Home -> Medailles -> Vaardigheidsonderscheidingen / Weerbaarheidsverenigingen -> Kruis voor Koningschutter van de NBVB

Kruis voor Koningschutter van de Nederlandse Bond van Vrijwillige Burgerwachten

Ingesteld ergens tussen 1915 en 1925 ter motivering van het blijven oefenen in de schietkunst door leden van de Vrijwillige Burgerwacht. De medaille kende drie klassen, welke hoogste weer is onderverdeeld in vier graden:

Toekenning

Voor het toekennen van de onderscheiding werd gekeken naar de schietuitkomsten over een geheel schietjaar. Dit schietjaar liep van 1 januari tot en met 31 december.

Voor elk van de onderscheidingen gold dat geschoten diende te worden op de schijf "Scherpschieten Bw.", Model "K.M.A." op een afstand van 100 meter. De overige eisen per klasse waren:

Koningschutter 2e klasse
Juistheidsvuur: Twee series van elk 6 patronen. Bij elke serie moest minimaal 45 punten behaald worden en geen enkel schot mocht minder dan 8 punten zijn.
Tijdvuur: Twee series waarbij bij beiden binnen 50 seconden met 6 schoten minimaal 50 punten behaald diende te worden.

Koningschutter 1e klasse
Juistheidsvuur: Twee series van elk 5 patronen. Bij elke serie moest minimaal 48 punten behaald worden en geen enkel schot mocht minder dan 9 punten zijn.
Tijdvuur: Twee series waarbij bij beiden binnen 50 seconden met 6 schoten minimaal 55 punten behaald diende te worden.

Schutterkoning
Koningschutters 1e klasse binnen een bepaalde burgerwacht mogen meedingen naar de titel Schutterkoning. Zij schieten daarvoor ieder vier series voor juistheidsvuur en voor tijdsvuur. De winnaar binnen de eigen Burgewacht mag zich Schutterkoning der plaatselijke Burgerwacht noemen. Uit de plaatselijke Schutterkoningen wordt degene met het beste gemiddelde binnen een Kring Schutterkoning van de Kring. Daaruit wordt weer de beste gehaald voor het Gewest en uit de besten van de Gewesten wordt de beste Schutterkoning gehaald die dan de titel van Schutterkoning van Nederland mag dragen.

De onderscheiding

Koningschutter
Kruis voor Koningschutter 2e klasseHet kruis voor de Koningschutter heeft de vorm van een blauw geëmailleerde vijf-puntige ster. Tussen de armen van deze ster is de plattegrond van een bastion weergegeven. Op het midden van de ster is het wapen van de Vrijwillige Burgerwacht weergegeven: een bastion met een op twee gekruiste geweren rustende Nederlandse leeuw.
Voor Koningschutters 1e klasse is het kruis uitgevoerd in verguld zilver en voor de Koningschutters 2e klasse in zilver.

Naar het batonoverzicht

Het lint is donker oranje met in het midden drie banen in de kleuren wit, blauw en wit.

Koningschutters 1e en 2e klasse welke tevens hebben voldaan aan de eisen voor Scherpschutter 1e klasse mogen een respectievelijk verguld of zilveren kroontje op het lint van hun kruis dragen.

Schutterkoning van een plaatselijke Burgerwacht
De plaatselijke Schutterkoning krijgt het kruis voor Koningschutter 1e klasse aan een halslint in de gemeentelijke kleuren.

Schutterkoning van een Kring
Deze krijgt een vergrote uitvoering van het Kruis, welke gedragen wordt aan een sjerp in de nationale kleuren.

Schutterkoning van een Gewest
Deze krijgt dezelfde onderscheiding als de Schutterkoning van de Kring. Op de sjerp is echter het wapen van de Provincie geborduurd.

Schutterkoning van Nederland
De Schutterkoning van Nederland krijgt van de Bond een schild waarop zijn naam staat vermeld en een zilveren legpenning. Tevens krijgt hij van de Haagsche Burgerwacht een zilveren wisselbeker.

Op de zilveren legpenning voor Schutterkoning van Nederland na waren alle onderscheidingen voor Schutterkoningen wisselprijzen en diende ze op 1 januari van het volgende jaar weer ingeleverd te worden.

Alle onderscheidingen werden toegekend met een door de Bond verstrekt diploma.


Literatuur

"Onderscheidingen, Eretekens en Sportprijzen voor Vaardigheid", door H.G. Meijer & B.W. Wagenaar, 2000