Decorati

Decorati

De Beierse Militär Verdienstorden aan Nederlanders verleend

De Militär Verdienstorden werd ingesteld door Koning Ludwig II van Beieren op 19 juli 1866. De Orde werd toegekend voor dapperheid in tijden van oorlog en buitengewone verdiensten jegens de strijdkrachten in zowel oorlogs- als vredestijd. Oorspronkelijk bestond de orde uit vijf klassen (Grootkruis, Grootkommandeur, Kommandeur, Ridder (1e en 2e klasse) en een Kruis van Verdienste). Bij besluit van 19 februari 1891 werden een graad met zwaarden aan de Orde toegevoegd. Vanaf dat moment kon de Orde zowel in civiele als militaire versie naast elkaar gedragen worden.
Bij besluit van 26 februari 1900 werd een zesde klasse toegevoegd: die van Officier. Dit was een borstkruis, dat samen met het draagkruis van Ridder 1e klasse gedragen diende te worden.
Bij besluit van 24 november 1905 werd de Orde in zijn geheel omgegooid en zou vanaf dat moment in de volgende graden verleend worden: Grootkruis, 1e klasse, 2e klasse met Ster, 2e klasse, Officier, 3e klasse, 4e klasse met Kroon, 4e klasse, Kruis voor Militaire Verdiensten 1e klasse en Kruis voor Militaire Verdiensten 2e klasse.
In 1913 werd er een Kruis voor Militaire Verdienste 3e klasse toegevoegd. Tevens konden de drie klassen van dit Kruis voor Militaire Verdiensten voortaan met en zonder Kroon toegekend worden. Tevens werd er een apart lint ingesteld voor oorlogsverdienste.
De Orde hield op te bestaan na de Eerste Wereldoorlog.

De namenlijst is compleet, maar extra info wordt gewaardeert.

Ridder 1e klasse

Naam Rang / functie Datum toekenning Onderscheidingen
Voogt, J.E. de Arts 27-05-1871 BMVO.3a

3e klasse met kroon en zwaarden

Naam Rang / functie Datum toekenning Onderscheidingen
Muller Masis, T.F.J. Luitenant-kolonel, militair attaché te Berlijn 26-02-1918 NL.2,ON.5x,MM.2,WN1926.z,XXX,Mk,O.1,Z.1,
LE.2,D.2b,IK.4,PK.3,BMVO.3ks,DEK.2,OHO


Literatuur

Met dank aan de heer Bernd Döbel, BdOS / SKF