Home -> Medailles -> Tweede Wereldoorlog / Weerbaarheidsverenigingen -> Medaille voor trouwe dienst in 1940

Medaille voor trouwe dienst in 1940

Herinneringsmedaille 1940 Voorbursche BurgerwachtOp 19 juli 1940 liet het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken een circulaire rondgaan naar alle Burgemeesters in Nederland. In deze circulaire werd opdracht gegeven tot het opheffen van alle (Vrijwillige) Burgerwachten. Diverse Burgerwachten lieten uit het resterende kasgeld een herinneringsmedaille slaan als dank voor de diensten, door de burgerwachters bewezen, gedurende de mobilisatie van 1939-1940.

Er zijn tien verschillende versies van deze medaille bekend, als voorbeeld neem ik hier de medaille, uitgereikt aan de Voorburgsche Burgerwacht:

Deze medaille is uitgereikt op de laatste vergadering van de Voorburgsche Burgerwacht op 26 augustus 1940.

Het betreft een ronde bronzen medaille met een middellijn van 21 millimeter. De voorzijde vertoont het Rijkswapen binnen het omschrift "VOORBURGSCHE BURGERWACHT".
De keerzijde is vlak, met in reliëf de tekst "VOOR TROUWEN DIENST IN 1940 AAN" waaronder de naam van de begiftigde kon worden gegraveerd.

Naar het batonoverzicht

Het lint was 21 millimeter breed, in de kleuren rood, wit en blauw.

De overige negen medailles waren hier in ontwerp gelijk aan. Alleen de opschriften aan voor- en keerzijde verschilden als volgt:


Literatuur

Wagenaar, B.W. (2003). Vrijwillige Burgerwacht 1918-1940. Metalen Herinneringstekens. Venray: H.G. Meijer.
Weiler, Jhr. ir. A.C. von (1960). Naamloze Venootschap Koninklijke Begeer Ateliers voor Edelsmeed- en Penningkunst Voorschoten. Penningen geslagen of gegoten in de jaren 1935-1960. Deel V. Leiden: A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V., p. 46 [1430/9].
Met dank aan de heer J. Schuuring (jr.) voor de afbeelding.