrik Gerard

Geboren te Nijmegen op 28 februari 1922.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 6 van 26 mei 1944 (registernummer 169)
   Sergeant-vliegtuigtelegrafist (20450)

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 228 ; Müller (2016:VK), p. 67

Anemaet, Ricardo Antonio Dionicio

Geboren te St. Eustatius op 21 april 1912. Overleden te 's-Gravenhage op 29 december 1991
Legernummer 121621000 ; tltn-vl-wnr.ML-KNIL (29-07-1934), eltn. (29-07-1937), kapt. (04-12-1946), maj. (01-11-1949), ltkol.-vl.-wnr.d.KLu (01-11-1953).
Bekende onderscheidingen: VK,OHK.2,XX,DFC

Vliegerkruis
   K.B. no. 63 van 9 januari 1948 (registernummer 538)
   Kapitein-vlieger-waarnemer der militaire luchtvaart van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger

Heeft zich door daden van initiatief, moed en volharding tegenover de vijand onderscheiden.
Als commandant van een jachtafdeling bij herhaling op onverschrokken wijze aanvallen uitgevoerd op vijandelijke vliegtuigformaties, t.w. in Februari 1942 bij Soerabaja, Kalidjati en Ngoro en in Maart daaraan volgend bij Djembang; daarbij ondanks 's vijands overmacht, door moedig, beleidvol en vastberaden optreden, de vijand herhaalde malen ernstige verliezen toegebracht.

Distinguished Flying Cross (GB)
   11 juni 1942
   Verlof verleend tot aannemen en dragen op 6 april 1948
   Eerste Luitenant-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

For gallantry displayed in air operations in conjunction with the Royal Air Force in the Far East.

Bron: Carter et al. (1998), p. 1906 ; Meijer et al. (1997), p. 210,228 ; Müller (2016:VK), p. 115 ; NIOV (1950), p. 122 ; Naam- en Ranglijst der Officieren 1956, p. 410 ; Grand Rapids Press, 15 juli 1942

Aninga, Sytze

Bekende onderscheidingen: LoM.3,OBE

Legion of Merit, Officer (US)
   General Orders No. 20 van 11 februari 1947
   Verlof tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 16 augustus 1946
   Luitenant-kolonel bij het Forward Echelon, G-5 Section, SHAEF Mission in The Netherlands

Honorary Officer in the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 30 augustus 1945
   Lieutenant Colonel, Royal Netherlands Army

Lt Col S ANINGA has been the representative of the Netherlands Military Administration with the Forward Echelon of G-5 Section SHAEF Mission (NETHERLANDS) at EINDHOVEN since November 1944.
This officer not only most skilfully represented Netherlands Military Administration but has been an outstandingly helpful assistant to the Mission.
His co-operation in meeting the requirements of the Mission, of passing their directions in a tactful way to those Netherlands Authorities concerned, and his interpretation of Netherlands feelings to the Mission have proved of the utmost value.
It is true to say that without the help op Lt Col S. ANINGA the work of this Forward Echelon would have been far less effective than it was, since it was due to his initiative and zeal that many problems were cleared up to the satisfaction both of the Armies in the field and the Netherlands.

Bron: National Archives WO373/155, WO373/187 ; Mulder et al. (2009), nummer [629] ; Schlegel (2000), p. 168-169

Anker, Jacobus Cornelis

Geboren te Zierikzee op 23 december 1889. Overleden te Heemstede op 19 juni 1968.
Gezagvoerder van het: m.s. 'Corilla' (01-1941/12-1943).
Bekende onderscheidingen: KV.2

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 38 van 26 juni 1946 (registernummer 1203) (2e toekenning)
   -

die als Gezagvoerder bij de Nederlandsche Koopvaardijvloot waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 3 van 2 september 1942 (registernummer 159)
   Gezagvoerder

die als gezagvoerder van het m.s. "CORILLA", dat den 2den Februari, 1942, te 01.50 ure in den Atlantischen Oceaan werd getorpedeerd, onder gevaarvolle omstandigheden groote moed en plichtsbetrachting betoonde, tengevolge waarvan het schip met een kostbare lading aan bezine voor ondergang werd behoed.

Bron: Nationaal Archief 2.16.32 inv. 725 ; Koopvaardij (?), p. 7,27 ; Müller (2016:KV), p. 50,139

Annyas, Elisabeth

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   General Orders no. 40 van 13 mei 1947
   Luitenant

Antheunisse, Cornelis

Geboren te Middelburg op 3 november 1911.
Legernummer 11.11.03.000.
Bekende onderscheidingen: KV,VHK

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 13 van 11 september 1952 (registernummer 1944)
   Reserve-eerste luitenant van de Nationale Reserve

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol gedrag onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als verbindingsofficier aan de Staf van gewest 15 O.D. (Ordedienst)-Zeeland gedurende de bezettingstijd. Hij organiseerde de verzetsbeweging en koos de juiste mensen uit voor de belangrijke posten in het gewest.
De radiodienst met geheime zenders in de verschillende districten kwam door zijn bemiddeling tot stand en bewees gewichtige diensten in de tijd dat de geallieerde troepen door Zeeuwsch-Vlaanderen en Zuid-Beveland naar WALCHEREN oprukten, zodat militaire inlichtingen konden worden verstrekt, die voor de oorlogvoering van belang waren.
Toen de geallieerden in DOMBURG stonden, heeft hij zich per boot van MIDDELBURG daarheen begeven om contact op te nemen, hetgeen groot risico meebracht.

Bron: Heuvel et al. (1985), p. 67 ; Müller (2016:KV), p. 315 ; Legerkoerier, jaargang 1952, nummer 11 ; met dank aan Bert Keers

Antheunisse, Johannes

Geboren te Middelburg op 5 oktober 1909.
Bekende onderscheidingen: KV,VHK

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 13 van 11 september 1952 (registernummer 1943)
   Voormalig tijdelijk benoemd reserve-eerste luitenant voor algemene dienst

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol gedrag onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als verbindingsofficier voor het district West-Zeeuwsch-Vlaanderen van de O.D. (Ordedienst) in de laatste maanden van de bezetting, toen het district door de oorlogsgebeurtenissen geisoleerd was en het alleen door de radio mogelijk was verbinding met WALCHEREN te onderhouden. Hij heeft alles in het werk gesteld om deze verbinding met een geheime zender tot stand te brengen en in stand te houden waarbij herhaaldelijk groot risico werd gelopen.

Bron: Heuvel et al. (1985), p. 67 ; Müller (2016:KV), p. 314-315 ; Legerkoerier, jaargang 1952, nummer 11 ; met dank aan Bert Keers

Antoni, Jean Louis Hubert Antoine

Geboren te Nijmegen op 25 mei 1896. Overleden te Amsterdam op 5 november 1982.
Tltn.d.Inf. (12-08-1918), eltn. (12-08-1922), kapt. (01-02-1937), chef van de afzonderlijke staf van de Lichte Divisie (1939), gedemobiliseerd (07-1940), in krijgsgevangenschap (18-08-1942/06-06-1945), commandant 5e Depot Infanterie te Roermond (1946), tevens commandant 2e Regiment Infanterie (1946), ltkol. (10-1948), kol. (01-11-1948), tevens commandant 6e Regiment Infanterie (1949), voegde deze twee regimenten samen tot het Regiment Limburgse Jagers (1949), pensioen, bggen-tit.
Bekende onderscheidingen: BK,WM.2,XX,Mk

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 9 juli 1946 (registernummer 1676)
   Tijdelijk benoemd majoor van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden op 13 Mei 1940 bij DORDRECHT, door tijdens bomaanvallen en aanvallen van pantserwagens den terugtocht van de troepen van de Lichte Divisie en den weerstand van achterhoeden te organiseeren; hierbij door zijn voorbeeld tot standhouden aansporende.

Bron: Meijer (1990), p. 238 ; Müller (2016:BK), p. 215 ; Naam- en Ranglijst der Officieren 1939, p. 106 ; www.sepatoeroesak.nl

Antonie, Johannes Hubertus

Geboren te Batavia op 25 juni 1917.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 8 van 14 september 1944 (registernummer 269)
   Sergeant-vliegtuigtelegrafist (20474)

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 228 ; Müller (2016:VK), p. 73

Apon, Mattheus Lambertus

Geboren te Rotterdam op 19 december 1884.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 3 van 15 maart 1941 (registernummer 7)
   Bootsman

die als lid van de bemanning van het s.s. "VOLENDAM", dat op Vrijdag, 30 Augustus 1940, om 23.00 uur in den Noord-Atlantischen Oceaan werd getorpedeerd, moedig en beleidvol is opgetreden, bij de uitvoering van hem gegeven opdrachten, waardoor werd bijgedragen tot het succesvol verloopen van het reddingswerk van 878 personen, w.o. 335 kinderen, terwijl het schip behouden kon worden binnen gebracht.

Bron: Nationaal Archief 2.02.14 inv. 9035 ; Koopvaardij (?), p. 7,48 ; Müller (2016:KV), p. 32

Appelhof, Eligius Petrus

Geboren te Oud Vroenhoven (thans Maastricht) op 29 juni 1918. Overleden te Eindhoven op 2 april 1985.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 54 van 10 april 1953 (registernummer 3395)
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als schutter van een lichte mitrailleur, ingedeeld bij kazemat S 81 aan de Maas nabij ROERMOND.
Toen in de morgen van 10 Mei 1940 tijdens de hevige artillerie beschieting op de Nederlandse stellingen de mitrailleur schutter van S 81 zijn kazemat in paniek had verlaten, heeft hij zich vrijwillig aangeboden om de open opstelling waar hij lag, te verlaten en de schutter af te lossen, wetende dat alle vuur op deze kazematten werd geconcentreerd. Hij heeft de mitrailleur bediend tot deze onklaar werd geschoten.

Bron: Meijer (1990), p. 238 ; Müller (2016:BK), p. 661 ; met dank aan Bert Keers

Arends, Hendricus Petrus

Geboren te Geertruidenberg op 20 december 1912. Overleden te Middelburg op 5 december 1994.
Tltn.d.Marns. (28-08-1934), eltn. (28-08-1936), kapt. (16-08-1944), maj. (01-07-1945), ltkol. (02-03-1953), kol. (01-07-1959), pensioen 01-04-1963.
Bekende onderscheidingen: ON.4x,OHK.2,OV.3,XXV,KLO,NOC,KNOC,TMPT,FCG.p,L.5p,BOK.p

Ridder in de Leopoldsorde met palm en Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 5 april 1950
   Majoor der Mariniers

Bron: Leeflang et al. (2004), nummer 2330 ; Mulder et al. (2007), nummer 634,3399 ; Naamlijst Officier Koninklijke Marine 1968, p. 337

Arends, Regardus Cornelis

Geboren te Rotterdam op 5 maart 1918. Overleden aldaar op 20 november 1994.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 4 mei 1944 (registernummer 971)
   Kwartiermeester (14507)

Als opvarende van Onze Onderzeeboot Dolfijn gedurende geruimen tijd in krijgsverrichtingen tegen den vijand, blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: Meijer (1990), p. 239 ; Müller (2016:BK), p. 189 ; Brons nummer 82, p. 32-33.

Arendse, Pieter Arnoldus

Geboren te 's-Gravenhage op 14 februari 1912. Gefusilleerd te Mauthausen op 6 september 1944.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 33 van 2 mei 1953 (registernummer 3444) (postuum)
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als agent van een geheime inlichtingendienst, die hem tijdens de jaren 1940-1945 uitzond naar door de vijand bezet gebied, alwaar hij onder uiterst moeilijke omstandigheden een levensgevaarlijke taak had te vervullen, die door vijandelijke tegenactie tenslotte tot zijn dood leidde.

Bron: Nationaal Archief 2.02.32 inv. 618 ; Meijer (1990), p. 239 ; Müller (2016:BK), p. 780 ; Schulten (1987), p. 63,136 ; www.ogs.nl

Arendsen de Wolff, mr. Willem Goswin Karel

Geboren te Mojokerto op 22 april 1919. Overleden te Hattem op 20 november 1987.
Bekende onderscheidingen: KV,VHK

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 11 van 25 februari 1943 (registernummer 321)
   Reserve-eerste luitenant

wegens het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: Heuvel et al. (1985), p. 67 ; Müller (2016:KV), p. 67 ; overlijdensadvertentie

Arens, Hermanus Josephus Aloysius Caecilia

Geboren te Nijmegen op 22 november 1914. Overleden te Morgantown (West-Virginia, U.S.A.) op 22 oktober 2005.
Res-tlnt.-wnr.d.Art. (14-09-1935).
Bekende onderscheidingen: VK.2,OHK.2,DFC

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949 (registernummer 599) (2e toekenning)
   Reserve-kapitein-vlieger der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Heeft gedurende de oorlog met Japan met moed en volharding, als lid van een vliegtuigbemanning in de periode 1943-1945, ten minste een en vijftig opdrachten, met een totaal van 306 operationele vlieguren, onder zware vijandelijke afweer, met goede resultaten uitgevoerd en hierbij de vijand aanzienlijke verliezen aan personeel en materieel toegebracht in het gebied van 122o - 138o Ooster Lengte en 3o - 13o Zuider Breedte.

Vliegerkruis
   K.B. no. 2 van 6 juli 1944 (registernummer 181)
   Reserve-kapitein-vlieger der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Reeds gedurende de oorlogsdagen in Nederlandsch-Indië moed en initiatief getoond hebbende, zich thans als escadrille-commandant bij een Nederlandsch-Indischen bombardements-squadron in Australië bijzonder onderscheiden bij het uitvoeren van een aantal succesvolle bomaanvallen op 19 en 20 April 1944, respectievelijk op Soe en Dilly en daarbij getoond een bekwaam en moedig leider van zijn escadrille te zijn.

Distinguished Flying Cross (GB)
   8 augustus 1945
   Uitgereikt door de Australische politieke vertegenwoordiger te Batavia op 14 december 1946
   Captain-Pilot-Observer

Bron: Meijer et al. (1997), p. 210,228 : Müller (2016:VK), p. 67,132 ; Naam- en Ranglijst der Officieren 1939, p. 304 ; The Canberra Times, 22 september 1945, p. 2 ; De Gelderlander, 21 januari 1947 ; Australian War Memorial

Arenthals, M.C.W. van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 9 maart 1944 (registernummer 914)
   Dienstplichtig soldaat

In tijd van oorlog met levensgevaar ontsnapt uit bezet Nederland en rechtstreeks naar Engeland gekomen, met het doel zich in dienst te stellen van de Nederlandsche Regeering.

Bron: Meijer (1990), p. 239 ; Müller (2016:BK), p. 150

Ariëns, Johannes Johan

Geboren op 2 augustus 1915.
Bekende onderscheidingen: VHK,MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 50 van 21 juli 1947
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

Bron: Heuvel et al. (1985), p. 67

Arkel, Jan van

Geboren te Buiksloot (Haarlem) op 27 augustus 1919. Overleden te Helmond op 23 februari 2011.
R.A.F.V.R. (1149979), Sgt., R.A.F. no. 41 Sqdr. (06-01-1942/15-07-1942) ; Klu (30-10-1946): kapt.-vl-wnr.d.KLu (20-05-1948), maj. (16-08-1952), ltkol. (01-09-1956), kol. (01-11-1964), pensioen 1974.
Bekende onderscheidingen: ON.5x,BK,VK,OHK.2,XXX,O.2b,S3945,ACES.g,WM2,DM

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 6 december 1940 (registernummer 143)
   Dienstplichtig Sergeant van het Korps Motordienst

voor uitstekende daden, in tijd van oorlog voor het vaderland bedreven, te weten, als korporaal deel uitmakende van een bewakingsdetachement, met groote onverschrokkenheid, ondanks vijandelijk mitrailleurvuur en bombardementen door vijandelijke vliegtuigen, verschillende belangrijke opdrachten tot het begeleiden van militaire transporten volbracht en daarbij als vrijwilliger verkenningen uitgevoerd, en zich eigener beweging naar Engeland begeven.

Vliegerkruis
   K.B. no. 30 van 5 oktober 1944 (registernummer 283)
   Reserve-kapitein-vlieger

Als jachtvlieger van Onze Militaire Luchtvaart ingedeeld zijnde bij de Royal Air Force in het Vereenigd Koninkrijk gedurende een totaal van ongeveer veertien maanden op operaties blijk gegeven van moed, voortvarendheid, bekwaamheid en doorzettingsvermogen tijdens vele oorlogsvluchten, waarvan een groot aantal van offensief karakter boven vijandelijk gebied, waarbij hij in meerdere succesvolle gevechten was gewikkeld.

Bron: Meijer (1990), p. 239 ; Meijer et al. (1997), p. 143,228 ; Müller (2016:BK), p. 42 ; Müller (2016:VK), p. 74 ; Naam- en Ranglijst der Officieren 1974, p. 7 ; The Pilots of 41 Squadron RAF, 1939-1945 ; met dank aan de heer W.F.J. Elgers

Arkel, Johan Albert van

Geboren te Alblasserdam op 7 juli 1914. Overleden te Soest op 30 mei 1972.
Res-tltn.d.Inf. (01-01-1936), res-eltn. (01-01-1940), res-kapt. (01-05-1948).
Bekende onderscheidingen: BL,BK,OHK.1,XV

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 24 van 14 december 1949 (registernummer 939)
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door, zich in Maart 1943 als medewerker aan te sluiten bij een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied en in October van dat jaar als leider van deze groep op te treden.
Voorts door, na de radiotelegrafische verbinding met Engeland zoveel mogelijk te hebben verbeterd, zich in September 1943 bij een overval op een vijandelijke Schnellboot in de Scheveningse Vissershaven uiterst koelbloedig te gedragen, waardoor mede de overrompeliung aanvankelijk slaagde en een goed georganiseerde aftocht mogelijk werd, toen de motoren van deze Schnellboot weigerden.
Tenslotte door met het inlichtingenwerk voort te gaan totdat hij eind November 1943 werd gevangen genomen. Daarbij - ook na zijn doodvonnis - gecompromitteerde groepsleden uit de gevangenis te waarschuwen, waarna hij, na de capitulatie van Duitsland, uit een concentratiekamp terugkeerde.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 26 van 12 november 1947 (registernummer 2169)
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door in het tijdvak van 11 - 13 Mei 1940 niet alleen zijn dienst als Commandant van de Verbindingsafdeling van II-10 R.I. in de stelling nabij Veenendaal - de Klomp op onverschrokken wijze onder vijandelijk vuur te verrichten, maar ook vrijwillig bijzondere opdrachten uit te voeren, met name op beleidvolle wijze een Nederlandse pantserwagen door het afgesloten stellinggebied te brengen.

Bron: Meijer (1990), p. 219,239 ; Müller (2016:BK), p. 328 ; Müller (2016:BL), p. 256 ; Naam- en Ranglijst der Officieren 1939, p. 207 ; Naam- en Ranglijst der Officieren 1956, p. 84 ; met dank aan Bert Keers

Arkema, J.

Geboren te 's-Gravenhage op 7 januari 1901. Overleden te Leerdam op 17 oktober 1966.
Res-tlnt.d.Inf. (24-02-1923), res-eltn. (24-02-1927), res-kapt. (26-03-1938).
Bekende onderscheidingen: BL,XV

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 15 van 16 augustus 1950 (registernummer 1045)
   Reserve-kapitein van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden in het tijdvak van 12 tot en met 14 Mei 1940 als commandant van een compagnie infanterie, waaraan toegevoegd twee sectiën zware mitrailleurs, welke compagnie 12 Mei werd belast met de verdediging van het vak aan de Maas gelegen tussen het Haringvliet en de Schiedamse Dijk te ROTTERDAM en ter aflossing van drie compagnieën, welke dit vak oorspronkelijk hadden bezet.
In het bijzonder:
1e. door in de namiddag van 13 Mei 1940, toen een Nederlands geestelijke en een burger als parlementair met een witte vlag over de Willemsbrug van de zijde van het Noordereiland naderden, met enige vrijwilligers - waarvan er slechts één hem tijdens de gehele tocht vergezelde - van het Haringvliet zich over de Vier Leeuwenbrug te begeven, welk stadsgedeelte onder vuur uit verschillende richtingen lag en tot dat ogenblik het toneel was geweest van een van weerszijden fel gevoerde strijd. Vervolgens deze parlementairs naar het Beursstation te begeleiden.
2e. door in de morgen van 14 Mei 1940, tot verbeteren van de opstelling in de voorste lijn van een sectie zware mitrailleurs, zich o.m. met de luitenant-sectiecommandant tot de Boompjes naar voren te begeven.
Vervolgens door, toen de luitenant daarbij zwaar werd gewond, na maatregelen te hebben genomen om deze af te voeren, zich naar een andere zware mitrailleur te begeven en, bemerkende dat een vijandelijke colonne zich op het Noordereiland gereedstelde, zelf dit wapen hierop te richten, waarna de stukscommandant het vuur kon openen.
Tenslotte door bij het grote vijandelijke bombardement van ROTTERDAM, hoewel nagenoeg alle opstellingen van zijn onderdeel onbruikbaar waren geworden, zijn compagnie naar vermogen bijeen te houden en eerst toen hij vernam dat ROTTERDAM had gecapituleerd zijn stellingen te verlaten.

Bron: Meijer (1990), p. 219 ; Müller (2016:BL), p. 301-302 ; Naam- en Ranglijst der Officieren 1939, p. 138

Arnhem, E.J. van

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 11 van 15 december 1947 (registernummer 518)
   Korporaal-telegrafist

Heeft zich onderscheiden door, behorende tot Onze Groepvliegtuigen 8, blijk te geven van moed, volharding, bekwaamheid en plichtsbetrachting bij het in December 1941 en in Januari en Februari 1942 uitvoeren van talrijke oorlogsvluchten tegenover de vijand in Nederlandsch-Indië. In het bijzonder door in het tijdvak van 21 - 23 Februari 1942 behulpzaam te zijn bij het, met groot risico, redden van overlevenden van Onze torpedobootjager “Van Nes” en van het ss. “Sloet van de Beele” in de Java Zee.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 228 ; Müller (2016:VK), p. 112

Arnolts, Henri Grégoire Antoine

Geboren te Luik (België) op 17 augustus 1898.
Bekende onderscheidingen: BOK.p

Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   25 april 1952
   Nederlands burger, woonachtig te Luik

Homme d'action, a assuré l'hébergement ou le convoiement de nombreux militaires alliés et de résistants entre LIÈGE et la SUISSE, via AYWAILLE en même temps que le ravitaillement du maquis en armes et explosifs.
Le 31 Août 1944, a permis par une documentation de premier ordre, les bombardements à 18 heurs de a Gare de LANDEN, et du champ d'aviation de DORMAELE, sanctionnés par la destruction d'un dépôt de quatre-vingt-trois locomotives vennues de l'atelier de KOORBEEK LOO lez LOUVAIN, et de 27 avions chasseurs au sol.
Chef énergique, a participé à la libération du territoire national, son unité payant au prix du sang, la protection du passage de la Meuse, par les forces alliées, a HERMALLE sous ARGENTEAU, le 11 Septembre 1944.
A bien mérité des Nations Alliées.

Aroen

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 2 van 31 augustus 1944 (registernummer 1068)
   Inlandsch jongen (1311B)

Als opvarende van een onzer onderzeebooten, gedurende geruimen tijd, in krijgsverrichtingen tegen den vijand, blijk gegeven van moed, bekwaamheid, plichtsbetrachting en volharding.

Bron: Meijer (1990), p. 239 ; Müller (2016:BK), p. 166

Arpots, J.

Bekende onderscheidingen: LII.5p,BOKp

Ridder in de Orde van Leopold II met palm en Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   ? ; uitgereikt 17 februari 1955
   Burger, lid van het verzet

Bron: Leidsch Dagblad, vrijdag 18 februari 1955

Arriëns, Jan Willem

Geboren te Malang op 27 juni 1922.
Bekende onderscheidingen: VK,DFC

Vliegerkruis
   K.B. no. 17 van 20 juli 1944 (registernummer 203)
   Officier-zeewaarnemer der 3e klasse der Koninklijke Marine Reserve Tijdelijk Verband

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Distinguished Flying Cross (GB)
   26 februari 1946
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 31 van 3 juli 1946
   Officier-vlieger der tweede klasse Koninklijke Marine Reserve

Bron: Meijer et al. (1997), p. 228 ; Müller (2016:VK), p. 69

Arriëns, Theodoor Engelbert Hendrik

Geboren te Buitenzorg op 31 december 1913. Overleden te Rijswijk op 23 juni 1997.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 75 van 27 januari 1947 (registernummer 1846)
   Coro-sergeant van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (algemeen stamboeknummer 195613)

Op den 6den Maart 1942 's morgens om 9 uur geheel vrijwillig en eigener initiatief een met goed gevolg volbrachte verkenning in de Wates I stelling verricht, in een onder automatisch vuur staand terrein, teneinde gegevens te verkrijgen omtrent de positie van zijn sectiecommandant en van dezen nadere orders te ontvangen. Hiertoe moest hij den onder vijandelijk vuur staanden weg Lambang-Soebang oversteken.
Voorts op den avond van denzelfden dag wederom op eigen initiatief in volslagen duisternis een tocht ondernomen naar een op ca. 100 m. van de eigen stelling gelegen munitie-opslagplaats, waarvan algemeen verondersteld werd, dat deze reeds in handen van de Japanners was.
Het doel, - munitie en houderbakken te verkrijgen voor de eigen mitrailleurs -, werd met succes bekroond zonder gebruikmaking van wapens, doordat vorenvermelde veronderstelling voorbarig bleek, hetgeen aan den moedigen opzet van zijn onderneming geen afbreuk doet.

Bron: Meijer (1990), p. 239 ; Müller (2016:BK), p. 248-249

Arts, Johannes Baptista Christianus Antonius Josephus

Geboren te Ginneken op 24 maart 1918.
Res-tltn.vl.d.ML (08-06-1940), res-eltn. (08-06-1942).
Bekende onderscheidingen: VK,OHK.1,XV

Vliegerkruis
   K.B. no. 75 van 22 september 1945 (registernummer 438)
   Reserve-eerste luitenant-vlieger

Gedurende geruimen tijd bij een onderdeel van de Royal Air Force in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand, blijk gegeven van moed, volharding, bekwaamheid en plichtsbetrachting.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 228 ; Müller (2016:VK), p. 90 ; Naam- en Ranglijst der Officieren 1956, p. 436

As, Pieter van

Geboren te Rotterdam op 25 januari 1899. Gefusilleerd op de Leusderheide, Amersfoort, op 29 december 1942.
Bekende onderscheidingen: VZK,VHK

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 17 van 7 mei 1946 (postuum)
   Beambte van de Nederlandse Spoorwegen, werkzaam als haltewachter van het station Rotterdam-Bergweg
   Wegens:

Voor onder gevaarlijke omstandigheden betoonden moed, inititatief, volharding, offervaardigheid en toewijding in den strijd tegen den overweldiger van de Nederlandsche onafhankelijkheid en voor het behoud van de geestelijke vrijheid,
daarbij in hem eerende een der uitingsvormen van het verzet, dat in zijn veelzijdige activiteit van 15 Mei 1940 tot 5 Mei 1945 in stijgende mate den vijand heeft geschaad en op onvergetelijke wijze tot de bevrijding van het Vaderland heeft bijgedragen.

Bron: Schulten (1993), p. 41

Asbeck, Ima Badeloch barones van

Geboren te Buitenzorg op 6 augustus 1920.
Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; medaille per post toegestuurd, besluit uitgereikt te 's-Gravenhage
   Burger, woonachtig te Zutphen

Bron: Netherlands Master List: Grade 4 (NA) p. 22 ; Nederland's Adelsboek 1960, p. 27 ; Nederland's Adelsboek 1973, p. 28

Asbeck, Thomas Karel baron van

Geboren te Kedongdjati, Java, op 14 oktober 1899. Overleden te 's-Gravenhage op 23 oktober 1966.
LTZ3 (17-08-1920), SBN (01-03-1951), e.o. 01-05-1961
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.4x,OHK.2,XL,Mk,DSO

Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
   K.B. no. 5 van 19 augustus 1943
   Kapitein-luitenant-ter-zee

Als commandant van Ons Escortevaartuig "JAN VAN BRAKEL" en vòòrdien van Onzen Mijnenlegger "VAN MEERLANT" gedurende ruim drie jaren onder moeilijke en vaak gevaarvolle omstandigheden op bekwame en beleidvolle wijze het bevel gevoerd.

Bron: Leeflang et al. (2004), nummer 1769 ; Nederland's Adelsboek 1973, p. 31

Asch, Gerardus Johannes van

Geboren te Soerabaja op 5 oktober 1922.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 30 april 1942 (registernummer 432)
   Dienstplichtig soldaat

wegens het in tijd van oorlog met groot beleid voorbereiden van hun ontsnapping uit het door den vijand bezet gebied van Nederland en het moedig en beleidvol uitvoeren van hun overtocht naar Engeland, aan welken overtocht zoowel tengevolge van de geringe zeewaardigheid van hun vaartuig als van het optreden des vijands, groote gevaren waren verbonden.

Bron: Meijer (1990), p. 239 ; Müller (2016:BK), p. 73

Asjes, ir. Dirk Lucas

Geboren te Soerabaja, Nederlands-Indië, op 21 juni 1911. Overleden te 's-Gravenhage op 2 februari 1997.
Res-tltn.d.Inf. (17-09-1930 KB 87), res-eltn. (17-09-1934), res-kol.-vl.wnr. (18-12-1946), res-cdre.-vl.wnr.d.KLu (25-01-1965 KB 32), e.o. 23-04-1971 KB 55.
Bekende onderscheidingen: MWO.4,NL.3,VK,OHK.3,OV,XL,KNIL,KLO,NOC,TMPT,KNVvLg,DFC

Ridder 4e klasse der Militaire Willemsorde
   K.B. no. 18 van 31 juli 1950
   Reserve-kolonel-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
   Wegens:

Het zich in de strijd onderscheiden hebben door uitstekende daden van moed, beleid en trouw door in het tijdvak van 27 Februari 1944 tot en met 22 September 1944 op voorbeeldige wijze persoonlijk deel te nemen aan een groot aantal operationele vluchten van het Nederlands-Indische 18e Squadron bommenwerpers uit Australië naar door de vijand bezet gebied in de Zuid-Molukken, op Timor en Flores en op eilanden in de Banda Zee en de Arafoera Zee, zomede op Nieuw-Guinea.
In het bijzonder door persoonlijk het bevel over deze vluchten te nemen, waarbij hij meestal optrad als "pathfinder" en hij bij het uitvoeren van dag- en nacht bombardementen veelal, ter nadere verkenning van de verkregen uitkomsten, als laatste met zijn toestel na het uitvoeren van de opdracht het opgegeven doel verliet.
Daardoor niet alleen te bereiken dat het moreel van dit squadron zo hoog mogelijk werd opgevoerd, doch tevens dat de uitkomsten van volgende operaties konden worden opgevoerd.
Door steeds op tactische juiste wijze en dikwijls door het toepassen van een nieuwe methode bij het aanvliegen der doelen, deze vluchten te leiden de verliezen van het Squadron zoveel mogelijk te beperken, hetgeen echter niet kon verhinderen dat de uiterst gevaarlijke opdrachten vele verliezen aan toestellen en bemanningen ten gevolge van vijandelijke afweer zowel van de grond als in de lucht met zich brachten.
In het bijzonder:
1e. door in het tijdvak van 27 Februari tot en met 30 Juni 1944 als Onder-Commandant en Chef van de Vliegdienst van het 18e Squadron 31 operationele vluchten, met inbegrip van niet-beschermde dagaanvallen op de Kai-eilanden, het maken van fotografische opnamen van de door de vijand bezette eilanden in het Molukken-gebied en aanvallen op vijandelijke schepen in Arafoera- en Banda Zee, persoonlijk te leiden.
2e. door in het tijdvak van 1 Juli tot en met 22 September 1944, na te zijn benoemd tot Commandant van het 18e Squadron, opnieuw persoonlijk deel te nemen aan 16 operationele vluchten, waarbij hij, hoewel zulks niet was verplicht, steeds zichzelf bij de gevaarlijkste vluchten indeelde, waarvan zijn te vermelden:
a. zijn riskante vlucht op 21 Augustus 1944 tijdens een zeer donkere nacht naar de Kai-eilanden om te zoeken naar de bemanning van een verloren gegaan vliegtuig.
b. zijn vlucht op 24 Augustus 1944 bij het zoeken naar de bemanning van een vliegtuig, waarbij zijn eigen toestel bij Larat in een benarde positie geraakte door het ontvangen van onverwacht en onbekend, vermoedelijk rocketafweervuur.
c. zijn vlucht op 29 Augustus 1944 naar de Kai- en Tanimbar-eilanden, waarbij twee vijandelijke schepen tot zinken werden gebracht en zwaar en half-zwaar vijandelijk luchtafweergeschut tot zwijgen werd gebracht en bij welke vlucht zijn toestel zodanig bleek te zijn beschadigd, dat de vernielingen onherstelbaar waren.
Door dit voorbeeldige, moedige en enthousiaste optreden onder zeer moeilijke omstandigheden het personeel van het 18e Squadron, dat een zeer groot vertrouwen in hem had, steeds te bezielen en de naam van dit squadron bij de Geallieerde vliegdienst, waarmede hij in dit gebied moest samenwerken, door de grote successen van zijn onderdeel bijzonder in aanzien te doen stijgen.

Vliegerkruis
   K.B. no. 2 van 21 december 1944 (registernummer 315)
   Reserve-kapitein-vlieger-waarnemer, tijdelijk tot reserve-majoor benoemd

Gedurende geruimen tijd bij de Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, volharding, bekwaamheid en plichtsbetrachting.

Distinguished Flying Cross (GB)
   27 april 1945
   Uitgereikt te Canberra door de Duke of Gloucester op 20 juni 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 21 van 12 januari 1957
   Tijdelijk reserve-majoor-vlieger-waarnemer van de Militaire Luchtvaart van het K.N.I.L. en commandant van het no. 18 (N.E.I.) Squadron

For displaying courage, leadership and devotion to duty of the highest order in air-operations againt the enemy.

Bron: Luchtmachtstaf (1965), p. 22-26 ; Maalderink (1982), p. 208-209 ; Meijer et al. (1997), p. 125,210,228 ; Müller (2016:VK), p. 77 ; Steur (1990), p. 98-109 ; Naam- en Ranglijst der Officieren 1939, p. 171 ; Naam- en Ranglijst der Officieren 1956, p. 429 ; Australian War Memorial

Ass, Josef A.A. van ("Albert/Albertus")

Geboren op 4 maart 1898.
Bekende onderscheidingen: VHK,MoF.bp,KMC

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   ? ; uitgereikt te Amsterdam op 21 november 1946
   Burger, woonachtig te Roermond

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   27 november 1947
   Farmer, Roermond

Bron: Heuvel et al. (1985), p. 68 ; Dagblad voor Amersfoort, 21 november 1946 ; met dank aan John Howes

Asselberghs, Edgard

Geboren te Essen (België) op 9 januari 1925. Overleden te Aalst-Waalre op 10 november 2005.
Bekende onderscheidingen: ON.4,KV,OHK,VHK

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 3 van 6 juni 1944 (registernummer 827)
   Dienstplichtig soldaat

Voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, en na vele moeilijkheden Engeland bereikt.

Bron: Heuvel et al. (1985), p. 68 ; Müller (2016:KV), p. 109 ; met dank aan Harry Huisman

Asselberghs, Erik

Geboren te Essen (België) op 13 januari 1923. Overleden te Canterbury (Groot-Brittannië) op 7 maart 1971.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 15 van 7 februari 1948 (registernummer 1049)
   Dienstplichtig soldaat

Voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, en na vele moeilijkheden Engeland bereikt.

Bron: Müller (2016:KV), p. 176 ; met dank aan Harry Huisman

Asselberghs, Victor Eduard

Geboren te Essen (België) op 30 december 1920. Overleden te Venlo op 10 januari 1973.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 3 van 6 juni 1944 (registernummer 826)
   Dienstplichtig soldaat

Voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, en na vele moeilijkheden Engeland bereikt.

Bron: Müller (2016:KV), p. 109 ; met dank aan Harry Huisman

Asselt, Jan van

Geboren te Apeldoorn op 11 april 1919. Overleden te Enschede op 29 maart 2001.
Legernummer 19.04.11.010.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 17 van 5 December 1952 (registernummer 1980)
   Wachtmeester van het Wapen der Koninklijke Marechaussee

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als leider van het verzet in HEINO (OVERIJSSEL) waar hij zich verdienstelijk maakte met het vervoeren van “gedropte” wapens, sabotage aan spoor- en telefoonlijnen, opvangen en vervoeren van neergekomen leden van vliegtuigbemanningen en hulp aan neergelaten agenten-parachutist van de Albrecht-groep.
Dank zij zijn voorbeeld en leiding heeft de groep HEINO belangrijke diensten aan de geallieerden bewezen.

Bron: Nationaal Archief 2.02.32 inv. 618 ; Müller (2016:KV), p. 324

Asser, Johan Rudolf

Bekende onderscheidingen: MBE

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 14 oktober 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   Major, Staff C.N.F, L.O.

Was Liaison officer in the province of Zeeland, later joining Canadian Armoured Division in their advance north along the eastern frontier of Holland.

Bron: National Archives WO373/155 ; Mulder et al. (2009), nummer [300]

Assies, Markus

Geboren te Ooststellingwerf op 26 januari 1919. Gefusilleerd te Overveen op 6 juni 1944
Bekende onderscheidingen: VZK

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 14 van 16 december 1952 (postuum)
   Chef van de onderafdeling vervoer van het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in oorlogstijd te Assen

Bron: Schulten (1993), p. 42

Aten, Remmert

Geboren te Koog aan de Zaan op 9 augustus 1895. Overleden op 15 augustus 1984.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 98 van 31 maart 1952 (registernummer 1153)
   -

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden als lid ener illegale organisatie in Noord-Holland, waar hij in de nacht van 26 op 27 September 1944, nadat enige dagen tevoren een poging van andere verzetslieden was mislukt, op zeer gedurfde wijze een door de Duitsers aangebrachte springlading van meer dan 1000 kg, in dozen verpakt, uit een pijler van de Hembrug over het Noordzeekanaal was te verwijderen, samen met een kameraad. Hij moest daartoe eerst ± 200 meter zwemmen, vervolgens een mangat, dat ongeveer 1½ m onder water zat, zien tebereiken, de electrische leidingen, die daar binnenkwamen, opzij drukken en in de pijler naar boven klimmen tot waar de springlading was geboren. Deze lading werd vervolgens naar beneden doorgegeven waar zijn helper de dozen deed zinken. Het werk na circa vier uur in beslag en werd uitgevoerd op enige meters afstand van een Duitse wachtpost; bovendien doofde de zaklantaarn na een half uur arbeid zodat in het donker moest worden gewerkt. De terugtocht geschiedde wederom zwemmende.
In de nacht van 17 op 18 October werd opnieuw, thans alleen, een verkenningstocht gemaakt om vast te stellen wat van ’s vijands zijde was geschied nadat de sabotage was ontdekt. De springtof bleek thans aan de onderzijde afgesloten door een houten schot en de schildwacht stond er slechts een meter vandaan. Van een hernieuwde poging om de lading te verwijderen moest worden afgezien.

Bron: Nationaal Archief 2.02.32 inv. 618 ; Meijer (1990), p. 219 ; Müller (2016:BL), p. 352

Athmer, Johan Hendrik

Geboren te Sittard op 2 december 1918. Overleden te 's-Gravenhage op 22 november 2002.
Res-tltn.-vl.-wnr.d.ML (08-06-1940), res-eltn. (18-09-1947). Bekende onderscheidingen: KV,VHK,XV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 9 van 26 mei 1944 (registernummer 789)
   Reserve-tweede luitenant

Het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: Heuvel et al. (1985), p. 68 ; Müller (2016:KV), p. 105 ; Naam- en Ranglijst der Officieren 1956, p. 437 ; met dank aan Borre Winckel (N.B.: KB geeft voorletters als "J.F.")

Attinger, L.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 18 van 12 april 1945 (registernummer 1174)
   Militie-soldaat (algemeen stamboeknummer 182316)

Moedig en beleidvol optreden getoond tijdens de Japansche bezetting van Nederlandsch Nieuw Guinea van Maart 1942 tot ca. September 1944 door zijn actief deelnemen aan den guerilla-krijg en daarbij groote ontberingen gedaan.

Bron: Nationaal Archief 2.02.14 inv. 9049 ; Kokkelink (1956), p. 254 ; Meijer (1990), p. 239 ; Müller (2016:BK), p. 177

Aulnis de Bourouill, Ferdinand Folef baron d'

Geboren te 's-Gravenhage op 14 maart 1913. Overleden te Zeist op 24 juni 1965.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 6 september 1945 (registernummer 432)
   Officier-vlieger der tweede klasse

Ingedeeld bij de Britsche vliegkampschepen en voordien bij den Marineluchtvaartdienst in Nederlandsch-Indië, gedurende geruimen tijd in oorlogsvluchten tegen den vijand, blijk gegeven van moed, volharding, bekwaamheid en plichtsbetrachting.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 228 ; Müller (2016:VK), p. 89

Aulnis de Bourouill, Pierre Louis baron d'

Geboren te Delft op 26 december 1918. Overleden te 's-Gravenhage op 16 september 2012.
Res-tltn.d.Art. (12-02-1942 KB 13), res-eltn. (08-06-1940), res-kapt. (15-05-1948), res-ltkol. (24-04-1967 KB 2), e.o. 08-01-1975 KB 54.
Bekende onderscheidingen: MWO.4,KV,OHK.2,VHK,XXX,J,KVNRO,TMPT,DSO

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 18 van 7 januari 1950
   Reserve-kapitein van het Wapen der Artillerie, ingedeeld bij de Inlichtingendienst
   Wegens:

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door, na op 10 Juni 1943 als organisatorparachutist, tevens marconist, in bezet Nederland te zijn neergelaten, zich op bijzonder moedige en kundige wijze van zijn opdracht te kwijten om de berichtgeving van bezet Nederland naar Engeland te verbeteren en uit te breiden, o.a. door het organiseren van nieuwe koerierslijnen.
Voorts door mede te werken aan het tot standkomen van de geheime Nederlandse meteorologische berichtgeving en tot de bevrijding van Nederland steeds de stuwende kracht te zijn in verschillende, voor het Bureau Inlichtingen werkzame, belangrijke inlichtingengroepen.

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 8 van 30 augustus 1948 (registernummer 754)
   Ingetrokken bij K.B. no. 18 van 7 januari 1950
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Artillerie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door, na op 10 Juni 1943 als organisator-parachutist, tevens marconist, in bezet Nederland te zijn neergelaten, zich op bijzonder moedige en kundige wijze van zijn opdracht te kwijten om de berichtgeving van bezet Nederland naar Engeland te verbeteren en uit te breiden, o.a. door het organiseren van nieuwe koerierslijnen.
Voorts door mede te werken aan het tot standkomen van de geheime Nederlandse meteorologische berichtgeving en tot de bevrijding van Nederland steeds de stuwende kracht te zijn in verschillende, voor het Bureau Inlichtingen werkzame, belangrijke inlichtingengroepen.

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 4 van 3 september 1942 (registernummer 204)
   Reserve-tweede luitenant

wegens het in tijd van oorlog met groot beleid voorbereiden van hun ontsnapping uit het door den vijand bezette gebied van Nederland en het moedig en beleidvol uitvoeren van hun ontsnapping en hun reis naar Engeland, waaraan, door het optreden van den vijand groote gevaren waren verbonden.

Honorary Companion of the Distinguished Service Order (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 24 mei 1946
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 7 augustus 1946
   Uitgereikt te 's-Gravenhage op 8 juli 1948
   Captain, Royal Netherlands Army

Bron: Nationaal Archief 2.02.32 inv. 618 ; National Archives WO373/155 ; Heuvel et al. (1985), p. 68 ; Maalderink (1982), p. 138 ; Mulder et al. (2009), nummer [22] ; Müller (2016:BL), p. 187 ; Müller (2016:KV), p. 55 ; Steur et al. (1990), p. 88-97 ; Naam- en Ranglijst der Officieren 1956, p. 208 ; Naam- en Ranglijst der Officieren 1974, p. 241 ; Nederland's Adelsboek 1981, p. 56-57 ; Leidsch Dagblad, woensdag 7 juli 1948, p. 2

Ausems, Andreus Wilhelmus Maria

Geboren te Utrecht op 25 december 1904. Overleden te Zaandam op 31 mei 1955.
Bekende onderscheidingen: BL,KMC

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 33 van 2 mei 1953 (registernummer 1193)
   Voormalig tijdelijk benoemd reserve-eerste luitenant voor algemene dienst

Heeft zich door het bedrijven van moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door, na op 1 Maart 1944 als organisator-parachutist met eigen radio-telefonische verbinding in bezet Nederland te zijn neergelaten, zijn opdracht tot coordinatie van verschillende inlichtingengroepen en uitbreiding van het radionet, waardoor de berichtgeving ten zeerste werd versneld, onder zeer moeilijke omstandigheden ten uitvoer te brengen, hoewel de vijand grote activiteit aan de dag legde om hem in handen te krijgen, niettemin door grondige voorbereiding en beleidvol optreden in het bijzonder de radiotelefonische verbinding weten te handhaven, totdat hem uit ENGELAND werd opgedragen hiervan niet langer gebruik te maken en daarna tot de bevrijding van Nederlands zijn werkzaamheden voort te zetten, voornamelijk op het gebied van de radiotelegrafische verbinding.

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   29 oktober 1947
   Civilian

Bron: Nationaal Archief 2.02.32 inv. 618 ; Meijer (1990), p. 219 ; Müller (2016:BL), p. 367 ; Oyen (1972), p. 89-91,986 (NB. geeft BK ipv BL) ; met dank aan John Howes

Ayal, Costavina ("Coosje")

Geboren te Titawaai, Nusalaut (Molukken) op 15 april 1926. Overleden te Ridderkerk op 28 maart 2015.
Bekende onderscheidingen: KV,VHK,OV,MOK,DIG,DIV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 22 van 31 januari 1946 (registernummer 1190)
   -

Moedig en zeer verdienstelijk optreden getoond gedurende vele maanden van guerrillastrijd tegen de Japanners in het Vogelkop-gebied van Nieuw-Guinea, en daarbij alle gevaren en ontberingen van de guerrilla-strijders gedeeld.

Bron: Heuvel et al. (1985), p. 68 ; Kokkelink (1956), p. 255 ; Müller (2016:KV), p. 137 ; Brons nummer 82, p. 33-37 ; met dank aan de heer W.F.J. Elgers