Home -> Medailles -> Onderscheidingen voor verdienste / Militaire verenigingen -> Eremedaille van het Nationaal Katholiek Thuisfront

Nationaal Katholiek Thuisfront

Het Katholiek Thuisfront werd op 29 september 1946 opgericht. Zij had als doel steun te verlenen aan de geestelijke verzorging van de militairen behorende tot de Nederlandse Strijdkrachten. Tijdens de politionele acties in IndonesiŽ en de repatriŽring van Nederlandse militairen en onderdanen uit dit land kende de organisatie een grote bloeiperiode. Na die tijd werd de belangstelling voor de organisatie minder. Om die reden werd de naam in 1950 veranderd in Nationaal Katholiek Thuisfront en volgden in 1951, 1975 en 1983 enige reorganisaties. Het Nationaal Katholiek Thuisfront is een Stichting en is tegenwoordig nog steeds actief.

Eremedaille

Eremedaille in brons van het Nationaal Katholiek ThuisfrontDe Eremedaille van het Nationaal Katholiek Thuisfront is een ronde medaille met een middellijn van 30 millimeter en voorzien van oog en ring. De voorzijde van de medaille vertoont het baretembleem van een Legeraalmoezenier van het Nederlandse leger en het randschrift "NATIONAAL KATHOLIEK THUISFRONT".
De keerzijde vertoont het embleem van de Nederlandse Strijdkrachten: de samengevoegde emblemen van de Koninklijke Landmacht (de gaande Nederlandse leeuw met zwaard en pijlenbundel), de Koninklijke Luchtmacht (een naar links gaande adelaar) en de Koninklijke Marine (een onklaar anker met Koninklijke kroon). Dit embleem wordt gedragen door twee opwaarts geheven handen. Aan weerszijden hiervan is een lauwertak geplaatst. In het onderste deel van de medaille is een vlak stuk.

Naar het batonoverzicht

Het lint van de medaille is geel en wit, met in het midden een blauwe baan.

De medaille is in 1952 geslagen bij Koninklijke Begeer. De medailleur is H. Wetselaar.


Weiler, Jhr. ir. A.C. von (1960). Naamloze Venootschap Koninklijke Begeer Ateliers voor Edelsmeed- en Penningkunst Voorschoten. Penningen geslagen of gegoten in de jaren 1935-1960. Deel V. Leiden: A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V., p. 107 [2045]
Zonder auteur (2010). Archief Stichting Nationaal Katholiek Thuisfront 1946-1992. Nijmegen: Katholiek Documentatie Centrum

Website Nationaal Katholiek Thuisfront