Decorati

Decorati

De Griekse Maritieme Medaille aan Nederlanders verleend

De Griekse Maritieme Medaille werd in 1907 ingesteld als de Medaille van het Maritiem Pensioen Fonds in slechts één klasse. In 1925 werd de naam bij Presidentieel Decreet gewijzigd in Maritieme Medaille en werd de medaille opgesplitst in drie klassen: goud, zilver en brons. De medaille heeft in de loop der tijd enkele variaties gekend. De huidige versie stamt van van 1974 en is als volgt te omschrijven:
Het is een ronde medaille. Aan de voorzijde prijkt een walvis achter een gekruiste drietand en anker. Het randschrift (in het Grieks) luidt: Griekse Marine.
Op de keerzijde wordt de naam van de ontvanger gegrafeerd. In het randschrift wordt de reden van toekenning gegrafeerd.

Het lint van de medaille is effen blauw met een brede witte middenbaan.

Er zijn 10 Nederlandse ontvangers van deze medaille. Deze zijn alle tien in dezelfde klasse (goud) voor dezelfde actie toegekend op 12 april 1982, te weten de redding van de Griekse tanker m.s. 'Victory':

[1] Franco J.M. Bakker, korporaal, Hr.Ms. 'Van Speijk'
[2] Petrus Wilhelmus Franciscus Brunsmann, kapitein-luitenant-ter-zee, Hr.Ms. 'Van Speijk'
[3] A.C. van Duin, luitenant-ter-zee der 2e klasse Oudste Categorie, Hr.Ms. 'Callenburgh'
[4] Willem Frederik de Goeij, luitenant-ter-zee der 2e klasse, Hr.Ms. 'Van Speijk'
[5] Wilhelmus Frederikus Clemens Muilwijk, luitenant-ter-zee-vlieger der 1e klasse, Hr.Ms. 'Van Speijk'
[6] P.J. Roozendaal, sergeant-majoor-vlieger, Hr.Ms. 'Callenburgh'
[7] Theo J.M. Schreurs, korporaal, Hr.Ms. 'Callenburgh'
[8] W.F. Schreyner, sergeant, Hr.Ms. 'Callenburgh'
[9] Drs.ir. Jan Leendert Spoelstra MSc, kapitein-luitenant-ter-zee, Hr.Ms. 'Callenburgh'
[10] Fred Vermeer, matroos der 1e klasse, Hr.Ms. 'Van Speijk'


Literatuur

Leeflang, J.J. & P.L. Bakker (2004). Gedenkboek Koninklijk Instituut voor de Marine 1904-2004. Zonder plaats: Uitgeverij De Nieuwe Haagsche.
Mulder, C.P. & P.A. Christiaans (2008). Wel Verdiend. Deel 4: Buitenlandse onderscheidingen aan Nederlanders verleend. Onderscheidingen van de Balkan. Rotterdam/’s-Gravenhage: eigen uitgave.
Rijks, R. (2012, juni). De Griekse Maritieme Medaille in goud aan Nederlanders. Decorare. 27, p. 27-31.
Romanoff, Prince D. (1987). The Orders, Medals and History of Greece. Rungsted Kyst: Balkan Heritage.
Stratoudakis, G. (2001). Greek Medals. Athene: George Stratoudakis.