Terug naar Decorati

Dutch decorations to American nationals for the Korean conflict

Baranouskas, R.M.

Known awards: RV

Kruis voor Recht en Vrijheid
Cross for Justice and Liberty
   Royal Decree No. 35 of 31 January, 1953
   Captain

Source: with special thanks to B. Keers, BSc.

Brooks, R.L.

Known awards: RV

Kruis voor Recht en Vrijheid
Cross for Justice and Liberty
   Royal Decree No. 35 of 31 January, 1953
   Lieutenant-Colonel

Source: with special thanks to B. Keers, BSc.

Davis, C.W., Junior

Known awards: RV

Kruis voor Recht en Vrijheid
Cross for Justice and Liberty
   Royal Decree No. 35 of 31 January, 1953
   Second Lieutenant

Source: with special thanks to B. Keers, BSc.

Ensor, J.O.

Known awards: RV

Kruis voor Recht en Vrijheid
Cross for Justice and Liberty
   Royal Decree No. 35 of 31 January, 1953
   Captain

Source: with special thanks to B. Keers, BSc.

Hershberger, J.S.

R.A. 19260116.
Known awards: BK

Bronzen Kruis
Bronze Cross
   Royal Decree no. 23 of 8 May, 1951
   Corporal, U.S. Army

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in de nacht van 14 op 15 Februari 1951 bij MANYONG nabij WONJU in KOREA tijdens de gevechten om heuvel 325 onder zwaar vijandelijk vuur, daarbij zichzelf meerdere malen aan levensgevaar blootstellend, de voor een afdeling van vier pelotons van het Nederlands Detachement Verenigde Naties noodzakelijke ondersteuning door 4.2 inchmortiervuur op zeer rustige en kundige wijze te verlenen.
Voorts door , toen de uiteindelijke bestorming werd ingezet, bij deze aanval, eveneens met de bajonet op het geweer en met zijn radioset op zijn rug, de stormende troepen te volgen, waardoor hij in nauw contact bleef met de pelotons, welke steun van mortiervuur verder nodig zouden hebben.
Door dit optreden er veel toe bij te dragen dat de afdeling de haar opgedragen zware taak tenslotte met succes kon volbrengen.

Source: BL/BK p. 254 ; Legerkoerier June 1951, p. 3 ; with special thanks to Mr. H.J. Huisman

Johnson, R.A.

Army Service Number 01688718.
Known awards: BK

Bronzen Kruis
Bronze Cross
   Royal Decree no. 23 of 8 May, 1951
   2nd Lieutenant, U.S. Army

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in de nacht van 12/13 Februari 1951 te HOENGSONG in KOREA, zonder op eigen veiligheid te letten, onder zwaar vijandelijk vuur de vuursteun van zijn voor directe steun van de B. Compagnie van het Nederlandse Detachement Verenigde Naties ingedeelde AAA quadruple mitrailleur M 16 te leiden.
Vervolgens door zijn actief en moedig optreden ten aanzien van het vervangen van achter hun wapens zwaar verwonde schutters en het langzaam doen rijden van zijn gepantserde wagens, waardoor deze als dekking voor de terugtrekkende onderdelen van de B. Compagnie dienst konden doen, het mogelijk te maken dat deze compagnie in staat was met betrekkelijk weinig verliezen door HOENGSONG terug te vallen naar het ten Zuiden van deze plaats hiervoor aangewezen verzamelgebied.

Source: BL/BK p. 258 ; Legerkoerier June 1951, p. 3 ; with special thanks to Mr. H.J. Huisman

Kernan, W.S.

Known awards: RV

Kruis voor Recht en Vrijheid
Cross for Justice and Liberty
   Royal Decree No. 35 of 31 January, 1953
   Lieutenant-Colonel

Source: with special thanks to B. Keers, BSc.

Parr, Robert

Known awards: RV

Kruis voor Recht en Vrijheid
Cross for Justice and Liberty
   ? ; presented in October 1954 in San Francisco
   Former Captain, 38th Infantry Regiment

Source: Leidsch Dagblad, 2 November 1954

Root, W.H., Junior

Known awards: RV

Kruis voor Recht en Vrijheid
Cross for Justice and Liberty
   Royal Decree No. 35 of 31 January, 1953
   Captain

Source: with special thanks to B. Keers, BSc.

Stith, S.W., Junior

Known awards: RV

Kruis voor Recht en Vrijheid
Cross for Justice and Liberty
   Royal Decree No. 35 of 31 January, 1953
   First Lieutenant

Source: with special thanks to B. Keers, BSc.

Stuart, A.W.

Known awards: RV

Kruis voor Recht en Vrijheid
Cross for Justice and Liberty
   Royal Decree No. 35 of 31 January, 1953
   Colonel

Source: with special thanks to B. Keers, BSc.

Wheaton, P.R.

Known awards: RV

Kruis voor Recht en Vrijheid
Cross for Justice and Liberty
   Royal Decree No. 35 of 31 January, 1953
   Captain

Source: with special thanks to B. Keers, BSc.