Home -> Medailles -> Vaardigheidsonderscheidingen -> Brevet Prevot en Meester op de floret, degen, sabel en geweer

Brevet Prevot en Meester op de floret, degen, sabel en geweer

Brevet voor Meester op de floret, degen, sabel en geweerBij Koninklijk besluit no. 41 van 13 oktober 1899 werd vastgesteld, dat een ieder, die een vaardigheidsgraad als Meester had behaald op de floret, degen, sabel of geweer een embleem op de rechter bovenmouw mocht dragen. Dit embleem bestond uit twee naar beneden gerichtte, gekruiste sabels met een Koninklijke kroon en omgeven door een tweetal takken eikenloof. Naar gelang het dienstvak was het wapen van geborduurd zilver- of gouddraad. Later kwam er ook een geheel metalen embleem op zwarte achtergrond.

Bij Ministerieel besluit no. 137 van 28 oktober 1913 werd tevens de graad van Prevot ingesteld. Deze had hetzelfde embleem, doch zonder de lauwertakken.

Beide brevetten zijn na de Tweede Wereldoorlog komen te vervallen.


Literatuur

"Onderscheidingen, Eretekens en Sportprijzen voor Vaardigheid", door H.G. Meijer & B.W. Wagenaar, 2000