Home -> Medailles -> Civiele verenigingen -> Erepenning van de Vereniging van Tricot- en Kousenfabrieken

Erepenning van de Vereniging van Tricot- en Kousenfabrieken

De Vereniging van Tricot- en Kousenfabrieken (Vetriko) werd in juli 1947 opgericht.

In 1958 stelde de vereniging een erepenning in. Dit was een ronde penning met een middellijn van 50 millimeter. De voorzijde vertoont een op een schemel zittende vrouwenfiguur met in de linkerhand een haak en in de rechterhand een spoel. Langs de rand het omschrift: "VERENIGING VAN TRICOT- en KOUSENFABRIKANTEN".
De keerzijde vertoont in de bovenhelft een gevlochten draadmotief waarbij de draad langs de rand van de onderhelft doorloopt. De draad is gevlochten in de zogenaamde tricotsteek.

De modelleur van de medaille is P. Jungblut. De penning is geslagen bij Koninklijke Begeer.

Van de erepenning is tevens een draagpenning bekend, met een middellijn van 18 millimeter. Deze is verder in vormgeving gelijk aan de legpenning.

Naar het batonsoverzicht

De draagpenning hangt aan een blauw lint met oranje boorden.


Literatuur

Weiler, Jhr. ir. A.C. von (1960). Naamloze Venootschap Koninklijke Begeer Ateliers voor Edelsmeed- en Penningkunst Voorschoten. Penningen geslagen of gegoten in de jaren 1935-1960. Deel V. Leiden: A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V.