Home -> Medailles -> Weerbaarheidsverenigingen -> Kruis van Verdienste van de NBVB

Kruis van Verdienste van de Nederlandse Bond van Vrijwillige Burgerwachten

Ingesteld in 1924 een uitgereikt aan hen die zich hebben onderscheidden door buitengewone verdiensten of uitstekende diensten aan de Burgerwachten in Nederland.

Kruis van Verdienste van de Nederlandse Bond van Vrijwillige Burgerwachten type 1Het is een vijfarmig zilveren kruis met een breedte van 37 millimeter. Op de armen van het kruis is de afkorting "N/B/V/B/W" te lezen. In het midden is een rond schild geplaatst waarop een klimmende leeuw met zwaard en pijlenbundel is afgebeeld. Het kruis hangt aan het lint van een zilveren stedenkroon. De ophanging is aan de achterzijde van de kroon geplaatst, waardoor de kroon de onderzijde van het lint bedekt.

Naar het batonsoverzicht

Het lint, 37 millimeter in breedte, is verdeeld in vijf gelijke banen in de volgorde wit, lichtblauw, wit, lichtblauw en wit.


Literatuur

Bax, dr. W.F. (1951). De Nederlandse ridderorden en onderscheidingen. Rotterdam/ís-Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar N.V., p. 45.
Meijer, H.G., C.P. Mulder & B.W. Wagenaar (1984). Orders and Decorations of the Netherlands. Venray: eigen uitgave, p. 86.