Home -> Medailles -> Weerbaarheidsverenigingen -> Eremedaille van de Amsterdamse Vrijwillige Burgerwacht

Eremedaille van de Amsterdamse Vrijwillige Burgerwacht

Ingesteld in 1918 en uitgereikt in verguld zilver, zilver en brons aan hen, die zich hebben onderscheidden door het verlenen van krachtige steun en medewerking aan de Amsterdamse Vrijwillige Burgerwacht.

Eremedaille van de Amsterdamse BurgerwachtHet is een ronde medaille met een middellijn van 41 millimeter. De voorzijde vertoont het met een stedenkroon getooide wapenschild van Amsterdam met het omschrift "VRIJWILLIGE BURGERWACHT / 1918".
De keerzijde heeft binnen een krans van eiken- en oranjeloof de tekst "IN / DANKBARE HERINNERING / AANGEBODEN AAN /          / VOOR / KRACHTIGEN STEUN EN / GROOTE MEDEWERKING / VERLEEND AAN / DE AMSTERDAMSCHE / BURGERWACHT". Op de lege plaats kon de naam van de begiftigde worden gegraveerd.

Naar het batonsoverzicht

Het lint, 37 millimeter in breedte, is verdeeld in drie gelijke banen in de volgorde rood, zwart en rood.


Literatuur

"The Medals, Decorations & Orders of the Great War 1914-1918", door Alec A. Purves