Home -> Medailles -> Civiele herinneringsmedailles/Tweede Wereldoorlog -> Herinneringsmedaille Luchtbescherming 1940-1945

Herinneringsmedaille Luchtbeschermingsdienst 1940-1945 Winschoten

Deze medaille is geslagen in 25 exemplaren en door het blokhoofd P. Polter Hzn. aangeboden aan de leden van zijn blok. De medaille is vervaardigd door Koninklijke Begeer naar het ontwerp van blokhoofd Polter, welke lid was van Geslagen in 25 exemplaren; voor verzamelaars zijn bronzen penningen vervaardigd het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde.
Het modelé is van J.Ph. van Zegveld.

Herinneringsmedaille Luchtbeschermingsdienst 1940-1945 WinschotenHet is een ronde zilveren penning met een diameter van 30 millimeter. De voorzijde geeft een gezicht op Winschoten met in de lucht vliegtuigen. Onderaan staat het gemeentewapen afgebeeld. Het omschrift luidt:"LUCHTBESCHERMINGSDIENST 1940-1945 WINSCHOTEN".
De keerzijde toont een zogenaamde brandemmer met brandhaak en vuurzweep erachter, omgeven door vlammen. Op de emmer staat te lezen:"AANGEBODEN - -AAN - BLOKPLOEG - LEDEN - BLOK - XII-L-B-D.". Hieronder is een lint met het opschrift "IN VICTORIA GRATI".

Hoewel de medaille is uitgerust met oog en ring, is zij zonder lint uitgereikt.

Voor verzamelaars zijn bronzen afslagen van de medaille gemaakt.


Literatuur

"Penningkundige geschiedenis van de oorlogsjaren 1940-1945", door dr. W.F. Bax, in Jaarboek van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Munt- en Penningkunde 1951, bladzijde 141.