Home -> Medailles -> Militaire verenigingen -> Afdeling Koude-Oorlog Veteranen en Oud-Militairen van de Unie van Nederlandse Veteranen

Koude Oorlog Herinneringsmedaille

Deze medaille is ingesteld op 1 januari 2009 door de Koude Oorlog Veteranen en Oud-Militairen (KOVOM). Het lidmaatschap staat open voor 'al het dienstplichtig-, reserve- en beroepspersoneel, actief of met FLO (functioneel leeftijdsontslag), dat tussen 1949 en 1991 gedurende minimaal drie maanden gediend heeft bij enig paraat of NATO onderdeel van de Nederlandse Krijgsmacht.'.

Met de medaille wil men (ex)militairen die zich ingezet hebben voor de vrede in Europa ten tijde van de Koude Oorlog een blijvende herinnering bieden. In principe komt iedereen die lid is van het KOVOM in aanmerking voor de medaille in brons. De medaille zal na enige tijd tijdens een bijeenkomst worden uitgereikt, of in andere gevallen worden toegezonden. Ook postume uitreiking is mogelijk, indien de nabestaanden hiertoe een verzoek indienen.
Na 3 jaren lidmaatschap komt men in aanmerking voor de zilveren uitvoering, of eerder indien men iets speciaals voor de vereniging heeft gepresteerd.
Na 10 jaren lidmaatschap komt men in aanmerking voor de gouden uitvoering, of eerder indien men iets speciaals voor de vereniging heeft gepresteerd. Degenen die lid worden en de respectabele van 80 jaren hebben gepasseerd worden direct voor de gouden medaille genomineerd.

Koude Oorlog Herinneringsmedailles

De medaille is rond en vertoont aan de voorzijde in de onderste helft een muur, welke symbool staat voor het ijzeren gordijn dat het westen van het oosten van elkaar scheidde. Voor de muur richt de Nederlandse Leeuw met geheven zwaard zich naar de zich achter de muur bevindende hamer en sikkel, die de toenmalige vijand symboliseert. De tekst bovenin welke luidt: "Koude Oorlog 1949-1991", geeft het tijdvak aan waarin het betreffende gebeuren plaats heeft gevonden.
De keerzijde van de medaille is vlak. Het eerste type vertoonde daar de tekst "www.bovomed.nl". Bij het tweede en huidige type is de keerzijde geheel vlak.

Koude Oorlog Herinneringsmedaille in bronsKoude Oorlog Herinneringsmedaille in zilverKoude Oorlog Herinneringsmedaille in goud

Het lint van de medaille is Nassausch blauw, welke kleur symbool staat voor Europa. De twee parallel aan elkaar lopende verticale lijnen staan voor de kleuren van de NATO en de missie die is volbracht. De ster op het lint staat voor onze bondgenoten die ons in de strijd tegen het oosten bij hebben gestaan. Deze ster varieert in metaalsoort naar gelang het metaalsoort van de toegekende medaille. De ster wordt ook ter onderscheid aangebracht op de baton, wanneer deze in de plaats van de medaille wordt gedragen.

Koude Oorlog Herinneringsmedaille in goudKoude Oorlog Herinneringsmedaille in zilverKoude Oorlog Herinneringsmedaille in brons

Na de afsplitsing van KOVOM van de Unie van Nederlandse Veteranen eind 2015, werd begin 2016 een nieuw lint ingevoerd. In plaats van de ster werd de middenbaan nu voorzien van een gouden, zilveren of bronzen kleur.

Van de medaille zijn ook miniaturen beschikbaar. Het geheel wordt geleverd door de firma www.bovomed.nl. Het ontwerp van de medaille is van de heer H.M.L. van der Bruggen.


Bronnen

Met dank aan de heer drs. H.M.L. van der Bruggen