Home -> Medailles -> Onderscheidingen voor verdienste -> De Ruyter-medaille

Onderscheidingen van de Vereniging "Het Nederlandsche Zeewezen"

Koopvaardij-orde

In 1924 werd door de vereniging "Het Nederlandsche Zeewezen" een Koopvaardij-orde ingesteld.

Het toekennen van de Koopvaardij-orde geschiedt door de raad van beheer der Koopvaardij-orde. Deze raad bestaat uit ten minste drie leden, telkens voor drie jaren bij gewone meerderheid van stemmen te benoemen en zij zal oordelen op stukken. Toekenning van de orde mag slechts plaats hebben bij algemene stemmen.

De orde kan worden verleend aan gezagvoerders, officieren en verdere schepelingen van koopvaardijschepen onder Nederlandsche vlag, als aan elk der volgende voorwaarden is voldaan:

  1. er moet een evenement hebben plaatsgevonden;
  2. de betrokkene moet bewijzen hebben gegeven van opoffering en beleid;
  3. alle beheerders moeten eenstemmig zijn in hun oordeel, dat de toekenning behoort te geschieden.

Koopvaardij-orde van de Vereniging De orde wordt toegekend in goud, in zilver of in brons, ter beoordeling van de raad van beheer.

De medaille is ovaal en heeft een maat van ongeveer 20 x 24 millimeter. Op de voorzijde staat het embleem van "Het Nederlandsche Zeewezen".
Op de keerzijde staat: "VOOR / DIENSTEN VAN / OPOFFERING / EN BELEID / UITGEREIKT AAN", en daaronder gegraveerd de naam van de begiftigde, met datum en jaartal van het evenement. Het randschrift luidt: "VEREENIGING HET NEDERLANDSCHE ZEEWEZEN".

Naar het batonsoverzicht

Het lint is 18 millimeter breed en is verdeelt in drie verticale gelijke banen: rood, wit en blauw.

De oorkonde omvat een beschrijving van het evenement en van de bewezen diensten; tevens vermeldt zij het metaal van de toegekende orde, naam en rang van de begiftigde en data van evenement en uitreiking.

Toekenningen

Tussen 1924 en 1931 werd de Koopvaardij-orde acht keer in goud, zeven keer in zilver en twaalf keer in brons uitgereikt. Ik kan geen vermeldingen meer vinden van na 1931.

in goud

[1] 1924 F.E.C. van Schermbeek, gezagvoerder van het s.s. 'Tsisalak'
[2] 1924 Krijt, 1e officier van het s.s. 'Tsisalak'
[3] 1924 A.C. Zondag, 4e officier van het s.s. 'Tsisalak'
[4] 1924 E,J. Berner, 4e officier van het s.s. 'Tsisalak'
[5] 1924 Dr. M.C. Crane, scheepsarts van het s.s. 'Tsisalak'
[6] 1924 A.J. Konings, gezagvoerder van het s.s. 'Iris'
[7] 1927 H.G. Smoolenaars, gezagvoerder van het s.s. 'Alhena'
[8] 1929 P.F. Smit, gezagvoerder van het s.s. Commowijne

in zilver

[1] 1927 C.H. Bakker, 1e stuurman van het s.s. 'Alhena'
[2] 1927 J. Kuiper, 2e stuurman van het s.s. 'Alhena'
[3] 1927 G. Sissingh, 3e stuurman van het s.s. 'Alhena'
[4] 1929 T.W.H. van den Abeele, 1e officier van het s.s. 'Commowijne'
[5] 1929 A.A.H. Theijsmeijer, 3e officier van het s.s. 'Commowijne'
[6] 1929 C. van Altena, scheepsarts van het s.s. 'Commowijne'
[7] 1931 J. Braam, 1e machinist van het s.s. 'Zonnewijk'

in brons

[1] 1927 W. Raadsen, 4e stuurman van het s.s. 'Alhena'
[2] 1927 H.J. Krijnen, 4e stuurman van het s.s. 'Alhena'
[3] 1927 J. van Engelendorf Gastelaars, 2e machinist van het s.s. 'Alhena'
[4] 1927 N. Laarman, 4e stuurman van het s.s. 'Alhena'
[5] 1927 M. Holtrop, timmerman van het s.s. 'Alhena'
[6] 1927 M.J. van Doeselaar, bootsman van het s.s. 'Alhena'
[7] 1927 J. Ommering, matroos van het s.s. 'Alhena'
[8] 1927 P. Kalkman, matroos van het s.s. 'Alhena'
[9] 1927 P. Teekens, matroos van het s.s. 'Alhena'
[10] 1927 L. Oosterom, matroos van het s.s. 'Alhena'
[11] 1927 J. Zwaal, matroos van het s.s. 'Alhena'
[12] 1927 J. Lekkerkerk, matroos van het s.s. 'Alhena'

Plaquette

De plaquette is in 1902 ingesteld en aanvankelijk gebruikt om in verguld zilver, zilver en brons uitgereikt te worden als prijs bij wedstrijden op het water. Pas later is zij ook als beloning ingevoerd. Hoe en wanneer deze wijziging heeft plaatsgevonden en tot wanneer en aan wie zij is uitgereikt is mij nog onduidelijk.

Het is een zilveren plaquette met een afmeting van 71 bij 50 millimeter. De voorzijde vertoont het logo van de vereniging, afgezet tegen een achtergrond versiering van linten. Onder dit logo staat, in een rechthoeking vlak, het opschrift: "VEREENIGING / HET NEDERLANDSCHE ZEEWENZEN".
De keerzijde van de plaquette is vlak en kan worden gebruikt voor een inscriptie.


Literatuur

Müller, E.H. (2008, maart). Koopvaardij-orde van de Vereniging ,,Het Nederlandsche Zeewezen". Decorare. 19, p. 8-11.
Müller, E.H. (2009, maart). Koopvaardij-orde - een aanvulling. Decorare. 21, p. 30-31.

Diverse artikelen uit Het Vaderland en de Nieuwe Rotterdamsche Courant
Met dank aan F. de Boer en B.W. Wagenaar voor aanvullende informatie en aan G. van Weeghel voor het beschikbaar stellen van de afbeelding.