Decorati / Nacht-und-Nebel Herdenkingskruis 1940-1945

Decorati

Nacht-und-Nebel Herdenkingskruis 1940-1945

Door ing. Bert Keers
Aangevuld door Erik Müller

Bij de reünie van 16 oktober 1976 te Amersfoort werden door de chef van het Militaire Huis der Koningin, de vice-admiraal Eric Roest, 109 Nacht-und-Nebel Herdenkingskruizen uitgereikt. De lijst van deze 109 ontvangers heb ik hier integraal overgenomen. In Decorare nummer 16 heeft de redactie een noot toegevoegd aan het artikel van Henny Meijer waarin staat opgenomen dat het NN Herdenkingskruis 124 maal zou zijn uitgereikt. Hier staat helaas niet bij uit welke bron is geput. Daarom houd ik het voor nu bij deze lijst.

 1. J.L. ('Jean') Arpots, geb. 3 aug. 1919, overl. 25 jan. 2002.
 2. F.B. ('Floor') Bakels RSzn., geb. 19 juli 1915, overl. 15 april 2000.
 3. D.E. ('Don') Bamberg, geb. 30 jan. 1920.
 4. N. ('Nico') Barendregt, geb. 19 april 1913, overl. 2 sept. 1987.
 5. Jhr. Johan Quirijn Bas Backer, geb. 17 maart 1906, overl. 9 nov. 1985.
 6. H.L. ('Henk') Bastiaans, geb. 28 dec. 1924.
 7. Martin van Beek, geb. 31 dec. 1912.
 8. Geert Beikes, geb. 3 april 1911, overl. 18 maart 1981.
 9. W.A.H.C. ('Pim') Boellaard, geb. 16 aug. 1903, overl. 27 jan. 2001.
 10. H.A. ('Harry') van den Bogerd, geb. 8 juli 1914.
 11. M. Bogaerdt, overl. 22 juni 2002.
 12. Pierre François ('Frans') de Bordes, geb. 31 aug. 1917, overl. 28 aug. 2004.
 13. P.A. ('Piet') Bouwense, geb. 17 juli 1912, overl. 26 maart 2009.
 14. Reinder Boverhuis, geb. 27 febr. 1911, overl. 25 maart 1979.
 15. J.M. ('Jan') van de Broek, geb. 5 jan. 1910, overl. 1 mei 1984.
 16. Constantijn J. Broers, geb. 29 sept. 1913, overl. 1 aug. 1980.
 17. W. ('Wim') Bronkhorst, geb. 23 juli 1923, overl. Mauthausen 14 april 1944.
 18. C.J. ('Cor') Brouwer, geb. 8 okt. 1926.
 19. J.H.A.L. ('Jan') Brugman, geb. 6 maart 1920, overl. 6 jan. 1987.
 20. T.M. ('Tybo') Busscher, geb. 16 okt. 1900.
 21. NIET UITGEREIKT
 22. P. ('Piet') Cieraad, geb. 30 nov. 1923, overl. 15 mei 1998.
 23. J.H.H. ('Johan') Coeymans, geb. 15 juli 1918.
 24. J. Davidson
 25. G.W. ('Godert') baron van Dedem, geb. Bloemendaal 11 juni 1914, overl. Lochem 16 okt. 1999
 26. C.H. ('Carel') Duran, geb. 5 jan. 1908.
 27. P.H.L. ('Pierre') Eggermont, geb. 4 febr. 1914.
 28. C. ('Cor') van der Ende, geb. 19 maart 1917, overl. 28 febr. 1989.
 29. Y.L. ('Yme') Feitsma, geb. 1 april 1907.
 30. H.W.A. ('Herman') Fontijn, geb. 28 sept. 1924, overl. jan. 2007.
 31. C.M. ('Chris') Gelderman, geb. 22 jan. 1907.
 32. Hendrikus F. Geraets, geb. 14 maart 1918, overl. 1945.
 33. J.P. ('Jan') Geraets, geb. 26 sept. 1921, overl. 2 aug. 1987.
 34. NIET UITGEREIKT
 35. Jacob Grin, geb. 27 juni 1899.
 36. Barend de Groot, geb. 2 nov. 1922, overl. 5 mei 1996.
 37. W.L. ('Wim') Harthoorn, geb. 13 febr. 1913.
 38. W.H. ('Wim') Hartman, geb. 24 okt. 1923, overl. 18 sept. 2006.
 39. W. ('Wim') Heijstra, geb. 6 juli 1921, overl. 9 sept. 1987.
 40. W.P. ('Willem') Hofmann, geb. 10 okt. 1905, overl. 18 mei 1981.
 41. A. ('Ton') Holleman, geb. 4 dec. 1924.
 42. T.H.M. ('Theo') Houniet, geb. 19 aug. 1919, overl. 17 dec. 2006.
 43. Jhr. W.M.C. ('Willem') de Jonge, geb. 3 febr. 1919, overl. 17 juli 2002
 44. J.W. ('Jan') Jonker, geb. 1 maart 1919, overl. 18 april 1980.
 45. Ir. Petrus J. Kien, geb. 18 sept. 1914, overl. 10 maart 1980.
 46. G.R. ('Bertus') van Kleef, geb. 17 aug. 1914.
 47. H. ('Henk') Knoester, geb. 8 dec. 1916.
 48. T. ('Toon') van der Kroft, geb. 6 april 1900.
 49. J. ('Jan') van Kuik, geb. 6 dec. 1922.
 50. J.J. ('Johan') Kuijer, geb. 11 jan. 1921.
 51. Willem Charles Jean Marie ('Bib') van Lanschot, geb. 30 juni 1914, overl. 26 aug. 2001
 52. R. Liebrechts (Gerardus Liebrechts, geb. 2 jan. 1916, overl. 2002?)
 53. Johannes Hendrikus ('Joop') Ligteringen, geb. 29 april 1913, overl. 20 sept. 1981.
 54. D.A.E. ('Bekkie') de Loos, geb. 13 febr. 1917, overl. 19 juli 1990
 55. C. ('Chris') Lugthart, geb. 19 mei 1925, overl. 5 okt. 1984.
 56. H. ('Henk') van Luttikhuizen, geb. 11 dec. 1916, overl. 11 okt. 2004.
 57. Johannes Merk, geb. 25 maart 1916, overl. 29 juni 1985.
 58. J. ('Jaap') van Mesdag, geb. 4 jan. 1922.
 59. Leendert van der Meijden, geb. 15 april 1911, overl. 5 febr. 1983.
 60. D.K. ('Dick') Moerland, geb. 6 aug. 1922.
 61. Daniel Q.R. Mulock Houwer, geb. 8 maart 1903, overl. 27 juni 1985.
 62. Gerrit H. Nales, geb. 1 okt. 1915.
 63. M.M. ('Maarten') Oort, geb. 27 juli 1910.
 64. A. ('Ab') Os, geb. 22 sept. 1912.
 65. J. ('Jaap') Oud, geb. 29 nov. 1911.
 66. W.F.T. ('Wijnand') Peeters, geb. 23 febr. 1920, overl. 23 sept. 2005.
 67. Jacobus Bauke Johannes ('Bauke') Planjer, geb. 2 sept. 1914, overl. 6 jan. 1994.
 68. E.P.W. ('Ernst') Pongs, geb. 27 jan. 1909.
 69. Augustinus J.A. Rameckers, geb. 9 sept. 1920, overl. 5 juni 1986.
 70. J.J.M. ('Joseph') Reintjes, geb. 18 jan. 1919.
 71. L.Ph. ('Loeky') Reyntjes, geb. 13 aug. 1921, overl. 20 maart 2006.
 72. W.G. ('Pim') Reyntjes, geb. 30 okt. 1919.
 73. Johannes ('Janus') Ritter, geb. 's-Gravenhage 4 nov. 1918, overl. Vorden 16 dec. 1993.
 74. W.G. ('Wim') Roessingh, geb. 19 aug. 1912.
 75. J. ('Jan') Roos, geb. 18 febr. 1924, overl. 31 dec. 1986.
 76. Izaak de Rot, geb. 18 febr. 1916.
 77. Ir. Frits Willem ('Frits') Santman, geb. Breda 3 aug. 1909, overl. Mauthausen 14 april 1944.
 78. J.P. ('Johan') Scheepmaker, geb. 18 maart 1902, overl. 23 sept. 1981.
 79. P.L. ('Piet') Schipper, geb. 16 febr. 1923.
 80. J. ('Jan') Schutrup, geb. 12 dec. 1918, overl. 25 mei 1995.
 81. F.J. ('Fritz') van Schravendijk, geb. 30 april 1912, overl. 16 juli 1980.
 82. Ernst Sillem, geb. 14 juli 1923.
 83. D. ('Dick') Sinnige, geb. 4 nov. 1910, overl. 10 dec. 1983.
 84. J.H.A. ('Jan') Smeets, geb. 18 aug. 1921.
 85. J.P. ('Johny') Snijders, geb. 13 jan. 1924, overl. 1 april 2008.
 86. A.A. ('Arie') van Soest, geb. 8 okt. 1918, overl. 3 mei 2009.
 87. L.F.R. ('Bert') Spierings, geb. 9 mei 1919.
 88. Carel Christiaan Steensma, geb. Franeker 10 aug. 1912, overl. Haren 4 mei 2006
 89. A.G.A. ('Avud') Stute, geb. 29 dec. 1910, overl. 14 nov. 1985.
 90. W.G. ('Wim') Takken, geb. 18 mei 1908.
 91. Johannes ('Hans') Teengs Gerritsen, geb. 29 dec. 1907, overl. 7 okt. 1990.
 92. J.F.B. ('Johan') Timmers, geb. 15 juli 1923, overl. 28 okt. 1980.
 93. J. ('Johan') Timmermans, geb. 25 dec. 1902.
 94. Hyronimus A. Tourné, geb. 25 maart 1901, overl. nov. 1979.
 95. Herman Trotsenburg, geb. 12 febr. 1916, overl. 30 jan. 1981.
 96. J. ('Skippy') de Vaal, geb. 18 mei 1922.
 97. J. ('Jan') Veenendaal, geb. 11 sept. 1920, overl. 28 juni 2006.
 98. Willem van de Velde, geb. 30 mei 1924, overl. 14 dec. 1985.
 99. M.L. ('Ries') Ville, geb. 24 okt. 1920, overl. 15 jan. 1999.
 100. NIET UITGEREIKT
 101. Johannes ('Johan') Vonhoff, geb. 16 maart 1918, overl. 7 dec. 1997.
 102. Laurens Wezepoel, geb. 27 jan. 1915, overl. 17 okt. 1984.
 103. C.J. ('Carel') Witmond, geb. 21 mei 1923, overl. 17 dec. 2003.
 104. Simon Wolff, geb. 17 april 1913, overl. 12 juli 1983.
 105. N.W. ('Nico') Wijnen, geb. 27 nov. 1916, overl. 4 febr. 1998.
 106. J. ('Jan') van der Zwet, geb. 27 okt. 1918, overl. 28 aug. 2000.
 107. J.C. ('Jan') van der Schantz, geb. 6 aug. 1915, overl. 30 juli 1980.
 108. J. ('Johan') Docters van Leeuwen, geb. 2 april 1911, overl. 2 febr. 2005.
 109. O.C. ('Otto') Grasmaijer, geb. 6 mei 1924.
 110. W.A. ('Wim') van der Zee, geb. 29 febr. 1916, overl. 10 sept. 1999.
 111. L.C. ('Leen') Vogel, geb. 1 dec. 1908, overl. 30 sept. 1982.
 112. M. ('Thijs') Bovenlander, geb. 13 okt. 1924, overl. 14 maart 2012.

Volgens andere bronnen zouden de volgende personen tevens drager van het Herdenkingskruis zijn:


Literatuur

Keers, ing. B. (2008, maart). Het Nacht und Nebel (NN) Herdenkingskruis. Decorare. 19, p. 3-7.
LIJST OUD-KAMPGEVANGEN VAN CONCENTRATIEKAMP NATZWEILER (1941 - 1944) BEKEND