Onderscheidingen van de Nationaal Socialistische Beweging

De onderscheidingen van de Nationaal Socialistische Beweging (NSB) en aanverwante organisaties zijn opgenomen uit compleetheidsoverweging. De auteur staat niet achter het gedachtegoed van deze organisatie(s) en wil hiermee ook geen politieke voorkeur uiten. Onnodig om te vermelden: deze onderscheidingen mogen niet op een Nederlands uniform gedragen worden.

Er is voorlopig alleen voor gekozen om die onderscheidingen op te nemen, waarvan een baton op het NSB-uniform gedragen kon worden of welke de uiterlijke kenmerken had van een draagmedaille. Overige onderscheidingen, als het Ereteken "Strijd en Offer", het Draagteken "Dienen en Volharden", de Oostfrontplaquette, etc., zullen in de toekomst nog toegevoegd worden.

Oostlandkruis

Ook wel bekend als het Mussertkruis. Deze onderscheiding is door Mussert in het leven geroepen om Nederlandse vrijwilligers aan het Oostfront te belonen. De onderscheiding is nooit uitgereikt, omdat zij niet werd erkend door het Duitse gezag en dus ook niet op het SS-uniform gedragen mocht worden.

Het kruis is een vierarmig, zilverkleurig balkenkruis met ingekeepte armen. De armen zijn rood geëmailleerd met brede zwart emaille omlijsting. In het midden bevindt zich een wit geëmailleerd medaillon. In dit medaillon is het hakenkruis afgebeeld, met daar overheen de NSB-rune. De onderste helft van het hakenkruis rust op twee takken van laurierbladeren.
Het medaillon aan de keerzijde draagt in het centrum de tekst "MUSSERT / 1941" en het randschrift "HOU EN TROU" met een tweetal lauriertakken aan de onderzijde.
Tussen de armen van het kruis zijn twee gekruiste zwaarden geplaatst.

Naar de batons

Het lint is 34 millimeter breed en heeft de volgende kleurensamenstelling: lichtblauw 10,5 mm., wit 4 mm., oranje 3 mm., wit 4 mm. en lichtblauw 10,5 mm.
Wordt alleen het lint gedragen, dan worden hier op twee miniatuur gekruiste zwaarden gedragen.

W.A.-Strijdersteeken

Ter gelegengheid van het 10-jarig jubileum van de strijdperiode der Weerafdeling van de NSB werd op 7 januari 1943 de het WA-Strijdersteken ingesteld. De medaille werd uitgereikt aan de NSB-leden die in de periode van 7 januari 1933 tot de ontbinding op 31 december 1935 lid waren van de WA en na de ontbinding lid van de NSB zijn gebleven.

De medaille is uitgevoerd in brons en heeft een middellijn van 34 millimeter. De voorzijde vertoont de NSB-rune in een krans van eikenbladeren.
De keerzijde vertoont de tekst: "ALLES / VOOR HET / VADERLAND / 1932-1933".

Naar de batons

Het lint is 36 millimeter breed en heeft de volgende kleurensamensteling: zwart 5 mm., rood 3,5 mm., zwart 3,5 mm., rood 12 mm., zwart 3,5 mm, rood 3,5 mm. en zwart 5 mm.

Tienjaren-teeken

Tijdens de herdenkingsbijeenkomst van het 12-jarig bestaan der NSB op 12 december 1943 werd een onderscheiding uitgereikt aan die NSB-leden, die al minstens 10 jaar onafgebroken lid waren geweest. Dit zogenaamde tienjaren-teeken bestaat enkel en alleen uit een baton, welke op het NSB-uniform gedragen mocht worden.

Naar de batons

Het lint is 37 millimeter breed en heeft de volgende kleurensamenstelling: oranje 1,5 mm., wit 1 mm., lichtblauw 10 mm, wit 1 mm, oranje 1,5 mm, wit 1 mm, zwart 5 mm., wit 1 mm., oranje 1,5 mm., wit 1 mm, lichtblauw 10 mm, wit 1 mm. en oranje 1,5 mm.


Literatuur

NSB Onderscheidingen