Home -> Medailles -> Civiele verenigingen -> Onderscheidingen van de (Katholieke) Nationale Bond voor E.H.B.O.

Onderscheidingen van de (Katholieke) Nationale Bond voor E.H.B.O.

De Katholieke Nationale Bond voor E.H.B.O. werd in 1949 opgericht. Initiatiefnemer voor de Bond was Mgr. Cornelis Johannes Augustinus Venings (* 10 juli 1904 + 15 juli 1957). De Bond was het katholieke antwoord op de overwegend protestantse Johanniter Hulpverlening, het Nederlandse Rode Kruis en de (Koninklijke) Nederlandse Vereniging voor E.H.B.O. Tussen 2000 en 2005 is er serieus gekeken naar een fusie tussen de K.N.V. en de Nationale Bond. Dit heeft echter niet zo mogen zijn.

De Bond beschikt, voor zover ik kon achterhalen, over een drietal bondsonderscheidingen.

Mgr. Veningsplaquette

Graag ontvang ik informatie over deze onderscheiding.

Mgr. Veningsmedaille

De Mgr. Veningsmedaille werd in 1958 ingesteld. Zij kan worden toegekend in goud, zilver of brons.

Het is een ronde medaille met een middellijn van 50 (brons/zilver) of 30 millimeter (goud). De voorzijde vertoont het driekwart naar rechts gewende portret van Mgr. C.J.A. Venings, met langs de onderrand diens naam ("MGR. C.J.A. VENINGS") en aan weerszijden de data "1904" en "1957".
Op de keerzijde langs de rand het opschrift: "KATHOLIEKE NATIONALE BOND VOOR E.H.B.O." en binnen dit opschrift in de bovenste helft van de medaille de spreuk: "ZIJN GROTE LIEFDE IS ONS TEN VOORBEELD".

Naar het batonoverzicht

Van de medaille is ook een draagmedaille beschikbaar. Deze is 16 millimeter in diameter en wordt gedragen aan een evenzo breed lint in de kleuren geel/wit. De draagmedaille is aan de voorzijde gelijk aan de penning, doch is glad aan de keerzijde.

Jaarinsignes

Leden van de Nationale Bond komen elke vijf jaar van onafgebroken lidmaatschap in aanmerking voor een zogenaamd jaarinsigne.

Graag ontvang ik meer informatie over deze onderscheidingen.


Literatuur

Weiler, Jhr. ir. A.C. von (1960). Naamloze Venootschap Koninklijke Begeer Ateliers voor Edelsmeed- en Penningkunst Voorschoten. Penningen geslagen of gegoten in de jaren 1935-1960. Deel V. Leiden: A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V., p. 147 [2429/31].
Website van de Nationale Bond voor E.H.B.O.