Home -> Medailles -> Tweede Wereldoorlog / Weerbaarheidsverenigingen -> Medaille voor trouwe dienst in 1940

Medaille voor trouwe dienst in 1940

Op 19 juli 1940 liet het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken een circulaire rondgaan naar alle Burgemeesters in Nederland. In deze circulaire werd opdracht gegeven tot het opheffen van alle (Vrijwillige) Burgerwachten. Diverse Burgerwachten lieten uit het resterende kasgeld een herinneringsmedaille slaan als dank voor de diensten, door de burgerwachters bewezen, gedurende de mobilisatie van 1939-1940.

Herinneringsmedaille 1940 Voorbursche BurgerwachtEr zijn tien verschillende versies van deze medaille bekend.
Het betreft een ronde bronzen medaille met een middellijn van 21 millimeter. De voorzijde vertoont het Rijkswapen binnen een omschrift.
De keerzijde is vlak, met in reliëf de tekst zoals hieronder weergegeven, waaronder dan de naam van de begiftigde kon worden gegraveerd.

De opschriften aan voor- en keerzijde zijn als volgt:

Naar het batonoverzicht

Het lint was voor alle medailles gelijk: 21 millimeter breed, in de kleuren rood, wit en blauw.

Van de medaille die aan de Voorburgsche Burgerwacht is bekend dat deze is uitgereikt op de laatste vergadering van de Voorburgsche Burgerwacht op 26 augustus 1940.


Literatuur

Wagenaar, B.W. (2003). Vrijwillige Burgerwacht 1918-1940. Metalen Herinneringstekens. Venray: H.G. Meijer.
Weiler, Jhr. ir. A.C. von (1960). Naamloze Venootschap Koninklijke Begeer Ateliers voor Edelsmeed- en Penningkunst Voorschoten. Penningen geslagen of gegoten in de jaren 1935-1960. Deel V. Leiden: A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V., p. 46 [1430/9].