Home -> Medailles -> Eerste Wereldoorlog -> Prijspenning van het Algemeen Hoofdkwartier, Afdeling Ontspanning en Ontwikkeling

Prijspenning van het Algemeen Hoofdkwartier, Afdeling Ontspanning en Ontwikkeling

Deze medaille werd in 1916 ingesteld en werd in bijzondere gevallen uitgereikt door het Algemeen Hoofdkwartier, Afdeling Ontspanning en Ontwikkeling van de Gemobiliseerde troepen voor verdienste op het gebied van het organiseren van voetbalwedstrijden en allerlei uitvoeringen, etc. Hij staat daarom ook beter bekend onder de naam Medaille voor Ontspanning en Ontwikkeling 1916-1918.

Prijspenning van het Algemeen Hoofdkwartier, Afdeling Ontspanning en OntwikkelingHet is een ronde medaille met een middellijn van 40 millimeter. De uitvoering is in brons, zilver of goud. De voorzijde vertoont een naar rechts gewende Marskop, met - nog net zichtbaar) een zwaardhand en schild. Het randschrift luidt: "JE MAINTIENDRAI". Onder de laatste "I" staat in kleine kapitalen te lezen "BEGEER". Op de kling van het zwaard staat het merkteken van C.J. van der Hoef (een ronde circel, waarin een H en een J zijn verwerkt).
De keerzijde vertoont in reliëf de tekst "ALGEMEEN / HOOFDKWARTIER / AFDEELING / ONTWIKKELING EN / ONTSPANNING / VAN DE / GEMOBILISEERDE / TROEPEN". Deze tekst is omgeven door een verdiepte lauwerkrans.

De medaille is uitgerust met boloog en ring, doch was niet bestemd om te dragen. Toch vind men de medaille soms in militaire medaillegroepen. Het gebruikte lint is dan egaal oranje. Er zijn tevens miniaturen bekend met een middellijn van 28 millimeter.


Literatuur

"Onderscheidingen, Eretekens en Sportprijzen voor Vaardigheid", door H.G. Meijer & B.W. Wagenaar, 2000 (blz. 55)
"Ridderorden, eereteekenen, draagteekens en penningen, betreffende de Weermacht van Nederland en Koloniën (1813-heden)", door dr. W.F. Bax, 1973 (blz. 155/156)