Decorati

Decorati

Het Noorse Haakon VII Vrijheidskruis aan Nederlanders verleend

Het Haakon VII Vrijheidskruis (Haakon VIIs Frihetskors) is ingesteld op 18 Mei 1945 en wordt toegekend aan Noorse en buitenlandse militairen en burgers die bijzonder zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de belangen van Noorwegen door uitmuntende militaire of civiele activiteiten tijdens de oorlog. Het kruis wordt uitgereikt door de Koning na aanbeveling door Ministeries van Buitenlandse Zaken (buitenlanders), Defensie (Noorse militairen) of Justitie (Noorse burgers).
De uitreiking geschiedde tot eind van de jaren 1950. Daarna vonden er na 1979 nog enkele uitreikingen plaats aan personeel van de Noorse koopvaardij.

Het kruis is, voor zover bekend, drie maal aan een Nederlander verleend:

Nr. Naam, Voorletters Rang Noors besluit Ned. Kon. Besluit
01 Knollema, B.J. Kapitein-luitenant-ter-zee KMR 1947 01-07-1947 KB ?
02 Oldenburg, J.H. Reserve-kapitein ? 09-07-1949 KB 19
03 Sas, G.J. Generaal-majoor 1948 ?

Voor meer details (en bronnen per persoon) verwijs ik naar de pagina's over onderscheidingen voor de Tweede Wereldoorlog.


Literatuur

Mulder, C.P. & P.A. Christiaans (2009). Allied Awards to the Dutch / Dutch Awards for the Allies for the Second World War. Rotterdam/'s-Gravenhage, eigen publicatie